Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Savetovanje

Najnovije izmene i dopune
Zakona o izvršenju i obezbeđenju


Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa brojnim novinama koje su u postupak izvršenja i obezbeđenja donele najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na samom savetovanju ove bitne i sistemske novine u izvršnom i postupku obezbeđenja biće posebno objašnjene.


Beograd | 21.10.2019.
Sava Centar (Milentija Popovića br. 9)

Dodajte događaj u Beogradu u:

Prijavite se


Predavači:

Eminentni stručnjaci - članovi radne grupe za izradu Zakona o izvršenju i obezbeđenju

 • Jelena Deretić, pomoćnik ministra pravde
 • Nikola Bodiroga, Pravni fakultet u Beogradu
 • Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
 • Mladen Pecelj, javni izvršitelj

Od tema izdvajamo:

 • Dostavljanje pismena fizičkom licu na adresu prebivališta ili boravišta
 • Postupak dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
 • Uvođenje elektronskog javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti od 1.7.2020. godine
 • Izmene visine ograničenja izvršenja na zaradama i penzijama
 • Zabrana izvršenja prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika radi namirenja potraživanja čija glavnica ne prelazi iznos od 5.000 evra
 • Prelazni režim - nastavak sprovođenja izvršenja u postupcima u kojima izvršenje sprovodi sud pred javnim izvršiteljem; Obustava postupaka izvršenja za namirenje potraživanja iz komunalnih delatnosti, kao i potraživanja Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave ili javnih preduzeća, u kojima nije započeto sprovođenje izvršenja - 3.8.2019. godine, ako glavnica potraživanja ne prelazi 2.000 dinara

Zašto da dođete na Paragrafovo savetovanje?

Saznajte "iz prve ruke" novine koje uvode izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a posebna pažnja biće posvećena novinama u ograničenjima koja se uvode kod visine opterećenja zarade i penzije, kao i visina duga do čijeg iznosa ne može biti prodata jedina nepokretnost dužnika.

Kome je namenjeno savetovanje?

Savetovanje je namenjeno javnim izvršiteljima, advokatima, javnim beležnicima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.


Kotizacija jednodnevnog savetovanja


Kotizacija obuhvata:

 • Priručnik za primenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju - Sl. glasnik RS, 54/2019 sastoji se iz 3 dela - dve knjige + elektronsko izdanje:
  1. Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju - po članovima Zakona
  2. Prečišćen tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, analitički prikaz izmena i dopuna Zakona sa uvodnim komentarom
  3. Elektronsko izdanje - preko 60 modela usklađenih sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona, sa mogućnošću popunjavanja, u word-u, na ćirilici i latinici
 • Materijal sa predavanja u elektronskom obliku (ppt prezentacije)
 • Kafu i vodu u pauzi predavanja

Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

PRETPLATNIK


7.800 rsd


NEPRETPLATNIK


11.800 rsd

Na cene kotizacije se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevno savetovanje

Mesto i termin savetovanja:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE