Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAKOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U DRUŠTVENOJ I DRŽAVNOJ SVOJINI

2018. godina

Obračunski period

Koeficijent

"Sl. glasnik RS"

januar-jun

0,217848

10/2018

jul-decembar

0,220237

68/2018

Napomena: Na osnovu odredbi člana 32. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011), ministar nadležan za stambene poslove utvrđuje koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u društvenoj i državnoj svojini, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme. Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, utvrđen je članom 140. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA