Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

AUTOMATIZOVANI UVOZ, IZVOZ ROBE I UNAPREĐENI NCTS - ŠANSA I OBAVEZA ZA PRIVREDU SRBIJE

Jednodnevno besplatno savetovanje

Mesto i vreme održavanja savetovanja

Beograd - 20. april (petak) 2018. godine, Sava Centar, ul. Milentija Popovića 9


PDF - Satnica i program savetovanja

Teme besplatnog savetovanja :

POGLAVLJE 29 - IZAZOV I ŠANSA SRBIJE

 • Otvaranjem Poglavlja 29 „Carinska unija“, Srbija je otpočela proces završnog usaglašavanja carinskih propisa, ali i okončanja kompjuterizacije celokupnog carinskog poslovanja;
 • Merila za zatvaranje poglavlja 29 definisana od strane Evropske komisije predstavljaju veliki izazov za Ministarstvo finansija - Upravu carina, ali imaju neposrednih dodirnih tačaka i sa kapacitetima kompanija koje sprovode carinske postupke u Srbiji.

IZMENE NCTS I UVOĐENJE AUTOMATIZOVANOG IZVOZNOG SISTEMA – AES

Izmene u tranzitnom postupku i nadogradnja NCTS - faza 5:

 • Izmene tranzitne deklaracije
 • Izmene u poslovnim procesima

Automatizovani izvozni sistem:

 • Postupak u izvoznoj carinarnici
 • Postupak u izlaznoj carinarnici

Okvirni plan uvođenja sistema

PROJEKAT IPA 2013 - PRIPREMA ZA UVOĐENjE AUTOMATIZOVANOG UVOZNOG I IZVOZNOG SISTEMA (Zlata Tomašević, ekspert Carinske uprave Republike Hrvatske i vođa projekta IPA 2013)

 • Polaznici Savetovanja upoznaće se sa izmenama carinskog sistema koje su neophodne za pristupanje EU, kao i sa prednostima koji ovi sistemi donose;
 • Pristupanje Evropskoj Uniji pored izmene u poslovanju carinske administracija podrazumeva izmene i poslovanja same poslovne zajednice. S tim u vezi polaznici seminara moći će na osnovu informacija dobijenih na seminaru da pripreme dugoročni plan za izmenu sopstvenog poslovanja i na taj način budu konkuretni na zajedničkom tržištu Evropske unije.

AKTUELNA PITANJA U SPROVOĐENJU CARINSKIH POSTUPAKA

Predavači:

Eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom:

 • Zlata Tomašević, ekspert Carinske uprave Republike Hrvatske i vođa projekta IPA 2013
 • Olga Protić, načelnik Odeljenja tranzita u Upravi carina
 • Veselin Milošević, pomoćnik direktora - koordinator u Upravi carina
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"

PDF - Satnica i program savetovanja


KOTIZACIJA ZA PRETPLATNIKE

KOTIZACIJA ZA NEPRETPLATNIKE

BESPLATNO

BESPLATNO
Podelite ovaj događaj sa Vašim prijateljima i pratiocima: