Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Olakšice za zapošljavanje novih lica u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i druge aktuelnosti vezane za obračun zarade za 2022. godinu

Produžena primena starih olakšica, novi (dodatni) uslovi za nastavak ostvarivanja prava na oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica do 2025. godine i dve nove olakšice


Početak primene izmenjenih i dopunjenih odredbi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kao i novih parametara za obračun zarade - 1. januar 2022. godine

Primena novih olakšica od 1. marta 2022. godine


Datum i vreme održavanja vebinara:

27.12.2021. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Vlada Republike Srbije dostavila je Narodnoj skupštini Republike, radi razmatranja i usvajanja Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Očekuje se da oba predloga budu usvojena u narednom periodu, a izmenjene i dopunjene odredbe bi se primenjivale počev od 1. januara 2022. godine, odnosno od 1. marta 2022. godine.

Izmene i dopune oba zakona donose značajan broj novina - produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se ostvaruju u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u rasponu od 65% do 75%); preciziranje i produženje perioda primene oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, na način da se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava na oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, do 2025. godine.

Uporedo sa produženjem perioda primene postojećih olakšica, predloženo je da od 1. marta 2022. godine budu u primeni i dve nove olakšice: olakšica za poslodavca koji zapošljava nova lica kao i olakšica za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju kada zaposli lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja.

Na kraju, biće reči i o aktuelnostima vezanim za obračun zarade za 2022. godinu (novi neoporezivi iznos zarade, nova stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, nove osnovice doprinosa, minimalna zarada).


Teme vebinara:

OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U 2022. GODINI

 • Produžen period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica (koje poslodavac ostvaruje u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa - od 65% do 75%)
 • Olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem, sa pojašnjenjem dodatnih uslova za nastavak ostvarivanja prava na oslobođenje do 2025. godine
 • Nove olakšice u primeni od 1. marta 2022. godine - olakšica za poslodavca koji zapošljava nova lica kao i olakšica za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju kada zaposli lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

AKTUELNOSTI VEZANE ZA OBRAČUN ZARADE ZA 2022. GODINU

 • Novi neoporezivi iznos zarade
 • Nova stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Nove osnovice doprinosa
 • Minimalna zarada

Predavači:

Marija Torlak
odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“ i rukovodilac grupe za zarade

Suzana Kostić
odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Polaznici će se kroz predavanja i odgovore na pitanja upoznati sa aktuelnim temama u vezi sa olakšicama za zapošljavanje u 2022. godini i drugim aktuelnostima u vezi sa obračunom zarada (minimalna zarada, nove osnovice doprinosa, novi neoporezivi iznos itd).

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja vrše obračun zarada.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


3.900 RSD


NEPRETPLATNIK


6.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE