KAMATE

Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici od 13.8.2015. godine odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 5,5 odsto.

Kretanje kamata u 2015. godini

Period važenja

Referentna
kamatna stopa

Kamata za neblagovremeno
plaćene javne prihode
- na godišnjem nivou -

Eskontna
stopa NBS
- na godišnjem nivou -

od 13.11.2014. do 11.3.2015.

8,00%

18,00%

8,00%

od 12.3.2015. do 8.4.2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9.4.2015. do 10.5.2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11.5.2015. do 10.6.2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11.6.2015. do 12.8.2015.

6,00%

16,00%

6,00%

od 13.8.2015.

5,50%

15,50%

5,50%

Napomena:
1) Eskontna stopa se utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope NBS;
2) Od 1.1.2013. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka je godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset (10) procentnih poena, shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10.9.2015. godine.

 

Godišnje stope zatezne kamate u 2015. godini

Period primene

Zatezna kamata
• na dug koji glasi na dinare •

od 14.11.2014. do 12.3.2015.

16,00%

od 13.3.2015. do 9.4.2015.

15,50%

od 10.4.2015. do 11.5.2015.

15,00%

od 12.5.2015. do 11.6.2015.

14,50%

od 12.6.2015. do 13.8.2015

14,00%

od 14.8.2015

13,50%*

* Stopa se primenjuje dok NBS ne izmeni važeću referentnu kamatnu stopu od 5,50%.