Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Besplatno savetovanje

JAVNI SEKTOR: Novi propisi u javnom sektoru
i popis imovine i obaveza za 2019. godinu

• Novine i aktuelnosti u javnom sektoru •
• Obračun plata i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru •
• Novi Zakon o javnim nabavkama •


31. decembar 2019. - Obaveza izrade godišnjeg popisa imovine i obaveza
1. januar 2020. - Novi parametri za obračun plata

Učesnici na seminaru će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa i aktuelnim pitanjima od značaja za rad javnog sektora, novinama u oblasti obračuna plata i drugih primanja zaposlenih, procedurama za redovan godišnji popis imovine i obaveza za 2019. godinu, kao i sa početkom primene novog Zakona o javnim nabavkama, sa posebnim osvrtom na propise kojima se uređuju javne nabavke prilikom organizovanja i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzija.


 • Novi Sad | 11.12.2019.
  Master Centar
  Hajduk Veljkova br. 11
   

Prijavite se


Od tema izdvajamo:

NOVINE I AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU

 • Izmene propisa od značaja za javni sektor
 • Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u javnom sektoru
 • Popis imovine i obaveza za 2019. godinu

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

 • Početak primene zakona i prelazni režim
 • Izuzeci od primene zakona i pragovi do kojih se zakon ne primenjuje
 • Komunikacija i oglasi u postupku javne nabavke
 • Specifičnosti primene propisa kojima se uređuju javne nabavke prilikom organizovanja i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzija

OBRAČUN PLATA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Parametri za obračun plate i drugih primanja u 2020. godini
 • Obračun naknade plate na teret RFZO
 • Obaveza dokumentovanja troškova prevoza
 • Isplata naknade učenicima i studentima za učenje kroz rad - dualno obrazovanje
 • Izmene propisa koji utiču na obračun plata

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Marko Jekić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Zašto da dođete na Paragrafovo savetovanje?

Propisi koji će biti tema savetovanja donose važne novine vezane za poslovanje korisnika javnih sredstava, pa će učesnici moći na vreme da se informišu i pripreme za te novine.

Kome je savetovanje namenjeno?

Savetovanje je namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijano osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i ostalim korisnicima javnih sredstava - direktorima, rukovodiocima i zaposlenima službama finansija i računovodstva, opštim i pravnim službama i svim drugim učesnicima u redovnom godišnjem popisu za 2019. godinu, u sprovođenju postupaka javnih nabavki, obračunu plata i ostalim pravno-ekonomskim poslovima.


PRETPLATNIK


BESPLATNO


NEPRETPLATNIK


BESPLATNO


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevno savetovanje | JAVNI SEKTOR

Mesto i termin savetovanja:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE