Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa u javnim službama


Datum i vreme održavanja vebinara:

27.05.2022. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Na vebinaru će biti obrađene teme koje se odnose na zasnivanje i prestanak radnog odnosa kod zaposlenih u javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard, socijalna zaštita, turizam, sport), u skladu sa Zakonom o radu, posebnim zakonima koji uređuju rad i poslovanje javnih službi i važećim posebnim kolektivnim ugovorima). Posebna pažnja biće posvećena i odredbama propisa koji uređuju ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i popunjavanju PRM obrasca, kao zahteva za dobijanje saglasnosti za novo zapošljavanje.

Takođe, na vebinaru će biti prezentovani i odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja se odnose na ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa zaposlenih u javnim službama. Posebna pažnja će biti posvećena i pitanjima u vezi zastupanja javnih službi od strane pravobranilaštva, pravobranilaštvu kao zakonskom zastupniku i načinu postupanja i pružanja pravne pomoći zastupanim subjektima od strane pravovobranilaštva.


Teme vebinara:

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 • Obaveza objavljivanja podataka o kadrovima
 • Popunjavanje PRM obrasca
 • Preobražaj radnog odnosa u svetlu ograničenja zapošljavanja

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 • Obaveza sprovođenja javnog konkursa
 • Uslovi za prijem u radni odnos
 • Ugovor o radu
 • Neophodna dokumentacija prilikom zasnivanja radnog odnosa, stupanje na rad
 • Osnovi za prestanak radnog odnosa
 • Prava zaposlenih prilikom prestanka radnog odnosa

OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Radni odnos kod dva poslodavca
 • Nepuno radno vreme
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Zaštita materinstva
 • Pravo na godišnji odmor
 • Naknada troškova i druga primanja zaposlenih

ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik
 • Način postupanja i pružanje pravne pomoći zastupanim subjektima od strane pravobranilaštva

Predavači:

Ranko Jerković
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Bojana Jakšić Kovačević
odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara će imati priliku da se bliže upoznaju sa važećim propisima i praksom prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa u javnim službama čiji je osnivač RS, AP i JLS, kao i sa ograničenjima prilikom zasnivanja radnog odnosa i načinom podnošenja saglasnosti za novo zapošljavanje.

Pored navedenog, učesnicima vebinara će biti prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnim službama po osnovu radnog odnosa, kao i sa zakonskom regulativom i praksom vezanom za položaj i ulogu pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika u postupcima pred sudom i drugim državnim organima.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen direktorima, rukovodiocima kadrovskih službi, sekretarima i zaposlenima u javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard, socijalna zaštita, turizam, sport) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


4.900 RSD


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE