Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Vebinar


Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu - Novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja - Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

- Novi Pravilnici čija primena počinje 1. januara 2021. godine
- Novi Kontni okvir za privredna društva i za druga pravna lica,
- Upotreba novih konta i način prezentacije u novim obrascima finansijskih izveštaja,
- Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
- Saradnja sa Komorom ovlašćenih revizora


1. januar 2021. - Početak primene svih podzakonskih akata donetih na osnovu novog Zakona o računovodstvu
- Početak rada Registra pružalaca računovodstvenih usluga i obaveza upisa


Datum održavanja vebinara:

03.11.2020.

Prijavite se


Opis vebinara:

Vebinar se sastoji iz dva dela.

Prvi deo se odnosi na primenu novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu, gde se, kao najznačajnija novina, ističe vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za mikro i druga pravna lica, što će biti prezentovano kroz praktične primere i sporna pitanja, kao i poređenja sa prethodnim zakonskim rešenjem.

Pored ovoga, posebno će biti obrađen i novi Kontni okvir kako za privredna društva tako i za druga pravna lica, sa naročitim osvrtom na upotrebu novih konta i način prezentacije u novim obrascima finansijskih izveštaja. Takođe, biće prezentovane i novine prilikom obavljanja popisa imovine i obaveza.

Drugi deo predavanja se odnosi na aktuelnu temu upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji počinje sa radom 1. januara 2021. godine. Generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora, koja je nadležna za upis u Registar, će prezentovati uslove potrebne za upis u Registar, proceduru upisa, kao i zvaničnu saradnju Komore i kompanije Paragraf koja će imati ulogu asistenta i partnera za radnje i postupke u cilju upisa u Registar.

Biće prezentovana i mogućnost sticanja zvanja iz revizije koja se mogu koristiti radi ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu, putem polaganja ili priznavanja ispita kod Komore. Biće predstavljen i plan priprema za polaganje ispita za sticanje profesionalnih zvanja a edukaciju će sprovoditi kompanija Paragraf.


Teme vebinara:

Novi Pravilnici čija primena počinje 1. januara 2021. godine

 • Novi Pravilnik za mikro i druga pravna lica - vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja
 • Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - značajne novine
 • Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - kratak osvrt na novine
 • Novi Pravilnik o popisu - najznačajnije novine

Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i saradnja sa Komorom ovlašćenih revizora

 • Početak rada registra i rok za upis
 • Uslovi za upis u Registar
 • Postupak i procedura upisa
 • Saradnja kompanije Paragraf sa Komorom u vezi sa upisom u Registar i sticanjem zvanja u skladu sa članom 18. Zakona o računovodstvu

Predavači:


Doc. dr Marina Protić
odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"Boško Vidaković
generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Nakon vebinara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno primene nova podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu, kao i da izvrše vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica i pripreme finansijske izveštaje u skladu sa novim obrascima i organizuju popis imovine i obaveza.

Takođe, na osnovu preciznih uputstava o uslovima i proceduri upisa u Registar, kao i mogućnosti polaganja ispita za sticanje zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu kod Komore, pripremi za polaganje ispita i drugim aktuelnim pitanjima na ovu temu, biće u mogućnosti da samostalno izvrše upis u Registar i pripreme se za polaganje ispita na adekvatan način.

Vebinar je namenjen:

Vebinar je namenjen pre svega preduzetnicima i pravnim licima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, računovođama, šefovima računovodstva, finansijskim direktorima i svim drugim zainteresovanim licima.


Kotizacija vebinara:

Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravno na besplatnu kotizaciju.
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
 • Beograd
  063/379-761
  Novi Sad
  063/379-961
PRETPLATNIK


BESPLATNO


NEPRETPLATNIK


11.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju.

Podaci o učesniku


Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE