Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Radionica / obuka iz oblasti: Javne nabavke


Položite ispit pre donošenja i početka primene novog Zakona o javnim nabavkama!
PDF - Satnica i program obuke biće naknadno objavljena

Dvodnevna obuka


Mesto i vreme održavanja obuke:

Beograd

15. i 16. april 2019.


Hotel Prag

Kraljice Natalije 27

Opis obuke:

Dvodnevna radionica - obuka za pripremu za polaganje ispita za službenika za javne nabavke je u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015).

Od tema izdvajamo:

U skladu sa Programom stručnog osposobljavanja za službenika, obuka obuhvata sledeće oblasti:

1) Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji;

2) Pojam i predmet javne nabavke;

3) Načela javne nabavke;

4) Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;

5) Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;

6) Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;

7) Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;

8) Postupci javne nabavke:

 • (a) otvoreni postupak;
 • (b) restriktivni postupak;
 • (v) kvalifikacioni postupak;
 • (g) pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;
 • (d) pregovarački postupak objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
 • (đ) konkurentni dijalog;
 • (e) konkurs za dizajn;
 • (ž) postupak javne nabavke male vrednosti;

9) Posebni oblici postupaka javne nabavke;

10) Elektronska licitacija;

11) Centralizovane javne nabavke;

12) Plan nabavki;

13) Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;

14) Oglasi o javnoj nabavci;

15) Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune;

16) Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;

17) Tehničke specifikacije;

18) Kriterijumi za dodelu ugovora;

19) Negativne reference;

20) Ponuda - podnošenje i važenje;

21) Rokovi u postupku javne nabavke;

22) Prijem i otvaranje ponuda;

23) Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka;

24) Ugovor o javnoj nabavci;

25) Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;

26) Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i javne nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća - udesa;

27) Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;

28) Zaštita prava u postupku javne nabavke;

29) Ništavost ugovora;

30) Kaznene odredbe - prekršaji.

Predavači:

 • Natalija Radošević, Akademska mreža Republike Srbije
 • Dragana Đinđić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Predstavnik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Zašto da dođete na Paragrafovu obuku?

 • Položite ispit pre donošenja novog Zakona o javnim nabavkama!
 • Upoznajte se na detaljan i praktičan način sa celinom važećeg Zakona!
 • Proverite svoje znanje i rešite sve dileme koje imate u primeni zakona!

Obuka je namenjena:

Ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki koji žele da se obuče za poslove javnih nabavki i/ili polažu ispit za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke.

Rad u manjim grupama i neposredan i otvoren kontakt sa kompetentnim predavačima omogućavaju polaznicima da se upoznaju sa celinom zakona, da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa javnim nabavkama, i saznaju šta ih očekuje na ispitu za sticanje sertifikata.

Kotizacija za obuku

Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.

PRETPLATNIK

13.900 rsd

NEPRETPLATNIK

17.900 rsd

Svi učesnici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobijaju:

 1. Štampani materijal za praćenje predavanja
 2. Vodič za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
 3. Zbirka propisa - važeći Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti
 4. Sertifikat o pohađanju radionice
 5. Ručak i kafu u pauzama obuke

Položite ispit pre donošenja i početka primene novog Zakona o javnim nabavkama!