Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI - CEFTA 2006

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007)

Tarifna oznaka

Albanija

Bosna i
Hercegovina

Hrvatska

Makedonija

Crna Gora

Srbija

UNMIK/
Kosovo

6. cifara

izuzeci

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

140110

 

0

0

0

0

0

0

0

0

140120

 

0

0

0

0

0

0

0

0

140190

 

0

0

0

0

0

0

0

0

140200

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

140300

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

140410

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

140420

 

0

0

0

0

0

0

0

0

140490

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

150100

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

150200

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

150300

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

150410

 

0

0

0

0

0

0

0

0

150420

 

0

0

0

0

0

0

0

0

150430

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

 

15043010

0

0

 

 

 

 

 

 

 

15043090

0

0

 

 

 

 

 

 

150500

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

150600

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

150710

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

150790

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

150810

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

150890

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

150910

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

MFN

0

0

0

150990

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

MFN

0

0

0

151000

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151110

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151190

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151211

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

 

15121191

0

0

 

 

 

 

 

 

151219

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151221

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151229

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151311

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151319

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151321

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151329

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151411

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151419

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151491

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151499

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151511

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151519

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151521

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

 

15152190

MFN

MFN

 

 

 

 

 

 

151529

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

 

15152990

MFN

MFN

 

 

 

 

 

 

151530

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151540

 

0

0

0

0

0

0

0

0

151550

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151590

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151610

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151620

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

151710

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151790

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

151800

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

152000

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

152110

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

152190

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

152200

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

160100

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

160210

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160220

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160231

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160232

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160239

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160241

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160242

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160249

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160250

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160290

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

160300

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

160411

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160412

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160413

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160414

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160415

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160416

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160419

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160420

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160430

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

160510

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

160520

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

160530

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

160540

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

160590

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170111

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170112

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170191

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170199

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170211

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170219

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170220

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170230

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170240

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170250

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170260

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170290

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

170310

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

170390

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

170410

 

MFN

MFN

0

MFN

QUOTA

0

0

0

170490

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

180100

 

0

0

0

0

0

0

0

0

180200

 

0

0

0

0

0

0

0

0

180310

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

180320

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

180400

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

180500

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

180610

 

0

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

180620

 

0

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

180631

 

0

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

180632

 

0

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

180690

 

0

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

190110

 

0

0

0

QUOTA

MFN

0

0

0

190120

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190190

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190211

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

190219

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

190220

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

190230

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

190240

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

190300

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190410

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190420

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190430

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190490

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

190510

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

190520

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

190531

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

190532

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

190540

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

190590

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

200110

 

20% of MFN

0

0

MFN

MFN

0

0

0

200190

 

20% of MFN

0

0

MFN

MFN

0

0

0

 

20019020

 

 

 

 

QUOTA

 

 

 

 

20019050

 

 

 

 

QUOTA

 

 

 

 

20019070

 

 

 

 

QUOTA

 

 

 

 

20019096

 

 

 

 

MFN

 

 

 

200210

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200290

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200310

 

20% of MFN

0

0

MFN

MFN

0

0

0

200320

 

20% of MFN

0

0

MFN

MFN

0

0

0

200390

 

20% of MFN

0

0

MFN

MFN

0

0

0

200410

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200490

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200510

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200520

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200540

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200551

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200559

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200560

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200570

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200580

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200590

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

 

20059080

 

 

 

 

QUOTA

 

 

 

200600

 

20% of MFN

0

0

MFN

MFN

0

0

0

200710

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200791

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200799

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200811

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200819

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200820

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200830

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200840

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200850

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200860

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200870

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200880

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200891

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200892

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200899

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

200911

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200912

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200919

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200921

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200929

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200931

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200939

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200941

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200949

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200950

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200961

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200969

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200971

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200979

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200980

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

200990

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210111

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210112

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210120

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210130

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210210

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

0

0

0

210220

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

210230

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

210310

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210320

 

MFN

MFN

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210330

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210390

 

20% of MFN

0

0

0

QUOTA

0

0

0

210410

 

0

0

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

210420

 

0

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

210500

 

20% of MFN

0

0

QUOTA

MFN

0

0

0

210610

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

210690

 

0

0

0

QUOTA

MFN

0

0

0

220110

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

220190

 

20% of MFN

0

0

MFN

QUOTA

0

0

0

220210

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

220290

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

0

0

0

220300

 

MFN

MFN

0

MFN

QUOTA

0

0

0

220410

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220421

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220429

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220430

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220510

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220590

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220600

 

MFN

MFN

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220710

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220720

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220820

 

MFN

MFN

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

 

22082012

20% of MFN

0

 

 

 

 

 

 

 

22082029

20% of MFN

0

 

 

 

 

 

 

220830

 

MFN

MFN

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220840

 

MFN

MFN

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220850

 

MFN

MFN

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220860

 

20% of MFN

0

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220870

 

MFN

MFN

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220890

 

20% of MFN

0

0

0

MFN

QUOTA

QUOTA

0

220900

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230110

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

230120

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230210

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230220

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230230

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230240

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230250

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230310

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

230320

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

230330

 

0

0

0

MFN

MFN

0

0

0

230400

 

0

0

0

0

0

0

0

0

230500

 

0

0

0

0

0

0

0

0

230610

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230620

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230630

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230641

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230649

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230650

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230660

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230670

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230690

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230700

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230800

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230910

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

230990

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

240110

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

240120

 

MFN

MFN

0

QUOTA

MFN

QUOTA

QUOTA

0

240130

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

240210

 

MFN

MFN

0

MFN

QUOTA

QUOTA

QUOTA

0

240220

 

MFN

MFN

0

QUOTA

QUOTA

QUOTA

QUOTA

0

240290

 

MFN

MFN

0

MFN

QUOTA

QUOTA

QUOTA

0

240310

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

240391

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

240399

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

QUOTA

QUOTA

0

290543

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

290544

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330111

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330112

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330113

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330114

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330119

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330121

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330122

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330123

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330124

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330125

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330126

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330129

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330130

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

330190

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350110

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350190

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350211

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350219

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350220

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350290

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350300

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350400

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350510

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

350520

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

380910

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

382460

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410120

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410150

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410190

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410210

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410221

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410229

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410310

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410320

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410330

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

410390

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

430110

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

430130

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

430160

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

430170

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

430180

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

430190

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

500100

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

500200

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

500310

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

500390

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510111

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510119

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510121

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510129

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510130

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510211

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510219

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510220

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510310

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510320

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

510330

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

520100

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

520210

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

520291

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

520299

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

520300

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

530110

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

530121

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

530129

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

530130

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

530210

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

530290

 

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

 

 

Aneks 3.5

UVOZ U MOLDAVIJU IZ ZEMALJA ČLANICA CEFTA

 

Tabela II:

PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

 

Zemlja porekla

Tarifna oznaka

Kvota
(tona)

Preferencijalna stopa unutar kvote

Uvozna stopa za količine
koje prevazilaze kvotu

Hrvatska

 

03

100

0%

MFN

0403

100

0%

MFN

0406

100

0%

MFN

0805

100

0%

MFN

100190

2,000

0%

MFN

100590

500

0%

MFN

1101

100

0%

MFN

1509

300

0%

MFN

1602

100

0%

MFN

1604

100

0%

MFN

170490

150

0%

MFN

1806

150

0%

MFN

190110

300

0%

MFN

1905

150

0%

MFN

210210

100

0%

MFN

210410

150

0%

MFN

2105

100

0%

MFN

210690

150

0%

MFN

2202

100

0%

MFN

2204

100

0%

MFN

240120

100

0%

MFN

240220

100

0%

MFN

Makedonija

 

070490

200

0%

MFN

070700

100

0%

MFN

070960

100

0%

MFN

0904

10

0%

MFN

1006

200

0%

MFN

1601

50

0%

MFN

1602

50

0%

MFN

1704

50

0%

MFN

1806

50

0%

MFN

1905

50

0%

MFN

20019020

100

0%

MFN

20019050

100

0%

MFN

20019070

100

0%

MFN

200590801

100

0%

MFN

200590809

50

0%

MFN

2009

50

0%

MFN

2101

10

0%

MFN

2103

150

0%

MFN

2104

150

0%

MFN

2201

300

0%

MFN

2202

200

0%

MFN

2203

3,000 hl

0%

MFN

2402

100

0%

MFN

Crna Gora

 

2204

30

10%

MFN

2205

20

15%

MFN

2206

20

15%

MFN

2207

20

15%

MFN

2208

20

10%

MFN

2401

50

0%

MFN

2402

10

5%

MFN

2403

10

0%

MFN

Srbija

 

2204

270

10%

MFN

2205

80

15%

MFN

2206

80

15%

MFN

2207

80

15%

MFN

2208

80

10%

MFN

2401

450

0%

MFN

2402

40

5%

MFN

2403

40

0%

MFN