Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

TEMA:

NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU

MESTO:

ZLATIBOR - 27. maj – 30. maj 2018. godine, hotel Palisad

Prijavljujemo se za višednevno savetovanje na Zlatiboru:

PRIVATNI SEKTOR
JAVNI SEKTOR

Podaci o subjektu:

Poslovno ime *

Poštanski broj *

Mesto *

Ulica i broj *

Telefon *

Fax

PIB *

Kontakt osoba *

E-mail: *

(na ovaj e-mail će Vam stići potvrda o prijavi)

Smeštaj:

Po poslatoj prijavi, predstavnici turističke agencije Lovćen će Vas kontaktirati u vezi sa upitom za smeštaj.

Podaci o učesnicima:

Ime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije:

Molimo Vas da unesete pitanja i teme koje biste želeli da obradimo na savetovanju