Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Novine u zakonima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i prosvetnoj inspekcijiDatum i vreme održavanja vebinara:

01.02.2022. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Na vebinaru će biti obrađena nova zakonska rešenja u pogledu poslova prosvetnog inspektora, nadležnosti organa ustanove obrazovanja i vaspitanja, izbora direktora i njegove disciplinske odgovornosti, rada preko pune norme nastavnika, kao i novine u postupku za prijem u radni odnos koje se naročito tiču sastava komisije za prijem u radni odnos i nadležnosti za odlučivanje o prijemu u radni odnos u prvom i drugom stepenu. Biće predstavljene i izmene zakonskih odredaba koje se odnose na pripravnika, obrazovanje nastavnika i oduzimanje licence.

Učesnicima vebinara će biti prezentovane novine koje se odnose na sadržinu programa nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, praćenje i ocenjivanje učenika, posebno u pogledu broja ocena u polugodištu i prigovora na ispit kojima se završava nivo obrazovanja.

Takođe, biće iznete novine u pogledu uspostavljanja informacionog sistema za sprovođenje ispita, sprovođenja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opšte, umetničke i stručne mature, kao i završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju.


Teme vebinara:

ORGANI USTANOVE, ZAPOŠLJAVANJE, POLOŽAJ ZAPOSLENIH

 • Nadležnost organa ustanove (organ upravljanja, svet roditelja, stručni organi i timovi)
 • Direktor ustanove (izbor, odgovornost, disciplinski postupak)
 • Postupak za prijem u radni odnos (sastav komisije, nadležnost za odlučivanje, položaj sekretara, radni odnos na određeno vreme)
 • Rad preko pune norme
 • Nastavnici (pripravnički staž, obrazovanje, oduzimanje licence)

PROSVETNA INSPEKCIJA

 • Poslovi prosvetnog inspektora i vršenje inspekcijskog nadzora

OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

 • Programi obrazovanja i vaspitanja
 • Praćenje i ocenjivanje učenika - broj ocena u polugodištu i prigovor na ispite kojima se završava nivo obrazovanja
 • Uspostavljanje informacionog sistema za sprovođenje ispita
 • Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Završni ispit u srednjem obrazovanju i vaspitanju, opšta, umetnička i stručna matura

Predavač:

Ranko Jerković
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Nataša Ćirić
diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim zakonskim izmenama koje se tiču organa ustanova obrazovanja i vaspitanja, zapošljavanja i položaja zaposlenih, organizacije obrazovno vaspitnog rada i položaja i nadležnosti prosvetnog inspektora.

Pored toga, na vebinaru će biti predstavljena i nova zakonska rešenja koja se odnose na programe obrazovanja i vaspitanja, praćenje i ocenjivanje učenika, uspostavljanje informacionog sistema za sprovođenje ispita, kao i ispite kojima se završava nivo obrazovanja.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima, šefovima računovodstva i ostalim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


4.900 RSD


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE