Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

27

         

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

17.380.099.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 27

 

         

01

Prihodi iz budžeta

14.606.930.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

13.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

2.441.382.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

3.000

         

56

Finansijska pomoć EU

318.784.000

 

27.0

       

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

16.784.720.000

           

Izvori finansiranja za glavu 27.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

14.021.553.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

3.000.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

2.441.382.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

1.000

         

56

Finansijska pomoć EU

318.784.000

   

1801

     

Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva

1.047.226.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

1.047.226.000

       

0001

 

Uređenje zdravstvenog sistema

61.855.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

33.634.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.020.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.200.000

         

421

Stalni troškovi

1.350.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.251.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.200.000

         

426

Materijal

500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

400.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

       

0002

 

Nadzor zdravstvenih ustanova

85.696.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

40.810.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.306.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

21.800.000

         

421

Stalni troškovi

630.000

         

422

Troškovi putovanja

850.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.700.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000.000

         

426

Materijal

300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

700.000

         

512

Mašine i oprema

1.600.000

       

0003

 

Sanitarni nadzor

321.262.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

151.085.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

27.047.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.400.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.000.000

         

421

Stalni troškovi

6.950.000

         

422

Troškovi putovanja

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.220.000

         

424

Specijalizovane usluge

100.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.500.000

         

426

Materijal

12.150.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000.000

         

512

Mašine i oprema

3.110.000

       

0004

 

Nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava i psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora

31.797.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.669.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.878.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

421

Stalni troškovi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

700.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.970.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.080.000

       

0007

 

Administracija i upravljanje

146.616.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

37.156.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.648.000

         

413

Naknade u naturi

1.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.702.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.000.000

         

421

Stalni troškovi

3.160.000

         

422

Troškovi putovanja

10.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

20.800.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.500.000

         

426

Materijal

10.050.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

45.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.500.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.500.000

       

4001

 

Otpremnine za višak zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

400.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

400.000.000

   

1802

     

Preventivna zdravstvena zaštita

1.031.950.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

1.031.950.000

       

0001

 

Podrška radu instituta "Dr Milan Jovanović Batut"

183.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.300.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

177.500.000

       

0002

 

Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje

753.500.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

753.500.000

       

0003

 

Omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi

36.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

6.000.000

       

0004

 

Virusološki nadzor infektivnih bolesti (Institut "Torlak")

5.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

5.000.000

       

0005

 

Prevencija širenja humanog besnila (Zavod "Luj Paster")

1.500.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.500.000

       

0010

 

Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji

39.650.000

         

423

Usluge po ugovoru

34.150.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

5.500.000

       

0012

 

Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite

5.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

5.000.000

       

4001

 

Detekcija virusa Zapadnog Nila u populacijama komaraca na teritoriji Republike Srbije

1.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

       

4002

 

Detekcija izazivača Lajmske bolesti i virusnog, krpeljskog encefalitisa na populaciji krpelja

1.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

       

4009

 

Sprečavanje nastanka slepila kod prevremeno rođene dece

1.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

       

4010

 

Telefonsko savetovalište "Halo beba"

3.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

       

4012

 

Prevencije oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom

1.500.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.500.000

   

1803

     

Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite

379.018.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

379.018.000

       

0004

 

Zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora i pružanje hitne medicinske pomoći osobama nepoznatog prebivališta i drugim licima koja ovo pravo ne ostvaruju na drugačiji način

180.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

180.000.000

       

0008

 

Izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog lečenja alkoholičara i zavisnika od droga

100.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

100.000.000

       

0009

 

Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije

15.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

       

4003

 

Unapređenje kvaliteta rada Odeljenja za tipizaciju tkiva

5.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

5.000.000

       

4004

 

Podrška zdravstvenoj zaštiti obolelih od hemofilije i drugih urođenih koagulopatija

2.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

2.000.000

       

4005

 

Obezbeđivanje uslova za transplantaciju organa kod odraslih

3.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

       

4006

 

Izgradnja i opremanje banke krvi pupčenika i sterilnog bloka

15.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

15.000.000

       

4014

 

IPA 2010 - Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

5.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

5.000.000

       

4017

 

Podrška lečenju zavisnika od droga supstitucionom terapijom

1.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

       

4018

 

Podsticaj razvoja transplantacionih timova

40.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

40.000.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

13.018.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.889.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

129.000

   

1807

     

Razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova

6.582.489.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

6.582.489.000

       

0001

 

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika Srbija

2.551.591.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

2.551.591.000

       

0002

 

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou

30.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

30.000.000

       

4001

 

Informatizacija zdravstvenog sistema u jedinstveni informacioni sistem

600.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

214.000.000

         

512

Mašine i oprema

60.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

326.000.000

       

4002

 

Koordinacija, nadzor i kontrola rekonstrukcije kliničkih centara Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad

109.750.000

         

421

Stalni troškovi

4.790.000

         

422

Troškovi putovanja

650.000

         

423

Usluge po ugovoru

40.800.000

         

424

Specijalizovane usluge

60.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.930.000

         

426

Materijal

1.280.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

300.000

       

4003

 

Rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije, Beograd

516.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

510.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

2.000.000

       

4004

 

Rekonstrukcija Kliničkog centra Kragujevac

101.800.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

100.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

300.000

       

4005

 

Rekonstrukcija Kliničkog centra Niš

568.472.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

428.172.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

300.000

         

512

Mašine i oprema

140.000.000

       

4006

 

Rekonstrukcija Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad

441.300.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

438.800.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

       

4007

 

Razvoj zdravstva 2

976.910.000

         

413

Naknade u naturi

150.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

900.000

         

421

Stalni troškovi

3.900.000

         

422

Troškovi putovanja

11.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

230.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.500.000

         

426

Materijal

21.575.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

68.700.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

150.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

106.875.000

         

512

Mašine i oprema

447.460.000

         

515

Nematerijalna imovina

83.500.000

       

4008

 

Program "Intereg" IPA - SVS Rumunija - Srbija

305.585.000

         

422

Troškovi putovanja

121.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.957.000

         

426

Materijal

1.210.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

181.500.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

847.000

         

512

Mašine i oprema

114.950.000

       

7031

 

IPA 2013 - PROGRES

381.081.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.095.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.774.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

366.212.000

   

1808

     

Podrška ostvarenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

7.700.000.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

7.700.000.000

       

0001

 

Zdravstvena zaštita lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju

3.500.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

3.500.000.000

       

0002

 

Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće

2.700.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

2.700.000.000

       

0003

 

Zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih bolesti

1.500.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

1.500.000.000

   

1809

     

Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja

44.037.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

44.037.000

       

0001

 

Podrška radu Kancelarije za kontrolu duvana

3.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

       

0002

 

Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite

9.001.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

3.001.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

6.000.000

       

0003

 

Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti kardiovaskularne zdravstvene zaštite

8.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

8.000.000

       

4001

 

Rana detekcija i prevencija tipa 2 dijabetesa

1.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000.000

       

4003

 

Unapređenje dijagnostike i terapije u lečenju hroničnih bolesti u Republici Srbiji

20.071.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

20.071.000

       

4004

 

"Lazina kuća od srca"

1.200.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.200.000

       

4005

 

Implementacija Nacionalnog programa za palijativno zbrinjavanje dece

1.765.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.765.000

 

27.1

       

UPRAVA ZA BIOMEDICINU

26.433.000

           

Izvori finansiranja za glavu 27.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

26.433.000

   

1803

     

Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite

26.433.000

     

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

26.433.000

       

0007

 

Uređenje Uprave u oblasti biomedicine

26.433.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.172.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.995.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

350.000

         

421

Stalni troškovi

650.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.790.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

317.000

         

426

Materijal

820.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

2.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.039.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

 

27.2

       

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE

300.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 27.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

300.000.000

   

1803

     

Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite

300.000.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

300.000.000

       

0006

 

Programi Crvenog krsta Srbije

300.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

300.000.000

 

27.3

       

BUDŽETSKI FOND ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI

268.946.000

           

Izvori finansiranja za glavu 27.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

258.944.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

2.000

   

1803

     

Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite

268.946.000

     

760

   

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

268.946.000

       

0005

 

Lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

268.946.000

         

424

Specijalizovane usluge

268.946.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

28

         

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

11.765.298.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 28

 

         

01

Prihodi iz budžeta

11.507.201.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

15.730.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

85.240.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

794.000

         

56

Finansijska pomoć EU

156.333.000

 

28.0

       

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

7.246.563.000

           

Izvori finansiranja za glavu 28.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

6.988.466.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

15.730.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

85.240.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

794.000

         

56

Finansijska pomoć EU

156.333.000

   

0501

     

Planiranje i sprovođenje energetske politike

432.123.000

     

430

   

Gorivo i energija

432.123.000

       

0001

 

Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštita životne sredine u energetici

29.943.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.806.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.453.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

422

Troškovi putovanja

1.548.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.996.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

200.000

         

512

Mašine i oprema

40.000

       

0002

 

Elektroenergetika, nafta i prirodni gas i sistemi daljinskog grejanja

100.306.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

42.107.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.283.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.021.000

         

421

Stalni troškovi

220.000

         

422

Troškovi putovanja

2.562.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.185.000

         

424

Specijalizovane usluge

22.038.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

935.000

         

426

Materijal

2.255.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

512

Mašine i oprema

7.700.000

       

0003

 

Strateško planiranje u energetici

16.235.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.992.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

798.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

150.000

         

422

Troškovi putovanja

495.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.600.000

         

424

Specijalizovane usluge

3.000.000

       

0005

 

Administracija i upravljanje

104.160.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

44.461.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.812.000

         

413

Naknade u naturi

220.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.420.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

380.000

         

421

Stalni troškovi

5.780.000

         

422

Troškovi putovanja

2.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.773.000

         

424

Specijalizovane usluge

991.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.898.000

         

426

Materijal

3.775.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

800.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000

         

512

Mašine i oprema

7.550.000

         

515

Nematerijalna imovina

600.000

       

4001

 

Formiranje baze podataka za naftu i gas

3.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.300.000

       

4002

 

IPA 2013 - Energetski sektor

49.247.000

         

423

Usluge po ugovoru

48.759.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

488.000

       

4005

 

Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

45.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

45.000.000

       

4006

 

Promocija obnovljivih izvora energije - razvoj tržišta biomase - KfW

10.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.000.000

       

7026

 

IPA 2014 - Energetski sektor

73.932.000

         

423

Usluge po ugovoru

73.200.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

732.000

   

0502

     

Energetska efikasnost

73.050.000

     

430

   

Gorivo i energija

73.050.000

       

4001

 

Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji - faza IV

25.470.000

         

422

Troškovi putovanja

150.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.320.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Sredstva ove aproprijacije namenjena su toplanama za realizaciju Programa "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji - faza 4"

20.000.000

       

4005

 

Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Republici Srbiji, UNDP/GEF

45.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

40.000.000

       

4006

 

Energetska efikasnost i upravljanje energijom u opštinama u Srbiji

2.580.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.580.000

   

0503

     

Upravljanje mineralnim resursima

5.689.562.000

     

440

   

Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

5.689.562.000

       

0001

 

Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva

67.796.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.853.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.526.000

         

413

Naknade u naturi

130.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

900.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.870.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

260.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.580.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.352.000

         

424

Specijalizovane usluge

8.900.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

625.000

         

426

Materijal

700.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

       

4003

 

Konsolidacija poslovanja JP PEU Resavica

5.070.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 4.470.000.000 dinara namenjena su za Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, a raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade, sredstva u iznosu od 600.000.000 dinara namenjena su za realizaciju I faze zatvaranja rudnika (otkopavanje pripremljenih rezervi i povlačenje opreme iz jame), u skladu sa Planom reorganizacije i finansijske konsolidacije JP PEU "Resavica"

5.070.000.000

       

5001

 

Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke

500.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000.000

       

7005

 

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

51.766.000

         

423

Usluge po ugovoru

51.253.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

513.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

1.051.828.000

     

430

   

Gorivo i energija

1.051.828.000

       

0011

 

Energetski ugroženi kupac

1.051.828.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.197.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

241.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

50.000

         

422

Troškovi putovanja

290.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Sredstva ove aproprijacije namenjena su za zaštitu energetski ugroženih kupaca u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu ("Službeni glasnik RS", broj 113/15)

1.050.000.000

 

28.1

       

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

160.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 28.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

160.000.000

   

0502

     

Energetska efikasnost

160.000.000

     

430

   

Gorivo i energija

160.000.000

       

0001

 

Podsticaji za unapređenje energetske efikasnosti

160.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

150.000.000

 

28.2

       

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

4.358.735.000

           

Izvori finansiranja za glavu 28.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

4.358.735.000

   

2403

     

Upravljanje obaveznim rezervama

4.358.735.000

     

430

   

Gorivo i energija

4.358.735.000

       

0001

 

Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

4.358.735.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.143.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.271.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

210.000

         

421

Stalni troškovi

403.271.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za formiranje i korišćenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, u skladu sa Zakonom o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 145/14-dr. zakon)

 

         

422

Troškovi putovanja

700.000

         

423

Usluge po ugovoru

71.450.000

         

424

Specijalizovane usluge

20.000.000

         

426

Materijal

1.550.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

575.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za formiranje i korišćenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladu sa Zakonom o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 145/14-dr. zakon)

 

         

512

Mašine i oprema

540.000

         

515

Nematerijalna imovina

500.000

         

521

Robne rezerve

1.548.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za formiranje i korišćenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladu sa Zakonom o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 145/14-dr. zakon)

 

         

622

Nabavka strane finansijske imovine

1.730.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za formiranje i korišćenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladu sa Zakonom o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 145/14-dr. zakon)

 

29

         

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

13.320.754.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 29

 

         

01

Prihodi iz budžeta

13.170.547.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

150.200.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

3.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

3.000

 

29.0

       

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

7.774.476.000

           

Izvori finansiranja za glavu 29.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

7.774.473.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

1.000

   

1201

     

Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture i informisanja

401.732.000

     

820

   

Usluge kulture

401.732.000

       

0001

 

Uređenje i nadzor sistema u oblasti kulture

56.580.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

42.131.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.541.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

160.000

         

422

Troškovi putovanja

5.148.000

       

0002

 

Razvoj sistema u oblasti javnog informisanja i nadzor nad sprovođenjem zakona

20.898.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.571.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.430.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

475.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

422

Troškovi putovanja

2.421.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

130.554.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

38.624.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.915.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.749.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

465.000

         

421

Stalni troškovi

4.135.000

         

422

Troškovi putovanja

3.222.000

         

423

Usluge po ugovoru

47.628.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.310.000

         

426

Materijal

5.498.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

310.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

6.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

         

512

Mašine i oprema

8.896.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.000.000

       

0004

 

Poslovi povereni reprezentativnim udruženjima u kulturi

43.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

700.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

43.000.000

       

0005

 

Podrška unapređenju kapaciteta kulturnog sektora na lokalnom nivou

150.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

150.000.000

   

1202

     

Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa

789.810.000

     

820

   

Usluge kulture

789.810.000

       

0001

 

Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog nasleđa

370.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.400.000

         

424

Specijalizovane usluge

17.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

336.900.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 166.900.000 dinara namenjen je za nastavak realizacije projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

       

0005

 

Obnova i zaštita Manastira Hilandar

80.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

80.000.000

       

0006

 

Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju

68.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

68.000.000

       

0008

 

Podrška radu Matice Srpske

56.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

56.000.000

       

0009

 

Digitalizacija kulturnog nasleđa

51.510.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.510.000

         

424

Specijalizovane usluge

26.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

12.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

7.000.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

       

0011

 

Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog kulturnog nasleđa

110.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

17.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

75.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

16.000.000

       

0012

 

Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i bibliotečko-informacione delatnosti Saveza slepih Srbije

53.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

18.000.000

       

0013

 

Podrška radu zavoda za zaštitu spomenika kulture i istorijskih arhiva

1.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000.000

   

1203

     

Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva

603.300.000

     

820

   

Usluge kulture

603.300.000

       

0001

 

Podrška razvoju vizuelne umetnosti i multimedije

87.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

750.000

         

424

Specijalizovane usluge

18.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

38.750.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

29.500.000

       

0002

 

Podrška filmskoj umetnosti i ostalom audiovizuelnom stvaralaštvu

95.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

500.000

         

424

Specijalizovane usluge

46.500.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

22.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

26.000.000

       

0003

 

Podrška razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva

170.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

129.500.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

8.500.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

30.000.000

       

0004

 

Podrška razvoju muzičkog stvaralaštva

89.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

450.000

         

424

Specijalizovane usluge

10.750.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

36.800.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

41.000.000

       

0005

 

Podrška razvoju scenskog stvaralaštva - pozorište/umetnička igra

105.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

600.000

         

424

Specijalizovane usluge

11.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

60.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

33.400.000

       

0006

 

Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa

45.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

3.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

13.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

28.000.000

       

0008

 

Digitalizacija savremenog stvaralaštva

12.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

300.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.000.000

   

1204

     

Sistem javnog informisanja

5.382.320.000

     

820

   

Usluge kulture

5.382.320.000

       

0001

 

Podrška ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja

196.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

143.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

52.000.000

       

0003

 

Podrška informisanju građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija na srpskom jeziku

9.280.000

         

423

Usluge po ugovoru

280.000

         

424

Specijalizovane usluge

8.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.000.000

       

0005

 

Podrška informisanju pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na srpskom jeziku

20.320.000

         

423

Usluge po ugovoru

320.000

         

424

Specijalizovane usluge

20.000.000

       

0006

 

Podrška informisanju nacionalnih manjina na sopstvenom jeziku

40.360.000

         

423

Usluge po ugovoru

360.000

         

424

Specijalizovane usluge

28.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

12.000.000

       

0007

 

Podrška informisanju osoba sa invaliditetom

11.360.000

         

423

Usluge po ugovoru

360.000

         

424

Specijalizovane usluge

7.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.000.000

       

0009

 

Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa

4.000.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

4.000.000.000

       

0010

 

Projektno finansiranje javnih medijskih servisa

1.102.900.000

         

424

Specijalizovane usluge

200.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

902.900.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izgradnju zgrade Radio televizije Vojvodine

 

       

4001

 

Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

900.000

         

424

Specijalizovane usluge

700.000

   

1205

     

Međunarodna kulturna saradnja

378.349.000

     

820

   

Usluge kulture

378.349.000

       

0005

 

Evropske integracije i saradnja sa međunarodnim organizacijama

70.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

900.000

         

424

Specijalizovane usluge

10.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

36.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

3.500.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

20.000.000

       

0006

 

Bilateralna saradnja i Međunarodna kulturna razmena

86.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

900.000

         

424

Specijalizovane usluge

55.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

6.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

25.000.000

       

4001

 

Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture

161.546.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

161.546.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

59.503.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.001.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

55.500.000

   

1206

     

Priznanja za doprinos kulturi

218.965.000

     

820

   

Usluge kulture

218.965.000

       

0001

 

Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi

218.965.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

218.965.000

 

29.1

       

USTANOVE KULTURE

5.546.278.000

           

Izvori finansiranja za glavu 29.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

5.396.074.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

150.200.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

2.000

   

1202

     

Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa

2.801.344.000

     

820

   

Usluge kulture

2.801.344.000

       

0010

 

Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

2.491.935.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

975.433.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

177.300.000

         

413

Naknade u naturi

6.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

12.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

41.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

25.000.000

         

421

Stalni troškovi

328.000.000

         

422

Troškovi putovanja

42.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

232.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

203.002.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

91.000.000

         

426

Materijal

78.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

14.700.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

14.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

121.000.000

         

512

Mašine i oprema

71.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

60.000.000

       

0014

 

Digitalizacija u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

93.900.000

         

422

Troškovi putovanja

25.000

         

423

Usluge po ugovoru

31.502.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

         

426

Materijal

1.230.000

         

512

Mašine i oprema

50.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

10.493.000

       

5002

 

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

182.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

130.000.000

         

512

Mašine i oprema

52.000.000

       

7001

 

Obeležavanje Prvog svetskog rata

30.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

30.000.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

3.509.000

         

422

Troškovi putovanja

509.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.800.000

   

1203

     

Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva

2.702.201.000

     

820

   

Usluge kulture

2.702.201.000

       

0007

 

Podrška radu ustanova kulture u oblasti savremenog stvaralaštva

2.696.701.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

819.709.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

155.100.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

38.040.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

18.200.000

         

421

Stalni troškovi

110.000.000

         

422

Troškovi putovanja

59.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

161.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.160.002.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

17.000.000

         

426

Materijal

37.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

150.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

11.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

71.000.000

         

512

Mašine i oprema

30.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.500.000

       

0009

 

Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva

5.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.500.000

   

1204

     

Sistem javnog informisanja

42.733.000

     

820

   

Usluge kulture

42.733.000

       

0008

 

Podrška radu ustanove za novinsko - izdavačku delatnost "Panorama"

42.733.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.050.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.135.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

         

421

Stalni troškovi

1.238.000

         

422

Troškovi putovanja

1.120.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.540.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

270.000

         

426

Materijal

990.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

40.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.700.000

         

512

Mašine i oprema

400.000

30

         

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

149.243.389.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 30

 

         

01

Prihodi iz budžeta

136.604.803.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

4.752.711.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.426.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

241.292.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

5.643.439.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

27.784.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

61.104.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

15.736.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

71.804.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

269.594.000

         

56

Finansijska pomoć EU

1.553.696.000

 

30.0

       

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

145.887.301.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

133.248.715.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

4.752.711.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.426.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

241.292.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

5.643.439.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

27.784.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

61.104.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

15.736.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

71.804.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

269.594.000

         

56

Finansijska pomoć EU

1.553.696.000

   

0802

     

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

1.146.462.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

1.146.462.000

       

0002

 

Administracija i upravljanje

758.751.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

204.524.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

36.610.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

10.224.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.800.000

         

421

Stalni troškovi

15.961.000

         

422

Troškovi putovanja

30.001.000

         

423

Usluge po ugovoru

154.999.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

15.000.000

         

426

Materijal

44.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

17.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

15.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

199.632.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

26.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.000.000

       

7011

 

IPA 2013 - Društveni razvoj

361.711.000

         

423

Usluge po ugovoru

104.134.000

         

424

Specijalizovane usluge

253.996.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.581.000

   

0803

     

Aktivna politika zapošljavanja

2.168.001.000

     

412

   

Opšti poslovi po pitanju rada

2.168.001.000

       

0003

 

Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih

2.000.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

2.000.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za "Tranzicioni fond", a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

7024

 

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

152.265.000

         

423

Usluge po ugovoru

150.757.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.508.000

       

7047

 

Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

15.736.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.736.000

   

0901

     

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

23.200.000.000

     

090

   

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

23.200.000.000

       

0002

 

Podrška ostvarenju prava korisnika po posebnim propisima iz PIO i zaštita materijalnog položaja penzionera

23.200.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja Sredstva ove aproprijacije namenjena su Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za izmirenje obaveza Republike Srbije za staž osiguranja po posebnim propisima i naknadu razlike do najniže penzije za osiguranike zaposlenih, za osiguranike poljoprivrednika i za osiguranike samostalnih delatnosti

23.200.000.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

49.723.660.000

     

070

   

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

49.723.660.000

       

0003

 

Prava korisnika socijalne zaštite

26.144.248.000

         

421

Stalni troškovi

387.558.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

25.756.690.000

       

0004

 

Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama

1.323.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

756.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

567.000.000

       

0005

 

Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite

18.027.989.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.691.664.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.382.788.000

         

413

Naknade u naturi

82.539.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

160.229.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

150.412.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

68.953.000

         

421

Stalni troškovi

863.513.000

         

422

Troškovi putovanja

94.124.000

         

423

Usluge po ugovoru

544.304.000

         

424

Specijalizovane usluge

231.709.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

246.394.000

         

426

Materijal

1.105.830.000

         

441

Otplate domaćih kamata

68.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

850.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

9.267.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

28.758.000

         

471

Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

1.034.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

4.921.678.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.757.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

22.657.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

12.796.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

707.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.216.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

253.510.000

         

512

Mašine i oprema

99.875.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

675.000

         

514

Kultivisana imovina

1.850.000

         

515

Nematerijalna imovina

7.704.000

         

522

Zalihe proizvodnje

950.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

38.966.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

212.000

       

0013

 

Podrška radu hranitelja

3.833.800.000

         

421

Stalni troškovi

17.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.316.300.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

2.500.000.000

       

0014

 

Podrška smeštaju u privatne domove

204.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

204.000.000

       

7045

 

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

190.623.000

         

423

Usluge po ugovoru

39.654.000

         

424

Specijalizovane usluge

149.082.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.887.000

   

0903

     

Porodično-pravna zaštita građana

54.302.559.000

     

040

   

Porodica i deca

54.302.559.000

       

0001

 

Prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece

54.257.559.000

         

421

Stalni troškovi

110.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.600.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

54.142.959.000

       

0002

 

Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece

15.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.000.000

       

0003

 

Podrška ženama žrtava nasilja - SOS telefon

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

30.000.000

   

0904

     

Boračko-invalidska zaštita

13.995.168.000

     

010

   

Bolest i invalidnost

13.995.168.000

       

0001

 

Prava korisnika boračko-invalidske zaštite

13.790.288.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

         

421

Stalni troškovi

34.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

13.680.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

60.488.000

       

0002

 

Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

154.880.000

         

423

Usluge po ugovoru

104.880.000

         

424

Specijalizovane usluge

50.000.000

       

0003

 

Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite

50.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

50.000.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

1.351.451.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

1.351.451.000

       

0005

 

Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti

3.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.000.000

       

0016

 

Prava, jednakost i građanstvo

26.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.000.000

       

4004

 

Sistem stalne pomoći migrantskoj populaciji u Srbiji

1.322.451.000

         

421

Stalni troškovi

535.332.000

         

423

Usluge po ugovoru

300.764.000

         

426

Materijal

266.441.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

201.878.000

         

512

Mašine i oprema

18.036.000

 

30.1

       

INSPEKTORAT ZA RAD

358.804.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

358.804.000

   

0802

     

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

358.804.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

358.804.000

       

0003

 

Inspekcija rada

358.804.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

252.371.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

45.175.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

12.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.200.000

         

421

Stalni troškovi

7.256.000

         

422

Troškovi putovanja

3.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.936.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

4.200.000

         

426

Materijal

11.400.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

900.000

         

512

Mašine i oprema

16.666.000

 

30.2

       

BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

468.876.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

468.876.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

468.876.000

     

090

 

 

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

468.876.000

     

 

0006

 

Zaštita položaja osoba sa invaliditetom

468.876.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

68.476.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

400.000.000

 

30.3

       

BUDŽETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

518.553.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

518.553.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

518.553.000

     

070

   

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

518.553.000

       

0007

 

Podrška obavljanju delatnosti ustanova socijalne zaštite

518.553.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

421

Stalni troškovi

109.553.000

         

422

Troškovi putovanja

2.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

21.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

20.000.000

         

426

Materijal

21.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

20.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

120.000.000

         

512

Mašine i oprema

200.000.000

 

30.4

       

UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

19.381.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

19.381.000

   

0802

     

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

19.381.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

19.381.000

       

0004

 

Uređenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

19.381.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.360.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.855.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

543.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.417.000

         

422

Troškovi putovanja

150.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.506.000

         

426

Materijal

350.000

 

30.5

       

USTANOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA

740.474.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

740.474.000

   

0802

     

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

740.474.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

740.474.000

       

0005

 

Prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca

715.772.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.186.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.792.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.155.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

421

Stalni troškovi

1.780.000

         

422

Troškovi putovanja

161.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.440.000

         

424

Specijalizovane usluge

127.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

550.000

         

426

Materijal

780.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

681.626.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

45.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

20.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

         

515

Nematerijalna imovina

210.000

       

0006

 

Socijalno partnerstvo

24.702.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.483.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

802.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

139.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

160.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

130.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

422

Troškovi putovanja

5.820.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.047.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

         

426

Materijal

400.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

21.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

 

30.6

       

BUDŽETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

1.250.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 30.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.250.000.000

   

0803

     

Aktivna politika zapošljavanja

1.250.000.000

     

412

   

Opšti poslovi po pitanju rada

1.250.000.000

       

0004

 

Podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

700.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

700.000.000

       

0005

 

Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem Nacionalne službe za zapošljavanje

550.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

550.000.000

31

         

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

5.644.029.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 31

 

         

01

Prihodi iz budžeta

5.465.446.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

173.410.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.001.000

         

56

Finansijska pomoć EU

3.172.000

 

31.0

       

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

3.701.537.000

           

Izvori finansiranja za glavu 31.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.698.365.000

         

56

Finansijska pomoć EU

3.172.000

   

1301

     

Razvoj sistema sporta

3.317.811.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

3.317.811.000

       

0001

 

Uređenje i nadzor sistema sporta

32.859.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.895.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.814.000

         

422

Troškovi putovanja

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

650.000

       

0004

 

Administracija i upravljanje

74.016.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.782.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.211.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.251.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

550.000

         

421

Stalni troškovi

3.326.000

         

422

Troškovi putovanja

3.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

28.569.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.500.000

         

426

Materijal

6.175.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

5.150.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000

       

0005

 

Programi granskih sportskih saveza

1.278.084.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.278.084.000

       

0008

 

Program Sportskog saveza Srbije

100.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

100.000.000

       

0009

 

Program Olimpijskog komiteta Srbije

280.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

280.000.000

       

0010

 

Program Paraolimpijskog komiteta Srbije

47.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

47.000.000

       

0011

 

Programi međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja

90.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

90.000.000

       

0012

 

Programi sportskih kampova za perspektivne sportiste

40.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

40.000.000

       

0013

 

Stipendiranje vrhunskih sportista

275.922.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

275.922.000

       

0014

 

Novčane nagrade za vrhunske sportske rezultate

150.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

150.000.000

       

0015

 

Nacionalna priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

849.930.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

849.930.000

       

0017

 

Posebni programi u oblasti sporta

50.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

50.000.000

       

4002

 

Organizacija Evropskih univerzitetskih igara 2020

50.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

50.000.000

   

1302

     

Omladinska politika

330.522.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

330.522.000

       

0002

 

Podrška JLS u sprovođenju omladinske politike

28.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

28.000.000

       

0004

 

Razvoj i sprovođenje omladinske politike

44.522.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

15.780.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.002.000

         

422

Troškovi putovanja

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.340.000

         

424

Specijalizovane usluge

3.600.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

20.000.000

       

0005

 

Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji

68.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

68.000.000

       

0006

 

Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju

95.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

15.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

80.000.000

       

0007

 

Međunarodna saradnja u oblastima omladine i sporta

65.000.000

         

421

Stalni troškovi

850.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

900.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.250.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

56.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.000.000

       

7051

 

Podrška održavanju EGZIT festivala

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

30.000.000

   

1303

     

Razvoj sportske infrastrukture

53.204.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

53.204.000

       

0001

 

Izgradnja i kapitalno održavanje sportske infrastrukture

50.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

15.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

35.000.000

       

7025

 

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

3.204.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.172.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

32.000

 

31.1

       

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

629.700.000

           

Izvori finansiranja za glavu 31.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

629.700.000

   

1303

     

Razvoj sportske infrastrukture

629.700.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

629.700.000

       

5003

 

Nacionalni trening centar za šest sportova - Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

432.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

432.000.000

       

5004

 

Završetak izgradnje Doma partizana u Leskovcu

60.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

60.000.000

       

5005

 

Rekonstrukcija objekata ergele Ljubičevo, grad Požarevac

40.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

40.500.000

       

5006

 

Gradski stadion u Subotici - rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija

67.200.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

67.200.000

       

7054

 

Rekonstrukcija OSK "Karataš"

30.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

 

31.2

       

USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA

49.500.000

           

Izvori finansiranja za glavu 31.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

31.000.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

16.500.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.000.000

   

1301

     

Razvoj sistema sporta

49.500.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

49.500.000

       

0006

 

Doping kontrole

49.500.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

9.183.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.653.000

         

413

Naknade u naturi

40.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

15.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

310.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

95.000

         

421

Stalni troškovi

2.828.000

         

422

Troškovi putovanja

1.047.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.958.000

         

424

Specijalizovane usluge

21.245.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

487.000

         

426

Materijal

4.044.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

12.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

146.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000

         

512

Mašine i oprema

400.000

         

515

Nematerijalna imovina

35.000

 

31.3

       

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

445.511.000

           

Izvori finansiranja za glavu 31.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

288.600.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

156.910.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.000

   

1301

     

Razvoj sistema sporta

339.411.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

339.411.000

       

0007

 

Kontrola treniranosti sportista i fizičke sposobnosti stanovništva

70.585.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

44.331.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.135.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.667.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

450.000

         

422

Troškovi putovanja

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.028.000

         

426

Materijal

4.174.000

       

0016

 

Upravljanje objektima i administrativni poslovi

268.826.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

46.418.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.730.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.844.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

650.000

         

421

Stalni troškovi

65.950.000

         

422

Troškovi putovanja

840.000

         

423

Usluge po ugovoru

23.932.000

         

424

Specijalizovane usluge

39.868.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.900.000

         

426

Materijal

11.258.000

         

441

Otplate domaćih kamata

50.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

6.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

680.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

38.200.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

15.000.000

   

1303

     

Razvoj sportske infrastrukture

106.100.000

     

810

   

Usluge rekreacije i sporta

106.100.000

       

4008

 

Veštačka stena za sportsko penjanje u Košutnjaku

93.600.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

93.600.000

       

7054

 

Rekonstrukcija OSK "Karataš"

12.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

5.000.000

         

512

Mašine i oprema

7.500.000

 

31.4

       

FOND ZA MLADE TALENTE

817.781.000

           

Izvori finansiranja za glavu 31.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

817.781.000

   

1302

     

Omladinska politika

817.781.000

     

980

   

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

817.781.000

       

0003

 

Podrška školovanju i usavršavanju mladih talenata

817.781.000

         

421

Stalni troškovi

20.000

         

422

Troškovi putovanja

50.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.450.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

800.261.000