Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Vebinar


Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju


U primeni od 1. marta 2020. godine - Prava i obaveze agencije za zapošljavanje, poslodavca korisnika i ustupljenog zaposlenog

Cilj vebinara je da polaznicima pre svega ukaže na samu svrhu zbog koje je Zakon o agencijskom zapošljavanju donet a to je da lica angažovana putem agencija za privremeno zapošljavanje imaju jednake uslove rada i prava iz radnog odnosa u pogledu zarade, odsustva sa rada uz naknadu zarade, naknade troškova, radnog vremena, godišnjeg odmora, uvećane zarade za rad noću i prekovremeni rad, ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme, bezbednost i zdravlje na radu i kao i sva ostala zagarantovana prava koja imaju i zaposleni kod poslodavca korisnika, što do sada nije bilo uređeno nijednim propisom.


Datum održavanja vebinara:

03.09.2020.

Prijavite se


Teme vebinara:

 • Agencijsko zapošljavanje – pojam i definicije agencije za privremeno zapošljavanje, ustupljenog zaposlenog i poslodavca korisnika
 • Uslovi za rad agencije – izdavanje dozvole za rad i polaganje stručnog ispita
 • Uslovi za ustupanje zaposlenih – zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika, zabrane i ograničenja zaključenja ugovora o ustupanju, trajanje ustupanja i primena pravila o pretpostavci ustupanja
 • Uslovi rada ustupljenog zaposlenog
 • Obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenomu smislu dostavljanja uputa, isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova, otkaz ugovora o radu zbog razloga nastalih kod poslodavca korisnika
 • Obaveze poslodavca korisnika da zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog, daje mu za tu svrhu instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlja na radu kao i svojim zaposlenima
 • Bezbednost i zdravlje na radu ustupljenog zaposlenog
 • Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa povredom na radu i profesionalnom bolešću
 • Kaznene odredbe

Predavač:

prof. dr Bojan Urdrević

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, potpredsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. Objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog i službeničkog prava


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Na vebinaru će polaznici imati priliku da dobiju odgovore na sporna pitanja u vezi sa primenom ovog zakona kao što su - koje obavezne elemente treba da sadži ugovor o radu koji ustupljeni zaposleni zaključuje sa agencijom kao i uput kojim se upućuje na rad kod poslodavca korisnika, u kojim rokovima je ustupljenim zaposlenim potrebno isplatiti zaradu, na koji maksimalni period mogu da se angažuju ustupljeni zaposleni na određeno vreme i kada se smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, u kojim slučajevima važi pretpostavka ustupanja u smislu da lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odnosno u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, regres i topli obrok kao jednaki uslovi rada garantovani ustupljenom zaposlenom, (ne)mogućnost angažovanja ustupljenog zaposlenog za obavljanje poslova na kojima je poslodavac utvrdio višak zaposlenih i osva ostala pitanja koja mogu izazvati dileme.

Vebinar je namenjen:

 • Agencijama za privremeno zaposljavanje, pravnim službama privrednih društava i HR sektoru, računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama, kao i svim poslodavcima koji imaju potrebu da radno angažuju lica na ovaj način.

Kotizacija vebinara:

Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača
 • Kvalifikovani sertifikat o odslušanom predavanju.

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
 • Za više informacija, pozovite na brojeve telefona:
Beograd
063/379-761
Novi Sad
063/379-961
PRETPLATNIK


3.900 RSD


NEPRETPLATNIK


6.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.


Zainteresovani ste?

Prijavite se za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju.

Podaci o učesniku


Pošaljite nam Vaše sugestijePogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE