Rubrika Naslov Broj Strana
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - propisi objavljeni u „Sl. glasniku RS”, br. 14/2024 do 24/2024 BI 328-329
mart 2024.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM IZMENE U POSLOVANJU USTANOVA SREDNJEG OBRAZOVANJA ULASKOM U SISTEM ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE - SPIRI BI 328-329
mart 2024.
Str. 20
II BUDŽETSKI SISTEM ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U APLIKACIJI IFISuP I SISTEMU SPIRI BI 328-329
mart 2024.
Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 16/2024 BI 328-329
mart 2024.
Str. 29
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O STRUKTURI, SADRŽINI I NAČINU IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 18/2024 BI 328-329
mart 2024.
Str. 30
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2024. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 18/2024 BI 328-329
mart 2024.
Str. 32
II BUDŽETSKI SISTEM IZMENA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI 328-329
mart 2024.
Str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM (NE)MOGUĆNOST PRODUŽENJA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI 328-329
mart 2024.
Str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM NEMOGUĆNOST UPISA PRAVA SVOJINE U KORIST PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJIM SE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL NENOVČANIM ULOGOM ČLANA DRUŠTVA PRE REGISTRACIJE POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA KOD APR BI 328-329
mart 2024.
Str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM NADLEŽNOST ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA SE OTUĐUJE IZ JAVNE SVOJINE BI 328-329
mart 2024.
Str. 38
III RAČUNOVODSTVO OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2024. GODINI BI 328-329
mart 2024.
Str. 40
III RAČUNOVODSTVO Obaveza izrade konsolidovanih izveštaja na godišnjem i tromesečnom nivou BI 328-329
mart 2024.
Str. 48
III RAČUNOVODSTVO ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU BI 328-329
mart 2024.
Str. 51
55 REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2023. GODINE BI 328-329
mart 2024.
Str. 55
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE BI 328-329
mart 2024.
Str. 57
III RAČUNOVODSTVO ANGAŽOVANJE EKSTERNOG REVIZORA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI 328-329
mart 2024.
Str. 61
IV POREZI ISKAZIVANJE U RAČUNU (E-FAKTURI) PODATAKA O NAZIVU I ADRESI OBVEZNIKA I O VRSTI ISPORUČENIH DOBARA, ODNOSNO VRSTI I OBIMU PRUŽENIH USLUGA BI 328-329
mart 2024.
Str. 64
IV POREZI PROPISAN JE OBRAZAC ZOPO - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA BI 328-329
mart 2024.
Str. 71
IV POREZI POREZ NA DOBIT USTANOVA SREDNJEG OBRAZOVANJA ZA 2023. GODINU BI 328-329
mart 2024.
Str. 75
IV POREZI OSTVARIVANJE PRAVA NA PDV OSLOBOĐENJE ZA PROMET DOBARA I USLUGA, KAO I ZA UVOZ DOBARA KOJI SE VRŠI U OKVIRU SPROVOĐENJA PROJEKTA PO OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA BI 328-329
mart 2024.
Str. 77
V PLATE LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM VASKRŠNJIH, USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2024. GODINI BI 328-329
mart 2024.
Str. 80
V PLATE OSNOVICA NAKNADE ZARADE, ODNOSNO NAKNADE PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU ZBIRA MESEČNIH OSNOVICA NA KOJI SU PLAĆENI DOPRINOSI NA PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, ZA POSLEDNJIH 18 MESECI KOJI PRETHODE PRVOM MESECU OTPOČINJANJA PORODILJSKOG ODSUSTVA (BEZ OBZIRA DA LI JE ZAPOSLENA PRE OTPOČINJANJA ISTOG BILA NA TRUDNIČKOM BOLOVANJU ILI NE) BI 328-329
mart 2024.
Str. 83
V PLATE ISPLATA JUBILARNIH NAGRADA KROZ SISTEM SPIRI BI 328-329
mart 2024.
Str. 88
V PLATE UNOS I PROMENA OBUSTAVE OD ZARADE U SISTEMU ISKRA BI 328-329
mart 2024.
Str. 89
V PLATE OBAVEZA POSLODAVCA DA ZARADU ISPLATI PREMA EVIDENCIJI O PRISUTNOSTI ZAPOSLENOG BI 328-329
mart 2024.
Str. 90
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 328-329
mart 2024.
Str. 92
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 328-329
mart 2024.
Str. 96
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 328-329
mart 2024.
Str. 110
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - Propisi objavljeni u „Sl. glasniku RS”, br. 6/2024 do 13/2024 BI 326-327
februar 2024.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 7/2024 BI 326-327
februar 2024.
Str. 16
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 10/2024 BI 326-327
februar 2024.
Str. 18
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O BROJU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA LOKALNE VLASTI U 2024. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 8/2024 BI 326-327
februar 2024.
Str. 20
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O VISINI ČLANARINE U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 10/2024 BI 326-327
februar 2024.
Str. 22
III JAVNA SVOJINA KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA INFRASTRUKTURE IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA, GEODETSKIH ORGANIZACIJA I POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 6/2024 BI 326-327
februar 2024.
Str. 24
III JAVNA SVOJINA PROPISI KOJIMA SE DEFINIŠU NEPOKRETNOSTI ZA POSEBNE NAMENE BI 326-327
februar 2024.
Str. 26
III JAVNA SVOJINA NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA KONVERZIJU NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU BI 326-327
februar 2024.
Str. 27
IV RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU BI 326-327
februar 2024.
Str. 30
IV RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2023. GODINU BI 326-327
februar 2024.
Str. 34
IV RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJI O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2023. GODINU BI 326-327
februar 2024.
Str. 36
IV RAČUNOVODSTVO LIKVIDATURA ULAZNIH FAKTURA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 326-327
februar 2024.
Str. 43
V POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2023. GODINU KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM BI 326-327
februar 2024.
Str. 46
V POREZI EVIDENTIRANJE PDV U EVIDENCIJAMA SEF U SLUČAJU KADA SE ELEKTRONSKA FAKTURA NE IZDA DO ISTEKA ROKA ZA EVIDENTIRANJE PDV I KORIGOVANJE EVIDENTIRANOG PDV PO OSNOVU NAKNADNO IZDATE ELEKTRONSKE FAKTURE BI 326-327
februar 2024.
Str. 57
V POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 326-327
februar 2024.
Str. 63
VI PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DANA DRŽAVNOSTI - SRETENJA BI 326-327
februar 2024.
Str. 68
VI PLATE OGRANIČENJE ISPLATA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2024. GODINI BI 326-327
februar 2024.
Str. 72
VI PLATE UPOREDNI PREGLED USKLAĐENIH DINARSKIH NEOPOREZIVIH IZNOSA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA BI 326-327
februar 2024.
Str. 74
VI PLATE TROŠKOVI PREVOZA SPECIJALIZANATA BI 326-327
februar 2024.
Str. 76
VI PLATE NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIMA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA BI 326-327
februar 2024.
Str. 77
VII kalendar rokova i obaveza KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 326-327
februar 2024.
Str. 80
VII kalendar rokova i obaveza KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 326-327
februar 2024.
Str. 86
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 326-327
februar 2024.
Str. 98
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasniku RS”, br. 116/2023 do 5/2024 BI 324-325
januar 2024.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 118/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 16
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 118/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2024. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2024. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKLJUČKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023-2027. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DUALNOM OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 120/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 39
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU ISKAZIVANJA I IZVEŠTAVANJA O PROCENJENIM FINANSIJSKIM EFEKTIMA ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI DRUGOG AKTA NA BUDŽET, ODNOSNO FINANSIJSKE PLANOVE ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 42
II BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI BI 324-325
januar 2024.
Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM TERMINSKI PLAN ZA PRENOS SREDSTAVA SA PODRAČUNA I UKIDANJE PODRAČUNA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PROSVETE, ZBOG PRELASKA U SISTEM ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (SPIRI) BI 324-325
januar 2024.
Str. 47
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2023. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM BI 324-325
januar 2024.
Str. 54
III RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 118/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 75
III RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU ŠTETE OD ZAPOSLENOG BI 324-325
januar 2024.
Str. 76
III RAČUNOVODSTVO ROK ZA USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU BI 324-325
januar 2024.
Str. 77
III RAČUNOVODSTVO POVRAĆAJ SREDSTAVA U BUDŽET ŠKOLA KOJE PRISTUPAJU SISTEMU ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (SPIRI) BI 324-325
januar 2024.
Str. 78
III RAČUNOVODSTVO SUMNJA U KRIVIČNO DELO OD STRANE INTERNOG REVIZORA BI 324-325
januar 2024.
Str. 79
IV POREZI NOVI ROK ZA EVIDENTIRANJE PDV U POJEDINAČNU I ZBIRNU EVIDENCIJU PDV U SEF BI 324-325
januar 2024.
Str. 82
IV POREZI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - "Sl. glasnik RS", br. 116/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 85
IV POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 116/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 87
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 324-325
januar 2024.
Str. 91
V PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI 324-325
januar 2024.
Str. 96
V PLATE OBRAČUN ZARADE PO NOVIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2024. GODINE BI 324-325
januar 2024.
Str. 100
V PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 108
V PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 BI 324-325
januar 2024.
Str. 109
V PLATE PRERASPODELA MASE SREDSTAVA NAMENJENE ISPLATI ZARADA U JAVNOM PREDUZEĆU BI 324-325
januar 2024.
Str. 112
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 324-325
januar 2024.
Str. 114
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 324-325
januar 2024.
Str. 119
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 324-325
januar 2024.
Str. 130
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 91/2023 do 103/2023 BI 320-321
novembar 2023.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 22
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU - Sl. glasnik RS", br. 92/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM SISTEM ZA PRIPREMU, IZVRŠENJE, RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE - SPIRI BI 320-321
novembar 2023
Str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM POSTUPANJE ORGANA JAVNE VLASTI PO ZAHTEVIMA ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST BI 320-321
novembar 2023
Str. 39
II BUDŽETSKI SISTEM IZMENA I DOPUNA UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2024 - 2026. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA BI 320-321
novembar 2023
Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZA UPLATE DOBITI U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE BI 320-321
novembar 2023
Str. 45
II BUDŽETSKI SISTEM ODLUKE O BUDŽETU I IZVRŠENJU BUDŽETA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE BI 320-321
novembar 2023
Str. 46
III JAVNA SVOJINA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 48
III JAVNA SVOJINA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 51
III JAVNA SVOJINA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PRETVARANJA PRAVA KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PRAVO SVOJINE BI 320-321
novembar 2023
Str. 54
IV RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM BI 320-321
novembar 2023
Str. 60
IV RAČUNOVODSTVO ODLUKA O GODIŠNJEM POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS BI 320-321
novembar 2023
Str. 73
IV RAČUNOVODSTVO PLAN RADA KOMISIJE ZA GODIŠNJI POPIS BI 320-321
novembar 2023
Str. 76
IV RAČUNOVODSTVO UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA GODIŠNJI POPIS BI 320-321
novembar 2023
Str. 77
V POREZI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 320-321
novembar 2023
Str. 80
V POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 96/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 85
V POREZI PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA IZ UGLA ZAKONA O PDV BI 320-321
novembar 2023
Str. 88
VI PLATE KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 100
VI PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 96/2023 BI 320-321
novembar 2023
Str. 105
VI PLATE TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI U DRŽAVNIM ORGANIMA BI 320-321
novembar 2023
Str. 108
VI PLATE OBUSTAVA DELA PLATE ZAPOSLENOM U SREDNJOJ ŠKOLI NA OSNOVU REŠENJA O IZRICANJU DISCIPLINSKE MERE BI 320-321
novembar 2023
Str. 110
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 320-321
novembar 2023
Str. 112
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 320-321
novembar 2023
Str. 117
VIII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 320-321
novembar 2023
Str. 128
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 82/2023 do 90/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2024-2026. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - „Sl. glasnik RS”, br. 89/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 18
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR REVIDIRANE FISKALNE STRATEGIJE ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 32
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 34
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 39
III JAVNA SVOJINA UKIDANJE KONVERZIJE UZ NAKNADU NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ZA ODREĐENE KATEGORIJE PRAVNIH SUBJEKATA BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 42
III JAVNA SVOJINA UPIS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA PRIVATIZOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 47
III JAVNA SVOJINA MOGUĆNOST KONVERZIJE U KORIST PRAVNOG LICA KOJE JE U STEČAJNOM POSTUPKU STEKLO PRAVO SVOJINE NA OBJEKTU BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 48
IV RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 83/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 50
IV RAČUNOVODSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 84/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 51
IV RAČUNOVODSTVO NAJČEŠĆE NEZAKONITOSTI UTVRĐENE OD STRANE BUDŽETSKE INSPEKCIJE BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 55
IV RAČUNOVODSTVO OBAVEZA UPLATE DOBITI ILI DELA DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2022. GODINU BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 65
V POREZI SMANJENJE OBRAČUNATOG PDV PO OSNOVU NAKNADNOG SMANJENJA OSNOVICE I PO OSNOVU STORNIRANJA FAKTURE - USLOVI ZA SMANJENJE PDV, ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV I EVIDENTIRANJE SMANJENJA PDV U SEF BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 70
V POREZI REFUNDACIJA FISKALNOG RAČUNA ZBOG GREŠKE PRILIKOM EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO ILI REKLAMACIJE OD STRANE KUPCA BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 83
V POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 87
VI PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 94
VI PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2023 BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 97
VI PLATE (NE)MOGUĆNOST POVEZIVANJA BOLOVANJA USLED BOLESTI VAN RADA PO OSNOVU RAZLIČITIH BOLESTI KADA JE IZMEĐU ISTIH PREKID OD ČETIRI DANA, I TO U POGLEDU OSNOVA, VISINE I ISPLATIOCA NAKNADE ZARADE BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 98
VI PLATE (NE)MOGUĆNOST ISPLATE PLATE ZAPOSLENOM U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA DANE NEDOLASKA NA POSAO BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 100
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 102
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 106
VIII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 318-319
oktobar 2023.
Str. 118
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 71/2023 do 81/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU- „Sl. glasnik RS”, br. 75/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 18
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O KAPITALNIM PROJEKTIMA - „Sl. glasnik RS”, br. 79/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 72/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 71/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 33
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU - "Sl. glasnik RS", br. 73/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM DELATNOST UČENIČKIH ZADRUGA I OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA ZA NJIHOV RAD BI 316-317
septembar 2023.
Str. 40
III JAVNA SVOJINA KOMENTAR UREDBE O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, GASNU MREŽU I/ILI MREŽU DALJINSKOG GREJANJA, VODOVOD I KANALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA - "Sl. glasnik RS", br. 70/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 44
III JAVNA SVOJINA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO PRIBAVLJANJA I USTUPANJA ISKORIŠĆAVANJA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, KAO I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA - „Sl. glasnik RS”, br. 79/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str. 47
III JAVNA SVOJINA UPUTSTVO MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ZA PRIMENU ČLANA 102. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI BI 316-317
septembar 2023.
Str. 51
III JAVNA SVOJINA NEMOGUĆNOST RUŠENJA OBJEKTA KOJI JE U POSTUPKU OZAKONJENJA BI 316-317
septembar 2023.
Str. 56
III JAVNA SVOJINA UTICAJ PRENOSA PRAVA SVOJINE NA POSEBNOM DELU OBJEKTA NA PRENOS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU I ZEMLJIŠTU PO SILI ZAKONA BI 316-317
septembar 2023.
Str. 57
III JAVNA SVOJINA NADLEŽNOST AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA KONVERZIJU PODNETOM OD STRANE PRIVATIZOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA BI 316-317
septembar 2023.
Str. 58
IV RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR -SEPTEMBAR 2023. GODINE BI 316-317
septembar 2023.
Str. 60
IV RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 30.6.2023. GODINE BI 316-317
septembar 2023.
Str. 64
IV RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NABAVKE I STAVLJANJA U UPOTREBU MATERIJALA ZA PRIPREMU HRANE BI 316-317
septembar 2023.
Str. 66
IV RAČUNOVODSTVO OBAVEZA POPUNJAVANJA POSEBNIH POPISNIH LISTA BI 316-317
septembar 2023.
Str. 68
IV RAČUNOVODSTVO UPRAVLJANJE IMOVINOM UČENIČKE ZADRUGE I RASPODELA DOBITI/POKRIĆA GUBITKA BI 316-317
septembar 2023.
Str.69
V POREZI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 75/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str.72
V POREZI PRAKTIČNI PRIMERI EVIDENTIRANJA PDV U SEF BI 316-317
septembar 2023.
Str.83
V POREZI ODREĐIVANJE DA LI SE USLUGA IZNAJMLJIVANJA BAGERA SA RUKOVAOCEM SVRSTAVA U PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA BI 316-317
septembar 2023.
Str.92
VI PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str.94
VI PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, POČEV OD PLATE ZA SEPTEMBAR 2023. GODINE BI 316-317
septembar 2023.
Str.97
VI PLATE KOMENTAR ODLUKE O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2024. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 79/2023 BI 316-317
septembar 2023.
Str.98
VI PLATE PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI FIZIČKOM LICU ANGAŽOVANOM PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU BI 316-317
septembar 2023.
Str.99
VI PLATE PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DAN KOJI JE PREMA RASPOREDU RADA ZAPOSLENOG DAN NEDELJNOG ODMORA BI 316-317
septembar 2023.
Str.101
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 316-317
septembar 2023.
Str.104
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 316-317
septembar 2023.
Str.107
VIII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 316-317
septembar 2023.
Str.122
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 52/2023 do 59/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ FISKALNE STRATEGIJE ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU BI 312-313
jul 2023.
Str. 16
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UPUTSTAVA O PRIPREMI REPUBLIČKOG I LOKALNOG BUDŽETA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE BI 312-313
jul 2023.
Str. 22
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU PRIPREME NACRTA PLANA RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 54/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 31
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2023. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 58/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 34
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2023. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 52/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - "Sl. glasnik RS", br. 49/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU - "Sl. glasnik RS", br. 49/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 40
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA - "Sl. glasnik RS", br. 54/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 41
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NABAVKE OPREME KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 312-313
jul 2023.
Str. 44
III RAČUNOVODSTVO DONACIJA U NOVCU I ŠKOLSKOJ OPREMI BI 312-313
jul 2023.
Str. 52
III RAČUNOVODSTVO NADLEŽNOSTI DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE BI 312-313
jul 2023.
Str. 53
IV POREZI NAKNADNO SMANJENJE OSNOVICE I OBRAČUNATOG PDV I ISPRAVKA ODBITKA PRETHODNOG POREZA PO TOM OSNOVU BI 312-313
jul 2023.
Str. 56
IV POREZI KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 60/2023 BI 312-313
jul 2023.
Str. 66
IV POREZI (NE)MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA PROMETE DOBARA I USLUGA ZA KOJE JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE NAPLAĆUJE JEDINSTVENU NAKNADU BI 312-313
jul 2023.
Str. 68
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 312-313
jul 2023.
Str. 69
V PLATE NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR BI 312-313
jul 2023.
Str. 80
V PLATE PODACI O PROSEČNOM PRIHODU PO ČLANU PRI KONKURISANJU ZA UČENIČKI DOM BI 312-313
jul 2023.
Str. 87
V PLATE OBEZBEĐIVANJE I VISINA NAKNADE ZARADE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG ZBOG DOBROVOLJNOG DAVANJA ORGANA, ĆELIJA I TKIVA BI 312-313
jul 2023.
Str. 88
V PLATE UVEĆANJE PLATE PREDSEDNIKU SINDIKATA U DOMU ZDRAVLJA BI 312-313
jul 2023.
Str. 89
V PLATE OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PLAĆANJE TROŠKOVA PREVOZA PO SUDSKIM PRESUDAMA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI NAKON PREUZIMANJA OSNIVAČKIH PRAVA OD STRANE POKRAJINE BI 312-313
jul 2023.
Str. 90
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 312-313
jul 2023.
Str. 94
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 312-313
jul 2023.
Str. 97
VI STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 312-313
jul 2023.
Str. 110
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 23/2023 do 32/2023 BI 306-307
April 2023.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM PLANIRANJE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2024. GODINU BI 306-307
April 2023.
Str. 16
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 25/2023 BI 306-307
April 2023.
20
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2023 BI 306-307
April 2023.
Str. 26
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2023. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 18/2023 BI 306-307
April 2023.
Str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 25/2023 BI 306-307
April 2023.
Str. 30
II BUDŽETSKI SISTEM IZVRŠENJE PRINUDNE NAPLATE KOD INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIČKOG NIVOA VLASTI BI 306-307
April 2023.
Str. 32
III RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2022. GODINU BI 306-307
April 2023.
Str. 36
III RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 26/2023 BI 306-307
April 2023.
Str. 51
III RAČUNOVODSTVO PROMENE APROPRIJACIJA U TOKU GODINE BI 306-307
April 2023.
Str. 52
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PREFAKTURISANJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO OSNOVU ZAJEDNIČKOG KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA BI 306-307
April 2023.
Str. 53
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE ZATVARANJA DATOG AVANSA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI 306-307
April 2023.
Str. 54
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI 306-307
April 2023.
Str. 56
IV POREZI OBRAČUN PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE NAPLAĆEN, ODNOSNO PLAĆEN AVANS, U SLUČAJU KADA JE OD DANA AVANSNOG PLAĆANJA DO DANA PROMETA DOŠLO DO PROMENE PORESKOG DUŽNIKA BI 306-307
April 2023.
Str. 60
IV POREZI AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PROPISIMA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 306-307
April 2023.
Str. 73
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 306-307
April 2023.
Str. 76
V PLATE PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2022. GODINU BI 306-307
April 2023.
Str. 84
V PLATE 1 (NE)MOGUĆNOST ISPLATE NAGRADE ZA USKRŠNJE PRAZNIKE ZAPOSLENIMA U DOMU ZDRAVLJA BI 306-307
April 2023.
Str. 91
V PLATE (NE)POSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME TRUDNIČKOG BOLOVANJA ODNOSNO ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ŽENE KOJA JE ANGAŽOVANA PUTEM UGOVORA O AUTORSKOM DELU BI 306-307
April 2023.
Str. 92
V PLATE VISINA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU ZAPOSLENOG NA FAKULTETU BI 306-307
April 2023.
Str. 94
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 306-307
April 2023.
Str. 98
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 306-307
April 2023.
Str. 101
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 306-307
April 2023.
Str. 114
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 15/2023 do 22/2023 BI 304-305
mart 2023.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU BI 304-305
mart 2023.
Str. 16
II BUDŽETSKI SISTEM PROVERA USAGLAŠENOSTI BUDŽETA LOKALNE VLASTI BI 304-305
mart 2023.
Str. 20
II BUDŽETSKI SISTEM DOBROVOLJNI KORISNICI SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA BI 304-305
mart 2023.
Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA O POSTUPANJU U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA BI 304-305
mart 2023.
Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2023" - "Sl. glasnik RS", br. 20/2023 BI 304-305
mart 2023.
Str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM UGOVORENI ROKOVI PLAĆANJA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA I JAVNOG SEKTORA BI 304-305
mart 2023.
Str. 29
II BUDŽETSKI SISTEM FINANSIRANJE PRIPREMNOG ŠKOLSKOG PROGRAMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA BI 304-305
mart 2023.
Str. 30
III RAČUNOVODSTVO ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU BI 304-305
mart 2023.
Str. 34
III RAČUNOVODSTVO KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KAO OBVEZNICI EKSTERNE REVIZIJE BI 304-305
mart 2023.
Str. 37
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-MART 2023. GODINE BI 304-305
mart 2023.
Str. 40
III RAČUNOVODSTVO POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA O DONACIJAMA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 304-305
mart 2023.
Str. 44
III RAČUNOVODSTVO NAČIN KOREKCIJE DEFICITA IZ RANIJIH GODINA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 304-305
mart 2023.
Str. 46
III RAČUNOVODSTVO POPRAVKA I NADOGRADNJA OPREME KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 304-305
mart 2023.
Str. 47
IV POREZI PRIMER POPUNJENIH OBRAZACA O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU ZA 2023. GODINU BI 304-305
mart 2023.
Str. 50
IV POREZI KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 15/2023 BI 304-305
mart 2023.
Str. 69
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 304-305
mart 2023.
Str. 73
V PLATE LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM VASKRŠNJIH, USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA BI 304-305
mart 2023.
Str. 82
V PLATE POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U 2023. GODINI BI 304-305
mart 2023.
Str. 87
V PLATE NEOPOREZIVI IZNOS ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2022. GODINU BI 304-305
mart 2023.
Str. 95
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 304-305
mart 2023.
Str. 98
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 304-305
mart 2023.
Str. 101
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 304-305
mart 2023.
Str. 114
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 110/2022 do 116/2022 BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 6
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2023-2025. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - „Sl. glasnik RS”, br. 115/2022 BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 14
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA - "Sl. glasnik RS", br. 108/2022 BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM INTERNO TEHNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 20
II BUDŽETSKI SISTEM USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 22
II BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PROMENU NAMENE ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO I PROMENA KULTURE I KLASE BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM BRISANJE HIPOTEKE NA STANU KOJI JE BIO PREDMET OTKUPA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 29
III RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2021. GODINU BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 32
III RAČUNOVODSTVO UPLATA DELA DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA U BUDŽET OPŠTINE BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 42
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PLASIRANJA SLOBODNIH NOVČANIH SREDSTAVA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 44
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE VIŠE DATOG AVANSA ZA NABAVKU ĐUBRIVA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 46
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NABAVKE ROBE ZA POTREBE ROBNIH REZERVI BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 48
IV POREZI EVIDENTIRANJE PDV U SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 52
IV POREZI OBRAČUN PDV I IZDAVANJE RAČUNA ZA PROMET KOJI APOTEKA VRŠI FIZIČKIM LICIMA, A ZA KOJI NAKNADU ILI DEO NAKNADE NAPLAĆUJE OD REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (RFZO) BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 61
IV POREZI IZDAVANJE RAČUNA ZA PROMET DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE IZ UGLA PROPISA O PDV I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 66
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 72
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DRŽAVNOG PRAZNIKA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 80
V PLATE NAKNADA ZA RAD SUDIJA POROTNIKA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 85
V PLATE OBRAČUN MINULOG RADA KORISNIKU STAROSNE PENZIJE ZAPOSLENOM U ŠKOLI BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 88
V PLATE UVEĆANJE KOEFICIJENTA PO OSNOVU RUKOVOĐENJA ZAPOSLENIMA NA FAKULTETU BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 89
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD PREKO 30 DANA ZAPOSLENOJ U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE U SLUČAJU MALIGNOG OBOLJENJA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 90
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZAPOSLENOM U ŠKOLI ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA ZBOG VOJNE VEŽBE BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 92
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 94
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 97
VII 103 STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 294-295
oktobar 2022.
Str. 104
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 94/2022 do109/2022 BI 292-293
septembar 2022.
Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG UPUTSTVA O RADU TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - "Sl. list AP Vojvodine", br. 38/2022 BI 292-293
septembar 2022.
Str. 17
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA „DEČIJE NEDELJE” U 2022. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 108/2022 BI 292-293
septembar 2022.
Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 95/2022 BI 292-293
septembar 2022.
Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM INTERNO TEHNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 30
II BUDŽETSKI SISTEM ODGOVORI MINISTARSTVA FINANSIJA NA PITANJA POSTAVLJENA TOKOM VEBINARA U VEZI SA REGISTRACIJOM I PRIJAVOM NA SEF, KAO I U VEZI SA DODAVANJEM NOVIH KORISNIKA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 32
II BUDŽETSKI SISTEM NAČIN ISKAZIVANJA ODOBRENOG POPUSTA U ELEKTRONSKOJ FAKTURI BI 292-293
septembar 2022.
Str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM OTVARANJE PODRAČUNA ZA DONACIJE KOD INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 42
II BUDŽETSKI SISTEM PRIPADNOST PRIHODA OD ZAKUPA FISKULTURNE SALE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST PRODUŽENJA UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI BI 292-293
septembar 2022.
Str. 46
II BUDŽETSKI SISTEM NEMOGUĆNOST OSNIVANJA SPORTSKE ORGANIZACIJE U FORMI JAVNOG PREDUZEĆA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 47
II BUDŽETSKI SISTEM PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 48
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2022. GODINE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 51
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 55
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA IZDATAKA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA DONACIJA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 58
III RAČUNOVODSTVO KARNET KAO VALIDNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 60
III RAČUNOVODSTVO OBRAČUN I KNJIŽENJE OTPREMNINE ZAPOSLENOM NA FAKULTETU ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 62
IV POREZI ODLUKE KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU BI 292-293
septembar 2022.
Str. 67
IV POREZI OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PRIMI ELEKTRONSKU FAKTURU I RAČUN U PRILOGU ELEKTRONSKE FAKTURE, PRI ČEMU ELEKTRONSKA FAKTURA I RAČUN U PRILOGU SADRŽE RAZLIČITE DATUME IZDAVANJA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 86
IV POREZI VREME IZDAVANJA ELEKTRONSKE FAKTURE ZA PROMET PO PRIVREMENOJ SITUACIJI U GRAĐEVINARSTVU BI 292-293
septembar 2022.
Str. 88
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 90
V PLATE KOMENTAR ODLUKE O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2023. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 105/2022 BI 292-293
septembar 2022.
Str. 101
V PLATE SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 103
V PLATE STAVOVI KOMISIJE ZA TUMAČENJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 110
V PLATE OBRAČUN SOLIDARNE POMOĆI U SLUČAJU NASTANKA TEŽE INVALIDNOSTI ZAPOSLENOJ U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI KOJA RADI SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM BI 292-293
septembar 2022.
Str. 112
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM BI 292-293
septembar 2022.
Str. 114
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENE U USTANOVI KULTURE RADI NEGE TEŠKO OBOLELOG DETETA STARIJEG OD 18 GODINA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 115
V PLATE UTVRĐIVANJE VISINE DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI ZAPOSLENOM U USTANOVI KULTURE SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM BI 292-293
septembar 2022.
Str. 116
V PLATE NAČIN OBRAČUNA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA KOJI UČESTVUJU U PROGRAMIMA EVROPSKE UNIJE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 117
V PLATE OBRAČUN NAKNADE NEZAPOSLENOM LICU PO OSNOVU UGOVORA O DELU KOJE OSTVARUJE NOVČANU NAKNADU PREKO NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 119
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 123
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 292-293
septembar 2022.
Str. 127
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 292-293
septembar 2022.
Str. 135
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 83/2022 do 93/2022 BI 290-291
avgust 2022.
Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM DODATNE ISPRAVKE SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA OD 25. JULA 2022. GODINE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 15
II BUDŽETSKI SISTEM DODATNE ISPRAVKE SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA OD 6. AVGUSTA 2022. GODINE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 17
II BUDŽETSKI SISTEM INTERNO TEHNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PROPISIMA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 290-291
avgust 2022.
Str. 20
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA POD KOJIMA SE MOŽE UGOVARATI ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE ZA KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 84/2022 BI 290-291
avgust 2022.
Str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA KOJIMA SE REALIZUJE PROGRAM PRIZMA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 26
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA KOMISIONE PRODAJE ROBE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 31
III RAČUNOVODSTVO NEPOSTOJANJE PROPISANOG OGRANIČENJA VREDNOSTI ROBE KOJU KOMITENT PREDAJE KOMISIONARU RADI KOMISIONE PRODAJE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 39
III RAČUNOVODSTVO UTVRĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI ZA 2023. GODINU BI 290-291
avgust 2022.
Str. 40
III RAČUNOVODSTVO DOSTAVLJANJE IZVODA IZ GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLA SA ELEMENTIMA POTREBNIM ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 43
III RAČUNOVODSTVO SPROVOĐENJE VANREDNOG POPISA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 45
III RAČUNOVODSTVO NAPLATA KOTIZACIJE OD STRANE FAKULTETA U DEVIZAMA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 47
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAPLATE ŠTETE OD ZAPOSLENOG BI 290-291
avgust 2022.
Str. 48
III RAČUNOVODSTVO PREDAJA PAZARA OD STRANE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 49
IV POREZI POJEDINA PITANJA U VEZI SA FISKALIZACIJOM I EVIDENTIRANJEM PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 53
IV POREZI POSTUPANJE POSLODAVCA, KAO ISPLATIOCA ZARADE, U SITUACIJI KADA RANIJE PODNETA PORESKA PRIJAVA PPP-PD SADRŽI GREŠKU KOJU NIJE MOGUĆE IZMENITI USLED ISTEKA ROKA ZASTARELOSTI BI 290-291
avgust 2022.
Str. 57
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 59
V PLATE NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE KOJI ŽIVE NA UDALJENOSTI VEĆOJ OD ČETIRI KILOMETRA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 71
V PLATE OSNOV ZA OBRAČUN MINULOG RADA ZAPOSLENIMA U SREDNJOJ ŠKOLI KOJI OSTVARUJU PRAVO NA UVEĆANJE KOEFICIJENTA PO OSNOVU RUKOVOĐENJA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 73
V PLATE UTVRĐIVANJE PRAVA I OBRAČUN MINULOG RADA ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 75
V PLATE OBAVEZA OBRAČUNAVANJA DOPRINOSA ZAPOSLENOM U ŠKOLI USLED NEOPRAVDANOG ODSUSTVA SA RADA VIŠE OD TRI RADNA DANA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 76
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZBOG DOBROVOLJNOG DAVANJA ORGANA U SLUČAJU KADA NIJE OSTVARILA PLATU U PRETHODNIH 12 MESECI BI 290-291
avgust 2022.
Str. 78
V PLATE OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE ZAPOSLENOM U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI BI 290-291
avgust 2022.
Str. 80
V PLATE OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA LICIMA ANGAŽOVANIM PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU NASTAVE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 82
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 87
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 290-291
avgust 2022.
Str. 92
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 290-291
avgust 2022.
Str. 101
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 50/2022 do 60/2022 BI 284-285
maj 2022.
Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM UPRAVLJANJE KAPITALNIM PROJEKTIMA BI 284-285
maj 2022.
Str. 15
II BUDŽETSKI SISTEM USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI BI 284-285
maj 2022.
Str. 22
II BUDŽETSKI SISTEM NEMOGUĆNOST UMANJENJA VISINE ZAKUPNINE PRILIKOM IZDAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U SVOJINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI 284-285
maj 2022.
Str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U SLUČAJU KADA KUPOPRODAJNA CENA NIJE IZNAD PROCENJENE TRŽIŠNE CENE NADLEŽNOG ORGANA BI 284-285
maj 2022.
Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM UPLATA REPUBLIČKE TAKSE PO OSNOVU TROŠKOVA PORESKOG POSTUPKA BI 284-285
maj 2022.
Str. 26
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE ZA 2021. GODINU BI 284-285
maj 2022.
Str. 31
III RAČUNOVODSTVO INSTRUKCIJE MINISTARSTVA FINANSIJA PREMA ZAKONU O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 284-285
maj 2022.
Str. 40
III RAČUNOVODSTVO SPORNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 284-285
maj 2022.
Str. 43
III RAČUNOVODSTVO IZDAVANJE FAKTURE ZA TROŠKOVE ZAKUPA OD STRANE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI 284-285
maj 2022.
Str. 53
III RAČUNOVODSTVO IZDAVANJE FAKTURE ZA TROŠKOVE SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENOG RADNIKA OD STRANE FAKULTETA BI 284-285
maj 2022.
Str. 54
III RAČUNOVODSTVO OBAVEZA USPOSTAVLJANJA I AŽURIRANJA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD STRANE USTANOVE KULTURE BI 284-285
maj 2022.
Str. 55
IV POREZI KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 59/2022 BI 284-285
maj 2022.
Str. 59
IV POREZI IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI FISKALIZACIJE BI 284-285
maj 2022.
Str. 62
IV POREZI NOVE IZMENE PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA U POGLEDU OZNAKE PLAĆANJA - "Sl. glasnik RS", br. 57/2022 BI 284-285
maj 2022.
Str. 64
IV POREZI PODSEĆAMO BI 284-285
maj 2022.
Str. 67
IV POREZI OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI NA OSNOVU UGOVORA NAZVANIH UGOVORIMA O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI, UGOVORIMA O SUINVESTIRANJU IZGRADNJE I SLIČNIM UGOVORIMA BI 284-285
maj 2022.
Str. 69
IV POREZI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA USLUGA PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA FAKULTET I PORESKI TRETMAN PROMETA PREDMETNIH USLUGA IZ UGLA PDV BI 284-285
maj 2022.
Str. 84
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 284-285
maj 2022.
Str. 86
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU BI 284-285
maj 2022.
Str. 99
V PLATE PORESKI TRETMAN I OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA KOJI PREDSTAVLJAJU FINANSIJSKU PODRŠKU U OKVIRU REALIZACIJE ERASMUS PLUS PROGRAMA EVROPSKE UNIJE BI 284-285
maj 2022.
Str. 105
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENE U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI RADI NEGE DETETA MLAĐEG OD TRI GODINE U SLUČAJU KADA JE ZASNOVALA RADNI ODNOS KRAJEM PRETHODNE GODINE BI 284-285
maj 2022.
Str. 109
V PLATE VISINA NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD PREKO 30 DANA ZAPOSLENOJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U SLUČAJU MALIGNOG OBOLJENJA BI 284-285
maj 2022.
Str. 111
V PLATE OBRAČUN UGOVORENE NAKNADE STUDENTU ANGAŽOVANOM PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI BI 284-285
maj 2022.
Str. 112
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 284-285
maj 2022.
Str. 117
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 284-285
maj 2022.
Str. 121
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 284-285
maj 2022.
Str. 129
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 41/2022 do 49/2022 BI 282-283 april 2022. Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM PLANIRANJE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU BI 282-283 april 2022. Str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI 282-283 april 2022. Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA - ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA BI 282-283 april 2022. Str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O TROŠKOVIMA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA I CENI SMEŠTAJA PRATIOCA, PO USTANOVAMA, PO DANU BORAVKA - "Sl. glasnik RS", br. 42/2022 BI 282-283 april 2022. Str. 41
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" - "Sl. glasnik RS", br. 48/2022 BI 282-283 april 2022. Str. 43
II BUDŽETSKI SISTEM KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-TEHNOLOŠKE SARADNJE REPUBLIKE SRBIJE I SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE ZA PERIOD 2023-2024. GODINE BI 282-283 april 2022. Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA KOJIMA SE REALIZUJE PROGRAM ”IDENTITETI” BI 282-283 april 2022. Str. 46
III RAČUNOVODSTVO ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA KAO I USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA BI 282-283 april 2022. Str. 51
III RAČUNOVODSTVO OTVARANJE NAMENSKIH PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR OD STRANE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI BI 282-283 april 2022. Str. 54
III RAČUNOVODSTVO ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE BI 282-283 april 2022. Str. 55
III RAČUNOVODSTVO SREDSTVA PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA BI 282-283 april 2022. Str. 56
III RAČUNOVODSTVO PRIKAZ IZDATAKA POREKLOM IZ DONACIJA U PRETHODNOJ GODINI U OBRASCU 5 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA BI 282-283 april 2022. Str. 59
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PRODAJE SUVENIRA KOD INDIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI 282-283 april 2022. Str. 61
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NAKNADE PO UGOVORIMA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI 282-283 april 2022. Str. 62
III RAČUNOVODSTVO PRAVDANJE UTROŠENIH SREDSTAVA PO IPA PROJEKTU BI 282-283 april 2022. Str. 63
III RAČUNOVODSTVO FINANSIRANJE NACIONALNIH SAVETA OD STRANE BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI 282-283 april 2022. Str. 65
IV POREZI OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU BI 282-283 april 2022. Str. 69
IV POREZI IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA I PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 49/2022 BI 282-283 april 2022. Str. 75
IV POREZI POSTUPANJE POSLODAVCA U SITUACIJI KADA JE PORESKA UPRAVA, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, UTVRDILA OBAVEZU PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (NA NAJNIŽU MESEČNU OSNOVICU DOPRINOSA) ZA ZAPOSLENOG KOME JE PRE OBRAČUNSKOG PERIODA PRESTAO RADNI ODNOS BI 282-283 april 2022. Str. 81
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 282-283 april 2022. Str. 85
V PLATE SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA BI 282-283 april 2022. Str. 97
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZAPOSLENOJ U USTANOVI KULTURE NA TERET RFZO KADA U PRETHODNIH 12 MESECI NIJE OSTVARILA PLATU BI 282-283 april 2022. Str. 102
V PLATE PORESKI TRETMAN SOLIDARNE POMOĆI U SLUČAJU NASTANKA TEŽE INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI BI 282-283 april 2022. Str. 104
V PLATE PORESKI TRETMAN DNEVNICE ZA UČEŠĆE NA STRUČNIM SEMINARIMA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI BI 282-283 april 2022. Str. 105
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 282-283 april 2022. Str. 109
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 282-283 april 2022. Str. 112
VIII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 282-283 april 2022. Str. 121
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 27/2022 do 40/2022 BI 280-281
mart 2022.
Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM SERVIS ELEKTRONSKOG PLATNOG PROMETA UPRAVE ZA TREZOR BI 280-281
mart 2022
Str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2022. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 27/2022 BI 280-281
mart 2022
Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 36/2022 BI 280-281
mart 2022
Str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM NAMENSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA LOKALNOM NIVOU BI 280-281
mart 2022
Str. 30
III JAVNA SVOJINA ULAGANJE SREDSTAVA U JAVNOJ SVOJINI U KAPITAL JAVNOG PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA BI 280-281
mart 2022
Str. 33
III JAVNA SVOJINA NADLEŽNOST JLS ZA DONOŠENJE REŠENJA KOJIM SE UTVRĐUJE NAKNADA ZA PRENAMENU ZEMLJIŠTA IZ POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO BI 280-281
mart 2022
Str. 36
III JAVNA SVOJINA OBAVEZA JLS DA DONESE AKT KOJIM SE UREĐUJE NAČIN KORIŠĆENJA PREVOZNIH SREDSTAVA U SVOJINI JLS BI 280-281
mart 2022
Str. 38
IV RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-MART 2022. GODINE BI 280-281
mart 2022
Str. 41
IV RAČUNOVODSTVO ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU BI 280-281
mart 2022
Str. 45
IV RAČUNOVODSTVO OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O INVESTICIJAMA U OSNOVNA SREDSTVA BI 280-281
mart 2022
Str. 49
IV RAČUNOVODSTVO IMPLEMENTACIJA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI 280-281
mart 2022
Str. 51
IV RAČUNOVODSTVO OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE PRAVNOG LICA OSNOVANOG OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA BI 280-281
mart 2022
Str. 52
IV RAČUNOVODSTVO ZAINTERESOVANA LICA ZA INFORMACIJAMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE BI 280-281
mart 2022
Str. 53
V POREZI POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U 2022. GODINI BI 280-281
mart 2022
Str. 57
V POREZI EVIDENTIRANJE AVANSNE UPLATE PREKO FISKALNOG UREĐAJA BI 280-281
mart 2022
Str. 66
V POREZI ODGOVORI MINISTARSTVA FINANSIJA NA PITANJA U VEZI SA FISKALIZACIJOM SPORTSKIH UDRUŽENJA BI 280-281
mart 2022
Str. 72
V POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 280-281
mart 2022
Str. 79
VI PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM VASKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA BI 280-281
mart 2022
Str. 95
VI PLATE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA BI 280-281
mart 2022
Str. 100
VI PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZAPOSLENOM U ŠKOLI KOJI JE PRIVREMENO SPREČEN ZA RAD USLED POSLEDICA PRELEŽANOG VIRUSA COVID-19 BI 280-281
mart 2022
Str. 103
VI PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZAPOSLENOJ KOJA SE NALAZI NA SPECIJALIZACIJI U SLUČAJU KADA NIJE OSTVARILA PLATU U PRETHODNIH 12 MESECI BI 280-281
mart 2022
Str. 104
VI PLATE NAČIN ISPLATE NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA MIRITELJU ODNOSNO ARBITRU KOJI SU NASTALI TOKOM TRAJANJA POSTUPKA BI 280-281
mart 2022
Str. 105
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 280-281
mart 2022
Str. 109
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 280-281
mart 2022
Str. 114
VIII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 280-281
mart 2022
Str. 123
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2022 do 26/2022) BI_278-279
februar 2022.
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2023-2025. GODINE BI_278-279
februar 2022.
str. 23
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 14/2022 BI_278-279
februar 2022.
str. 29
BUDŽETSKI SISTEM SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA BI_278-279
februar 2022.
str. 35
BUDŽETSKI SISTEM PREGLED UREDBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA I PROJEKATA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU BI_278-279
februar 2022.
str. 38
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2022. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 24/2022 BI_278-279
februar 2022.
str. 40
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA SREDSTAVA SA TIH RAČUNA- „Sl. glasnik RS”, br. 10/2022 BI_278-279
februar 2022.
str. 46
BUDŽETSKI SISTEM OBJAVLJEN GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU BI_278-279
februar 2022.
str. 52
BUDŽETSKI SISTEM NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA DIREKTNOG BUDŽETSKOG KORISNIKA ZALOŽNOM POVERIOCU BI_278-279
februar 2022.
str. 55
BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST FINANSIRANJA PROJEKTA IZGRADNJE SPOMEN SOBE IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI_278-279
februar 2022.
str. 56
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU BI_278-279
februar 2022.
str. 59
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2021. GODINU BI_278-279
februar 2022.
str. 63
RAČUNOVODSTVO OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2022. GODINI BI_278-279
februar 2022.
str. 65
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2021. GODINU BI_278-279
februar 2022.
str. 71
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2021. GODINU BI_278-279
februar 2022.
str. 76
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2021. GODINE BI_278-279
februar 2022.
str. 78
RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA OPREME PRIMLJENE PO UGOVORU O DONACIJI BI_278-279
februar 2022.
str. 80
RAČUNOVODSTVO NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA 5 - IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA BI_278-279
februar 2022.
str. 81
POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM BI_278-279
februar 2022.
str. 85
POREZI NEPOSTOJANJE OBAVEZE UKLJUČIVANJA U PORESKU OSNOVICU POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA NOVČANIH SREDSTAVA KOJA UPLAĆUJU RODITELJI UČENIKA NA POSEBAN RAČUN ŠKOLE BI_278-279
februar 2022.
str. 91
POREZI NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA DOBIT KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJIMA SU UKINUTI PODRAČUNI SOPSTVENIH PRIHODA BI_278-279
februar 2022.
str. 92
POREZI PORESKI TRETMAN PRIHODA USTANOVE STUDENTSKOG CENTRA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA OSTVARENOG PO OSNOVU UČEŠĆA STUDENATA U TROŠKOVIMA SMEŠTAJA I ISHRANE BI_278-279
februar 2022.
str. 93
PLATE UPOREDNI PREGLED I PRIMENA USKLAĐENIH DINARSKIH NEOPOREZIVIH IZNOSA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA BI_278-279
februar 2022.
str. 97
PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI BI_278-279
februar 2022.
str. 100
PLATE (NE)MOGUĆNOST DAVANJA POKLONA ZAPOSLENIM ŽENAMA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA OD STRANE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI_278-279
februar 2022.
str. 105
PLATE KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - „Sl. glasnik RS”, br. 14/2022 BI_278-279
februar 2022.
str. 108
PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2022. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 24/2022 BI_278-279
februar 2022.
str. 110
PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2022. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 24/2022 BI_278-279
februar 2022.
str. 115
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI_278-279
februar 2022.
str. 121
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI_278-279
februar 2022.
str. 126
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI_278-279
februar 2022.
str. 135
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 do 127/2021) BI_274-275
decembar 2021.
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2021. GODINI BI_274-275
decembar 2021.
str. 23
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 118/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 28
BUDŽETSKI SISTEM SREDNJOROČNO PLANIRANJE BI_274-275
decembar 2021.
str. 30
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI - "Sl. glasnik RS", br. 118/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 33
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI_274-275
decembar 2021.
str. 39
BUDŽETSKI SISTEM PREDLOG IZMENE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA BI_274-275
decembar 2021.
str. 44
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 117/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 45
BUDŽETSKI SISTEM UPIS PRAVA SVOJINE U KATASTAR PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NA OSNOVU REŠENJA O OZAKONJENJU BI_274-275
decembar 2021.
str. 46
BUDŽETSKI SISTEM POSTOJANJE OBAVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA U BUDŽETU PLANIRA SREDSTVA ZA PLAĆANJE PO IZVRŠNIM SUDSKIM PRESUDAMA BI_274-275
decembar 2021.
str. 49
BUDŽETSKI SISTEM FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KOMUNALNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE OD STRANE LOKALNE VLASTI BI_274-275
decembar 2021.
str. 50
JAVNA SVOJINA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS PRAVA SVOJINE PREMA ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI BI_274-275
decembar 2021.
str. 53
JAVNA SVOJINA Upis javne svojine AP i JLS BI_274-275
decembar 2021.
str. 53
JAVNA SVOJINA Upis prava svojine javnih preduzeća i društva kapitala BI_274-275
decembar 2021.
str. 54
JAVNA SVOJINA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI KOJU KORISTI ŠKOLA BI_274-275
decembar 2021.
str. 55
JAVNA SVOJINA POSTUPANJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM UZIMANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BI_274-275
decembar 2021.
str. 56
RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2021. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM BI_274-275
decembar 2021.
str. 59
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM GODIŠNJEM POPISU - KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE BI_274-275
decembar 2021.
str. 71
RAČUNOVODSTVO ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O GODIŠNJEM POPISU - KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE BI_274-275
decembar 2021.
str. 75
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE BI_274-275
decembar 2021.
str. 78
RAČUNOVODSTVO IZDVAJANJE ELEMENATA POPISA NA POSEBNE POPISNE LISTE BI_274-275
decembar 2021.
str. 82
RAČUNOVODSTVO PLANIRANJE SREDSTAVA ZA ISPLATU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA DECI ZAPOSLENIH BI_274-275
decembar 2021.
str. 83
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE "Sl.glasnik RS", br. 118/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 87
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU "Sl. glasnik RS", br. 118/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 96
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 118/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 102
PLATE KOMENTAR IZMENA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE SISTEM PLATA U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 123/2021 BI_274-275
decembar 2021.
str. 107
PLATE NOVI PARAMETRI ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU OD 1. JANUARA 2022. GODINE BI_274-275
decembar 2021.
str. 108
PLATE PRIKAZ FORMULA I KOEFICIJENATA ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOSA PLATE, ODNOSNO ZARADE I UGOVORENE NAKNADE PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2022. GODINE BI_274-275
decembar 2021.
str. 113
PLATE NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI POKLONI DECI ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U 2021. GODINI BI_274-275
decembar 2021.
str. 117
PLATE OBRAČUN PLATE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA BI_274-275
decembar 2021.
str. 120
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI_274-275
decembar 2021.
str. 127
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI_274-275
decembar 2021.
str. 132
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI_274-275
decembar 2021.
str. 141
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 100/2021 do 110/2021 BI_272-273
novembar 2021.
Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 100/2021 BI_272-273
novembar 2021.
Str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 110/2021 BI_272-273
novembar 2021.
Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR REVIDIRANE FISKALNE STRATEGIJE ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 106/2021 BI_272-273
novembar 2021.
Str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 109/2021 BI_272-273
novembar 2021.
Str. 47
II BUDŽETSKI SISTEM NAČIN POPUNJAVANJA PRILOGA 2 - CILJEVI JAVNOG PREDUZEĆA PRILIKOM IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 49
II BUDŽETSKI SISTEM NAČIN POPUNJAVANJA PRILOGA 3 - POSLOVNI RIZICI I PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA PRILIKOM IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 51
III RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2021. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM BI_272-273
novembar 2021.
Str. 55
III RAČUNOVODSTVO USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 69
III RAČUNOVODSTVO Model 1 - ODLUKA O GODIŠNJEM POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS - KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE BI_272-273
novembar 2021.
Str. 72
III RAČUNOVODSTVO Model 2 - PLAN RADA KOMISIJE ZA GODIŠNJI POPIS - KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE BI_272-273
novembar 2021.
Str. 75
III RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2020. GODINU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 77
III RAČUNOVODSTVO ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 88
III RAČUNOVODSTVO PRIPADNOST PRIHODA KOJE OSTVARUJE PRAVOBRANILAŠTVO NA IME ZASTUPANJA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 93
III RAČUNOVODSTVO OBAVEZA UPLATE DOBITI ILI DELA DOBITI PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2020. GODINU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 94
IV POREZI OBRAČUN PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE NAPLAĆEN, ODNOSNO PLAĆEN AVANS, U SLUČAJU KADA JE OD DANA AVANSNOG PLAĆANJA DO DANA PROMETA DOŠLO DO PROMENE PORESKOG DUŽNIKA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 97
IV POREZI PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM - "Sl. glasnik RS", br. 99/2021 BI_272-273
novembar 2021.
Str. 106
V PLATE UPOREDNI PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU PREMA ZAKONU O BUDŽETU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 109
V PLATE PREDLOŽENO ODLAGANJE POČETKA PRIMENE SETA ZAKONA KOJI UREĐUJU SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 111
V PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO OSNOVU UGOVORA O DELU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 112
V PLATE PRAVO DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA UVEĆANU PLATU I NAKNADU TROŠKOVA ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 116
V PLATE OBRAČUN DNEVNICE ANGAŽOVANOM ISTRAŽIVAČU U USTANOVI OBRAZOVANJA KOJI PO OSNOVU SARADNJE NE OSTVARUJE NOVČANU NAKNADU BI_272-273
novembar 2021.
Str. 117
V PLATE NAČIN OBRAČUNA SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE U SLUČAJU SMRTI RODITELJA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 118
V PLATE OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENOM U ŠKOLI USLED PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZBOG GUBITKA PSIHIČKE, FIZIČKE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD BI_272-273
novembar 2021.
Str. 119
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI_272-273
novembar 2021.
Str. 123
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI_272-273
novembar 2021.
Str. 128
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI_272-273
novembar 2021.
Str. 135
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. od 93/2021 do 99/2021 BI-270-271 oktobar 2021 Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM PREDLOG REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU BI-270-271 oktobar 2021 Str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2022–2024. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - "Sl. glasnik RS", br. 97/2021 BI-270-271 oktobar 2021 Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" - "Sl. glasnik RS", br. 95/2021 BI-270-271 oktobar 2021 Str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM EKONOMSKO POSLOVANJE UČENIČKIH ZADRUGA U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM BI-270-271 oktobar 2021 Str. 29
II BUDŽETSKI SISTEM POZIV USTANOVAMA OBRAZOVANJA I UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA RASPODELU INVESTICIONIH SREDSTAVA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 33
II BUDŽETSKI SISTEM POSTUPAK UPISA I USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PREMA ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI BI-270-271 oktobar 2021 Str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST OTUĐENJA POKRETNIH STVARI BEZ NAKNADE KOJE KORISTI ZDRAVSTVENA USTANOVA U JAVNOJ SVOJINI BI-270-271 oktobar 2021 Str. 42
II BUDŽETSKI SISTEM REALIZACIJA TEKUĆIH SUBVENCIJA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 43
II BUDŽETSKI SISTEM NEMOGUĆNOST RAZMENE DOBARA I USLUGA IZMEĐU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I FIZIČKOG LICA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM NEPOSTOJANJE OBAVEZE PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA KAO DUŽNIKA NA UGOVOR O FAKTORINGU KOJI ZAKLJUČI NJEGOV POVERILAC BI-270-271 oktobar 2021 Str. 45
II BUDŽETSKI SISTEM FINANSIRANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 46
II BUDŽETSKI SISTEM NEPOSTOJANJE OBAVEZE UČEŠĆA RODITELJA U MESEČNOJ EKONOMSKOJ CENI PROGRAMA U SLUČAJU KADA SE DETE NALAZI U SAMOIZOLACIJI USLED VIRUSA COVID-19 BI-270-271 oktobar 2021 Str. 48
III RAČUNOVODSTVO MOGUĆNOST SPROVOĐENJA ASIGNACIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 51
III RAČUNOVODSTVO CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 55
III RAČUNOVODSTVO USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI BI-270-271 oktobar 2021 Str. 58
III RAČUNOVODSTVO POJAM SUBJEKTA JAVNOG SEKTORA U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI-270-271 oktobar 2021 Str. 60
III RAČUNOVODSTVO ROKOVI PRIHVATANJA I ODBIJANJA ELEKTRONSKE FAKTURE KOD SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 61
III RAČUNOVODSTVO NEMOGUĆNOST ANGAŽOVANJA LICA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA NA RADNO MESTO ŠEFA RAČUNOVODSTVA U DRŽAVNOM ORGANU I KNJGOVODSTVENA EVIDENCIJA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 62
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAPLATE U GOTOVOM ZA VRŠENJE USLUGE FIZIČKIM LICIMA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 63
III RAČUNOVODSTVO OBAVEZA USPOSTAVLJANJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA TIPA 7 BI-270-271 oktobar 2021 Str. 65
IV POREZI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 96/2021 BI-270-271 oktobar 2021 Str. 69
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 74
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DRŽAVNOG PRAZNIKA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU BI-270-271 oktobar 2021 Str. 83
V PLATE TRETMAN BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA PRILIKOM OBRAČUNA MINULOG RADA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 88
V PLATE OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE PLATE ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD USLED VIRUSA COVID-19 ZAPOSLENOM U ŠKOLI KOJI JE RADNO ANGAŽOVAN PREKO PUNE NORME ČASOVA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 89
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENE U STUDENTSKOM CENTRU RADI NEGE DETETA MLAĐEG OD TRI GODINE U SLUČAJU KADA NIJE OSTVARILA PLATU U PRETHODNIH 12 MESECI BI-270-271 oktobar 2021 Str. 90
V PLATE OBEZBEĐIVANJE NAKNADE PLATE ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD USLED POVREDE NA RADU U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 92
V PLATE OBRAČUN DNEVNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OSNOVANE OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 93
V PLATE NAČIN OBRAČUNA OTPREMNINE ZAPOSLENOM U ŠKOLI KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM U SLUČAJU KADA JE RADIO SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM BI-270-271 oktobar 2021 Str. 94
V PLATE OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOM U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU KOJI JE PRIVREMENO SPREČEN ZA RAD USLED IZOLACIJE ZBOG VIRUSA COVID-19  BI-270-271 oktobar 2021 Str. 96
V PLATE OBRAČUN NAKNADE LICU ANGAŽOVANOM PO OSNOVU UGOVORA O DELU KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJE IMA STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 97
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 101
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI-270-271 oktobar 2021 Str. 105
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI-270-271 oktobar 2021 Str. 113
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - “Sl. glasnik RS”, br. 83/2021 do 92/2021) BI 268-269 septembar 2021 Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM UPUTSTVO ZA IZRADU PROGRAMSKOG BUDŽETA BI 268-269 septembar 2021 Str. 17
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 87/2021 BI 268-269 septembar 2021 Str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 86/2021 BI 268-269 septembar 2021 Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2021 BI 268-269 septembar 2021 Str. 30
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 87/2021 BI 268-269 septembar 2021 Str. 33
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 85/2021 BI 268-269 septembar 2021 Str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE BI 268-269 septembar 2021 Str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM DOPRINOS ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BI 268-269 septembar 2021 Str. 39
II BUDŽETSKI SISTEM ODOBRAVANJE POPUSTA U POSTUPKU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PUTEM JAVNOG OGLAŠAVANJA U ZAVISNOSTI OD NAČINA PLAĆANJA BI 268-269 septembar 2021 Str. 42
II BUDŽETSKI SISTEM UPLATA PRIHODA OD IZDAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI BI 268-269 septembar 2021 Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM POVERAVANJE DELATNOSTI UPRAVLJANJA PUTEVIMA JAVNOM PREDUZEĆU I DODELA POJEDINAČNIH UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA BI 268-269 septembar 2021 Str. 46
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2021. GODINE BI 268-269 septembar 2021 Str. 51
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA BI 268-269 septembar 2021 Str. 55
III RAČUNOVODSTVO CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.8.2021. GODINE BI 268-269 septembar 2021 Str. 58
III RAČUNOVODSTVO USVAJANJE TROMESEČNIH IZVEŠTAJA JAVNIH PREDUZEĆA BI 268-269 septembar 2021 Str. 61
IV POREZI ODLUKE KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU BI 268-269 septembar 2021 Str. 65
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI 268-269 septembar 2021 Str. 84
IV PLATE KOMENTAR ODLUKE O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 87/2021 BI 268-269 septembar 2021 Str. 95
IV PLATE NEPLAĆENO ODSUSTVO KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI 268-269 septembar 2021 Str. 97
IV PLATE JUBILARNA NAGRADA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI 268-269 septembar 2021 Str. 103
IV PLATE OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENOM U ŠKOLI ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA U SLUČAJU KADA JE ZAPOSLENI BIO NA NEPLAĆENOM ODSUSTVU U PRETHODNA TRI MESECA BI 268-269 septembar 2021 Str. 107
IV PLATE OBRAČUN NAKNADE LICU ANGAŽOVANOM PO OSNOVU UGOVORA O AUTORSKOM DELU KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA IZRADU NAUČNE STUDIJE BI 268-269 septembar 2021 Str. 109
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI 268-269 septembar 2021 Str. 113
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI 268-269 septembar 2021 Str. 117
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI 268-269 septembar 2021 Str. 125
I  NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 64/2021 do 72/2021 BI-264-265 jul 2021 Str. 7
II  BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UPUTSTAVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I LOKALNE VLASTI ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU BI-264-265 jul 2021 Str. 23
II  BUDŽETSKI SISTEM IZRADA PROGRAMSKOG BUDŽETA BI-264-265 jul 2021 Str. 33
II  BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA ZA OBEZBEĐIVANJE IZNOSA SUFINANSIRANJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE BI-264-265 jul 2021 Str. 41
II  BUDŽETSKI SISTEM IPARD II BI-264-265 jul 2021 Str. 46
II  BUDŽETSKI SISTEM PROGRAM REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE - „Sl. glasnik RS”, br. 70/2021 BI-264-265 jul 2021 Str. 47
II  BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 64/2021 BI-264-265 jul 2021 Str. 52
II  BUDŽETSKI SISTEM (NE)MOGUĆNOST REALIZACIJE TROŠKOVA JAVNOG PREDUZEĆA IZ OSTVARENIH PRIHODA NA TRŽIŠTU KOJI NISU PREDVIĐENI GODIŠNJIM PROGRAMOM POSLOVANJA BI-264-265 jul 2021 Str. 55
II  BUDŽETSKI SISTEM OVLAŠĆENJE UPRAVLJAČA JAVNOG PUTA DA DONESE REŠENJE KOJIM SE UTVRĐUJE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DELOVA PUTNOG ZEMLJIŠTA JAVNOG PUTA BI-264-265 jul 2021 Str. 56
II  BUDŽETSKI SISTEM POTREBNI DOKAZI PRILIKOM UTVRĐIVANJA ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKATA KOJI SU PREDMET OZAKONJENJA BI-264-265 jul 2021 Str. 57
II  BUDŽETSKI SISTEM POTREBNI DOKAZI ZA NASTAVAK POSTUPKA OZAKONJENJA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA BI-264-265 jul 2021 Str. 59
III  RAČUNOVODSTVO PREGLED PODZAKONSKIH AKATA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI-264-265 jul 2021 Str. 63
III  RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 66/2021 BI-264-265 jul 2021 Str. 69
III  RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA MREŽNE OPREME KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI-264-265 jul 2021 Str. 70
III  RAČUNOVODSTVO NABAVKA ROBE ZA DALJU PRODAJU KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA OBVEZNIKA PDV BI-264-265 jul 2021 Str. 72
IV  POREZI KOMENTAR DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 64/2021 BI-264-265 jul 2021 Str. 77
IV  POREZI ISPRAVLJANJE GREŠAKA U ODREĐIVANJU PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA BI-264-265 jul 2021 Str. 78
IV  POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA BI-264-265 jul 2021 Str. 83
V  PLATE SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI, ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE ILI INVALIDNOSTI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA BI-264-265 jul 2021 Str. 95
V  PLATE NAKNADA TROŠKOVA ZA ODVOJENI ŽIVOT OD PORODICE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA BI-264-265 jul 2021 Str. 100
V  PLATE NOVINE PRILIKOM OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZARADE (PLATE) ODNOSNO PRAVA NA OSTALE NAKNADE U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM - "Sl. glasnik RS", br. 66/2021 BI-264-265 jul 2021 Str. 103
V  PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE DIREKTORU PREDŠKOLSKE USTANOVE PO PRESTANKU VRŠENJA FUNKCIJE BI-264-265 jul 2021 Str. 106
V  PLATE OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA IZGUBLJENU PLATU PO OSNOVU PRAVNOSNAŽNE SUDSKE PRESUDE BI-264-265 jul 2021 Str. 107
VI  KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI-264-265 jul 2021 Str. 111
VI  KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI-264-265 jul 2021 Str. 114
VII  STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI-264-265 jul 2021 Str. 123
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2021 do 63/2021 BI_262-263
jun 2021.
Str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ FISKALNE STRATEGIJE ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU BI_262-263
jun 2021.
Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM KONVERZIJA BEZ NAKNADE NA OSNOVU DOKAZA DA JE ZEMLJIŠTE UŠLO U PROCENU VREDNOSTI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE BI_262-263
jun 2021.
Str. 31
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE BEZ NAKNADE BI_262-263
jun 2021.
Str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI_262-263
jun 2021.
Str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA U SLUČAJU SMANJENJA BROJA ZAPOSLENIH BI_262-263
jun 2021.
Str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA U REGISTAR ZAPOSLENIH ZA LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORU KADA SE ISPLATA VRŠI NA KRAJU PERIODA ANGAŽOVANJA BI_262-263
jun 2021.
Str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM OBAVEŠTENJE O POZIVU ZA DOSTAVLJANJE KOMENTARA NA RADNE VERZIJE NACRTA PODZAKONSKIH AKATA PREDVIĐENIH ZAKONOM O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU BI_262-263
jun 2021.
Str. 39
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2021. GODINE BI_262-263
jun 2021.
Str. 43
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA LOKALNE VLASTI BI_262-263
jun 2021.
Str. 47
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE KONVERZIJE POTRAŽIVANJA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI_262-263
jun 2021.
Str. 49
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NABAVKE I STAVLJANJA U UPOTREBU MATERIJALA ZA PRIPREMU HRANE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA BI_262-263
jun 2021.
Str. 51
III RAČUNOVODSTVO (NE)MOGUĆNOST DAVANJA DOTACIJA CRVENOM KRSTU IZ BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE BI_262-263
jun 2021.
Str. 53
IV POREZI ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA OD 1. JULA 2021. GODINE BI_262-263
jun 2021.
Str. 57
IV POREZI ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA OBRASCU PPP-PD ZA ZAPOSLENOG KOJI JE U TOKU MESECA UDALJEN SA RADA BEZ PRAVA NA NAKNADU ZARADE BI_262-263
jun 2021.
Str. 91
V PLATE OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU BI_262-263
jun 2021.
Str. 95
V PLATE OBRAČUN PLATE VASPITAČIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA BI_262-263
jun 2021.
Str. 101
V PLATE PRAVO NA NAKNADU ZARADE ODNOSNO NAKNADU PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA NAJMANJE U VISINI MINIMALNE ZARADE BI_262-263
jun 2021.
Str. 105
V PLATE NAČIN OBRAČUNA UVEĆANE PLATE PREDSTAVNIKU SINDIKATA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI BI_262-263
jun 2021.
Str. 111
V PLATE (NE)MOGUĆNOST UVEĆANJA KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE DIREKTORU PREDŠKOLSKE USTANOVE KOJI IMA STEČENO ZVANJE NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE BI_262-263
jun 2021.
Str. 113
V PLATE MOGUĆNOST UVEĆANJA PLATE ZAPOSLENIMA U USTANOVI KULTURE IZ SOPSTVENIH PRIHODA BI_262-263
jun 2021.
Str. 115
V PLATE NAČIN ISPLATE NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PRIVREMENOG UDALJENJA SA RADA ZBOG ODREĐIVANJA PRITVORA ZAPOSLENOM KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA BI_262-263
jun 2021.
Str. 116
V PLATE OBRAČUN NAKNADE ZARADE U SLUČAJU SMANJENJA KOEFICIJENTA ZAPOSLENOM U TOKU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD BI_262-263
jun 2021.
Str. 117
V PLATE OBRAČUN I KNJIŽENJE DOPRINOSA U SLUČAJU NEPLAĆENOG ODSUSTVA RADI NEGE DETETA BI_262-263
jun 2021.
Str. 118
V PLATE MOGUĆNOST ISPLATE SOLIDARNE POMOĆI RADI UBLAŽAVANJA NEPOVOLJNOG MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJA OBAVLJAJU KOMUNALNU DELATNOST BI_262-263
jun 2021.
Str. 120
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE BI_262-263
jun 2021.
Str. 123
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BI_262-263
jun 2021.
Str. 127
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE BI_262-263
jun 2021.
Str. 135
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 42/2021 do 52/2021 br. 260/261 maj 2021. Str. 9
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021 br. 260/261 maj 2021. Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021 br. 260/261 maj 2021. Str. 34
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 52/2021 br. 260/261 maj 2021. Str. 39
II BUDŽETSKI SISTEM IZBOR ZA ADMINISTRATORA ORGANA PORTALA eUPRAVA br. 260/261 maj 2021. Str. 43
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O TROŠKOVIMA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA I CENI SMEŠTAJA PRATIOCA, PO USTANOVAMA, PO DANU BORAVKA - "Sl. glasnik RS", br. 44/2021 br. 260/261 maj 2021. Str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVU URBANU MOBILNOST br. 260/261 maj 2021. Str. 46
II BUDŽETSKI SISTEM KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NAUČNO-TEHNOLOŠKE SARADNJE REPUBLIKE SRBIJE I SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE ZA PERIOD 2022-2023. GODINE br. 260/261 maj 2021. Str. 49
II BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA U REGISTAR ZAPOSLENIH ZA LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORU KADA POSTOJI PORESKA PRIJAVA br. 260/261 maj 2021. Str. 51
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE ZA 2020. GODINU br. 260/261 maj 2021. Str. 55
III RAČUNOVODSTVO ROKOVI ČUVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA EKSTERNE REVIZIJE br. 260/261 maj 2021. Str. 61
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PRIHODA OD DONACIJA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 260/261 maj 2021. Str. 63
III RAČUNOVODSTVO EVIDENCIJA PRIHODA OD TRANSFERA DRUGOG NIVOA VLASTI br. 260/261 maj 2021. Str. 64
III RAČUNOVODSTVO POSTUPANJE ŠKOLA PO ZAHTEVIMA ZA PLAĆANJE PO OSNOVU PRAVOSNAŽNIH SUDSKIH PRESUDA br. 260/261 maj 2021. Str. 66
III RAČUNOVODSTVO PRENAMENA SREDSTAVA RODITELJSKOG DINARA br. 260/261 maj 2021. Str. 68
III RAČUNOVODSTVO POSTUPANJE SA GOTOVINSKIM SREDSTVIMA PREMINULOG KORISNIKA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE br. 260/261 maj 2021. Str. 69
IV POREZI PODSEĆAMO - ROK ZA PREDAJU PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE br. 260/261 maj 2021. Str. 73
IV POREZI PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 260/261 maj 2021. Str. 75
IV POREZI IZNOS MATERIJALNE ŠTETE KOJI JE ISPLAĆEN ZBOG POVREDE AUTORSKIH PRAVA PREDMET JE OPOREZIVANJA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA U GODINI U KOJOJ JE ISPLAĆEN, NEZAVISNO OD TOGA ZA KOJI PERIOD JE DOSUĐEN IZNOS MATERIJALNE ŠTETE br. 260/261 maj 2021. Str. 84
IV POREZI POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV NA IZNOS SUBVENCIJE KOJU OPŠTINA DODELJUJE PREVOZNIKU NA IME BESPLATNOG PREVOZA PENZIONERA I INVALIDA br. 260/261 maj 2021. Str. 87
IV POREZI ISPRAVKA RAČUNA KOJI JE IZDAT ZA OPOREZIVI PROMET VIŠE DOBARA, U KOJEM SU NAVEDENA POJEDINA DOBRA ČIJI PROMET NIJE IZVRŠEN (POJEDINE STAVKE U RAČUNU NISU ISPORUČENE) br. 260/261 maj 2021. Str. 89
IV POREZI ISPRAVKA GREŠKE U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK PDV ISKAZAO PDV I NA AVANSNOM I NA KONAČNOM RAČUNU, A RADILO SE O PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 260/261 maj 2021. Str. 91
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 260/261 maj 2021. Str. 95
V PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 48/2021 br. 260/261 maj 2021. Str. 101
V PLATE NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU IZOSTALOG UVEĆANJA KOEFICIJENTA ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA RAD PO INDIVIDUALNOM OBRAZOVNOM PLANU br. 260/261 maj 2021. Str. 103
V PLATE STAVOVI KOMISIJE ZA TUMAČENJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 260/261 maj 2021. Str. 108
V PLATE NEMOGUĆNOST UVEĆANJA ZARADE ZAPOSLENOM U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJI JE STEKAO ZVANJE PEDAGOŠKOG SAVETNIKA br. 260/261 maj 2021. Str. 110
V PLATE (NE)MOGUĆNOST POVEZIVANJA BOLOVANJA PO OSNOVU IZOLACIJE USLED VIRUSA COVID-19 I BOLOVANJA PO OSNOVU BOLESTI ZAPOSLENOJ U ŠKOLI br. 260/261 maj 2021. Str. 111
V PLATE NAČIN ISPLATE NAKNADE PLATE PO OSNOVU BOLOVANJA RADI POSEBNE NEGE DETETA ZAPOSLENOJ U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE br. 260/261 maj 2021. Str. 113
V PLATE NAČIN OBRAČUNA DODATKA NA PLATU PO OSNOVU PRIPRAVNOSTI DRŽAVNOM SLUŽBENIKU br. 260/261 maj 2021. Str. 114
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 260/261 maj 2021. Str. 117
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 260/261 maj 2021. Str. 121
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 260/261 maj 2021. Str. 129
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - “Sl. glasnik RS”, br. 16/2021 do 27/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 9
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 19/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ OSNOVNIH ODREDBI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI REGIONALNE DRŽAVNE POMOĆI - "Sl. glasnik RS", br. 23/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA RAZVOJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 23/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 32
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JANUARU 2021. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 19/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM NAČIN FINANSIRANJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 256/257 mart 2021. Str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM USKLAĐIVANJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA U SLUČAJU KADA SU OBEZBEĐENA DODATNA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVKE br. 256/257 mart 2021. Str. 39
II BUDŽETSKI SISTEM PLANIRANJE ODOBRENIH SUBVENCIJA NA IME NEIZMIRENIH OBAVEZA U GODIŠNJEM PROGRAMU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA NASTALOG PRIPAJANJEM DVA JAVNA PREDUZEĆA br. 256/257 mart 2021. Str. 40
III JAVNA SVOJINA KOMENTAR UREDBE O OTKUPU STANOVA DODELJENIH ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTRAŽIVAČA, NASTAVNIKA, SARADNIKA I UMETNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 19/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 43
III JAVNA SVOJINA MOGUĆNOST OTUĐENJA POKRETNIH I NEPOKRETNIH STVARI I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE ISPOD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO BEZ NAKNADE br. 256/257 mart 2021. Str. 45
III JAVNA SVOJINA PROMENA NAMENE ZEMLJIŠTA KOJE JE U KATASTRU NEPOKRETNOSTI UPISANO KAO OSTALO ZEMLJIŠTE br. 256/257 mart 2021. Str. 48
III JAVNA SVOJINA POSTUPAK OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM br. 256/257 mart 2021. Str. 49
IV RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-MART 2021. GODINE br. 256/257 mart 2021. Str. 53
IV RAČUNOVODSTVO  IZRADA I PODNOŠENJE ZAVRŠNIH RAČUNA OOSO ZA 2020. GODINU br. 256/257 mart 2021. Str. 57
IV RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2020. GODINU br. 256/257 mart 2021. Str. 61
IV RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE U 2020. GODINI br. 256/257 mart 2021. Str. 66
IV RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I RAD INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 256/257 mart 2021. Str. 68
IV RAČUNOVODSTVO OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O INVESTICIJAMA U OSNOVNA SREDSTVA br. 256/257 mart 2021. Str. 77
IV RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 19/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 79
IV RAČUNOVODSTVO KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KAO OBVEZNICI EKSTERNE REVIZIJE br. 256/257 mart 2021. Str. 81
IV RAČUNOVODSTVO OBAVEZNOST VOĐENJA ODREĐENIH EVIDENCIJA OD STRANE USTANOVA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 256/257 mart 2021. Str. 83
V POREZI OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU br. 256/257 mart 2021. Str. 87
V POREZI POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU br. 256/257 mart 2021. Str. 92
V POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 256/257 mart 2021. Str. 97
V POREZI ISKAZIVANJE PODATAKA U POLJU 2.3 - BROJ ZAPOSLENIH U PORESKOJ PRIJAVI PPP-PD br. 256/257 mart 2021. Str. 103
VI PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM PRVOMAJSKIH I VASKRŠNJIH PRAZNIKA br. 256/257 mart 2021. Str. 107
VI PLATE KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 19/2021 br. 256/257 mart 2021. Str. 113
VI PLATE (NE)MOGUĆNOST UGOVARANJA VEĆEG PROCENTA MINULOG RADA ZAPOSLENIH U NAUČNOM INSTITUTU br. 256/257 mart 2021. Str. 115
VI PLATE NAČIN OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U MESNOJ ZAJEDNICI br. 256/257 mart 2021. Str. 116
VI PLATE NAČIN ISPLATE SOLIDARNE POMOĆI U SLUČAJU NASTANKA TEŽE BOLESTI DETETA ZAPOSLENOG U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE br. 256/257 mart 2021. Str. 118
VI PLATE OBAVEZA POPUNJAVANJA KADROVSKIH I FINANSIJSKIH PODATAKA ZA SUDSKOG VEŠTAKA U PENZIJI U REGISTRU ZAPOSLENIH br. 256/257 mart 2021. Str. 120
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 256/257 mart 2021. Str. 123
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 256/257 mart 2021. Str. 127
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 256/257 mart 2021. Str. 135
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 06/2021 do 15/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 9
II BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2022 - 2024. GODINE br. 254/255 februar 2021. Str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 6/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 26
II BUDŽETSKI SISTEM UPUTSTVO ZA RAD U REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 254/255 februar 2021. Str. 31
II BUDŽETSKI SISTEM VOĐENJE REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA OD STRANE CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA br. 254/255 februar 2021. Str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM ODGOVORI NA PITANJA SA VEBINARA "BROJNE NOVINE I ZNATNO POOŠTRAVANJE KAZNENIH ODREDBI PREMA NOVOM ZAKONU O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI" br. 254/255 februar 2021. Str. 43
II BUDŽETSKI SISTEM PREGLED NOVODONETIH UREDBI ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA PODSTICAJA/PODRŠKE U OKVIRU POJEDINIH OBLASTI br. 254/255 februar 2021. Str. 50
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2021" - "Sl. glasnik RS", br. 11/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 52
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 9/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 53
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU br. 254/255 februar 2021. Str. 61
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2020. GODINU br. 254/255 februar 2021. Str. 65
III RAČUNOVODSTVO OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2021. GODINI br. 254/255 februar 2021. Str. 67
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2020. GODINE br. 254/255 februar 2021. Str. 73
III RAČUNOVODSTVO POTPISI LICA PRILIKOM PREDAJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU br. 254/255 februar 2021. Str. 75
IV POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 254/255 februar 2021. Str. 79
IV POREZI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 6/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 86
IV POREZI OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA ZARADU FIZIČKOG LICA KOJE JE KAO LEKTOR SRPSKOG JEZIKA UPUĆENO NA RAD U INOSTRANU VISOKOŠKOLSKU USTANOVU br. 254/255 februar 2021. Str. 88
IV POREZI ODREĐIVANJE ORGANA NADLEŽNOG ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE U GRADU NIŠU br. 254/255 februar 2021. Str. 90
IV POREZI NEPOSTOJANJE PRAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - OPŠTINE TUTIN DA NAPLAĆUJE LOKALNU ADMINISTRATIVNU TAKSU ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, PORED VEĆ PROPISANE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE br. 254/255 februar 2021. Str. 91
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI br. 254/255 februar 2021. Str. 95
V PLATE (NE)MOGUĆNOST DAVANJA POKLONA ZAPOSLENIM ŽENAMA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA OD STRANE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 254/255 februar 2021. Str. 100
V PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 11/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 102
V PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 11/2021 br. 254/255 februar 2021. Str. 107
V PLATE UPOREDNI PREGLED I PRIMENA USKLAĐENIH DINARSKIH NEOPOREZIVIH IZNOSA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 254/255 februar 2021. Str. 109
V PLATE (NE)MOGUĆNOST POVEĆANJA ZARADE ZAPOSLENIMA U JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA 2021. GODINU IZ PREOSTALE MASE ZARADA ZA 2020. GODINU br. 254/255 februar 2021. Str. 111
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 254/255 februar 2021. Str. 115
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 254/255 februar 2021. Str. 120
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 254/255 februar 2021. Str. 129
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 158/2020 do 05/2021 br. 252/253 januar 2021. Str. 9
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU - "Sl. glasnik RS", br. 149/2020 br. 252/253 januar 2021. Str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 160/2020 br. 252/253 januar 2021. Str. 26
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 160/2020 br. 252/253 januar 2021. Str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 161/2020 br. 252/253 januar 2021. Str. 34
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE - „Sl. glasnik RS”, br. 5/2021 br. 252/253 januar 2021. Str. 45
II BUDŽETSKI SISTEM NAČIN IZMENE ODLUKE O BUDŽETU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 252/253 januar 2021. Str. 47
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST IZMENE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA JAVNA PREDUZEĆA U SLUČAJU IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI br. 252/253 januar 2021. Str. 48
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST FINANSIRANJA DOMA ZDRAVLJA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SLUČAJU PREUZETIH OSNIVAČKIH PRAVA OD STRANE AUTONOMNE POKRAJINE br. 252/253 januar 2021. Str. 49
II BUDŽETSKI SISTEM NAKNADA ŠTETE ZA UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI PRILIKOM FAKTURISANJA ODREĐENIH LEKOVA br. 252/253 januar 2021. Str. 51
III JAVNA SVOJINA PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP POKRETNIH STVARI U JAVNOJ SVOJINI br. 252/253 januar 2021. Str. 55
III JAVNA SVOJINA DAVANJE U ZAKUP POKRETNIH STVARI U JAVNOJ SVOJINI br. 252/253 januar 2021. Str. 59
III JAVNA SVOJINA (NE)MOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI OD STRANE MESNE ZAJEDNICE br. 252/253 januar 2021. Str. 60
III JAVNA SVOJINA NAČIN ODREĐIVANJA POČETNE CENE ZAKUPA FISKULTURNE SALE br. 252/253 januar 2021. Str. 61
III JAVNA SVOJINA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI RADI POSTAVLJANJA APARATA ZA SAMOPOSLUŽIVANJE br. 252/253 januar 2021. Str. 62
IV RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU br. 252/253 januar 2021. Str. 65
IV RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA PREUZETIH OBAVEZA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 252/253 januar 2021. Str. 87
IV RAČUNOVODSTVO POKRIĆE OSTVARENOG DEFICITA IZ NAMENSKI PRENETIH SREDSTAVA br. 252/253 januar 2021. Str. 88
IV RAČUNOVODSTVO IZVORI FINANSIRANJA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 252/253 januar 2021. Str. 90
V POREZI KOMENTAR NOVODONETIH PRAVILNIKA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 252/253 januar 2021. Str. 93
V POREZI POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA PROMETA POLOVNIH DOBARA OD 1.1.2021. GODINE br. 252/253 januar 2021. Str. 98
V POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 252/253 januar 2021. Str. 106
VI PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I PRIPADNIKE VOJSKE SRBIJE br. 252/253 januar 2021. Str. 113
VI PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE I UVEĆANE PLATE ZAPOSLENIMA POVODOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA br. 252/253 januar 2021. Str. 114
VI PLATE MOGUĆNOST UVEĆANJA ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA br. 252/253 januar 2021. Str. 119
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 252/253 januar 2021. Str. 123
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 252/253 januar 2021. Str. 127
VIII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 252/253 januar 2021. Str. 135
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 143/2020 do 157/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 9
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 149/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 29
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 149/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 32
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI - „Sl. glasnik RS”, br. 153/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 41
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐITI NEPOSREDNOM POGODBOM, ISPOD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO BEZ NAKNADE - "Sl. glasnik RS", br. 156/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 42
BUDŽETSKI SISTEM POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2020. GODINI br. 250/251 decembar 2020. str. 44
BUDŽETSKI SISTEM SREDNJOROČNO PLANIRANJE br. 250/251 decembar 2020. str. 46
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - "Sl. glasnik RS", br. 152/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 48
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 151/2019 br. 250/251 decembar 2020. str. 50
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 151/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 54
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 154/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 55
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVE UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 151/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 58
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 144/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 60
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 152/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 61
RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 250/251 decembar 2020. str. 65
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE br. 250/251 decembar 2020. str. 80
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 151/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 85
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA - "Sl. glasnik RS", br. 151/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 87
POREZI USVOJENE IZMENE I DOPUNE: ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA, ZAKONA O AKCIZAMA, ZAKON O FISKALIZACIJI br. 250/251 decembar 2020. str. 93
POREZI ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ZA 2020. GODINU br. 250/251 decembar 2020. str. 97
POREZI OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O LICIMA OD KOJIH JE OBVEZNIK PDV U TOKU 2020. GODINE OTKUPLJIVAO POLJOPRIVREDNE PROIZVODE ILI SEKUNDARNE SIROVINE br. 250/251 decembar 2020. str. 104
POREZI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU br. 250/251 decembar 2020. str. 108
POREZI POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA U SISTEM PDV PORESKOG OBVEZNIKA KOME JE U POSTUPKU PORESKE KONTROLE UTVRĐENO DA JE U PRETHODNIH 12 MESECI IZVRŠIO UKUPAN PROMET DOBARA ILI USLUGA U IZNOSU VEĆEM OD 8.000.000 DINARA br. 250/251 decembar 2020. str. 115
POREZI OPOREZIVANJE PO POSEBNOJ STOPI PDV OD 10% PROMETA USLUGE PREČIŠĆAVANJA VODE JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU br. 250/251 decembar 2020. str. 116
PLATE PARAMETRI ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU OD 1. JANUARA 2021. GODINE br. 250/251 decembar 2020. str. 119
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I MART 2021. GODINE br. 250/251 decembar 2020. str. 124
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA IZABRANA LICA, DRŽAVNE SEKRETARE, GENERALNOG SEKRETARA VLADE, ŠEFOVA I ZAMENIKA ŠEFOVA KABINETA PREDSEDNIKA I POTPREDSEDNIKA VLADE POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I MART 2021. GODINE br. 250/251 decembar 2020. str. 126
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA ČIJI JE OSNIVAČ LOKALNA VLAST POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I MART 2021. GODINE br. 250/251 decembar 2020. str. 127
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA IZABRANA I POSTAVLJENA LICA I ZAPOSLENE U ORGANIMA I SLUŽBAMA LOKALNE VLASTI POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I MART 2021. GODINE br. 250/251 decembar 2020. str. 128
PLATE NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI POKLONI DECI ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U 2020. GODINI br. 250/251 decembar 2020. str. 129
PLATE KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O DOPUNI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 144/2020 br. 250/251 decembar 2020. str. 132
PLATE PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENOG OD POSLODAVCA PO OSNOVU NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU POVREDE NA RADU br. 250/251 decembar 2020. str. 134
PLATE NAČIN OBRAČUNA SOLIDARNE POMOĆI U SLUČAJU SMRTI DRŽAVNOG SLUŽBENIKA br. 250/251 decembar 2020. str. 135
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 250/251 decembar 2020. str. 139
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA  KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 250/251 decembar 2020. str. 144
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 250/251 decembar 2020. str. 153
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 129/2020 do 142/2020 br. 248/249
novembar 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 135/2020 br. 248/249
novembar 2020.
str. 17
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU br. 248/249
novembar 2020.
str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ PREDLOGA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU br. 248/249
novembar 2020.
str. 23
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR FISKALNE STRATEGIJE ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 142/2020 br. 248/249
novembar 2020.
str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM PRIKAZ NACRTA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI br. 248/249
novembar 2020.
str. 33
II BUDŽETSKI SISTEM PROMENA NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO br. 248/249
novembar 2020.
str. 35
III RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2020. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 248/249
novembar 2020.
str. 41
III RAČUNOVODSTVO USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU br. 248/249
novembar 2020.
str. 55
III RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2019. GODINU br. 248/249
novembar 2020.
str. 58
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA ASIGNACIJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 248/249
novembar 2020.
str. 67
IV POREZI PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 248/249
novembar 2020.
str. 71
IV POREZI PRESTANAK PORESKE OBAVEZE br. 248/249
novembar 2020.
str. 83
IV POREZI (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIMANJA KOJA USLED PANDEMIJE UDRUŽENJE ISPLAĆUJE SVOJIM ČLANOVIMA - UMETNICIMA I KULTURNIM RADNICIMA IZ SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI TOG DRUŠTVA br. 248/249
novembar 2020.
str. 88
IV POREZI ODREĐIVANJE VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DELOVA PUTNOG ZEMLJIŠTA JAVNOG PUTA I DRUGOG ZEMLJIŠTA KOJE KORISTI UPRAVLJAČ OPŠTINSKOG PUTA br. 248/249
novembar 2020.
str. 89
V PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU PREMA PREDLOZIMA ZAKONA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI br. 248/249
novembar 2020.
str. 93
V PLATE USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI br. 248/249
novembar 2020.
str. 95
V PLATE KOMENTAR ANEKSA IV POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - „Sl. glasnik RS”, br. 142/2020 br. 248/249
novembar 2020.
str. 97
V PLATE OBRAČUN DOPRINOSA ZA PRIPRAVNIKA - STAŽISTU PO UGOVORU O STRUČNOM USAVRŠAVANJU BEZ NOVČANE NADOKNADE br. 248/249
novembar 2020.
str. 99
V PLATE OSTVARIVANJE PRAVA NA DODATAK NA PLATU ZA RAD NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U PRIPRAVNOSTI br. 248/249
novembar 2020.
str. 100
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 248/249
novembar 2020.
str. 103
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 248/249
novembar 2020.
str. 108
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 248/249
novembar 2020.
str. 115
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 119/2020 do 128/2020. br. 246/247
oktobar 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2021-2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - "Sl. glasnik RS", br. 124/2020 br. 246/247
oktobar 2020.
str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM IZRADA PROGRAMSKOG BUDŽETA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR DOPUNA UREDBI O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE - ”Sl. glasnik RS”, br. 120/2020 br. 246/247
oktobar 2020.
str. 30
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 120/2020 br. 246/247
oktobar 2020.
str. 31
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU br. 246/247
oktobar 2020.
str. 33
II BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA RADI FINANSIRANJA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 34
II BUDŽETSKI SISTEM KONAČNA RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA ZA FINANSIRANJE U OKVIRU SPECIJALNOG PROGRAMA ISTRAŽIVANJA COVID-19 br. 246/247
oktobar 2020.
str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM NASTAVAK PROJEKTA UVOĐENJA SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM PONUDA ZA ZAKUP BALON HALE IZGRAĐENE U ŠKOLSKOM DVORIŠTU br. 246/247
oktobar 2020.
str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM (NE)MOGUĆNOST DAVANJA FISKULTURNE SALE NA KORIŠĆENJE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 39
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NABAVKE OPREME IZ SREDSTAVA KRATKOROČNOG KREDITA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 43
III RAČUNOVODSTVO DELATNOST UČENIČKIH ZADRUGA I OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA ZA NJIHOV RAD br. 246/247
oktobar 2020.
str. 46
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAPLATE MENICE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 48
III RAČUNOVODSTVO ELEKTRONSKE FAKTURE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 49
III RAČUNOVODSTVO PRIMENA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA U OBLASTI UGOSTITELJSTVA I TURIZMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 51
IV POREZI ODLUKE KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU br. 246/247
oktobar 2020.
str. 55
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 72
IV POREZI UTVRĐIVANJE OBVEZNIKA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DELOVA PUTNOG ZEMLJIŠTA JAVNOG PUTA I DRUGOG ZEMLJIŠTA KOJE KORISTI UPRAVLJAČ JAVNOG PUTA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 86
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DRŽAVNOG PRAZNIKA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU br. 246/247
oktobar 2020.
str. 89
V PLATE OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 94
V PLATE IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA" br. 246/247
oktobar 2020.
str. 99
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOM U OPŠTINSKOJ UPRAVI PO POVRATKU NA RAD NAKON MIROVANJA RADNOG ODNOSA ZBOG VRŠENJA FUNKCIJE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 101
V PLATE UTVRĐIVANJE PRAVA I OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZA LICA ANGAŽOVANA PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU NASTAVE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 102
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 107
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 246/247
oktobar 2020.
str. 111
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 246/247
oktobar 2020.
str. 119
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 112/2020 do 118/2020 br. 244/245
septembar 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA PODRŠKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U OSNAŽIVANJU MEHANIZAMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U OKVIRU PROGRAMA SWISS PRO br. 244/245
septembar 2020.
str. 17
II BUDŽETSKI SISTEM REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA OD ZNAČAJA ZA OBRAZOVANJE U 2019. GODINI br. 244/245
septembar 2020.
str. 18
II BUDŽETSKI SISTEM ODOBRENI PROJEKTI KROZ PROGRAM DOKAZ KONCEPTA br. 244/245
septembar 2020.
str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM NOVI SISTEM UPRAVLJANJA REDOVIMA U UPRAVI ZA TREZOR br. 244/245
septembar 2020.
str. 20
II BUDŽETSKI SISTEM KONTROLA IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA KOD JAVNIH PREDUZEĆA br. 244/245
septembar 2020.
str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM SREDSTVA IZUZETA IZ PRINUDNE NAPLATE KOD INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 244/245
septembar 2020.
str. 22
II BUDŽETSKI SISTEM UPUTSTVO ŠKOLAMA O REALIZACIJI TRENINGA U ORGANIZACIJI SPORTSKIH KLUBOVA KOJI KORISTE PROSTOR ŠKOLE br. 244/245
septembar 2020.
str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM DOSTAVLJANJE OBRASCA PFE PRILIKOM DONOŠENJA AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 244/245
septembar 2020.
str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM STICANJE U SVOJINU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PARCELE U PRIVATNOJ SVOJINI NA KOJOJ SE NALAZI AUTOBUSKO STAJALIŠTE br. 244/245
septembar 2020.
str. 26
III RAČUNOVODSTVO OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA U JAVNOM SEKTORU br. 244/245
septembar 2020.
str. 29
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2020. GODINE br. 244/245
septembar 2020.
str. 40
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2020. GODINE br. 244/245
septembar 2020.
str. 44
III RAČUNOVODSTVO RASPODELA DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA KADA JE GREŠKOM DOBIT UTVRĐENA U MANJEM IZNOSU OD OSTVARENOG br. 244/245
septembar 2020.
str. 48
III RAČUNOVODSTVO OBRASCI KOJE INDIREKTNI KORISNIK SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PREDAJE REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE br. 244/245
septembar 2020.
str. 49
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA PRIMLJENIH SREDSTAVA OPORTUNITETA br. 244/245
septembar 2020.
str. 51
III RAČUNOVODSTVO NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA IZ SREDSTAVA AMORTIZACIJE KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA br. 244/245
septembar 2020.
str. 52
III RAČUNOVODSTVO POTPISIVANJE POPISNIH LISTA OD STRANE ČLANOVA POPISNIH KOMISIJA br. 244/245
septembar 2020.
str. 54
III RAČUNOVODSTVO IZMENA UGOVORENOG NAČINA OTPLATE DUGA KOD UGOVORA O OTKUPU STANA br. 244/245
septembar 2020.
str. 55
IV POREZI MOMENAT EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE br. 244/245
septembar 2020.
str. 59
IV POREZI PORESKI TRETMAN ORGANIZOVANJA NAGRADNIH KVIZOVA, TAKMIČENJA, KONKURSA I SLIČNIH DOGAĐAJA br. 244/245
septembar 2020.
str. 64
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 244/245
septembar 2020.
str. 69
V PLATE MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2021. GODINE br. 244/245
septembar 2020.
str. 79
V PLATE NAKNADA ZARADE (BOLOVANJE) ZBOG NEGE OBOLELOG, ODNOSNO POVREĐENOG ČLANA UŽE PORODICE br. 244/245
septembar 2020.
str. 82
V PLATE UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD U SLUČAJU DA JE ISTA NASTUPILA U INOSTRANSTVU br. 244/245
septembar 2020.
str. 87
V PLATE PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PROGRAMOM "MOJA PRVA PLATA" br. 244/245
septembar 2020.
str. 88
V PLATE KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2020 br. 244/245
septembar 2020.
str. 90
V PLATE OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR ZA ZAPOSLENE U ŠKOLI br. 244/245
septembar 2020.
str. 92
V PLATE (NE)MOGUĆNOST ISPLATE REGRESA I TOPLOG OBROKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 244/245
septembar 2020.
str. 93
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 244/245
septembar 2020.
str. 97
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 244/245
septembar 2020.
str. 101
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 244/245
septembar 2020.
str. 109
RADNI ODNOSI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 115/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 105
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 103/2020 do 111/2020 br. 242/243
avgust 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 108/2020 br. 242/243
avgust 2020.
str. 19
II BUDŽETSKI SISTEM PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2020 br. 242/243
avgust 2020.
str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O PONUDI VAŽENJA KUPLJENIH ULAZNICA ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE KOJE SU OTKAZANE USLED PANDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 106/2020 br. 242/243
avgust 2020.
str. 22
II BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA O POVRAĆAJU UPLAĆENIH SREDSTAVA NA IME TESTIRANJA NA LIČNI ZAHTEV OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE br. 242/243
avgust 2020.
str. 24
II BUDŽETSKI SISTEM UGOVARANJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE NA PERIOD OD DVE GODINE br. 242/243
avgust 2020.
str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM ODGOVORNOST ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA NEDOZVOLJENE SADRŽINE OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA br. 242/243
avgust 2020.
str. 26
II BUDŽETSKI SISTEM POSTUPAK OTUĐENJA ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI br. 242/243
avgust 2020.
str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM SAGLASNOST OSNIVAČA JAVNOG PREDUZEĆA NA ULAGANJE KAPITALA U PRIVREDNO DRUŠTVO U PRIVATNOJ SVOJINI br. 242/243
avgust 2020.
str. 28
II BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST DODELJIVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ JAVNIH IZVORA PODNOSIOCIMA IZBORNIH LISTA KOJI NISU PODNELI IZJAVU O KORIŠĆENJU SREDSTAVA br. 242/243
avgust 2020.
str. 29
II BUDŽETSKI SISTEM FINANSIRANJE RASHODA I IZDATAKA KOD ŠKOLA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 242/243
avgust 2020.
str. 30
II BUDŽETSKI SISTEM NAPLATA SAMODOPRINOSA OD STRANE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 242/243
avgust 2020.
str. 32
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA PRAVDANJA AVANSA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 242/243
avgust 2020.
str. 35
III RAČUNOVODSTVO KOMENTAR UREDBE O OBAVEZNIM ELEMENTIMA PLANA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 107/2020 br. 242/243
avgust 2020.
str. 41
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 242/243
avgust 2020.
str. 43
III RAČUNOVODSTVO RAČUNANJE ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA USLED OBUSTAVA POSTUPKA IZVRŠENJA ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANJA br. 242/243
avgust 2020.
str. 46
III RAČUNOVODSTVO NEMOGUĆNOST USAGLAŠAVANJA MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA POTPISIVANJEM IOS AKO JE POTRAŽIVANJE PRIZNATO U STEČAJNOM POSTUPKU br. 242/243
avgust 2020.
str. 47
III RAČUNOVODSTVO NAČIN PRODAJE RASHODOVANOG VOZILA OD STRANE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ VLADA REPUBLIKE SRBIJE br. 242/243
avgust 2020.
str. 48
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NAKNADE ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA KOJA SE DELOM ISPLAĆUJE NA TERET POSLODAVCA br. 242/243
avgust 2020.
str. 50
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PRIHODA OD UGOVORENE I ZATEZNE KAMATE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 242/243
avgust 2020.
str. 51
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE NABAVKE NAMIRNICA ZA PRIPREMU HRANE OD POLJOPRIVREDNIKA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 242/243
avgust 2020.
str. 53
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PRIHODA OD REKLAME KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 242/243
avgust 2020.
str. 55
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 242/243
avgust 2020.
str. 59
IV POREZI MOGUĆNOST POVRAĆAJA SREDSTVA U SLUČAJU POGREŠNE UPLATE PDV NA PIB DRUGOG LICA KOJE IMA SEDIŠTE NA DRUGOJ TERITORIJI br. 242/243
avgust 2020.
str. 76
V PLATE PROGRAM PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA" br. 242/243
avgust 2020.
str. 81
V PLATE PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PROGRAMOM "MOJA PRVA PLATA" br. 242/243
avgust 2020.
str. 84
V PLATE PRAVO ZAPOSLENOG NA BOLOVANJE ZA VREME PRERASPODELE RADNOG VREMENA br. 242/243
avgust 2020.
str. 86
V PLATE PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME TRUDNIČKOG BOLOVANJA I PORODILJSKOG ODSUSTVA ZAPOSLENE U INOSTRANSTVU br. 242/243
avgust 2020.
str. 93
V PLATE OSNOVANOST OSPORAVANJA ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU NAKNADE ZARADE ZA VREME ODSUSTVA RADI POSEBNE NEGE DETETA br. 242/243
avgust 2020.
str. 95
V PLATE PRIMENA NEOPOREZIVOG IZNOSA PRILIKOM ISPLATE STIPENDIJE U SITUACIJI KADA PRIVREDNO DRUŠTVO, U CILJU OBEZBEĐIVANJA KADROVSKIH POTREBA, ISPLAĆUJE STIPENDIJU VEĆEM BROJU STUDENATA br. 242/243
avgust 2020.
str. 96
V PLATE NAČIN OBRAČUNA I ISPLATE NAKNADE SUDSKOM VEŠTAKU ANGAŽOVANOM OD STRANE USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 242/243
avgust 2020.
str. 98
V PLATE UTVRĐIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA U SLUČAJU KADA ZAPOSLENI NEMA STVARNE TROŠKOVE PREVOZA br. 242/243
avgust 2020.
str. 99
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 242/243
avgust 2020.
str. 103
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA  KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 242/243
avgust 2020.
str. 107
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 242/243
avgust 2020.
str. 115
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2020 do 102/2020) br. 240/241
jul 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UPUTSTAVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I LOKALNE VLASTI ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU br. 240/241
jul 2020.
str. 25
II BUDŽETSKI SISTEM PREDLOZI FINANSIJSKIH PLANOVA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 240/241
jul 2020.
str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM PLANIRANJE SOPSTVENIH PRIHODA br. 240/241
jul 2020.
str. 40
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA U JUNU 2020. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 br. 240/241
jul 2020.
str. 42
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 98/2020 br. 240/241
jul 2020.
str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UČEŠĆE U INICIJATIVI PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU br. 240/241
jul 2020.
str. 45
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 100/2020 br. 240/241
jul 2020.
str. 46
II BUDŽETSKI SISTEM RASPISAN NOVI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE E-MOBILNOSTI UMETNIKA br. 240/241
jul 2020.
str. 48
II BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA O POVRAĆAJU UPLAĆENIH SREDSTAVA NA IME TESTIRANJA NA LIČNI ZAHTEV OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE br. 240/241
jul 2020.
str. 50
III RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE PROIZVODNJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 240/241
jul 2020.
str. 53
III RAČUNOVODSTVO MOGUĆNOST IZDAVANJA DODATNIH MENICA OD STRANE LOKALNE SAMOUPRAVE RADI NAPLATE REGRESNIH POTRAŽIVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PO OSNOVU JEMSTVA br. 240/241
jul 2020.
str. 60
III RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI UPLATE SAMODOPRINOSA br. 240/241
jul 2020.
str. 61
III RAČUNOVODSTVO ZADUŽIVANJE JAVNOG PREDUZEĆA IZNAD IZNOSA PREDVIĐENOG ODOBRENIM PROGRAMOM POSLOVANJA br. 240/241
jul 2020.
str. 62
III RAČUNOVODSTVO PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2020 br. 240/241
jul 2020.
str. 63
IV POREZI TROŠKOVI PREVOZA ZAPOSLENIH ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA br. 240/241
jul 2020.
str. 67
IV POREZI POSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA PRIJAVE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA OBRASCU 1 OD STRANE JAVNIH PREDUZEĆA br. 240/241
jul 2020.
str. 72
IV POREZI KOMENTAR NOVIH USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA NAKNADA IZ ZAKONA O DUVANU - "Sl. glasnik RS", br. 91/2020 br. 240/241
jul 2020.
str. 74
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 240/241
jul 2020.
str. 75
IV POREZI PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJU NEREZIDENTNO FIZIČKO LICE NAPLAĆUJE OD DOMAĆEG PRAVNOG LICA PO OSNOVU UGOVORA O AUTORSKOM DELU br. 240/241
jul 2020.
str. 83
V PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 97/2020 br. 240/241
jul 2020.
str. 87
V PLATE KOMENTAR DOPUNA POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA, VISOKOG OBRAZOVANJA I UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA br. 240/241
jul 2020.
str. 93
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA ZAPOSLENE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI OBOLELI OD VIRUSA COVID - 19 br. 240/241
jul 2020.
str. 95
V PLATE OBRAČUN NAKNADE PLATE ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA ZAPOSLENE SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM br. 240/241
jul 2020.
str. 96
V PLATE OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA U SLUČAJU KADA ZAPOSLENI NIJE OSTVARIO ZARADU U PRETHODNIH 12 MESECI PRE PRESTANKA RADNOG ODNOSA br. 240/241
jul 2020.
str. 97
V PLATE PORESKI TRETMAN I ISPLATA NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM PO SUDSKOJ PRESUDI ZBOG NEISPLAĆENIH NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 240/241
jul 2020.
str. 98
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 240/241
jul 2020.
str. 101
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 240/241
jul 2020.
str. 104
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 240/241
jul 2020.
str. 111

I NOVODONETI PROPISI

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS”, br. 78/2020 Do 88/2020)

br. 238/239
jun 2020.

str. 7

II BUDŽETSKI SISTEM

KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA, EVIDENTIRANJA I DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA, FORMATU ELEKTRONSKIH FAKTURA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PRIHVATANJA I ODBIJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA - „Sl. glasnik RS”, br. 87/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 23

II BUDŽETSKI SISTEM

KOMENTAR IZMENA I DOPUNE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2020. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 87/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 26

II BUDŽETSKI SISTEM

OMOGUĆENO TESTIRANJE NA COVID 19 I NA PRISUSTVO ANTITELA VIRUSA NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

br. 238/239
jun 2020.

str. 28

II BUDŽETSKI SISTEM

POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UČEŠĆE U INICIJATIVI PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU

br. 238/239
jun 2020.

str. 29

II BUDŽETSKI SISTEM

KOMENTAR ODLUKE O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 84/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 31

II BUDŽETSKI SISTEM

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ INOVACIJA

br. 238/239
jun 2020.

str. 33

II BUDŽETSKI SISTEM

VLADA JE USVOJILA ZAKLJUČAK O OVLAŠĆENJU ZA PODNOŠENJE PRIJAVE EVROPSKOJ KOMISIJI ZA DOBIJANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE

br. 238/239
jun 2020.

str. 35

II BUDŽETSKI SISTEM

ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U 2020. GODINI

br. 238/239
jun 2020.

str. 36

II BUDŽETSKI SISTEM

REZULTATI KONKURSA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA ZA 2020. GODINU

br. 238/239
jun 2020.

str. 37

II BUDŽETSKI SISTEM

KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELJA CRVENOG KRSTA”- „Sl. glasnik RS”, br. 88/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 39

II BUDŽETSKI SISTEM

NAČIN FINANSIRANJA GRUPE GRAĐANA KOJA UČESTVUJE NA IZBORIMA

br. 238/239
jun 2020.

str. 40

II BUDŽETSKI SISTEM

NAČIN ISPRAVKE GREŠKE U PLATNOM PROMETU U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

br. 238/239
jun 2020.

str. 41

II BUDŽETSKI SISTEM

OBRAČUN ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I STANOVE U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

br. 238/239
jun 2020.

str. 42

III RAČUNOVODSTVO

KNJIŽENJE PRODAJE ROBE U OKVIRU SKRIPTARNICE FAKULTETA

br. 238/239
jun 2020.

str. 47

III RAČUNOVODSTVO

PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2020. GODINE

br. 238/239
jun 2020.

str. 51

III RAČUNOVODSTVO

PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2020. GODINE

br. 238/239
jun 2020.

str. 55

III RAČUNOVODSTVO

KNJIŽENJE OTUĐENJA NEFINANSIJSKE IMOVINE LICITACIJOM

br. 238/239
jun 2020.

str. 59

III RAČUNOVODSTVO

KNJIŽENJE PRIHODA PO OSNOVU JAVNIH RADOVA

br. 238/239
jun 2020.

str. 61

III RAČUNOVODSTVO

KNJIŽENJE POPUSTA USLED IZVRŠENOG PLAĆANJA PRE UGOVORENOG ROKA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

br. 238/239
jun 2020.

str. 62

IV POREZI

PORESKI TRETMAN NAKNADE ZA RAD ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

br. 238/239
jun 2020.

str. 67

IV POREZI

KOMENTAR NOVIH IZMENA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA IZ ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 78/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 72

IV POREZI

PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

br. 238/239
jun 2020.

str. 75

IV POREZI

ODREĐIVANJE STOPE PDV ZA PROMET MEDICINSKOG ALKOHOLA

br. 238/239
jun 2020.

str. 85

IV POREZI

OBRAČUN POREZA NA DOBIT KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

br. 238/239
jun 2020.

str. 86

V PLATE

RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM

br. 238/239
jun 2020.

str. 89

V PLATE

KOMENTAR DOPUNE UREDBE O DODATKU NA OSNOVNU PLATU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I ODREĐENIH ZAPOSLENIH KOJI OBAVLJAJU POSLOVE U OBLASTI ZDRAVLJA, ODNOSNO ZAŠTITE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO LEČENJA I SPREČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 81/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 107

V PLATE

KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD - "Sl. glasnik RS", br. 78/2020

br. 238/239
jun 2020.

str. 109

V PLATE

VISINA SOLIDARNE POMOĆI ZBOG TEŽE BOLESTI ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

br. 238/239
jun 2020.

str. 110

V PLATE

PRAVO NA REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENE U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU KOJA ODSUSTVUJE SA RADA ZBOG PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA

br. 238/239
jun 2020.

str. 111

V PLATE

RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U RADNOM ODNOSU NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENOM U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU

br. 238/239
jun 2020.

str. 112

V PLATE

ODREĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENOM U USTANOVI KULTURE

br. 238/239
jun 2020.

str. 113

V PLATE

OBAVEZA OBRAČUNA I PLAĆANJA DOPRINOSA PRILIKOM ISPLATE AKONTACIJE ZARADE

br. 238/239
jun 2020.

str. 114

V PLATE

PRAVO ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U INVALIDSKU PENZIJU

br. 238/239
jun 2020.

str. 115

VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA

KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

br. 238/239
jun 2020.

str. 119

VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA

KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

br. 238/239
jun 2020.

str. 122

VII STATISTIKA

AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE

br. 238/239
jun 2020.

str. 129

I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS”, br. 16/2020 do 42/2020) br. 232/233
mart 2020.
str. 7
II VANREDNO STANJE POSLOVANJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA br. 232/233
mart 2020.
str. 29
II VANREDNO STANJE KOMENTAR UREDBE O KORIŠĆENJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - "Sl. glasnik RS", br. 38/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 33
II VANREDNO STANJE OBAVEŠTENJE UPRAVE ZA TREZOR O OBUSTAVI RADA ŠALTER SALA br. 232/233
mart 2020.
str. 34
II VANREDNO STANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA VREME VANREDNOG STANJA br. 232/233
mart 2020.
str. 36
II VANREDNO STANJE ZARADA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENOG KOJI RADI OD KUĆE br. 232/233
mart 2020.
str. 38
II VANREDNO STANJE NAKNADA ZARADE ZAPOSLENOG ZA VREME PREKIDA RADA, ODNOSNO SMANJENJA OBIMA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG - ČLAN 116. ZAKONA O RADU br. 232/233
mart 2020.
str. 43
II VANREDNO STANJE NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA DO KOGA JE DOŠLO NAREDBOM NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA ILI NADLEŽNOG ORGANA POSLODAVCA ZBOG NEOBEZBEĐIVANJA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA NA RADU - ČLAN 117. ZAKONA O RADU br. 232/233
mart 2020.
str. 50
II VANREDNO STANJE PORESKI TRETMAN NABAVKE ZAŠTITNE OPREME (MASKE, RUKAVICE I SL.) I DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA USLED PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 br. 232/233
mart 2020.
str. 54
II VANREDNO STANJE OBAVEŠTENJE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 br. 232/233
mart 2020.
str. 57
II VANREDNO STANJE STAVOVI NADLEŽNIH ORGANA POVODOM PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA br. 232/233
mart 2020.
str. 59
II VANREDNO STANJE ISPLATA DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU ZA VREME VANREDNOG STANJA br. 232/233
mart 2020.
str. 70
II VANREDNO STANJE OBRAČUN DODATKA NA PLATU ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJI RADE ZA VREME VANREDNOG STANJA br. 232/233
mart 2020.
str. 71
II VANREDNO STANJE NAKNADA ZARADE ZAPOSLENOM KOME JE IZREČENA MERA OBAVEZNE IZOLACIJE USLED SUMNJE DA JE OBOLEO OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 br. 232/233
mart 2020.
str. 72
III BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS, br. 20/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 77
III BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 13/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 82
III BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 17/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 86
III BUDŽETSKI SISTEM IZVRŠENJE NA NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNIMA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 232/233
mart 2020.
str. 88
III BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 21/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 90
III BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 24/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 93
IV RAČUNOVODSTVO KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU - "Sl. glasnik RS", br. 27/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 99
IV RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2020. GODINE br. 232/233
mart 2020.
str. 102
IV RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - MART 2020. GODINE br. 232/233
mart 2020.
str. 106
IV RAČUNOVODSTVO NOVI NAČIN KNJIŽENJA DEVIZNIH PRIHODA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 232/233
mart 2020.
str. 110
VI PLATE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD - "Sl. glasnik RS", br. 25/2020 br. 232/233
mart 2020.
str. 113
VI PLATE OSNOV ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZARADE U SLUČAJU RASPOREĐIVANJA ZAPOSLENOG NA DRUGO RADNO MESTO U TOKU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD br. 232/233
mart 2020.
str. 115
VI PLATE PRAVO NA UVEĆANU PLATU ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA RAD NEDELJOM br. 232/233
mart 2020.
str. 116
VI PLATE USKLAĐIVANJE NAKNADE PLATE ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI KOJI SE NALAZE NA SPECIJALIZACIJI br. 232/233
mart 2020.
str. 117
VI PLATE NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT OD PORODICE ZAPOSLENOM U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI KOJI JE UPUĆEN NA SPECIJALIZACIJU br. 232/233
mart 2020.
str. 118
VI PLATE UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE I NAKNADE ŠTETE UMESTO VRAĆANJA NA RAD br. 232/233
mart 2020.
str. 119
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 232/233
mart 2020.
str. 123
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 232/233
mart 2020.
str. 127
VIII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 232/233
mart 2020.
str. 135
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS”, br. 8/2020 do 15/2020) br. 230/231
februar 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2021 - 2023. GODINE br. 230/231
februar 2020.
str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 2020. GODINE br. 230/231
februar 2020.
str. 26
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O PRAĆENJU IMPLEMENTACIJE KAPITALNIH PROJEKATA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2019 br. 230/231
februar 2020.
str. 29
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE PARAMETARA FINANSIJSKE I EKONOMSKE ANALIZE U OKVIRU STUDIJE IZVODLJIVOSTI I PRETHODNE STUDIJE IZVODLJIVOSTI- "Sl. glasnik RS", br. 87/2019 br. 230/231
februar 2020.
str. 32
II BUDŽETSKI SISTEM USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 7/2020 br. 230/231
februar 2020.
str. 35
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVE UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 13/2020 br. 230/231
februar 2020.
str. 37
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2020. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 13/2020 br. 230/231
februar 2020.
str. 39
II BUDŽETSKI SISTEM VAŽNE INFORMACIJE br. 230/231
februar 2020.
str. 44
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU br. 230/231
februar 2020.
str. 47
III RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2019. GODINU br. 230/231
februar 2020.
str. 53
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE U 2019. GODINI br. 230/231
februar 2020.
str. 57
III RAČUNOVODSTVO KORISNIČKO UPUTSTVO - ELEKTRONSKO IZVEŠTAVANJE PUTEM APLIKACIJE CENTRALNE JEDINICE ZA HARMONIZACIJU br. 230/231
februar 2020.
str. 59
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2019. GODINE br. 230/231
februar 2020.
str. 65
III RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NABAVKE MATERIJALA ZA OBRAZOVANJE br. 230/231
februar 2020.
str. 67
IV POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 230/231
februar 2020.
str. 71
IV POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM br. 230/231
februar 2020.
str. 78
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DANA DRŽAVNOSTI - SRETENJA br. 230/231
februar 2020.
str. 101
V PLATE (NE)MOGUĆNOST DAVANJA POKLONA ZAPOSLENIM ŽENAMA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA OD STRANE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 230/231
februar 2020.
str. 107
V PLATE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - „Sl. glasnik RS”, br. 13/2020 br. 230/231
februar 2020.
str. 110
V PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 13/2020 br. 230/231
februar 2020.
str. 113
V PLATE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2020. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 13/2020 br. 230/231
februar 2020.
str. 118
V PLATE UTVRĐIVANJE VISINE ZARADE I DNEVNICE ZA VREME SLUŽBENOG PUTOVANJA NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA br. 230/231
februar 2020.
str. 120
V PLATE UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZA ZAPOSLENE U ŠKOLI br. 230/231
februar 2020.
str. 121
V PLATE OSTVARIVANJE PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA DETETA UKOLIKO JE PRAVO NA NAKNADU ZARADE PRENETO NA DRUGOG RODITELJA br. 230/231
februar 2020.
str. 122
VI KALENDAR ROKOVA
I OBAVEZA
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 230/231
februar 2020.
str. 125
VI KALENDAR ROKOVA
I OBAVEZA
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 230/231
februar 2020.
str. 131
VII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 230/231
februar 2020.
str. 139
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 94/2019 do 7/2020 br. 228/229
januar 2020.
str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O PLANU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 26
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 90/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 36
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 89/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 38
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU RACIONALIZACIJE KAPITALNIH PROJEKATA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 42
II BUDŽETSKI SISTEM RASPOLAGANJE SREDSTVIMA OD PRODAJE STANOVA KOJA SU UPLAĆENA NA RAČUN ŠKOLE PRE 10-15 GODINA br. 228/229
januar 2020.
str. 44
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA br. 228/229
januar 2020.
str. 47
III RAČUNOVODSTVO POPUNJAVANJE OBRAZACA, USVAJANJE I PREDAJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA br. 228/229
januar 2020.
str. 65
III RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE EFEKTA KURSNIH RAZLIKA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 228/229
januar 2020.
str. 75
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PRIHODA GRADA OD UPLATE DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA br. 228/229
januar 2020.
str. 77
IV POREZI UPOREDNI PREGLED I PRIMENA USKLAĐENIH DINARSKIH NEOPOREZIVIH IZNOSA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 228/229
januar 2020.
str. 81
IV POREZI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU - Sl. glasnik RS, br. 96/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 83
IV POREZI PORESKI TRETMAN ISPLATE STIPENDIJE DECI ZAPOSLENOG ČIJA JE SMRT NASTUPILA KAO POSLEDICA POVREDE NA RADU br. 228/229
januar 2020.
str. 97
V PLATE DODATAK NA PLATU ZA RAD NEDELJOM, JUBILARNA NAGRADA ZA 35 GODINA RADA I SOLIDARNA POMOĆ PO POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI br. 228/229
januar 2020.
str. 101
V PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 96/2019 br. 228/229
januar 2020.
str. 103
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA br. 228/229
januar 2020.
str. 108
V PLATE (NE)MOGUĆNOST ISPLATE DRUGIH PRIMANJA PREMA ZAKONU O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU br. 228/229
januar 2020.
str. 113
V PLATE MOGUĆNOST UVEĆANJA ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA U 2020. GODINI br. 228/229
januar 2020.
str. 114
V PLATE VISINA SOLIDARNE POMOĆI U SLUČAJU ROĐENJA DETETA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE br. 228/229
januar 2020.
str. 115
VI KALENDARi ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 228/229
januar 2020.
str. 119
VI KALENDARi ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 228/229
januar 2020.
str. 122
VII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 228/229
januar 2020.
str. 131
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA -"Sl. glasnik RS", br. 84/2019 do 93/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2019. GODINI br. 226/227
decembar 2019.
str. 25
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 84/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 29
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 39
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - „Sl. glasnik RS”, br. 91/2019: br. 226/227
decembar 2019.
str. 41
BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZA OBJAVLJIVANJA SREDNJOROČNOG PLANA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA PERIOD OD 2020. DO 2022. GODINE br. 226/227
decembar 2019.
str. 43
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 44
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTARI PRAVILNIKA DONETIH NA OSNOVU UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA - „Sl. glasnik RS”, br. 87/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 46
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE, KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 57
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBI O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE - „Sl. glasnik RS”, br. 84/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 59
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - „Sl. glasnik RS”, br. 93/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 61
BUDŽETSKI SISTEM PRIPADNOST PRIHODA OD IZDAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA br. 226/227
decembar 2019.
str. 63
BUDŽETSKI SISTEM POSTUPAK ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZAKUPU KADA JE ZAKUPAC GRAD ILI PREDŠKOLSKA USTANOVA br. 226/227
decembar 2019.
str. 64
BUDŽETSKI SISTEM (NE)MOGUĆNOST PRENOSA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI U SVOJINU JAVNOG PREDUZEĆA BEZ NAKNADE br. 226/227
decembar 2019.
str. 65
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE br. 226/227
decembar 2019.
str. 69
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE: br. 226/227
decembar 2019.
str. 72
RAČUNOVODSTVO USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU br. 226/227
decembar 2019.
str. 76
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 226/227
decembar 2019.
str. 79
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 84/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 93
RAČUNOVODSTVO NAČIN VRŠENJA POPISA KOD INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA POKRAJINSKOG NIVOA VLASTI GDE POSTOJI SAMO JEDNO ZAPOSLENO LICE br. 226/227
decembar 2019.
str. 96
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 99
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 105
POREZI MOGUĆNOST PROMENE PORESKOG PERIODA ZA OBRAČUN PDV IZ KALENDARSKOG TROMESEČJA U KALENDARSKI MESEC NA POČETKU 2020. GODINE NA OSNOVU ZAHTEVA OBVEZNIKA br. 226/227
decembar 2019.
str. 111
PLATE KOMENTAR ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 117
PLATE KOMENTAR IZMENA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE SISTEM PLATA U JAVNOM SEKTORU br. 226/227
decembar 2019.
str. 119
PLATE KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 br. 226/227
decembar 2019.
str. 120
PLATE KOMENTAR ANEKSA III POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE br. 226/227
decembar 2019.
str. 124
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 226/227
decembar 2019.
str. 127
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 226/227
decembar 2019.
str. 132
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 226/227
decembar 2019.
str. 141

I NOVODONETI PROPISI

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 77/2019 do 83/2019 br. 224/225
novembar 2019.
str.
7
II budžetski sistem KOMENTAR FISKALNE STRATEGIJE ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 80/2019 br. 224/225
novembar 2019.
str. 17
II budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA I IZVEŠTAJA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA, NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVOG DOSTAVLJANJA - "Sl. glasnik RS", br. 80/2019 br. 224/225
novembar 2019.
str. 24
II budžetski sistem KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPANJU BUDŽETSKE INSPEKCIJE U VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 78/2019 br. 224/225
novembar 2019.
str. 26
II budžetski sistem KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU br. 224/225
novembar 2019.
str. 29
II budžetski sistem OBAVEŠTENJE UPRAVE ZA TREZOR O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA O FORMATU I NAMENI PORUKA ZA ELEKTRONSKU RAZMENU PODATAKA br. 224/225
novembar 2019.
str. 32
II budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 81/2019 br. 224/225
novembar 2019.
str. 33
II budžetski sistem OBAVEZA IMENOVANJA RUKOVODIOCA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 224/225
novembar 2019.
str. 35
II budžetski sistem OSNOVNE FAZE IZRADE STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA br. 224/225
novembar 2019.
str. 37
II budžetski sistem (NE)MOGUĆNOST UPOTREBE FAKSIMILA NA ZAHTEVIMA ZA PREUZIMANJE OBAVEZA I PLAĆANJE br. 224/225
novembar 2019.
str. 38
II budžetski sistem POSTUPAK OTVARANJA NAMENSKOG DINARSKOG RAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR ZA PRAVNA LICA I DRUGE SUBJEKTE KOJI NE PRIPADAJU JAVNOM SEKTORU br. 224/225
novembar 2019.
str. 40
III RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2019. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 224/225
novembar 2019.
str. 43
III RAČUNOVODSTVO POTVRDA STATUSA KULTURNOG DOBRA U SMISLU PRIMENE PROPISA O AMORTIZACIJI br. 224/225
novembar 2019.
str. 72
III RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE OPREME PRIMLJENE KAO DONACIJA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 224/225
novembar 2019.
str. 73
IV POREZI KOMENTAR PREDLOŽENIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE br. 224/225
novembar 2019.
str. 77
IV POREZI PREDLOŽENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 224/225
novembar 2019.
str. 90
IV POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - "Sl. glasnik RS", br. 80/2019 br. 224/225
novembar 2019.
str. 95
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 224/225
novembar 2019.
str. 101
IV POREZI PORESKI TRETMAN ISPLATE JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENOM PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA br. 224/225
novembar 2019.
str. 113
IV POREZI PORESKI TRETMAN SOLIDARNE POMOĆI KOJU POSLODAVAC DAJE ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ SKLAPANJA BRAKA br. 224/225
novembar 2019.
str. 114
V PLATE PREDLOZI IZMENA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE SISTEM PLATA U JAVNOM SEKTORU br. 224/225
novembar 2019.
str. 117
V PLATE PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM DRŽAVNOG PRAZNIKA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU br. 224/225
novembar 2019.
str. 118
V PLATE UTICAJ POVEĆANJA OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE OD NOVEMBRA 2019. GODINE NA VISINU PLATE ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA KOJI PRIMAJU MINIMALNU ZARADU br. 224/225
novembar 2019.
str. 122
V PLATE NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA POVEĆANJE NOVEMBARSKE ZARADE ZAPOSLENIMA U JAVNIM PREDUZEĆIMA br. 224/225
novembar 2019.
str. 123
V PLATE PLANIRANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U JAVNIM PREDUZEĆIMA U SLUČAJU KADA SE PLANIRA SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH U NAREDNOJ GODINI br. 224/225
novembar 2019.
str. 124
V PLATE MOGUĆNOST ISPLATE NOVČANIH NAGRADA I BONUSA ZAPOSLENIMA U JAVNIM PREDUZEĆIMA U 2020. GODINI br. 224/225
novembar 2019.
str. 125
V PLATE RAČUNANJE RADNOG STAŽA PREMA BROJU EFEKTIVNIH RADNIH SATI PROVEDENIH NA RADU A NE BROJU DANA br. 224/225
novembar 2019.
str. 126
V PLATE OBEZBEĐIVANJE I ISPLATA NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOJ OD 31. DANA TRUDNIČKOG BOLOVANJA br. 224/225
novembar 2019.
str. 128
VI kalendari rokova i obaveza KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 224/225
novembar 2019.
str. 133
VI kalendari rokova i obaveza  KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 224/225
novembar 2019.
str. 138
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 224/225
novembar 2019.
str. 145
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS”, br. 69/2019 do 76/2019) br. 222/223
oktobar 2019.
str. 7
II budžetski sistem KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU br. 222/223
oktobar 2019.
str. 19
II budžetski sistem KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU br. 222/223
oktobar 2019.g
str. 23
II budžetski sistem KOMENTAR NOVE UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI - „Sl. glasnik RS”, br. 76/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 27
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 74/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 29
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2019. GODINE - „Sl. glasnik RS”, br. 76/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 31
II budžetski sistem MOGUĆNOST ISPLATE NAKNADE ŠTETE NASTALE NA STAMBENIM OBJEKTIMA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 33
II budžetski sistem UPLATA NAKNADE NUŽNIH TROŠKOVA ZA IZDAVANJE KOPIJE DOKUMENATA NA KOJIMA SE NALAZE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 35
II budžetski sistem UTVRĐIVANJE NAJVIŠEG I NAJNIŽEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 36
III JAVNA PREDUZEĆA KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2020-2022. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - "Sl. glasnik RS", br. 74/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 39
III JAVNA PREDUZEĆA SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2020-2022.GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 44
III JAVNA PREDUZEĆA UTICAJ POVEĆANJA MINIMALNE CENE RADA NA OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIMA U JAVNIM PREDUZEĆIMA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 47
III JAVNA PREDUZEĆA UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKTA IZGRAĐENOG OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 48
III JAVNA PREDUZEĆA OTPIS KAMATE FIZIČKOM LICU NA OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA O PLAĆANJU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO KOJEM NIJE ISPLAĆENA NAKNADA U CELOSTI br. 222/223
oktobar 2019.
str. 49
III JAVNA PREDUZEĆA (NE)MOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA OBJEKTU U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJI KORISTI JAVNO PREDUZEĆE ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 50
III JAVNA PREDUZEĆA PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 51
IV RAČUNOVODSTVO POKLONI DECI ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U 2019. GODINI br. 222/223
oktobar 2019.
str. 59
IV RAČUNOVODSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 73/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 63
IV RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA U GOTOVOM NOVCU br. 222/223
oktobar 2019.
str. 64
IV RAČUNOVODSTVO PRIHODI FAKULTETA PO OSNOVU UČEŠĆA U NAUČNIM PROJEKTIMA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 66
V POREZI ODLUKE KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU br. 222/223
oktobar 2019.
str. 69
V POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST -"Sl. glasnik RS", br. 72/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 86
V POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - "Sl. glasnik RS" br. 75/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 101
V POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA IZ OBLASTI AKCIZA - "Sl. glasnik RS", br. 75/2019 br. 222/223
oktobar 2019.
str. 103
VI PLATE KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 107
VI PLATE OPOREZIVANJE UGOVORENE NAKNADE KOJU OSTVARI NEREZIDENTNO FIZIČKO LICE INTERPRETATOR br. 222/223
oktobar 2019.
str. 109
VI PLATE OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU PRIMANJA KOJE STRANO FIZIČKO LICE OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KAO INTERPRETATOR br. 222/223
oktobar 2019.
str. 119
VI PLATE VISINA NAKNADE ZARADE, ODNOSNO PLATE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG ZBOG NEGE BOLESNOG DETETA MLAĐEG OD TRI GODINE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 126
VI PLATE ODREĐIVANJE MATIČNE FILIJALE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE ZAPOSLENE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 127
VI PLATE USLOVI ZA PRIZNANJE PRAVA ZAPOSLENOG NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD NA OSNOVU DOZNAKE IZDATE OD LEKARA IZ PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 128
VII KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 133
VII KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 222/223
oktobar 2019.
str. 137
VIII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 222/223
oktobar 2019.
str. 145
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS”, br. 60/2019 do 68/2019) br. 220/221 septembar 2019. g str. 7
II budžetski sistem KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU br. 220/221 septembar 2019. g str. 23
II budžetski sistem KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU br. 220/221 septembar 2019. g str. 25
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA „DEČIJE NEDELJE” U 2019. GODINI - „Sl. glasnik RS”, br. 64/2019 br. 220/221 septembar 2019. g str. 29
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE” - „Sl. glasnik RS”, br. 65/2019 br. 220/221 septembar 2019. g str. 31
II budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - „Sl. glasnik RS”, br. 68/2019: br. 220/221 septembar 2019. g str. 33
II budžetski sistem Odlučivanje o upisu javne svojine na objektu i konverziji prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu u jednom postupku br. 220/221 septembar 2019. g str. 35
III RAČUNOVODSTVO TEKUĆE I KAPITALNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 220/221 septembar 2019. g str. 39
III RAČUNOVODSTVO PREPORUKE INTERNE REVIZIJE br. 220/221 septembar 2019. g str. 46
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE br. 220/221 septembar 2019. g str. 51
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2019. GODINE br. 220/221 septembar 2019. g str. 55
III RAČUNOVODSTVO KOMENTAR IZMENE I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - „Sl. glasnik RS”, br. 68/2019 br. 220/221 septembar 2019. g str. 58
III RAČUNOVODSTVO PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - „Sl. glasnik RS”, br. 68/2019 br. 220/221 septembar 2019. g str. 59
III RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija namenski prikupljenih sredstava u humanitarnoj akciji br. 220/221 septembar 2019. g str. 61
III RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija uplate roditelja po osnovu redovnog boravka dece u predškolskoj ustanovi br. 220/221 septembar 2019. g str. 62
III RAČUNOVODSTVO (Ne)postojanje obaveze iskazivanja matičnog broja u računu ili drugom dokumentu obveznika br. 220/221 septembar 2019. g str. 63
IV POREZI IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA br. 220/221 septembar 2019. g str. 67
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 220/221 septembar 2019. g str. 79
IV POREZI Obaveza plaćanja kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode i podnošenje poreske prijave u slučaju isplate plate sa zakašnjenjem br. 220/221 septembar 2019. g str. 93
V PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE („Sl. glasnik RS”, br. 62/2019) br. 220/221 septembar 2019. g str. 97
V PLATE KOMENTAR UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA - „Sl. glasnik RS”, br. 62/2019 br. 220/221 septembar 2019. g str. 101
V PLATE ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U NETO IZNOSU OD 5.000 DINARA ZAPOSLENIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA RADI UNAPREĐIVANJA USLOVA RADA, KAO I POBOLJŠANJA MATERIJALNOG POLOŽAJA br. 220/221 septembar 2019. g str. 107
V PLATE ODSUSTVO SA RADA ZAPOSLENOG (JEDNOG OD RODITELJA) RADI POSEBNE NEGE DETETA br. 220/221 septembar 2019. g str. 110
V PLATE MINIMALNA ZARADA ZA 2020. GODINU br. 220/221 septembar 2019. g str. 120
V PLATE Utvrđivanje prava na solidarnu pomoć za rođenje deteta za zaposlene u prosveti br. 220/221 septembar 2019. g str. 121
V PLATE Pravo na solidarnu pomoć zaposlenima u školi na određeno vreme br. 220/221 septembar 2019. g str. 122
V PLATE Osnovica za obračun minulog rada u zdravstvenim ustanovama br. 220/221 septembar 2019. g str. 123
V PLATE Prestanak radnog odnosa zaposlenom koji ispunjava uslove za starosnu penziju, ali nema navršenih 65 godina života i pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju br. 220/221 septembar 2019. g str. 125
VI KALENDARi ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 220/221 septembar 2019. g str. 129
VI KALENDARi ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 220/221 septembar 2019. g str. 133
VII STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 220/221 septembar 2019. g str. 141
I - NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasniku RS”, br. 51/2019 do 59/2019) br. 218/219 avgust 2019. g str. 7
II - budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 21
II - budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 54/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 27
II - budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2019. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 50/2019 i 54/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 29
II - budžetski sistem KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 41/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 31
II - budžetski sistem SREDSTVA PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 34
II - budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 36
II - budžetski sistem OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA ZA PRAVNA I DRUGA LICA br. 218/219 avgust 2019. g str. 39
II - budžetski sistem OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI br. 218/219 avgust 2019. g str. 43
II - budžetski sistem Mogućnost davanja sponzorstava od strane javnih preduzeća u 2019. Godini br. 218/219 avgust 2019. g str. 46
III - RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAKNADE LICIMA ANGAŽOVANIM PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 218/219 avgust 2019. g str. 51
III - RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAKNADE LICIMA ANGAŽOVANIM PO OSNOVU UGOVORA O DELU br. 218/219 avgust 2019. g str. 53
III - RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 218/219 avgust 2019. g str. 55
III - RAČUNOVODSTVO Uslovi za obavljanje poslova internog revizora u javnom sektoru br. 218/219 avgust 2019. g str. 57
III - RAČUNOVODSTVO Knjiženje otuđenja pokretne imovine kod budžetskih korisnika br. 218/219 avgust 2019. g str. 59
III - RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija otplate anuiteta i kamata po osnovu zaduživanja lokalne vlasti br. 218/219 avgust 2019. g str. 60
IV - POREZI KOMENTAR PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE - "Sl. glasnik RS", br. 50/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 65
IV - POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 69
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 218/219 avgust 2019. g str. 85
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO OSNOVU UGOVORA O DELU br. 218/219 avgust 2019. g str. 104
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU br. 218/219 avgust 2019. g str. 109
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU br. 218/219 avgust 2019. g str. 114
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O VOLONTERSKOM RADU br. 218/219 avgust 2019. g str. 118
V - PLATE POLOŽAJ I OBAVEZE POSLODAVCA U SISTEMU DUALNOG OBRAZOVANJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 122
V - PLATE POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOJA JE NASTUPILA 11.04.2019. GODINE I KASNIJE NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 127
VI - kalendari rokova i obaveza KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 218/219 avgust 2019. g str. 131
VI - kalendari rokova i obaveza KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 218/219 avgust 2019. g str. 135
VII - STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 218/219 avgust 2019. g str. 143
I NOVODONETI PROPISI novodoneti propisi između dva broja „Sl. glasniku RS”, br. 30/2019 do 36/2019 br. 212/213
maj 2019. g
str. 7
II budžetski sistem PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI br. 212/213
maj 2019. g
str. 19
II budžetski sistem GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 2019. GODINE br. 212/213
maj 2019. g
str. 26
II budžetski sistem KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 31/2019 br. 212/213
maj 2019. g
str. 29
II budžetski sistem KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 33/2019 br. 212/213
maj 2019. g
str. 30
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 33/2019 br. 212/213
maj 2019. g
str. 33
III računovodstvo KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 33/2019 br. 212/213
maj 2019. g
str. 39
III računovodstvo IZVORI FINANSIRANJA I KNJIŽENJE SOLIDARNE POMOĆI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 212/213
maj 2019. g
str. 40
III računovodstvo MOGUĆNOST ISPLATE GOTOVINSKIH SREDSTAVA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 212/213
maj 2019. g
str. 42
III računovodstvo ISKNJIŽAVANJE UČEŠĆA U KAPITALU JAVNOG PREDUZEĆA br. 212/213
maj 2019. g
str. 43
III računovodstvo IZDAVANJE POTVRDE O ISPLATI UGOVORENE CENE U CELOSTI ZA STAN OTKUPLJEN PRE 20 GODINA br. 212/213
maj 2019. g
str. 44
III računovodstvo INTERNA REVIZIJA U PRAKSI br. 212/213
maj 2019. g
str. 45
IV POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 212/213
maj 2019. g
str. 53
V PLATE KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2019. GODINI br. 212/213
maj 2019. g
str. 73
V PLATE NOVČANA NAKNADA UMESTO KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA br. 212/213
maj 2019. g
str. 82
V PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 29/2019 br. 212/213
maj 2019. g
str. 93
V PLATE NEPOSTOJANJE OBAVEZE DA POSLODAVAC LICU KOJE JE ANGAŽOVAO PUTEM UGOVORA O DELU ISPLAĆUJE UVEĆANU NAKNADU ZA RAD NA DAN PRAZNIKA br. 212/213
maj 2019. g
str. 98
VI zdravstvo PRIKAZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU br. 212/213
maj 2019. g
str. 101
VI zdravstvo PRIORITETAN OSNOV OSIGURANJA PENZIONERA KOJI SU PRE 11. APRILA 2019. GODINE ZASNOVALI RADNI ODNOS br. 212/213
maj 2019. g
str. 114
VI zdravstvo VISINA NAKNADE ZARADE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD RODITELJA ZBOG NEGE DETETA ČIJE JE ZDRAVSTVENO STANJE TEŠKO OŠTEĆENO br. 212/213
maj 2019. g
str. 115
VI zdravstvo ODREĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA AKO ZAPOSLENI NIJE OSTVARIO ZARADU U 12 KALENDARSKIH MESECI KOJI PRETHODE MESECU U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD br. 212/213
maj 2019. g
str. 117
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar rokova i obaveza za budžetske korisnike br. 212/213
maj 2019. g
str. 121
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar poreskih i drugih obveznika br. 212/213
maj 2019. g
str. 125
VIII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 212/213
maj 2019. g
str. 135
I NOVODONETI PROPISI novodoneti propisi između dva broja („Sl. glasnik RS”, br. 21/2019 do 29/2019) br. 210/211
april 2019. g
str. 9
II budžetski sistem KOMENTAR ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 28/2019 br. 210/211
april 2019. g
str. 21
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 26/2019 br. 210/211
april 2019. g
str. 24
II budžetski sistem KOMENTAR AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2019-2020. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017-2020. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 26/2019 br. 210/211
april 2019. g
str. 25
II budžetski sistem KOMENTAR ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 20/2019 br. 210/211
april 2019. g
str. 29
II budžetski sistem PRIPADNOST PRIHODA OD ZAKUPA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 210/211
april 2019. g
str. 30
II budžetski sistem UKNJIŽENJE NEPOKRETNOSTI KUPLJENE OD STRANE FAKULTETA IZ SOPSTVENIH PRIHODA br. 210/211
april 2019. g
str. 31
II budžetski sistem OTUĐENJE STVARI U JAVNOJ SVOJINI U SVOJINU JAVNOG PREDUZEĆA br. 210/211
april 2019. g
str. 32
II budžetski sistem UGOVORENI ROKOVI PLAĆANJA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA I IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA I JAVNOG SEKTORA br. 210/211
april 2019. g
str. 33
III RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2018. GODINU br. 210/211
april 2019. g
str. 37
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE ZA 2018. GODINU br. 210/211
april 2019. g
str. 46
III RAČUNOVODSTVO PRIPREMA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU br. 210/211
april 2019. g
str. 52
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 210/211
april 2019. g
str. 55
IV POREZI GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU br. 210/211
april 2019. g
str. 59
IV POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 210/211
april 2019. g
str. 78
IV POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 210/211
april 2019. g
str. 83
V PLATE VASKRŠNJI, ODNOSNO USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2019. GODINI br. 210/211
april 2019. g
str. 93
V PLATE STAVOVI KOMISIJE ZA TUMAČENJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE br. 210/211
april 2019. g
str. 98
V PLATE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI br. 210/211
april 2019. g
str. 102
V PLATE ISPLATA PLATE NA DVA TEKUĆA RAČUNA ZAPOSLENOG br. 210/211
april 2019. g
str. 103
V PLATE PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU ZAPOSLENOG U ŠKOLI ZA GODINE RADA OSTVARENE U RADNOM ODNOSU ZA KOJE NISU PLAĆENI DOPRINOSI br. 210/211
april 2019. g
str. 103
V PLATE ODREĐIVANJE VISINE DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI ZAPOSLENOM U ŠKOLI br. 210/211
april 2019. g
str. 104
VI NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU br. 210/211
april 2019. g
str. 107
VI NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU OSVRT NA NOVINE U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO PLATE ZAPOSLENIH ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD br. 210/211
april 2019. g
str. 112
VI NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU PRIORITETNO OSIGURANJE U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU br. 210/211
april 2019. g
str. 119
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar rokova i obaveza za budžetske korisnike br. 210/211
april 2019. g
str. 127
VII KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar poreskih i drugih obveznika br. 210/211
april 2019. g
str. 130
VIII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 210/211
april 2019. g
str. 139
I NOVODONETI PROPISI novodoneti propisi između dva broja („Sl. glasnik RS”, br. 13/2019 do 20/2019) br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 7
II budžetski sistem KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 14/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 21
II budžetski sistem SPROVOĐENJE ASIGNACIJE KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 24
II budžetski sistem IZUZEĆA OD PRINUDNE NAPLATE SREDSTAVA NAMENJENIM ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 26
II budžetski sistem NAJVAŽNIJE ODREDBE ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 27
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNIH PLANOVA - "Sl. glasnik RS", br. 8/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 29
II budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE OTVARANJU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 15/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 34
II budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE - "Sl. glasnik RS", br. 15/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 37
II budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 15/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 38
II budžetski sistem KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SRPSKOJ KNJIŽEVNOJ ZADRUZI - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 40
II budžetski sistem KOMENTAR ODLUKE O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 20/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 43
II budžetski sistem SPROVOĐENJE ASIGNACIJE KOD OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 45
II budžetski sistem FINANSIRANJE PARNIČNIH TROŠKOVA ŠKOLE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 46
II budžetski sistem (NE)MOGUĆNOST POVEĆANJA CENE ŠKOLARINE NA FAKULTETU U TOKU ŠKOLSKE GODINE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 46
II budžetski sistem SREDSTVA ZA FINANSIRANJE FONDA OSNOVANOG OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 47
II budžetski sistem DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA IZDAVANJE "SMART" KARTICE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 48
III RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 14/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 51
III RAČUNOVODSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 15/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 53
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 58
III RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 62
III RAČUNOVODSTVO ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 66
III RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE ZATVARANJA AVANSA ZA NABAVKU MATERIJALA IZ PRETHODNE GODINE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 69
III RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKA INSPEKCIJSKA KONTROLA NAMENSKOG TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 70
IV POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 75
IV POREZI PORESKI PERIOD POREZA NA DODATU VREDNOST br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 81
IV POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 88
IV POREZI PODSEĆAMO - Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu za 2019. godinu br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 96
V PLATE NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 99
V PLATE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 105
V PLATE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - "Sl. glasnik RS", br. 18/2019 br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 110
V PLATE PROCENAT UMANJENJA PLATE ZAPOSLENIMA U INSTITUTIMA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 113
V PLATE NIŠTAVOST OPŠTEG AKTA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJIMA SE POVEĆAVAJU ELEMENTI ZARADE NA OSNOVU KOJIH SE POVEĆAVA IZNOS ZARADA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 115
V PLATE NEPOSTOJANJE OBAVEZE UMANJENJA PLATE OD STRANE UDRUŽENJA KOJA DOBIJAJU SREDSTVA ZA RELIZACIJU PROJEKTA OD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 116
V PLATE PRIJAVA ZAPOSLENIH U CROSO I OZNAČAVANJE ZANIMANJA I RADNOG MESTA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 118
V PLATE ISPLATA DRUGIH PRIMANJA U 2019. GODINI OD STRANE BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 120
V PLATE NERADNI DANI POVODOM VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH PRAZNIKA I PRAZNIKA RADA br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 121
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar rokova i obaveza za budžetske korisnike br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 125
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar poreskih i drugih obveznika br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 130
VII statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 208/209
MART 2019. g.
STR. 139
I NOVODONETI PROPISI novodoneti propisi između dva broja „Sl. glasniku RS”, br. 5/2019 do 12/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 7
II BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2020 - 2022. GODINE br. 206-207 februar 2019. godine str. 21
II BUDŽETSKI SISTEM PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE br. 206-207 februar 2019. godine str. 27
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA - "Sl. glasnik RS", br. 8/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 40
II BUDŽETSKI SISTEM USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 5/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 41
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KROV 2019” - „Sl. glasnik RS”, br. 12/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 43
II BUDŽETSKI SISTEM PRIPADNOST SREDSTAVA OSTVARENIH OD DAVANJA U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA PREMA IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI IZ DECEMBRA 2018. GODINE br. 206-207 februar 2019. godine str. 44
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 8/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 45
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 8/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 46
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 47
II BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 8/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 51
III RAČUNOVODSTVO KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2018. GODINU br. 206-207 februar 2019. godine str. 57
III RAČUNOVODSTVO IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU br. 206-207 februar 2019. godine str. 61
III RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI IZRADE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU br. 206-207 februar 2019. godine str. 64
III RAČUNOVODSTVO (NE)MOGUĆNOST KOREKCIJE DEFICITA IZ RANIJIH GODINA IZ OSTVARENOG SUFICITA U TEKUĆOJ GODINI br. 206-207 februar 2019. godine str. 68
III RAČUNOVODSTVO OBAVEZA REVIZIJE ŠKOLSKE BIBLIOTEKE br. 206-207 februar 2019. godine str. 69
III RAČUNOVODSTVO ISKAZIVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SE NALAZE NA PRIVREMENIM RAČUNIMA CENTRALNOG REGISTRA br. 206-207 februar 2019. godine str. 70
III RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE U 2018. GODINI br. 206-207 februar 2019. godine str. 71
III RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2018. GODINU br. 206-207 februar 2019. godine str. 74
III RAČUNOVODSTVO USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - JAVNOG PREDUZEĆA br. 206-207 februar 2019. godine str. 86
III RAČUNOVODSTVO MODELI AKATA NEOPHODNI ZA USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE br. 206-207 februar 2019. godine str. 88
III RAČUNOVODSTVO Godišnji izveštaj o učinku programa za 2018. godinu direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti br. 206-207 februar 2019. godine str. 95
III RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2018. GODINE br. 206-207 februar 2019. godine str. 97
IV POREZI AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O KORIŠĆENJU JAVNIH DOBARA br. 206-207 februar 2019. godine str. 101
IV POREZI OBAVEZA DOKUMENTOVANJA VERODOSTOJNOM RAČUNOVODSTVENOM ISPRAVOM ISPLATE ZAPOSLENIMA NA IME NAKNADE TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 206-207 februar 2019. godine str. 103
V PLATE OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 206-207 februar 2019. godine str. 107
V PLATE UKINUTA OBAVEZA PODNOŠENJA PRIJAVE M-4 br. 206-207 februar 2019. godine str. 124
V PLATE (NE)MOGUĆNOST DAVANJA POKLONA ZAPOSLENIM ŽENAMA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA OD STRANE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 206-207 februar 2019. godine str. 126
V PLATE OBRAČUN PLATE NA PROSEČAN FOND SATI OD 174 MESEČNO U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA br. 206-207 februar 2019. godine str. 128
V PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2019. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 br. 206-207 februar 2019. godine str. 130
V PLATE SRETENJE - DANI DRŽAVNOSTI, NERADNI DANI ZA SVE ZAPOSLENE U SRBIJI br. 206-207 februar 2019. godine str. 133
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar rokova i obaveza za budžetske korisnike br. 206-207 februar 2019. godine str. 137
VI KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar poreskih i drugih obveznika br. 206-207 februar 2019. godine str. 142
VII statistika aktuelnoi statistički podaci i informacije br. 206-207 februar 2019. godine str. 151
NOVODONETI PROPISI novodoneti propisi između dva broja br. 204-205
januar 2019. godine
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - br. 204-205
januar 2019. godine
str. 23
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 25
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU br. 204-205
januar 2019. godine
str. 33
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE br. 204-205
januar 2019. godine
str. 36
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA U MAJU I JUNU 2017. GODINE br. 204-205
januar 2019. godine
str. 37
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O NAČINU RADA PORTALA OTVORENIH PODATAKA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 39
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O NAČINU VOĐENJA METAREGISTRA, NAČINU ODOBRAVANJA, SUSPENDOVANJA I UKIDANJA PRISTUPA SERVISNOJ MAGISTRALI ORGANA I NAČINU RADA NA PORTALU eUPRAVA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 41
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O ORGANIZACIONIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE JEDINSTVENE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE MREŽE ELEKTRONSKE UPRAVE I POVEZIVANJE ORGANA NA TU MREŽU br. 204-205
januar 2019. godine
str. 44
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2018. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM PREMA PROPISIMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 49
RAČUNOVODSTVO POPUNJAVANJE OBRAZACA, USVAJANJE I PREDAJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 79
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 204-205
januar 2019. godine
str. 89
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 92
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU br. 204-205
januar 2019. godine
str. 94
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA - Procedura za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja indirektnog korisnika budžetskih sredstava br. 204-205
januar 2019. godine
str. 100
POREZI UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 204-205
januar 2019. godine
str. 109
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2019. GODINE br. 204-205
januar 2019. godine
str. 113
PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 204-205
januar 2019. godine
str. 117
PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 204-205
januar 2019. godine
str. 123
PLATE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 128
PLATE USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA o POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 132
PLATE NOVI NAČIN UTVRĐIVANJA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA br. 204-205
januar 2019. godine
str. 134
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar rokova i obaveza za budžetske korisnike br. 204-205
januar 2019. godine
str. 143
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA kalendar poreskih i drugih obveznika br. 204-205
januar 2019. godine
str. 147
statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 204-205
januar 2019. godine
str. 157
novodoneti propisi NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 19
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU ZA 2019. GODINU br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 22
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR FISKALNE STRATEGIJE ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 31
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 38
BUDŽETSKI SISTEM UKIDANJE PODRAČUNA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 41
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 44
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 50
RAČUNOVODSTVO POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 55
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 59
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2018. GODINE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 60
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 64
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 67
RAČUNOVODSTVO NACRT PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2019. GODINU br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 75
RAČUNOVODSTVO OČEKIVANE PROMENE U FAKTURISANJU ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2019. GODINI br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 78
POREZI ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ZA 2018. GODINU br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 83
POREZI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 89
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 99
PLATE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 123
PLATE KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 124
PLATE UMANJENJE DRUGOG STALNOG PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA OD 1. JANUARA 2019. GODINE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 125
PLATE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA - br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 126
PLATE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 128
PLATE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 136
PLATE PRIMENA SMANJENE STOPE DOPRINOSA ZA OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 144
PLATE OBRAČUN MINIMALNE ZARADE ZA DECEMBAR 2018. GODINE KOJU POSLODAVCI ISPLAĆUJU U JANUARU 2019. GODINE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 145
PLATE NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI 2018/2019. GODINE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 148
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 151
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 156
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 202-203
decembar 2018. godine
str. 165
novodoneti propisi NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasniku RS”, br. 72/2018 do 80/2018) br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM AKTUELNOSTI U REGULATIVI SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 17
BUDŽETSKI SISTEM (NE)MOGUĆNOST RAZMENE POKRETNE STVARI NA KOJOJ DOM ZDRAVLJA IMA PRAVO KORIŠĆENJA ZA POKRETNU STVAR U SVOJINI DRUGOG LICA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 25
BUDŽETSKI SISTEM ODBACIVANJE NEPOTPUNIH PRIJAVA U POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANJA O DAVANJU ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAKUP I POSTUPANJE SA POLOŽENIM DEPOZITOM br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 26
računovodstvo INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 29
računovodstvo USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 35
računovodstvo ROKOVI I OBVEZNICI PODNOŠENJA OBRASCA NEP-JS I OBRASCA ZOS-JS ZA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 38
računovodstvo KNJIŽENJE PROMETA RODITELJSKOG DINARA U ŠKOLI br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 40
računovodstvo KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA SAMODOPRINOSA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 42
računovodstvo KNJIŽENJE REFUNDACIJE SREDSTAVA PO SUDSKOJ ODLUCI NA IME ISPLAĆENE NAKNADE ZA OKRIVLJENOG KOJI JE BIO U PRITVORU br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 44
porezi ODLUKE KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 47
porezi PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 64
porezi ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA OBVEZNIKA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 71
plate OSTVARIVANJE PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 77
plate PRAVA ZAPOSLENIH POVODOM DRŽAVNOG PRAZNIKA - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU
2018. GODINE
br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 81
plate NACRT ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 86
plate Određivanje visine dnevnice za službeni put zaposlenih u turističkim organizacijama br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 88
plate Obračun minulog rada zaposlenom u ustanovi kulture koja je osnovana od strane jedinice lokalne samouprave br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 90
plate Tretman staža osiguranja ostvarenog za vreme primanja novčane naknade preko nacionalne službe za zapošljavanje prilikom određivanja prava na minuli rad i jubilarnu nagradu br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 91
plate Visina neoporezivog iznosa prilikom isplate jubilarne nagrade br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 92
plate Pravo zaposlenog kome je u toku privremene sprečenosti za rad prestao radni odnos na naknadu plate po prestanku radnog odnosa br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 93
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 97
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 101
statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 198-199
oktobar 2018. godine
str. 107
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "Sl. glasnik RS", br. 66/2018 do 71/2018 br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 7
BUDŽETSKI SISTEM PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 15
BUDŽETSKI SISTEM UPIS U KATASTAR br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 25
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2018. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 68/2018 br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 31
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2018. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 69/2018 br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 33
BUDŽETSKI SISTEM OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 36
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 41
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2018. GODINE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 44
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2018. GODINE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 48
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 52
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 54
RAČUNOVODSTVO OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2018. GODINE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 56
RAČUNOVODSTVO PLANIRANJE I REALIZACIJA SREDSTAVA NAMENJENIH PUTOVANJU UČENIKA NA REPUBLIČKO TAKMIČENJE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 58
RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE DATOG AVANSA ZA NABAVKU BENZINA I DIZEL GORIVA ZA SLUŽBENE AUTOMOBILE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 59
RAČUNOVODSTVO (NE)MOGUĆNOST BRISANJA PODATAKA U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA OD STRANE DUŽNIKA br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 60
POREZI PORESKI PREKRŠAJI br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 63
POREZI OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O NOVIM ŠIFRAMA VRSTE PRIHODA KOD PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU - OBRAZAC PPP-PD br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 75
PLATE NAKNADE PLATE NA TERET SREDSTAVA POSLODAVCA I NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 85
PLATE REFORMA SISTEMA PLATA U JAVNOM SEKTORU br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 90
PLATE ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE PLATE ZAPOSLENOJ KOJA POSLE ZAVRŠENOG ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA OSTANE PONOVO TRUDNA I OSTVARUJE PRAVO NA PORODILJSKO ODSUSTVO br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 92
PLATE OSTVARIVANJE PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA DETATA OD STRANE MAJKE KOJA JE ANGAŽOVANA PUTEM UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 94
PLATE OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU U SLUČAJU KADA ZAPOSLENI U TRENUTKU NAVRŠETKA 65 GODINA ŽIVOTA NEMA 15 GODINA STAŽA OSIGURANJA br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 95
PLATE DODATAK NA PLATU ZA PREKOVREMENI RAD DIREKTORA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 96
KALENDAR
ROKOVA I OBAVEZA
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 99
KALENDAR
ROKOVA I OBAVEZA
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 104
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 196-197
septembar 2018. godine
str. 111
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasniku RS", br. 57/2018 do 65/2018) br. 194-195 avgust 2018. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA - "Sl. glasnik RS", br. 59/2018 br. 194-195 avgust 2018. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM OBJEDINJENO UPUTSTVO ZA PRIMENU ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 194-195 avgust 2018. godine str. 28
RAČUNOVODSTVO REALIZACIJA I PRAĆENJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA br. 194-195 avgust 2018. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO INTERNA REVIZIJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA br. 194-195 avgust 2018. godine str. 54
RAČUNOVODSTVO PRAVO NA NAKNADU ZA UČINAK NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I OGRANIČENJA PRAVA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZ PILOT PROJEKTA br. 194-195 avgust 2018. godine str. 57
RAČUNOVODSTVO FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU br. 194-195 avgust 2018. godine str. 60
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018 br. 194-195 avgust 2018. godine str. 71
POREZI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018 br. 194-195 avgust 2018. godine str. 73
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2018 br. 194-195 avgust 2018. godine str. 75
POREZI PITANJA I ODGOVORI U VEZI ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV br. 194-195 avgust 2018. godine str. 78
PLATE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM - "Sl. glasnik RS", br. 58/2018 br. 194-195 avgust 2018. godine str. 87
PLATE INSTRUKCIJA O POSTUPANJU SEKRETARA KOMISIJA KOJE VEŠTAČE ZDRAVSTVENO STANJE DETETA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA br. 194-195 avgust 2018. godine str. 97
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 194-195 avgust 2018. godine str. 107
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 194-195 avgust 2018. godine str. 111
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 194-195 avgust 2018. godine str. 117
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA“Sl. glasnik RS”, br. 49/2018 do 56/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O NAČINU DOSTAVLJANJA DOKUMENATA U POSTUPKU UPISA U KATASTAR I NAČINU IZDAVANJA IZVODA IZ KATASTRA ELEKTRONSKIM PUTEM - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2018. GODINI - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI - “Sl. glasnik RS”, br. 54/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OŠTEĆENE ILI PORUŠENE USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE - “Sl. glasnik RS”, br. 56/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U MAJU I JUNU 2018. GODINE - “Sl. glasnik RS”, br. 56/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2019. I 2020. GODINI - “Sl. list grada Beograda”, br. 64/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO PLANIRANJE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE br. 192-193 jul 2018. godine str. 35
POREZI ODABRANA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA NAČINOM ISKAZIVANJA PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV - OBRAZAC POPDV br. 192-193 jul 2018. godine str. 49
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 64
POREZI OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH FIZIČKIH LICA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 192-193 jul 2018. godine str. 67
POREZI PRIMENA PROPISA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 192-193 jul 2018. godine str. 70
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 192-193 jul 2018. godine str. 76
PLATE PRAVO NA NAKNADU PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA OD 1. JULA 2018. GODINE br. 192-193 jul 2018. godine str. 81
PLATE PRAVO NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA br. 192-193 jul 2018. godine str. 89
PLATE SMERNICE ZA REFORMU SISTEMA ZARADA U DRŽAVNOM SEKTORU br. 192-193 jul 2018. godine str. 97
PLATE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - “Sl. glasnik RS”, br. 52/82018 br. 192-193 jul 2018. godine str. 106
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 192-193 jul 2018. godine str. 118
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 192-193 jul 2018. godine str. 125
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA br. 190-191 jun 2018. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
- "Sl. glasnik RS", br. 42/2018
br. 190-191 jun 2018. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 39/2018
br. 190-191 jun 2018. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM UNAPREĐENJE FINANSIRANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREKO DIJAGNOSTIČKO SRODNIH GRUPA I MOGUĆNOST OSIGURANOG LICA DA IMA UVID U VREDNOST PRUŽENIH USLUGA br. 190-191 jun 2018. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM OČEKIVANE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI br. 190-191 jun 2018. godine str. 33
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 48/2018 br. 190-191 jun 2018. godine str. 35
BUDŽETSKI SISTEM Prestanak evidencije novčanih obaveza u aplikaciji RINO br. 190-191 jun 2018. godine str. 36
BUDŽETSKI SISTEM Prinudna naplata kod korisnika budžetskih sredstava br. 190-191 jun 2018. godine str. 36
BUDŽETSKI SISTEM Obračunavanje mesečne zakupnine stanova datih na korišćenje na određeno vreme br. 190-191 jun 2018. godine str. 37
BUDŽETSKI SISTEM Obaveze škole koja je osnovala učeničku zadrugu br. 190-191 jun 2018. godine str. 38
BUDŽETSKI SISTEM Mogućnost primene ugovora o prodaji potraživanja u slučaju kada je dužnik korisnik republičkog fonda za zdravstveno osiguranje br. 190-191 jun 2018. godine str. 39
BUDŽETSKI SISTEM Raspolaganje sredstvima u svojini jedinice lokalne samouprave br. 190-191 jun 2018. godine str. 40
BUDŽETSKI SISTEM Obaveza dostavljanja informacija o dospelim i obračunatim obavezama po osnovu korišćenja komunalnih usluga br. 190-191 jun 2018. godine str. 41
BUDŽETSKI SISTEM Prodaja osnovnog sredstva od strane privrednog društva čiji je osnivač republika srbija br. 190-191 jun 2018. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI IMAJU OTVORENE EVIDENCIONE RAČUNE U UPRAVI ZA TREZOR br. 190-191 jun 2018. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2018. GODINE br. 190-191 jun 2018. godine str. 55
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD
JANUAR - JUN 2018. GODINE
br. 190-191 jun 2018. godine str. 59
RAČUNOVODSTVO Mogućnost davanja poslovnog prostora u zakup od strane korisnika sredstava budžeta lokalne samouprave br. 190-191 jun 2018. godine str. 63
RAČUNOVODSTVO Zajedničko korišćenje učionica od strane škole i predškolske ustanove br. 190-191 jun 2018. godine str. 64
RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija deviznih priliva
kod korisnika budžetskih sredstava
br. 190-191 jun 2018. godine str. 66
RAČUNOVODSTVO VERODOSTOJNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA
ZA KNJIŽENJE OTPISA POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD
br. 190-191 jun 2018. godine str. 67
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV br. 190-191 jun 2018. godine str. 71
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 190-191 jun 2018. godine str. 80
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 190-191 jun 2018. godine str. 91
PLATE NAKNADA ZARADE, ODNOSNO NAKNADA PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA br. 190-191 jun 2018. godine str. 101
PLATE KOMENTAR ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
- "Sl. glasnik RS", br. 47/2018
br. 190-191 jun 2018. godine str. 105
PLATE ODLUKA MINISTARSTVA PRAVDE O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE ZAPOSLENE U PRAVOSUDNIM ORGANIMA br. 190-191 jun 2018. godine str. 105
PLATE ODBIJEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI ZAKONA O UMANJENJU
NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU
br. 190-191 jun 2018. godine str. 119
PLATE Određivanje visine naknade zarade, odnosno plate zbog privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće počev od 1. jula 2018. godine br. 190-191 jun 2018. godine str. 121
PLATE Nepostojanje prava na solidarnu pomoć u slučaju odsustvovanja sa rada zaposlene u školi radi posebne nege deteta br. 190-191 jun 2018. godine str. 121
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 190-191 jun 2018. godine str. 125
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 190-191 jun 2018. godine str. 129
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 190-191 jun 2018. godine str. 137
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA br. 186-187 april 2018. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE - „Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 br. 186-187 april 2018. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM CENTRALNI REGISTAR FAKTURA br. 186-187 april 2018. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM ZEMLJIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA br. 186-187 april 2018. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Davanje autentičnog tumačenja nejasne odredbe odluke od strane jedinice lokalne samouprave br. 186-187 april 2018. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO PRIPREMA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2017. GODINU br. 186-187 april 2018. godine str. 35
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 186-187 april 2018. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO Mogućnost izmene aproprijacija u toku budžetske godine br. 186-187 april 2018. godine str. 49
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 br. 186-187 april 2018. godine str. 53
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 br. 186-187 april 2018. godine str. 73
POREZI GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. GODINU br. 186-187 april 2018. godine str. 78
PLATE POPUNJAVANJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE (PPP PD) PRILIKOM ISPLATE OTPREMNINE IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA br. 186-187 april 2018. godine str. 99
PLATE PORESKI TRETMAN PREMIJE ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE br. 186-187 april 2018. godine str. 101
PLATE Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada u visini neoporezivog iznosa br. 186-187 april 2018. godine str. 104
PLATE Osnovica za plaćanje dopirnosa prilikom isplate naknade zarade na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i priznavanje staža osiguranja br. 186-187 april 2018. godine str. 106
PLATE Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja koji obavlja poslove po osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama direktora br. 186-187 april 2018. godine str. 107
PLATE Sprovođenje izvršenja na naknadi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima br. 186-187 april 2018. godine str. 108
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 186-187 april 2018. godine str. 117
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 186-187 april 2018. godine str. 120
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 186-187 april 2018. godine str. 127
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA br. 184-185 mart 2018. godine str. 7
BUDžETSKI SISTEM OBAVEZA UNOSA I PREGLEDA FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU KROZ CENTRALNI REGISTAR br. 184-185 mart 2018. godine str. 23
BUDžETSKI SISTEM CENTRALNI REGISTAR FAKTURA br. 184-185 mart 2018. godine str. 27
BUDžETSKI SISTEM OBAVEŠTENJE UPRAVE ZA TREZOR KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA br. 184-185 mart 2018. godine str. 46
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2015 i 16/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 49
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI, ROKOVIMA I POSTUPKU DOSTAVLJANJA INVESTICIONE DOKUMENTACIJE ZA KAPITALNE PROJEKTE - "Sl. glasnik RS", br. 18/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 51
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 21/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 55
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 21/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 59
BUDžETSKI SISTEM DONETE ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKIH FONDOVA br. 184-185 mart 2018. godine str. 61

Računovodstvo

KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 20/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 65
Računovodstvo GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJI U SVOM SASTAVU NEMAJU INDIREKTNE KORISNIKE br. 184-185 mart 2018. godine str. 67
Računovodstvo KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2017. GODINU br. 184-185 mart 2018. godine str. 71
Računovodstvo ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU br. 184-185 mart 2018. godine str. 75
Računovodstvo FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU br. 184-185 mart 2018. godine str. 78
Računovodstvo PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2018. GODINE br. 184-185 mart 2018. godine str. 86
Računovodstvo PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - MART 2018. GODINE br. 184-185 mart 2018. godine str. 90
Porezi KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU - "Sl. glasnik RS", br. 20/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 97
Porezi NOVA PRAVILA OPOREZIVANJA POREZOM PO ODBITKU PRIHODA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA PO OSNOVU USLUGA br. 184-185 mart 2018. godine str. 94
Plate PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2017. GODINU br. 184-185 mart 2018. godine str. 110
Plate KOMENTAR DOPUNE UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 119
Plate KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA - „Sl. glasnik RS”, br. 23/2018 br. 184-185 mart 2018. godine str. 121
Plate NASTUPAJUĆI VASKRŠNJI, ODNOSNO USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2018. GODINI br. 184-185 mart 2018. godine str. 122
Kalendari rokova i obaveza KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 184-185 mart 2018. godine str. 127
Kalendari rokova i obaveza KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 184-185 mart 2018. godine str. 131
Statistika AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 184-185 mart 2018. godine str. 139
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA br. 182-183 februar 2018. godine str. 7
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA - "Sl. glasnik RS", br. 7/2018 br. 182-183 februar 2018. godine str. 15
BUDžETSKI SISTEM KORISNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI br. 182-183 februar 2018. godine str. 18
BUDžETSKI SISTEM KORISNIČKO UPUTSTVO UPRAVE ZA TREZOR ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA br. 182-183 februar 2018. godine str. 20
BUDžETSKI SISTEM CENTRALNI REGISTAR FAKTURA br. 182-183 februar 2018. godine str. 36
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 11/2018 br. 182-183 februar 2018. godine str. 42
BUDžETSKI SISTEM DONETE ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKIH FONDOVA br. 182-183 februar 2018. godine str. 45
BUDžETSKI SISTEM IZVRŠENO USKLAĐIVANJE VISINE NAKNADA JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 7/2018 br. 182-183 februar 2018. godine str. 46
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 5/2018 br. 182-183 februar 2018. godine str. 48
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2017. GODINU br. 182-183 februar 2018. godine str. 51
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU br. 182-183 februar 2018. godine str. 61
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 182-183 februar 2018. godine str. 64
POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 182-183 februar 2018. godine str. 73
POREZI REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 182-183 februar 2018. godine str. 79
PLATE OBRAČUN DODATKA NA PLATU I NAKNADE PLATE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI - SRETENJA br. 182-183 februar 2018. godine str. 105
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 182-183 februar 2018. godine str. 117
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 182-183 februar 2018. godine str. 122
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 182-183 februar 2018. godine str. 129
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA br. 180-181 januar 2018. godine str. 7
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 119/2017 br. 180-181 januar 2018. godine str. 17
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 5/2018 br. 180-181 januar 2018. godine str. 20
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR POKRAJINSKE UREDBE O POVRAĆAJU NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA OSTALIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIPADAJU KONSOLIDOVANOM RAČUNU TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - „Sl. list AP Vojvodine”, br. 58/2017 br. 180-181 januar 2018. godine str. 21
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2017. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 180-181 januar 2018. godine str. 25
RAČUNOVODSTVO Popunjavanje, usvajanje i predaja Godišnjeg finansijskog izvešTaja za 2017. godinu korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem br. 180-181 januar 2018. godine str. 55
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2017. GODINE br. 180-181 januar 2018. godine str. 65
POREZI OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 180-181 januar 2018. godine str. 69
POREZI NOVI NAČIN UTVRĐIVANJA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA br. 180-181 januar 2018. godine str. 86
POREZI PORESKI TRETMAN SREDSTAVA KOJE JE POSLODAVAC DUŽAN DA IZDVAJA I UPLAĆUJE NA RAČUN SINDIKATA I U FOND SOLIDARNOSTI SINDIKALNIH ORGANIZACIJA U SKLADU SA KOLEKTIVNIM UGOVOROM KOJI SE PRIMENJUJE KOD POSLODAVCA br. 180-181 januar 2018. godine str. 97
PLATE PRIMANJA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 180-181 januar 2018. godine str. 99
PLATE KOMENTAR ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 br. 180-181 januar 2018. godine str. 106
PLATE PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE POSLE IZMENA ZAKONA O RADU br. 180-181 januar 2018. godine str. 119
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017. GODINE br. 180-181 januar 2018. godine str. 121
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 180-181 januar 2018. godine str. 127
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 180-181 januar 2018. godine str. 131
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 180-181 januar 2018. godine str. 137
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA br. 178-179 decembar 2017. godine str. 7
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O izmenama i dopunama ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - „Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 17
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR FISKALNE STRATEGIJE ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU br. 178-179 decembar 2017. godine str. 20
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU br. 178-179 decembar 2017. godine str. 30
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA br. 178-179 decembar 2017. godine str. 33
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - „Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 37
BUDžETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O izmenama i dopunama PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE br. 178-179 decembar 2017. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO POSLOVANJE APOTEKARSKIH USTANOVA br. 178-179 decembar 2017. godine str. 51
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - Sl. glasnik RS”, br. 114/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 67
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - „Sl. glasnik RS”, br. 114/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 70
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 178-179 decembar 2017. godine str. 72
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2017. GODINE br. 178-179 decembar 2017. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2017. GODINE br. 178-179 decembar 2017. godine str. 85
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - „Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 91
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - „Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 100
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH izmena i dopuna ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 br. 178-179 decembar 2017. godine str. 106
POREZI ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ZA 2017. GODINU br. 178-179 decembar 2017. godine str. 112
PLATE ODLOŽENA PRIMENA NOVOG SISTEMA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 178-179 decembar 2017. godine str. 121
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 178-179 decembar 2017. godine str. 131
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 178-179 decembar 2017. godine str. 143
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 do 95/2017) br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM FINANSIRANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VISOKOŠKOLSKIIH USTANOVA PREMA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZA DONOŠENJA AKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM IZVORI FINANSIRANJA USTANOVA KULTURE br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM FINANSIJSKI ASPEKT SPROVOĐENJA NACIONALNE STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ZA PERIOD 2017-2021. GODINA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 31
RAĆUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 43
RAĆUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 50
POREZI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - "Sl. glasnik RS", br. 90/2017 br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 59
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 68
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 74
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 79
PLATE NOVI SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 85
PLATE NOVI SISTEM OBRAČUNA PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 88
PLATE NOVI SISTEM OBRAČUNA PLATA ZAPOSLENIH U ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 101
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 111
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 114
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 121
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017 do 86/2017) br. 172-173 septembar 2017. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE br. 172-173 septembar 2017. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Unošenje obaveza prema poljoprivrednim gazdinstvima u aplikaciju RINO br. 172-173 septembar 2017. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Različiti osnovi plaćanja jedinici lokalne samouprave br. 172-173 septembar 2017. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Merodavna definicija javnog sektora za određivanje visine minulog rada prema članu 23. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru br. 172-173 septembar 2017. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM TERET DOKAZIVANJA U SLUČAJU UTVRĐENIH ČINJENICA O NENAMENSKOM TROŠENJU SREDSTAVA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 20
RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2016. GODINU br. 172-173 septembar 2017. godine str. 23
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 30
RAČUNOVODSTVO INTERNA REVIZIJA U PRAKSI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - JUN SEPTEMBAR 2017. GODINE br. 172-173 septembar 2017. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2017. GODINE br. 172-173 septembar 2017. godine str. 46
RAČUNOVODSTVO Ulaganje neraspoređene dobiti u kapital zavisnog pravnog lica br. 172-173 septembar 2017. godine str. 49
RAČUNOVODSTVO Metod obračuna zakonske zatezne kamate za period od 1997. godine br. 172-173 septembar 2017. godine str. 50
POREZI PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST - OBAVEZA I NAČIN PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PDV I SADRŽINA OBRASCA PP PDV br. 172-173 septembar 2017. godine str. 53
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 63
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 68
PLATE BOLOVANJE PREKO 30 DANA KOJE SE ISPLAĆUJE NA TERET ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 75
PLATE PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 92
PLATE Isplata naknade zarade zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenoj koja je određena kao pratilac deteta mlađeg od tri godine br. 172-173 septembar 2017. godine str. 107
PLATE Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti kada je zaposlenom ponuđena otpremnina u skladu sa odlukom Vlade republike srbije br. 172-173 septembar 2017. godine str. 108
PLATE Isplata zarada u javnim komunalnim preduzećima br. 172-173 septembar 2017. godine str. 108
PLATE Računanje godina provedenih u radnom odnosu prilikom određivanja prava na jubilarnu nagradu u predškolskim ustanovama br. 172-173 septembar 2017. godine str. 109
PLATE Obračun minulog rada zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi koji je prethodno radio u srednjoj školi br. 172-173 septembar 2017. godine str. 110
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 172-173 septembar 2017. godine str. 113
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 172-173 septembar 2017. godine str. 117
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 172-173 septembar 2017. godine str. 123
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017 do 79/2017) br. 170-171 avgust 2017. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM UTVRĐIVANJE VISINE TAKSI KOJE NISU PROPISANE ZAKONOM br. 170-171 avgust 2017. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI - „Sl. glasnik RS”, br. 69/2017 br. 170-171 avgust 2017. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O RASPODELI I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE - GRADIMO ZAJEDNO - EIB 9 - „Sl. glasnik RS”, br. 69/2017 br. 170-171 avgust 2017. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM DRŽAVNI PROGRAMI OBNOVE INFRASTRUKTURE, JAVNIH OBJEKATA I OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA USLED DEJSTVA POPLAVA I HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. I TOKOM 2016. GODINE br. 170-171 avgust 2017. godine str. 28
RAČUNOVODSTVO STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 170-171 avgust 2017. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 170-171 avgust 2017. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2017. GODINE br. 170-171 avgust 2017. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Obavezna saglasnost jedinice lokalne samouprave na odluku kojom je odlučeno da se dobit ne raspoređuje br. 170-171 avgust 2017. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija vodovodne infrastrukture br. 170-171 avgust 2017. godine str. 48
RAČUNOVODSTVO Nemogućnost vršenja drugih poslova rukovodioca interne revizije kod korisnika javnih sredstava br. 170-171 avgust 2017. godine str. 49
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 170-171 avgust 2017. godine str. 55
PLATE PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA LICU KOJE OBAVLJA POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 170-171 avgust 2017. godine str. 71
PLATE ODREĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN NAKNADE PLATE U SLUČAJU KADA SE ZAPOSLENOM ISPLAĆUJE UVEĆANA PLATA IZ ČLANA 12. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA br. 170-171 avgust 2017. godine str. 79
PLATE Utvrđivanje osnovice za obračun naknade zarade po osnovu porodiljskog odsustva u slučaju kada porodilja nije u svih 12 meseci ostvarivala zaradu br. 170-171 avgust 2017. godine str. 82
PLATE Određivanje visine neoporezivog iznosa prilikom isplate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva br. 170-171 avgust 2017. godine str. 83
PLATE Merodavan podatak o visini prosečne zarade u Republici za određivanje visine solidarne pomoći u državnim organima br. 170-171 avgust 2017. godine str. 84
PLATE Naknada troškova prevoza zaposlenima u predškolskim ustanovama br. 170-171 avgust 2017. godine str. 85
PLATE Poreski tretman hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi br. 170-171 avgust 2017. godine str. 86
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 170-171 avgust 2017. godine str. 91
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 170-171 avgust 2017. godine str. 95
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 170-171 avgust 2017. godine str. 101
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017 do 69/2017) br. 168-169 jul 2017. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA propisi čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu OD 1. do 31. jula 2017. godine br. 168-169 jul 2017. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVE UREDBE O SADRŽINI, NAČINU PRIPREME I OCENE, KAO I PRAĆENJU SPROVOĐENJA I IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI KAPITALNIH PROJEKATA - „Sl. glasnik RS”, br. 63/2017 br. 168-169 jul 2017. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Sadržaj budžetskih pozicija u opštinskom budžetu i nadležnosti i ovlašćenja određenih izvršnih organa opštine br. 168-169 jul 2017. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Finansiranje zdravstvene ustanove od strane jedinice lokalne samouprave br. 168-169 jul 2017. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Finansiranje određenih rashoda doma zdravlja od strane opštine br. 168-169 jul 2017. godine str. 24
RAČUNOVODSTVO Komisiona prodaja robe br. 168-169 jul 2017. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017. GODINE br. 168-169 jul 2017. godine str. 36
RAČUNOVODSTVO REZULTAT POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA 2016. GODINU br. 168-169 jul 2017. godine str. 39
RAČUNOVODSTVO Prodaja i određivanje vrednosti stvari u svojini javnog preduzeća br. 168-169 jul 2017. godine str. 40
POREZI PORESKI OBVEZNIK PDV - USLOVI POD KOJIMA SE NEKO LICE SMATRA PORESKIM OBVEZNIKOM I EVIDENTIRANJE PORESKOG OBVEZNIKA U SISTEM PDV br. 168-169 jul 2017. godine str. 43
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 168-169 jul 2017. godine str. 61
PLATE ISPLATA NOVČANE NAKNADE I OTPREMNINE U POSTUPKU RACIONALIZACIJE BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 168-169 jul 2017. godine str. 69
PLATE OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA br. 168-169 jul 2017. godine str. 74
PLATE KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - „Sl. glasnik RS”, br. 67/2017 br. 168-169 jul 2017. godine str. 79
PLATE OBRAČUN DOPRINOSA ZA STRANE DRŽAVLJANE KOJI OBAVLJAJU UGOVORENE POSLOVE U REPUBLICI SRBIJI br. 168-169 jul 2017. godine str. 83
PLATE Prijava na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih koji rade u poslovnoj jedinici poslodavca br. 168-169 jul 2017. godine str. 92
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 168-169 jul 2017. godine str. 95
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 168-169 jul 2017. godine str. 98
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 168-169 jul 2017. godine str. 105
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017 do 62/2017) br. 166-167 jun 2017. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA propisi čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu 1. do 30. juna 2017. godine br. 166-167 jun 2017. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM IZRADA PROGRAMSKOG BUDŽETA br. 166-167 jun 2017. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA br. 166-167 jun 2017. godine str. 26
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2017. GODINE br. 166-167 jun 2017. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 166-167 jun 2017. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO ODGOVORNOST KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENJE I IMPLEMENTACIJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE br. 166-167 jun 2017. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO PREPORUKE ZA PREVENTIVNO DELOVANJE INSPEKCIJA br. 166-167 jun 2017. godine str. 45
POREZI POGREŠNO ISKAZIVANJE PDV U RAČUNU br. 166-167 jun 2017. godine str. 53
POREZI PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DODATU VREDNOST br. 166-167 jun 2017. godine str. 59
PLATE PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE br. 166-167 jun 2017. godine str. 71
PLATE OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA br. 166-167 jun 2017. godine str. 80
PLATE Privremena sprečenost za rad lica koje poslove obavlja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima br. 166-167 jun 2017. godine str. 84
PLATE Povezivanje staža zaposlenom kome je radni odnos prestao bez pravnog osnova br. 166-167 jun 2017. godine str. 85
PLATE Naknada zarade za odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno posebne nege deteta u slučaju kada to pravo koristi otac deteta br. 166-167 jun 2017. godine str. 86
PLATE Osnovica za obračun plate zaposlenih u državnim organima - pravni stav VKS br. 166-167 jun 2017. godine str. 88
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 166-167 jun 2017. godine str. 93
OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 166-167 jun 2017. godine str. 97
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 166-167 jun 2017. godine str. 103
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 do 52/2017) br. 164-165 maj 2017. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - „Sl. glasnik RS”, br. 46/2017 br. 164-165 maj 2017. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU - „Sl. glasnik RS”, br. 42/2017 br. 164-165 maj 2017. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2017. GODINI br. 164-165 maj 2017. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM (Ne)mogućnost prenošenja prava korišćenja zemljišta u javnoj svojini humanitarnoj organizaciji br. 164-165 maj 2017. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - „Sl. glasnik RS”, br. 46/2017 br. 164-165 maj 2017. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR STRATEGIJE RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017-2020. GODINE - „Sl. glasnik RS”, br. 51/2017 br. 164-165 maj 2017. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA br. 164-165 maj 2017. godine str. 39
BUDŽETSKI SISTEM PREVENTIVNO DELOVANJE INSPEKCIJA br. 164-165 maj 2017. godine str. 45
BUDŽETSKI SISTEM BUDŽETSKA INSPEKCIJA br. 164-165 maj 2017. godine str. 49
POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 164-165 maj 2017. godine str. 55
POREZI Predaja poreskog bilansa i poreske prijave od strane škole br. 164-165 maj 2017. godine str. 64
POREZI Način popunjavanja podataka u Obrascu PBN br. 164-165 maj 2017. godine str. 65
POREZI FORMALNA ISPRAVNOST RAČUNA KAO USLOV ZA ODBITAK PRETHODNOG POREZA br. 164-165 maj 2017. godine str. 66
POREZI Sprovođenje prinudne naplate poreza na potraživanju poreskog obveznika i mogućnost poreskog organa da iznos tog potraživanja uveća za 5% u slučaju prinudne naplate od dužnika poreskog obveznika br. 164-165 maj 2017. godine str. 72
PLATE KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - „Sl. glasnik RS”, br. 43/2017 br. 164-165 maj 2017. godine str. 75
PLATE Neposredna primena odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja br. 164-165 maj 2017. godine str. 81
PLATE Isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u predškolskim ustanovama u 2017. godini br. 164-165 maj 2017. godine str. 82
PLATE Podnošenje M-4 obrasca i ispravka greške koja je nastala usled pogrešnog iskazivanja JMBG zaposlenog u poreskoj prijavi PPP-PD br. 164-165 maj 2017. godine str. 82
PLATE PRIMENA ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGAN< br. 164-165 maj 2017. godine str. 84
PLATE Obračun minulog rada zaposlenom u organu jedinice lokalne samouprave koji je prethodno radio u sindikatu jedinice lokalne samouprave br. 164-165 maj 2017. godine str. 91
PLATE Obračun i isplata zarade vaspitaču koji ima drugi stepen visokog obrazovanja br. 164-165 maj 2017. godine str. 92
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 164-165 maj 2017. godine str. 95
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 164-165 maj 2017. godine str. 99
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 164-165 maj 2017. godine str. 105
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017 do 39/2017) br. 162-163 april 2017. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM NAMENSKI TRANSFERI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI br. 162-163 april 2017. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI br. 162-163 april 2017. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM ZAHTEV ZA PREKORAČENJE FISKALNOG DEFICITA LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU br. 162-163 april 2017. godine str. 32
BUDŽETSKI SISTEM PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2017. DO 2019. GODINE br. 162-163 april 2017. godine str. 33
BUDŽETSKI SISTEM OBJAVLJEN GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE br. 162-163 april 2017. godine str. 40
BUDŽETSKI SISTEM DODELA SREDSTAVA PROJEKTIMA U FUNKCIJI PROMOCIJE I POPULARIZACIJE NAUKE - JAVNI POZIV br. 162-163 april 2017. godine str. 43
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI - („Sl. glasnik RS", br. 33/2017) br. 162-163 april 2017. godine str. 47
BUDŽETSKI SISTEM IZMENA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI br. 162-163 april 2017. godine str. 49
BUDŽETSKI SISTEM IZUZEĆA OD PRINUDNE NAPLATE SREDSTAVA NAMENJENIM ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI br. 162-163 april 2017. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO PRIPREMA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2016. GODINU br. 162-163 april 2017. godine str. 53
RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKA INSPEKCIJA br. 162-163 april 2017. godine str. 55
RAČUNOVODSTVO ETIČKI KODEKS INTERNE REVIZIJE br. 162-163 april 2017. godine str. 62
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 162-163 april 2017. godine str. 64
POREZI VREME PROMETA USLUGA IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 162-163 april 2017. godine str. 69
POREZI PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 162-163 april 2017. godine str. 77
POREZI NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA FINANSIRANIH NA OSNOVU UGOVORA O DONACIJI KOJI JE ZAKLJUČILA DRŽAVNA ZAJEDNICA SRBIJA I CRNA GORA, ODNOSNO REPUBLIKA A KOJIM JE PREDVIĐENO NEPLAĆANJE POREZA br. 162-163 april 2017. godine str. 77
POREZI NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA FINANSIRANIH NA OSNOVU UGOVORA O DONACIJI KOJI JE ZAKLJUČILA DRŽAVNA ZAJEDNICA SRBIJA I CRNA GORA, ODNOSNO REPUBLIKA A KOJIM JE PREDVIĐENO NEPLAĆANJE POREZA br. 162-163 april 2017. godine str. 78
POREZI PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU REALIZACIJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENJU DRŽAVNOG IZVOZNOG KREDITA VLADI REPUBLIKE br. 162-163 april 2017. godine str. 82
POREZI POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV KADA PRE IZVRŠENOG PROMETA OBVEZNIK PDV - PRODAVAC PRIMI OD OBVEZNIKA PDV - KUPCA AVANS ZA TAJ PROMET br. 162-163 april 2017. godine str. 83
POREZI STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET DOBARA KOJA SU OD STRANE AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SVRSTANA U MEDICINSKA SREDSTVA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU br. 162-163 april 2017. godine str. 84
POREZI POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U SKLADU SA UGOVOROM O DONACIJI KOJI NIJE ZAKLJUČILA DRŽAVNA ZAJEDNICA SRBIJA I CRNA GORA, ODNOSNO REPUBLIKA SRBIJA br. 162-163 april 2017. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU br. 162-163 april 2017. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVA ZAPOSLENIH POVODOM PRVOMAJSKIH I VASKRŠNJIH PRAZNIKA br. 162-163 april 2017. godine str. 107
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 162-163 april 2017. godine str. 119
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 162-163 april 2017. godine str. 122
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 162-163 april 2017. godine str. 129
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 14/2017 DO 29/2017) br. 160-161 februar 2017. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE ADMINISTRATIVNIH TERETA U REPUBLICI SRBIJI br. 160-161 februar 2017. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2017. GODINI - „SL. GLASNIK RS", BR. 17/2017 br. 160-161 februar 2017. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE - „SL. LIST AP VOJVODINE", BR. 13/2017 br. 160-161 februar 2017. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU br. 160-161 februar 2017. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2017. GODINE br. 160-161 februar 2017. godine str. 35
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - MART 2017. GODINE br. 160-161 februar 2017. godine str. 39
RAČUNOVODSTVO FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU br. 160-161 februar 2017. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO PLANOVI INTERNE REVIZIJE br. 160-161 februar 2017. godine str. 48
RAČUNOVODSTVO Izrada procedure za izmirenje novčanih obaveza br. 160-161 februar 2017. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO REZULTATI EKSTERNE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA 2015. GODINU br. 160-161 februar 2017. godine str. 60
RAČUNOVODSTVO Neblagovremena predaja godišnjih finansijskih izveštaja škole br. 160-161 februar 2017. godine str. 63
RAČUNOVODSTVO Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja sindikata škole br. 160-161 februar 2017. godine str. 64
POREZI OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU br. 160-161 februar 2017. godine str. 67
POREZI ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 160-161 februar 2017. godine str. 79
POREZI ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KOJE SU U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA br. 160-161 februar 2017. godine str. 96
POREZI Procena tržišne vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini br. 160-161 februar 2017. godine str. 102
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU - „SL. GLASNIK RS", BROJ 21/2017 br. 160-161 februar 2017. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2016. GODINU br. 160-161 februar 2017. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA NERADNI DANI POVODOM NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA br. 160-161 februar 2017. godine str. 116
PLATE I DRUGA PRIMANJA Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava na naknade za rad članova opštinskog veća br. 160-161 februar 2017. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun plate zaposlenom koji je neopravdano odsutan sa rada br. 160-161 februar 2017. godine str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA Porez na zarade i primena neoporezivog iznosa br. 160-161 februar 2017. godine str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na dodatak na platu po osnovu rada na dan Vaskršnjeg prazinika u zdravstvenoj ustanovi br. 160-161 februar 2017. godine str. 121
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine primanja zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi koji se nalaze na specijalizaciji br. 160-161 februar 2017. godine str. 122
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na jubilarnu nagradu zaposlenih u predškolskim ustanovama br. 160-161 februar 2017. godine str. 123
PLATE I DRUGA PRIMANJA Angažovanje korisnika porodične penzije po osnovu ugovora o delu br. 160-161 februar 2017. godine str. 124
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 160-161 februar 2017. godine str. 127
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 160-161 februar 2017. godine str. 131
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 160-161 februar 2017. godine str. 137
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 3/2017 DO 13/2017) br. 158-159 februar 2017. godine str. 7
POČETAK PRIMENE ZAKONA ZAKONI čija u primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 28. februara 2017. godine br. 158-159 februar 2017. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM INSTRUKCIJE ZA IZRADU PREDLOGA PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE br. 158-159 februar 2017. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM DUGOROČNI PLANOVI POSLOVNE STRATEGIJE JAVNIH PREDUZEĆA br. 158-159 februar 2017. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Ovlašćenja RFZO u pogledu kontrole trošenja zakonitog i namenskog trošenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prenetih davaocima zdravstvenih usluga br. 158-159 februar 2017. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Legitimacija budžetskih inspektora - obrazac LBI br. 158-159 februar 2017. godine str. 32
TREZORSKO POSLOVANJE SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA br. 158-159 februar 2017. godine str. 35
TREZORSKO POSLOVANJE OTVARANJE DEVIZNIH PODRAČUNA U UPRAVI ZA TREZOR br. 158-159 februar 2017. godine str. 40
TREZORSKO POSLOVANJE Nedozvoljenost uplate školarine u devizama kada su pružalac usluge (fakultet) i korisnik usluge (student) rezidenti br. 158-159 februar 2017. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJI U SVOM SASTAVU NEMAJU INDIREKTNE KORISNIKE br. 158-159 februar 2017. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJI U SVOM SASTAVU IMAJU INDIREKTNE KORISNIKE br. 158-159 februar 2017. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU br. 158-159 februar 2017. godine str. 53
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2016. GODINU br. 158-159 februar 2017. godine str. 59
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU br. 158-159 februar 2017. godine str. 62
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2016. GODINE br. 158-159 februar 2017. godine str. 66
RAČUNOVODSTVO OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2017. GODINE br. 158-159 februar 2017. godine str. 68
RAČUNOVODSTVO Knjiženje amortizacije knjiga za biblioteku br. 158-159 februar 2017. godine str. 70
POREZI PRAVO PORESKIH OBVEZNIKA NA POVRAĆAJ I PREKNJIŽAVANJE VIŠE PLAĆENOG POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA br. 158-159 februar 2017. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA br. 158-159 februar 2017. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 158-159 februar 2017. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2017. GODINI - „SL. GLASNIK RS", BR. 5/2017 br. 158-159 februar 2017. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI br. 158-159 februar 2017. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA Popunjavanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (obrazac IOSI) od strane budžetskih korisnika kojima se plate finansiraju iz budžeta Republike br. 158-159 februar 2017. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA Popunjavanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (obrazac IOSI) od strane budžetskih korisnika kojima se plate finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti br. 158-159 februar 2017. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine naknade zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta br. 158-159 februar 2017. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun naknade zarade za porodiljsko odsustvo koja se isplaćuje po rešenju nadležne opštinske, odnosno gradske uprave, a manja je od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata br. 158-159 februar 2017. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine jubilarne nagrade zaposlenima u zdravstvenim ustanovama br. 158-159 februar 2017. godine str. 115
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 158-159 februar 2017. godine str. 119
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 158-159 februar 2017. godine str. 124
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 158-159 februar 2017. godine str. 133
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 105/2016 DO 2/2017) br. 156-157 januar 2017. godine str. 7
POČETAK PRIMENE ZAKONA ZAKONI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. JANUARA 2017. br. 156-157 januar 2017. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM SVRSISHODNOST TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 156-157 januar 2017. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM SOPSTVENI PRIHODI DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PREMA ZAKONU O BUDŽETSKOM SISTEMU br. 156-157 januar 2017. godine str. 28
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA CENE USLUGA U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA - „SL. GLASNIK RS", BR. 108/2016 br. 156-157 januar 2017. godine str. 32
BUDŽETSKI SISTEM PRIJAVE NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITOSTI I PREVARA U KORIŠĆENJU BUDŽETSKIH I DRUGIH JAVNIH SREDSTAVA br. 156-157 januar 2017. godine str. 34
PLATNI PROMET PARAMETRI ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA I NAČINI KONTROLE ISPRAVNOSTI FAKTURA PREMA RFZO br. 156-157 januar 2017. godine str. 39
PLATNI PROMET KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - „SL. GLASNIK RS", BR. 107/2016 br. 156-157 januar 2017. godine str. 41
PLATNI PROMET KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - „SL. GLASNIK RS", BR. 107/2016 br. 156-157 januar 2017. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 156-157 januar 2017. godine str. 49
RAČUNOVODSTVO POPUNJAVANJE, USVAJANJE I PREDAJA IZVEŠTAJA, ŠEMA LOGIČKE KONTROLE br. 156-157 januar 2017. godine str. 82
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - „SL. GLASNIK RS", BR. 107/2016 br. 156-157 januar 2017. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2016. GODINE br. 156-157 januar 2017. godine str. 92
POREZI KOMENTAR ZAKONA o izmenama i dopunama ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - „SL. GLASNIK RS", BR. 108/2016 br. 156-157 januar 2017. godine str. 97
POREZI IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (OBRAZAC PPP-PO) ZA 2016. GODINU br. 156-157 januar 2017. godine str. 103
POREZI OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO OSNOVU IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI U ZAKUP I PODZAKUP br. 156-157 januar 2017. godine str. 106
PLATE KOMENTAR izmena i dopuna ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - „SL. GLASNIK RS", BR. 108/2016 br. 156-157 januar 2017. godine str. 111
PLATE OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2016. GODINE br. 156-157 januar 2017. godine str. 113
PLATE OBRAČUN PLATE U JAVNIM SLUŽBAMA ZA DECEMBAR 2016. GODINE PRIMENOM NOVIH (UVEĆANIH) OSNOVICA br. 156-157 januar 2017. godine str. 114
PLATE KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 156-157 januar 2017. godine str. 121
PLATE KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 156-157 januar 2017. godine str. 126
PLATE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 156-157 januar 2017. godine str. 133
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 94/2016 DO 98/2016) br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA Propisi čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 15. decembra 2016. godine br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM PREDLOG IZMENA I DOPUNAZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Određivanje kvote br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Uređivanje visine taksi br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Zabrana zapošljavanja br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Povećanje penzija i plata br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Srednjoročni prioriteti javnih investicija br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Budžetski kalendar br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Odluka o budžetu lokalne vlasti br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Predlog finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Obaveza objavljivanja budžeta, revidirane fiskalne strategije i finansijskih planova br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Izveštavanje o ostvarenim učincima br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Tekuća budžetska rezerva br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Budžetska inspekcija br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Završni račun br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Prinudna naplata br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Rad budžetske inspekcije br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Rad Fiskalnog saveta br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Rad Uprave za trezor br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Donacija zdravstvenoj ustanovi u korišćenoj opremi br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 26
RAČUNOVODSTVO IZRADA STRATEŠKOG PLANA INTERNE REVIZIJE ZA PERIOD OD 2017. DO 2019. GODINE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Način određivanja indeksa rizika br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Upitnik o elementima rizika za izradu Strateškog plana interne revizije br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 32
POREZI PRESTANAK PORESKE OBAVEZE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 35
POREZI Prestanak poreske obaveze usled zastarelosti br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 35
POREZI Prestanak poreske obaveze usled otpisa poreza br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 39
POREZI Prestanak poreske obaveze u slučajevima propisanim drugim zakonima br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 39
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 41
POREZI Obračunavanje i plaćanje poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice primenom neoporezivog iznosa br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 41
POREZI Poreski tretman dnevnica za službeno putovanje u zemlji i u inostranstvu br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 42
POREZI Poreski tretman isplate dnevnica i putnih troškova za prisustvovanje sastancima organa upravljanja udruženja penzionera br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 43
POREZI Poreski tretman naknade troškova prevoza i smeštaja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca a učestvuju na seminarima čiji je on organizator br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 43
POREZI Poreski tretman naknade troškova smeštaja, prevoza i dnevnica fizičkih lica koja nisu u radnom odnosu u Komori i njenim organima za prisustvovanje sednicama br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 44
POREZI Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 45
POREZI Poreski tretman naknade troškova koje fizičko lice ima u vezi sa realizacijom autorskog dela a koja nije ugovorena u okviru naknade za autorsko delo br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 46
POREZI Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na prihode koje ostvari fizičko lice - strani državljanin koje je angažovano kao ekspert uključen u poslove izvršenja ugovora koji se finansira iz sredstava IPA fonda br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 47
POREZI Postojanje obaveze plaćanja poreza na prihod od davanja u zakup nepokretnosti i momenat nastanka poreske obaveze u slučaju ulaganja u nepokretnost br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 47
POREZI Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke goriva za autobuse u slučaju kada obveznik PDV skladišti nabavljeno gorivo, a nema dozvolu za skladištenje br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 49
POREZI Stopa PDV koja se primenjuje na promet magistralnih lekova br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 50
PLATE KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 53
PLATE Plata br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 54
PLATE Naknada plate br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 55
PLATE Naknada troškova br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 56
PLATE Druga primanja br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 57
PLATE Osiguranje zaposlenih br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 59
PLATE Obračun i isplata plate i naknade plate br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 59
PLATE Uračunavanje zaposlenog kome miruje radni odnos i zaposlene koja je na porodiljskom odsustvu u ukupan broj zaposlenih radi određivanja obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 60
PLATE Određivanje osnovice za obračun naknade zarade koja se isplaćuje na teret sredstava RFZO u slučaju kada zaposleni ima pravo na uvećanje koeficijenta i kada radi preko pune norme br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 61
PLATE Naknada plate zaposlenom u ustanovi obrazovanja u slučaju nege teško obolelog roditelja br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 62
PLATE Obračun uvećanja plate ovlašćenom predstavniku reprezentativnog sindikata u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 63
PLATE Obračun uvećanja plate predsedniku - povereniku reprezentativnog sindikata kod poslodavca - ustanove kulture br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 64
PLATE Iznos minimalne zarade koja se u januaru 2017. godine isplaćuje za decembar 2016. godine br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 66
PLATE Obračun minulog rada za zaposlenog u organu jedinice lokalne samouprave koji je prethodno radio u javnom preduzeću br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 67
PLATE OBRAČUN I ISPLATA PLATA ZAPOSLENIMA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NAKON 1. DECEMBRA 2016. GODINE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 68
JAVNA PREDUZEĆA SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD OD 2017. DO 2019. GODINE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 71
JAVNA PREDUZEĆA Prenos osnovnih sredstava od strane direkcije javnom komunalnom preduzeću koje preuzima deo poslova od direkcije br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 74
JAVNA PREDUZEĆA Primena Zakona o budžetskom sistemu na javna komunalna preduzeća br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 75
JAVNA PREDUZEĆA Primena Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 76
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 79
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 84
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 154 od 1-15. decembra 2016. godine str. 91
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 91/2016 DO 93/2016) br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM Limit rashoda i izdataka Korisnika br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM Kapitalni projekti br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 16
BUDŽETSKI SISTEM Programski budžet br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 16
BUDŽETSKI SISTEM Rodno odgovorno budžetiranje br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Sadržina Predloga br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Rokovi za dostavljanje Predloga br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Priprema odluke o budžetu lokalne vlasti br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Limit rashoda i izdataka Korisnika br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Kapitalni projekti br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Dostavljanje odluke o budžetu br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM Propisi koji uređuju aktivnost vršenja popisa br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO Organizacija i sprovođenje popisa br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Zastarelost potraživanja i obaveza br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 39
RAČUNOVODSTVO Poreski tretman prometa rashodovanih osnovnih sredstava br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 40
RAČUNOVODSTVO Poreski tretman manjka zaliha br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Evidentiranje rezultata popisa br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 59
RAČUNOVODSTVO RASPOLAGANJE NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 63
RAČUNOVODSTVO Način raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 63
RAČUNOVODSTVO Registar nepokretnosti u javnoj svojini br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 67
RAČUNOVODSTVO Evidencija pokretnih stvari br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 69
RAČUNOVODSTVO ULOGA INTERNE KONTROLE I INTERNE REVIZIJE KOD VRŠENJA POPISA br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 71
RAČUNOVODSTVO Uloga finansijskog upravljanja i kontrola br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 71
RAČUNOVODSTVO Uloga interne revizije kao kontrolnog mehanizma br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 72
POREZI PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 83
POREZI Manjak dobara kao predmet oporezivanja PDV br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 83
POREZI Iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) kao predmet oporezivanja PDV br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 85
POREZI Poreski tretman prometa i uništavanja rashodovanih osnovnih sredstava i drugih otpisanih dobara br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 90
POREZI Osnovica za obračunavanje PDV na manjak dobara koji se smatra sopstvenom potrošnjom, na rashod dobara iznad količine utvrđene Normativom rashoda ili normativom obveznika i svaki drugi promet dobara bez naknade br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 92
POREZI Iskazivanje podataka o manjku i rashodu dobara u poreskoj prijavi PDV br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 93
PLATE POČETAK JAVNIH RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U AP I JLS br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 97
PLATE POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA OBLAST PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 98
PLATE Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa licem kome je istekao ugovor o radu na određeno vreme br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 99
PLATE Naknada troškova prevoza licu angažovanom putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 100
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 103
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 108
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 153 od 16-30. novembra 2016. godine str. 115
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 85/2016 do 90/2016) br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2016 br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM Priprema i usaglašavanje planova korisnika za izvršenje budžeta br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM Procedure prinudne naplate br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM OBAVEŠTENJE UPRAVE ZA TREZOR br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM Donošenje odluke o usvajanju budžeta gradskih opština br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Preusmeravanje aproprijacije koju nije moguće iskoristiti u tekuću budžetsku rezervu br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 22
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE SOPSTVENI PRIHODI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ KORISNIKA br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 25
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Uvodne napomene br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 25
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Broj i vrste ustanova i njihove funkcije br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 26
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Izvori finansiranja ustanova za smeštaj korisnika br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 27
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Pravni okvir za ostvarivanje dodatnih i sopstvenih prihoda br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 28
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Prihodi ustanova, participacija budžeta Republike br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 29
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Sopstveni i/ili nesopstveni prihodi ustanova br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 30
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Sopstveni prihodi prema Zakonu o budžetskom sistemu 2009. godine i njegovim kasnijim izmenama i dopunama br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 32
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Prihodi ustanova za smeštaj korisnika koji mogu imati karakter njihovih pravih sopstvenih prihoda br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 33
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Nemogućnost finansiranja projekata izgradnje, održavanja i opremanja ustanova socijalne zaštite br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 35
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Određivanje usluga socijalne zaštite koje će se finansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 36
FINANSIRANJE SOCIJALNE ZAŠTITE Nemogućnost prenosa sredstava dobijenih po osnovu Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti u narednu godinu br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO ORGANIZOVANJE EKSKURZIJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Primena odredaba drugih zakona u postupku izvođenja ekskurzije br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO Uputstvo Ministarstva prosvete br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO Evidentiranje prihoda i rashoda po osnovu đačkih ekskurzija br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO KOMUNIKACIJA U INTERNOJ REVIZIJI br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO Načini komunikacije br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO Uvodni sastanak u internoj reviziji br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Završni sastanak u internoj reviziji br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Različiti pristupi u komunikaciji u toku revizije br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Neverbalna komunikacija br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 46
POREZI ODLOŽENA PRIMENA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 49
POREZI KOJE PODZAKONSKE AKTE SU DUŽNE, A KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 50
POREZI Pravni osnov za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 50
POREZI Nadležnost za donošenje br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 51
POREZI Odluka o stopama poreza na imovinu br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 52
POREZI Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 55
POREZI Akt o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 57
POREZI Akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 61
POREZI Odluka o utvrđivanju stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige koja čini osnovicu poreza na imovinu br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 63
POREZI RAZVRSTAVANJE NEPOKRETNOSTI - POSEBNOG DELA OBJEKTA NAMENJENOG ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DELATNOSTI ZA SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 66
POREZI UTVRĐIVANJE PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 68
POREZI OSNOVICA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA U SLUČAJU PRODAJE NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KRATAK OSVRT NA NOVO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA ODBRAČUN ZARADE ZA DRŽAVNI PRAZNIK - DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu zarade br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA Računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem zaposlenom koji je odsustvovao sa rada br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA Promena zdravstvenih knjižica u slučaju promene sedišta poslodavca br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA Dodatak na platu po osnovu minulog rada zaposlenom u ustanovi po osnovu vremena provedenog u radnom odnosu u javnom preduzeću br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA ODLUČIVANJE O PRAVU ZAPOSLENOG NA MINULI RAD br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA Osnovica za obračun otpremnine za odlazak u penziju zaposlenom u ustanovi socijalne zaštite br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 87
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 91
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 95
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 152 od 1-15. novembra 2016. godine str. 101
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 80/2016 do 84/2016) br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 5
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. OKTOBRA 2016. GODINE br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Pravni osnov za uvođenje FUK br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Standardi i smernice interne kontrole Evropske unije br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM Uvođenje sistema FUK br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Katalog rizika br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Izrada procedura poslovnih procesa br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 83/2016 br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 28
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NACRTA ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Osnovne odredbe br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Sredstva obezbeđenja br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 30
BUDŽETSKI SISTEM Davanje, korišćenje i promena sredstava obezbeđenja br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 30
BUDŽETSKI SISTEM Realizacija sredstava obezbeđenja br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Primena drugih propisa na ugovor o finansijskom obezbeđenju br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Nadzor br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Kaznene odredbe br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Završne odredbe br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 32
BUDŽETSKI SISTEM Zaključak br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA KULTIVISANE IMOVINE br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 35
RAČUNOVODSTVO IZVEŠTAJ O KONTROLI RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Kontrola namenskog trošenja sredstava br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 39
POREZI DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 43
POREZI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016) br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 45
POREZI Sadržina evidencija o PDV br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 46
POREZI Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 49
POREZI (Ne)postojanje mogućnosti da drugostepeni poreski organ izmeni prvostepeno poresko rešenje na štetu žalioca br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 52
POREZI Pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste za zagrevanje poslovnog prostora za koji se ne plaća porez na imovinu br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 54
PLATE I DRUGA PRIMANJA NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu troškova br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 58
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun i računovodstveno evidentiranje br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 58
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada troškova pogrebnih usluga zaposlenom u slučaju smrti sestre br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada u ustanovi obrazovanja br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada na osnovu stvarnog mesta stanovanja zaposlenog br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA OBAVEZA PRIJAVE PREBIVALIŠTA br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 64
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 67
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 72
VIII AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 150-151 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 79
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 77/2016 do 79/2016) br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 16. DO 30. SEPTEMBRA 2016. GODINE br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZAN PRIJEM OBRASCA PZK OD STRANE ZDRAVSTVENIH USTANOVA br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Prethodna saglasnost za izdavanje u zakup stvari u javnoj svojini br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM 19 (Ne)mogućnost uslovljavanja zaključivanja ugovora o održavanju poslovnog prostora sa određenim društvom kapitala zakupcima lokala čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Saglasnost na uspostavljanje zaloge banke na novčanim potraživanjima koje privredno društvo - dobavljač ima prema jedinici lokalne samouprave br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM Planiranje sredstava roditeljskog dinara br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 21
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2016. GODINE br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 25
RAČUNOVODSTVO Obrasci periodičnih izveštaja br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 25
RAČUNOVODSTVO Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO EKSTERNA REVIZIJA NAD JAVNIM FINANSIJAMA br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 28
RAČUNOVODSTVO Usaglašavanje propisa sa Zakonom o budžetskom sistemu br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 28
RAČUNOVODSTVO Donošenje novih propisa br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Izmene i dopune propisa br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Međusobno usaglašavanje propisa br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 30
RAČUNOVODSTVO OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2016. GODINE br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 31
POREZI PORESKI TRETMAN NAKNADE ŠTETE KOJA SE ISPLAĆUJE USLED NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 35
POREZI Zahtev zaposlenog da se vrati na rad br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 36
POREZI Zahtev zaposlenog da se ne vrati na rad br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 42
POREZI Zahtev poslodavca da se zaposleni ne vrati na rad br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 42
POREZI ISPLATA NAKNADE ŠTETE, ZBOG IZMAKLE ZARADE, NEISPLAĆENE ILI MANJE ISPLAĆENE ZARADE, A POVODOM KOJE JE VOĐEN SUDSKI SPOR br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 44
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 48
PLATE I DRUGA PRIMANJA ISPLATA OTPREMNINE ZAPOSLENOM KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM, EKONOMSKIM ILI ORGANIZACIONIM VIŠKOM br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na otpremninu br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Visina otpremnine br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman isplate otpremnine br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun i knjigovodstveno evidentiranje otpremnine br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA ISPLATA OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJ br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na otpremninu br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Visina otpremnine br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman isplate otpremnine br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun i knjigovodstveno evidentiranje otpremnine br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2017. GODINE br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 66
PLATE I DRUGA PRIMANJA Promena poslodavca od strane zaposlene za vreme porodiljskog odsustva br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA Uslovi za prestanak radnog odnosa zaposlenog u javnom sektoru uz isplatu novčane naknade br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 68
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 71
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 75
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 149 od 16-30. septembra 2016. godine str. 81
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 73/2016 do 76/2016) br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 7
IPOČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. SEPTEMBRA 2016. GODINE br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM UTVRĐIVANJE VISINE TAKSI KOJE NISU PROPISANE ZAKONOM br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Pravo na utvrđivanje visine takse br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Metodologija utvrđivanja visine takse br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM Saglasnost na utvrđenu visinu takse br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM Rokovi za dostavljanje i objavljivanje visine cene taksi br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM IZVRŠENJE BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Ostvarenje za period od 1. januara do 31. jula 2016. godine br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Ostvarenje za period od 1. do 31. jula 2016. godine br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Pojedinačni rezultati br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Realizacija registrovane blanko menice - menično ovlašćenje mora da sadrži podatke o osnovu izdavanja i iznos osnova izdavanja br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Odgovornost za izvršenje budžeta u lokalnoj samoupravi br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVOG UPUTSTVA O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2016 br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM Način i postupak davanja Saglasnosti br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM Sadržina Saglasnosti, odnosno Obaveštenja br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM Komisiona prodaja poljoprivrednih proizvoda br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Regulatorni okvir br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Koncepti interne revizije br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO Revizija sistema br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO Obrazac za revizijske nalaze br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO Revizorski izveštaj br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 34
RAČUNOVODSTVO Praćenje sprovođenja preporuka br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 36
RAČUNOVODSTVO Izdavanje računa i nepostojanje obaveze primaoca da jedan primerak računa potpiše i vrati nazad pružaocu usluge br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 37
POREZI OPOREZIVANJE PRIHODA OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 41
POREZI Oporezivanja prihoda fizičkih lica po osnovu davanja u zakup nepokretnosti br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 41
POREZI Prihodi od podzakupa nepokretnosti br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 45
POREZI PORESKI TRETMAN PREMIJE ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH I PREMIJE ZA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PENZIJSKI DOPRINOS U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 47
POREZI Poreski tretman premije koju poslodavac plaća iz sopstvenih sredstava br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 47
POREZI Poreski tretman premije koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 49
PLATE I DRUGA PRIMANJA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 53
PLATE I DRUGA PRIMANJA Prava zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 54
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun poreza i doprinosa na zaradu zaposlenih sa nepunim radnim vremenom br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 59
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman solidarne pomoći koju poslodavac daje zaposlenoj zbog rođenja deteta br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA Tretman povezanih lica pri određivanju prava na minuli rad zaposlenih u javnim preduzećima br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 70
JAVNA PREDUZEĆA POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA I STATUS DIREKCIJA br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 75
JAVNA PREDUZEĆA Javna preduzeća i direkcije br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 75
JAVNA PREDUZEĆA Usklađivanje akata JLS br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 80
JAVNA PREDUZEĆA UPOREDNI PREGLED KONTA STANJA PO KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM I KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 81
JAVNA PREDUZEĆA Klasa 000000 - Nefinansijska imovina br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 81
JAVNA PREDUZEĆA Klasa 100000 - Finansijska imovina br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 83
JAVNA PREDUZEĆA Klasa 200000 - Obaveze br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 85
JAVNA PREDUZEĆA Klasa 300000 - Kapital, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 91
JAVNA PREDUZEĆA Prava zaposlenih u javnom preduzeću koje zbog likvidacije prestaje sa radom br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 93
JAVNA PREDUZEĆA Upisano pravo svojine javnog preduzeća na nepokretnosti br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 94
JAVNA PREDUZEĆA Prethodna saglasnost za izdavanje u zakup stvari u javnoj svojini br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 95
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 97
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 100
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 148 od 1-15. septembra 2016. godine str. 107
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 64/2016 do 72/2016) br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA U PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. AVGUSTA 2016. GODINE br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 60/2016 br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Način finansiranja Programa br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Ciljevi i realizacija Programa br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM Izveštaj o realizaciji mera Programa br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Javni poziv br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2016. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 60/2016 br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Vrste usluga predviđene Programom br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Način finansiranja Programa br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Korišćenje sredstava Programa br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Izveštavanje o realizaciji Programa br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM MOGUĆNOST SPROVOĐENJA ASIGNACIJE KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Načini izvršenja plaćanja kod Korisnika br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Zaključci Vlade Republike Srbije br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Sprovođenje asignacije br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 26
RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Nabavka osnovnih sredstava prema izvorima finansiranja br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str.
RAČUNOVODSTVO Specifičnosti knjiženja datog avansa i opreme u pripremi prilikom nabavke osnovnih sredstava br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Uporedni pregled konta klase 000000 i 300000 br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 40
RAČUNOVODSTVO Računovodstveni tretman primljenih predračuna kod korisnika budžetskih sredstava br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Računovodstveni tretman poreza na ime primljene donacije kod korisnika budžetskih sredstava br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO OBRAČUN NAKNADE DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2016. GODINE br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO Način sprovođenja periodičnog obračuna br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO Obrasci za obračun naknade br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 46
RAČUNOVODSTVO Predaja periodičnog obračuna br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 46
POREZI PORESKI TRETMAN PRIMLJENIH DONACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 49
POREZI Predmet oporezivanja br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 49
POREZI Poreska oslobođenja br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 51
POREZI Podnošenje poreske prijave br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 51
POREZI Utvrđivanje i plaćanje poreza br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 51
POREZI NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV PRILIKOM UVOZA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O DONACIJI UZ ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 53
POREZI NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET DOBARA I USLUGA U OKVIRU MEĐUNARODNE RAZMENE KOJA SE VRŠI U SKLADU SA SPORAZUMOM O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 54
PLATE I DRUGA PRIMANJA 57 KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2016 br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada troškova službenog puta u zemlji br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada troškova upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman plaćanja troškova vize za zaposlenog koji je upućen na službeni put u inostranstvo br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada troškova auto-taksi prevoza na službenom putu u inostranstvo br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE FUNKCIONERA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU KOJE SE FINANSIRA IZ MEĐUNARODNIH SREDSTAVA - DONACIJA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 66
PLATE I DRUGA PRIMANJA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA TAKSI PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVO br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA TRUDNIČKO BOLOVANJE br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja na teret poslodavca br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 72
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 81
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 84
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 146-147 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 91
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 59/2016 DO 63/2016) br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. JULA 2016. GODINE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM NEOPHODNOST JAČANJA KAPACITETA BUDŽETSKE INSPEKCIJE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Funkcija budžetske inspekcije br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Način rada budžetske inspekcije br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Kadrovski kapaciteti budžetske inspekcije br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM Proširenje nadležnosti budžetske inspekcije br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str.
BUDŽETSKI SISTEM Preporuke Saveta za poboljšanje rada budžetske inspekcije br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM IZVEŠTAJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM Formiranje komisija i drugih radnih tela u javnom sektoru br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM Podaci o komisijama kod revidiranih subjekata br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM Zaključci DRI br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 28
BUDŽETSKI SISTEM Preporuke DRI br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 30
BUDŽETSKI SISTEM Način isplate plata zaposlenima u apoteci br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Nadležnost za sprovođenje prinudne naplate doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR IZMENE I DOPUNE UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Knjigovodstveno evidentiranje novčane naknade koja se isplaćuje zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 39
POREZI 43 POSTUPAK TERENSKE PORESKE KONTROLE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 43
POREZI Pojam terenske kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 43
POREZI Otpočinjanje terenske kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 43
POREZI Mesto i vreme vršenja kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 44
POREZI Obaveza poreskog obveznika da učestvuje u postupku terenske kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 45
POREZI Zapisnik br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 46
POREZI Poresko rešenje koje se donosi u terenskoj kontroli br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 47
POREZI Postupanje prema neregistrovanim subjektima i utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosnu neprijavljenu delatnost br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 47
POREZI POSTUPAK KANCELARIJSKE PORESKE KONTROLE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 50
POREZI Pojam kancelarijske kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 50
POREZI Učešće poreskog obveznika u postupku kancelarijske kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 51
POREZI Promena poreske obaveze po nalazu kancelarijske kontrole br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 52
POREZI PLANIRANJE PORESKIH KONTROLA OD STRANE PORESKE UPRAVE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 54
POREZI NEMOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POSLE POKRETANJA POSTUPKA PORESKE KONTROLE ZA KONTROLISANI PORESKI PERIOD ODNOSNO NAKON DONOŠENJA REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 54
POREZI PORESKI TRETMAN ODREĐENOG PROMETA DOBARA ILI USLUGA UTVRĐUJE SE NA OSNOVU PRECIZNO UREĐENOG PREDMETA ZAKLJUČENOG UGOVORA br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 55
POREZI Rok za korišćenje prethodnog poreza na dodatu vrednost po osnovu ulaznih faktura iz ranijih godina br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 56
POREZI Nepostojanje obaveze plaćanja PDV iskazanog u predračunu u slučaju kada nije došlo do plaćanja po tom predračunu, niti je promet dobara i usluga izvršen br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na jubilarnu nagradu prema pojedinačnim kolektivnim ugovorima br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman isplate jubilarne nagrade br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun, popunjavanje poreske prijave i knjigovodstveno evidentiranje br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA RAČUNANJE GODINA PROVEDENIH U RADOM ODNOSU KOD PRETHODNOG POSLODAVCA PRILIKOM ODREĐIVANJA PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA RAZLIKOVANJE GODINA RADA KOJE SU POTREBNE DA BI SE OSTVARILO PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU I GODINA RADA KOJE SE PRIZNAJU PRILIKOM UTVRĐIVANJA PRAVA NA MINULI RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA RAČUNANJE GODINA PROVEDENIH U RADNOM ODNOSU PRILIKOM ODREĐIVANJA PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA ODREĐIVANJE VISINE JUBILARNE NAGRADE ZA ZAPOSLENE U USTANOVI KULTURE NA OSNOVU PROSEČNE ZARADE U REPUBLICI SRBIJI br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I ODREĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na solidarnu pomoć prema pojedinačnim kolektivnim ugovorima br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman isplate solidarne pomoći za slučaj bolesti br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun, popunjavanje poreske prijave i knjigovodstveno evidentiranje br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA PREGLED ODLUKA KOMISIJE ZA TUMAČENJE ODREDABA NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ I JUBILARNU NAGRADU br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVO NA SOLIDARNU POMOĆ U VIDU MESEČNE STIPENDIJE ZA DECU ZAPOSLENOG KOJI IZGUBI ŽIVOT U TOKU OBAVLJANJA POSLOVA RADNOG MESTA NA KOJE JE RASPOREĐEN br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine naknade zarade zbog korišćenja godišnjeg odmora kada zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 86
JAVNA PREDUZEĆA PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2016. GODINE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Obveznici sastavljanja i dostavljanja periodičnih izveštaja br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Rokovi periodičnog izveštavanja u toku godine br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Obrasci periodičnih izveštaja br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 90
JAVNA PREDUZEĆA Popunjavanje obrazaca periodičnog izveštaja br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 90
JAVNA PREDUZEĆA Dostavljanje i objavljivanje izveštaja br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 91
JAVNA PREDUZEĆA Promena pravne forme i finansiranje javnih preduzeća osnovanih od strane lokalne samouprave br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 93
JAVNA PREDUZEĆA Finansiranje privrednog društva od strane jedinice lokalne samouprave br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 94
JAVNA PREDUZEĆA Poravnanje kojim se reguliše način otplate duga, zaključeno između JKP i dužnika, kao izvršna isprava br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 95
JAVNA PREDUZEĆA Primena zakona o opštem upravnom postupku kod odlučivanja javnog komunalnog preduzeća br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 96
JAVNA PREDUZEĆA Pravo javnog preduzeća da u svrhu naplate TV takse obrađuje lične podatke građana br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 97
JAVNA PREDUZEĆA Pravo parking servisa da podatke o dužnicima dostavlja eksternim agencijama za naplatu potraživanja br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 99
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 103
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 106
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 144-145 od 1-31. jula 2016. godine str. 113
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 54/2016 do 58/2016) br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM PROGRAMSKI BUDŽET KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM Karakteristike programskog budžeta br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 16
BUDŽETSKI SISTEM Programska struktura budžetskih korisnika br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 16
BUDŽETSKI SISTEM Sprovođenje programskog planiranja br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Indikatori br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM OBAVEZA RAZMENE PODATAKA IZMEĐU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM Poravnanje kojim se reguliše način otplate duga, zaključeno između JKP i dužnika, kao izvršna isprava br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 24
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2016. GODINE br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO Obrasci periodičnih izveštaja br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Način trošenja sredstava dobijenih od Republike Srbije za pripremni školski program od strane predškolske ustanove br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Tretman sredstava primljenih iz donacije br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANJA br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 34
POREZI POSTUPAK PORESKE KONTROLE br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 41
POREZI Međusobni odnos zakona kojim je regulisan postupak poreske kontrole br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 42
POREZI Pojam i oblici poreske kontrole br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 44
POREZI Plan poreske kontrole br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 44
POREZI Primena opštih načela i normi postupka br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 44
POREZI POSTOJANJE NADLEŽNOSTI PORESKE UPRAVE ZA POSTUPANJE U DRUGOM STEPENU U SLUČAJU ODLUČIVANJA PO PRAVNIM LEKOVIMA ULOŽENIM PROTIV PORESKIH UPRAVNIH AKATA KOJE DONOSI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PORESKOM POSTUPKU ZA IZVORNE JAVNE PRIHODE - POREZE NA IMOVINU br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 48
POREZI ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA USLUGU POPRAVKE VODOVODNE OPREME - VODOMERA I PUMPI ZA VODU br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 50
POREZI PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI ČLANA UŽE PORODICE ZAPOSLENOG br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 51
POREZI OSNOVICA POREZA NA ZARADE FIZIČKIH LICA - REZIDENATA REPUBLIKE SRBIJE UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO RADI OBAVLJANJA POSLOVA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 53
PLATE I DRUGA PRIMANJA ISPLATA NAKNADE ZARADE NA TERET SREDSTAVA POSLODAVCA U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA) br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada zarade prema Zakonu o radu br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 57
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada plate za državne službenike i nameštenike br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine naknade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za osiguranika - zaposlenog koji nema prethodni staž osiguranja br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA Osnovica za obračun dodatka na platu za zaposlene koji ostvaruju pravo na uvećanje koeficijenta br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Zasnivanje radnog odnosa od strane korisnika porodične penzije i pravo na penziju nakon prestanka radnog odnosa br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA MINIMALAN IZNOS OSNOVNE ZARADE PO SATU br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA RAČUNANJE RADNOG VREMENA ZAPOSLENOM KOJI JE NA SLUŽBENOM PUTU br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 66
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 69
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 73
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 143 od 16-30. juna 2016. godine str. 79
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 49/2016 do 53/2016) br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA U PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. JUNA 2016. GODINE br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 49/2016 br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NOVE ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE - "Sl. glasnik RS", br. 50/2016 br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Uplata pazara od prodate robe u maloprodaji br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI - "Sl. glasnik RS", br. 50/2016 br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 24
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 50/2016 br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 25
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 49/2016 br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Knjigovodstveno evidentiranje materijala koji se odmah stavlja u upotrebu br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 30
RAČUNOVODSTVO Knjigovodstveno evidentiranje bankarskih garancija br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 30
RAČUNOVODSTVO ULOGA I ZNAČAJ PLANIRANJA U INTERNOJ REVIZIJI br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Faze planiranja revizije br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 31
RAČUNOVODSTVO Faze strateškog planiranja br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO Procena i ocena sistema br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO Obaveza uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 34
POREZI IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 37
POREZI Poreski tretman autorskih naknada u konkretnim ugovorima između Republike Srbije i drugih zemalja o izbegavanju dvostrukog oporezivanja br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 37
POREZI Obračun fiskalnih obaveza po domaćem poreskom zakonodavstvu Republike Srbije i ugovorima o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 39
POREZI IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA NAKNADA OD USLUGA br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 42
POREZI Pravo poreske inspekcije jedinice lokalne samouprave da na zahtev daje podatke o poreskim obveznicima br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 44
POREZI Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite potrošača i nadležnost jedinice lokalne samouprave br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 47
POREZI Utvrđivanje neoporezivog iznosa na ime naknade za korišćenje (amortizacije) sopstvenog vozila zaposlenog za potrebe službenog putovanja br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 48
POREZI AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 49
POREZI Određivanje šta se smatra tekućim obavezama poreskog obveznika prilikom odlaganja plaćanja dugovanog poreza br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 49
POREZI Objašnjenje u vezi sa propisanim uslovima koje je poreski obveznik dužan da ispuni da bi stekao pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 50
POREZI Objašnjenje u vezi sa ispunjenjem uslova za odlaganje plaćanja poreskog duga koji sadrži samo kamatu br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 51
POREZI Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 53
POREZI Mogućnost podnošenja zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza od strane poreskih obveznika koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate i kojima preostali neplaćeni glavni poreski dug ne prelazi 2.000.000 dinara br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 56
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2016. GODINI I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZARADE br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Korišćenje godišnjeg odmora za 2015. godinu br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA Korišćenje godišnjeg odmora za 2016. godinu br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog koji radi nepuno radno vreme br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA Raspored korišćenja godišnjeg odmora br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA Osnovica za obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA Regres za godišnji odmor br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVO ZAPOSLENOG NA SRAZMERAN DEO GODIŠNJEG ODMORA ZA GODINU ZA KOJU MU JE KOD PRETHODNOG POSLODAVCA ISPLAĆENA NOVČANA NAKNADA ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA GODIŠNJI ODMOR U KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ JE ZAPOSLENI ZASNOVAO ILI MU PRESTAJE RADNI ODNOS br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA NOVČANA NAKNADA ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 72
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 75
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 79
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 142 od 1-15 juna 2016. godine str. 85
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 46/2016 do 48/2016) br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 16
BUDŽETSKI SISTEM Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016 - 2020. br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 16
BUDŽETSKI SISTEM Sistem finansijskog upravljanja i kontrole br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Odgovornost korisnika javnih sredstava br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM Uvođenje Sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Primer izrade Procedure donošenja finansijskog plana br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 21
RAČUNOVODSTVO UPOTREBA DELA KONTA VREMENSKIH RAZGRANIČENJA KOD SUBJEKATA KOJI SVOJE POSLOVANJE VODE PREMA UREDBI O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO Aktivna vremenska razgraničenja br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO Pasivna vremenska razgraničenja br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 30
POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 33
POREZI Nedobitne organizacije kao obveznici poreza na dobit br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 33
POREZI Utvrđivanje poreske osnovice br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 34
POREZI Sastavljanje poreskog bilansa br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 34
POREZI Popunjavanje poreske prijave br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 36
POREZI Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 37
POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM - OBRASCI br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 39
POREZI Način popunjavanja i predaje obrazaca za utvrđivanje poreza na dobit korisnika javnih sredstava koji koriste kontni okvir za budžetski sistem br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 44
POREZI Način popunjavanja visine isplaćenih plata u obrascu PDP za korisnike javnih sredstava koji primenjuju kontni okvir za budžetski sistem br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 45
POREZI POSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE NEDOBITNE ORGANIZACIJE UZ ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 46
POREZI USLOVI POD KOJIMA NEDOBITNA ORGANIZACIJA MOŽE OSTVARITI PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA DOBIT br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 47
POREZI PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DODATU VREDNOST br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 48
POREZI 1. Mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 48
POREZI 2. Podnošenje poreske prijave i izmenjene poreske prijave PDV br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 49
POREZI 3. Slučajevi u kojima obveznik PDV treba da podnese izmenjenu poresku prijavu PDV br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 51
POREZI 4. Slučajevi u kojima obveznik PDV nema obavezu podnošenja izmenjene poreske prijave br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 55
PLATE I DRUGA PRIMANJA PORODILJSKO ODSUSTVO,ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 59
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA Utvrđivanje naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA Ostvarivanje prava na naknadu zarade i dokazi koji se dostavljaju br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun i isplata naknade zarade br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA Prava zaposlene majke koja se vrati na rad pre isteka porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJI IMAJU PRAVO NA UVEĆANJE KOEFICIJENTA br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVO ZAPOSLENE NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR NAKON POVRATKA SA PORODILJSKOG ODSUSTVA br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVO DRŽAVNE SLUŽBENICE KOJA JE BILA NA PORODILJSKOM ODSUSTVU I ODSUSTVU RADI NEGE DETETA DA ISKORISTI GODIŠNJI ODMOR br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVO ZAPOSLENE DA ISKORISTI GODIŠNJI ODMOR KOJI NIJE U CELINI ILI DELIMIČNO ISKORISTILA ZBOG PORODILJSKOG ODSUSTVA br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 79
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 83
  KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 87
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 141 od 16-31 maja 2016. godine str. 93
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 44/2016 do 45/2016) br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. MAJA 2016. GODINE br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 13
BUDŽETSKI SISTEM RAD BUDŽETSKE INSPEKCIJE br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Kontrolne liste iz oblasti inspekcijskog nadzora br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU POSLOVNOJ INSTITUCIONALNOJ INFRASTRUKTURI br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM Pravo na podnošenje prijava br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM Finansiranje Programa br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 28
BUDŽETSKI SISTEM Način dodele sredstava Programa br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 28
BUDŽETSKI SISTEM Prijave za učešće u Programu br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Određivanje visine jednokratne pomoći fizičkim licima od strane jedinice lokalne samouprave br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 30
BUDŽETSKI SISTEM Prenos bez naknade električne mreže u svojini jedinice lokalne samouprave br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM FINANSIJSKO POSLOVANJE USTANOVA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 35
BUDŽETSKI SISTEM Osnivanje ustanove br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 35
BUDŽETSKI SISTEM Organi ustanove br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 36
BUDŽETSKI SISTEM Organizacija rada u Ustanovi br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 37
BUDŽETSKI SISTEM Planovi Ustanove br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 37
BUDŽETSKI SISTEM Interna akta i evidencije Ustanove br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 37
BUDŽETSKI SISTEM Smeštaj učenika i studenata br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 38
BUDŽETSKI SISTEM Finansiranje ustanova br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 38
BUDŽETSKI SISTEM Knjigovodstvena evidencija nabavke i utroška namirnica za ishranu br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 39
BUDŽETSKI SISTEM Rokovi izrade, usvajanja i predaje Odluke o završnom računu br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 42
BUDŽETSKI SISTEM PRIPREMA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 42
BUDŽETSKI SISTEM Obrasci za sastavljanje završnog računa budžeta lokalne vlasti br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 43
BUDŽETSKI SISTEM ULOGA INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 45
BUDŽETSKI SISTEM Uloga i značaj interne revizije br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 45
BUDŽETSKI SISTEM Povelja interne revizije br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 47
POREZI OBRAČUN POREZA NA DODATU VREDNOST KOD PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 51
POREZI Opšta pravila za utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 51
POREZI Iznosi koji se uračunavaju u osnovicu za obračunavanje PDV br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 52
POREZI PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 59
POREZI Određivanje kada se javno preduzeće smatra licem iz člana 9. stav 1. zakona o PDV br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 60
POREZI PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kada se radi o sistemima tehničke zaštite br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 61
POREZI Određivanje poreskog dužnika u slučaju kada obveznik PDV vrši usluge javne rasvete br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 61
POREZI PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kada se radi o isporuci električne opreme sa ugradnjom br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 62
POREZI Određivanje poreskog dužnika kada se vrši izgradnja kanala za navodnjavanje i isporuka sa ugradnjom sistema za zalivanje br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 62
POREZI Određivanje poreskog dužnika kada se vrši izgradnja kanala za navodnjavanje i isporuka sa ugradnjom sistema za zalivanje br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA SPECIFIČNOSTI I RAZLIKE UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU I UGOVORA O VOLONTERSKOM RADU br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju prema Zakonu o radu br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA Ugovor o volonterskom radu zaključen u skladu sa Zakonom o volontiranju br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU KADA FIZIČKO LICE OSTVARUJE NAKNADU ZA RAD PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 75
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 79
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 82
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 140 od 1-15. maja 2016. godine str. 87
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. GLASNIK RS", BR. OD 38/2016 DO 43/2016) br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 15. DO 30. APRILA 2016. GODINE br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM RAZVOJ ENERGETIKE U REPUBLICI SRBIJI br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Strategija razvoja energetike Republike Srbije br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 21
BUDŽETSKI SISTEM Zakon o energetici br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Zakon o efikasnom korišćenju energije br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM Uredba o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 1/16 br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM IZMENE U OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Izmene u obrascima izveštavanja br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 29
BUDŽETSKI SISTEM Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 30
BUDŽETSKI SISTEM Izveštavanje Ministarstva privrede od strane jedinica lokalne samouprave o radu javnih preduzeća br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM (Ne)mogućnost zaduživanja indirektnih korisnika budžetskih sredstava kod poslovnih banaka br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 32
BUDŽETSKI SISTEM Prinudna naplata kod korisnika budžetskih sredstava br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE ROBE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Pravni aspekt komisione prodaje robe br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Obrasci o evidenciji komisione prodaje br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO Poreski aspekt komisione prodaje br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 39
RAČUNOVODSTVO Računovodstveni aspekt komisione prodaje br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 40
RAČUNOVODSTVO Mogućnost prodaje medicinskih sredstava u apoteci na osnovu konsignacionog / komisionog ugovora sa dobavljačem br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 48
RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija primljenih kratkoročnih kredita br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO Sprovođenje izvršenja na zaradi radi namirenja potraživanja br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 51
POREZI PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 55
POREZI Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca po članu 85. stav 1. tačka 12) br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 56
POREZI Naknade troškova licima koja kod isplatioca rade po ugovorima van radnog odnosa i primaju naknadu za svoj rad br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 57
POREZI Naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca u skladu sa članom 85. stav 6. Zakona br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 59
PLATE I DRUGA PRIMANJA UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman ugovorene naknade br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obrasci za preračun sa neto na bruto iznos naknade br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obračun naknade br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA Neradni dani povodom praznika br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2016. GODINI br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA Tabelarni prikaz mogućih slučajeva rada na Vaskršnje praznike br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. aprila 2016. godine br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pregled mogućih iznosa novčane socijalne pomoći u zavisnosti od starosne strukture, veličine i sastava porodice br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA Broj korisnika, ukupno isplaćena sredstva za NSP i prosečno isplaćen iznos po porodici i licu br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA Naknada troškova izdavanja zdravstvene kartice za zaposlene br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovi obrazovanja - tretman benificiranog staža br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 90
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 93
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 96
VIII AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 139 od 16-30. aprila 2016. godine str. 103
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 25/2016 do 30/2016) br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA U PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 15. DO 31. MARTA 2016. GODINE br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 15
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR UREDBE O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 19
BUDŽETSKI SISTEM Širi kontekst donošenja Uredbe br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM Namenski transferi u socijalnoj zaštiti br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 23
BUDŽETSKI SISTEM PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM Fiskalni okvir za period od 2016. do 2018. godine br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 27
BUDŽETSKI SISTEM Prioritetne strukturne reforme za period od 2016. do 2018. godine br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Finansijske implikacije strukturnih reformi br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 34
RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE PROIZVODNJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Vođenje obračuna troškova i učinaka uz upotrebu sub-subanalitičkih konta u finansijskom knjigovodstvu br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO Evidencija troškova i učinaka u pomoćnim knjigama br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/ FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - MART 2016. GODINE br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Obrasci periodičnih izveštaja br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 48
RAČUNOVODSTVO PREDSTAVLJANJE RADA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE U 2015. GODINI br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 49
RAČUNOVODSTVO Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 49
RAČUNOVODSTVO Priprema i donošenje budžeta i finansijskih planova br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO Iskazivanje prihoda i primanja br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO Iskazivanje rashoda i izdataka br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 51
RAČUNOVODSTVO Javne nabavke br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 52
RAČUNOVODSTVO Poslovanje visokoškolskih ustanova br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 52
RAČUNOVODSTVO Revizije svrsishodnosti poslovanja br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 53
POREZI NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU - "Sl. glasnik RS", br. 28/2016 br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 57
POREZI OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 59
POREZI Godišnji porez na dohodak građana br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 59
POREZI Poreski obveznici br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 59
POREZI Neoporezivi iznos br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 60
POREZI Prihodi koji se oporezuju br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 60
POREZI Prihodi koji se umanjuju za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 60
POREZI Dohodak za oporezivanje br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 61
POREZI Poreska osnovica br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 61
POREZI Poreska stopa br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 61
POREZI Poreska prijava br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 61
POREZI Otpočinjanje i vođenje terenske poreske kontrole ne predstavlja činjenicu na osnovu koje se prekida rok zastarelosti pokretanja prekršajnog postupka br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA ODGOVORI NA PITANJA POVODOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA ŠEMATSKI PRIKAZ PRIMANJA ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADE, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA I VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA Sažetak br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA Obveznik podnošenja prijave, rokovi za podnošenje prijave i obrasci prijave br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA Podaci koji se unose i način unošenja u prijavu M-4K br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA Unošenje podataka o stažu osiguranja za osiguranike koji rade sa nepunim radnim vremenom br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA Unos podataka u matičnu evidenciju kada je doprinos plaćen u 2015. godini za neku raniju godinu br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 82
JAVNA PREDUZEĆA KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - "Sl. glasnik RS", br. 15/2016 br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 87
JAVNA PREDUZEĆA Program poslovanja br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 87
JAVNA PREDUZEĆA Razrešenje pre isteka mandata br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Revizija finansijskih izveštaja br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Raspodela dobiti javnih preduzeća br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Kaznene odredbe br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 90
JAVNA PREDUZEĆA Mogućnost davanja donacija od strane javnog preduzeća br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 91
JAVNA PREDUZEĆA Uplata dela dobiti ostvarene u 2015. godini od strane javnog preduzeća osnivaču - jedinici lokalne samouprave br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 92
JAVNA PREDUZEĆA Obaveza uplate dela dobiti privrednih društva u kojima republika ima učešće u vlasništvu u budžet republike br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 93
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 97
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 103
IX STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 137 od 16-31. marta 2016. godine str. 109
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 16/2016 do 24/2016) br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA U PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. MARTA 2016. GODINE br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM PROGRAM REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA 2016 - 2020 br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM Izveštaji i analize na kojima je zasnovan Program reforme br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 25
BUDŽETSKI SISTEM Ciljevi Programa reformi br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM Oblasti Programa reformi br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM Proces izrade Programa br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 30
BUDŽETSKI SISTEM IZVEŠTAJ O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU USPOSTAVLJENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Sistem finansijskog upravljanja i kontrole br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM Popunjavanje Obrasca Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 32
BUDŽETSKI SISTEM Način predaje Obrasca br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 33
BUDŽETSKI SISTEM IZVEŠTAJ O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 34
BUDŽETSKI SISTEM Nezavisnost rada interne revizije br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 34
BUDŽETSKI SISTEM Delokrug rada interne revizije br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 35
BUDŽETSKI SISTEM Sadržaj godišnjeg izveštaja o radu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 35
BUDŽETSKI SISTEM Popunjavanje Obrasca Godišnjeg izveštaja o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2015. godinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 35
BUDŽETSKI SISTEM Obveznici sastavljanja i predaje Izveštaja o radu interne revizije za 2015. godinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 36
BUDŽETSKI SISTEM Način dostavljanja Izveštaja br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJI U SVOM SASTAVU NEMAJU INDIREKTNE KORISNIKE br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Popunjavanje Obrasca 1 - Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO Popunjavanje Obrasca 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1.1. do 31.12.2015. godine br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO Izveštaji za koje nisu propisani obrasci br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 46
RAČUNOVODSTVO Pravni okvir za sprovođenje konsolidacije finansijskih izveštaja javnog sektora u Republici Srbiji br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO Pojam konsolidacije br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO Postupak konsolidacije br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO Specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 49
RAČUNOVODSTVO ODLUKA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA I ZAVRŠNOM RAČUNU ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 51
RAČUNOVODSTVO Donošenje Odluke o izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 51
RAČUNOVODSTVO Zaduživanje organizacija za obavezno socijalno osiguranje br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 52
RAČUNOVODSTVO Obrasci na kojima se sastavlja završni račun br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 52
RAČUNOVODSTVO KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 53
RAČUNOVODSTVO Instrukcija za izradu završnog računa za 2015. godinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 53
RAČUNOVODSTVO Specifičnosti konsolidacije Fonda br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 54
RAČUNOVODSTVO Kontrola izveštaja zdravstvenih ustanova br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 55
POREZI UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 59
POREZI Obveznici poreza na imovinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 60
POREZI Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 61
POREZI Poreska oslobođenja br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 61
POREZI Poreska stopa br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 66
POREZI Period za koji se utvrđuje porez na imovinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 66
POREZI Podnošenje poreske prijave br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 66
POREZI Plaćanje poreza na imovinu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 66
POREZI Poreska prijava na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - popunjavanje obrazaca br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 67
POREZI Rezime prvog podnošenja poreske prijave PPI-1 u 2016. godini br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KOMENTAR ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA Elementi plate br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu plate br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na naknadu troškova br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA Pravo na otpremninu br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA Budžetsko ograničenje br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA ZA UPLATU TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 16/2016 br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 79
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Osnovne odredbe br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 79
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Struktura broja računa za uplatu javnih prihoda br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 80
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obavezni elementi na obrascima platnih naloga br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 80
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nivo uplate javnih prihoda i primanja br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 80
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Struktura poziva na broj odobrenja računa za uplatu javnih prihoda br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 80
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 81
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Raspored javnih prihoda i primanja br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 81
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Povraćaj javnih prihoda br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 82
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izveštavanje o naplaćenim i raspoređenim javnim prihodima i primanjima br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 82
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 16/2016 br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Osnovne odredbe br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržina konta i primena Kontnog plana br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - "Sl. glasnik RS", br. 24/2016 br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 86
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR IZMENE PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 24/2016 br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 88
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart 2016. godine br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 91
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart/April 2016. godine br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 96
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 136 od 1-15. marta 2016. godine str. 103
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik rs", br. od 11/2016 do 14/2016) br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 7
BUDŽETSKI SISTEM PRIPREMA ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE PREDLOGA PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD OD 2017. DO 2019. GODINE br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Rokovi propisani Zakonom br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 17
BUDŽETSKI SISTEM Propisi od značaja za izradu predloga br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM Aktivnosti i pripreme za proces planiranja br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 18
BUDŽETSKI SISTEM POČELA SA RADOM NOVA APLIKACIJA ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 20
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - „Sl. glasnik RS", br. 10/2016 br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Pravni osnov i cilj donošenja br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 22
BUDŽETSKI SISTEM Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i rešenja Pravilnika br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 23
RAČUNOVODSTVO ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SAVETOVANJA „SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU" br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA PROMETA ROBNIH REZERVI br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO Nabavka robe za potrebe robnih rezervi br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO Isporuka gotovih proizvoda za potrebe robnih rezervi br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 34
RAČUNOVODSTVO Evidencija robnih rezervi na bazi naturalne razmene roba br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 35
RAČUNOVODSTVO Evidencija prodaje robe iz robnih rezervi br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 36
RAČUNOVODSTVO Evidencija davanja robe iz robnih rezervi na zajam radi obnavljanja robnih rezervi br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Evidencija davanja namenske robe u zakup br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 39
RAČUNOVODSTVO UPUTSTVO ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Pravila kod ispostavljanja faktura br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Način ispostavljanja fakture br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO Fakturisanje usluga zdravstvene zaštite br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO Fakturisanje utrošenih lekova, medicinskih sredstava, krvi i produkata krvi br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO Fakturisanje utrošaka koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2016. godinu br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 43
RAČUNOVODSTVO Fakturisanje usluga u slučaju povrede na radu, profesionalne bolesti i postupka naknade štete br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 44
RAČUNOVODSTVO Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta u poslovnim knjigama škole br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 45
POREZI KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU - „Sl. glasnik RS", br. 14/2016 br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 49
POREZI PORESKI TRETMAN PRIMLJENIH DONACIJA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 50
POREZI PORESKI TRETMAN USTUPANJA NEPOKRETNOSTI KOJE SU PROGLAŠENE KULTURNIM ILI ISTORIJSKIM SPOMENICIMA br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 52
POREZI HUMANITARNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 54
PLATE I DRUGA PRIMANJA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU U USTANOVAMA KULTURE br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 59
PLATE I DRUGA PRIMANJA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 59
PLATE I DRUGA PRIMANJA Određivanje visine jubilarne nagrade br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman isplate jubilarne nagrade br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA Koeficijent za obračun i isplatu plate nastavniku koji je završio osnovne akademske studije prvog stepena obima 240 ESPB br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE IZDAVANJE MENICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I POSTUPANJE U REALIZACIJI KOD UPRAVE ZA TREZOR br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Menica kao instrument plaćanja, obezbeđenja plaćanja i kreditni instrument br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 68
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupanje sa menicama br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Registracija menica kod Uprave za trezor br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prijem menice na izvršenje kod Uprave za trezor br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 72
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izvršenje menice u potpunosti br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 72
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA IZDAVANJEM MENICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija - Uprave za javni dug prilikom izdavanja sredstava obezbeđenja br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ovlašćena lica za potpisivanje menice br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 75
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Brisanje menica iz registra menica i ovlašćenja br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 76
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar/Mart 2016. godine br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 79
KALENDARI PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar/Mart 2016. godine br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 86
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 135 od 16-29. februara 2016. godine str. 93
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015 do 3/2016) br. 132-133 od januara 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA ZAKONI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. JANUARA 2016. GODINE DO 18. JANUARA 2016. GODINE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 15
POČETAK PRIMENE PROPISA OSTALI PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE U PERIODU OD 1. JANUARA DO 18. JANUARA 2016. GODINE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 18
RAČUNOVODSTVO GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 132-133 od januara 2016. godine str. 25
RAČUNOVODSTVO Propisi kojima je uređeno budžetsko računovodstvo i izveštavanje br. 132-133 od januara 2016. godine str. 26
RAČUNOVODSTVO Kalendar podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. god. br. 132-133 od januara 2016. godine str. 26
RAČUNOVODSTVO Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja br. 132-133 od januara 2016. godine str. 30
RAČUNOVODSTVO Računovodstveni iskazi - Obrasci na kojima se sastavljaju i dostavljaju finansijski izveštaji br. 132-133 od januara 2016. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava br. 132-133 od januara 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Osvrt na sadržinu konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka i rezultata poslovanja br. 132-133 od januara 2016. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO KLASE 000000 I 100000 NEFINANSIJSKA I FINANSIJSKA IMOVINA br. 132-133 od januara 2016. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO KLASA 200000 - OBAVEZE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 53
RAČUNOVODSTVO KLASA 300000 - KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA br. 132-133 od januara 2016. godine str. 57
RAČUNOVODSTVO KLASE 400000 I 500000 TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU br. 132-133 od januara 2016. godine str. 63
RAČUNOVODSTVO KLASE 700000 I 800000 TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 69
RAČUNOVODSTVO UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 132-133 od januara 2016. godine str. 74
RAČUNOVODSTVO OBRAČUN I KNJIŽENJE ISPRAVKE VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE NA TERET KAPITALA ZA 2015. GODINU KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 132-133 od januara 2016. godine str. 84
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 105/2015 br. 132-133 od januara 2016. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 110/2015 i 3/2015 br. 132-133 od januara 2016. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 112/2015 br. 132-133 od januara 2016. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO FINANSIRANJE TROŠKOVA DOMA ZDRAVLJA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO ROK IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA PO UGOVORIMA KOJI SU ZAKLJUČENI PRE 1.1.2016. GODINE U SLUČAJU KADA SE ISPORUKA DOBARA ILI USLUGA VRŠI SUKCESIVNO br. 132-133 od januara 2016. godine str. 99
POREZI PRIKAZ NOVINA U PORESKIM ZAKONIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 132-133 od januara 2016. godine str. 103
POREZI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 103/2015 br. 132-133 od januara 2016. godine str. 109
POREZI USLOVI POD KOJIMA SE JAVNO PREDUZEĆE SMATRA LICEM IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 132-133 od januara 2016. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZOR KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 105/2015 br. 132-133 od januara 2016. godine str. 117
PLATE I DRUGA PRIMANJA NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATE ZA POJEDINE ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2015. GODINE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 121
PLATE I DRUGA PRIMANJA OBRAČUN PLATE ZA DECEMBAR 2015. GODINE PRIMENOM NOVIH OSNOVICA U JAVNOM SEKTORU br. 132-133 od januara 2016. godine str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA POVRAĆAJ SREDSTAVA ODNOSNO OBUSTAVA POSTUPKA UTVRĐIVANJA TZV. SOLIDARNOG POREZA br. 132-133 od januara 2016. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA ISPLATA JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENOM KOD POSLODAVCA - INDIREKTNOG BUDŽETKOG KORISNIKA KOJI JE PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU STEKAO 2015. GODINE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA OLAKŠANO KORIŠĆENJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZBOG BOLESTI ILI KOMPLIKACIJE U VEZI SA ODRŽAVANJEM TRUDNOĆE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA NEPROMENJEN NAČIN OBRAČUNA TRUDNIČKOG BOLOVANJA POSLE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU br. 132-133 od januara 2016. godine str. 130
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 131
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 132-133 od januara 2016. godine str. 139
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 132-133 od januara 2016. godine str. 143
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 100/2015 do 104/2015) br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA Decembar 2015/Januar 2016. PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 15. DECEMBRA 2015. GODINE DO 15. JANUARA 2016. GODINE br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 17
POČETAK PRIMENE PROPISA Decembar 2015/Januar 2016. OSTALI PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE U PERIODU OD 15. DECEMBRA 2015. GODINE DO 15. JANUARA 2016. GODINE br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 26
BUDŽETSKI SISTEM POČETAK PRIMENE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA NA UGOVORE KOJI SU ZAKLJUČENI IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 31
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 103/2015 br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 32
BUDŽETSKI SISTEM KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 103/2015 br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE VIŠKOVA I MANJKOVA UTVRĐENIH POPISOM IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA UTVRĐIVANJEM NABAVNE CENE KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET BEZ NAKNADE OTPISANIH (RASHODOVANIH) OSNOVNIH SREDSTAVA KAO I PORESKI TRETMAN ISTIH br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 57
RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJA ĆE BITI PRENETA DO KRAJA 2015. GODINE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 58
RAČUNOVODSTVO PREKNJIŽAVANJE EVIDENCIJE LEKOVA KOJI SE IZDAJU NA RECEPT I POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA NALOG U APOTEKAMA br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 61
RAČUNOVODSTVO NAČIN DOSTAVLJANJA OBRAZACA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 63
POREZI OPŠTI USLOVI ZA PRIMENU SISTEMA INTERNOG OBRAČUNA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 67
POREZI JAVNA PREDUZEĆA KAO LICA IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O PDV br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 71
POREZI ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U SLUČAJU KADA JE AVANS NAPLAĆEN ZAKLJUČNO SA 14. A PROMET SE VRŠI OD 15. OKTOBRA 2015. GODINE br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 73
POREZI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE SMATRA PROMETOM IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA NAGRADE I POKLONI POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA ZAPOSLENIMA I DECI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2015. GODINI br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA PORESKI TRETMAN SA PRIMERIMA KNJIŽENJA DAVANJA DECI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 89
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Decembar 2015. godine / Januar 2016. godine br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 93
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Decembar 2015. / Januar 2016. godine br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 101
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 131 od 16-31. decembra 2015. godine str. 109
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 95/2015 do 99/2015) br. 130 od decembra 2015. godine str. 7
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA AKTUELNO - AKTI VLADE br. 130 od decembra 2015. godine str. 15
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Usvojena Fiskalna strategija za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu br. 130 od decembra 2015. godine str. 15
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Utvrđen maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru br. 130 od decembra 2015. godine str. 15
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA AKTUELNO - AKTI DRŽAVNIH ORGANA br. 130 od decembra 2015. godine str. 16
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Cene usluga porodičnog smeštaja od 1.12.2015. godine br. 130 od decembra 2015. godine str. 16
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015. Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015) br. 130 od decembra 2015. godine str. 16
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015. Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon i 92/2015) br. 130 od decembra 2015. godine str. 16
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015. Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika ("Sl. glasnik rs", br. 93/2015) br. 130 od decembra 2015. godine str. 26
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015. Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015) br. 130 od decembra 2015. godine str. 26
RAČUNOVODSTVO POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 130 od decembra 2015. godine str. 20
RAČUNOVODSTVO Propisi koji se primenjuju na popis imovine i obaveza za 2015. godinu br. 130 od decembra 2015. godine str. 29
RAČUNOVODSTVO Obveznici popisa br. 130 od decembra 2015. godine str. 30
RAČUNOVODSTVO Rokovi u vezi sa popisom br. 130 od decembra 2015. godine str. 32
RAČUNOVODSTVO I Faza: Pre popisa vrši se usklađivanje evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom br. 130 od decembra 2015. godine str. 33
RAČUNOVODSTVO II Faza: Usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza br. 130 od decembra 2015. godine str. 34
RAČUNOVODSTVO III Faza: Popis imovine i obaveza br. 130 od decembra 2015. godine str. 34
RAČUNOVODSTVO Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini br. 130 od decembra 2015. godine str. 37
RAČUNOVODSTVO Način, organizacija i postupak obavljanja popisa br. 130 od decembra 2015. godine str. 38
RAČUNOVODSTVO Odluka o organizaciji popisa i formiranje komisija br. 130 od decembra 2015. godine str. 41
RAČUNOVODSTVO IV faza: postupak izvršenja popisa, unos podataka u popisne liste i izveštaj o popisu br. 130 od decembra 2015. godine str. 42
RAČUNOVODSTVO MODELI AKATA U VEZI SA POPISOM br. 130 od decembra 2015. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Model odluke o godišnjem popisu i obrazovanju komisija za popis br. 130 od decembra 2015. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Model uputstva za rad komisija za godišnji popis br. 130 od decembra 2015. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Model plana rada komisije za godišnji popis br. 130 od decembra 2015. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Model izveštaja o izvršenom godišnjem popisu br. 130 od decembra 2015. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO Model odluke o usvajanju godišnjeg popisa br. 130 od decembra 2015. godine str. 45
RAČUNOVODSTVO POVRAĆAJ NEUTROŠENIH SREDSTAVA U 2015. GODINI U BUDŽET RS - PREMA NOVODONETOM UPUTSTVU UPRAVE ZA TREZOR ROK 31. DECEMBAR 2015. GODINE br. 130 od decembra 2015. godine str. 56
RAČUNOVODSTVO Uputstvo br. 130 od decembra 2015. godine str. 56
RAČUNOVODSTVO Obrazac SVS br. 130 od decembra 2015. godine str. 57
RAČUNOVODSTVO Rokovi za dostavljanje obrazaca SVS br. 130 od decembra 2015. godine str. 57
RAČUNOVODSTVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 97/2015 br. 130 od decembra 2015. godine str. 60
RAČUNOVODSTVO Izmene u normativnom delu Pravilnika br. 130 od decembra 2015. godine str. 60
RAČUNOVODSTVO Izmene u Kontnom planu za budžetski sistem br. 130 od decembra 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVE UREDBE O CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2015 br. 130 od decembra 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Predmet centralizovanih javnih nabavki br. 130 od decembra 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Uslovi i način planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenje postupka javne nabavke br. 130 od decembra 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki br. 130 od decembra 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki br. 130 od decembra 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE Vrste postupaka javnih nabavki koje sprovodi Uprava br. 130 od decembra 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE Režim u 2016. godini br. 130 od decembra 2015. godine str. 70
JAVNE NABAVKE NOVINE U REGULATIVI JAVNIH NABAVKI U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA (IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) br. 130 od decembra 2015. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Izmenjene odredbe Zakona u vezi pojma naručioca u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga br. 130 od decembra 2015. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Izmenama i dopunama Zakona nisu menjane odredbe o pojmu delatnosti br. 130 od decembra 2015. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Izuzeci od primene Zakona br. 130 od decembra 2015. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Način dodele ugovora o javnoj nabavci i posebna pravila postupka br. 130 od decembra 2015. godine str. 73
JAVNE NABAVKE UTVRĐEN SPISAK DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SU NARUČIOCI U SMISLU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 130 od decembra 2015. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Državni organi br. 130 od decembra 2015. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Organi autonomne pokrajine br. 130 od decembra 2015. godine str. 76
JAVNE NABAVKE Organi lokalne samouprave br. 130 od decembra 2015. godine str. 76
JAVNE NABAVKE MODELI AKATA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI br. 130 od decembra 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZOR KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 97/2015 br. 130 od decembra 2015. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA ISPLATA JEDNOKRATNOG NOVČANOG IZNOSA OD 7.000 DINARA ZAPOSLENIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA U SKLADU SA ZAKLJUČKOM VLADE RS br. 130 od decembra 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA MOGUĆNOST PRIMENE POVOLJNIJEG PROPISA PRILIKOM OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA br. 130 od decembra 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA PITANJA I ODGOVORI br. 130 od decembra 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA Dan nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje po osnovu dnevnica za službeni put u inostranstvo br. 130 od decembra 2015. godine str. 88
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 130 od decembra 2015. godine str. 93
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Decembar 2015. / Januar 2016. godine br. 130 od decembra 2015. godine str. 97
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 130 od decembra 2015. godine str. 107
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2015 br. 129 novembar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA OBAVEZA IZRADE I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2016. GODINU br. 129 novembar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod br. 129 novembar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izrada godišnjeg programa poslovanja (GPP) br. 129 novembar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Praćenje realizacije programa poslovanja br. 129 novembar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Smernice za GPP JP za 2016. godinu br. 129 novembar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak Vlade RS iz 2008. godine -naknade za rad u organima upravljanja br. 129 novembar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključne napomene br. 129 novembar 2015. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRIMALAC DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KAO PORESKI DUŽNIK br. 129 novembar 2015. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Određivanje poreskog dužnika za promet dobar i usluga u oblasti građevinarstva br. 129 novembar 2015. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Određivanje poreskog dužnika u slučaju kada je avans naplaćen zaključno sa 14.10. a promet se vrši od 15.10.2015. godine br. 129 novembar 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Izdavanje računa za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga br. 129 novembar 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze za primaoca dobara i usluga iz oblasti građevinarstva i interni obračun PDV br. 129 novembar 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Način iskazivanja podatak u poreskoj prijavi PDV kod obveznika PDV koji vrši promet i kod poreskog dužnika br. 129 novembar 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa dobara i usluga i uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije programa Evropske unije "Kreativna Evropa" sa aspekta zakona o PDV br. 129 novembar 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na poresko oslobođenje za promet usluga koji se vrši u okviru sprovođenja projekta finansiranog iz sredstava donacije EU br. 129 novembar 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo obveznika PDV - primaoca dobara ili usluga da obračunati PDV odbije kao prethodni porez u slučaju kada je račun izdao obveznik PDV kojem je posle izdavanja računa privremeno oduzet PIB br. 129 novembar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nenadležnost suda opšte nadležnosti za postupanje u poreskoj materiji br. 129 novembar 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE ODREĐIVANJE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE br. 129 novembar 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Neophodnost određivanja dodatnih uslova br. 129 novembar 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Način određivanja i definisanje dodatnih uslova br. 129 novembar 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti dodatnih uslova br. 129 novembar 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE MEŠOVITE NABAVKE br. 129 novembar 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Određivanje procenjene vrednosti i poslovi koje obavlja žiri prilikom sprovođenja konkursa za dizajn br. 129 novembar 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavke usluga projektovanja br. 129 novembar 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Blagovremenost zahteva za naknadu troškova postupka kod javnih nabavki br. 129 novembar 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 129 novembar 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravni režim šuma i šumskog zemljišta u javnoj svojini br. 129 novembar 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obavezna dokumentacija br. 129 novembar 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Razlozi za izmenu i dopunu Zakona br. 129 novembar 2015. godine str. 43
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Značenje pojmova br. 129 novembar 2015. godine str. 43
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Planovi gazdovanja šumama br. 129 novembar 2015. godine str. 43
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja br. 129 novembar 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Seča šuma br. 129 novembar 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Promena namene korišćenja šumskog zemljišta br. 129 novembar 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sanacioni plan i poslovi nacionalne inventure šuma br. 129 novembar 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaštita šuma br. 129 novembar 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Način seče i promet stabala i delova stabala koji su namenjeni za novogodišnje i druge praznike br. 129 novembar 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun i oslobađanje od naknade za posečeno drvo u državnim šumama br. 129 novembar 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Komora inženjera šumarstva i ovlašćenja i dužnosti čuvara šuma br. 129 novembar 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Finansiranje br. 129 novembar 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini br. 129 novembar 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Susvojina na stvari u javnoj svojini br. 129 novembar 2015. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nekonačnost odluke stambene komisije br. 129 novembar 2015. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ovlašćenja poslodavca u postupku privremene dodele stana br. 129 novembar 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU - "Sl. glasnik RS", br. 91/2015 br. 129 novembar 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Zakona br. 129 novembar 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prikaz najznačajnijih novina br. 129 novembar 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sporazum o prestanku radnog odnosa br. 129 novembar 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku radnog odnosa na osnovu zaključenog sporazuma br. 129 novembar 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Iznos doprinosa koji se upisuje u obrazac M4 kada se doprinosi plaćaju na najnižu osnovicu u tekućem mesecu za prethodni mesec br. 129 novembar 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje suprotno Zakonu o radu pri zaključivanju ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima br. 129 novembar 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uređenje prava, obaveza i odgovornosti kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu br. 129 novembar 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastupanje zaposlenog u radnom sporu br. 129 novembar 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na dečiji dodatak br. 129 novembar 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost zastarevanja prava na utvrđivanje ništavosti br. 129 novembar 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nužnost utvrđivanja normativa i standarda rada br. 129 novembar 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz zbog povrede radne obaveze kada su se u radnjama zaposlenog stekli elementi krivičnog dela br. 129 novembar 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba nevažećeg kolektivnog ugovora inkorporisanih u pojedinačnom ugovoru o radu br. 129 novembar 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa rukovodiocu br. 129 novembar 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz radnog odnosa na određeno vreme br. 129 novembar 2015. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZUZIMANJE DRUGIH PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU IZ DOHOTKA ZA OPOREZIVANJE PO ČLANU 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 129 novembar 2015. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Primanja koja se u celini izuzimaju od oporezivanja br. 129 novembar 2015. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Primanja koja se izuzimaju od oporezivanja do iznosa utvrđenih članom 9. br. 129 novembar 2015. godine str. 66
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata otpremnine zaposlenom koji je sa prekidima radio kod istog poslodavca br. 129 novembar 2015. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje razlike neto prihoda zaposlenom u javnom sektoru za uplatu rešenjem Poreske uprave zaključno sa isplatom plate odnosno drugog stalnog primanja za mesec oktobar 2014. godine br. 129 novembar 2015. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman primanja zaposlenih u slučaju plaćanja troškova preventivnih zdravstvenih pregleda (tzv. sistematskih pregleda) od strane poslodavca br. 129 novembar 2015. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade dela troškova za boravak dece u privatnoj predškolskoj ustanovi br. 129 novembar 2015. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plaćanje doprinosa na tantijeme koje organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava isplaćuje autorima br. 129 novembar 2015. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Posledica propuštanja zakonom propisanog roka za donošenje rešenja br. 129 novembar 2015. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rok zastarelosti potraživanja naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva br. 129 novembar 2015. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 129 novembar 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ROKOVI U UPRAVNOM POSTUPKU br. 129 novembar 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podela rokova br. 129 novembar 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski i službeni rokovi br. 129 novembar 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kriterijumi za određivanje statusa posebne organizacije br. 129 novembar 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo državnih službenika na naknadu prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla br. 129 novembar 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBJEDINJENI PREGLED ODLUKA KOMISIJE ZA TUMAČENJE ODREDABA NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA br. 129 novembar 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Liste i preuzimanje br. 129 novembar 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekovremeni rad br. 129 novembar 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Godišnji odmor br. 129 novembar 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plaćeno odsustvo br. 129 novembar 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada troškova br. 129 novembar 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Otpremnina br. 129 novembar 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Solidarna pomoć br. 129 novembar 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Jubilarna nagrada br. 129 novembar 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje zaposlenih br. 129 novembar 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rang lista br. 129 novembar 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje i donošenje rešenja br. 129 novembar 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštićene kategorije br. 129 novembar 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tehničko-prostorni uslovi br. 129 novembar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava sindikalnih predstavnika br. 129 novembar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava sindikalnih predstavnika br. 129 novembar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važenje posebnog kolektivnog ugovora br. 129 novembar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saglasnost kolektivnih ugovora br. 129 novembar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost Komisije br. 129 novembar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROGRAMA, KADRA, PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 129 novembar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje odraslih, odrasli, polaznici, kandidati - zakonska regulativa br. 129 novembar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih br. 129 novembar 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTI, NAZIVU I SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA I UVERENJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 129 novembar 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje odraslih, odrasli, polaznici, kandidati - zakonska regulativa br. 129 novembar 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih br. 129 novembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prevod, odobravanje i izdavanje udžbenika na jeziku nacionalne manjine br. 129 novembar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje na radno mesto pomoćnika direktora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 129 novembar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo učešća na ponovljenom konkursu za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja br. 129 novembar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Smanjenje norme nastavniku sa invaliditetom br. 129 novembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje svedočanstva i diplome vanrednom učeniku koji je u toku školovanja promenio školu br. 129 novembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazak vanrednog učenika u drugu srednju školu br. 129 novembar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje ispita iz stranog jezika u gimnaziji br. 129 novembar 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost vođenja disciplinskog postupka br. 129 novembar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ponovno raspoređivanje nastavnika u slučaju prijema novog zaposlenog br. 129 novembar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izbor u zvanje nastavnika posle školske 1996/1997 godine br. 129 novembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza lekara opšte prakse da sledi uputstva lekara specijaliste br. 129 novembar 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje savetnika pacijenata da traži izjašnjavanje stručnih organa zdravstvene ustanove br. 129 novembar 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremena zamena izabranog lekara br. 129 novembar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povreda prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge br. 129 novembar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Limit opredeljenih pacijenata po izabranom lekaru br. 129 novembar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na drugo stručno mišljenje u drugoj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi br. 129 novembar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita br. 129 novembar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.11.2015. GODINE br. 129 novembar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća br. 129 novembar 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje uslova za uređivanje, upotrebu, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta od strane jedinice lokalne samouprave - osvrt na dopis Ministarstva finansija br. 129 novembar 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status opštinskih direkcija koje posluju u pravnoj formi "javno preduzeće" - osvrt na dopis Ministarstva finansija br. 129 novembar 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Određivanje visine naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora javnog preduzeća br. 129 novembar 2015. godine str. 121
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Novembar / Decembar 2015. godine br. 129 novembar 2015. godine str. 122
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Novembar / Decembar 2015. godine br. 129 novembar 2015. godine str. 124
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 129 novembar 2015. godine str. 132
BUDZETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRSENJE BUDZETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2015 br. 128 novembar 2015. godine str. 11
BUDZETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRSENJE BUDZETA Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora nadležnim trezorima (čl. 3-11. Pravilnika) br. 128 novembar 2015. godine str. 11
BUDZETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRSENJE BUDZETA Način i postupak dostavljanja i preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama (čl. 12. i 13. Pravilnika) br. 128 novembar 2015. godine str. 12
BUDZETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRSENJE BUDZETA Postupak vršenja nadzora (čl. 14-16. Pravilnika) br. 128 novembar 2015. godine str. 13
BUDZETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRSENJE BUDZETA Povećanje aproprijacije za isplatu plate br. 128 novembar 2015. godine str. 14
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU, SA PRIMERIMA AKATA br. 128 novembar 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Pravni osnov za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu br. 128 novembar 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Nadležnost za donošenje br. 128 novembar 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Nemogućnost oslobođenja od poreza na imovinu privrednog društva za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom br. 128 novembar 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Utvrđivanje poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za period do 31. decembra 2013. godine br. 128 novembar 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Javno preduzeće kao obveznik poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini kojima upravlja br. 128 novembar 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Javno preduzeće kao obveznik poreza na imovinu za poslovni prostor u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave koje izdaje u zakup na osnovu ovlašćenja datih aktom o osnivanju koji je donela jedinica lokalne samouprave br. 128 novembar 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige u jedinici lokalne samouprave koja je u skladu sa zakonom o porezima na imovinu utvrdila zone i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama br. 128 novembar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Nadležnost za utvrđivanje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave br. 128 novembar 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Ustanove i javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave kao obveznici poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini na kojima su imaoci prava korišćenja br. 128 novembar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI SE DONOSE RADI Vremensko važenje zakona u poreskom postupku br. 128 novembar 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PROPISANI ČLANOM 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 128 novembar 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Registracija kod nadležnog organa, odnosno upis u odgovarajući registar - član 75. stav 1. tačka 1) zakona br. 128 novembar 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Neosuđivanost ponuđača i njegovog zakonskog zastupnika za pojedina krivična dela - član 75. stav 1. tačka 2) zakona br. 128 novembar 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Neosuđivanost ponuđača i njegovog zakonskog zastupnika za pojedina krivična dela - član 75. stav 1. tačka 2) zakona br. 128 novembar 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Nepostojanje mere zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda - brisana tačka 3) člana 75. stav 1. zakona br. 128 novembar 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Izmirenost dospelih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina - član 75. stav 1. tačka 4) zakona br. 128 novembar 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Posedovanje važeće dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom - član 75. stav 1. tačka 5) zakona br. 128 novembar 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Javnost i dostupnost Registra ponuđača br. 128 novembar 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE VOĐENJE POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SHODNO ODREDBAMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 128 novembar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Suspenzivno dejstvo zahteva za zaštitu prava br. 128 novembar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca po podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 128 novembar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Postupak pred Republičkom komisijom br. 128 novembar 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM NA PALIĆU 30.9.2015. GODINE br. 128 novembar 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Određivanje procenjene vrednosti i poslovi koje obavlja žiri prilikom sprovođenja konkursa za dizajn br. 128 novembar 2015. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Vrednosna ograničenja prilikom izmene ugovora o javnoj nabavci br. 128 novembar 2015. godine str. 55
JAVNE NABAVKE Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca pre isteka roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke br. 128 novembar 2015. godine str. 56
JAVNE NABAVKE Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca posle donošenja odluke kojom se okončava postupak javne nabavke br. 128 novembar 2015. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ AVGUSTA I SEPTEMBRA 2015. GODINE br. 128 novembar 2015. godine str. 60
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nastupanje zastarelosti potraživanja utvrđenog sudskom odlukom br. 128 novembar 2015. godine str. 64
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Rešavanje stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini br. 128 novembar 2015. godine str. 65
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građenje na zemljištu u društvenoj svojini br. 128 novembar 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 128 novembar 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost otkaza ugovora o radu od strane poslodavca br. 128 novembar 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje osnova za prestanak radnog odnosa br. 128 novembar 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ispunjenost zakonskih uslova za prestanak radnog odnosa po osnovu viška zaposlenih br. 128 novembar 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vreme i radnje koje čine povredu radne obaveze kao bitni elementi upozorenja i rešenja o otkazu br. 128 novembar 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška donetog pre stupanja na snagu akta o sistematizaciji br. 128 novembar 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje zaštite sindikalnog predstavnika u slučaju povrede radnih obaveza ili povrede radne discipline br. 128 novembar 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procena zdravstvenog stanja zaposlenog od strane poslodavca kao neopravdan razlog za prestanak radnog odnosa br. 128 novembar 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost prerastanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima u radni odnos br. 128 novembar 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opravdanost izostanka sa posla br. 128 novembar 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležnost u radnim sporovima br. 128 novembar 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odsustvo otkaznih razloga br. 128 novembar 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2015. GODINE - NERADNI DAN br. 128 novembar 2015. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade za odsustvo na dan praznika br. 128 novembar 2015. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika br. 128 novembar 2015. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembra br. 128 novembar 2015. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada plate korisnicima javnih sredstava za odsustvovanje na dan praznika br. 128 novembar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika br. 128 novembar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna uvećane zarade zaposlenom za rad na dan praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembra br. 128 novembar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR IZMENE UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 90/2015 br. 128 novembar 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA POKRAJINSKE UREDBE O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - "Sl. list AP Vojvodine", br. 44/2015 br. 128 novembar 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa po osnovu ugovora o delu br. 128 novembar 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade troškova fizičkom licu po osnovu autorskog dela br. 128 novembar 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora br. 128 novembar 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prava zaposlenih na jednaku zaradu za isti rad br. 128 novembar 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na minimalnu zaradu br. 128 novembar 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu troškova prevoza br. 128 novembar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 128 novembar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU - "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 128 novembar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usluge u turizmu, taksa i penali, Registar turizma, nadzor i kaznene odredbe br. 128 novembar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugostiteljska, nautička i lovnoturistička delatnost br. 128 novembar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Aktivna legitimacija u postupku zaštite odborničkih mandata br. 128 novembar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost suda za rešavanje radnih sporova u lokalnoj samoupravi br. 128 novembar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost policijskog službenika za štetu pričinjenu trećem licu br. 128 novembar 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA br. 128 novembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne napomene br. 128 novembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pripravnik - pojam br. 128 novembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu br. 128 novembar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mentor br. 128 novembar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencija br. 128 novembar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Provera savladanosti programa, komisija za proveru savladanosti programa br. 128 novembar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispit za licencu br. 128 novembar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komisija br. 128 novembar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zahtev za polaganje ispita, ispunjenost uslova za polaganje ispita za licencu br. 128 novembar 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tok ispita br. 128 novembar 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlaganje ispita br. 128 novembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje na ispitu br. 128 novembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Troškovi ispita, zapisnik br. 128 novembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Licenca i registar nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kojima je izdata licenca br. 128 novembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAČIN I POSTUPAK ZAŠTITE RODITELJSKOG PRAVA I PRAVA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 128 novembar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja - vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta br. 128 novembar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje ostalih delatnosti u predškolskoj ustanovi br. 128 novembar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšti principi sistema obrazovanja i vaspitanja, ciljevi i principi predškolskog vaspitanja i obrazovanja po zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju br. 128 novembar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava deteta sa stanovišta propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i njihova zaštita br. 128 novembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost ustanove za bezbednost dece br. 128 novembar 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrane u obrazovno-vaspitnom sistemu i mere zaštite br. 128 novembar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis dece br. 128 novembar 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE br. 128 novembar 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na preuzimanje zaposlenog u školi koji je prijavljen za polaganje ispita za licencu br. 128 novembar 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preraspodela viška norme časova u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 128 novembar 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje servirke na radno mesto spremačice u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 128 novembar 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis u drugi razred učenika srednje škole koji je promenio obrazovni profil a nije položio dopunske ispite za prvi razred br. 128 novembar 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na besplatno obrazovanje vanrednog učenika srednje škole br. 128 novembar 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje vladanja učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju br. 128 novembar 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Derogacija pravila o preobražaju radnog odnosa na određeno vreme br. 128 novembar 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI br. 128 novembar 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod br. 128 novembar 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. oktobra 2015. godine br. 128 novembar 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pregled mogućih iznosa novčane socijalne pomoći u zavisnosti od starosne strukture, veličine i sastava porodice br. 128 novembar 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj korisnika, ukupno isplaćena sredstva za NSP i prosečno isplaćen iznos po porodici i licu br. 128 novembar 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cene usluga smeštaja i prihodi ustanova br. 128 novembar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene odnosno usklađivanje cena usluga smeštaja br. 128 novembar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE NOVE - USKLAĐENE CENE USLUGA USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA br. 128 novembar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene parametara koji utiču na visinu cena smeštaja i povećanje cena br. 128 novembar 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje o cenama usluga smeštaja u ustanovama br. 128 novembar 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U USTANOVAMA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA br. 128 novembar 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status udruženja građana - sportskog saveza grada koji se finansira iz sredstava lokalne samouprave u pogledu primene propisa koji se odnose na korisnike javnih sredstava br. 128 novembar 2015. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Novembar 2015. godine br. 128 novembar 2015. godine str. 155
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Novembar / Decembar 2015. godine br. 128 novembar 2015. godine str. 158
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 128 novembar 2015. godine str. 164
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa br. 127 oktobar 2015. godine str. 5
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 127 oktobar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Određivanje roka zastarelosti na potraživanja između pravnih lica i preduzetnika br. 127 oktobar 2015. godine str. 12
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Na usluge smeštaja u zdravstvenim ustanovama korisnicima vaučera za podsticanje razvoja domaćeg turizma u Srbiji ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV br. 127 oktobar 2015. godine str. 13
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman novčanih sredstava po osnovu subvencije koja predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga br. 127 oktobar 2015. godine str. 14
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način određivanja osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara br. 127 oktobar 2015. godine str. 14
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa pdv po kojoj se oporezuje promet pojedinačnih usluga u okviru usluga tekućeg i investicionog održavanja i sanacije zelenih rekreativnih površina br. 127 oktobar 2015. godine str. 15
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 16
JAVNE NABAVKE Obavezni elementi konkursne dokumentacije prema vrsti postupka javne nabavke br. 127 oktobar 2015. godine str. 16
JAVNE NABAVKE Uputstvo ponuđačima kako da sačine prihvatljivu ponudu i obrazac ponude br. 127 oktobar 2015. godine str. 20
JAVNE NABAVKE Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona br. 127 oktobar 2015. godine str. 21
JAVNE NABAVKE Obrazac strukture cene i sredstva obezbeđenja br. 127 oktobar 2015. godine str. 21
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke br. 127 oktobar 2015. godine str. 22
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI ODLUKE O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE VIŠE NARUČILACA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 23
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O FORMI PLANA JAVNIH NABAVKI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PLANA JAVNIH NABAVKI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 24
JAVNE NABAVKE KOMENTAR IZMENJENOG PRAVILNIKA O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 83/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 25
JAVNE NABAVKE KOMENTAR IZMENJENOG PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 27
JAVNE NABAVKE Program stručnog osposobljavanja br. 127 oktobar 2015. godine str. 28
JAVNE NABAVKE Način polaganja stručnog ispita br. 127 oktobar 2015. godine str. 28
JAVNE NABAVKE IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI NAKON ZAKLJUČENJA ODNOSNO TOKOM TRAJANJA UGOVORA br. 127 oktobar 2015. godine str. 30
JAVNE NABAVKE Povećanje obima predmeta javne nabavke i viškovi radova br. 127 oktobar 2015. godine str. 30
JAVNE NABAVKE Promena cene i drugih bitnih elemenata br. 127 oktobar 2015. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Način izmene ugovora i obaveze naručioca br. 127 oktobar 2015. godine str. 31
JAVNE NABAVKE PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA br. 127 oktobar 2015. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Predmet uređivanja br. 127 oktobar 2015. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Značenje pojmova br. 127 oktobar 2015. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Plan nabavki br. 127 oktobar 2015. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Kriterijumi za planiranje nabavki br. 127 oktobar 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Ciljevi postupka javne nabavke br. 127 oktobar 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Postupak planiranja nabavki br. 127 oktobar 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke br. 127 oktobar 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Ovlašćenja i odgovornosti u postupku javne nabavke br. 127 oktobar 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Obezbeđivanje konkurencije br. 127 oktobar 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Postupanje u cilju zaštite podataka i određivanje poverljivosti br. 127 oktobar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Evidentiranje radnji i akata, čuvanje dokumentacije u vezi sa javnim nabavkama i vođenje evidencije zaključenih ugovora i dobavljača br. 127 oktobar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Nabavke na koje se zakon ne primenjuje br. 127 oktobar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci br. 127 oktobar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Kriterijumi, pravila i način provere kvantiteta i kvaliteta isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova br. 127 oktobar 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Kontrola javnih nabavki br. 127 oktobar 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Završna odredba br. 127 oktobar 2015. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Rok važenja ponude i promena ugovorene cene kod ugovora o javnoj nabavci br. 127 oktobar 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PREPORUKA POSLODAVCIMA U JAVNOM SEKTORU ZA POSTUPANJE POVODOM REŠENJA USTAVNOG SUDA U VEZI SA ČLANOM 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 127 oktobar 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NEIZVESNOST U POGLEDU PRIMENE ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 127 oktobar 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 127 oktobar 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU br. 127 oktobar 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo pomoćnika opštine na naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor zbog odlaska u penziju br. 127 oktobar 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na srazmeran godišnji odmor br. 127 oktobar 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obustava izvršenja pojedinačnog akta ili radnje donetog, odnosno preduzete na osnovu osporene odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru br. 127 oktobar 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu br. 127 oktobar 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu usled povrede radne obaveze br. 127 oktobar 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Štrajk i zakonitost otkaza br. 127 oktobar 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonitost rešenja o otkazu br. 127 oktobar 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Preobražaj radnog odnosa br. 127 oktobar 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postojanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez ugovora o radu br. 127 oktobar 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje zaposlenog prema stručnoj spremi i sudska nenadležnost br. 127 oktobar 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sporazumni prestanak radnog odnosa br. 127 oktobar 2015. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA S ASPEKTA KORISNIKA U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod - delokrug primene Uredbe za državne službenike i nameštenike na druga lica u javnom sektoru i van njega br. 127 oktobar 2015. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Novelirana prava na pojedine naknade troškova u skladu sa Izmenama uredbe br. 127 oktobar 2015. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMENA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA NA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA br. 127 oktobar 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ko je u obavezi da direktno primenjuje Uredbu? br. 127 oktobar 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Uredbe na zaposlene u javnim službama br. 127 oktobar 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata razlike zarade br. 127 oktobar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nezaposlenosti br. 127 oktobar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza obaveštavanja zaposlenog o pravu na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti br. 127 oktobar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zabrana diskriminacije među zaposlenima br. 127 oktobar 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 127 oktobar 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU - "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojmovi br. 127 oktobar 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje i razvoj turizma br. 127 oktobar 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turističke organizacije za promociju turizma br. 127 oktobar 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O IZGLEDU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina službene legitimacije br. 127 oktobar 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje za izdavanje službene legitimacije br. 127 oktobar 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak važenja određenih pravilnika danom početka primene Pravilnika - 30.4.2016. godine br. 127 oktobar 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete prouzrokovane primenom neustavnih odredbi zakona br. 127 oktobar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dodatna prava državnih službenika br. 127 oktobar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo državnog službenika na naknadu troškova prevoza br. 127 oktobar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje br. 127 oktobar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RADNI ODNOSI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA OSVRTOM NA PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA br. 127 oktobar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos na neodređeno vreme br. 127 oktobar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba br. 127 oktobar 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos na određeno vreme br. 127 oktobar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa br. 127 oktobar 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PREDMET REDOVNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA ŠKOLSKU/RADNU 2015/2016. GODINU br. 127 oktobar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 127 oktobar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe br. 127 oktobar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oblici stalnog stručnog usavršavanja br. 127 oktobar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje ostvarivanja stručnog usavršavanja br. 127 oktobar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavezno stručno usavršavanje br. 127 oktobar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe br. 127 oktobar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje zaposlenih u školi za osnovno obrazovanje odraslih br. 127 oktobar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Određivanje broja izvršilaca na radnom mestu rukovalac parnih kotlova u osnovnoj i srednjoj školi br. 127 oktobar 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost podele odeljenja na grupe za predmet građansko vaspitanje u srednjoj školi br. 127 oktobar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost preobražaja ranog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja br. 127 oktobar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilno postupanje zaposlenog kao osnov isključenja odgovornosti ustanove obrazovanja br. 127 oktobar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo br. 127 oktobar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost zdravstvene ustanove za štetu nastalu propustom njenih zaposlenih br. 127 oktobar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete nastale na radu ili u vezi sa radom br. 127 oktobar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje protivpravnosti hospitalizacije br. 127 oktobar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura br. 127 oktobar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brisanje medija iz registra bez sprovođenja postupka prenosa akcija zaposlenima br. 127 oktobar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća br. 127 oktobar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost sticanja prava svojine javnog preduzeća na nepokretnostima u državnoj svojini br. 127 oktobar 2015. godine str. 113
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar / Novembar 2015. godine br. 127 oktobar 2015. godine str. 114
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2015. godine br. 127 oktobar 2015. godine str. 118
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 127 oktobar 2015. godine str. 126
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa br. 126 oktobar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ZAKLJUČAK VISOKOG SAVETA SUDSTVA O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA br. 126 oktobar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vraćanje dobijenih novčanih sredstava po osnovu subvencije br. 126 oktobar 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 126 oktobar 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Izmene kod predmeta oporezivanja br. 126 oktobar 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Evidentiranje stranih lica u sistem PDV - poreski punomoćnik stranog lica br. 126 oktobar 2015. godine str. 18
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Izmene uslova za određivanje poreskog dužnika kod prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva br. 126 oktobar 2015. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Proširena je primena sistema internog obračuna PDV (obrnutog terećenja) br. 126 oktobar 2015. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Obveznik PDV koji naplaćuje naknadu u ime i za račun stranog lica kao poreski dužnik br. 126 oktobar 2015. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Izmene kod određivanja mesta prometa dobara i usluga u pojedinim slučajevima br. 126 oktobar 2015. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Izmene i dopune kod nastanka poreske obaveze i vremena prometa dobara br. 126 oktobar 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Izmene i dopune kod utvrđivanja poreske osnovice br. 126 oktobar 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Izmene odredaba kojima se uređuje primena posebne poreske stope br. 126 oktobar 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Izmene i dopune kod poreskih oslobođenja br. 126 oktobar 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 11. Izmene i dopune u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza br. 126 oktobar 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 12. Izmene i dopune kod posebnog postupka oporezivanja prometa polovnih dobara (oporezivanje razlike) br. 126 oktobar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 13. Obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu br. 126 oktobar 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 14. Izmene i dopune kod određivanja poreskog perioda za koji obveznik PDV obračunava i plaća PDV br. 126 oktobar 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 15. Izmena roka za dostavljanje poreske prijave za tromesečne obveznike br. 126 oktobar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 16. Izmene u vezi sa dostavljanjem obaveštenja o licu od kojeg su otkupljena dobra - sekundarne sirovine, poljoprivredni ili šumski proizvodi ili primljene usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama ili poljoprivredne usluge br. 126 oktobar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 17. Ostale izmene i dopune br. 126 oktobar 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 18. Prelazne odredbe br. 126 oktobar 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izdavanje računa za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga (sukcesivne isporuke) br. 126 oktobar 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (Ne)obaveznost obračuna i plaćanja PDV nadoknade od strane škole prilikom nabavke dobara od poljoprivrednog proizvođača br. 126 oktobar 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman novčanih sredstava - subvencija koje prima javno komunalno preduzeće od osnivača br. 126 oktobar 2015. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Za promet dobara i usluga u okviru izgradnje građevinskog objekta koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru - jedinici lokalne samouprave, t.j. organu jedinice lokalne samouprave, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik br. 126 oktobar 2015. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV - izvođač radova na osnovu istog pravnog akta vrši i izgradnju/dogradnju i rekonstrukciju građevinskog objekta br. 126 oktobar 2015. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ustanova kao obveznik poreza na imovinu br. 126 oktobar 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE DONETI PRVI PODZAKONSKI AKTI USKLAĐENI SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 126 oktobar 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 126 oktobar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Način planiranja nabavki i odgovornost za planiranje br. 126 oktobar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Ciljevi postupka javne nabavke br. 126 oktobar 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Način izvršavanja obaveza iz postupka javne nabavke br. 126 oktobar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Način obezbeđivanja konkurencije br. 126 oktobar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke br. 126 oktobar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Kontrola javnih nabavki br. 126 oktobar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci br. 126 oktobar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PROPISANI ČL. 7. I 7a br. 126 oktobar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje - član 7 br. 126 oktobar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Nabavke između povezanih lica - član 7a br. 126 oktobar 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE VRSTE I NAČIN ODREĐIVANJA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI br. 126 oktobar 2015. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Kriterijum najniže ponuđene cene br. 126 oktobar 2015. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude br. 126 oktobar 2015. godine str. 54
JAVNE NABAVKE POKRETANJE POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SHODNO NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 126 oktobar 2015. godine str. 57
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva br. 126 oktobar 2015. godine str. 57
JAVNE NABAVKE Blagovremenost zahteva za zaštitu prava br. 126 oktobar 2015. godine str. 58
JAVNE NABAVKE Posebna pravila u vezi sa zaštitom prava u postupku javne nabavke koja se sprovode radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća br. 126 oktobar 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE Uslovi za dodelu ugovora ponuđaču čija je ponuđena cena veća od procenjene vrednosti javne nabavke male vrednosti br. 126 oktobar 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE Nabavka opreme prema aktu o donaciji kojim nije uređen postupak nabavke br. 126 oktobar 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Rok važenja ponude i promena ugovorene cene kod ugovora o javnoj nabavci br. 126 oktobar 2015. godine str. 63
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA RAČUNANJE ROKOVA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA br. 126 oktobar 2015. godine str. 64
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pojam zastarelosti br. 126 oktobar 2015. godine str. 64
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Vreme potrebno za zastarelost br. 126 oktobar 2015. godine str. 65
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastoj zastarevanja br. 126 oktobar 2015. godine str. 67
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekid zastarevanja br. 126 oktobar 2015. godine str. 67
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo merodavno za zastarelost br. 126 oktobar 2015. godine str. 68
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe br. 126 oktobar 2015. godine str. 68
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 126 oktobar 2015. godine str. 70
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obrazac NEP-JS - PODACI O NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA br. 126 oktobar 2015. godine str. 70
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Preduzimanje radnji od strane pravnog lica br. 126 oktobar 2015. godine str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE AKTUELNOSTI U REGULATIVI DEVIZNOG POSLOVANJA br. 126 oktobar 2015. godine str. 75
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Najznačajnije izmene u deviznom poslovanju koje se primenjuju od 1.10.2015. godine br. 126 oktobar 2015. godine str. 75
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Odnos između propisa o deviznom poslovanju i propisa o platnim uslugama br. 126 oktobar 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Devizni računi rezidenata i nerezidenata u Republici br. 126 oktobar 2015. godine str. 77
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novine u izveštavanju Narodne banke Srbije br. 126 oktobar 2015. godine str. 77
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmene i dopune propisa o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom br. 126 oktobar 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NAJNOVIJI DOPIS MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU OD 7.10.2015. GODINE POVODOM RACIONALIZACIJE BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 126 oktobar 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE I ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH PRILIKOM ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 126 oktobar 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije br. 126 oktobar 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakon o državnim službenicima br. 126 oktobar 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakon o radnim odnosima u državnim organima br. 126 oktobar 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakon o radu br. 126 oktobar 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O NAČINU UREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 126 oktobar 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepreduzimanje neophodnih mera za bezbedan rad od strane odgovornog lica br. 126 oktobar 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o stručnom osposobljavanju o usavršavanju br. 126 oktobar 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Posledice neobjavljivanja opšteg akta poslodavca br. 126 oktobar 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nevraćanje radne knjižice zaposlenom br. 126 oktobar 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponašanje poslodavca suprotno zakonu br. 126 oktobar 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povreda radne obaveze br. 126 oktobar 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Upozorenje zaposlenog pre otkaza ugovora o radu br. 126 oktobar 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze br. 126 oktobar 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa na određeno vreme br. 126 oktobar 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zabrana diskriminacije zaposlenih br. 126 oktobar 2015. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA - PRAVNI OSNOV I PORESKI TRETMAN br. 126 oktobar 2015. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman ugovorene naknade br. 126 oktobar 2015. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obrasci za preračun sa neto na bruto iznos naknade br. 126 oktobar 2015. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna br. 126 oktobar 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015) br. 126 oktobar 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA I UVODNA ODREDBA br. 126 oktobar 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA II TROŠKOVI KOJI SE NAKNAĐUJU br. 126 oktobar 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA III NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ZA ODLAZAK S RADA br. 126 oktobar 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IV NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI br. 126 oktobar 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA V NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO br. 126 oktobar 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA VI NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE U INOSTRANSTVO br. 126 oktobar 2015. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA VII NAKNADA TROŠKOVA RADA I BORAVKA NA TERENU br. 126 oktobar 2015. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA VIII NAKNADA TROŠKOVA PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA br. 126 oktobar 2015. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IX OTPREMNINA br. 126 oktobar 2015. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE br. 126 oktobar 2015. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način obračuna i isplate autorskog honorara nerezidentu iz Slovačke Republike br. 126 oktobar 2015. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Bolovanje do 30 i preko 30 dana za zaposlenog koji je prijavljen na pola radnog vremena br. 126 oktobar 2015. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zastarelost potraživanja naknade troškova za specijalizaciju zaposlenog br. 126 oktobar 2015. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost pokretanja upravnog spora protiv rešenja poreske uprave kojim je utvrđena razlika za uplatu neto prihoda br. 126 oktobar 2015. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vodoprivredno društveno preduzeće koje ima 100% učešća društvenog kapitala u strukturi kapitala i koje nije organizovano kao privredno društvo kao deo javnog sektora br. 126 oktobar 2015. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač i jedini član akcionarsko društvo koje ima 99,92% učešća društvenog kapitala u strukturi kapitala kao deo javnog sektora br. 126 oktobar 2015. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje prava na stimulativnu naknadu br. 126 oktobar 2015. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zaštita prava iz radnog odnosa br. 126 oktobar 2015. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata otpremnine nakon prestanka radnog odnosa br. 126 oktobar 2015. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata otpremnine br. 126 oktobar 2015. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Odsustvo pravnog dejstva izjave o odricanju od otpremnine br. 126 oktobar 2015. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zastarelost potraživanja naknade materijalne štete br. 126 oktobar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 126 oktobar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015) br. 126 oktobar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje delatnosti, kriterijuma i sredstava za sprovođenje javnih radova od strane jedinice lokalne samouprave br. 126 oktobar 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje turističkog inspektora u postupku kontrole pružanja usluge smeštaja od strane fizičkih lica u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu br. 126 oktobar 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost podzakonskih propisa br. 126 oktobar 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost obaveštavanja javnosti o radu policije br. 126 oktobar 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prethodna interna zaštita prava zaposlenog br. 126 oktobar 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrešenje direktora državnog organa br. 126 oktobar 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PREGLED NORMATIVNE DELATNOSTI U SISTEMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA U 2015. GODINI br. 126 oktobar 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnici objavljeni u prosvetnim glasnicima u toku 2015. godine (novi pravilnici i izmene i dopune) br. 126 oktobar 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakoni, pravilnici, poseban kolektivni ugovor - objavljeni u službenim glasnicima u 2015. (novi, izmene i dopune) br. 126 oktobar 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 82/2015 br. 126 oktobar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet Pravilnika (član 1) br. 126 oktobar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha i principi ocenjivanja učenika (član 2) br. 126 oktobar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet i vrste ocenjivanja učenika (član 3) br. 126 oktobar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena učenika (član 4) br. 126 oktobar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kriterijumi brojčanog ocenjivanja (čl. 5-11) br. 126 oktobar 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvažavanje individualnih razlika prilikom ocenjivanja (član 12) br. 126 oktobar 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način i postupak ocenjivanja (čl. 13-16) br. 126 oktobar 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključna ocena iz predmeta (čl. 17-18) br. 126 oktobar 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje vladanja učenika (član 19) br. 126 oktobar 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključna ocena iz vladanja (čl. 20. i 21) br. 126 oktobar 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključni rezime u pogledu ocenjivanja br. 126 oktobar 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje na ispitu (član 22) br. 126 oktobar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšti uspeh učenika (član 23) br. 126 oktobar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštavanje o ocenjivanju (član 24) br. 126 oktobar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencija o uspehu učenika (član 25) br. 126 oktobar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završne odredbe (čl. 26-27) br. 126 oktobar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 70/2015 br. 126 oktobar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo učenika da promeni strani jezik koji izučava u toku srednjeg obrazovanja i vaspitanja br. 126 oktobar 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost podele odeljenja na dve grupe radi održavanja vežbi iz informatike u srednjoj stručnoj školi i gimnaziji br. 126 oktobar 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo učenika osnovne škole koji je napunio 15 godina da nastavi školovanje u svojstvu redovnog učenika br. 126 oktobar 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak potrebe za radom zaposlenog koji je u radnom odnosu u dve škole br. 126 oktobar 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa zaposlenom na određeno vreme u školi br. 126 oktobar 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 126 oktobar 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPUTSTVO MINISTARSTVA ZDRAVLJA BROJ 112-01-1108/2015-02, OD 2.10.2015. GODINE U VEZI SA PRIJAVLJIVANJEM PODATAKA U POSTUPKU RACIONALIZACIJE BROJA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA br. 126 oktobar 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Isplate plata zaposlenima u zdravstvenim ustanovama br. 126 oktobar 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita br. 126 oktobar 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI U SUSRET ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE NA POSLOVIMA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIKE br. 126 oktobar 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neke specifičnosti u finansiranju zaposlenih na poslovima iz nadležnosti Republike br. 126 oktobar 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pripadajući broj radnika i broj radnika koji se finansira iz budžeta Republike br. 126 oktobar 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.10.2015. GODINE br. 126 oktobar 2015. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura br. 126 oktobar 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava prilikom kontrole na terenu br. 126 oktobar 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća br. 126 oktobar 2015. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAČIN FINANSIRANJA I POLITIKA CENA KOMUNALNIH USLUGA - POSTOJEĆE STANJE, PROBLEMI I PERSPEKTIVE br. 126 oktobar 2015. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Na koji način se sada odobravaju i kontrolišu cene komunalnih usluga? br. 126 oktobar 2015. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Heterogenost komunalnih delatnosti i cene br. 126 oktobar 2015. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pitanje opredeljenja za potpuno ili održivo pokrivanje troškova kroz tarife br. 126 oktobar 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuke za poboljšanje regulative na nacionalnom nivou br. 126 oktobar 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuke za tarifnu politiku na lokalnom nivou br. 126 oktobar 2015. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje nadzornog odbora za regulisanje radnih odnosa u javnom preduzeću br. 126 oktobar 2015. godine str. 163
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar 2015. godine br. 126 oktobar 2015. godine str. 164
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2015. godine br. 126 oktobar 2015. godine str. 168
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 126 oktobar 2015. godine str. 176
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa br. 125 septembar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENOM ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 125 septembar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski tretman br. 125 septembar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun poreza i računovodstveno evidentiranje br. 125 septembar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2015. GODINE br. 125 septembar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja br. 125 septembar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja br. 125 septembar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 br. 125 septembar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja br. 125 septembar 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST br. 125 septembar 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Obaveza izdavanja računa br. 125 septembar 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Vreme izdavanja računa br. 125 septembar 2015. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Forma računa br. 125 septembar 2015. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Sadržina računa br. 125 septembar 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Izostavljanje pojedinih podataka u računu - podaci koje sadrži račun u zavisnosti od poreskog tretmana prometa koji se vrši br. 125 septembar 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Sadržina dokumenta kojim se odobrava smanjenje naknade ili se potražuje novčani iznos na ime povećanja naknade za izvršeni promet br. 125 septembar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Posebni slučajevi izdavanja računa br. 125 septembar 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Dokumenti koji se ne smatraju računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona br. 125 septembar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Pogrešno iskazivanje PDV u računu i mogućnost ispravke računa u kojem je pogrešno iskazan PDV br. 125 septembar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Interni obračun PDV br. 125 septembar 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV - izvođač radova na osnovu istog pravnog akta vrši i izgradnju/dogradnju i rekonstrukciju građevinskog objekta br. 125 septembar 2015. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV od strane izvođača radova kad se promet dobara i usluga vrši licu koje finansira građenje br. 125 septembar 2015. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se promet vrši javnom preduzeću (npr. direkciji za izgradnju) a građevinska dozvola glasi na grad br. 125 septembar 2015. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa usluga pripreme i distribucije hrane za bolesnike, pranja i peglanja bolesničkog rublja, održavanja zelenih površina bolničkog kruga i zanatskih usluga za potrebe bolnica i prometa dobara u maloprodajnim objektima pri bolnicama br. 125 septembar 2015. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa usluga sanitetskog obezbeđenja javnih gradskih, kulturnih i sportskih manifestacija br. 125 septembar 2015. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman sporednih troškova (troškova električne energije, vode, toplotne energije…) koje zakupodavac potražuje od zakupca br. 125 septembar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 125 septembar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Važenje i primena izmenjenih normi i podzakonskih akata br. 125 septembar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Procenjena vrednost i istovrsnost predmeta nabavke br. 125 septembar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Javne nabavke određenih usluga u postupku male vrednosti br. 125 septembar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Novi osnovi izuzeća od primene Zakona br. 125 septembar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Pokretanje nabavki predviđenih u planu nabavki za 2015. godinu, prema novim odredbama Zakona br. 125 septembar 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Planiranje i pokretanje novih nabavki koje nisu obuhvaćene planom za 2015. godinu br. 125 septembar 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Određivanje vrste postupka i akti naručioca u postupku br. 125 septembar 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2015. GODINE br. 125 septembar 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja br. 125 septembar 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru br. 125 septembar 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke br. 125 septembar 2015. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Zaključenje pojedinačnog ugovora na osnovu okvirnog sporazuma br. 125 septembar 2015. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Ispunjenost obaveznih uslova za podizvođače i učesnike u zajedničkoj ponudi br. 125 septembar 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi i postupak razmene nekretnine u svojini pravnog lica sa nekretninom u javnoj svojini br. 125 septembar 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sadržina oglasa o postupku javnog nadmetanja, odnosno radi prikupljanja ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini br. 125 septembar 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Značenje izraza "stvari manje vrednosti" u osnivačkom aktu javnog preduzeća br. 125 septembar 2015. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovorne strane ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini br. 125 septembar 2015. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo raspodele zakopanog blaga br. 125 septembar 2015. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava svojine putem održaja na nepokretnostima u državnoj i društvenoj svojini br. 125 septembar 2015. godine str. 59
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi za punovažnost pismenog ugovora o naknadi za eksproprisanu nepokretnost br. 125 septembar 2015. godine str. 59
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE IZVRŠENJE PRINUDNE NAPLATE SA RAČUNA KLIJENATA PREKO UPRAVE ZA TREZOR br. 125 septembar 2015. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA "Sl. glasnik RS", br. 78/2015 br. 125 septembar 2015. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržaj Nove odluke br. 125 septembar 2015. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Podnošenje menice na isplatu fizičkom licu br. 125 septembar 2015. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Valuta u kojoj se vrši isplata novčane obaveze ugovorene u devizama br. 125 septembar 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - I DEO br. 125 septembar 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu br. 125 septembar 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dnevni i godišnji odmor br. 125 septembar 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA- II DEO br. 125 septembar 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu br. 125 septembar 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada i uvećanje zarade br. 125 septembar 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otpremnina br. 125 septembar 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o mirovanju radnog odnosa zbog privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca u smislu člana 174. Zakona o radu br. 125 septembar 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odluka o određivanju lica za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - kada poslove bezbednosti obavlja poslodavac br. 125 septembar 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odluka o određivanju lica za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - kada poslove bezbednosti obavlja zaposleni sa položenim stručnim ispitom br. 125 septembar 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odluka o određivanju lica za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - kada poslove bezbednosti obavlja lice sa licencom br. 125 septembar 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Konstatovanje promene naziva škole aneksom ugovora o radu sa zaposlenima br. 125 septembar 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok za povratak na rad nakon neplaćenog odsustva ili mirovanja radnog odnosa br. 125 septembar 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava u obavezno socijalno osiguranje lica koja obavljaju poslove po osnovu autorskog ugovora br. 125 septembar 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Protek roka za tužbu zbog povrede prava iz radnih odnosa br. 125 septembar 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dokazanost izvršenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom kao otkazni razlog br. 125 septembar 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost rešenja o sporazumnom prestanku radnog odnosa br. 125 septembar 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonit otkaz ugovora o radu br. 125 septembar 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonit prestanak radnog odnosa br. 125 septembar 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavezni elementi otkaza ugovora o radu br. 125 septembar 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povezivanje staža osiguranja br. 125 septembar 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog u drugo mesto rada br. 125 septembar 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata otpremnine zaposlenom br. 125 septembar 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata otpremnine i zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa br. 125 septembar 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ništavost aneksa ugovora o radu kojim je zaposlena premeštena na drugi odgovarajući posao br. 125 septembar 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBAVLJANJE POSLOVA PO OSNOVU UGOVORA O DELU - PRAVNI OSNOV I PORESKI TRETMAN br. 125 septembar 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman br. 125 septembar 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun ugovorene naknade br. 125 septembar 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način obračuna i isplate nadoknade nastavniku za posebnu brigu o deci na ekskurziji koja je izvedena u inostranstvu br. 125 septembar 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman premije koju poslodavac plaća za zaposlene za kolektivno osiguranje za slučaj povrede na radu br. 125 septembar 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenom u jedinici lokalne samouprave br. 125 septembar 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na isplatu jubilarne nagrade zaposlenima u ustanovama kulture u 2015. godini br. 125 septembar 2015. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plaćanje kamate zbog neblagovremeno plaćenih doprinosa po osnovu zarade br. 125 septembar 2015. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Koeficijent za obračun i isplatu plate br. 125 septembar 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 125 septembar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost tretiranja akata o imenovanju i razrešenju kao upravnih akata br. 125 septembar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedostatak aktivne legitimacije opštine u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju br. 125 septembar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tužba zbog ćutanja uprave u radnom sporu br. 125 septembar 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Karakter rešenja o raspoređivanju radnika pokrajinskog organa br. 125 septembar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje o prestanku mandata odbornika br. 125 septembar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa policijskog službenika zbog bezbednosnih smetnji br. 125 septembar 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2015 br. 125 septembar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA VERIFIKACIJU USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZBOG NOVODONETIH PRAVILNIKA O NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015 i 17/2015 br. 125 septembar 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prevođenje učenika iz prvog u drugi razred osnovne škole u slučaju izostanka sa nastave i razrednog ispita br. 125 septembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status učenika koji je prekinuo školovanje u drugom razredu osnovne škole i pravo na nastavak školovanja br. 125 septembar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje razrednog ispita u osnovnoj školi br. 125 septembar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza označavanja svrhe izdavanja isprave br. 125 septembar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promena jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u toku osnovnog obrazovanja i vaspitanja br. 125 septembar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje stručnih saradnika - psihologa, pedagoga, bibliotekara i medijatekara u osnovnoj školi br. 125 septembar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje broja izvršilaca na radnom mestu za pripremanje i serviranje, odnosno serviranje jednog obroka u osnovnoj školi br. 125 septembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status nastavnika koji bez svoje krivice nije pohađao integralni program obuke za ostvarivanje programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih br. 125 septembar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna valjanost zaključka o pokretanju disciplinskog postupka u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 125 septembar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost utvrđivanja obaveze zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja da bude u pripravnosti radi realizacije poslova protivpožarne zaštite br. 125 septembar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neosnovanost zahteva za poništaj konkursa br. 125 septembar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa odlukom direktora škole br. 125 septembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje direktora zdravstvene ustanove - mogući broj uzastopnih mandata br. 125 septembar 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost davanja ovlašćenja za obavljanje delatnosti u odsustvu preduzetnika koji se bavi medicinskom praksom br. 125 septembar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa direktora javnog preduzeća usled njegovog razrešenja br. 125 septembar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Otuđenje pokretne stvari koja je uneta u osnivački kapital javnog preduzeća br. 125 septembar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uspostavljanje prava javne svojine na pokretnim stvarima koje koristi javno preduzeće br. 125 septembar 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prevoz komunalnog otpada br. 125 septembar 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost upravljača javnog puta za štetu br. 125 septembar 2015. godine str. 119
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar / Oktobar 2015. godine br. 125 septembar 2015. godine str. 120
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2015. godine br. 125 septembar 2015. godine str. 125
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 125 septembar 2015. godine str. 133
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Finansiranje izdavača medija za koje nije objavljen poziv za prodaju kapitala počev od 1.7.2015. godine br. 124 septembar 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA POSLOVNIH PROMENA KOJE SE ODNOSE NA DONACIJE I TRANSFERE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 124 septembar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pojam/razlika između donacije i transfera br. 124 septembar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Zakonski osnov kod uređivanja donacija i transfera kod KJS br. 124 septembar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Računovodstvena evidencija poslovnih događaja u vezi sa donacijom i transferima br. 124 septembar 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Zaključne napomene br. 124 septembar 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI PERIOD POREZA NA DODATU VREDNOST br. 124 septembar 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Kalendarski mesec kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV br. 124 septembar 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Kalendarsko tromesečje kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV br. 124 septembar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec br. 124 septembar 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Promena poreskog perioda iz kalendarskog meseca u kalendarsko tromesečje br. 124 septembar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i obračunavanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV br. 124 septembar 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman manjka dobara nastalog usled krađe dobara u skladištu skladištara br. 124 septembar 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman manjka dobara nastalog usled elementarne nepogode br. 124 septembar 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV na manjak dobara koji je nastao usled poplave br. 124 septembar 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada promet vrši lice koje se ne smatra izvođačem radova br. 124 septembar 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za primenu internog obračuna PDV u građevinarstvu br. 124 septembar 2015. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva, potrošnog materijala, usluga popravke i drugih dobara i usluga za potrebe putničkog automobila koji obveznik PDV koristi za obavljanje delatnosti zoohigijene br. 124 septembar 2015. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV koja se primenjuje na promet i uvoz proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam - implantata u ortopediji br. 124 septembar 2015. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nastupanje apsolutne zastarelosti prava na naplatu neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje br. 124 septembar 2015. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Naknada kao javni prihod i rokovi zastarelosti br. 124 septembar 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE PONUĐAČIMA U VEZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 124 septembar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija br. 124 septembar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Objavljivanje odgovora na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 124 septembar 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Uslovljenost zahteva za zaštitu prava prethodnim ukazivanjem na nedostatke u konkursnoj dokumentaciji br. 124 septembar 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Računanje rokova za zaštitu prava posle donošenja odluke o dodeli ugovora br. 124 septembar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Suspenzivno dejstvo zahteva za zaštitu prava br. 124 septembar 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Sadržina zahteva za zaštitu prava br. 124 septembar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Nastavak postupka na osnovu pisanog izjašnjenja podnosioca br. 124 septembar 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Takse za podneti zahtev za zaštitu prava br. 124 septembar 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Primena izmena i dopuna Zakona br. 124 septembar 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE USLOVI ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNIH SPORAZUMA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 124 septembar 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Pojam i uslovi zaključenja okvirnog sporazuma br. 124 septembar 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Trajanje okvirnog sporazuma i zaključenje pojedinačnih ugovora br. 124 septembar 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Nabavke između povezanih pravnih lica br. 124 septembar 2015. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Pokretanje nabavke za koju je pre najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama planiran otvoreni postupak, a nakon izmena i dopuna je moguće sprovesti postupak javne nabavke male vrednosti br. 124 septembar 2015. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Sukob interesa kod nabavke radova i usluge nadzora nad izvođenjem tih radova br. 124 septembar 2015. godine str. 55
JAVNE NABAVKE Izmene konkursne dokumentacije u pogledu dodatnih uslova koji se odnose na poslovni i finansijski kapacitet br. 124 septembar 2015. godine str. 56
JAVNE NABAVKE Obaveznost navođenja obaveštenja o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvom o uplati takse u konkursnoj dokumentaciji br. 124 septembar 2015. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU - "Sl. glasnik RS", br. 64/2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupak konverzije br. 124 septembar 2015. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zakup kao privremena alternativa br. 124 septembar 2015. godine str. 60
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ MAJA I JUNA 2015. GODINE br. 124 septembar 2015. godine str. 61
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prenos prava svojine na motornom vozilu sa javnog preduzeća na osnivača - jedinicu lokalne samouprave br. 124 septembar 2015. godine str. 64
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost prenosa prava svojine na vodovodnoj mreži koju je izgradila jedinica lokalne samouprave br. 124 septembar 2015. godine str. 65
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE REGULATIVA I AKTUELNOSTI U OBLASTI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM br. 124 septembar 2015. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Naplata iz inostranstva br. 124 septembar 2015. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja prema inostranstvu br. 124 septembar 2015. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Storno naplate ili plaćanja i ispravka greške na nalogu platnog prometa br. 124 septembar 2015. godine str. 68
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE DEVIZNI RAČUNI I DEVIZNE TRANSAKCIJE - PRIMENA ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST br. 124 septembar 2015. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Primena Zakona o platnim uslugama na devizne transakcije br. 124 septembar 2015. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Primena odredbi Zakona na obavljanje platnog prometa sa inostranstvom br. 124 septembar 2015. godine str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zaključak br. 124 septembar 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VIŠKOVI ZAPOSLENIH - BODOVANJE, LISTE I PREUZIMANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 124 septembar 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 124 septembar 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU (NE)NADLEŽNOST KOMISIJE br. 124 septembar 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - prestanak isplate minimalne zarade br. 124 septembar 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu - prestanak isplate minimalne zarade br. 124 septembar 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kategorije osiguranika koje imaju pravo na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i lica koja se smatraju obveznicima plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje br. 124 septembar 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Čuvanje ugovora o radu u slučaju kada je mesto rada plovni objekat br. 124 septembar 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena Zakona o radu na ugovore o radu na određeno vreme nakon roka na koji su zaključeni br. 124 septembar 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Privremeni i povremeni poslovi br. 124 septembar 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza zaposlenog da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku br. 124 septembar 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravnosnažnost rešenja o visini otpremnine br. 124 septembar 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemarno i nesavesno izvršavanje radnih zadataka br. 124 septembar 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaštita od zlostavljanja na radu br. 124 septembar 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podeljena odgovornost poslodavca i zaposlenog za štetu br. 124 septembar 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje elemenata diskriminacije prema osobi sa invaliditetom br. 124 septembar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ISPLATA NAKNADE ZARADE/PLATE NA TERET SREDSTAVA POSLODAVCA U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA) br. 124 septembar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada zarade prema Zakonu o radu br. 124 septembar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna naknade zarade/plate prema Zakonu o radu br. 124 septembar 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada plate za državne službenike i nameštenike br. 124 septembar 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna naknade plate za državne službenike i nameštenike br. 124 septembar 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 124 septembar 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje prihoda koji fizičko lice ostvari po osnovu izdavanja sopstvene nepokretnosti u zakup pravnom licu br. 124 septembar 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje razlike neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru za uplatu rešenjem poreske uprave br. 124 septembar 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sabiranje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru u cilju utvrđivanja eventualne razlike za uplatu neto prihoda od strane nadležne organizacione jedinice Poreske uprave br. 124 septembar 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Odnos minimalne zarade i iznosa koji poslodavac isplaćuje zaposlenom br. 124 septembar 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje minimalne cene rada za najjednostavniji rad br. 124 septembar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 124 septembar 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE "Sl. glasnik RS", br. 70 /2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROSVETNA INSPEKCIJA U SVETLU NOVOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU br. 124 septembar 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Faktička eksproprijacija izgradnjom ulice br. 124 septembar 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokaz o prebivalištu kandidata za odbornika br. 124 septembar 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazloženje kao obavezni deo odluke o imenovanju izborne komisije br. 124 septembar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na žalbu u izbornim sporovima br. 124 septembar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sudska zaštita kod dodele mandata odbornika br. 124 septembar 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost grada za izbor lica kome je povereno vršenje komunalnih poslova br. 124 septembar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost krivičnog gonjenja disciplinski sankcionisanog vojnog lica br. 124 septembar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O UDŽBENICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje novog Zakona o udžbenicima br. 124 septembar 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovne odredbe br. 124 septembar 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavači udžbenika br. 124 septembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pripremanje udžbenika br. 124 septembar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava br. 124 septembar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izbor udžbenika, određivanje najviše maloprodajne cene sa PDV-om, praćenje i vrednovanje br. 124 septembar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje udžbenika br. 124 septembar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povlačenje udžbenika iz upotrebe br. 124 septembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor br. 124 septembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kaznene odredbe br. 124 septembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe br. 124 septembar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKAO KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 75/2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cena usluga br. 124 septembar 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj odeljenja br. 124 septembar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila za utvrđivanje broja zaposlenih br. 124 septembar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj izvršilaca br. 124 septembar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Materijalni troškovi br. 124 septembar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Drugi troškovi br. 124 septembar 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 72/2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila za utvrđivanje broja zaposlenih br. 124 septembar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila za određivanje materijalnih troškova br. 124 septembar 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu ostalih troškova i amortizacije br. 124 septembar 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU "Sl. glasnik RS", br. 69/2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBRASCU LEGITIMACIJE PROSVETNOG INSPEKTORA I PROSVETNOG SAVETNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 69/2015 br. 124 septembar 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RACIONALIZACIJA U RESORU PROSVETE br. 124 septembar 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posredovanje u nabavci udžbenika u smislu novog Zakona o udžbenicima br. 124 septembar 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedozvoljena donacija, poklon ili reprezentacija u smislu novog Zakona o udžbenicima br. 124 septembar 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje energetske efikasnosti školskih zgrada br. 124 septembar 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak angažovanja logopeda u školi radi dodatne podrške detetu - učeniku br. 124 septembar 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Minimalan broj dece za realizovanje pripremnog predškolskog programa u celodnevnom trajanju br. 124 septembar 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za prestanak funkcije člana školskog odbora iz reda roditelja br. 124 septembar 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje broja i rasporeda časova nastavniku predmetne nastave za sprovođenje individualnog obrazovnog plana u osnovnoj i srednjoj školi br. 124 septembar 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost bodovanja profesora psihologije zajedno sa stručniim saradnicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja br. 124 septembar 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje i mogućnost prestanka radnog odnosa zaposlenoj u školi koja ima dete mlađe od dve godine br. 124 septembar 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje zaposlenog sa liste kao razlog za prestanak radnog odnosa na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 124 septembar 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost da član školskog odbora iz reda zaposlenih bude proglašen tehnološkim viškom br. 124 septembar 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rad preko pune norme časova u osnovnoj i srednjoj školi br. 124 septembar 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radno angažovanje zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja br. 124 septembar 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Racionalizacija broja zaposlenih u prosveti - prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju zaposlenima u školama i mogućnost nastavka radnog odnosa u skladu sa potrebama tog radnog mesta br. 124 septembar 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi na nedeljni odmor br. 124 septembar 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)ostvarivanje prava na dodatak na platu po osnovu prekovremenog rada u slučaju rada subotom za zaposlene u zdravstvenim ustanovama br. 124 septembar 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osiguranikova prava na refundaciju troškova nabavke proteze br. 124 septembar 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost zdravstvene ustanove za štetu koju je prouzrokovalo duševno bolesno lice br. 124 septembar 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita br. 124 septembar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.9.2015. GODINE br. 124 septembar 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA br. 124 septembar 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje zastupnika direktora u javnom preduzeću da primi u radni odnos lice za vreme odsustva direktora br. 124 septembar 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dug za izvršene komunalne usluge i vreme za koje takvo potraživanje zastareva br. 124 septembar 2015. godine str. 145
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar 2015. godine br. 124 septembar 2015. godine str. 146
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2015. godine br. 124 septembar 2015. godine str. 149
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 124 septembar 2015. godine str. 157
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Direktiva Evropske unije o borbi protiv zakasnelog plaćanja u komercijalnim transakcijama br. 122-123 avgust 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zakonska rešenja - Proširenje obaveze i na ugovorne obaveze između subjekata javnog sektora (60 dana) br. 122-123 avgust 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nadzor br. 122-123 avgust 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izuzeci od primene propisanih rokova br. 122-123 avgust 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključno razmatranje br. 122-123 avgust 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVE UREDBE O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 62/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod br. 122-123 avgust 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Metodologija prema Novoj uredbi br. 122-123 avgust 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Objavljivanje podataka o vrednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 63/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Specifikacija planirane naknade po nivoima zdravstvene zaštite i grupama drugih davaoca br. 122-123 avgust 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Planirana sredstva za participaciju br. 122-123 avgust 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada za ugovoreni broj radnika br. 122-123 avgust 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmena priloga 8 Pravilnika o ugovaranju, vezano za pododeljak „Proteze za donje ekstremitete” br. 122-123 avgust 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA TREĆA IZMENA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU br. 122-123 avgust 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA UTUŽENIH (SPORNIH) POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 63/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Neprekidanje zastarevanja ispostavljanjem računa dužniku br. 122-123 avgust 2015. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ULOGA SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod br. 122-123 avgust 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za davanje mišljenja Ministarstva finansija br. 122-123 avgust 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravna priroda mišljenja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak za donošenje mišljenja Ministarstva finansija br. 122-123 avgust 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zaključak br. 122-123 avgust 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Olakšice prilikom registracije vozila osoba sa invaliditetom br. 122-123 avgust 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nadležnost za utvrđivanje prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave br. 122-123 avgust 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Upotreba vanrednih pravnih sredstava u poreskom postupku br. 122-123 avgust 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveštenje poreske uprave o uspešnom prijemu poreske prijave - dokaz da je poreska prijava podneta br. 122-123 avgust 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mesto prometa usluga savetovanja i usluga stavljanja na raspolaganje osoblja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 32
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Značenje pojedinih osnovnih pojmova i izraza br. 122-123 avgust 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Mešovite nabavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Izuzeci od primene Zakona br. 122-123 avgust 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Komunikacija u postupku javne nabavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Sprečavanje korupcije i sukoba interesa br. 122-123 avgust 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka br. 122-123 avgust 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Planiranje i pokretanje postupaka javnih nabavki br. 122-123 avgust 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Objavljivanje oglasa i obaveštenja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Konkursna dokumentacija br. 122-123 avgust 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Negativne reference br. 122-123 avgust 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Kriterijumi za dodelu ugovora i rokovi u postupcima br. 122-123 avgust 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Otvaranje, stručna ocena ponuda i dodela ugovora br. 122-123 avgust 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Izmene ugovora o javnoj nabavci br. 122-123 avgust 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga br. 122-123 avgust 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda br. 122-123 avgust 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Uprava za javne nabavke, službenici i veštaci za javne nabavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 122-123 avgust 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Postupak zaštite prava u postupku javne nabavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Podnošenje i sadržina zahteva za zaštitu prava br. 122-123 avgust 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Prekršajna odgovornost naručioca br. 122-123 avgust 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Izmene u Prilozima Zakona br. 122-123 avgust 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Prelazne i završne odredbe br. 122-123 avgust 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE PREGLED PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U VEZI SA DOKAZIVANJEM USLOVA KOJI SE TIČE MERE ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI br. 122-123 avgust 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE DOSTAVLJANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Vrsta pismena koja se dostavlja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Računanje rokova kod dostavljanja elektronskom poštom br. 122-123 avgust 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Sastavljanje i sadržina izveštaja o stručnoj oceni ponuda kada za određenu nabavku nije stigla nijedna ponuda br. 122-123 avgust 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Isključenje suspenzivnosti u slučaju prijema više zahteva za zaštitu prava u istom postupku javne nabavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Sadržina i datum izdavanja potvrde o nepostojanju mere zabrane obavljanja delatnosti za ponuđača br. 122-123 avgust 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Nemogućnost određivanja uslova u pogledu poslovnog kapaciteta suprotno načelu teritorijalne jednakosti ponuđača br. 122-123 avgust 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Sprečavanje sukoba interesa u postupku javne nabavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU "Sl. glasnik RS", br. 64/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prvi kriterijum: Građevinsko zemljište br. 122-123 avgust 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Drugi kriterijum: Javna svojina na zemljištu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Treći kriterijum: Subjekt kome pripada pravo korišćenja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 61/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zajednička pravila br. 122-123 avgust 2015. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupci br. 122-123 avgust 2015. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pretpostavke br. 122-123 avgust 2015. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Isključenje primene odredaba o otuđenju građevinskog zemljišta po tržišnoj ceni, odredaba o obavezi oglašavanja i obaveze izrade elaborata o opravdanosti otuđenja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 59
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Javno-privatno partnerstvo br. 122-123 avgust 2015. godine str. 59
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 59
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA (Ne)mogućnost davanja u podzakup poslovnog prostora u javnoj svojini br. 122-123 avgust 2015. godine str. 60
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ništavost ugovora o razmeni nepokretnosti u državnoj svojini br. 122-123 avgust 2015. godine str. 61
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dodeljivanje stana iz sredstava solidarnosti br. 122-123 avgust 2015. godine str. 62
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Stanarsko pravo na stanu u državnoj svojini br. 122-123 avgust 2015. godine str. 62
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o kupoprodaji stana u državnoj svojini datog u zakup br. 122-123 avgust 2015. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 63/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE MOGUĆNOST SPROVOĐENJA ASIGNACIJE RADI IZMIRIVANJA OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U BLOKADI PREMA ZAKLJUČKU VLADE RS 05 BROJ: 401-6964/2015 OD 25. JUNA 2015. GODINE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod br. 122-123 avgust 2015. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Asignacija u 2015. godini br. 122-123 avgust 2015. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sprovođenje asignacije prema Zakonu o obligacionim odnosima br. 122-123 avgust 2015. godine str. 68
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Evidencija asignacije preko računa/podračuna br. 122-123 avgust 2015. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Računovodstvena evidencija kod zdravstvene ustanove br. 122-123 avgust 2015. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OTVARANJE PODRAČUNA ZA ISPLATU OTPREMNINA ZAPOSLENIMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, KOJE SU U BLOKADI NA OSNOVU ZAKLJUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ: 401-7915/15 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena Zakona br. 122-123 avgust 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sistemi javnog sektora br. 122-123 avgust 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru br. 122-123 avgust 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način određivanja maksimalnog broja zaposlenih br. 122-123 avgust 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Racionalizacija zaposlenih na neodređeno vreme br. 122-123 avgust 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Racionalizacija zaposlenih na određeno vreme i lica angažovanih po drugim osnovima br. 122-123 avgust 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povećanje broja zaposlenih za vreme sprovođenja racionalizacije br. 122-123 avgust 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaštita od nezakonitog povećanja broja zaposlenih br. 122-123 avgust 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mere zaštite sredstava budžeta br. 122-123 avgust 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Posebne odredbe o racionalizaciji u sistemu lokalne samouprave br. 122-123 avgust 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Posebna odredba o racionalizaciji u javnim službama br. 122-123 avgust 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju br. 122-123 avgust 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade br. 122-123 avgust 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine br. 122-123 avgust 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata novčane naknade, odnosno otpremnine br. 122-123 avgust 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kaznena odredba br. 122-123 avgust 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Formiranje Registra br. 122-123 avgust 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Novi zakon br. 122-123 avgust 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podaci koje sadrži Registar br. 122-123 avgust 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prikupljanje i objavljivanje podataka br. 122-123 avgust 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dostupnost podataka br. 122-123 avgust 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadzor br. 122-123 avgust 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Posledice nepostupanja br. 122-123 avgust 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prelazne i završne odredbe br. 122-123 avgust 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU TIPOVI RADNOG ANGAŽOVANJA U REPUBLICI SRBIJI br. 122-123 avgust 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radni odnos br. 122-123 avgust 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rad van radnog odnosa br. 122-123 avgust 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak br. 122-123 avgust 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SINDIKAT U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PREKOVREMENI RAD U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonito uskraćivanje prava na godišnji odmor zaposlenom br. 122-123 avgust 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor trudnice odnosno porodilje angažovane po osnovu ugovora o radu na određeno vreme br. 122-123 avgust 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza poslodavca da isplati naknadu štete ukoliko zaposleni pre prestanka radnog odnosa nije iskoristio godišnji odmor br. 122-123 avgust 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca prema naslednicima zaposlenog kome je prestao radni odnos zbog smrti br. 122-123 avgust 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa državnog službenika po sili zakona br. 122-123 avgust 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa na određeno vreme br. 122-123 avgust 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz zbog nedovoljnog rada zaposlenog br. 122-123 avgust 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dostavljanje rešenja o otkazu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje sudske zaštite od prestanka radnog odnosa br. 122-123 avgust 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o isplati otpremnine pri odlasku zaposlenog u penziju br. 122-123 avgust 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o isplati uvećane zarade za prekovremeni rad br. 122-123 avgust 2015. godine str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o odbijanju zahteva zaposlenog za neplaćeno odsustvo br. 122-123 avgust 2015. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Upozorenje zaposlenom na povredu radne obaveze br. 122-123 avgust 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odluka o rasporedu korišćenja odmora u toku dnevnog rada br. 122-123 avgust 2015. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada zarade u slučaju odsustva sa rada radi posebne nege deteta br. 122-123 avgust 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza plaćanja poreza i doprinosa na iznos naknade štete zbog izgubljene zarade licu koje nije zaposleno kod isplatioca br. 122-123 avgust 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sadržina obračuna zarade, odnosno naknade zarade za mesec u kome zaposleni nije radio noću br. 122-123 avgust 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman ugovorene naknade na ime tzv. "hranarine" i troškova službenog putovanja koje fizičko lice ostvari od sportske organizacije br. 122-123 avgust 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade troškova licima angažovanim na snimanju filma br. 122-123 avgust 2015. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Koeficijent vaspitača sa visokom stručnom spremom br. 122-123 avgust 2015. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje uvećane zarade br. 122-123 avgust 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 122-123 avgust 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI "Sl. glasnik RS", br. 64 /2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POVERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI DRUŠTVU KAPITALA KOJE JE KONKURISALO ZA DODELU JAVNOG UGOVORA ZAJEDNO SA PODUGOVARAČEM br. 122-123 avgust 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obim i sadržina plana zaštite od požara autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave br. 122-123 avgust 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekid roka zastarelosti ili kontinuirani tok disciplinskog postupka protiv policijskog službenika koji je pre pokretanja i okončanja tog postupka bio na bolovanju br. 122-123 avgust 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na isplatu novčane naknade za oduzeto zemljište br. 122-123 avgust 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Isključenje odgovornosti države za naknadu štete vršenjem radnje njenog organa br. 122-123 avgust 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada nematerijalne štete usled nepravilnog i nezakonitog rada organa Republike Srbije br. 122-123 avgust 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost jedinice lokalne samouprave za obavljanje komunalnih delatnosti br. 122-123 avgust 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužnosti osnivača nakon ukidanja javne ustanove br. 122-123 avgust 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničavanje prava na stimulativnu naknadu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje o premeštaju državnog službenika na drugo odgovarajuće radno mesto zbog ukidanja njegovog radnog mesta br. 122-123 avgust 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br.68 /2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br.68 /2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj i raspored ispitnih rokova br. 122-123 avgust 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje studija iz budžeta br. 122-123 avgust 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU IZMENJEN U POGLEDU ZAVRŠETKA DRUGOG POLUGODIŠTA ZA ZAVRŠNI RAZRED br. 122-123 avgust 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU IZMENJEN U POGLEDU ZAVRŠETKA DRUGOG POLUGODIŠTA ZA ZAVRŠNE RAZREDE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIŠKOVI ZAPOSLENIH - BODOVANJE, ZAŠTIĆENE KATEGORIJE I PREUZIMANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VAŽENJE I NADLEŽNOST U TUMAČENJU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 122-123 avgust 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR STRUČNOG UPUTSTVA O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU br. 122-123 avgust 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odeljenja i grupe u osnovnim školama br. 122-123 avgust 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odeljenja i grupe u srednjim školama br. 122-123 avgust 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odeljenja i grupe u školama u kojima se obrazuju učenici/deca po IOP-u br. 122-123 avgust 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje zaposlenih u osnovnim i srednjim školama br. 122-123 avgust 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak za ukidanje grupe produženog boravka u osnovnoj školi br. 122-123 avgust 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost školskog odbora da ispita postojanje razloga za razrešenje direktora škole br. 122-123 avgust 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika br. 122-123 avgust 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna zaštita kod određivanja lica u školi za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem br. 122-123 avgust 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obuku kandidata za vozače u srednjoj stručnoj školi br. 122-123 avgust 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Premeštaj učenika u drugo odeljenje kao mera za uspešniju nastavu i bolje rezultate učenika u učenju i vladanju br. 122-123 avgust 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2015/2016. godinu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 65/2015 br. 122-123 avgust 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lista lekova br. 122-123 avgust 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podaci o lekovima br. 122-123 avgust 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenja u propisivanju lekova br. 122-123 avgust 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija br. 122-123 avgust 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost prodaje medicinskih sredstava u apoteci na osnovu konsignacionog / komisionog ugovora sa dobavljačem br. 122-123 avgust 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita br. 122-123 avgust 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.8.2015. GODINE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura br. 122-123 avgust 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uništavanje poslovne dokumentacije br. 122-123 avgust 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neovlašćena distribucija autorskog dela br. 122-123 avgust 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća br. 122-123 avgust 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza javnog preduzeća da izradi informator o radu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Angažovanje podizvođača za izvođenje radova od strane javno komunalnog preduzeća koje ima isključivo pravo obavljanja delatnosti br. 122-123 avgust 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost pravnog lica koje upravlja javnim putevima za prouzrokovanu štetu br. 122-123 avgust 2015. godine str. 146
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust / Septembar 2015. godine br. 122-123 avgust 2015. godine str. 147
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Avgust / Septembar 2015. godine br. 122-123 avgust 2015. godine str. 151
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 122-123 avgust 2015. godine str. 157
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa br. 120-121 jul 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DONACIJE, KREDITI I ZAJMOVI/POZAJMICE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 120-121 jul 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Osnov za primanje donacija kod KJS - samo uz pisani ugovor br. 120-121 jul 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Osnov za davanje kredita i zajmova/pozajmica br. 120-121 jul 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Osnov za zaduživanje KJS br. 120-121 jul 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Mišljenja i uputstva Ministarstva finansija i drugih nadležnih organa br. 120-121 jul 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 59/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlozi za izmene i dopune Pravilnika br. 120-121 jul 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmene i dopune Pravilnika br. 120-121 jul 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IZRADA IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA - OBRAZAC 5 GO ZA PERIOD JANUAR - JUN 2015. GODINE br. 120-121 jul 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Usaglašavanje stanja zdravstvene ustanove i filijale br. 120-121 jul 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Elementi kontrole Obrasca 5 br. 120-121 jul 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kontrola kolone 4 Obrasca 5 br. 120-121 jul 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrazac odstupanja od novčanih tokova br. 120-121 jul 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NAJČEŠĆI PRIMERI KNJIŽENJA POSLOVNIH PROMENA U OKVIRU DEVIZNOG POSLOVANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 120-121 jul 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvod br. 120-121 jul 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Poslovanje preko devizne blagajne br. 120-121 jul 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Kupovina i prodaja deviza i efektivnog stranog novca br. 120-121 jul 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Kupovina deviza za službeni put u inostranstvo, obračun putnog naloga i evidencija razlika po putnom nalogu i obračunu putnog naloga br. 120-121 jul 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Uplata i isplata donacija iz inostranstva preko deviznog računa KJS uključenih u sistem KRT br. 120-121 jul 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje raščišćavanja zemljišta po nalogu inspekcije i isknjižavanje građevinskih objekata iz imovine Centra za socijalni rad br. 120-121 jul 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA "Sl. glasnik RS", br. 55/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Najvažnija usvojena zakonska rešenja br. 120-121 jul 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Električna energija za krajnju potrošnju br. 120-121 jul 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta br. 120-121 jul 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nesagorevajući duvan br. 120-121 jul 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ostala nova zakonska rešenja br. 120-121 jul 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 53/2015. br. 120-121 jul 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prefakturisanja troškova električne energije za potrebe poslovnog prostora koji grad izdaje trećim licima br. 120-121 jul 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice za obračun PDV po osnovu utvrđenog manjka dobara br. 120-121 jul 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza plaćanja administrativne takse radi pribavljanja izvoda od državnih organa u izvršnom postupku br. 120-121 jul 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neprekidanje roka zastarelosti prava poreskog organa na naplatu poreske obaveze utvrđene za određenu godinu donošenjem rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za neku drugu godinu br. 120-121 jul 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje primanja novčanih sredstava koja su data na poklon specijalnoj bolnici br. 120-121 jul 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zastarelost doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji br. 120-121 jul 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost podnošenja zahteva za ponavljanje poreskog postupka kada sud pravnosnažno utvrdi da je ugovor koji je predstavljao pravni osnov za utvrđivanje poreskih obaveza ništav br. 120-121 jul 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Bitna obeležja krivičnog dela poreska utaja br. 120-121 jul 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE STRUČNA OCENA PONUDA PREMA USLOVIMA ODREĐENIM U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI br. 120-121 jul 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Blagovremenost ponude br. 120-121 jul 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Ispitivanje prihvatiljivosti ponude - ispunjenost uslova i bitni nedostaci ponude br. 120-121 jul 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Ponuda kojom se uslovljava ili ograničava naručilac br. 120-121 jul 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Vrednost ponude i procenjena vrednost nabavke br. 120-121 jul 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Dodatna objašnjenja, ispravke računskih grešaka i rangiranje ponuda br. 120-121 jul 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i donošenje odluke o dodeli ugovora/obustavi postupka br. 120-121 jul 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE USLOVI I NAČIN IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI br. 120-121 jul 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE JAVNA NABAVKA DOBARA PUTEM LIZINGA br. 120-121 jul 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Primena izmenjenog člana 252. Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao posebnog zakona na nabavke usluga izvršitelja br. 120-121 jul 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke električne energije br. 120-121 jul 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Mogućnost da mali kupci ostanu na javnom snabdevanju električnom energijom i prirodnim gasom odnosno u skladu sa postojećim ugovorima shodno Zakonu o energetici br. 120-121 jul 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Naknada troškova zaštite prava u postupku javne nabavke br. 120-121 jul 2015. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE "Sl. glasnik RS", br. 56/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 52
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ MAJA I JUNA 2015. GODINE br. 120-121 jul 2015. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Izmena ugovora o zakupu građevinskog zemljišta u javnoj svojini zbog promene vlasnika objekta br. 120-121 jul 2015. godine str. 59
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 59/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 61
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE POPUNJAVANJE POZIVA NA BROJ PRILIKOM UPLATE PRIHODA DIREKTNIM KORISNICIMA REPUBLIČKOG BUDŽETA I UPLATE DONACIJA, POMOĆI I TRANSFERA U KORIST NIVOA REPUBLIKE SRBIJE br. 120-121 jul 2015. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Objašnjenja za pojedinačne elemente poziva na broj br. 120-121 jul 2015. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prilozi br. 120-121 jul 2015. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O RAČUNIMA REZIDENATA I NEREZIDENATA U REPUBLICI "Sl. glasnik RS", br. 51/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pojam i vrste deviznog računa br. 120-121 jul 2015. godine str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ugovor o otvaranju računa br. 120-121 jul 2015. godine str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Otvaranje, vođenje i gašenje računa privrednih subjekata br. 120-121 jul 2015. godine str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Otvaranje, vođenje i gašenje računa fizičkih lica br. 120-121 jul 2015. godine str. 72
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Stupanje na snagu Odluke i primena pojedinih odredbi br. 120-121 jul 2015. godine str. 72
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU "Sl. glasnik RS", br. 51/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Usklađivanje sa regulativom menjačkog poslovanja br. 120-121 jul 2015. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Usklađivanje sa regulativom platnih usluga br. 120-121 jul 2015. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Otklanjanje nejasnoća uočenih u praksi br. 120-121 jul 2015. godine str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ostale odredbe Odluke br. 120-121 jul 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 59/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod br. 120-121 jul 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj najnovijih izmena Uredbe br. 120-121 jul 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Umesto zaključka br. 120-121 jul 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR IZMENA I DOPUNA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 54/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU br. 120-121 jul 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Krug lica koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 3. Posebni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se priznalo pravo na porodičnu penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 4. Ko se smatra članovima uže i šire porodice br. 120-121 jul 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 5. Kada se smatra da je umrli osiguranik, odnosno korisnik izdržavao člana porodice br. 120-121 jul 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 6. Koga zakon isključuje iz prava na porodičnu penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 7. Utvrđivanje visine porodične penzije br. 120-121 jul 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 8. Isplata porodične penzije br. 120-121 jul 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 9. Obustava isplate porodične penzije br. 120-121 jul 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 10. Prestanak prava na porodičnu penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu kada je ugovoren probni rad br. 120-121 jul 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za prenošenje dela srazmernog godišnjeg odmora u narednu godinu br. 120-121 jul 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca u slučaju povrede radnika u toku radnog vremena br. 120-121 jul 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za priznavanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem službenicima Poreske uprave br. 120-121 jul 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dejstvo ostvarivanja prava na naknadu hranitelja na invalidsku penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu br. 120-121 jul 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok zastarelosti za davanje otkaza ugovora o radu iz razloga propisanih zakonom br. 120-121 jul 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ocena ispunjenosti uslova za sticanje prava na penziju br. 120-121 jul 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkazni razlog zbog viška zaposlenih br. 120-121 jul 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Predlog mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 120-121 jul 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odluka o određivanju mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa postupkom unutrašnjeg uzbunjivanja br. 120-121 jul 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zapisnik o izjavama uzetim u cilju provere informacije u vezi sa postupkom unutrašnjeg uzbunjivanja br. 120-121 jul 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE PO OSNOVU AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE br. 120-121 jul 2015. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Definisanje autorskog prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine br. 120-121 jul 2015. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine br. 120-121 jul 2015. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje br. 120-121 jul 2015. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave i prijave o uplati doprinosa br. 120-121 jul 2015. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna poreza i doprinosa kada je ugovorena naknada u bruto iznosu br. 120-121 jul 2015. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna poreza i doprinosa kada je ugovorena naknada u neto iznosu br. 120-121 jul 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRILOG 1. - Pregled obaveza plaćanja poreza i doprinosa prema statusu lica i vrsti prihoda i mogućnost priznavanja normiranih i stvarnih troškova br. 120-121 jul 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRILOG 2. - Pregled osnovica za plaćanje poreza i doprinosa, obaveza koje se plaćaju i formula za preračun neto na bruto iznose po vrstama prihoda* br. 120-121 jul 2015. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslovi za priznanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja na osnovu doznake izdate od privatnog lekara br. 120-121 jul 2015. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plaćanje lekarskih pregleda zaposlenim radnicima - trošak poslodavca ili zarada zaposlenih br. 120-121 jul 2015. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Popunjavanje polja ukupna zarada u Obrascu OZ-8 radi usklađivanja osnova za naknadu zarade na teret RFZO br. 120-121 jul 2015. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u budžetskoj 2015. godini za zaposlene u predškolskoj ustanovi br. 120-121 jul 2015. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje poreske obaveze po osnovu poreza na dohodak građana u slučaju kada fizičko lice ustupi sopstvenu nepokretnost drugom licu, bez naknade br. 120-121 jul 2015. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravni lek protiv rešenja poreske uprave kojim je utvrđena razlika za uplatu neto prihoda zaposlenom u javnom sektoru br. 120-121 jul 2015. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračunavanje i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu nagrade za rad koju sud isplaćuje sudskim veštacima br. 120-121 jul 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 120-121 jul 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OPŠTENJE ORGANA I DRUGIH UČESNIKA U UPRAVNOM POSTUPKU - Pozivanje br. 120-121 jul 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OPŠTENJE ORGANA I DRUGIH UČESNIKA U UPRAVNOM POSTUPKU - Zapisnik br. 120-121 jul 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekoračenje zakonom utvrđene nadležnosti izvršnog organa jedinice lokalne samouprave donošenjem opšteg akta br. 120-121 jul 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Akt organa uprave koji ne sadrži obrazloženje br. 120-121 jul 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštenje Agencije za borbu protiv korupcije i upravni spor br. 120-121 jul 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propuštanje skupštine da donese rešenje o prestanku mandata odbornika br. 120-121 jul 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I O STRUČNIM, AKADEMSKIM I NAUČNIM NAZIVIMA "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Konkretni oblici saradnje br. 120-121 jul 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak po žalbi na rezultat prijemnog ispita za upis učenika u srednju muzičku školu br. 120-121 jul 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost da učenik prvog razreda osnovne muzičke škole ponavlja razred br. 120-121 jul 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status učenika srednje škole koji ne ispunjava uslove da bude ocenjen, a nije u mogućnosti da pristupi polaganju razrednog ispita br. 120-121 jul 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje razrednog ispita za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole br. 120-121 jul 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pripremna nastava za polaganje razrednog i popravnog ispita u osnovnoj školi br. 120-121 jul 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena kriterijuma - radno iskustvo prilikom utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u osnovnoj ili srednjoj školi br. 120-121 jul 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje komisije za bodovanje u postupku utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u školi br. 120-121 jul 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis učenika preko broja utvrđenog konkursom za upis učenika u srednje škole br. 120-121 jul 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje nastavnika koji ne poseduje obrazovanje iz psihološko-pedagoških i metodičkih disciplina sa liste tehnoloških viškova br. 120-121 jul 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o radu predškolske ustanove br. 120-121 jul 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u predškolskoj ustanovi br. 120-121 jul 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u srednjoj školi br. 120-121 jul 2015. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA AŽURIRANJA PODATAKA U APLIKACIJI UGOVORENIH RADNIKA I ISPLAĆENIH SREDSTAVA ZA PLATE I NAKNADE PLATE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PREMA POSEBNIM INSTRUKCIJAMA br. 120-121 jul 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ažuriranje aplikacije o ugovorenim radnicima br. 120-121 jul 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Analiza isplaćenih sredstava za plate i naknade plate br. 120-121 jul 2015. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi u pogledu obezbeđivanja kadrova za obavljanje zdravstvene delatnosti - stomatološke zdravstvene zaštite br. 120-121 jul 2015. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita br. 120-121 jul 2015. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.7.2015. GODINE br. 120-121 jul 2015. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura br. 120-121 jul 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA "Sl. glasnik RS", br. 58/2015 br. 120-121 jul 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod br. 120-121 jul 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komentar osnovnih rešenja propisanih Izmenama zakona br. 120-121 jul 2015. godine str. 186
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust 2015. godine br. 120-121 jul 2015. godine str. 188
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jul / Avgust 2015. godine br. 120-121 jul 2015. godine str. 191
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 120-121 jul 2015. godine str. 199
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVO - PORESKI TRETMAN SA PRIMERIMA OBRAČUNA I KNJIŽENJIMA br. 119 jun 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski tretman naknade troškova službenog putovanja zaposlenih u zemlji br. 119 jun 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i knjiženje naknade troškova na službenom putovanju u zemlji br. 119 jun 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski tretman naknade troškova službenog putovanja zaposlenih u inostranstvo br. 119 jun 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i knjiženje naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvo br. 119 jun 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene br. 119 jun 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2015. GODINE br. 119 jun 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja br. 119 jun 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja br. 119 jun 2015. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 br. 119 jun 2015. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja br. 119 jun 2015. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun zatezne kamate na dug u evrima kada je rešenjem o izvršenju dosuđena kamata po stopi Evropske centralne banke br. 119 jun 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI br. 119 jun 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prihoda od obrazovanja vanrednih učenika i prihoda od kotizacija za seminare koje organizuje srednja škola - popunjavanje obrasca PBN br. 119 jun 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Iskazivanje podatka u obrascu PBN o iznosu prihoda ostvarenog po osnovu imputirane prodaje dobara i usluga br. 119 jun 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Priznavanje rashoda u poreskom bilansu za nedobitnu organizaciju - zdravstvenu ustanovu koja se finansira iz sredstava RFZO i ostvaruje sopstvene prihode br. 119 jun 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Iskazivanje podataka u poljima ukupan broj zaposlenih i lična primanja u Obrascu IPONO br. 119 jun 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uticaj prihoda od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja na sastavljanje poreskog bilansa za nedobitnu organizaciju - zdravstvenu ustanovu br. 119 jun 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ispunjavanje uslova za oslobođenje od plaćanja poreza na dobit iz člana 44. tačka 1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica od strane ustanove obrazovanja - škole br. 119 jun 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV kod prometa usluga koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom i utvrđivanje PDV osnovice za promet usluga odvođenja otpadnih voda br. 119 jun 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti koje su od nadležnog organa proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima - na nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene br. 119 jun 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Kada je na stanu zasnovan zakup u skladu sa zakonom kojim je uređeno socijalno stanovanje - zakupac je obveznik poreza na imovinu za predmetni stan za vreme trajanja zakupa br. 119 jun 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje mogućnosti da lokalna samouprava svojom odlukom propiše oslobođenja od poreza na imovinu br. 119 jun 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD APRIL - JUN 2015. GODINE br. 119 jun 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja br. 119 jun 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru br. 119 jun 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke br. 119 jun 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM U VRNJAČKOJ BANJI 27.5.2015. GODINE br. 119 jun 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Određivanje vrste postupka i izuzeci od primene zakona br. 119 jun 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Nabavke oblikovane po partijama br. 119 jun 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Sadržina i izmene ugovora o javnoj nabavci br. 119 jun 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Nabavke u vezi sa projektima Evropske unije br. 119 jun 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI I POSLEDICE EVENTUALNOG ODBIJANJA ZAKLJUČENJA OD STRANE PONUĐAČA br. 119 jun 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključenje ugovora br. 119 jun 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Rok za potpisivanje ugovora od strane ponuđača br. 119 jun 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Posledice odbijanja zaključenja ugovora br. 119 jun 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Održavanje energetskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije svih naponskih nivoa br. 119 jun 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Pravo korisnika električne energije na zaštitu svojih prava pred sudom br. 119 jun 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Nabavke usluga i radova za hitne intervencije po nalogu nadležne inspekcije br. 119 jun 2015. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Dvostepenost upravnog postupka kod zaštite prava u javnim nabavkama kao razlog za nedozvoljenost zahteva za preispitivanje sudske odluke br. 119 jun 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o zakupu uređenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez obaveze plaćanja zakupnine br. 119 jun 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o zakupu uređenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini po tržišnoj vrednosti zakupnine br. 119 jun 2015. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o zakupu uređenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini uz umanjenje zakupnine br. 119 jun 2015. godine str. 61
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost prodavca za nedostatke stvari br. 119 jun 2015. godine str. 65
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE REALIZACIJA ČEKOVA PRIMLJENIH KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA - U UPRAVI ZA TREZOR br. 119 jun 2015. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Čekovi i administrativna zabrana kao načini plaćanja robe kupljene preko interneta br. 119 jun 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE (KOD POSLODAVACA) I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA br. 119 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Momenat početka primene br. 119 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Šta je uzbunjivanje? br. 119 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavaca br. 119 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja br. 119 jun 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kaznene odredbe br. 119 jun 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ASPEKTA RADNO-PRAVNOG STATUSA ZAPOSLENIH U ORGANIMA POKRAJINSKE AUTONOMIJE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 50/2015 br. 119 jun 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifičnosti pravnog položaja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave br. 119 jun 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržina aneksa br. 119 jun 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA OPŠTEM I POSEBNIM PROPISIMA br. 119 jun 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod br. 119 jun 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravni okvir br. 119 jun 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA br. 119 jun 2015. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravno - tehnički i metodološko - sistematski pristup pri utvrđivanju razloga za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca br. 119 jun 2015. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Reintegracija zaposlenog br. 119 jun 2015. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Visina naknade štete zbog nezakonitog otkaza br. 119 jun 2015. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU "Odgovarajuće radno mesto" br. 119 jun 2015. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena pravila obligacionog prava pri odlučivanju o naknadi štete i primeri iz prakse br. 119 jun 2015. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja br. 119 jun 2015. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 119 jun 2015. godine str. 108
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 119 jun 2015. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavezno aneksiranje ugovora o radu pri promeni poslova (radnog mesta) zaposlenog br. 119 jun 2015. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje godišnjeg odmora kada zaposleni radi šest dana u nedelji br. 119 jun 2015. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na dan državnog praznika br. 119 jun 2015. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza zaposlenog radnika da radi na dan nedeljnog odmora po odluci poslodavca br. 119 jun 2015. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno-pravni status zaposlenog koji faktički obavlja poslove radnog mesta za koje ne ispunjava zakonske uslove a raspoređen je na radno mesto za koje ispunjava zakonske uslove br. 119 jun 2015. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovi obrazovanja - tretman staža osiguranja ostvarenog za vreme obavljanja poljoprivredne delatnosti br. 119 jun 2015. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poništaj akta o privremenom udaljenju sa rada br. 119 jun 2015. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sudska odluka o vraćanju na rad zaposlenog koji je na rad već vraćen odlukom inspektora rada br. 119 jun 2015. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Loši međusobni odnosi između direktora i zaposlenog br. 119 jun 2015. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Faktički rad i radni odnos br. 119 jun 2015. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa zbog nastupanja bezbednosnih smetnji br. 119 jun 2015. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA NA LOKALU "Sl. glasnik RS", br. 50/2015 br. 119 jun 2015. godine str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod br. 119 jun 2015. godine str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plate, naknade plate, naknade troškova i druga primanja br. 119 jun 2015. godine str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ograničenja u isplati pojedinih drugih primanja - izvršenje budžeta Republike za 2015. godinu br. 119 jun 2015. godine str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVO PREMA OPŠTEM I POSEBNIM PROPISIMA ZA JAVNI SEKTOR br. 119 jun 2015. godine str. 125
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA I Naknada troškova za službeno putovanje u zemlji br. 119 jun 2015. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA II Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo - prema Uredbi za državne službenike br. 119 jun 2015. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA III Naknada troškova službenog putovanja u pojedinim delatnostima KBS br. 119 jun 2015. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IV Poreski tretman naknade troškova službenog putovanja br. 119 jun 2015. godine str. 132
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA V Modeli akata i obrazaca u vezi sa službenim putovanjem br. 119 jun 2015. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na isplatu po osnovu solidarnosti u slučaju bolovanja dužeg od tri meseca u ustanovi obrazovanja br. 119 jun 2015. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza plaćanja dnevnice za službeni put u inostranstvo za dane vikenda br. 119 jun 2015. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman isplaćene naknade za prevoz zaposlenom za vreme bolovanja br. 119 jun 2015. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade troškova prevoza i smeštaja članovima porodica zaposlenih, sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana br. 119 jun 2015. godine str. 139
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Nemogućnost raspoređivanja na drugo radno mesto - u odeljenje za materijalno-finansijsko poslovanje i internu reviziju postavljenog lica kome je radni odnos prestao usled razrešenja br. 119 jun 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 119 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE br. 119 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2015) br. 119 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I. UVODNE ODREDBE br. 119 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II. RADNI ODNOSI br. 119 jun 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III. OSNOVNA PRAVA ZAPOSLENIH br. 119 jun 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH br. 119 jun 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V. RADNO VREME br. 119 jun 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI. ODMORI I ODSUSTVA br. 119 jun 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU br. 119 jun 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII. PLATE, NAKNADE PLATE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA br. 119 jun 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX. ODGOVORNOST ZAPOSLENIH br. 119 jun 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X. VIŠAK ZAPOSLENIH br. 119 jun 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI. MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA br. 119 jun 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XII. PRAVO NA ŠTRAJK br. 119 jun 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIII. USLOVI ZA RAD SINDIKATA br. 119 jun 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIV. PRAĆENJE PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA br. 119 jun 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OVLAŠĆENJE KOMUNALNOG INSPEKTORA DA ODUZME ROBU PRIMENOM ZAKONA O TRGOVINI br. 119 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 119 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja tržišnog inspektora br. 119 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspolaganje oduzetom robom br. 119 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja komunalnog inspektora u okviru poverenog nadzora br. 119 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neučestvovanje branioca okrivljenog policijskog službenika u disciplinskom postupku br. 119 jun 2015. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena opštih pravila o računanju rokova br. 119 jun 2015. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zahtevanje i primanje mita od strane službenog lica br. 119 jun 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obustava disciplinskog postupka u sporu pune jurisdikcije br. 119 jun 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU "Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015 br. 119 jun 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i trajanje školskih raspusta br. 119 jun 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada br. 119 jun 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način praznovanja državnih, verskih i nacionalnih praznika br. 119 jun 2015. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE "Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015 br. 119 jun 2015. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i trajanje školskih raspusta br. 119 jun 2015. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada br. 119 jun 2015. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način praznovanja državnih, verskih i nacionalnih praznika br. 119 jun 2015. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU I EKVIVALENCIJI JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I NAUČNIM NAZIVIMA "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2015 br. 119 jun 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Konkretni oblici saradnje br. 119 jun 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U SKLADU SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM br. 119 jun 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne napomene br. 119 jun 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos na neodređeno vreme br. 119 jun 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje zaposlenih br. 119 jun 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijem u radni odnos na osnovu konkursa br. 119 jun 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenje zapošljavanja br. 119 jun 2015. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zasnivanje radnog odnosa na osnovu Kolektivnog ugovora br. 119 jun 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos na određeno vreme br. 119 jun 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radno pravni status zaposlenih za čijim je radom prestala potreba br. 119 jun 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje rešenja o prestanku potrebe za radom zaposlenog br. 119 jun 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak po konačnosti rešenja o prestanku potrebe za radom zaposlenog br. 119 jun 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba br. 119 jun 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos direktora škole br. 119 jun 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos pripravnika (nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika) br. 119 jun 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor o izvođenju nastave br. 119 jun 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Norma neposrednog rada nastavnika i stručnog saradnika br. 119 jun 2015. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rad preko pune norme časova br. 119 jun 2015. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa br. 119 jun 2015. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost raspoređivanja direktora škole na odgovarajuće radno mesto nakon isteka drugog mandata br. 119 jun 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje zaposlenih u osnovnoj i srednjoj školi za čijim radom je prestala potreba br. 119 jun 2015. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje razrednog ispita u slučaju kada učenik napusti školovanje nakon završenog sedmog razreda osnovne škole br. 119 jun 2015. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedonošenje potrebne opreme ili pribora za rad na času i ocenjivanje učenika br. 119 jun 2015. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kvalifikacija nepriličnog ponašanja i psovke učenika na času i vođenje vaspitno-disciplinskog postupka br. 119 jun 2015. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bankarska garancija kod izdavanja dozvole za rad privatne visokoškolske ustanove br. 119 jun 2015. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Statut škole kao pravni akt kojim se propisuje sadržaj i pribavljanje konkursne dokumentacije br. 119 jun 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO O LEKOVIMA br. 119 jun 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kliničko ispitivanje lekova br. 119 jun 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Proizvodnja lekova br. 119 jun 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promet lekova br. 119 jun 2015. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posmatranje i oglašavanje lekova br. 119 jun 2015. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak br. 119 jun 2015. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na medicinsku dokumentaciju nakon završetka lečenja br. 119 jun 2015. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na dodatak na platu za rad nedeljom za zaposlene u zdravstvenim ustanovama br. 119 jun 2015. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saopštavanje podataka članovima porodice o zdravstvenom stanju bolesnika br. 119 jun 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremeno umanjenje osnovnih životnih aktivnosti zbog lekarske greške br. 119 jun 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI br. 119 jun 2015. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Krug lica ovlašćen za obavljanje psihološke delatnosti br. 119 jun 2015. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za registraciju delatnosti br. 119 jun 2015. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak br. 119 jun 2015. godine str. 189
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Jun / Jul 2015. godine br. 119 jun 2015. godine str. 190
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jun / Jul 2015. godine br. 119 jun 2015. godine str. 194
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 119 jun 2015. godine str. 201
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI br. 118 jun 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Davanje u zakup javne svojine br. 118 jun 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poresko-računovodstveni tretman davanja u zakup javne svojine br. 118 jun 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Refundacija troškova po osnovu zakupa br. 118 jun 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ZAKUP NEPOKRETNOSTI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA br. 118 jun 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod br. 118 jun 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. PDV tretman zakupa nepokretnosti br. 118 jun 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Zakup nepokretnosti sa aspekta Zakona o porezu na dohodak br. 118 jun 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski tretman prihoda od zakupa nepokretnosti koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, sa aspekta Zakona o porezu na dobit br. 118 jun 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obavezna sadržina gotovinskog računa za gorivo br. 118 jun 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost da se obveznici poreza na imovinu, čije su nepokretnosti bile poplavljene 2014. godine a kojima nije isplaćena naknada za štetu od poplava, oslobode plaćanja poreza na imovinu br. 118 jun 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prihoda od taksi koje komisija (pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti) ostvaruje obavljanjem poverenih poslova iz svoje nadležnosti br. 118 jun 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe br. 118 jun 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje usluga smeštaja po posebnoj stopi br. 118 jun 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza br. 118 jun 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE ZAKONSKE MERE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI br. 118 jun 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Interni akt i interni plan za borbu protiv korupcije br. 118 jun 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Zaštita integriteta postupka br. 118 jun 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Dužnost prijavljivanja korupcije br. 118 jun 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Zabrana radnog angažovanja kod dobavljača br. 118 jun 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Izjava o nezavisnoj ponudi br. 118 jun 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Dužnost prijavljivanja povrede konkurencije br. 118 jun 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Građanski nadzornik br. 118 jun 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE SUKOB INTERESA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI br. 118 jun 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Pojam sukoba interesa br. 118 jun 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Zabrana zaključenja ugovora br. 118 jun 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Izјаva о nepostojanju sukоbа intеrеsа zа člаnоvе kоmisiје br. 118 jun 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Izdavanje menice za ozbiljnost ponude ili za dobro izvršenje posla od strane ponuđača koji je fizičko lice br. 118 jun 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Utvrđivanje formalne ispravnosti menice i grafološki nalaz kao dokaz od značaja za punovažnost preduzimanja menične radnje br. 118 jun 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke za pribavljanje usluge obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu br. 118 jun 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Propuštanje sprovođenja postupka javne nabavke br. 118 jun 2015. godine str. 43
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA "Sl. glasnik RS", br. 48/2015 br. 118 jun 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 1. Promene u odnosu na oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda - član 7. Uredbe br. 118 jun 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 2. Promene u odnosu na učesnike u postupku - član 8. Uredbe br. 118 jun 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 3. Promene u odnosu na situaciju kada pristignu dve ili više istovetnih ponuda - član 9. Uredbe br. 118 jun 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 4. Promene u odnosu na postupak davanja u zakup bez prikupljanja ponuda ili javnog nadmetanja - član 10. Uredbe br. 118 jun 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 5. Promene u odnosu na postupak davanja u zakup prikupljanjem ponuda ili javnim nadmetanjem - član 12. Uredbe br. 118 jun 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 6. Promene u odnosu na obavezu investicionog održavanja - član 14. Uredbe br. 118 jun 2015. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJER PREMA ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI br. 118 jun 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pojam finansijera i investitora br. 118 jun 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor između investitora i finansijera br. 118 jun 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Status finansijera i njegova prava i obaveze br. 118 jun 2015. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključak br. 118 jun 2015. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene br. 118 jun 2015. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini po tržišnoj ceni br. 118 jun 2015. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost eksproprijacije i administrativnog prenosa nepokretnosti br. 118 jun 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos br. 118 jun 2015. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na raskid ugovora br. 118 jun 2015. godine str. 57
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA U SISTEMU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - PLATNI PROMET KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA br. 118 jun 2015. godine str. 58
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod br. 118 jun 2015. godine str. 58
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Posebna pravila poslovanja KJS uključenih u KRT br. 118 jun 2015. godine str. 59
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Propisi kojima je uređeno trezorsko poslovanje - platni promet KJS koji su uključeni u sistem KRT br. 118 jun 2015. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Problemi u razvoju KRT i uticaj na budućnost poslovanja KJS preko podračuna br. 118 jun 2015. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ovlašćenje direktnog zaduženja kao verodostojna isprava br. 118 jun 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 br. 118 jun 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod br. 118 jun 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak registracije kolektivnih ugovora br. 118 jun 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2015. GODINU - PRAVNI OSNOV br. 118 jun 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu br. 118 jun 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifičnosti kod utvrđivanja dužine godišnjeg odmora za državne službenike i u organima lokalne vlasti br. 118 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifičnosti kod korišćenja godišnjeg odmora za zaposlene u obrazovanju br. 118 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kolektivni ugovori za pojedine delatnosti javnog sektora i godišnji odmor br. 118 jun 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza izdavanja rešenja br. 118 jun 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovni model rešenja o korišćenju godišnjeg odmora br. 118 jun 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plan korišćenja godišnjeg odmora br. 118 jun 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora u više delova br. 118 jun 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora (kod prestanka radnog odnosa) br. 118 jun 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora (radni odnos na određeno vreme) br. 118 jun 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim po isteku maksimalnog roka trajanja i zakonski izuzeci br. 118 jun 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključenjem ugovora sa određenim rokom trajanja po osnovu rada na projektu čije je vreme unapred određeno, rad može trajati najduže do završetka projekta br. 118 jun 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze isplate uvećanih troškova prevoza za zaposlenog koji je promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu br. 118 jun 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neopravdanost razloga za prestanak radnog odnosa br. 118 jun 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonit prestanak radnog odnosa br. 118 jun 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržina rešenja o otkazu ugovora o radu br. 118 jun 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sindikalne aktivnosti zaposlenih br. 118 jun 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje potraživanja lica koje je primljeno u radni odnos ali nije stupilo na rad br. 118 jun 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Objektivni i subjektivni element ponašanja zaposlenog br. 118 jun 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA TROŠKOVA PREMA POSEBNIM UREDBAMA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE, IZABRANA I POSTAVLJENA LICA I ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE br. 118 jun 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova državnih službenika i nameštenika br. 118 jun 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova izabranih i postavljenih lica u državnim organima br. 118 jun 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja br. 118 jun 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod poreskog tretmana naknade troškova terenskog dodatka i odvojenog života od porodice br. 118 jun 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA U 2015. GODINI SA PRIMERIMA OBRAČUNA br. 118 jun 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod br. 118 jun 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada zarade - plate br. 118 jun 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Regres za godišnji odmor - za određene KJS br. 118 jun 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor br. 118 jun 2015. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomene u vezi sa knjiženjem br. 118 jun 2015. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Određivanje visine naknade zarade za vreme privremenog odsustva sa rada radi saniranja posledica izazvanih poplavama br. 118 jun 2015. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Relevantan trenutak prema kome se neko pravno lice ima smatrati povezanim licem u odnosu na poslodavca br. 118 jun 2015. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje plate ovlašćenim predstavnicima sindikata u prosveti koji su naknadno pristupili posebnom kolektivnom ugovoru br. 118 jun 2015. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rešenje o naknadi štete zaposlenom za delimično neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa br. 118 jun 2015. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rešenje o naknadi štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor u celini u slučaju prestanka radnog odnosa br. 118 jun 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SLUŽBENE SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radnje koje inspekcija preduzima pre početka službene posete br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službena poseta br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sistemsko (opšte) inspekcijsko zakonodavstvo br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski propisi i dobra praksa u određenim oblastima br. 118 jun 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za postavljanje letnje bašte kafića na javnoj površini br. 118 jun 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povratno dejstvo zakonske odredbe br. 118 jun 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preispitivanje odluke Narodne skupštine br. 118 jun 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odbačaj zahteva za preispitivanje rešenja o ocenjivanju državnih službenika br. 118 jun 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službena isprava br. 118 jun 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete zbog nepravilnog rada državnog organa br. 118 jun 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete prouzrokovane greškom suda br. 118 jun 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštenje o pravima zaposlenih koja su predviđena Zakonom o zaštiti uzbunjivača br. 118 jun 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 54. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SL. GLASNIK RS", BR. 76/2005, 100/2007 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 I 99/2014) "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 br. 118 jun 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD br. 118 jun 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015) br. 118 jun 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. OSNOVNE ODREDBE br. 118 jun 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA br. 118 jun 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. RADNO VREME br. 118 jun 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 4. ODMORI I ODSUSTVA br. 118 jun 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 5. ZAŠTITA ZAPOSLENIH br. 118 jun 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 6. UČEŠĆE U UPRAVLJANJU br. 118 jun 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 7. PLATE, NAKNADE I OSTALA PRIMANJA br. 118 jun 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 8. NAKNADA ŠTETE br. 118 jun 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 9. STRUČNO USAVRŠAVANJE br. 118 jun 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 10. VIŠAK ZAPOSLENIH br. 118 jun 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 11. ARBITRAŽA ZA RADNE SPOROVE br. 118 jun 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 12. USLOVI ZA RAD SINDIKATA br. 118 jun 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 13. ORGANIZOVANJE PROCESA ŠTRAJKA br. 118 jun 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 14. ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA br. 118 jun 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 15. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE br. 118 jun 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 3) br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (čl. 2, 4. i 5) br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Trajanje školskog raspusta za učenike (član 6) br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje državnih praznika u školi (član 7) br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje verskih praznika u školi (član 8) br. 118 jun 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ekskurzije, dan škole, polaganje završnog ispita na kraju osmog razreda, saopštenje uspeha i podela đačkih knjižica (čl. 9. i 10) br. 118 jun 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 br. 118 jun 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 5) br. 118 jun 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (čl. 2-4) br. 118 jun 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Trajanje školskog raspusta za učenike (član 6) br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje državnih praznika u školi (član 7) br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje verskih praznika u školi (član 8) br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ekskurzije, dan škole, saopštenje uspeha i podela đačkih knjižica (čl. 9. i 10) br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IZMENJEN OBRAZAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA I OBRASCI POJEDINIH JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA "Sl. glasnik RS", br. 43/2015 br. 118 jun 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA PROSVETNOG INSPEKTORA br. 118 jun 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status prosvetne inspekcije u zemljama u okruženju br. 118 jun 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prosvetnog inspektora br. 118 jun 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poslovi prosvetnog inspektora br. 118 jun 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja prosvetnog inspektora br. 118 jun 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način rada prosvetnog inspektora br. 118 jun 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kako drugi vide ulogu prosvetnog inspektora* br. 118 jun 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA br. 118 jun 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 118 jun 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi higijene hrane br. 118 jun 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka br. 118 jun 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad primenom Zakona i drugih propisa br. 118 jun 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi koji se tiču proizvodnje i prometa br. 118 jun 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda biljnog porekla br. 118 jun 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni uslovi za proizvodnju pekarskih proizvoda br. 118 jun 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost suda u sporu između škole i preduzetnika zbog sticanja bez osnova br. 118 jun 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stepen i vrsta obrazovanja nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi br. 118 jun 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis stranog državljanina u osnovnu školu br. 118 jun 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje ankete među učenicima i roditeljima radi izbora stranog jezika kao obaveznog izbornog predmeta u petom razredu osnovne škole br. 118 jun 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upisivanje ocene sa razrednog ispita učeniku osnovne škole br. 118 jun 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Premeštaj učenika u izdvojeno odeljenje iste škole nakon sprovedenog vaspitno-disciplinskog postupka br. 118 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završetak osnovnog obrazovanja učenika koji ima više od dve nedovoljne ocene na kraju osmog razreda br. 118 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna priroda rešenja o davanju saglasnosti na odluku školskog odbora br. 118 jun 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOPUNSKI RAD U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - ORGANIZACIJA, KADROVI I VRSTE USLUGA U DOPUNSKOM RADU br. 118 jun 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski osnov - organizacija, kadrovi i ograničenja u dopunskom radu br. 118 jun 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvene usluge obuhvaćene dopunskim radom koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja br. 118 jun 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da pribavlja podatke o ličnosti osiguranika br. 118 jun 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radno-pravni status vršioca dužnosti zamenika direktora zdravstvene ustanove br. 118 jun 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna priroda rešenja o razrešenju direktora zdravstvene ustanove br. 118 jun 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrešenje organa zdravstvene ustanove br. 118 jun 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pasivna legitimacija Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje br. 118 jun 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.6.2015. GODINE br. 118 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ISKLJUČENJE SA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA GREJANJA NA ZAHTEV KUPCA br. 118 jun 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski okvir br. 118 jun 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključivanje ugovora o prodaji toplotne energije br. 118 jun 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na otkaz ugovora o prodaji toplotne energije br. 118 jun 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak br. 118 jun 2015. godine str. 160
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Jun 2015. godine br. 118 jun 2015. godine str. 161
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jun / Jul 2015. godine br. 118 jun 2015. godine str. 164
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 118 jun 2015. godine str. 171
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FINANSIJSKO PLANIRANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE br. 117 maj 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Istorijat, pravni osnov i značaj finansijskog planiranja korisnika budžetskih sredstava br. 117 maj 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Proces planiranja i postupak dostavljanja finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika (DBK) br. 117 maj 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odobravanje planova korisnicima i učitavanje kvota u FMIS sistem br. 117 maj 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Planiranje likvidnosti budžeta kao posledica uspešnog finansijskog planiranja br. 117 maj 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NOVI OBRASCI TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE br. 117 maj 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 1 - BILANS USPEHA br. 117 maj 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 1A - BILANS STANJA br. 117 maj 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 1B - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE br. 117 maj 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 2 - TROŠKOVI ZAPOSLENIH br. 117 maj 2015. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 3 - DINAMIKA ZAPOSLENIH br. 117 maj 2015. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 4 - KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA br. 117 maj 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 5 - SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA br. 117 maj 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 6 - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE br. 117 maj 2015. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 7 - NETO DOBIT - prethodne uplate br. 117 maj 2015. godine str. 37
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 8 - KREDITNA ZADUŽENOST br. 117 maj 2015. godine str. 38
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 9 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA br. 117 maj 2015. godine str. 39
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 10 - IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA br. 117 maj 2015. godine str. 39
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 11 - IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA br. 117 maj 2015. godine str. 41
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Promene aproprijacije tokom godine zbog pronevere namenski opredeljenih sredstava br. 117 maj 2015. godine str. 43
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA br. 117 maj 2015. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENOM ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 117 maj 2015. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uslovi za zasnivanje radnog odnosa na mestu šefa računovodstva u ustanovi obrazovanja br. 117 maj 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA - OBRASCA PBN U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA I PORESKE PRIJAVE - OBRASCA PDN ZA 2014. GODINU br. 117 maj 2015. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem a uključene su u konsolidovani račun trezora kao (ne)obveznici poreza na dobit br. 117 maj 2015. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Iskazivanje podataka u PBN - utvrđivanje oporezive dobiti br. 117 maj 2015. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreske obaveze samooporezivanjem (iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDP) br. 117 maj 2015. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje obaveze nedobitne organizacije da uz poreski bilans podnosi i dokumentaciju o transfernim cenama br. 117 maj 2015. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nenadležnost Ministarstva finansija - Sektora za fiskalni sistem za tumačenje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2014. godinu br. 117 maj 2015. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje dvostrukog oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava kada je Fond prodao stan zdravstvenoj ustanovi, a ta zdravstvena ustanova stan dodelila u zakup zaposlenom koji je kao zakupac otkupio stan br. 117 maj 2015. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena povoljnijeg propisa na poreskog obveznika br. 117 maj 2015. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravilnost i zakonitost poreskog upravnog akta br. 117 maj 2015. godine str. 60
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 41/2015 br. 117 maj 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE OKVIRNI SPORAZUM br. 117 maj 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Zakonski pojam i bitne karakteristike okvirnog sporazuma br. 117 maj 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Ograničenja u vezi sa primenom okvirnih sporazuma br. 117 maj 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Vrste okvirnih sporazuma i zaključenje pojedinačnih ugovora br. 117 maj 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE PRIPREMANJE, PODNOŠENJE I VAŽENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE br. 117 maj 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE Način podnošenja ponude br. 117 maj 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE Ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda br. 117 maj 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Ponuda sa varijantama br. 117 maj 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Podnošenje elektronske ponude br. 117 maj 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Troškovi pripremanja ponude br. 117 maj 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Važenje ponude br. 117 maj 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti kada je vrednost pojedinačne javne nabavke ispod limita od 400.000 dinara, a ukupna planirana vrednost na godišnjem nivou prelazi taj limit br. 117 maj 2015. godine str. 67
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke za koje su dokazi javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa br. 117 maj 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLANJANJE OBJEKATA - NADLEŽNOST GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA br. 117 maj 2015. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Dokaz o plaćanju takse za usluge Republičkog geodetskog zavoda br. 117 maj 2015. godine str. 70
JAVNE NABAVKE Korišćenje zemljišta u državnoj svojini br. 117 maj 2015. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Neophodnost postojanja obrazloženja procene tržišne vrednosti zemljišta koju vrši Poreska uprava br. 117 maj 2015. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NOVINE U OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I SA INOSTRANSTVOM br. 117 maj 2015. godine str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pružaoci platnih usluga i predmet platnih usluga br. 117 maj 2015. godine str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste platnih usluga br. 117 maj 2015. godine str. 75
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste platnih računa br. 117 maj 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni sistem br. 117 maj 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nadzor nad primenom Zakona, mere u postupku nadzora i kaznene odredbe br. 117 maj 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prelazne i završne odredbe br. 117 maj 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI "Sl. glasnik RS", br. 38/2015 br. 117 maj 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH br. 117 maj 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Akt poslodavca kojim se uređuju međusobna prava i obaveze br. 117 maj 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržina ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza zaposlenog i poslodavca za vreme osposobljavanja br. 117 maj 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca za vreme trajanja edukacije zaposlenog br. 117 maj 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poreske i druge obaveza poslodavca za vreme stručnog usavršavanje zaposlenog br. 117 maj 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno-pravni status zaposlenog za vreme stručnog osposobljavanja br. 117 maj 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 117. ZAKONA O RADU br. 117 maj 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O IZRICANJU OPOMENE SA NAJAVOM OTKAZA ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE br. 117 maj 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA BEZ NAKNADE ZARADE br. 117 maj 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ANEKS UGOVORA O RADU - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA br. 117 maj 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo poslodavca da od kandidata za posao traži uverenje o neosuđivanosti br. 117 maj 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu po povratku sa porodiljskog odsustva br. 117 maj 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno mesto kao predmet sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini br. 117 maj 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Iskazivanje podataka o primanjima u 1992. godini u M-4 obrascima i u bazi matične evidencije osiguranika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u denominovanim iznosima br. 117 maj 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Status invalida rada II kategorije koji na svom ili drugom odgovarajućem poslu rade sa skraćenim radnim vremenom, računanje staža sa uvećanim trajanjem i uslovi za odlazak u penziju br. 117 maj 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost odredaba opšteg akta kojima se kao uslov za obavljanje poslova radnog mesta propisuje samo stepen stručne spreme br. 117 maj 2015. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pisano upozorenje zaposlenom i ostavljanje roka za poboljšanje rezultata rada pre otkaza ugovora o radu br. 117 maj 2015. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sporazumni prestanak radnog odnosa br. 117 maj 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz zaposlenom zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu br. 117 maj 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost otkaza ugovora o radu br. 117 maj 2015. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok za pokretanje radnog spora br. 117 maj 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje po rešenju inspektora rada br. 117 maj 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Početak toka zastarelosti potraživanja zbog manjeg iznosa isplaćene penzije br. 117 maj 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 117 maj 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova prema posebnim uredbama br. 117 maj 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova prevoza prema Zakonu o radu i posebnim kolektivnim ugovorima br. 117 maj 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na naknadu troškova br. 117 maj 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Određivanje visine troškova prevoza br. 117 maj 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način obezbeđivanja prevoza za dolazak i odlazak sa rada br. 117 maj 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rok za isplatu br. 117 maj 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Promena mesta stanovanja, odnosno prebivališta zaposlenog br. 117 maj 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman br. 117 maj 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Model - Izjava zaposlenog kod korisnika javnih sredstava o korišćenju prevoza za dolazak i odlazak sa rada br. 117 maj 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata naknade zarade zaposlenom u toku trajanja privremene sprečenosti za rad u slučaju promene poslodavca br. 117 maj 2015. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje PPP PD prijave u slučaju kada se zaposlenom za isti obračunski period isplaćuje naknada zarade za vreme provedeno na bolovanju delom na teret RFZO, a delom na teret poslodavca br. 117 maj 2015. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izvršenje disciplinske mere - novčane kazne na plati zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 117 maj 2015. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje primanja koja zaposleni u sudovima i javnim tužilaštvima ostvare na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada br. 117 maj 2015. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada br. 117 maj 2015. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na platu policijskog službenika br. 117 maj 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 117 maj 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 40/2015 br. 117 maj 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SARADNJA INSPEKCIJA I DRUGIH ORGANA I SUBJEKATA br. 117 maj 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 117 maj 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija i Uprave carina br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja sudova i drugih organa br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja između inspekcija i Agencije za borbu protiv korupcije br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje inspektora u slučaju nesaglasnosti opšteg akta nadziranog subjekta sa Ustavom br. 117 maj 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja u domenu stručnog usavršavanja inspektora br. 117 maj 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pružanje pomoći od strane policije br. 117 maj 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija sa akreditovanim telima, odnosno laboratorijama i stručnim institucijama br. 117 maj 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija sa nadležnim organima i organizacijama koji vode registre, evidencije i baze podataka br. 117 maj 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija sa fizičkim i pravnim licima br. 117 maj 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DUŽNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESE PODZAKONSKE PROPISE ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 117 maj 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti prilikom otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini br. 117 maj 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način naplate naknade i taksi prilikom izdavanja registracione nalepnice br. 117 maj 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odstupanje od Ustavom utvrđenog načela jedinstva pravnog poretka i jednakog tretmana svih pred Ustavom i zakonom, kao i prava na pravičnu naknadu za rad br. 117 maj 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost odredbe opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojom je predviđena primena odluke pre njenog stupanja na snagu br. 117 maj 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nenadležnost jedinice lokalne samouprave da uređuje radno vreme objekata u kojima se priređuju igre na sreću br. 117 maj 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stupanje u postupak radi određivanja naknade za oduzeto zemljište br. 117 maj 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnov za naknadu štete u vršenju vojne službe br. 117 maj 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA KOJI NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU br. 117 maj 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za upis br. 117 maj 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje i sprovođenje završnog ispita br. 117 maj 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Redosled kandidata br. 117 maj 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje i upis učenika br. 117 maj 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis u škole za učenike sa smetnjama u razvoju br. 117 maj 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis kandidata starijih od sedamnaest godina u prvi razred srednje škole br. 117 maj 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumenta potrebna za upis u prvi razred srednje škole br. 117 maj 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU br. 117 maj 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspisivanje konkursa br. 117 maj 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rangiranje (raspoređivanje) i redosled kandidata br. 117 maj 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 117 maj 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) br. 117 maj 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) br. 117 maj 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) br. 117 maj 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) br. 117 maj 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka br. 117 maj 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE br. 117 maj 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 117 maj 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Verifikacija ustanova br. 117 maj 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prostor, oprema i kadrovi br. 117 maj 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativ ishrane dece br. 117 maj 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sanitarna inspekcija br. 117 maj 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvena inspekcija br. 117 maj 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumentacija br. 117 maj 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O RADU OSNOVNE/SREDNJE ŠKOLE br. 117 maj 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI br. 117 maj 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promena obrazovnog profila u toku školovanja u srednjoj muzičkoj školi br. 117 maj 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost vanrednog školovanja učenika osnovne škole br. 117 maj 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme polaganja ispita iz stranog jezika u osnovnoj školi br. 117 maj 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost izricanja učeniku mere zabrane odlaska na ekskurziju br. 117 maj 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost da škola primi u radni odnos na određeno vreme lice koje nema licencu i ne ispunjava uslove u pogledu obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina br. 117 maj 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni status medijatekara u osnovnoj školi br. 117 maj 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnosti pacijenta u slučaju nemogućnosti zakazivanja pregleda nakon dobijanja uputa br. 117 maj 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na produženu medicinsku rehabilitaciju br. 117 maj 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Građanskopravna odgovornost i oblik krivice kod lekarske greške br. 117 maj 2015. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost lekara prilikom pružanja zdravstvene zaštite br. 117 maj 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ponašanje lekara prilikom preduzimanja medicinske mere br. 117 maj 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE br. 117 maj 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 117 maj 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručni radnici i stručni saradnici br. 117 maj 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski nadzor br. 117 maj 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja zdravstvenog inspektora br. 117 maj 2015. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITA POSTUPAKA, METODA RADA, MATEMATIČKIH KONCEPATA, NAČELA, PRINCIPA I UPUTSTAVA KOJA SU SADRŽANA U AUTORSKOM DELU br. 117 maj 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita izražajne forme autorskog dela autorskim pravom br. 117 maj 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Matematički koncepti br. 117 maj 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela, principi i uputstva sadržana u autorskom delu br. 117 maj 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Principi i uputstva sadržani u računarskim programima br. 117 maj 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretne i nepokretne slike koje generiše računarski program br. 117 maj 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Metod rada računarskog programa br. 117 maj 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Društvene igre br. 117 maj 2015. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zbirke i baze podataka br. 117 maj 2015. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena odredaba koje se odnose na ugovor o delu na usmeni autorski ugovor br. 117 maj 2015. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastupanje javnog preduzeća čiji je osnivač opština od strane pravobranilaštva i direktora br. 117 maj 2015. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastanak štete usled propusta da se psi lutalice uklone sa ulice br. 117 maj 2015. godine str. 186
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj / Jun 2015. godine br. 117 maj 2015. godine str. 187
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2015. godine br. 117 maj 2015. godine str. 190
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 117 maj 2015. godine str. 197
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PROJEKCIJE MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA I FISKALNI OKVIR ZA 2016. I 2017. GODINU SA PLANIRANOM REFORMOM JAVNOG SEKTORA U ISTOM PERIODU br. 116 maj 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Projekcije makroekonomskih indikatora za 2016. i 2017. godinu br. 116 maj 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Fiskalni okvir za 2016. i 2017. godinu br. 116 maj 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Predviđene mere fiskalne konsolidacije do 2017. godine br. 116 maj 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Projekcija stanja javnog duga opšte države u periodu 2014 - 2017. godine br. 116 maj 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Strukturne reforme javnog sektora br. 116 maj 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE - "Sl. glasnik RS", br. 38/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Način planiranja troškova (izdataka) korisnika budžetskih sredstava prema izvorima finansiranja br. 116 maj 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 116 maj 2015. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PREFAKTURISANJE TROŠKOVA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 116 maj 2015. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Prefakturisanje troškova koji se smatraju naknadom ili delom naknade za izvršeni promet dobara ili usluga br. 116 maj 2015. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Prefakturisanje troškova koji ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet dobara ili usluga br. 116 maj 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (Ne)postojanje propisanog roka u kome obveznik PDV ima obavezu da izda račun za izvršeni promet dobara i usluga br. 116 maj 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman davanja u zajam robe iz gradskih robnih rezervi br. 116 maj 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman primljenih dobara po osnovu sponzorstva br. 116 maj 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Potraživanje naknade štete u visini naplaćenog poreza br. 116 maj 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje namere za izbegavanje plaćanja PDV br. 116 maj 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Dostavljanje poreskih upravnih akata poreskom obvezniku br. 116 maj 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE br. 116 maj 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Jezik u postupku javne nabavke br. 116 maj 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Valuta br. 116 maj 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Komunikacija br. 116 maj 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Nemogućnost ispravljanja računske greške u ponudi nakon donošenja odluke o dodeli ugovora br. 116 maj 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Uslovi i način skraćivanja rokova za podnošenje ponuda u postupku u kome je objavljeno prethodno obaveštenje br. 116 maj 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Podnošenje ponude od strane ponuđača čija je delatnost različita od predmeta nabavke zajedno sa drugim ponuđačem br. 116 maj 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja kod ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji br. 116 maj 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje iz javne svojine pokretnih stvari - sekundarnih sirovina i ugovor o sukcesivnoj prodaji sekundarnih sirovina br. 116 maj 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedozvoljenost obračunavanja zatezne kamate na kamatu na glavni dug br. 116 maj 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Neosnovanost prigovora zastarelosti br. 116 maj 2015. godine str. 47
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Mogućnost zaključenja ugovora o faktoringu kojim privredno društvo prodaje svoje potraživanje prema korisniku sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje br. 116 maj 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prekovremenom radu br. 116 maj 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o skraćenom radnom vremenu br. 116 maj 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o volontiranju br. 116 maj 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zapisnik o utvrđivanju štete prouzrokovane poslodavcu br. 116 maj 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Molba za plaćanje novčane kazne u ratama br. 116 maj 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - premeštaj zaposlenog u drugo mesto rada kod istog poslodavca br. 116 maj 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene porodilje na korišćenje godišnjeg odmora po isteku zaštite od prestanka radnog odnosa br. 116 maj 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na plaćeno odsustvo predstavnika sindikata u ustanovi obrazovanja br. 116 maj 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava i ovlašćenja predstavnika sindikata nakon prestanka radnog odnosa br. 116 maj 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove u drugo mesto rada koje je udaljeno više od 50 km br. 116 maj 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovori o radu na određeno vreme zaključeni pre 29.7.2014. godine i računanje roka od 24 meseca br. 116 maj 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uplata doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja br. 116 maj 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isključenje odgovornosti poslodavca za štetu koju na radu pretrpi zaposleni br. 116 maj 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje prava zaposlenog na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora br. 116 maj 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opravdanost nepoštovanja odluke poslodavca o preraspodeli radnog vremena br. 116 maj 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonita obustava rada br. 116 maj 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neosnovana isplata penzije br. 116 maj 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza osiguranika da se u propisanom roku javi izabranom lekaru br. 116 maj 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanja prava iz invalidskog osiguranja br. 116 maj 2015. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata nadoknade nastavnom osoblju u ustanovi obrazovanja - iz sredstava roditelja za dodatnu brigu o deci na ekskurziji br. 116 maj 2015. godine str. 66
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Povoljnije utvrđivanje visine otpremnine za odlazak u penziju zaposlenima u ustanovama kulture br. 116 maj 2015. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Povoljnije utvrđivanje visine otpremnine za odlazak u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama br. 116 maj 2015. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata plate prema obavljenom radu br. 116 maj 2015. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na zaradu za poslove po ugovoru o radu br. 116 maj 2015. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Odlučivanje po zahtevu za isplatu poreza i doprinosa br. 116 maj 2015. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rešenje o isplati jubilarne nagrade br. 116 maj 2015. godine str. 70
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 116 maj 2015. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ključni pravni instituti i ciljevi Zakona br. 116 maj 2015. godine str. 72
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Jasna ovlašćenja inspekcija u suzbijanju obavljanja delatnosti neregistrovanih subjekata (sive ekonomije) br. 116 maj 2015. godine str. 74
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Transparentnost rada i akata inspekcije i ujednačavanje inspekcijske prakse br. 116 maj 2015. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Elektronsko povezivanje i razmena informacija i dokumenata između inspekcija preko jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema (e-Inspektor) br. 116 maj 2015. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene u sadržini sredstava i opreme br. 116 maj 2015. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene rokova br. 116 maj 2015. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka br. 116 maj 2015. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uticaj novodonetih zakona na nadležnost u odlučivanju br. 116 maj 2015. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispitivanje presuda vojnodisciplinskih sudova br. 116 maj 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedozvoljenost zahteva za preispitivanje sudske odluke br. 116 maj 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa neraspoređenom državnom službeniku br. 116 maj 2015. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa br. 116 maj 2015. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo zaposlenog u državnom organu da dobije odgovor na svoje pisano obraćanje rukovodiocu organa br. 116 maj 2015. godine str. 81
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo službenika bezbednosno-informativne agencije na razliku između naknade plate i punog iznosa plate br. 116 maj 2015. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Građanskopravna odgovornost za štetu u vršenju sudijske funkcije br. 116 maj 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljenost tužbe zbog ćutanja uprave br. 116 maj 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost uručenja pismena iz razloga bezbednosti br. 116 maj 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu utvrđivanja broja zaposlenih br. 116 maj 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu materijalnih troškova u školi br. 116 maj 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu ostalih troškova br. 116 maj 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu utvrđivanja broja zaposlenih br. 116 maj 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOST Materijalni troškovi u školi br. 116 maj 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu ostalih troškova br. 116 maj 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOST KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SASTAV I NAČIN IZBORA ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA br. 116 maj 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOST Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta br. 116 maj 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izbor i razrešenje članova br. 116 maj 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOST Autentično tumačenje člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona br. 116 maj 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje novog vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika kome je već izrečena mera ukor nastavničkog veća br. 116 maj 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOST Zasnivanje novog radog odnosa na određeno vreme sa istim licem u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 116 maj 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Solidarna odgovornost škole i roditelja br. 116 maj 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI LEKARA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA br. 116 maj 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOST Dijagnostičke greške br. 116 maj 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost br. 116 maj 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOST Odgovornost lekara i zdravstvene ustanove zbog štete izazvane upotrebom medicinskih aparata br. 116 maj 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak br. 116 maj 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOST Uslovi za angažovanje lica po osnovu ugovora o stručnom usavršavanju u zdravstvenoj ustanovi br. 116 maj 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOST USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI br. 116 maj 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod br. 116 maj 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOST Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. aprila 2015. godine br. 116 maj 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pregled mogućih iznosa novčane socijalne pomoći u zavisnosti od starosne strukture, veličine i sastava porodice br. 116 maj 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOST Broj korisnika, ukupno isplaćena sredstva za NSP i prosečno isplaćen iznos po porodici i licu br. 116 maj 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.5.2015. GODINE br. 116 maj 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UTVRĐIVANJE NADLEŽNOSTI POJEDINIH MINISTARSTAVA I SLUŽBI VLADE U OBAVLJANJU POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA JAVNA PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA • Zaključak Vlade RS 05 broj 023-4473/2015 od 22. aprila 2015. godine • "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 br. 116 maj 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOST Ovlašćenja ostalih zastupnika u javnom preduzeću br. 116 maj 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obeležavanje (polu)teretnih vozila br. 116 maj 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOST Raspolaganje od strane javnog komunalnog preduzeća podacima o ličnosti koji su uzeti od vlasnika/korisnika odnetih vozila prilikom njihovog preuzimanja br. 116 maj 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neispunjenje obaveze davaoca komunalnih usluga br. 116 maj 2015. godine str. 114
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj 2015. godine br. 116 maj 2015. godine str. 115
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2015. godine br. 116 maj 2015. godine str. 118
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 116 maj 2015. godine str. 125
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU br. 115 april 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM "Sl. glasnik RS", br. 33/2015 br. 115 april 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sažetak br. 115 april 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Predmet popisa br. 115 april 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrste popisa br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Formiranje popisnih komisija br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Plan rada za vršenje popisa br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poslovi koje obavlja popisna komisija br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Donošenje izveštaja o popisu br. 115 april 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Usvajanje izveštaja o popisu br. 115 april 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH (ŠESNAESTIH) IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 br. 115 april 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE USKLAĐIVANJE GLAVNE I POMOĆNIH KNJIGA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I NAČIN ELIMINISANJA RAZLIKE U KNJIGOVODSTVU KAO POSLEDICA UOČENIH NESLAGANJA ILI GREŠAKA br. 115 april 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kamata na sredstva iskazana u stranoj valuti br. 115 april 2015. godine str. 19
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI br. 115 april 2015. godine str. 21
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u vezi sa ponudom uz koju nije dostavljeno pismo banke o nameri izdavanja bankarske garancije br. 115 april 2015. godine str. 25
JAVNE NABAVKE Pravni interes izvođača radova da organizuje tehnički pregled objekta i da snosi troškove br. 115 april 2015. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Zaključivanje više ugovora sa istim dobavljačem na osnovu okvirnog sporazuma br. 115 april 2015. godine str. 27
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI" ODRŽANIM TOKOM JANUARA MESECA 2015. GODINE br. 115 april 2015. godine str. 28
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Objedinjena procedura br. 115 april 2015. godine str. 28
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prostorno i urbanističko planiranje br. 115 april 2015. godine str. 29
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građevinsko zemljište br. 115 april 2015. godine str. 30
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građevinska dozvola br. 115 april 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građenje br. 115 april 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Upotrebna dozvola br. 115 april 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uklanjanje objekata br. 115 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Inspekcijski nadzor i postupanje inspektora br. 115 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu br. 115 april 2015. godine str. 42
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH (ŠESNAESTIH) IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 br. 115 april 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA "Sl. glasnik RS", br. 27/2015 br. 115 april 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencije za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Program stručne prakse u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Program sticanja praktičnih znanja u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencija za samozapošljavanje u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencija zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini br. 115 april 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ZABRANOM ZAPOŠLJAVANJA I OGRANIČENJEM BROJA ZAPOSLENIH, ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - PREMA AKTU MINISTARSTVA FINANSIJA, BR. 401-00-508/2015-03 OD 26.2.2015. GODINE br. 115 april 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE KOD POSLODAVCA ČIJI ZAPOSLENI POSLOVE OBAVLJAJU U KANCELARIJAMA br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Angažovanje pravnog lica sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje poslova u kancelarijama i ispitivanje uslova radne okoline br. 115 april 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o mirovanju radnog odnosa br. 115 april 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku mirovanja radnog odnosa br. 115 april 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su na plaćenom odsustvu ili bolovanju br. 115 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje godišnjeg odmora posle rada u smeni br. 115 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Normativi i standardi rada na osnovu kojih se može utvrditi standardni radni učinak br. 115 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena instituta udaljenja sa rada br. 115 april 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa br. 115 april 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepoštovanje roka za izjašnjenje o upozorenju na postojanje razloga za prestanak radnog odnosa br. 115 april 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo vojnih osiguranika na naknadu štete br. 115 april 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata razlike uživaocima vojnih penzija kao vid naknade štete br. 115 april 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Tužba za zaštitu prava iz radnog odnosa br. 115 april 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa neraspoređenog državnog službenika br. 115 april 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aktivna legitimacija poslodavca u upravnom sporu br. 115 april 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Brisanje sindikata iz registra sindikata br. 115 april 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Brisanje sindikata iz registra br. 115 april 2015. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U ELEKTRONSKOM OBLIKU br. 115 april 2015. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje prijave br. 115 april 2015. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podaci o prijavi br. 115 april 2015. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UTVRĐIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH POVODOM VASKRŠNJIH (USKRŠNJIH) I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2015. GODINI SA SPECIFIČNOSTIMA ZA JAVNI SEKTOR br. 115 april 2015. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod br. 115 april 2015. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani u mesecu aprilu i maju 2015. godine br. 115 april 2015. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika br. 115 april 2015. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade zarade - plate, u zavisnosti od vrste korisnika javnih sredstava br. 115 april 2015. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika br. 115 april 2015. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomene u vezi sa knjiženjem br. 115 april 2015. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo br. 115 april 2015. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. godinu br. 115 april 2015. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada kod povezanih lica br. 115 april 2015. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun plata policijskih službenika br. 115 april 2015. godine str. 80
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA FUNKCIJA I ZNAČAJ PISANIH POLITIKA I PROCEDURA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PO POJEDINIM FAZAMA BUDŽETSKOG CIKLUSA - UVODNI KOMENTAR br. 115 april 2015. godine str. 81
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Svrha pisanih politika i procedura u cilju očuvanja integriteta budžetskog sistema br. 115 april 2015. godine str. 81
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Odgovornost za izradu, usvajanje i sprovođenje pisanih politika i procedura korisnika budžetskih sredstava br. 115 april 2015. godine str. 81
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Odgovornost pravnog lica u slučaju da vozač upravlja motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja br. 115 april 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 115 april 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA I IZVEŠTAVANJA O PROCENJENIM FINANSIJSKIM EFEKTIMA ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI DRUGOG AKTA NA BUDŽET, ODNOSNO FINANSIJSKE PLANOVE ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 br. 115 april 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA "Sl. glasnik RS", br. 28/2015 br. 115 april 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJSKI NADZOR U SRBIJI br. 115 april 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj inspekcija i propisa br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ljudski resursi br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Siva ekonomija br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Administrativni troškovi br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preventivno delovanje br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Koordinacija inspekcija br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Profesionalni i etički standardi inspektora br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prilog - Pregled inspekcija po ministarstvima br. 115 april 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Snimanje telefonskih razgovora kao obrada podataka o ličnosti br. 115 april 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Parking usluge br. 115 april 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Republike Srbije za naknadu štete br. 115 april 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost države za štetu zbog neosnovanog pritvora br. 115 april 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost radnji preduzetih od strane javnog tužioca koji je ispunio uslove za penziju br. 115 april 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak mandata odbornika br. 115 april 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost direktora Bezbednosno-informativne agencije br. 115 april 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje pravilnika o radu u školi br. 115 april 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo nastavnika sa nepunom normom da bude prijavljen na listu kod nadležne školske uprave i da preuzimanjem nadoknadi deo norme br. 115 april 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje poslova odeljenskog starešine u dve škole br. 115 april 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje razloga za razrešenje člana školskog odbora zbog odsustva radi održavanja trudnoće i porodiljskog odsustva br. 115 april 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja pedagoga škole u postupku komisijskog pregleda pedagoške dokumentacije br. 115 april 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje ispunjenosti uslova za polaganje ispita za licencu u pogledu obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenog nakon diplomiranja br. 115 april 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavak obrazovanja učenika koji su započeli osnovno muzičko ili baletsko obrazovanje kao vanredni, u istom svojstvu br. 115 april 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sudska zaštita u upravnom sporu br. 115 april 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNIVANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE - APOTEKE SA GALENSKOM LABORATORIJOM br. 115 april 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja zdravstvenog inspektora br. 115 april 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja zdravstvenog inspektora za ogranak zdravstvene ustanove br. 115 april 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja za galensku laboratoriju br. 115 april 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Doživotno mesečno novčano primanje br. 115 april 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Isplata autorskog honorara kroz uvećanu zaradu zaposlenom i pravo poslodavca da dalje koristi nastalo delo br. 115 april 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost da direktor javnog preduzeća ima zamenika br. 115 april 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prenošenje ovlašćenja za zaključivanje ugovora sa direktora javnog preduzeća na drugo lice br. 115 april 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost potraživanja kod ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji br. 115 april 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javno preduzeće kao investitor u postupku dobijanja građevinske dozvole br. 115 april 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena opšteg roka zastarelosti potraživanja br. 115 april 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poništaj rešenja po tužbi za zaštitu prava iz oblasti rada br. 115 april 2015. godine str. 114
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April / Maj 2015. godine br. 115 april 2015. godine str. 115
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2015. godine br. 115 april 2015. godine str. 119
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 115 april 2015. godine str. 129
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PDV-A U NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA NA KRAJU POSLOVNE GODINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 114 april 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Naučna ustanova kao drugo pravno lice u smislu Zakona o računovodstvu br. 114 april 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 30/2015 br. 114 april 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prestanak obaveze plaćanja mesečnih akontacija korisnika budžetskih sredstava počev od akontacije za decembar 2014. godine br. 114 april 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Jedinstvena poreska prijava - Obrazac PDP br. 114 april 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Specifičnosti popunjavanja Obrasca PDP za budžetske korisnike i ostale nedobitne organizacije br. 114 april 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prodaje starih prozora kao sekundarne sirovine od strane ustanove kulture koja se bavi prometom iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost br. 114 april 2015. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo obveznika PDV - zakupca poslovnog prostora da PDV iskazan u računu za isporučenu električnu energiju odbije kao prethodni porez, u slučaju kada račun glasi na zakupca kao primaoca električne energije br. 114 april 2015. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neprimenjivost Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na obligacione (privatnopravne odnose) u kojima je jedinica lokalne samouprave ugovorna strana br. 114 april 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost podnošenja žalbe protiv poreskog rešenja donetog u prvostepenom poreskom postupku br. 114 april 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost donošenja odluke od strane jedinice lokalne samouprave o otpisu kamate obračunate na obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda br. 114 april 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Raspored uplaćenog iznosa poreza od 1.1.2015. godine br. 114 april 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od poreza na imovinu na nepokretnosti u javnoj svojini br. 114 april 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu br. 114 april 2015. godine str. 30
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI SISTEMA DINAMIČNE NABAVKE KAO POSEBNE VRSTE POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 114 april 2015. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke matičnog preduzeća i njegovog ogranka koji je registrovan u Republici Srbiji br. 114 april 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Način ispunjenja obaveze koja se odnosi na dostavljanje uverenja da je ponuđač ili podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda od lokalne samouprave br. 114 april 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju postojanja dokaza o negativnoj referenci br. 114 april 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Upis ponuđača u spisak negativnih referenci br. 114 april 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Korišćenje negativne reference drugog naručioca br. 114 april 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Istovrsnost kod usluga edukacija i seminara br. 114 april 2015. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Osnivanje br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Naziv br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Poresko oslobađanje br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Imovina zadužbine br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Organi zadužbine i fondacije br. 114 april 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Prestanak zadužbine i fondacije br. 114 april 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE ŠEME OBJEDINJENE PROCEDURE KAO I PROCEDURE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE br. 114 april 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Objedinjena procedura br. 114 april 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Lokacijski uslovi br. 114 april 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Izdavanje građevinske dozvole br. 114 april 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Izdavanje upotrebne dozvole br. 114 april 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Jedinstvo nepokretnosti prema Zakonu o planiranju i izgradnji br. 114 april 2015. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Obavezno osiguranje pravnih lica od odgovornosti za slučaj pričinjene štete u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji br. 114 april 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Neophodnost posedovanja saobraćajne dozvole kod prenosa prava svojine na vozilu br. 114 april 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ASPEKTA RADNO-PRAVNOG STATUSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 114 april 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvodne odredbe (čl. 1 - 3. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radni odnos (član 4. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje (čl. 5. i 6. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno vreme (čl. 7 - 10. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odmori i odsustva (čl. 11 - 15. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Bezbednost i zdravlje na radu (čl. 16 - 26. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost nameštenika (član 48. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Višak zaposlenih (čl. 49 - 53. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova (čl. 54 - 59. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na štrajk (član 60. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za rad sindikata (čl. 61 - 70. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Praćenje primene kolektivnog ugovora (član 71. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prelazne i završne odredbe (čl. 72 - 74. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UPOREDNI PREGLED POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI SRBIJI br. 114 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Analiza zaključenih posebnih kolektivnih ugovora br. 114 april 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zajednička rešenja br. 114 april 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak br. 114 april 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VASKRŠNJI, USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2015. GODINI br. 114 april 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznik podnošenja prijave, rokovi za podnošenje prijave i obrasci prijave br. 114 april 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podaci koji se unose i način unošenja u prijavu M-4K br. 114 april 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka za novozaposlene radnike u skladu sa izmenjenim članom 45. Zakona o doprinosima br. 114 april 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka o stažu osiguranja za osiguranike koji rade sa nepunim radnim vremenom br. 114 april 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unos podataka u matičnu evidenciju kada je doprinos plaćen u 2014. godini za neku raniju godinu br. 114 april 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog br. 114 april 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonom br. 114 april 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje prava na godišnji odmor zaposlenom koji nakon godišnjeg odmora koristi pravo na neplaćeno odsustvo br. 114 april 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa br. 114 april 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost zaposlenog za povredu radne obaveze br. 114 april 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povreda radne obaveze br. 114 april 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust poslodavca da zaključi ugovor o radu br. 114 april 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu invalidu rada po osnovu tehnološkog viška br. 114 april 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravni interes u postupku rešavanja radnopravnog statusa zaposlenog br. 114 april 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo sindikalnih predstavnika na plaćeno odsustvo br. 114 april 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ASPEKTA PRIMANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 114 april 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Elementi za utvrđivanje plate (čl. 27 - 29. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate, dodaci na platu i naknada troškova (čl. 30 - 40. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja (čl. 41 - 47. Ugovora) br. 114 april 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ograničenja u isplati pojedinih drugih primanja - izvršenje budžeta Republike za 2015. godinu br. 114 april 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU br. 114 april 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznosi br. 114 april 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski obveznik br. 114 april 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivi prihodi br. 114 april 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prihodi koji se ne oporezuju br. 114 april 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje br. 114 april 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska osnovica br. 114 april 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska stopa br. 114 april 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje poreske prijave br. 114 april 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA (Ne)usklađenost propisa o platama zaposlenih u javnim službama sa Zakonom o visokom obrazovanju u pogledu stručne spreme zaposlenih br. 114 april 2015. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun plate zaposlenima u školi za vreme štrajka br. 114 april 2015. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja neto prihoda zaposlenih u naučnoistraživačkoj ustanovi koja posluje u skladu sa propisima o javnim službama br. 114 april 2015. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru kod korisnika javnih sredstava koji nisu isplatili plate i druga stalna primanja za mesec oktobar 2014. godine i ranije mesece br. 114 april 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u slučaju više isplata prihoda u jednom mesecu br. 114 april 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na uvećanu zaradu po osnovu rada na dane novogodišnjih praznika u slučaju kada jedan od dana praznika padne u nedelju br. 114 april 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na naknadu zarade za odsustvovanje zaposlenog sa rada na dane praznika koji su neradni br. 114 april 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva za zaposlene u zdravstvenim ustanovama koji imaju pravo na uvećanje koeficijenta br. 114 april 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade štete po osnovu nezakonitog otkaza br. 114 april 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman zatezne kamate na ime naknade štete po osnovu izostale zarade br. 114 april 2015. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plaćanje doprinosa za lice koje je angažovano na osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i na osnovu specifične vrste ugovora za koje lice ostvaruje ugovorenu naknadu za rad br. 114 april 2015. godine str. 104
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Obaveza uspostavljanja službe interne revizije za korisnike javnih sredstava koji imaju preko 250 zaposlenih br. 114 april 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 114 april 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI "Sl. glasnik RS", br. 27/2015 br. 114 april 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE br. 114 april 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015) br. 114 april 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I OSNOVNE ODREDBE br. 114 april 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II PRAVA IZ RADNOG ODNOSA br. 114 april 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU br. 114 april 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV PLATE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA br. 114 april 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V NERASPOREĐENI ZAPOSLENI br. 114 april 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI NAKNADA ŠTETE br. 114 april 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII PRAVO NA ŠTRAJK br. 114 april 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII USLOVI ZA RAD SINDIKATA br. 114 april 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA br. 114 april 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X REŠAVANJE SPOROVA I PRIMENA UGOVORA br. 114 april 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE br. 114 april 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SRAZMERNOST U INSPEKCIJSKOM NADZORU I GRADACIJA INSPEKCIJSKIH MERA br. 114 april 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Srazmernost u upravnom i inspekcijskom pravu br. 114 april 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Gradacija inspekcijskih mera br. 114 april 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važeće zakonodavstvo i zakonodavstvo u nastanku br. 114 april 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oglašavanje za sopstvene potrebe i ovlašćenja komunalnog inspektora br. 114 april 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nenadležnost organa uprave br. 114 april 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bitna povreda pravila postupka br. 114 april 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost za više povreda službene dužnosti br. 114 april 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organ javne vlasti kao stranka u postupku davanja informacija od javnog značaja br. 114 april 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tužba zbog ćutanja drugostepenog organa br. 114 april 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KUHINJA U OKVIRU PREDŠKOLSKE USTANOVE br. 114 april 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 114 april 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vodič za primenu principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje inspekcijske kontrole br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavezan upis u odgovarajući registar br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predškolska ustanova br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Minimum procesa rada i uslovi za ostvarivanje prava na štrajk u školi br. 114 april 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava i obaveze predstavnika sindikata koji prisustvuje sednicama školskog odbora br. 114 april 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila za određivanje potrebnog broja izvršilaca na administrativno-finansijskim poslovima i pomoćno-tehničkim poslovima u srednjoj školi br. 114 april 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze da se lice koje je obavilo pripravnički staž kao pripravnik stažista za radno mesto stručni saradnik psiholog u školi ponovo uvodi u posao vaspitača u domu učenika br. 114 april 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova socijalnog rada u predškolskoj ustanovi br. 114 april 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na starosnu penziju i prestanak radnog odnosa zaposlenom u školi koji je proglašen tehnološkim viškom br. 114 april 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza prelaska na model funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih br. 114 april 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena mere pojačanog vaspitnog rada prema učeniku u slučaju kada se roditelj ne odazove na poziv da učestvuje u postupku br. 114 april 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza škole da obavesti centar za socijalni rad ukoliko se roditelj učenika protiv koga se vodi vaspitno-disciplinski postupak ne odazove na poziv za usmenu raspravu br. 114 april 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos direktora koji je u drugom mandatu u školi u kojoj nije zaposlen br. 114 april 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OSNIVANJE LABORATORIJE ZA MEDICINSKU/KLINIČKU BIOHEMIJU br. 114 april 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 114 april 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za osnivača i u pogledu kadra br. 114 april 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativi br. 114 april 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje Ministarstva zdravlja br. 114 april 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi br. 114 april 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Početak rada laboratorije br. 114 april 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Isticanje oglasne table br. 114 april 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze obeležavanja apoteke krstom zelene boje br. 114 april 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski uslovi za postojanje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja br. 114 april 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za refundaciju troškova lečenja u privatnoj zdravstvenoj ustanovi br. 114 april 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.4.2015. GODINE br. 114 april 2015. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAŠTITA IDEJA AUTORSKIM PRAVOM br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam "ideje" br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlika između ideje i njenog izraza br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte ideje br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Originalnost "opštih ideja" br. 114 april 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Konceptualna umetnost - dominacija ideje u odnosu na formu br. 114 april 2015. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Originalnost dela konceptualne umetnosti br. 114 april 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Idejni projekat kao autorsko delo br. 114 april 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI "Plagijat" ideje br. 114 april 2015. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena zakona koji je važio u vreme prve povrede autorskih prava br. 114 april 2015. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 114 april 2015. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zloupotreba položaja odgovornog lica br. 114 april 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje javnog preduzeća kao izvršna isprava br. 114 april 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spor male vrednosti - naplata parkinga br. 114 april 2015. godine str. 166
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April 2015. godine br. 114 april 2015. godine str. 167
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2015. godine br. 114 april 2015. godine str. 171
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 114 april 2015. godine str. 181
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 113 mart 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Popunjavanje Obrasca IPPZ za korisnike koji primanja od inostranog zaduživanja realizuju preko poslovnih banaka br. 113 mart 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Popunjavanje Obrasca IPPZ za korisnike koji primanja od inostranog zaduživanja realizuju preko deviznog računa otvorenog kod NBS br. 113 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Dostavljanje Obrasca IPPZ br. 113 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac IPPZ br. 113 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sažetak br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrste ugostiteljskih objekata br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Opšti i posebni minimalni tehnički uslovi za ugostiteljske objekte za ishranu i piće br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Organizovanje rekreativnog sporta u ugostiteljskom objektu br. 113 mart 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI OD STRANE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - ŠKOLE, FAKULTETA, SPORTSKOG CENTRA, USTANOVE KULTURE, ZDRAVSTVENE USTANOVE br. 113 mart 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Normativi hrane i pića br. 113 mart 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun PDV-a na pripremu hrane i pića br. 113 mart 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kalkulacija hrane i pića po porcijama/porudžbinama br. 113 mart 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i knjiženje nabavke i utroška materijala, proizvodnje i prodaje hrane br. 113 mart 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kalkulacija prodajne cene porcije/obroka pripremljene hrane/pića br. 113 mart 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija prometa prodatih obroka i pića preko liste dnevnog prometa br. 113 mart 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka i prodaja bezalkoholnih pića br. 113 mart 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM br. 113 mart 2015. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pravni okvir za sprovođenje konsolidacije finansijskih izveštaja javnog sektora u Republici Srbiji br. 113 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Pojam konsolidacije br. 113 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika br. 113 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike br. 113 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Dileme kod popunjavanja podataka u Obrascu 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta kod indirektnih korisnika br. 113 mart 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE br. 113 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja br. 113 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja br. 113 mart 2015. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 br. 113 mart 2015. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja br. 113 mart 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza i rok podnošenja PBN i PDN obrasca u slučaju prestanka obavljanja delatnosti korisnika budžetskih sredstava br. 113 mart 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od poreza na imovinu primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu br. 113 mart 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mesto prometa usluga kliničkog ispitivanja i organizacije kliničkog ispitivanja lekova br. 113 mart 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost oslobođenja od poreza na imovinu za nepokretnosti koje služe za delatnost zooloških vrtova po osnovu člana 12. stav 1. tačka 4) Zakona o porezima na imovinu br. 113 mart 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI ZA 2014. GODINU br. 113 mart 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Forma i sadržina Izveštaja o izvršenju plana nabavki br. 113 mart 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Povezivanje ugovora sa planom br. 113 mart 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Neplanirane nabavke br. 113 mart 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Štampanje izveštaja o izvršenju br. 113 mart 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Obaveza dostavljanja podataka u slučaju nepostojanja planiranih/izvršenih nabavki br. 113 mart 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE br. 113 mart 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja br. 113 mart 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru br. 113 mart 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka br. 113 mart 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke br. 113 mart 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Potreba sprovođenja postupka javne nabavke radi oročavanja finansijskih sredstava br. 113 mart 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Potreba sprovođenja postupka javne nabavke za finansijsku uslugu - dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu br. 113 mart 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Obaveznost sprovođenja javne nabavke za usluge istraživanja br. 113 mart 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE (Ne)dopuštenost elemenata kriterijuma koji se odnose na realizaciju nekih drugih, ranije zaključenih ugovora, kao i na ostale okolnosti koje nisu u vezi sa izvršenjem konkretnog ugovora o javnoj nabavci br. 113 mart 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze pribavljanja bankarske garancije i za partiju čija je procenjena vrednost manja od iznosa iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama br. 113 mart 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE (Ne)obaveznost sprovođenja postupka javne nabavke prilikom izbora podizvođača u situaciji kada nastupa kao ponuđač br. 113 mart 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze podnošenja potvrde nadležnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu neosuđivanosti za članove nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću i dvodomnim sistemom upravljanja br. 113 mart 2015. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Namirenje potraživanja naručioca isporukom dobara od dužnika bez sprovođenja postupka javne nabavke br. 113 mart 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI br. 113 mart 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osiguranje od odgovornosti za štetu koju pričini lice koje se bavi izradom ili kontrolom tehničke dokumentacije, kao i lice koje je izvođač radova, odnosno vršilac nadzora ili tehničkog pregleda br. 113 mart 2015. godine str. 62
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Efekti naplate ugovorne kazne na zaključeni ugovor br. 113 mart 2015. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obavezni elementi trasirane menice sa primerima pravilnog popunjavanja br. 113 mart 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA SA ASPEKTA RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH, REŠAVANJA RADNIH SPOROVA, PRAVA NA ŠTRAJK I PRAVA NA SINDIKALNO ORGANIZOVANJE br. 113 mart 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovne odredbe (čl. 1 - 3. Ugovora) br. 113 mart 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radni odnosi (čl. 4 - 17. Ugovora) br. 113 mart 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak potrebe za radom zaposlenih (čl. 34 - 40. Ugovora) br. 113 mart 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mirno rešavanje radnih sporova i pravo na štrajk (čl. 41 - 49. Ugovora) br. 113 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sindikat zaposlenih (čl. 50 - 61. Ugovora) br. 113 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prelazne i završne odredbe (čl. 62 - 66. Ugovora) br. 113 mart 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje prava na godišnji odmor licu koje je radilo u školi ukupno šest meseci u toku 2014. i 2015. godine br. 113 mart 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor po prestanku radnog odnosa na određeno vreme istekom porodiljskog odsustva br. 113 mart 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neophodno visoko obrazovanje za obavljanje određenih poslova zaštite od požara br. 113 mart 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza pravnih lica da obezbede sprovođenje mera zaštite od požara sa potrebnim brojem stručno osposobljenih lica br. 113 mart 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslov za zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem br. 113 mart 2015. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH "Sl. glasnik RS", br. 21/2015 br. 113 mart 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plate zaposlenih br. 113 mart 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate - slučajevi odsustva, bolovanje i dr. (čl. 23. i 24) br. 113 mart 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova (član 26) br. 113 mart 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja br. 113 mart 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PLAĆANJE DOPRINOSA BEZ ISPLATE ZARADE br. 113 mart 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Zakonski osnov za plaćanje doprinosa bez isplate zarade br. 113 mart 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Primer obračuna doprinosa bez isplate zarade br. 113 mart 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveze poslodavca prema zaposlenima koji štrajkuju u pogledu isplate zarade br. 113 mart 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sprovođenje izvršenja na zaradi izvršnog dužnika u situaciji kada poslodavac kasni sa isplatom zarade br. 113 mart 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na uvećanu zaradu i na naknadu zarade u slučaju kada državni praznik koji se praznuje neradno pada u nedelju br. 113 mart 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Računanje vremena provedenog na radu kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom radi ostvarivanja prava na minuli rad br. 113 mart 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada za vreme nezaposlenosti i godišnji porez na dohodak građana br. 113 mart 2015. godine str. 92
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAJKASNIJE DO 31. MARTA 2015. GODINE br. 113 mart 2015. godine str. 94
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA INTERNA REVIZIJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA - ROK 31. MART 2015. GODINE br. 113 mart 2015. godine str. 96
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Interna revizija kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava br. 113 mart 2015. godine str. 97
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Razlika između internog revizora i ovlašćenog internog revizora br. 113 mart 2015. godine str. 98
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Zaključak br. 113 mart 2015. godine str. 98
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA EKSTERNA REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2014. GODINU br. 113 mart 2015. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 1. Pojam i predmet eksterne revizije br. 113 mart 2015. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 2. Subjekti eksterne revizije br. 113 mart 2015. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 3. Program revizije Državne revizorske institucije br. 113 mart 2015. godine str. 100
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 4. Postupak javne nabavke za obavljanje eksterne revizije br. 113 mart 2015. godine str. 100
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Obaveza formiranja jedinice interne revizije kod korisnika budžetskih sredstava i način sticanja zvanja interni revizor br. 113 mart 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava br. 113 mart 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNOVNA NAČELA OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA br. 113 mart 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važenje Zakona br. 113 mart 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo zakonitosti br. 113 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa br. 113 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo efikasnosti br. 113 mart 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo istine br. 113 mart 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo saslušanja stranke br. 113 mart 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo ocene dokaza br. 113 mart 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo samostalnosti u rešavanju br. 113 mart 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu) br. 113 mart 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo pravnosnažnosti rešenja br. 113 mart 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo ekonomičnosti postupka br. 113 mart 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo pružanja pomoći stranci br. 113 mart 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 113 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe (čl. 1. i 2. Uredbe) br. 113 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem (čl. 3-6. Uredbe) br. 113 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Program i vrste stručnog usavršavanja (čl. 7-20. Uredbe) br. 113 mart 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Realizacija i realizatori stručnog usavršavanja (čl. 21-32. Uredbe) br. 113 mart 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje stažiranjem (čl. 33-37. Uredbe) br. 113 mart 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena uspešnosti i verifikacija pohađanja stručnog usavršavanja (čl. 39-41. Uredbe) br. 113 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak br. 113 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 113 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet ugovaranja br. 113 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlike između novih i ranijih rešenja br. 113 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE br. 113 mart 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015) br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I UVODNE ODREDBE br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II RADNI ODNOSI br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV RADNO VREME br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V ODMORI I ODSUSTVA br. 113 mart 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU br. 113 mart 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII PLATE, NAKNADE PLATE, NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA br. 113 mart 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA br. 113 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX VIŠAK ZAPOSLENIH br. 113 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA br. 113 mart 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI PRAVO NA ŠTRAJK br. 113 mart 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XII USLOVI ZA RAD SINDIKATA br. 113 mart 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIII PRAĆENJE PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA br. 113 mart 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE br. 113 mart 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo pripadnika privatnog obezbeđenja da vrše proveru identiteta lica koja ulaze ili izlaze iz objekta ili prostora koja obezbeđuju uvidom u lična dokumenta br. 113 mart 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravka upisa u katastru nepokretnosti br. 113 mart 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poveravanje poslova iz komunalne delatnosti u oblasti saobraćaja privrednom društvu br. 113 mart 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PROJEKTOM BESPLATNIH UDŽBENIKA ZA 2015/2016. GODINU - OBJAVLJENI NA VEBSAJTU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 11.3.2015. GODINE br. 113 mart 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA ILI SMEŠTAJA NA DUŽI ROK ĐACIMA I STUDENTIMA br. 113 mart 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak br. 113 mart 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šifra delatnosti 55.90 - Ostali smeštaj br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ustanove učeničkog i studentskog standarda br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivač ustanova učeničkog i studentskog standarda br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije i isprave koje se izdaju učenicima i studentima br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova br. 113 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstveni - sanitarni pregled zaposlenih lica br. 113 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda br. 113 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavak školovanja učenika osnovne škole koji na početku školske godine ode u inostranstvo i vrati se pre završetka iste školske godine br. 113 mart 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje dopunskih ispita u postupku priznavanja stranih isprava u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju br. 113 mart 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u predškolskoj ustanovi br. 113 mart 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost okončanja konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme u školi zbog stupanja na snagu propisa kojima je ograničeno zapošljavanje novih lica kod korisnika javnih sredstava br. 113 mart 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izvođenje nastave iz predmeta građansko vaspitanje u srednjoj stručnoj školi od strane diplomiranog sociologa, nakon ukidanja predmeta sociologija br. 113 mart 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjavanje uslova za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme na radnom mestu nastavnika razredne nastave u osnovnoj školi br. 113 mart 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole u slučaju sumnje ili saznanja da je učenik izvršio fizičko i/ili psihičko nasilje prema drugim učenicima van prostora škole br. 113 mart 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Model izjave koju potpisuje pacijent i kojom se upoznaje sa metodama lečenja i svim eventualnim posledicama preduzimanja ili nepreduzimanja odgovarajućih medicinskih zahvata br. 113 mart 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objektivna odgovornost zdravstvene ustanove br. 113 mart 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD br. 113 mart 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2015) br. 113 mart 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNOVNE ODREDBE br. 113 mart 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA br. 113 mart 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE br. 113 mart 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RADNO VREME br. 113 mart 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODMORI I ODSUSTVA br. 113 mart 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODSUSTVOVANJE SA RADA UZ NAKNADU ZARADE - PLAĆENO ODSUSTVO br. 113 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODSUSTVO SA RADA BEZ NAKNADE - NEPLAĆENO ODSUSTVO br. 113 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MIROVANJE RADNOG ODNOSA br. 113 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI BEZBEDNOST I ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA NA RADU br. 113 mart 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA br. 113 mart 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UČEŠĆE U UPRAVLJANJU br. 113 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH br. 113 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PO OSNOVU RADA br. 113 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA RAD SINDIKATA br. 113 mart 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ORGANIZOVANJE PROCESA ŠTRAJKA br. 113 mart 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE br. 113 mart 2015. godine str. 156
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart / April 2015. godine br. 113 mart 2015. godine str. 157
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2015. godine br. 113 mart 2015. godine str. 163
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 113 mart 2015. godine str. 171
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2015. GODINI br. 112 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite br. 112 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite br. 112 mart 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Fakturisanje stomatoloških usluga br. 112 mart 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite br. 112 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2015. godinu br. 112 mart 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju br. 112 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje br. 112 mart 2015. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi br. 112 mart 2015. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Fakturisanje usluga Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Fakturisanje vakcina i seruma za sprovođenje programa obavezne imunizacije br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Fakture za izdata medicinsko-tehnička pomagala, održavanje i remont medicinsko-tehničkih pomagala br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 13. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci br. 112 mart 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 14. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima br. 112 mart 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 15. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada Republički fond pokreće postupak naknade štete br. 112 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 16. Kontrola ispostavljenih faktura br. 112 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TROŠKOVA AMORTIZACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA POVODOM IZRADE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU PREMA INSTRUKCIJI FONDA br. 112 mart 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU br. 112 mart 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za oporezivanje imovine br. 112 mart 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Koje lice se smatra obveznikom poreza na imovinu br. 112 mart 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podnošenje poreske prijave br. 112 mart 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska oslobođenja br. 112 mart 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primer popunjavanja PPI - 1 sa Prilogom 2 br. 112 mart 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreza za nepokretnosti za koje obveznik nema pravo na poresko oslobođenje br. 112 mart 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rok za utvrđivanje poreza br. 112 mart 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na imovinu br. 112 mart 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA NAČIN POPUNJAVANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE KADA POSTOJI ODNOSNO NE POSTOJI PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU br. 112 mart 2015. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način popunjavanja Priloga 2 br. 112 mart 2015. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način popunjavanja PPI-1 kada postoji poresko oslobođenje br. 112 mart 2015. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način popunjavanja PPI-1 kada ne postoji pravo na poresko oslobođenje br. 112 mart 2015. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primer popunjavanja prijave sa pratećim prilozima br. 112 mart 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost jedinice lokalne samouprave da donese odluku o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta u nultom iznosu br. 112 mart 2015. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi pod kojima se privredno društvo u čijem kapitalu država ima učešće može smatrati obveznikom poreza na imovinu br. 112 mart 2015. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oduzimanje poreskog identifikacionog broja poreskom obvezniku br. 112 mart 2015. godine str. 58
JAVNE NABAVKE USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE LICITACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI br. 112 mart 2015. godine str. 60
JAVNE NABAVKE Dodatni troškovi u ugovoru o snabdevanju krajnjih kupaca br. 112 mart 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE Ponavljanje postupka javne nabavke male vrednosti za partiju za koju je postupak obustavljen br. 112 mart 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Mogućnost zahtevanja dodatnih objašnjenja od ponuđača u slučaju sumnje u nezavisnost ponude br. 112 mart 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze imenovanja podizvođača za nabavku dobara koja su neophodna za izvođenje građevinskih radova br. 112 mart 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Promena načina podnošenja ponude u pregovaračkom postupku u kome su ponuđači pozvani da dopune svoje ponude date u otvorenom postupku br. 112 mart 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE (Ne)mogućnost ponuđača da u postupku javne nabavke bude član zajedničke ponude u jednoj a podizvođač u drugoj ponudi br. 112 mart 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Mogućnost podnošenja zajedničke ponude sa podizvođačem br. 112 mart 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Istovrsni građevinski radovi na istoj nepokretnosti br. 112 mart 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Kriterijumi za određivanje procenjene vrednosti nabavke na godišnjem nivou br. 112 mart 2015. godine str. 67
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2015. GODINE br. 112 mart 2015. godine str. 68
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Podela motornih vozila na putnička i teretna i obeležavanje i putni nalog u teretnom motornom vozilu br. 112 mart 2015. godine str. 70
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Lice koje može biti glavni projektant br. 112 mart 2015. godine str. 70
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sadržina projekta za građevinsku dozvolu i izmena projekta izvedenog objekta br. 112 mart 2015. godine str. 71
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost pružanja zaštite državine na javnom putu br. 112 mart 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 112 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod </