Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

PRIMENA NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU


Datum i vreme održavanja vebinara:


8. jun (četvrtak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Prijavite se


Opis vebinara:

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je dugo pripreman i njegovo usvajanje, a potom stupanje na snagu neophodno je ispratiti pravilnom primenom budući da postoje važne promene koje se odnose na poslodavca a koje se tiču dodatnih obaveza i odgovornosti, kao i promene vezane za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno za lica koja se time bave kod poslodavca i mnoge druge novine.

Na jednodnevnom stručnom predavanju naši učesnici će imati priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa centralnom temom na odredbe novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, gde ćemo se posebno bazirati na:

način organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu u visokorizičnim delatnostima i saradnika za bezbednost i zdravlje u manje rizičnim delatnostima, poslodavčevu obavezu pribavljanja rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada od strane inspekcije rada za delatnosti u kojima se pojavljuju štetnosti i opasnosti od opasnih materija, prijavljivanje inspekciji rada početak radilišta na kojem se izvode radovi na otvorenom, a nisu građevinski radovi, izrada elaborata o uređenju radilišta, odnosno gradilišta za radove koji traju duže od tri dana, izdavanje dozvole za rad od strane poslodavca za izvođenje visokorizičnih poslova, uvođenje rada od kuće i rada na daljinu u Zakon, obavezu poslodavca da angažuje medicinu rada za praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih, obavezu konsultovanja poslodavca sa predstavnicima zaposlenih u pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenje elektronskog registra povreda na radu koji vodi Uprava za bezbednost, mogućnost elektronskog prijavljivanja povreda na radu i početka izvođenja radova, obavezu poslodavca da zaustavi rad na mestu rada i opremi za rad na kojima se povreda dogodila do dolaska inspektora rada, mogućnost inspektora rada da zabrani rad na celom gradilištu u trajanju od najmanje tri dana i da tu zabranu uruči investitoru a gradilište vidno obeleži, promene u kaznenim odredbama.


Teme vebinara:

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA;
 2. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH;
 3. OBAVEZE LICA KOJE SE SAMOZAPOŠLJAVA, RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU;
 4. ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU;
 5. ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU;
 6. PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH I ODBOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, EVIDENCIJA, SARADNJA I IZVEŠTAVANJE;
 7. REGISTAR POVREDA NA RADU;
 8. STRUČNI ISPIT I IZDAVANJE LICENCI;
 9. NADZOR I KAZNENE ODREDBE.

Predavači:

Katarina Kurćubić
stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Vera Božić Trefalt
stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • uoči promene i novine propisane novim Zakonom;
 • primeni odredbe novog Zakona;
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama;
 • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na povlašćene iznose kotizacija za sve naredne vebinare
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


5.900 RSD


NEPRETPLATNIK


8.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE