Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Vebinar


Budžetska inspekcijska kontrola


Vebinar daje detaljan prikaz postupka budžetske inspekcijske kontrole, od iniciranja i pripreme kontrole, njenog sprovođenja do odlučivanja i upravnih mera, odnosno iniciranja kaznenih postupaka prema Zakonu o budžetskom sistemu, Uredbi o radu i ovlašćenjima budžetske inspekcije i odlukama jedinica lokalne samouprave, Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i Metodologijom rada budžetske inspekcije.

Učesnici će imati prilike da se upoznaju sa inspekcijskim nadzorom i sa stanovišta korisnika javnih sredstava i drugih kontrolisanih subjekata u delu pripreme podataka i izveštaja, obrade kontrolnih lista, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima određenih segmenata poslovanja koji su predmet kontrole.


Datum održavanja vebinara:

15.10.2020.

Prijavite se


Teme vebinara:

Postupak budžetske inspekcijske kontrole

 • Iniciranje i priprema kontrole
 • Sprovođenje kontrole
 • Odlučivanje i upravne mere
 • Iniciranje kaznenih postupaka

Budžetska inspekcija sa stanovišta kontrolisanih subjekata

 • Obaveze korisnika javnih sredstava prilikom budžetske inspekcijske kontrole
 • Kontrolne liste budžetske inspekcije
 • Najčešće greške i nepravilnosti u radu kontrolisanih subjekata

Predavači:Milan Stefanović
pravni savetnik u oblasti nadzora i kontroleJasmina Vratonjić
glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravo u javnom sektoru”


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Polaznici vebinara će se detaljno upoznati sa tokom postupka budžetske inspekcijske kontrole, pravima i obavezama kontrolisanih subjekata u postupku, ovlašćenjima i dužnostima budžetskih inspektora, kao i sa najčešćim greškama i nepravilnostima u radu kontrolisanih subjekata.

Pravovremenim i celovitim informisanjem korisnici će razumeti tok, korake i ishode budžetske inspekcijske kontrole i biti spremni da zakonito i aktivno učestvuju u postupku radi vršenja svojih ovlašćenja, odnosno ostvarenja i zaštite svojih prava.

Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Vebinar je namenjen:

Vebinar je namenjen zaposlenima u Republičkoj budžetskoj inspekciji i službama budžetske inspekcije Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, jedinicama lokalne samouprave, direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i drugim korisnicima javnih sredstava.


Kotizacija vebinara:

Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača
 • Kvalifikovani sertifikat o odslušanom predavanju

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
Beograd
063/379-761
Novi Sad
063/379-961
PRETPLATNIK


3.900 RSD


NEPRETPLATNIK


6.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju.

Podaci o učesniku


Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE