Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Sprečavanje sukoba interesa i obaveza prijavljivanja imovine i prihoda javnih funkcionera - zakonska regulativa i praksa agencije za sprečavanje korupcije

 • Pojam javnog funkcionera i njegove lične obaveze
 • Obaveze organa javne vlasti
 • Postupak u slučaju povrede zakona
 • Praksa Agencije za sprečavanje korupcije

Datum i vreme održavanja vebinara:

10.06.2022. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Tema vebinara jeste zakonska regulativa i praksa Agencije za sprečavanje korupcije u pogledu ličnih obaveza javnih funkcionera i obaveza organa javne vlasti povodom stupanja na funkciju i prestanka funkcije, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, kumulaciju funkcija, nespojivost poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Na vebinaru će posebna pažnja biti posvećena pitanju koja se lica smatraju javnim funkcionerom i u vezi sa tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, kao i pitanjima vezanim za postupak u slučaju povrede Zakona o sprečavanju korupcije.


Teme vebinara:

KO JE JAVNI FUNKCIONER I KOJE SU NJEGOVE LIČNE OBAVEZE

 • Koja lica se smatraju javnim funkcionerima u skladu sa autentičnim tumačenjem Narodne skupštine
 • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera i obaveze u vezi sa poklonima
 • Sukob interesa, kumulacija javnih funkcija, nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije, prenos upravljačkih prava, ograničenja po prestanku javne funkcije

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE ZAKONA, OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI I PRIMERI IZ PRAKSE AGENCIJE

 • Pokretanje i vođenje postupka o povredi zakona, izricanje mere, rešavanje o sukobu interesa
 • Obaveze organa javne vlasti (vođenje evidencije o poklonima javnih funkcionera, obaveštavanje Agencije o stupanju na javnu funkciju, plan integriteta)
 • Praksa Agencije za sprečavanje korupcije

Predavač:

Verka Atanasković
pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima o obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju.

Na vebinaru će biti obrađene teme u vezi sa značenjem pojma javni funkcioner, obavezama funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda, kao i zakonskim ograničenjima koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Poseban deo vebinara odnosi se na praksu u postupanju Agencije za sprečavanje korupcije i postupak u slučaju povrede zakona.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen izabranim, imenovanim i postavljenim licima, službenicima na položaju, rukovodiocima/načelnicima pravne službe i sekretarima u državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama (obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, učenički i studentski standard i ostalim javnim službama), organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta i sredstava OOSO, javnim preduzećima, kao i drugim korisnicima javnih sredstava.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


4.900 RSD


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE