Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru i najnovije izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

 • Disciplinska odgovornost zaposlenih prema Zakonu o radu
 • Disciplinski postupak prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • Disciplinski postupak prema Zakonu o državnim službenicima
 • Disciplinski postupak prema Zakonu o zaposlenima u AP i JLS

Datum i vreme održavanja vebinara:


16. decembar (petak) 2022. godine

Početak vebinara od 9:50h


Prijavite se


Opis vebinara:

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa odredbama Zakona o radu koje uređuju disciplinsku odgovornost zaposlenih, postupak za izricanje disciplinske mere, udaljenje sa rada, prestanak radnog odnosa, kao i sa pravima i obavezama poslodavca i zaposlenog u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog.

Predmet vebinara jesu i specifičnosti disciplinske odgovornosti i pravila disciplinskog postupka koji su posebnim zakonima uređeni za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Takođe, na vebinaru će biti prikazane i najznačajnije novine propisane poslednjim izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.


Teme vebinara:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU

 • Povreda radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, radna sposobnost i ponašanje zaposlenog
 • Udaljenje sa rada i disciplinske mere
 • Postupak za izricanje disciplinske mere/prestanak radnog odnosa (novčana kazna, naknada plate, zastarelost, dostavljanje) i pravna zaštita

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Teže i lakše povrede obaveze iz radnog odnosa i povrede zabrane
 • Odgovornost zaposlenog i privremeno udaljenje sa rada
 • Disciplinski postupak (pokretanje i vođenje, pravo na odbranu, donošenje rešenja, zastarelost, pravna zaštita)
 • Disciplinske mere (vrste i individualizacija)
 • Disciplinski postupak protiv direktora ustanove

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

 • Preuzimanje zaposlenih, zasnivanje radnog odnosa
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo, solidarna pomoć i jubilarna nagrada
 • Utvrđivanje prestanka potrebe za radom zaposlenih i prestanak radnog odnosa

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

 • Povrede dužnosti iz radnog odnosa
 • Disciplinski postupak (pokretanje, vođenje, usmena rasprava, individualizacija, zastarelost, pravna zaštita)
 • Udaljenje sa rada
 • Disciplinske kazne (vrste, trenutak prestanka radnog odnosa, upis i brisanje iz kadrovske evidencije)

Predavači:

Bojana Jakšić Kovačević
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravo u javnom sektoru“

Ranko Jerković
advokat


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara će se detaljno upoznati sa regulativom i dilemama koje se javljaju u praksi prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti i izricanja disciplinskih mera zaposlenima, u skladu sa Zakonom o radu.

Učesnici vebinara imaće priliku da se upoznaju sa odredbama posebnih zakona koje uređuju disciplinsku odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i sa najčešćim dilemama koje se u praksi javljaju prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti i izricanja disciplinskih kazni zaposlenima.

Takođe, na vebinaru će biti prikazane i najznačajnije novine propisane poslednjim izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen rukovodiocima, sekretarima i zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim službama (douniverzitetsko i visoko obrazovanje, studentski standard, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura) i javnim preduzećima.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


4.900 RSD


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE