Prijavite se

Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

Najnovije izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca


Datum i vreme održavanja vebinara:

6. oktobar (petak) 2023. godine
Početak vebinara od 9:50h


Teme vebinara:

 • Izmene i dopune Zakona o strancima
 • Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Obaveze poslodavca u odnosu na aktuelne izmene
 • Primena izmena i dopuna u praksi
 • Izdavanje dozvola i način zapošljavanja stranaca u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama i odloženom primenom pojedinih odredaba zakona iz oblasti stranaca i njihovog zapošljavanja
 • Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica

Opis vebinara:

Izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju donose jedinstvenu radno boravišnu dozvolu i dodatno pojednostavljuje postupak zapošljavanja stranaca, jer je postupak izdavanja dozvola za rad i boravak u potpunosti digitalizovan imajući u vidu da će se zahtev za jedinstvenu radno boravišnu dozvolu podnositi preko Jedinstvenog portala, odnosno izmene donose novinu podnošenja zahteva i kompletne dokumentacije elektronskim putem, te će se jedinstvena dozvola izdati kao biometrijski dokument.

Izmene navedenih zakona su stupile na snagu 4.8.2023. godine, dok pojedine odredbe imaju odloženu primenu. Odredbe Zakona o strancima koje se odnose na jedinstveni portal, elektronsku vizu, jedinstvenu dozvolu za rad i boravak primenjuju od 1.2.2024. godine, kao i većina odredaba Zakona o zapošljavanju stranaca osim odredaba koje preciziraju sadržinu akta o upućivanju kod dozvole za upućena lica i za kretanje u okviru privrednog društva, kaznenih odredaba kojima se propisuje prekršaj poslodavca koji ne obezbedi ostvarivanje prava i obaveza iz akta o upućivanju

Na našoj jednodnevnoj edukaciji ćemo se posebno osvrnuti na izmene koje se odnose na:

 • šest vrsta jedinstvenih dozvola (prethodno važeći zakon je poznavao sedam vrsta radnih dozvola, uključivao je ličnu radnu dozvolu),
 • mogućnost stranca da, za vreme važenja jedinstvene dozvole promeni osnov rada, promeni poslodavca ili se zaposli kod dva ili više poslodavaca, uz ispunjenje zakonskih uslova,
 • mogućnost stranca da zahtev za produženje privremenog boravka podnese do dana isteka prethodno važećeg privremenog boravka,
 • mogućnost odobravanja stalnog nastanjenja nakon tri godine neprekidnog boravka na teritoriji Republike Srbije, umesto dosadašnjih pet godina
 • uvođenje jedinstvene dozvole koja podrazumeva dozvolu za privremeni boravak i rad, procenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca, kao jedan vid prethodnog pitanja u postupku izdavanja jedinstvene dozvole,
 • jedinstveno upravno mesto i digitalizaciju postupka izdavanja jedinstvene radne dozvole,
 • fleksibilniji koncept zapošljavanja stranaca, uz primenu koncepta sprovođenja testa tržišta rada i drugo

Posebno ćemo se bazirati na sve izmene i dopune navedenih zakona i njihovo pojašnjenje i analizu bez obzira na činjenicu od kada se primenjuju, primenu navedenih odredaba u praksi, aktuelna pitanja, kao i pitanja koja su se do sada pojavila kao sporna u praksi. Učesnici će imati priliku da im se odgovori i na sva pitanja u vezi primene novih izmena i dopuna zakona za koja imaju nedoumice.

Predavač:

Sanja Gavranović
Viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Po završenoj online stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • uoči promene i novine propisane izmenama i dopunama zakona o strancima i zapošljavanju stranaca
 • primeni odredbe izmena i dopuna zakona o strancima i zapošljavanju stranaca
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama
 • vodi uredne evidencije i izradi akte iz navedenih oblasti

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti stranaca i zapošljavanja stranaca, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti stranaca i zapošljavanja stranaca.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

PRETPLATNICI


5.900 RSD

NEPRETPLATNICI


8.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije