Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Jednodnevno savetovanje

Prava i obaveze po osnovu
novih propisa iz oblasti zdravstva


Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Novi Zakon o zdravstvenom osiguranjuDatum: 10. maj (petak) - Beograd, Sava Centar Milentija Popovića 9Novi zakoni donose značajne novine, koje će biti teme na savetovanju, kao što su dopunski rad,
prekovremeni rad, imenovanje direktora, novi način obračuna bolovanja, kao i brojne druge novine.


Broj
prijavljenih
131 / 140

PDF satnica savetovanja

( Satnica i program savetovanja - biće naknadno objavljena)


Savetovanje je namenjeno:

Savetovanje je namenjeno rukovodiocima, pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima u privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, jedinicama lokalne samouprave, knjigovodstvenim agencijama, naučnim i visokoškolskim ustanovama i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na koje se zakoni odnose.

Od tema izdvajamo:

 • Novine u vezi sa radnim odnosima i upravljanjem u zdravstvenim ustanovama
  (dopunski rad, prekovremeni rad, imenovanje direktora)
 • Način i primeri obračuna bolovanja po novim propisima
 • Novine kod davalaca zdravstvenih usluga
  (olakšani uslovi za osnivanje privatne prakse, viši stepen zaštite, privremeni prestanak obavljanja zdravstvenih delatnosti, dvostepenost u postupku kontrole sprovođenja ugovora sa RFZO)
 • Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
  (hospitalizacija bez uputa, novi osnovi osiguranja, veći obuhvat građana obaveznim zdravstvenim osiguranjem, proširenje obima prava osiguranih lica)
 • Organizacija i pružanje zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, po novim propisima
  (oblik, vrsta i uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova, formiranje zdravstvenih centara i usklađivanje plana mreže i javno-privatno partnerstvo)
 • Vrste zdravstvenih ustanova
  (zdravstvena ustanova poliklinika, zavodi za laboratorijsku dijagnostiku, palijativno zbrinjavanje i radiološku dijagnostiku)
 • Uređivanje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  (prvi put regulisano zakonom)

Predavači:

Predstavnici nadležnog ministarstva, članovi Radne grupe za izradu zakona, eksperti u oblasti zdravstva i medicinskog prava i urednici stručnih izdanja kompanije ParagrafKotizacija savetovanja

Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.

PRETPLATNIK

5.900 rsd


za drugog učesnika po

2.900 rsd


za trećeg učesnika

BESPLATNO


NEPRETPLATNIK

11.900 rsd


za drugog učesnika po

5.900 rsd


za trećeg učesnika

BESPLATNOUkoliko se pretplatite na bilo koje Paragrafovo izdanje do početka savetovanja, stičete pravo na niže cene za pretplatnike! Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

Zašto da dođete na Paragrafovo savetovanje?

Po završetku savetovanja učesnici iz javnog i privatnog sektora u potpunosti će steći uvid u novine koje se očekuju u primeni novih zakona, a koje se naročito tiču postupanja u svakodnevnom radu ustanova, njihovih prava i obaveza.


Prava i obaveze po osnovu
novih propisa iz oblasti zdravstva

10. maj (petak) - Beograd, Sava Centar Milentija Popovića 9