Zastava Bosne i Hercegovine

BUDŽETSKI KOMPLET

(Budžetski instruktor + Pravo u javnom sektoru + Specijalis za direktore)


Budžetski instruktor

Aktuelni broj: 302/303 (FEBRUAR)

Objavljen: 28.02.2023.

Prethodni brojevi

Pravo u javnom sektoru

Aktuelni broj: 302/303 (FEBRUAR)

Objavljen: 27.02.2023.

Prethodni brojevi

Šta je Budžetski instruktor?

Budžetski instruktor je stručni štampani časopis, namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Pročitajte poslednji broj besplatno

Časopis sadrži:

 • STRUČNE KOMENTARE - Instruktivni autorski tekstovi u pogledu primene i tumačenja propisa.
 • PITANJA I ODGOVORE - Odgovori na pitanja iz svakodnevne prakse.
 • AKTUELNU SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA, kao i MODELE vezane za poresko i računovodstveno poslovanje.

Tu su i u svakom trenutku aktuelni statistički podaci i korisne informacija kao na primer podaci o:
Šta dobijate godišnjom pretplatom na Budžetski komplet?

 1. 24 BROJA BUDŽETSKOG INSTRUKTORA
  I
  24 BROJA PRAVA U JAVNOM SEKTORU
 2. SVE BROJEVE
  objavljene u godini u kojoj je zaključena
  pretplata, u PDF formatu, na kraju
  kalendarske godine
 3. 12 SPECIJALISA ZA DIREKTORE

  Časopis za direktore
  u javnom sektoru
 4. POPUSTE NA PRETPLATU

  na ostala izdanja i stručne skupove
  kompanije Paragraf
 5. BESPLATNI TELEFONSKI
  KONTAKT SA REDAKCIJOM

  Svakog radnog dana 10h-13h
 6. POVOLJNE USLOVE PLAĆANJA

  mogućnost plaćanja godišnje pretplate
  u 4 ili 12 rata
 7. PRAVO NA BESPLATNO SAVETOVANJE
  u vezi popisa imovine i završnog računa za prva dva učesnika

Zašto Budžetski instruktor?

 • STRUKA NA PRVOM MESTU Redakcija Budžetskog instruktora u svom svakodnevnom radu sarađuje sa preko 200 autora i saradnika. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.
 • AKTUELNE TEME Odabir tema radi se u skladu sa potrebama pretplatnika, a na osnovu pitanja i nedoumica, koje se u formi odgovora na pitanja i u formi stručnih komentara objavljuju, i na taj način obezbeđuju blago¬vremeno i zakonito postupanje. Akcenat je na primeni računovodstvenog i poreskog poslovanja, pre svega:
  • Planiranja i finansiranja
  • Budžetskog računovodstva i izveštavanja
  • Trezorskog poslovanja i platnog prometa
  • Interne kontrole i revizije
  • Javnih nabavki
  • Radnih odnosa
  • Plata, naknada i drugih primanja
 • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA PUTEM TELEFONA Svi pretplatnici na Budžetski instruktor imaju mogućnost da nam se obrate povodom svojih nedoumica u poslovanju. Na Vaša pitanja, odgovaraju urednici Budžetskog instruktora

Šta je Pravo u javnom sektoru?

Pravo U JAVNOM SEKTORU je stručni štampani časopis namenjen pravnicima zaposlenim u organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Časopis sadrži:

STRUČNE KOMENTARE - Instruktivne autorske tekstove koji sadrže komentare u pogledu primene i tumačenja aktuelnih propisa

PITANJA I ODGOVORE - iz prakse korisnika javnih sredstava

SUDSKU PRAKSU, SLUŽBENA MIŠLJENJA I MODELE AKATA - u vezi sa poslovanjem korisnika javnih sredstava i primenom i tumačenjem aktuelnih propisa
Izlazi 2 puta mesečno, odnosno 24 broja godišnje.

Zašto Pravo u javnom sektoru?

SVEOBUHVATNA KONCEPCIJA - časopis Pravo U JAVNOM SEKTORU kroz kombinaciju stručnih komentara aktuelnih propisa, informacija o rokovima i predstojećim obavezama i odgovarajućih modela akata, sudske prakse i službenih mišljenja predstavlja neophodan stručni alat pravnicima zaposlenim u javnom sektoru u Republici Srbiji. Autori su eminentni stručnjaci iz svih oblasti pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, na fakultetima i institutima, sudovima opšte i posebne nadležnosti i dr. kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

AKTUELNE TEME - Rubrike časopisa koncipirane su u skladu sa potrebama pretplatnika i u skladu sa pitanjima i nedoumicama u vezi primene propisa. Akcenat je na propisima koji uređuju nadležnosti i poslovanje korisnika javnih sredstava, pre svega u oblasti:

 • radnih odnosa i kolektivnog ugovaranja;
 • javnih nabavki;
 • državne uprave i lokalne samouprave;
 • javnih službi (obrazovanje i vaspitanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura) i javnih preduzeća.

Šta je Specijalis za direktore?

Specijalis za direktore je časopis namenjen direktorima i rukovodiocima organa, organizacija, ustanova i preduzeća čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Časopis u okviru tri rubrike (podsećamo vas, aktuelno i instrukcije za poslovanje) sadrži informacije o predstojećim obavezama korisnika sredstava budžeta i OSOO, aktuelnim dešavanjima i najavljenim izmenama propisa (nacrtima i predlozima zakona), kao i tekstove koji sadrže instrukcije u pogledu primene i tumačenja aktuelnih propisa.

Zakažite besplatnu prezentaciju

Kontaktirajte nasNAPOMENA: Formular za profakturu predviđen je za subjekte iz Srbije. Inostrani subjekti koji su zainteresovani za pretplatu mogu nas pozvati na brojeve +381 63 379 761 ili +381 63 379 948.

Opšti uslovi pretplate