Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Vebinar


Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije


U primeni od 1. septembra 2020. godine

 • U primeni od 1. septembra 2020. godine je novi Zakon o sprečavanju korupcije, a prestao je da se primenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije
 • Značajne izmene u oblasti sprečavanja korupcije, sukoba interesa, nespojivosti određenih poslova sa vršenjem javne funkcije, kumulacije javnih funkcija, kao i o oblasti prijavljivanja imovine i prihoda javnih funkcionera
 • Krivična i prekršajna odgovornost za nepoštovanje propisanih obaveza – prestanak javne funkcije i radnog odnosa, zabrana vršenja javne funkcije u trajanju od 10 godina
 • Obaveze funkcionera i organa javne vlasti u skladu sa novim zakonskim rešenjima

Datum održavanja vebinara:

13.11.2020.

Prijavite se


Teme vebinara:

 • Nova ovlašćenja i precizirane i proširene nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije
 • Sukob interesa
 • Nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije (obavljanje drugog posla ili delatnosti za vreme vršenja javne funkcije, osnivanje privrednog društva ili javne službe, članstvo u političkim organizacijama, prenošenje upravljačkih prava, ograničenja po prestanku funkcije)
 • Kumulacija javnih funkcija (zabrana vršenja druge javne funkcije)
 • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera (redovno i vanredno prijavljivanje, Registar javnih funkcionera)
 • Postupak za odlučivanje o povredi zakona i kaznene odredbe

Predavači:Predavač - Verka Atanasković
pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcijeModerator - Ranko Jerković
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Budžetski instruktor“ i „Pravo u javnom sektoru“


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima i obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju.

Posebno će biti obrađene teme vezane za obaveze funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda funkcionera kao i pitanja krivične i prekršajne odgovornosti povodom nepoštovanja propisa koji uređuju sukob interesa javnih funkcionera.

Vebinar je namenjen:

Vebinar je namenjen javnim funkcionerima, službenicima na položaju, rukovodiocima/načelnicima pravne službe i sekretarima u državnim organima, organima Autonomne pokrajine Vojvodina, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama (obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, učenički i studentski standard i ostalim javnim službama), organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta i sredstava OOSO, javnim preduzećima, kao i drugim korisnicima javnih sredstava.


Kotizacija vebinara:

Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
Beograd
063/379-761
Novi Sad
063/379-961
PRETPLATNIK


3.900 RSD


NEPRETPLATNIK


6.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju.

Podaci o učesniku


Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE