Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava:

Novine i primena opštih i finansijskih propisa
u javnom i u privatnom sektoru

Višednevno savetovanje u etno kompleksu Stanišići za pravnike i ekonomiste iz Srbije


Etno kompleks Stanišići - 19. maj - 22. maj 2019. godine


Prijavljujemo se za višednevno savetovanje u etno kompleksu Stanišići:

Podaci o subjektuPodaci o učesnicima

Ime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije

Molimo Vas da unesete pitanja i teme koje biste želeli da obradimo na savetovanju