Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Primena Zakona o sprečavanju korupcije i autentično tumačenje pojma javni funkcioner


Na vebinaru će se govoriti o važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima i obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju.Datum i vreme održavanja vebinara:

04.06.2021. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Od 1. septembra 2020. godine u primeni je novi Zakon o sprečavanju korupcije, a prestao je da se primenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dana 12. februara 2021. godine, u Službenom glasniku RS objavljeno je autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) zakona, koja definiše značenje pojma javni funkcioner.

S tim u vezi, tema vebinara jeste i pitanje koja se lica smatraju javnim funkcionerom i samim tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Tema vebinara su i lične obaveze javnih funkcionera, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, obaveze organa javne vlasti u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, nadležnosti Agencjije za sprečavanje korupcije i oblasti sukoba interesa, kumulacije funkcija, nespojivosti poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije


Teme vebinara:

 • Koja lica se smatraju javnim funkcionerima u skladu sa autentičnim tumačenjem Narodne skupštine
 • Lične obaveze funkcionera
 • Isključiva nadležnost Agencije za sprečavanje korupcije (pokretanje i vođenje postupka o povredi zakona, izricanje mere, rešavanje o sukobu interesa)
 • Sukob interesa, kumulacija javnih funkcija, nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije
 • Ograničenja po prestanku javne funkcije (primena člana 55. Zakona o sprečavanju korupcije)
 • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera (redovno i vanredno prijavljivanje, Registar javnih funkcionera)
 • Obaveze organa javne vlasti (vođenje evidencije o poklonima javnih funkcionera, plan integriteta)
 • Zakonom propisane obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

Predavač:

Verka Atanasković
pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima o obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju. Posebno će biti obrađene teme vezane za značenje pojma javni funkcioner, kao i obaveze funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda i zakonska ograničenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen javnim funkcionerima, službenicima na položaju, rukovodiocima/načelnicima pravne službe i sekretarima u državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama (obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, učenički i studentski standard i ostalim javnim službama), organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta i sredstava OOSO, javnim preduzećima, kao i drugim korisnicima javnih sredstava.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
 • Beograd
  063/379-761
  Novi Sad
  063/379-961
PRETPLATNIK


3.900 RSD


NEPRETPLATNIK


6.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE