Rubrika Naslov Broj Strana
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 205/206 februar 2020 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Lidija Komlen-Nikolić, zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednica Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije br. 205/206 februar 2020 Str. 4
Krivično pravo UTICAJ POJEDINIH ČLANOVA KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA br. 205/206 februar 2020 Str. 11
Krivično pravo OPRAVDANOST ODREĐIVANJA PRITVORA SHODNO TAČKI 2) STAVA 1. ČLANA 211. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 205/206 februar 2020 Str. 15
Krivično pravo KRIVIČNO DELO DAVANJE LAŽNOG ISKAZA IZ ČLANA 335. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 205/206 februar 2020 Str. 19
Građansko pravo VRSTE ODGOVORNOSTI STEČAJNOG UPRAVNIKA br. 205/206 februar 2020 Str. 41
Izvršni postupak DOSTAVLJANJE U IZVRŠNOM POSTUPKU U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 205/206 februar 2020 Str. 47
Izvršni postupak ZAŠTITA NAČELA SRAZMERE I OGRANIČENJE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 205/206 februar 2020 Str. 50
Izvršni postupak POSTUPAK DOBROVOLJNOG NAMIRENJA NOVČANIH POTRAŽIVANJA PRED JAVNIM IZVRŠITELJEM br. 205/206 februar 2020 Str. 55
Izvršni postupak OBRAZLOŽENJE NOVINA JAVNOIZVRŠITELJSKE TARIFE - “Sl. glasnik RS”, br. 93/2019 br. 205/206 februar 2020 Str. 57
specijalno za pravosudne profesije KOMENTAR ODLUKE O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA BEOGRADA - “Sl. list grada Beograda”, br. 115/2019 br. 205/206 februar 2020 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije PRIMEDBE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD OD 2019. DO 2024. GODINE br. 205/206 februar 2020 Str. 67
Upravni postupak NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE USLOVA ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA JAVNI PUT U NASELJU Izvšenje i obezbeđenje br. 203/204 januar 2020 STR. 5
Upravni postupak DOKAZIVANJE DA JE NAKNADA ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST ISPLAĆENA U CELINI br. 203/204 januar 2020 STR. 6
Upravni postupak NEMOGUĆNOST MENJANJA IZNOSA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST br. 203/204 januar 2020 STR. 7
Upravni postupak BRISANJE PODATAKA O OBJEKTU U BAZI PODATAKA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA U SLUČAJU UKLANJANJA OBJEKTA br. 203/204 januar 2020 STR. 8
Upravni postupak REŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA U CILJU OZAKONJENJA NEPOKRETNOSTI KOJA SE DELOM NALAZI NA PARCELI U PRIVATNOJ SVOJINI A DELOM U SVOJINI JLS br. 203/204 januar 2020 STR. 9
Izvršenje i obezbeđenje SPROVOĐENJE IZVRŠENJA PROTIV IZVRŠNOG DUŽNIKA KOJI NEMA JMBG br. 203/204 januar 2020 STR. 13
Izvršenje i obezbeđenje PODOBNOST OVERENE KOPIJE RAČUNA KOJI JE IZDAT U REPUBLICI SRPSKOJ DA BUDE OSNOV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE br. 203/204 januar 2020 STR. 14
Izvršenje i obezbeđenje ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZVRŠENJE KADA JE UZ PREDLOG PODNET I PREDLOG ZA PRIZNANJE STRANE IZVRŠNE ISPRAVE br. 203/204 januar 2020 STR. 15
Izvršenje i obezbeđenje NEBLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 203/204 januar 2020 STR. 16
Izvršenje i obezbeđenje SPROVOĐENJE IZVRŠENJA PRODAJOM POKRETNIH STVARI KOJE SU IZGUBILE SVOJU PROCENJENU TRŽIŠNU VREDNOST br. 203/204 januar 2020 STR. 17
Izvršenje i obezbeđenje PRAVO NOVOG POVERIOCA DA ZAHTEVA ISPUNJENJE OBAVEZA IZ UGOVORA O NALOGU OD DUŽNIKOVOG POSLODAVCA br. 203/204 januar 2020 STR. 18
Parnični postupak NASLEDNA PRAVA NASLEDNIKA JEDNOG VANBRAČNOG PARTNERA NA IMOVINI DRUGOG VANBRAČNOG PARTNERA br. 203/204 januar 2020 STR. 23
Parnični postupak ODLUČIVANJE O DOZVOLJENOSTI UČEŠĆA UMEŠAČA br. 203/204 januar 2020 STR. 26
Parnični postupak NEMOGUĆNOST PRELASKA OBAVEZE DAVANJA IZDRŽAVANJA IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU NA VANBRAČNOG PARTNERA br. 203/204 januar 2020 STR. 27
Parnični postupak PRAVO SANASLEDNIKA DA TRAŽI OD OSTALIH SANASLEDNIKA POVRAĆAJ VIŠE DATOG NA IME ISPLATE OSTAVIOČEVIH DUGOVA br. 203/204 januar 2020 STR. 29
Parnični postupak POSTOJANJE OSNOVA ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI ZAŠTITE PRAVA SVOJINE OD UZNEMIRAVANJA br. 203/204 januar 2020 STR. 30
Krivični postupak ISKAZ DAT POLICIJI U SVOJSTVU GRAĐANINA KAO OSNOV ZA POKRETANJE NEKOG KAZNENOG POSTUPKA br. 203/204 januar 2020 STR. 33
Krivični postupak NEMOGUĆNOST SPAJANJA DVA POSTUPKA U JEDAN TAKO DA JE OKRIVLJENI ISTOVREMENO I OŠTEĆENI I OBRNUTO br. 203/204 januar 2020 STR. 34
Krivični postupak PRINCIP PRIMENE NAJBLAŽEG ZAKONA ZA OKRIVLJENOG U SLUČAJU NEUSKLAĐENOSTI POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONA SA TRENUTKOM PRESTANKA VAŽENJA STAROG br. 203/204 januar 2020 STR. 35
Krivični postupak PRAVO OŠTEĆENOG DA ZAHTEVA NAKNADU TROŠKOVA KOD ODLOŽENOG KRIVIČNOG GONJENJA br. 203/204 januar 2020 STR. 36
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 201/202 decembar 2019 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju: Gorazd Đurović, predsednik udruženja građana
Posrednici u rešavanju sporova
br. 201/202 decembar 2019 Str. 6
Aktuelno PRIMENA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA OD 1.12.2019. GODINE br. 201/202 decembar 2019 Str. 11
Aktuelno OD 1.12.2019. GODINE NA SNAZI KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA ZA UBICE DECE br. 201/202 decembar 2019 Str. 15
Aktuelno U SUSRET POČETKU PRIMENE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - 1.12.2019. GODINE br. 201/202 decembar 2019 Str. 17
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 201/202 decembar 2019 Str. 23
Građansko pravo POVREDA I PRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST br. 201/202 decembar 2019 Str. 27
Građansko pravo ŽALBA U SPORU MALE VREDNOSTI I PRAVO NA PRAVNI LEK br. 201/202 decembar 2019 Str. 35
Krivično pravo KO MOŽE PONOVITI KRIVIČNO DELO? br. 201/202 decembar 2019 Str. 41
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PRIKAZIVANJE, PRIBAVLJANJE I POSEDOVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORIŠĆAVANJE MALOLETNIH LICA ZA PORNOGRAFIJU IZ ČLANA 185. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 201/202 decembar 2019 Str. 44
Krivično pravo PRITVOR br. 201/202 decembar 2019 Str. 53
Postupak pred evropskim sudom za ljudska prava OSUDA UMRLOG LICA I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE br. 201/202 decembar 2019 Str. 61
Sudska praksa MERILA ZA UREĐIVANJE MODELA VIĐANJA IZMEĐU RODITELJA I DECE br. 201/202 decembar 2019 Str. 67
Sudska praksa ZAKLJUČAK O ZABRANI DVOSTRUKOG UKIDANJA REŠENJA U PARNIČNOM I VANPARNIČNOM POSTUPKU br. 201/202 decembar 2019 Str. 68
Sudska praksa VREĐANJE KAO VID NASILJA U PORODICI br. 201/202 decembar 2019 Str. 69
Sudska praksa ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI KADA JE DELO UČINJENO SA VIŠE RADNJI IZMEĐU KOJIH POSTOJI VREMENSKI RAZMAK br. 201/202 decembar 2019 Str. 70
Sudska praksa ZAPISNIK O SASLUŠANJU OSUMNJIČENOG KAO NEZAKONIT DOKAZ br. 201/202 decembar 2019 Str. 72
Sudska praksa NAKNADA TROŠKOVA U PARNICI NASTALIH IZ KRIVIČNOG POSTUPKA br. 201/202 decembar 2019 Str. 74
Sudska praksa POSTOJANJE OPRAVDANIH RAZLOGA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA br. 201/202 decembar 2019 Str. 75
Sudska praksa TROŠKOVI OBRADE KREDITA I TERET DOKAZIVANJA br. 201/202 decembar 2019 Str. 76
Sudska praksa TROŠKOVI OBRADE KREDITA I NAKNADA BANKARSKIH USLUGA br. 201/202 decembar 2019 Str. 77
specijalno za pravosudne profesije INICIJATIVA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ZA IZMENU ODREDBE ČLANA 261. STAV 4. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 201/202 decembar 2019 Str. 81
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 201/202 decembar 2019 Str. 84
specijalno za pravosudne profesije PRIKAZ SMERNICA ZA UNAPREĐENJE SUDSKE PRAKSE U POSTUPCIMA ZA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA TEŠKIH KRIVIČNIH DELA U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 201/202 decembar 2019 Str. 86
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 199/200 novembar 2019 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju: Zoran Pašalić, Zaštitnik građana br. 199/200 novembar 2019 Str. 6
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 199/200 novembar 2019 Str. 11
Krivično pravo PRAVNA ZABLUDA br. 199/200 novembar 2019 Str. 15
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI IZ ČLANA 296. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 199/200 novembar 2019 Str. 19
Građansko pravo ŠTETA br. 199/200 novembar 2019 Str. 33
Građansko pravo OSVRT NA KONVENCIJU UN O MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O REŠAVANJU SPOROVA MEDIJACIJOM br. 199/200 novembar 2019 Str. 36
Porodično pravo MIŠLJENJE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI NA NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA br. 199/200 novembar 2019 Str. 41
Izvršni postupak KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIMENU PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2019) br. 199/200 novembar 2019 Str. 51
Izvršni postupak SPORNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM SAMOSTALNIH ČLANOVA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 199/200 novembar 2019 Str. 55
Upravni postupak DRŽAVINA ZEMLJIŠTA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI SRBIJE br. 199/200 novembar 2019 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije ADVOKATSKA ETIKA U PORODIČNOM SPORU br. 199/200 novembar 2019 Str. 71
specijalno za pravosudne profesije PRAVOSUDNI BUDŽET KAO GARANT NEZAVISNOSTI SUDOVA I SUDIJA br. 199/200 novembar 2019 Str. 73
Novine u postupcima za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti POSTUPAK OZAKONJENJA OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI br. 199/200 novembar 2019 Str. 79
Novine u postupcima za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 199/200 novembar 2019 Str. 89
Novine u postupcima za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti UPIS PRAVA SVOJINE USLED KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU br. 199/200 novembar 2019 Str. 95
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 197/198 oktobar 2019 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Zoran Pašalić, Zaštitnik građana br. 197/198 oktobar 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 197/198 oktobar 2019 Str. 9
Postupak izvršenja i obezbeđenja IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA U SVETLU NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA

O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - “Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019

br. 197/198 oktobar 2019 Str. 19
Krivično pravo REČ O KONTINUITETU IZMEĐU KRIVIČNIH DELA PREVARE I PREVARE U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI br. 197/198 oktobar 2019 Str. 27
NEZAVISNI DRŽAVNI ORGANI MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA br. 197/198 oktobar 2019 Str. 33
POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM - “Sl. glasnik RS”, br. 68/2019 br. 197/198 oktobar 2019 Str. 37
Građansko pravo PLATNI NALOG KAO MERITORNA SUDSKA ODLUKA O TUŽBENOM ZAHTEVU br. 197/198 oktobar 2019 Str. 45
Građansko pravo SUDSKA PRAKSA PREMA ZAKONU O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA br. 197/198 oktobar 2019 Str. 50
Specijalno za pravosudne profesije UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

(“Sl. glasnik rs”, br. 54/2019)

br. 197/198 oktobar 2019 Str. 55
Specijalno za pravosudne profesije PAUŠALNO OPOREZIVANJE ADVOKATSKE DELATNOSTI - NOVI KONCEPT UNAPREĐENJA PAUŠALNOG OPOREZIVANJA br. 197/198 oktobar 2019 Str. 61
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 195/196 septembar 2019 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 195/196 septembar 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 195/196 septembar 2019 Str. 9
Aktuelno ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U PRIMENI OD 1.10.2019. GODINE br. 195/196 septembar 2019 Str. 13
Aktuelno KOMENTAR ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - “Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 br. 195/196 septembar 2019 Str. 15
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PROGANJANJA IZ ČLANA 138A KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 195/196 septembar 2019 Str. 25
Krivično pravo PITANJE IDENTITETA PRESUDE I OPTUŽBE br. 195/196 septembar 2019 Str. 34
Krivično pravo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji br. 195/196 septembar 2019 Str. 39
Krivično pravo MULTISEKTORSKA SARADNJA KROZ RAD GRUPE ZA KOORDINACIJU I SARADNJU PO NOVOM ZAKONU O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI br. 195/196 septembar 2019 Str. 44
Građansko pravo RAZVOJ I PRIMENA INSTITUTA PROMENJENIH OKOLNOSTI br. 195/196 septembar 2019 Str. 51
Građansko pravo KONCEPT TUŽILAČKE ISTRAGE I RESTORATIVNA PRAVDA br. 195/196 septembar 2019 Str. 58
Parnični postupak SPOR MALE VREDNOSTI sa posebnim osvrtom na postupanje drugostepenog suda br. 195/196 septembar 2019 Str. 67
MEĐUNARODNI SPORAZUMI OSVRT NA KONVENCIJU UN O MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O REŠAVANJU SPOROVA MEDIJACIJOM br. 195/196 septembar 2019 Str. 75
Upravni postupak EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI KROZ ZAKONODAVSTvO I SUDSKU PRAKSU U REPUBLICI SRBIJI br. 195/196 septembar 2019 Str. 79
Medijacija SUDSKA PRAKSA prema Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova br. 195/196 septembar 2019 Str. 85
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava PRINCIP “JEDNAKOSTI ORUŽJA” U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 195/196 septembar 2019 Str. 91
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava EUTANAZIJA br. 195/196 septembar 2019 Str. 95
specijalno za pravosudne profesije IZMENE PRAVILNIKA O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017 i 14/2018 br. 195/196 septembar 2019 Str. 103
specijalno za pravosudne profesije GLAVNA NAČELA SAVETA EVROPE U VEZI SA NEZAVISNOŠĆU SUDSTVA br. 195/196 septembar 2019 Str. 106
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 191/192 jul 2019 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: prof. dr. Olga Cvejić jančić, član Komisije za izradu Građanskog zakonika br. 191/192 jul 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 191/192 jul 2019 Str. 9
Krivično pravo KRIVIČNO DELO TEŠKA KRAĐA I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM SITNA KRAĐA U SUDSKOJ PRAKSI br. 191/192 jul 2019 Str. 13
Krivično pravo REGULISANJE USLOVNOG OTPUSTA U REPUBLICI SRBIJI U SVETLU IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 191/192 jul 2019 Str. 52
Izvršni postupak REAKCIJE STRUČNE JAVNOSTI NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 191/192 jul 2019 Str. 59
Parnični postupak POJAM ODGOVORNOSTI STEČAJNOG UPRAVNIKA br. 191/192 jul 2019 Str. 63
Porodično pravo PRAVNI ODNOSI IZMEĐU RODITELJA I DECE U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU br. 191/192 jul 2019 Str. 69
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava PRINCIP SRAZMERNOSTI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KROZ RAZMATRANU PRESUDU LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. SWEDEN br. 191/192 jul 2019 Str. 73
specijalno za pravosudne profesije SVOJSTVO ADVOKATA KAO PROFESIONALNOG KORISNIKA USLUGA PRED KATASTROM br. 191/192 jul 2019 Str. 81
specijalno za pravosudne profesije KOMENTAR PRAVILNIKA O IZOSTAVLJANJU I ZAMENI (ANONIMIZACIJI I PSEUDONIMIZACIJI) PODATAKA U ODLUKAMA VISOKOG SAVETA SUDSTVA - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2019 br. 191/192 jul 2019 Str. 83
paragraf vesti paragraf vesti br. 189/190 jun 2019 Str. 2
paragraf intervju paragraf intervju, Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu br. 189/190 jun 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 189/190 jun 2019 Str. 9
Krivično pravo KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 35/2019 br. 189/190 jun 2019 Str. 13
Krivično pravo KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA - “Sl. glasnik RS”, br. 35/2019 br. 189/190 jun 2019 Str. 16
Krivično pravo KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 189/190 jun 2019 Str. 19
prekršajni postupak AKTUELNA PREKRŠAJNA PRAKSA IZ OBLASTI FINANSIJSKIH PROPISA I RADNIH ODNOSA br. 189/190 jun 2019 Str. 27
Upravni spor UJEDNAČAVANJE SUDSKE I UPRAVNE PRAKSE br. 189/190 jun 2019 Str. 43
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava NAČELO SRAZMERNOSTI I OSUDA ZA KLEVETU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 189/190 jun 2019 Str. 51
UPRAVNI POSTUPAK POSTUPAK OZAKONJENJA OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI br. 189/190 jun 2019 Str. 59
UPRAVNI POSTUPAK NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 189/190 jun 2019 Str. 69
UPRAVNI POSTUPAK UPIS PRAVA SVOJINE USLED KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU br. 189/190 jun 2019 Str. 75
UPRAVNI POSTUPAK UPUTSTVA DO BRŽEG UPISA U KATASTAR DOSTUPNA NA NOVOM SAJTU br. 189/190 jun 2019 Str. 85
Pragraf vesti Pragraf vesti br. 187/188 maj 2019 Str. 2
Pragraf intervju Pragraf intervju, Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih izvršitelja br. 187/188 maj 2019 Str. 4
upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 31/2019 br. 187/188 maj 2019 Str. 11
upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - “Sl. glasnik RS”, br. 31/2019 br. 187/188 maj 2019 Str. 13
upravni postupak PRIKAZ STATUTA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 32/2019 br. 187/188 maj 2019 Str. 16
Porodično pravo ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA IZMEĐU DETETA I RODITELJA SA KOJIM NE ŽIVI U KONTROLISANIM USLOVIMA br. 187/188 maj 2019 Str. 25
Porodično pravo MATERNITETSKI I PATERNITETSKI SPOROVI U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU br. 187/188 maj 2019 Str. 29
Parnični postupak AKTIVNA I PASIVNA STVARNA LEGITIMACIJA STRANAKA U PARNIČNOM POSTUPKU br. 187/188 maj 2019 Str. 35
Obligaciono pravo PRAVNO SHVATANJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA O PUNOVAŽNOSTI VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJI SA OBRAZLOŽENJEM br. 187/188 maj 2019 Str. 41
Krivično pravo INICIJATIVA ZA IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 187/188 maj 2019 Str. 49
Krivično pravo TEŠKO UBISTVO IZ ČLANA 114. STAV 1. TAČKA 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 187/188 maj 2019 Str. 55
Krivično pravo DELO MALOG ZNAČAJA IZ ČLANA 18. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO OSNOV ISKLJUČENJA KRIVIČNOG DELA br. 187/188 maj 2019 Str. 61
Krivično pravo PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI br. 187/188 maj 2019 Str. 73
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJE ŠUMA IZ ČLANA 274. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 187/188 maj 2019 Str. 82
paragraf vesti paragraf vesti br. 185/186 april 2019 STR. 2
paragraf intervju paragraf intervju, Jelena Gajić, predsednica Programskog saveta Udruženja sudija i tužilaca Srbije br. 185/186 april 2019 STR. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 185/186 april 2019 STR. 9
Porodicno pravo Dejstvo braka u međunarodnom privatnom pravu br. 185/186 april 2019 STR. 13
Upravni postupak UPIS ZABELEŽBE ZABRANE OTUĐENJA OBJEKATA U POSTUPKU OZAKONJENJA br. 185/186 april 2019 STR. 17
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava PRAVO NA JAVNU RASPRAVU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 185/186 april 2019 STR. 23
Izvršni postupak SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA ZARADI U SKLADU SA ZAKONOM O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 185/186 april 2019 STR. 29
Izvršni postupak OGRANIČENJE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NA ZARADI, NAKNADI ZARADE I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENOG br. 185/186 april 2019 STR. 32
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI br. 185/186 april 2019 STR. 37
Krivično pravo KRIVIČNO DELO UBISTVO DETETA PRI POROĐAJU IZ ČLANA 116. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 185/186 april 2019 STR. 62
Prekršajni postupak ODGOVORNOST PRAVNIH LICA, ODGOVORNIH LICA U PRAVNOM LICU I ZAPOSLENIH ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE br. 185/186 april 2019 STR. 71
Prekršajni postupak AKTUELNI PREKRŠAJI IZ PRAKSE I ODLUKE O KAZNAMA U VEZI ODGOVORNOSTI PRAVNIH I ODGOVORNIH LICA U PRAVNIM LICIMA ZA PREKRŠAJE VOZAČA U SAOBRAĆAJU br. 185/186 april 2019 STR. 74
specijalno za pravosudne profesije MIŠLJENJA STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE br. 185/186 april 2019 STR. 81
specijalno za pravosudne profesije PRAVNO SHVATANJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - PUNOVAŽNOST VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJA br. 185/186 april 2019 STR. 89
paragraf vesti paragraf vesti br. 183-184 mart 2019 Str. 2
paragraf intervju paragraf intervju: Sead Spahovic, advokat iz Beograda br. 183-184 mart 2019 Str. 4
paragraf intervju ...sa lica mesta br. 183-184 mart 2019 Str. 9
Obligaciono pravo PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA br. 183-184 mart 2019 Str. 13
Porodično pravo ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA IZMEĐU DETETA I RODITELJA SA KOJIM NE ŽIVI br. 183-184 mart 2019 Str. 19
Upravni postupak KOMENTAR PRAVILNIKA O KATASTARSKOM PREMERU, OBNOVI KATASTRA I GEODETSKIM RADOVIMA U ODRŽAVANJU KATASTRA br. 183-184 mart 2019 Str. 29
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE NA STANU I PRAVA NA DOM PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA br. 183-184 mart 2019 Str. 35
Izvršni postupak PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U VEZI SA ČLANOM 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 183-184 mart 2019 Str. 41
Krivično pravo APELACIONI SUD I ZAKONITOST REŠENJA KRIVIČNE STVARI br. 183-184 mart 2019 Str. 45
specijalno za pravosudne profesije PRIMEDBE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 183-184 mart 2019 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije MIŠLJENJE ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE O PREDLOŽENOM REVIDIRANOM AKCIONOM PLANU ZA POGLAVLJE 23 I RADNOM TEKSTU NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA 2019-2024 br. 183-184 mart 2019 Str. 68
specijalno za pravosudne profesije POČEO SA RADOM KOL CENTAR ZA DODELJIVANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI br. 183-184 mart 2019 Str. 70
specijalno za pravosudne profesije KOMENTARI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE O PRVOM NACRTU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 183-184 mart 2019 Str. 72
specijalno za pravosudne profesije KOMENTAR DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE br. 183-184 mart 2019 Str. 84
Ustav MIŠLJENJE BIROA KONSULTATIVNOG VEĆA EVROPSKIH SUDIJA SAVETA EVROPE O USKLAĐENOSTI PREDLOŽENIH AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 181-182 februar 2019 Str. 11
Upravni postupak PROJEKAT PARCELACIJE I PREPARCELACIJE br. 181-182 februar 2019 Str. 19
Upravni postupak UTVRĐIVANJE KUĆNOG BROJA I OBAVEZA PLAĆANJA TAKSE br. 181-182 februar 2019 Str. 21
Upravni postupak PRECIZIRANJE POSTUPKA ODREĐIVANJA ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU br. 181-182 februar 2019 Str. 23
Upravni postupak NAJNOVIJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI PLANIRANJA I IZGRADNJE br. 181-182 februar 2019 Str. 27
Krivično pravo RAD NA IZMENAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 181-182 februar 2019 Str. 39
Krivično pravo SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE POVODOM IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 181-182 februar 2019 Str. 41
Krivično pravo KRIVIČNO DELO TEŠKO UBISTVO PRI BEZOBZIRNOM NASILNIČKOM PONAŠANJU br. 181-182 februar 2019 Str. 44
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA ZNAKA ZA POMOĆ I ZNAKA ZA OPASNOST IZ ČLANA 351. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 181-182 februar 2019 Str. 47
Krivično pravo PREGLED LICA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA br. 181-182 februar 2019 Str. 50
Krivično pravo POSTUPAK SPORAZUMEVANJA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA br. 181-182 februar 2019 Str. 53
Krivično pravo KUĆNI ZATVOR br. 181-182 februar 2019 Str. 65
Specijalno za pravosudne profesije PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 181-182 februar 2019 Str. 69
Vesti paragraf vesti br. 179-180 januar 2019 str. 2
Intervju paragraf intervju: Melanija Petač, Savez samostalnih sindikata Srbije i Marijanti Babić, Američka privredna komora u Srbiji br. 179-180 januar 2019 str. 4
Tema broja OSVRT NA NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU br. 179-180 januar 2019 str. 15
POVREDA NA RADU POVREDA NA REDOVNOM PUTU OD STANA DO MESTA RADA ILI OBRNUTO br. 179-180 januar 2019 str. 27
POVREDA NA RADU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU br. 179-180 januar 2019 str. 31
Aktuelno VODIČ ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA U CENTRALNU EVIDENCIJU br. 179-180 januar 2019 str. 43
Aktuelno KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI br. 179-180 januar 2019 str. 48
Aktuelno PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 179-180 januar 2019 str. 51
Aktuelno ANALIZA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 179-180 januar 2019 str. 60
Aktuelno VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2019. GODINU br. 179-180 januar 2019 str. 64
Aktuelno USKLAĐIVANJE PENZIJA POSLE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU br. 179-180 januar 2019 str. 68
Aktuelno OSVRT NA IZMENJENU ODREDBU ČLANA 46. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM br. 179-180 januar 2019 str. 70
PORESKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA br. 179-180 januar 2019 str. 75
PORESKO PRAVO UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 179-180 januar 2019 str. 97
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA br. 179-180 januar 2019 str. 101
Kalendar KALENDAR PRAZNIKA ZA 2019. GODINU br. 179-180 januar 2019 str. 109
Paragraf vesti paragraf vesti br. 177-178 decembar 2018 Str. 2
Paragraf intervju paragraf intervju Marko Lasman direktor USAID Projekta vladavine prava br. 177-178 decembar 2018 Str. 4
Sudstvo OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE U CILJU PROMOVISANJA POSREDOVANJA U REŠAVANJU SPOROVA br. 177-178 decembar 2018 Str. 13
Sudstvo ANALIZA POREĐENJA VISINE DOSUĐENE NAKNADE, DUŽINE TRAJANJA POSTUPKA I VISINE TROŠKOVA SUDSKOG I VANSUDSKOG POSTUPKA br. 177-178 decembar 2018 Str. 15
Obligaciono pravo Ugovaranje kamate i rok zastarelosti potraživanja iz ugovora o zajmu br. 177-178 decembar 2018 Str. 19
Parnični postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 25
Parnični postupak ZAKLJUČENJE BRAKA SA INOSTRANIM ELEMENTOM br. 177-178 decembar 2018 Str. 30
Upravni postupak Produženi rokovi za utvrđivanje ukupne osnovice obeštećenja i rokovi za emitovanje obveznica br. 177-178 decembar 2018 Str. 35
Upravni postupak KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 22. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 18/2016) - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 37
Upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 39
Upravni postupak USAGLAŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU br. 177-178 decembar 2018 Str. 42
Krivično pravo KRIVIČNO DELO TRGOVINA LJUDIMA IZ ČLANA 388. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 177-178 decembar 2018 Str. 47
Krivično pravo KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 59
Krivično pravo NAJKARAKTERISTIČNIJE SITUACIJE U VEZI SA LIŠENJEM I OGRANIČENJEM SLOBODE OD STRANE POLICIJE br. 177-178 decembar 2018 Str. 62
Krivično pravo Rad u javnom interesu kao alternativna krivična sankcija Izvršni postupak br. 177-178 decembar 2018 Str. 69
Krivično pravo NAČELO SRAZMERNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU U ZAKONODAVSTVU I PRAKSI br. 177-178 decembar 2018 Str. 75
specijalno za pravosudne profesije SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA JE U IZVRŠNOJ ISPRAVI KAO DUŽNIK OZNAČENA REPUBLIKA SRBIJA br. 177-178 decembar 2018 Str. 81
Procesno pravo NEVAŽNOST BRAKA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU br. 171-172 septembar 2018. str. 13
Krivično pravo NAČELO NAROČITE HITNOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA KROZ PRIMENU VASPITNIH NALOGA br. 171-172 septembar 2018. str. 19
Krivično pravo NEDOSTACI PRAVNOG INSTITUTA OPORTUNITETA - ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA br. 171-172 septembar 2018. str. 27
Krivično pravo DEJSTVO ZAHTEVA ZA PRIKUPLJANJE POTREBNIH OBAVEŠTENJA NA TOK ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA br. 171-172 septembar 2018. str. 31
Krivično pravo IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI “ZABRANA PRIBLIŽAVANJA I KOMUNIKACIJE SA OŠTEĆENIM” UZ KAZNU ZATVORA br. 171-172 septembar 2018. str. 35
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI IZ ČLANA 350. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 171-172 septembar 2018. str. 39
Specijalno za javne izvršitelje KOMENTAR PRAVILNIKA O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA - „Sl. glasnik RS”, br. 63/2018 br. 171-172 septembar 2018. str. 55
Specijalno za javne izvršitelje KOMENTAR POSLOVNIKA O RADU ETIČKOG KOMITETA - „Sl. glasnik RS”, br. 63/2018 br. 171-172 septembar 2018. str. 57
Pitanja i odgovori ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PORODIČNOG I NASLEDNOG PRAVA br. 171-172 septembar 2018. str. 61
Pitanja i odgovori ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U POSTUPCIMA PRED REPUBLIČKIM GEODETSKIM ZAVODOM br. 171-172 septembar 2018. str. 81
paragraf vesti paragraf vesti br. 169-170 avgust 2018. str. 2
paragraf intervju prof. dr Milan Škulić sudija Ustavnog suda br. 169-170 avgust 2018. str. 4
UPRAVNI POSTUPAK OBJEDINJENO UPUTSTVO ZA PRIMENU ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 169-170 avgust 2018. str. 11
PROCESNO PRAVO UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU POSTUPKA ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U POSTUPCIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU br. 169-170 avgust 2018. str. 19
PROCESNO PRAVO VREDNOST PREDMETA SPORA KADA SE TUŽBENIM ZAHTEVOM TRAŽI UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA I REVIZIJSKI CENZUS br. 169-170 avgust 2018. str. 22
PROCESNO PRAVO RAZVOD BRAKA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM br. 169-170 avgust 2018. str. 26
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA STAV EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA UTICAJEM VISINE DOSUĐENE NAKNADE ZBOG PREKOMERNE DUŽINE SUDSKOG POSTUPKA NA DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE br. 169-170 avgust 2018. str. 31
KRIVIČNO PRAVO ANTROPOLOŠKO VEŠTAČENJE ODNOSNO MANUELNA BIOMETRIJA I KOMPARATIVNO VЕŠTAČENJE LICA br. 169-170 avgust 2018. str. 39
PREKRŠAJNI POSTUPAK INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA IZMENU ZAKONA O PREKRŠAJIMA I PRAVILNIKA O OBRASCU PREKRŠAJNOG NALOGA br. 169-170 avgust 2018. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE INICIJATIVA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 169-170 avgust 2018. str. 51
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE KOMENTARI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE NA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI br. 169-170 avgust 2018. str. 60
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE br. 169-170 avgust 2018. str. 62
paragraf vesti paragraf vesti br. 167-168 јun 2018. str. 2
paragraf
intervju
sudija Stevo Đuranović Sudija Upravnog suda br. 167-168 јun 2018. str. 4
USTAVNO PRAVO SAOPŠTENJE EVROPSKOG UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA ZA DEMOKRATIJU I SLOBODE (MEDEL) O USTAVNOJ REFORMI U SRBIJI br. 167-168 јun 2018. str. 11
USTAVNO PRAVO MIŠLJENJE EVROPSKE KOMISIJE ZA DEMOKRATIJU PUTEM PRAVA (VENECIJANSKA KOMISIJA) O NACRTU AMANDMANA NA USTAVNE ODREDBE KOJE SE TIČU PRAVOSUĐA br. 167-168 јun 2018. str. 13
PROCESNO PRAVO ODBAČAJ REVIZIJE KAO RAZLOG ZA ISTICANJE POVREDE PRAVA NA PRISTUP SUDU KAO LJUDSKOG PRAVA br. 167-168 јun 2018. str. 31
PROCESNO PRAVO PREKID I ZASTOJ U PARNIČNOM POSTUPKU br. 167-168 јun 2018. str. 36
PROCESNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 167-168 јun 2018. str. 41
KRIVIČNO pravo KRIVIČNO DELO UDRUŽIVANJE RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA br. 167-168 јun 2018. str. 47
KRIVIČNO pravo KRIVIČNO DELO NEOSNOVANO DOBIJANJE I KORIŠĆENJE KREDITA I DRUGE POGODNOSTI br. 167-168 јun 2018. str. 54
KRIVIČNO pravo PRODUŽENO KRIVIČNO DELO br. 167-168 јun 2018. str. 62
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PREDLOG OSNOVNIH NAČELA ADVOKATURE MEĐUNARODNE UNIJE ADVOKATA br. 167-168 јun 2018. str. 71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE ZA POSTAVLJANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI br. 167-168 јun 2018. str. 81
SUDSKA PRAKSA ODABIR SUDSKE PRAKSEVRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 167-168 јun 2018. str. 85
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 165-166 јun 2018. str. 2
PARAGRAF INTERVJU sudija Ljubica Milutinović br. 165-166 јun 2018. str. 4
UPRAVNI POSTUPAK KOMENTAR ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 165-166 јun 2018. str. 13
PROCESNO PRAVO MOGUĆNOST VANSTEČAJNOG I STEČAJNOG POBIJANJA PRAVNIH POSLOVA I PRAVNIH RADNJI br. 165-166 јun 2018. str. 23
PROCESNO PRAVO IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA br. 165-166 јun 2018. str. 36
PROCESNO PRAVO PRAVO DA SE NE DOPRINOSI SOPSTVENOJ INKRIMINACIJI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 165-166 јun 2018. str. 41
PROCESNO PRAVO OSTVARIVANJE ALIMENTACIONIH ZAHTEVA U INOSTRANSTVU br. 165-166 јun 2018. str. 48
PROCESNO PRAVO INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA, KOJOM BI SE ONEMOGUĆILO DA PREDMET IZVRŠENJA BUDU STVARI TREĆEG LICA br. 165-166 јun 2018. str. 51
USTAVNO PRAVO OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU br. 165-166 јun 2018. str. 55
GRAĐANSKO PRAVO NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO ZA IZDRŽAVANJE KRVNIH I TAZBINSKIH SRODNIKA br. 165-166 јun 2018. str. 59
KRIVIČNO PRAVO KRIVIČNO DELO ZAPUŠTANJE I ZLOSTAVLJANJE MALOLETNOG LICA U SUDSKOJ PRAKSI br. 165-166 јun 2018. str. 65
KRIVIČNO PRAVO PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI br. 165-166 јun 2018. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE MIŠLJENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE NA NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 165-166 јun 2018. str. 77
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PREDLOŽENI AMANDMANI NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE KOJI ĆE UTICATI NA ORGANIZACIJU SUDSKE VLASTI br. 165-166 јun 2018. str. 78
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAMERKE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA NA NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 165-166 јun 2018. str. 82
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 163-164 maj 2018. str. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Predrag Trifunović br. 163-164 maj 2018. str. 4
USTAVNO PRAVO USAGLAŠENE VERZIJE NACRTA AMANDMANA NA USTAV I USTAVNOG ZAKONA br. 163-164 maj 2018. str. 13
USTAVNO PRAVO ISPUNJENOST USLOVA ZA STUPANJE NA SNAGU PROTOKOLA 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA br. 163-164 maj 2018. str. 22
PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU POGLAVLJE 23 – Pravosuđe i osnovna prava br. 163-164 maj 2018. str. 27
PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU POGLAVLJE 24 – Pravda, sloboda i bezbednost br. 163-164 maj 2018. str. 41
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE JAVNI TUŽIOCI MIŠLJENJE UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE NA NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 163-164 maj 2018. str. 53
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE JAVNI IZVRŠITELJI KOMENTAR PRAVILNIKA O POČETNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE - “Sl. glasnik RS“, br. 29/2018 br. 163-164 maj 2018. str. 57
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ADVOKATI KOMENTAR SMERNICA ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD ADVOKATA br. 163-164 maj 2018. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA ADVOKATE I ADVOKATSKA ORTAČKA DRUŠTVA br. 163-164 maj 2018. str. 62
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - “Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 163-164 maj 2018. str. 64
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH AKTIVNOSTI U VEZI SA FINANSIRANJEM TERORIZMA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. APRILA 2018. GODINE br. 163-164 maj 2018. str. 74
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE PRIBAVLJANJEM PONUDA br. 163-164 maj 2018. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE br. 163-164 maj 2018. str. 79
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 157-158 februar 2018. str.2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 157-158 februar 2018. str. 4
STRUČNI KOMENTARI RADNI TEKST AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 157-158 februar 2018. str. 11
STRUČNI KOMENTARI NAČELO ZABRANE REFORMATIO IN PEIUS U PRAKSI br. 157-158 februar 2018. str. 59
STRUČNI KOMENTARI PRIKAZ PRAVNIH STAVOVA IZ DRUGOSTEPENIH ODLUKA U DELU PRIMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM POJEDINIH INSTITUTA br. 157-158 februar 2018. str. 62
STRUČNI KOMENTARI IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 157-158 februar 2018. str. 66
STRUČNI KOMENTARI BITNE NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 157-158 februar 2018. str. 76
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA br. 157-158 februar 2018. str. 80
SUDSKA PRAKSA NOVA SUDSKA PRAKSA br. 157-158 februar 2018. str. 87
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PROGRAM I NAČIN POLAGANJA ISPITA NA KOME SE OCENJUJE STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA br. 157-158 februar 2018. str. 101
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 155-156 januar 2018. str.2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 155-156 januar 2018. str. 4
STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNO DELO ŠPIJUNAŽA • član 315. Krivičnog zakonika • br. 155-156 januar 2018. str. 11
STRUČNI KOMENTARI SPORAZUM O SVEDOČENJU OSUĐENOG • član 327. Zakonika o krivičnom postupku • br. 155-156 januar 2018. str. 14
STRUČNI KOMENTARI ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MALOLETNI UČINIOCI KRIVIČNIH DELA br. 155-156 januar 2018. str. 23
STRUČNI KOMENTARI PRAVO NA PREVODIOCA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 155-156 januar 2018. str. 27
STRUČNI KOMENTARI IMOVINA PROISTEKLA IZ KRIVIČNOG DELA I MERE OBEZBEĐENJA br. 155-156 januar 2018. str. 31
STRUČNI KOMENTARI DOSTAVLJANJE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 155-156 januar 2018. str. 38
STRUČNI KOMENTARI PRIGOVOR i Žalba KAO REDOVNa PRAVNa SREDSTVa U UPRAVNOM POSTUPKU br. 155-156 januar 2018. str. 46
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (“SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 106/15 I 106/16 - AUTENTIČNO TUMAČENJE) - “Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 155-156 januar 2018. str. 55
STRUČNI KOMENTARI DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RADI PROMENE PREBIVALIŠTA DETETA br. 155-156 januar 2018. str. 57
STRUČNI KOMENTARI TRENUTNO STANJE U POGLAVLJIMA 23 I 24 ZA SRBIJU br. 155-156 januar 2018. str. 61
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije i javni tužioci PRITUŽBE NA RAD SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA I ODLUKE DISCIPLINSKIH ORGANA U PERIODU OD 2014. DO 2016. GODINE br. 155-156 januar 2018. str. 73
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ODLOŽEN PRELAZAK ODREĐENIH NADLEŽNOSTI SA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA PRAVOSUĐE NA VISOKI SAVET SUDSTVA br. 155-156 januar 2018. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati i javni izvršitelji UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA SU DUŽNICI ZAVODI ZA KRIVIČNE SANKCIJE I USTANOVE KULTURE br. 155-156 januar 2018. str. 78
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 153-154 decembar 2017. str. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 153-154 decembar 2017. str. 4
...SA LICA MESTA Efikasnost pravosuđa - stari izazovi, nova rešenja br. 153-154 decembar 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI AKTIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA PREDAJU STVARI NAKON REŠENJA O RESTITUCIJI br. 153-154 decembar 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI POLOŽAJ MUŠKARCA KAO RODITELJA U SUDSKOJ PRAKSI br. 153-154 decembar 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO ZA IZDRŽAVANJE DETETA OD STRANE RODITELJA br. 153-154 decembar 2017. str. 18
STRUČNI KOMENTARI PRIKAZ PRAVNIH STAVOVA IZ DRUGOSTEPENIH ODLUKA SA KOMENTAROM INSTITUTA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I NEZAKONITIH DOKAZA br. 153-154 decembar 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI POSTUPCI ZA REHABILITACIJU I ZA PRESTANAK MERA BEZBEDNOSTI ILI PRAVNE POSLEDICE OSUDE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE SUDOVA U PRAKSI br. 153-154 decembar 2017. str. 28
STRUČNI KOMENTARI RAD U JAVNOM INTERESU KAO KAZNA U SUDSKOJ PRAKSI br. 153-154 decembar 2017. str. 34
STRUČNI KOMENTARI INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA DOPUNU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 153-154 decembar 2017. str. 40
STRUČNI KOMENTARI REŠENJE I ZAKLJUČAK U UPRAVNOM POSTUPKU br. 153-154 decembar 2017. str. 43
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA br. 153-154 decembar 2017. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Javni beležnici ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE IZ OBLASTI JAVNOG BELEŽNIŠTVA br. 153-154 decembar 2017. str. 72
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati POSTUPANJE NARODNE BANKE SRBIJE PO ZAHTEVIMA PUNOMOĆNIKA IZVRŠNIH POVERILACA OD 1.12.2017. GODINE br. 153-154 decembar 2017. str. 79
AKTUELNO paragraf vesti br. 147-148 septembar 2017. str. 2
AKTUELNO paragraf intervju Dragomir Milojević predsednik Vrhovnog kasacionog suda br. 147-148 septembar 2017. str. 4
AKTUELNO ...sa lica mesta PARAGRAF LEX NA OKTOBARSKIM PRAVNIČKIM DANIMA U BANJA LUCI STRUČNI KOMENTARI br. 147-148 septembar 2017. str. 10
STRUČNI KOMENTARI IZMENE USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA I KONSULTATIVNI PROCES SA CIVILNIM DRUŠTVOM br. 147-148 septembar 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI GODINU DANA PRIMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 147-148 septembar 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VASKRSIĆ PROTIV SLOVENIJE br. 147-148 septembar 2017. str. 37
STRUČNI KOMENTARI POSTUPAK ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I SADRŽINA TUŽBE br. 147-148 septembar 2017. str. 44
STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE br. 147-148 septembar 2017. str. 48
STRUČNI KOMENTARI PRAVNI OSNOV ODGOVORNOSTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA I GRADA BEOGRADA ZBOG (NE)ZAKONITO NAPLAĆENOG IZNOSA NA IME UČEŠĆA RODITELJA U FINANSIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 147-148 septembar 2017. str. 64
STRUČNI KOMENTARI PRISTUPANJE I NAČIN RADA U INFORMACIONOM SISTEMU eZUP br. 147-148 septembar 2017. str. 71
STRUČNI KOMENTARI TOK POSTUPKA KOJI PRETHODI DONOŠENJU REŠENJA br. 147-148 septembar 2017. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije REAGOVANJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE br. 147-148 septembar 2017. str. 85
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije VRHOVNI KASACIONI SUD DODELIO NAGRADE SUDOVIMA br. 147-148 septembar 2017. str. 86
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudski veštaci UMANJENJE OPŠTE ŽIVOTNE AKTIVNOSTI KAO POSEBAN OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PRETRPLJENIH DUŠEVNIH BOLOVA br. 147-148 septembar 2017. str. 87
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Tužioci Proveravanje stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca br. 147-148 septembar 2017. str. 90
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE br. 147-148 septembar 2017. str. 92
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 147-148 septembar 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU Milan Marinović br. 147-148 septembar 2017. str. 4
...SA LICA MESTA Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe br. 147-148 septembar 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI ODLAGANJE IZVRŠENJA br. 147-148 septembar 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI NASILJE U PORODICI I VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA br. 147-148 septembar 2017. str. 18
STRUČNI KOMENTARI MERE ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI br. 147-148 septembar 2017. str. 21
STRUČNI KOMENTARI INSTITUT KRAJNJE NUŽDE br. 147-148 septembar 2017. str. 24
STRUČNI KOMENTARI POSTUPAK LIŠENJA I VRAĆANJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI br. 147-148 septembar 2017. str. 35
STRUČNI KOMENTARI OBAVEŠTAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 147-148 septembar 2017. str. 38
STRUČNI KOMENTARI URUČENJE SUDSKIH PISAMA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 147-148 septembar 2017. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Javni beležnici ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE NA POSTAVLJENA PITANJA br. 147-148 septembar 2017. str. 51
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Pravobranilaštvo NAPLATA TROŠKOVA PRAVOBRANILAŠTVA PO ADVOKATSKOJ TARIFI br. 147-148 septembar 2017. str. 71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati REAGOVANJA POVODOM PREDLOGA ZA IZMENU USTAVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI br. 147-148 septembar 2017. str. 73
STAVOVI SUDSKE PRAKSE PRAVNI ZAKLJUČCI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 147-148 septembar 2017. str. 77
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 143-144 jul 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 143-144 jul 2017. str. 5
...sa lica mesta Savetovanje Kompanije Paragraf PRIMENA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU br. 143-144 jul 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI OSLOBOĐENJE OD KAZNE U SUDSKOJ PRAKSI br. 143-144 jul 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI NOŠENJA NOŽA NA JAVNOM MESTU br. 143-144 jul 2017. str. 21
STRUČNI KOMENTARI AKTUELNA SPORNA PITANJA U VEZI SA TROŠKOVIMA PARNIČNOG POSTUPKA br. 143-144 jul 2017. str. 23
STRUČNI KOMENTARI NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIMENA ODREDABA POSEBNIH ZAKONA U PERIODU USKLAĐIVANJA 1.6.2017-1.6.2018. br. 143-144 jul 2017. str. 31
STRUČNI KOMENTARI STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 143-144 jul 2017. br. str. 32
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA - “Sl. glasnik RS”, br. 56/2017 br. 143-144 jul 2017. str. 41
ODGOVORI NA PITANJA NEDOZVOLJENO RASPOLAGANJE TUŽBENIM ZAHTEVOM KOJIM SE TRAŽI UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI UGOVORA br. 143-144 jul 2017. Str. 49
ODGOVORI NA PITANJA ТROŠKOVI SPROVOĐENJA IZVRŠENJA POPISOM POKRETNIH STVARI IZVRŠNOG DUŽNIKA I USLOVI ZA OBUSTAVU POSTUPKA br. 143-144 jul 2017. str. 50
ODGOVORI NA PITANJA OBAVEŠTAVANJE SUDA O PROMENI ADRESE STRANKE I DOSTAVLJANJE NA RADNO MESTU br. 143-144 jul 2017. str. 51
ODGOVORI NA PITANJA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA IZVRŠNI DUŽNIK SPREČAVA RAZGLEDANJE NEPOKRETNOSTI br. 143-144 jul 2017. str. 52
ODGOVORI NA PITANJA NAPLATA TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA VOĐENOG POVODOM PRIGOVORA PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE br. 143-144 jul 2017. str. 53
ODGOVORI NA PITANJA POSTUPAK PRIZNAVANJA ODLUKA SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE U ŠVEDSKOJ br. 143-144 jul 2017. str. 54
ODGOVORI NA PITANJA PRODAJA NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU DRUGOM PO REDU PONUĐAČU I PRAVO PREČE KUPOVINE br. 143-144 jul 2017. str. 55
ODGOVORI NA PITANJA PRIZNAVANJE STRANKAMA U PARNIČNOM POSTUPKU TROŠKOVA KOJI SU NASTALI U VEZI SA ANGAŽOVANJEM ADVOKATA IZVAN SEDIŠTA SUDA br. 143-144 jul 2017. str. 56
ODGOVORI NA PITANJA REDOSLED NAMIRENJA IZ CENE DOBIJENE PRODAJOM POKRETNIH STVARI U IZVRŠNOM POSTUPKU I SPROVOĐENJE POSTUPKA IZVRŠENJA br. 143-144 jul 2017. str. 56
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije POLAZNE OSNOVE ZA RASPRAVU O IZMENAMA USTAVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA SUDSTVO br. 143-144 jul 2017. str. 61
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE TUŽIOCI Predlozi Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe br. 143-144 jul 2017. str. 65
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Posrednici UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI po Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2014) br. 143-144 jul 2017 str. 77
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 141-142 jun 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 141-142 jun 2017. str. 5
...sa lica mesta Savetovanje Kompanije Paragraf “NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU” br. 141-142 jun 2017. str. 10
STRUČNI KOMENTARI VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 141-142 jun 2017. str. 13
STRUČNI KOMENTARI U SUSRET POČETKU PRIMENE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 141-142 jun 2017. str. 20
STRUČNI KOMENTARI POSREDOVANJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN REŠAVANJA SPOROVA br. 141-142 jun 2017. str. 29
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2017 br. 141-142 jun 2017. str. 42
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - ODLUKA US I 96/2015) - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2017 br. 141-142 jun 2017. str. 43
STRUČNI KOMENTARI SUDSKA KONTROLA RADA JAVNIH IZVRŠITELJA br. 141-142 jun 2017. str. 45
STRUČNI KOMENTARI PRAVILNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA U IZVRŠNOM POSTUPKU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE br. 141-142 jun 2017. str. 52
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 141-142 jun 2017. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije i tužioci PRAVNA ANALIZA USTAVNOG OKVIRA O PRAVOSUĐU U REPUBLICI SRBIJI br. 141-142 jun 2017. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati IZBORI U ADVOKATSKIM KOMORAMA br. 141-142 jun 2017. str. 84
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 139-140 maj 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 139-140 maj 2017. str. 5
...na dnevnom redu Izbor sudija i javnih tužilaca i novi predlozi propisa: TREĆA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI br. 139-140 maj 2017. str. 11
...sa lica mesta Konferencija Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi br. 139-140 maj 2017. str. 13
STRUČNI KOMENTARI SVEDOCI KAO DOKAZNO SREDSTVO - PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 139-140 maj 2017. str. 17
STRUČNI KOMENTARI NEPRAVILNA ODLUKA O KRIVIČNOJ SANKCIJI I O DRUGIM ODLUKAMA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 139-140 maj 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE I PRIKAZ ODREĐENIH SPORNIH SITUACIJA U SUDSKOJ PRAKSI br. 139-140 maj 2017. str. 27
STRUČNI KOMENTARI DOSADAŠNJA PRIMENA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 139-140 maj 2017. str. 40
STRUČNI KOMENTARI OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA br. 139-140 maj 2017. str. 48
STRUČNI KOMENTARI UPRAVNO POSTUPANJE br. 139-140 maj 2017. str. 57
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati Mišljenje AKS o Nacrtu Zakona o upisima u katastRa br. 139-140 maj 2017. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE IZBORI ZA ORGANE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA br. 139-140 maj 2017. str. 72
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije POKAZATELJ USPEŠNOSTI PREMA SEPEŽ-U (CEPEJ) br. 139-140 maj 2017. str. 77
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA U PRAKSI SUDOVA br. 139-140 maj 2017. str. 80
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Tužioci POVERENIK ZA SAMOSTALNOST TUŽILACA br. 139-140 maj 2017. str. 83
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Veštaci UNAKAŽENOST KAO VID NEMATERIJALNE ŠTETE br. 139-140 maj 2017. str. 85
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 135-136 mart 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 135-136 mart 2017. str. 4
AKTUELNO XIX KONFERENCIJA ADVOKATA SRBIJE br. 135-136 mart 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 135-136 mart 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI DECA ŽRTVE NASILJA U PORODICI U POSTUPKU PO PORODIČNOM ZAKONU I SUDSKOJ PRAKSI br. 135-136 mart 2017. str. 24
STRUČNI KOMENTARI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ PREKRŠAJNE PRAKSE br. 135-136 mart 2017. str.29
STRUČNI KOMENTARI MEĐUSOBNI ODNOS REORGANIZACIJE I IZVRŠENJA I POLOŽAJ POVERIOCA SUBJEKTA U REORGANIZACIJI br. 135-136 mart 2017. str. 37
STRUČNI KOMENTARI VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 135-136 mart 2017. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE UTVRĐENA NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST POJEDINIH ODREDABA STATUTA AKB br. 135-136 mart 2017. str.67
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAKLJUČCI SA XIX KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJE br. 135-136 mart 2017. str.68
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE RASPISANI IZBORI U ADVOKATSKOJ KOMORI ZAJEČAR br. 135-136 mart 2017. str.69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE USTAVNI POLOŽAJ SUDSKE VLASTI - ANALIZA I PREPORUKE ZA IZMENE br. 135-136 mart 2017. str.71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ANALIZA USTAVNOG POLOŽAJA JAVNOG TUŽILAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI SA PREPORUKAMA ZA NJEGOVO UNAPREĐENJE br. 135-136 mart 2017. str.79
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE VEŠTAČENJE FIZIČKIH BOLOVA KAO VIDA NEMATERIJALNE ŠTETE KOD TELESNIH POVREDA br. 135-136 mart 2017. str.83
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE TABELA SA PREGLEDOM NADLEŽNOG ORGANA ZA OVERU ISPRAVA I POTPISA br. 135-136 mart 2017. str.87
SUDSKA PRAKSA NAJNOVIJI PRAVNI STAVOVI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 135-136 mart 2017. str.97
SUDSKA PRAKSA OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 135-136 mart 2017. str. 99
SUDSKA PRAKSA PRIMENA ČLANA 26 ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (Sl. glasnik RS" br. 106/15) br. 135-136 mart 2017. str. 100
SUDSKA PRAKSA PRAVNA PRIRODA NAKNADE ZBOG PROLASKA KABLA ELEKTRIČNE ENERGIJE VADUŠNIM PUTEM I PITANJE ZASTARELOSTI NAKNADE br. 135-136 mart 2017. str. 102
I AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 2
I AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU Aleksandra Trešnjev br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 4
I AKTUELNO Sa lica mesta...
Okrugli sto o besplatnoj pravnoj pomoći
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 8
II STRUČNI KOMENTARI NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 15
II STRUČNI KOMENTARI TEMA BROJA:
BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 26
II STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 37
II STRUČNI KOMENTARI POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 41
II STRUČNI KOMENTARI PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 46
II STRUČNI KOMENTARI REŠAVANJE O PONAVLJANJU UPRAVNOG POSTUPKA br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 53
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Izbori u komori
Specijalno za ADVOKATE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 61
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Rang liste kandidata
Specijalno za TUŽIOCE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 64
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PRVOG OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 66
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Zaštita podataka u sudskim odlukama
Poverenik, gdin Rodoljub Šabić
Specijalno za SUDIJE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 67
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Razgovor sudije Miše Majića sa Đorđem Alempijević
O veštačenju i dokaznim pravilima
SPECIJALNO ZA VEŠTAKE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 71
IV SUDSKA PRAKSA Novi pravni stav VKS i reakcije advokature br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 77
IV SUDSKA PRAKSA ESLJP i NADZOR NAD SPROVOĐENJEM PRESUDA U SRBIJI br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 84
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 4
III STRUČNI KOMENTARI NOVINE U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 11
III STRUČNI KOMENTARI IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 15
III STRUČNI KOMENTARI PROBLEMI ODBRANE U KRIVIČNOM POSTUPKU I MEĐUNARODNI STANDARDI ZA NJIHOVO REŠAVANJE br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 25
III STRUČNI KOMENTARI OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 41
III STRUČNI KOMENTARI AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZIO br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
III STRUČNI KOMENTARI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI KAO TEMELJ EFIKASNIJE BORBE PROTIV NASILJA U PORODICI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR SUDIJA U DRUGI ILI VIŠI SUD br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 59
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA SUDIJE KOJE SE PRVI PUT BIRAJU br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 64
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZMENE ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 71
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZBOR SUDIJA USTAVNOG SUDA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 73
V SPECIJALNO ZA JAVNE TUŽIOCE KAŠNJENJE IZBORA TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE I DRUGIH TUŽILACA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 77
VI SPECIJALNO ZA SUDSKE VEŠTAKE NOVA PROFESIJA - PROCENITELJ NEPOKRETNOSTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 81
VII AKTUELNA SUDSKA PRAKSA PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 89
VIII AKTUELNOSTI KOJI NAS NOVI ZAKONI OČEKUJU PREMA REVIDIRANOM AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE? br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 97