Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Savetovanje

Aktuelnosti u poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja

 • Radni odnosi
 • Organizovanje nastave u prirodi i ekskurzije
 • Odgovornost učenika i roditelja
 • Obaveze ustanove u pogledu zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređuje specifičnosti radnih odnosa u školama i predškolskim ustanovama, kao i prava, obaveze i odgovornosti roditelja i učenika. Pored toga, u toku je usaglašavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti , koji počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine i donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka uključujući i ustanove obrazovanja i vaspitanja, a od 1. septembra 2019. godine u primeni su novi podzakonski akti kojima se uređuje organizovanje nastave u prirodi i ekskurzije.

Navedeni propisi uređuju pitanja od značaja za svakodnevno poslovanje ustanova obrazovanja i vaspitanja i donose novine koje bitno utiču na poslovanje, pa je to osnovni razlog zašto kompanija Paragraf organizuje ovo savetovanje.Novi Sad | 20.11.2019.

SPENS

ul. Sutjeska br. 2

Dodajte događaj u Novom Sadu u:

Prijavite se


Od tema izdvajamo:

Radni odnosi


 • Zasnivanje radnog odnosa i sprovođenje konkursa za prijem u radni odnos
 • Radni odnos na određeno i neodređeno vreme
 • Ostvarivanje prava na solidarnu pomoć i jubilarnu nagradu
 • Ostvarivanje prava zaposlenih za čijim radom je prestala potreba
 • Disciplinska odgovornost zaposlenih
 • Prestanak radnog odnosa
 • Status direktora i obaveze po osnovu vršenja javne funkcije
 • Službena mišljenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Organizovanje nastave u prirodi i ekskurzije


 • Nosioci pripreme, organizacije i izvođenja nastave u prirodi i ekskurzije
 • Uslovi za izvođenje nastave u prirodi i ekskurzije
 • Izbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije
 • Bezbednost putovanja

Odgovornost učenika i roditelja


 • Vaspitno-disciplisnka odgovornost učenka
 • Protokol postupanja u odgovoru na nasilje zlostavljanje i zanemarivanje
 • Odgovornost roditelja

Obaveze ustanove u pogledu zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja


 • Ustanove obrazovanja kao organi vlasti u smislu nove regulative o zaštiti podataka o ličnosti
 • Osnovni pojmovi i načela obrade
 • Zakonitost obrade
 • Rukovalac i obrađivač u ustanovama obrazovanja i njihove obaveze
 • Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Položaj i obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja
 • Slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti
 • Novine u oblasti zaštite podataka o ličnosti predložene izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Predavači:

 • Nataša Ćirić, diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustom na poslovima državne uprave i inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja
 • Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"
 • Aleksandra Jovanović, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Zašto da dođete na Paragrafovo savetovanje?

Propisima koji su tema savetovanja uređuju se pitanja od značaja za svakodnevno poslovanje ustanova obrazovanja i vaspitanja i donose novine koje bitno utiču na poslovanje, pa će učesnici savetovanja moći blagovremeno da se upoznaju sa aktuelnom praksom u primeni propisa i informišu o predloženim izmenama propisa.

Kome je savetovanje namenjeno?

Savetovanje je namenjeno sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja (osnovne i srednje škole, predškolske ustanove)


Kotizacija jednodnevnog savetovanja

Kotizacija obuhvata:

 • Pohađanje jednodnevnog savetovanja
 • Materijal za praćenje savetovanja
 • Kafu i vodu u pauzi predavanja

Pogodnost za nove pretplatnike:

Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na besplatno prisustvo savetovanju!

Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

PRETPLATNIK


BESPLATNO


NEPRETPLATNIK


5.900 rsd

Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevno savetovanje

Mesto i termin savetovanja:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE