Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 105/2009)

LISTA C

 

ANEKS II

(navedeno u Članu 4. Sporazuma)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) 1. januara 2010. godine, carinske stope će se sniziti na 85% osnovne carine,

(b) 1. januara 2011. godine, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

(c) 1. januara 2012. godine, carinske stope će se sniziti na 55% osnovne carine,

(d) 1. januara 2013. godine, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(e) 1. januara 2014. godine, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

(f) 1. januara 2015. godine, ukinuće se preostale carinske stope.

 

Tarifna oznaka    

Naimenovanje

3006

Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu:

 

- Ostali:

3006 92 00

- - farmaceutski otpad

3303 00

Parfemi i toaletne vode

3304

Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir:

3304 10 00

- Preparati za šminkanje usana

3304 20 00

- Preparati za šminkanje očiju

3304 30 00

- Preparati za manikir ili pedikir

 

- Ostalo:

3304 91 00

- - puderi, kompaktni ili nekompaktni

3305

Preparati za kosu:

3305 20 00

- Preparati za trajno kovrdžanje ili ispravljanje kose

3305 30 00

- Lakovi za kosu

3305 90

- Ostalo

3307

Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:

3307 10 00

- Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja

3307 20 00

- Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja

3307 30 00

- Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje

 

- Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:

3307 49 00

- - ostalo

3307 90 00

- Ostalo

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju namalo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filci netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

 

- Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:

3401 11 00

- - za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)

3401 19 00

- - ostalo

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:

3402 90

- Ostalo:

3402 90 10

- - površinski aktivni preparati:

ex 3402 90 10

- - - osim onih koji se koriste za flotaciju rude (penušavci)

3604

Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:

3604 10 00

- Pirotehnički proizvodi za vatromete

3825

Ostali proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu:

3825 10 00

- Gradski otpad

3825 20 00

- Talog iz kanalizacije

3825 30 00

- Klinički otpad

 

- Otpadni organski rastvarači:

3825 41 00

- - halogenovani

3825 49 00

- - ostali

3825 50 00

- Otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidrauličnih tečnosti, kočionih tečnosti i antifriza

 

- Ostali otpad od hemijske ili srodnih industrija:

3825 61 00

- - koji uglavnom sadrži organske sastojke

3825 69 00

- - ostali

3825 90

- Ostalo:

3825 90 90

- - ostalo

3922

Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa

3923

Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:

3923 10 00

- Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi

 

- Vreće i kese (uključujući kupaste):

3923 21 00

- - od polimera etilena

3923 50

- Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači:

3923 50 90

- - ostalo

3924

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa:

3924 10 00

- Stono i kuhinjsko posuđe i pribor

3925

Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3925 20 00

- Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata

3925 30 00

- Kapci, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slični proizvodi i njihovi delovi

3926

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914:

3926 10 00

- Proizvodi za kancelarije ili škole

3926 20 00

- Odeća i pribor za odeću (uključujući rukavice, sa ili bez prstiju)

4012

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenljivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:

 

- Protektirane pneumatske gume:

4012 11 00

- - vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile)

4012 12 00

- - vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione

4012 13 00

- - vrsta koje se koriste za vazduhoplove

ex 4012 13 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

4012 19 00

- - ostalo

4012 20 00

- Upotrebljavane pneumatske spoljne gume

ex 4012 20 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

4012 90

- Ostalo

4013

Unutrašnje gume:

4013 10

- Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione:

4013 10 10

- - za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile)

4016

Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume:

 

- Ostalo:

4016 94 00

- - odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) na naduvavanje ili bez naduvavanja

4202

Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom

4205 00

Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože:

4205 00 90

- ostalo

4414 00

Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode:

4414 00 90

- Od ostalog drveta

4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta

4417 00 00

Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za metle i četke, od drveta; kalupi za obuću od drveta

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra:

4418 10

- Prozori, vrata - prozori i okviri

4418 20

- Vrata i njihovi okviri i pragovi

4421

Ostali proizvodi od drveta:

4421 90

- Ostalo:

4421 90 98

- - ostalo

4817

Koverti, pisma - koverti, dopisnice i karte za dopisivanje, od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

4818

Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:

4818 20

- Maramice, maramice za čišćenje ili za lice i peškiri

4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično

4820

Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum - blokovi, dnevnici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetnutom karbon hartijom i slični proizvodi za pisanje, od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od hartije ili kartona

4821

Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane:

4821 10

- Štampane

4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana:

 

- Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili kartona:

4823 61 00

- - od bambusa

4823 69

- - ostalo

4823 90

- Ostalo:

4823 90 40

- - hartija i karton, koji se koriste za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe

4823 90 85

- - ostalo

ex 4823 90 85

- - - Osim pokrivača za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečenih ili sečenih u određene veličine

4909 00 00

Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa:

ex 4909 00 00

- ostalo, osim štampanih ili ilustrovanih poštanskih razglednica

4910 00 00

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove

4911

Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije:

4911 10

- Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično

 

- Ostalo:

4911 99 00

- - ostalo:

ex 4911 99 00

- - - osim onih koji se koriste kao štampani optički varijabilni elementi (hologrami)

5402

Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5402 34 00

- Teksturirano predivo:

 

- - od polipropilena

5701

Tepisi i ostali pokrivači za pod, čvorovani, dovršeni ili nedovršeni:

5704

Tepisi i ostali podni pokrivači od filca, koji nisu taftovani niti flokovani, dovršeni ili nedovršeni:

5705

Ostali tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, dovršeni ili nedovršeni:

5904

Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike:

61

ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI

62

ODEĆA I PRIBOR ZA ODEĆU, OSIM PLETENIH I KUKIČANIH PROIZVODA

6401

Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima:

 

- Ostala obuća:

6401 99 00

- - Ostalo:

ex 6401 99 00

- - - koja pokriva kolena

6402

Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase:

6402 20 00

- Obuća sa licem (gornjištem) od traka ili kaiševa spojenih sa đonom ukivanjem čepova

 

- Ostala obuća:

6402 91

- - koja pokriva gležanj

6402 99

- - ostalo

6403

Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože:

6403 40 00

- Ostala obuća sa kapnom od metala

 

- Ostala obuća sa đonovima od kože:

6403 51

- - koja pokriva gležanj

6403 59

- - ostalo:

6403 59 05

- - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice

 

- Ostala obuća:

6403 91

- - koja pokriva gležanj

6403 99

- - ostalo

6405

Ostala obuća

6702

Veštačko cveće, lišće i plodovi i njihovi delovi; proizvodi izrađeni od veštačkog cveća, lišća ili plodova

6806

Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69:

6806 10 00

- Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mešavine), u rasutom stanju, listovima, pločama ili rolnama

6901 00 00

Opeke, blokovi, pločice i ostali proizvodi od silikatnog fosilnog brašna (npr., od kiselgura, tripolita ili diatomita) ili od sličnih silikatnih zemlji

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji:

6902 10 00

- Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3:

ex 6902 10 00

- - osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći

6902 20

- Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda:

6902 20 10

- - sa sadržajem, po masi, 93% ili više silicijum dioksida (SiO2)

 

- - ostalo:

6902 20 91

- - - sa sadržajem, po masi, više od 7%, ali manje od 45% alumijum oksida (Al2O3)

6902 20 99

- - - ostalo:

ex 6902 20 99

- - - - osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći

6907

Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge

6908

Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge:

6908 10

- Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm

6908 90

- Ostalo:

 

- - od obične keramike:

6908 90 11

- - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten"

 

- - - ostalo, maksimalne debljine:

6908 90 21

- - - - ne preko 15 mm

6908 90 29

- - - - preko 15 mm

 

- - ostalo:

6908 90 31

- - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten"

 

- - - ostalo:

6908 90 51

- - - - sa licem ne preko 90 cm2

 

- - - - ostalo:

6908 90 91

- - - - - proizvodi od keramike (kamenine)

6908 90 93

- - - - - proizvodi od fajansa ili fine keramike

6910

Sudopere, lavaboi, stubovi za lavaboe, kade, bidei, klozetske šolje, vodokotlići, pisoari i slični proizvodi

6911

Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu upotrebu, od porcelana:

6911 10 00

- Stono i kuhinjsko posuđe

6914

Ostali proizvodi od keramike:

6914 10 00

- Od porcelana

7010

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:

7010 90

- Ostalo:

7010 90 10

- - posude za konzervisanje (sterilisanje)

 

- - ostalo:

7010 90 21

- - - izrađeno od staklenih cevi

 

- - - ostalo, zapremine od:

7010 90 31

- - - - 2,5 l ili više

 

- - - - manje od 2,5 l:

 

- - - - - za piće i hranu:

 

- - - - - - boce:

 

- - - - - - - od neobojenog stakla, zapremine od:

7010 90 41

- - - - - - - - 1 l ili više

7010 90 43

- - - - - - - - više od 0,33 l ali manje od 1 l

7010 90 47

- - - - - - - - manje od 0,15 l

 

- - - - - - - od obojenog stakla, zapremine od:

7010 90 51

- - - - - - - - 1 l ili više

7010 90 57

- - - - - - - - manje od 0,15 l

 

- - - - - - ostale, zapremine od:

7010 90 61

- - - - - - - 0,25 l ili više

7010 90 67

- - - - - - - manje od 0,25 l

 

- - - - - za ostale proizvode:

7010 90 91

- - - - - - od neobojenog stakla

7010 90 99

- - - - - - od obojenog stakla

7013

Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018)

7020 00

Ostali proizvodi od stakla:

 

- ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove:

7020 00 07

- - nedovršeni

7020 00 08

- - dovršeni

7113

Nakit i delovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima

7114

Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima

7208

Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni:

7208 10 00

- U koturovima, samo toplo valjani, sa šarama u reljefu:

ex 7208 10 00

- - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

 

- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani, dekapirani:

7208 25 00

- - debljine 4,75 mm i veće

7208 26 00

- - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm

7208 27 00

- - debljine manje od 3 mm

 

- Ostali, u koturovima, samo toplo valjani:

7208 36 00

- - debljine preko 10 mm

7208 37 00

- - debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm

7208 38 00

- - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm

7208 40 00

- Nenamotani (u tablama), samo toplo valjani, sa reljefnom površinom

 

- Ostali, nenamotani (table), samo toplo valjani:

7208 51

- - debljine preko 10 mm:

 

- - - debljine preko 10 mm, ali ne preko 15 mm, širine:

7208 51 98

- - - - manje od 2050 mm

7208 52

- - debljine 4,75 mm, ali ne preko 10 mm:

 

- - - ostali, širine:

7208 52 99

- - - - manje od 2050 mm

7208 53

- - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm:

7208 53 90

- - - ostali

7208 54 00

- - debljine manje od 3 mm

7208 90

- Ostali:

7208 90 20

- - bušeni:

ex 7208 90 20

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7208 90 80

- - ostali:

ex 7208 90 80

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209

Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, samo hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni:

 

- U koturovima, samo hladno valjani (hladno redukovani):

7209 15 00

- - debljine 3 mm i veće

7209 16

- - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm:

7209 16 90

- - - ostali:

ex 7209 16 90

- - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209 17

- - debljine 0,5 mm, ali ne preko 1 mm:

7209 17 90

- - - ostali:

ex 7209 17 90

- - - - osim:

 

- sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi

 

- ostalih, širine preko 1500 mm

 

- ostalih, širine 1350 mm, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm, ali ne preko 0,7 mm

7209 18

- - debljine manje od 0,5 mm:

 

- - - ostali:

7209 18 91

- - - - debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm:

ex 7209 18 91

- - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209 18 99

- - - - debljine manje od 0,35 mm:

ex 7209 18 99

- - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

 

- Nenamotani (u tablama), samo hladno valjani (hladno redukovani):

7209 26

- - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm:

7209 26 90

- - - ostali

7209 27

- - debljine 0,5 mm, ali ne preko 1 mm:

7209 27 90

- - - ostali:

ex 7209 27 90

- - - - osim:

 

- širine preko 1500 mm

 

- širine 1350 mm, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm, ali ne preko 0,7 mm

7209 90

- Ostali:

7209 90 20

- - bušeni:

ex 7209 90 20

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7209 90 80

- - ostali:

ex 7209 90 80

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7210

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni:

 

- Prevučeni kalajem:

7210 11 00

- - debljine 0,5 mm i veće

7210 12

- - debljine manje od 0,5 mm:

7210 12 20

- - - beli lim:

ex 7210 12 20

- - - - debljine 0,2 mm i veće

7210 12 80

- - - ostali

7210 70

- Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

7210 90

- Ostali:

7210 90 40

- - kalajisani i štampani

7210 90 80

- - ostali

7211

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni:

 

- Samo toplo valjani:

7211 14 00

- - ostali, debljine 4,75 mm i veće

7211 19 00

- - ostali

 

- Samo hladno valjani (hladno redukovani):

7211 23

- - sa sadržajem ugljenika po masi manjim od 0,25%:

 

- - - ostali:

7211 23 30

- - - - debljine 0,35 mm i veće

7211 29 00

- - ostali

7211 90

- Ostali:

7211 90 20

- - bušeni:

ex 7211 90 20

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7211 90 80

- - ostali:

ex 7211 90 80

- - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi

7212

Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni:

7212 10

- Prevučeni kalajem:

7212 10 90

- - ostali

7212 40

- Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

7216

Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- Profili samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni:

7216 61

- - dobijeni iz pljosnatih valjanih proizvoda

7216 69 00

- - ostali

7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika:

7217 10

- Neprevučena, polirana ili nepolirana:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

7217 10 10

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka manje od 0,8 mm

 

- - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće:

7217 10 31

- - - - sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja

7217 10 50

- - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi

7217 20

- Prevučena cinkom:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi, maksimalne dimenzije poprečnog preseka:

7217 20 10

- - - manje od 0,8 mm

7217 30

- Prevučena ostalim prostim metalima:

 

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi:

7217 30 41

- - - prevučena bakrom

7217 90

- Ostala:

7217 90 20

- - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi

7217 90 50

- - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi

7306

Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika:

 

- Cevi za naftovode ili gasovode:

7306 11

- - Zavarene, od nerđajućeg čelika:

7306 11 10

- - - podužno zavarene

ex 7306 11 10

- - - - spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm

7306 19

- - ostala:

7306 19 10

- - - podužno zavarene:

ex 7306 19 10

- - - - spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm

7306 30

- Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- - ostale:

 

- - - ostale, spoljašnjeg prečnika:

 

- - - - ne preko 168,3 mm:

7306 30 77

- - - - - ostale:

ex 7306 30 77

- - - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog preseka:

7306 61

- - Kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka:

7306 61 92

- - - ostale:

 

- - - - sa zidom debljine ne preko 2 mm:

ex 7306 61 92

- - - - - osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7306 61 99

- - - - sa zidom debljine preko 2 mm:

ex 7306 61 99

- - - - - osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7306 69

- - od ostalih poprečnih preseka koji nisu kružni:

7306 69 90

- - - ostale:

ex 7306 69 90

- - - - osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312

Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani:

7312 10

- Upredena žica, užad i kablovi:

 

- - ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka:

 

- - - preko 3 mm:

 

- - - - užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije):

 

- - - - - neprevučeni ili samo prevučeni cinkom, maksimalne dimenzije poprečnog preseka:

7312 10 81

- - - - - - preko 3 mm, ali ne preko 12 mm:

ex 7312 10 81

- - - - - - - osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 83

- - - - - - preko 24 mm, ali ne preko 48 mm:

ex 7312 10 83

- - - - - - - osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 85

- - - - - - preko 24 mm, ali ne preko 48 mm:

ex 7312 10 85

- - - - - - - osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 89

- - - - - - preko 48 mm:

ex 7312 10 89

- - - - - - - osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7312 10 98

- - - - - ostali:

ex 7312 10 98

- - - - - - osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove

7321

Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Aparati za kuvanje i grejači tanjira:

7321 11

- - na gas ili i na gas i na druga goriva

7321 12 00

- - na tečna goriva

7321 19 00

- - ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva

ex 7321 19 00

- - - na čvrsta goriva

 

- Ostali aparati:

7321 81

- - na gas ili i na gas i na druga goriva

7321 82

- - na tečna goriva:

7321 90 00

- Delovi

7323

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika:

7323 10 00

- Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice ili slično

 

- Ostalo:

7323 92 00

- - od livenog gvožđa, emajlirani

7323 94

- - od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani:

7323 94 90

- - - ostalo

7323 99

- - ostali:

 

- - - ostalo:

7323 99 91

- - - - lakirano ili obojeno

7324

Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

7324 10 00

- Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika:

ex 7324 10 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Kade:

7324 29 00

- - ostale

7407

Šipke i profili, od bakra:

7407 10 00

- Od rafinisanog bakra

 

- Od legura bakra:

7407 21

- - od legura bakra i cinka (mesing)

7408

Žica od bakra: - Od rafinisanog bakra:

 

- Od legura bakra:

7408 21 00

- - od legura bakra i cinka (mesing)

7408 29 00

- - ostala

7409

Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine preko 0,15 mm

7411

Cevi od bakra

7412

Pribor za cevi, od bakra (npr.: spojnice, kolena, mufovi):

7604

Šipke i profili, od aluminijuma:

7604 10

- Od nelegiranog aluminijuma

 

- Od legura aluminijuma:

7604 21 00

- - šuplji profili

7604 29

- - ostalo:

7606

Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm:

 

- Pravougaoni (uključujući i kvadratne):

7606 11

- - od nelegiranog aluminijuma

7606 12

- - od legura aluminijuma:

7606 12 10

- - - trake za žaluzine

 

- - - ostali:

7606 12 50

- - - - premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

 

- - - - ostali, debljine:

7606 12 93

- - - - - 3 mm i veće ali manje od 6 mm

7606 12 99

- - - - - 6 mm i veće

 

- Ostali:

7606 91 00

- - od nelegiranog aluminijuma

7606 92 00

- - od legura aluminijuma

7608

Cevi od aluminijuma:

7608 10 00

- Od nelegiranog aluminijuma

ex 7608 10 00

- - osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

7608 20

- Od legura aluminijuma:

7608 20 20

- - zavarene

ex 7608 20 20

- - - osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

 

- - ostale:

7608 20 89

- - - ostale

ex 7608 20 89

- - - - osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove

7610

Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama:

7610 10 00

- Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata

7610 90

- Ostalo:

7610 90 10

- - mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stubovi

8215

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor:

 

- Ostali:

8215 91 00

- - prevučeni plemenitim metalom

8407

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa:

 

- Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87:

8407 34

- - zapremine preko 1000 cm3:

 

- - - ostali:

8407 34 30

- - - - upotrebljavani

8408

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8408 10

- Pogonski motori za plovila:

 

- - upotrebljavani:

8408 10 19

- - - ostali

8408 90

- Ostali motori:

 

- - ostali:

8408 90 27

- - - upotrebljavani

ex 8408 90 27

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:

 

- Ostalo:

8415 81 00

- - reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za merenje temperature i vlažnosti

ex 8415 81 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

8418 50

- Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:

 

- - rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):

8418 50 11

- - - za čuvanje zamrznute hrane

8432

Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i sportske terene:

8432 10

- Plugovi:

 

- Drljače, tanjirače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice:

8432 21 00

- - tanjirače

8432 29

- - ostale

8432 30

- Mašine za sejanje, sađenje i presađivanje:

8432 40

- Rasturači đubriva

8432 80 00

- Ostale mašine

8450

Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:

 

- Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:

8450 11

- - potpuno automatske mašine:

 

- - - kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg:

8450 11 11

- - - - mašine koje se pune sa prednje strane

8450 11 19

- - - - mašine koje se pune odozgo

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

8501 40

- Ostali motori naizmenične struje, monofazni:

8501 40 20

- - snage ne preko 750 W:

ex 8501 40 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W

8501 40 80

- - snage preko 750 W:

ex 8501 40 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage ne preko 150 kW

 

- Ostali motori naizmenične struje, višefazni:

8501 51 00

- - snage ne preko 750 W:

ex 8501 51 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W

8501 52

- - snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW:

8501 52 20

- - - snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW:

ex 8501 52 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 52 30

- - - snage preko 7,5 kW, ali ne preko 37 kW:

ex 8501 52 30

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 52 90

- - - snage preko 37 kW, ali ne preko 75 kW:

ex 8501 52 90

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 53

- - snage preko 75 kW:

8501 53 50

- - - vučni motori

 

- - - ostali, snage:

8501 53 81

- - - - preko 75 kW, ali ne preko 375 kW:

ex 8501 53 81

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Generatori naizmenične struje:

8501 61

- - snage ne preko 75 kVA:

8501 61 20

- - - snage ne preko 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8501 61 80

- - - snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:

ex 8501 61 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504

Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi:

 

- Transformatori sa tečnim dielektrikom:

8504 21 00

- - snage ne preko 650 kVA

8504 22

- - snage preko 650 kVA, ali ne preko 10 000 kVA:

8504 22 10

- - - snage preko 650 kVA, ali ne preko 1600 kVA

8504 22 90

- - - snage preko 1600 kVA, ali ne preko 10000 kVA

8504 23 00

- - snage preko 10000 kVA

 

- Ostali transformatori:

8504 32

- - snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA:

8504 32 20

- - - merni

ex 8504 32 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 32 80

- - - ostali:

ex 8504 32 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 33 00

- - snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA:

ex 8504 33 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 40

- Statički konvertori (pretvarači):

 

- - ostali:

 

- - - ostali:

8504 40 55

- - - - punjači akumulatora:

ex 8504 40 55

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - - ostali:

8504 40 81

- - - - - ispravljači:

ex 8504 40 81

- - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - - - - invertori:

8504 40 88

- - - - - - snage preko 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

- - - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 40 90

- - - - - ostali:

ex 8504 40 90

- - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8508

Usisivači:

 

- sa ugrađenim elektromotorom:

8508 11 00

- - snage ne preko 1,500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l

8508 19 00

- - ostali

8508 70 00

- Delovi

8509

Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tarifnog broja 8508:

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

8516 10

- Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači

 

- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:

8516 21 00

- - akumulacioni

8516 29

- - ostali:

8516 29 50

- - - konvekcioni grejači

 

- - - ostali:

8516 29 91

- - - - sa ugrađenim ventilatorom

8516 29 99

- - - - ostali

 

- Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku:

8516 31

- - aparati za sušenje kose

8516 32 00

- - ostali aparati za uređivanje kose

8516 33 00

- - aparati za sušenje ruku

8516 40

- Električne pegle:

8516 50 00

- Mikrotalasne pećnice

8516 60

- Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi

 

- - aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča:

8516 60 51

- - - za ugradnju

8516 60 59

- - - ostalo

8516 60 70

- - roštilji i ražnjevi

8516 60 80

- - pećnice za ugradnju

8516 60 90

- - ostalo

 

- Ostali elektrotermički uređaji:

8516 71 00

- - aparati za pripremanje kafe ili čaja

8516 72 00

- - tosteri

8516 79

- - ostalo

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

 

- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN):

8517 69

- - Ostali:

 

- - - Prijemni aparati za radio-telefoniju radiotelegrafiju:

8517 69 39

- - - - ostali

ex 8517 69 39

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:

8518 10

- Mikrofoni i njihovi stativi:

8518 10 95

- - ostali:

ex 8518 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 30

- Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika:

8518 30 95

- - Ostali:

ex 8518 30 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 40

- Audio-frekventni električni pojačivači:

8518 40 30

- - pojačivači za telefoniju ili merenja

ex 8518 40 30

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostali:

8518 40 81

- - - sa samo jednim kanalom:

ex 8518 40 81

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 40 89

- - - ostali:

ex 8518 40 89

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 90 00

- Delovi

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):

8521 90 00

− Ostali

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 50 00

- Predajnici

8527

Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

 

- Monitori sa ugrađenom katodnom cevi:

8528 49

- - ostali

 

- Ostali monitori:

8528 59

- - ostali

 

- Projektori:

8528 69

- - ostali

 

- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

8528 71

- - bez ekrana

8528 72

- - ostali, u boji:

8528 72 10

- - - televizijski projekcioni uređaji

8528 72 20

- - - aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju slike

 

- - - ostali:

 

- - - - sa katodnom cevi:

 

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 31

- - - - - - ne preko 42 cm

8528 72 33

- - - - - - preko 42 cm, ali ne preko 52 cm

8528 72 39

- - - - - - preko 72 cm

 

- - - - - ostali:

 

- - - - - - sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija, dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 51

- - - - - - - ne preko 75 cm

8528 72 59

- - - - - - - preko 75 cm

8528 72 75

- - - - - - sa parametrom skeniranja preko 625 linija

 

- - - - ostali:

8528 72 91

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana

8528 72 99

- - - - - ostali

8528 73 00

- - ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski)

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

8529 10

- Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

 

- - antene:

 

- - - spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike:

8529 10 31

- - - - za prijem preko satelita

8529 10 65

- - - unutrašnje (sobne) antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike, uključujući antene za ugradnju u aparate

ex 8529 10 65

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 69

- - - Ostalo:

ex 8529 10 69

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 80

- - filteri i skretnice za antene

ex 8529 10 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 95

- - ostalo

ex 8529 10 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8539

Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice:

 

- Ostale sijalice sa vlaknima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene:

8539 21

- - volfram-halogene

8539 22

- - ostale, snage ne preko 200 W i za napone preko 100 V

8539 29

- - ostale

 

- Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica:

8539 31

- - fluorescentne, sa užarenom katodom

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

8544 20 00

- Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici

 

- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:

8544 42

- - sa konektorima:

8544 42 90

- - - ostali

8544 49

- - ostali:

 

- - - ostali:

8544 49 91

- - - - žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći od 0,51 mm

 

- - - - ostali:

8544 49 93

- - - - - za napon ne preko 80 V

8544 49 95

- - - - - za napon preko 80 V ali manji od 1 000 V

8544 49 99

- - - - - za napon od 1 000 V

8544 60

- Ostali električni provodnici, za napon preko 1000 V

8701

Traktori (osim onih iz tar. broja 8709):

8701 10 00

- Traktori jednoosovinski

8701 20

- Drumski tegljači ("šleperi") za poluprikolice:

8701 20 90

- - upotrebljavani

8701 30 00

- Traktori guseničari:

ex 8701 30 00

- - osim onih za uređivanje snežnih terena

8701 90

- Ostali:

 

- - poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši:

 

- - - novi, snage motora:

8701 90 11

- - - - ne preko 18 kW

8701 90 20

- - - - preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:

ex 8701 90 20

- - - - - osim za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju

8701 90 25

- - - - preko 37 kW, ali ne preko 59 kW

8701 90 31

- - - - preko 59 kW, ali ne preko 75 kW

8701 90 50

- - - upotrebljavani

8702

Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:

8702 10

- Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel)

8702 90

- Ostala:

 

- - sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

 

- - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8702 90 11

- - - - nova

8702 90 19

- - - - upotrebljavana

 

- - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8702 90 31

- - - - nova

8702 90 39

- - - - upotrebljavana

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:

8703 21

- - zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:

8703 21 10

- - - nova:

ex 8703 21 10

- - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 21 90

- - - upotrebljavana

8703 24

- - zapremine cilindara preko 3000 cm3:

8703 24 10

- - - nova:

ex 8703 24 10

- - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 24 90

- - - upotrebljavana

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8703 31

- - zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:

8703 31 10

- - - nova:

ex 8703 31 10

- - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 31 90

- - - upotrebljavana

8703 33

- - zapremine cilindara preko 2500 cm3:

 

- - - nova:

8703 33 19

- - - - ostala:

ex 8703 33 19

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 33 90

- - - upotrebljavana

8704

Motorna vozila za prevoz robe:

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8704 21

- - bruto mase ne preko 5 t:

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

8704 21 31

- - - - - nova:

ex 8704 21 31

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 21 39

- - - - - upotrebljavana

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:

8704 21 91

- - - - - nova:

ex 8704 21 91

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 21 99

- - - - - upotrebljavana

8704 22

- - bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:

 

- - - ostala:

8704 22 91

- - - - nova:

ex 8704 22 91

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 22 99

- - - - upotrebljavana

8704 23

- - bruto mase preko 20 t:

 

- - - ostala:

8704 23 91

- - - - nova:

ex 8704 23 91

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 23 99

- - - - upotrebljavana

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

8704 31

- - bruto mase ne preko 5 t:

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8704 31 31

- - - - - nova:

ex 8704 31 31

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 31 39

- - - - - upotrebljavana

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8704 31 91

- - - - - nova:

ex 8704 31 91

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 31 99

- - - - - upotrebljavana

8704 32

- - bruto mase preko 5 t:

 

- - - ostala:

8704 32 91

- - - - nova:

ex 8704 32 91

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 32 99

- - - - upotrebljavana

8704 90 00

- Ostala

8705

Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila-pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:

8705 30 00

- Vatrogasna vozila

8705 40 00

- Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom

8712 00

Bicikli i slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona:

9301

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307

9302 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304

9303

Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi)

9304 00 00

Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307

9305

Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje

9401

Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi:

9401 30

- Obrtna sedišta sa podešavanjem visine:

9401 30 90

- - ostalo

9401 40 00

- Sedišta, osim baštenskih sedišta ili kamping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve

 

- Sedišta od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala:

9401 51 00

- - od bambusa ili ratana

9401 59 00

- - ostala

 

- Ostala sedišta s drvenim kosturima:

9401 61 00

- - tapacirana

9401 69 00

- - ostala

 

- Ostala sedišta, sa metalnim kosturima:

9401 71 00

- - tapacirana

9401 79 00

- - ostala

9401 90

- Delovi:

 

- - ostali:

9401 90 30

- - - od drveta

9403

Ostali nameštaj i njegovi delovi:

9403 30

- Drveni kancelarijski nameštaj

9403 40

- Drveni kuhinjski nameštaj

9403 50 00

- Drveni nameštaj za spavaće sobe

9403 60

- Ostali drveni nameštaj

9403 90

- Delovi:

9403 90 30

- - od drveta

9403 90 90

- - od ostalih materijala

9404

Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:

 

- Madraci:

9404 29

- - od ostalih materijala

9406 00

Montažne zgrade:

9406 00 11

- prenosne kuće za stanovanje

 

- ostale:

9406 00 20

- - od drveta

9503 00

Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta:

9503 00 10

- Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima

ex 9503 00 10

- - kolica za lutke

 

- Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke:

9503 00 39

- - od ostalih materijala

ex 9503 00 39

- - - od drveta

 

- Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:

9503 00 49

- - ostale

ex 9503 00 49

- - - od drveta

 

- Slagalice:

9503 00 61

- - od drveta

9504

Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane:

9504 20

- Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta:

9504 20 10

- - bilijarski stolovi sa ili bez nogara

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

- Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis:

9506 62

- - na naduvavanje:

9506 62 90

- - - ostale

9601

Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem)

9603

Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom):

9603 10 00

- Metle i četke, koje se sastoje od šiblja ili drugog biljnog materijala povezanog zajedno, sa ili bez drški

9603 90

- Ostalo

9604 00 00

Ručna sita i ručna rešeta

9609

Olovke (osim olovaka iz tar. broja 9608), pisaljke, mine za olovke, pastele, ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede

9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije:

9612 20 00

- Jastučići za žigove

9618 00 00

Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati i druge pokretne (animirane) figure za uređivanje izloga

 

PROTOKOL I

(naveden u članu 11. Sporazuma)

Član 1[p11]

Ovaj Protokol će se primenjivati na proizvode navedene u članu 10. ovog sporazuma.

Član 2[p11]

Poljoprivredni proizvodi poreklom iz Republike Turske dati u Aneksu 1 ovog protokola će se uvoziti u Republiku Srbiju u skladu sa uslovima utvrđenim u tom aneksu.

Poljoprivredni proizvodi poreklom iz Republike Srbije dati u Aneksu 2 ovog protokola će se uvoziti u Republiku Tursku u skladu sa uslovima utvrđenim u tom aneksu.

Član 3[p11]

Strane će dodeliti jedna drugoj preferencijalni tretman za proizvode navedene u aneksima ovog protokola u skladu sa odredbama Protokola 2, koji se odnosi na utvrđivanje pravila o poreklu.

Aneks 1 Protokola I

Uvoz u Republiku Srbiju sledećih proizvoda poreklom iz Republike Turske podleže dole navedenim koncesijama:

Tarifna oznaka   

Naimenovanje

kvota (t/hl)

stopa carine u okviru kvote (%)

Glava 03

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

1.000

100% MFN sniženje

osim

osim:

0301 93 00

Šaran, živi

0302 11

Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), sveže ili rashlađene

0302 69 11

Šaran, sveži ili rashlađen

 

 

0302 69 19

Ostala slatkovodna riba, sveža ili rashlađena

 

 

0603

Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni

5

100% MFN sniženje
Sezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje od 15. maja do 4. oktobra

0702

Paradajz, sveži ili rashlađen

1.500

50% MFN sniženje,
Posebne dažbine se neće primenjivati
Sezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje od 15. maja do 15. septembra

0703 90

Praziluk i ostali lukovi

600

67% MFN sniženje,

0706 10

Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa)

1.000

50% MFN sniženje,
Sezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje od 1. maja do 1. novembra

0709 60

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta

200

25% MFN sniženje,
Posebne dažbine se neće primenjivati
Sezonska carina (20%) nastaviće da se primenjuje za dole navedene proizvode
- 0709 60 10 od 1. juna do 3. novembra,
- 0709 60 91, 0709 60 95 i 0709 60 99 od 15. juna do 15. septembra

0713 20

Slanutak, (naut) (garbanzos)

400

100% MFN sniženje,

0802 22

Lešnici (Corylus spp.): bez ljuske

1.000

100% MFN sniženje,

0802 50

Pistaći

200

100% MFN sniženje,

0804 20 90

Smokve: suve

1.000

100% MFN sniženje,

0805 10

Pomorandže

50.000

100% MFN sniženje,

0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični hibridi agruma

   

0805 40

Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos)

   

0805 50

Limun (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)

   

0806 20

Grožđe: suvo

400

100% MFN sniženje

0813 10

Voće, suvo: Kajsije

400

100% MFN sniženje

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

750

100% MFN sniženje

1517

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516

100

33% MFN sniženje,
Posebne dažbine se neće primenjivati

1604

Pripremljena ili konzervisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja

250

60% MFN sniženje

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa

1.000

50% MFN sniženje

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

750

50% MFN sniženje

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen

750

50% MFN sniženje

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

1.000

50% MFN sniženje

2002

Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom

300

50% MFN sniženje

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

400

50% MFN sniženje

osim

osim

2008 99 45

Ostalo: bez dodatka alkohola: sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto - mase preko 1 kg: šljive i suve šljive

2008 99 85

Ostalo: bez dodatka alkohola: bez dodatka šećera: kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)

2203 00

Pivo dobijeno od slada

10.000 hl

50% MFN sniženje

 

Aneks 2 Protokola I

Uvoz u Republiku Tursku sledećih proizvoda poreklom iz Republike Srbije podleže dole navedenim koncesijama:

Tarifna oznaka    

Naimenovanje

kvota (t/hl)

stopa carine u okviru kvote (%)

0602 40

Ruže, kalemljene ili nekalemljene

100

100% MFN sniženje

0602 90 41

Šumsko drveće

200

100% MFN sniženje

0602 90 49

Biljke otvorenog prostora: drveće, šiblje i žbunje: ostalo

200

100% MFN sniženje

0603

Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni

5

100% MFN sniženje

osim

osim

0603 90

ostalo

0701 10

Krompir: Semenski

500

100% MFN sniženje

0702

Paradajz, sveži ili rashlađen

 

1.500

70% MFN sniženje
(od 1. juna do 30. septembra)

0703 90

Praziluk i ostali lukovi

500

70% MFN sniženje

0704 90 10

Kupus, beli i crveni

500

100% MFN sniženje

0706 10

Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa), sveža ili rashlađena

1.000

60% MFN sniženje

0708 10

Grašak (Pisum sativum), svež ili rashlađen

50

100% MFN sniženje

0708 90

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno: Ostalo

100

100% MFN sniženje

0709 60

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta

200

50% MFN sniženje
(od 1. juna do 30. septembra)

0710 21

Grašak (Pisum sativum), smrznut

350

100% MFN sniženje

0710 22

Pasulj i boranija (Vigna spp, Phaseolus spp.), smrznut

300

100% MFN sniženje

0710 40

Kukuruz šećerac

1.000

EU tretman

0713 90

Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: ostalo

250

100% MFN sniženje

0811 10

Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: Jagode

300

100% MFN sniženje

0811 20

Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi

1.000

100% MFN sniženje

0811 90 75

Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: višnje (Prunus cerasus)

300

100% MFN sniženje

0813 20

Voće, suvo: šljive

200

100% MFN sniženje

0909 50

Seme komorača; bobice kleke

250

100% MFN sniženje

0910 99

Ostali začini

200

100% MFN sniženje

1001 90 99

ostali pir, obična pšenica i napolica, osim za setvu

10.000

100% MFN sniženje

1005 90 00

Kukuruz: ostali

5.000

100% MFN sniženje

1008 30

Seme za ptice

200

100% MFN sniženje

1208 10

Brašno i griz: od soje

1.000

100% MFN sniženje

1209 10

Seme šećerne repe, za setvu

200

100% MFN sniženje

1209 21

Seme krmnog bilja: seme lucerke (Alfalfa): za setvu

200

100% MFN sniženje

1209 29 10

seme grahorice; seme roda Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); seme ježevine (Dactylis glomerata L.); seme pirevine (Agrostis)

200

100% MFN sniženje

1209 29 80

Seme krmnog bilja: ostalo

200

100% MFN sniženje

1209 91 90

Seme povrća: ostalo

200

100% MFN sniženje

osim

osim

1209 91 90 00 11  

Seme zelene tikvice

1209 99 10

Seme šumskog drveća

200

100% MFN sniženje

1211 90 85

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe: ostalo

200

100% MFN sniženje

osim

osim

1211 90 85 00 13

čaura maka

1517

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516

100

20%

1518 00 31

Neisparljiva neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu: sirova

50

100% MFN sniženje

1604

Pripremljena ili konzervisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja

100

5%

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa

1.000

60% MFN sniženje

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

750

60% MFN sniženje

1901 10

Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo

300

EU tretman

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen

750

50% MFN sniženje

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

1.000

50% MFN sniženje

2001 10

Krastavci i kornišoni, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

200

100% MFN sniženje

2001 90 30

Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata), pripremljen ili konzervisan u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

200

EU tretman

2004 90 50

Grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp, u mahuni, pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto

200

50% MFN sniženje

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

200

50% MFN sniženje

osim

osim

2008 11 10

maslac od kikirikija

2008 19 19

ostalo, uključujući mešavine: u neposrednom pakovanju neto - mase preko 1 kg: ostalo

2008 19 95

ostalo, uključujući mešavine: u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg: ostalo

2008 30

Agrumi

2008 99 85

Ostalo: bez dodatka alkohola: bez dodatka šećera: kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)

2008 99 91

Ostalo: bez dodatka alkohola: bez dodatka šećera: jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5% ili više skroba po masi

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

200

100% MFN sniženje

osim

osim

2009 11

Sok od pomorandže: smrznuti

2009 12

Sok od pomorandže: nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20

2009 19

Sok od pomorandže: ostalo

2009 31

Sok od ostalih pojedinačnih agruma: čija Brix vrednost ne prelazi 20

2009 39

Sok od ostalih pojedinačnih agruma: ostalo

2009 71

Sok od jabuka: čija Brix vrednost ne prelazi 20

2009 79

Sok od jabuka: ostalo

2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi

50

100% MFN sniženje

2105 00

Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa

150

EU tretman

2106 10 20

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije: bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

100

100% MFN sniženje

2106 90

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Ostalo

100

EU tretman

2204

Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tar. broja 2009

500 hl

50% MFN sniženje