Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Jednodnevna radionica

- Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
sa posebnim osvrtom na Multilateralnu konvenciju -

Mesto i vreme održavanja radionice:

Beograd
23. april (utorak)


Hotel Prag
Kraljice Natalije 27

Grad u kome želite da prisustvujete radionici?

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije

Molimo Vas da unesete pitanja i teme koje biste želeli da obradimo na radionici.