Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

II POSEBAN DEO

Član 8

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 1.854.184.884.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

1

         

NARODNA SKUPŠTINA

2.131.717.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.131.717.000

 

1.0

       

NARODNA SKUPŠTINA

638.139.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

638.139.000

   

2101

     

Politički sistem

638.139.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

638.139.000

       

0001

 

Vršenje poslaničke funkcije

638.139.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

288.750.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

51.689.000

         

413

Naknade u naturi

2.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.000.000

         

417

Poslanički dodatak

136.500.000

         

421

Stalni troškovi

100.000

         

422

Troškovi putovanja

150.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

 

1.1

       

NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE

1.493.578.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.493.578.000

   

2101

     

Politički sistem

1.493.578.000

     

130

   

Opšte usluge

1.493.578.000

       

0002

 

Podrška radu Republičke izborne komisije

29.251.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

23.200.000

         

421

Stalni troškovi

1.150.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.200.000

         

426

Materijal

300.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

600.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000

         

515

Nematerijalna imovina

500.000

       

0003

 

Stručna i administrativno-tehnička podrška radu poslanika

1.335.827.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

432.340.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

77.393.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

13.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

21.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.200.000

         

421

Stalni troškovi

221.100.000

         

422

Troškovi putovanja

18.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

153.060.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

92.153.000

         

426

Materijal

70.800.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

100.110.000

         

512

Mašine i oprema

72.870.000

         

515

Nematerijalna imovina

26.500.000

       

4001

 

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina 2018

128.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

90.000.000

         

421

Stalni troškovi

7.500.000

         

422

Troškovi putovanja

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.750.000

         

426

Materijal

10.250.000

2

         

PREDSEDNIK REPUBLIKE

198.177.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

198.177.000

   

2101

     

Politički sistem

198.177.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

198.177.000

       

0004

 

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

198.177.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

86.514.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.486.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

830.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.042.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

         

421

Stalni troškovi

7.100.000

         

422

Troškovi putovanja

44.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

35.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

         

426

Materijal

2.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.000.000

3

         

VLADA

15.254.808.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

14.119.731.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

11.400.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.850.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

14.928.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

200.000.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

3.945.000

         

56

Finansijska pomoć EU

902.954.000

 

3.1

       

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

25.846.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

25.846.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

25.846.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

25.846.000

       

0001

 

Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

25.846.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.250.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.136.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

60.000

         

421

Stalni troškovi

165.000

         

422

Troškovi putovanja

3.350.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.800.000

         

426

Materijal

85.000

 

3.2

       

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

31.882.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

31.882.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

31.882.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

31.882.000

       

0002

 

Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

31.882.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.511.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.240.000

         

413

Naknade u naturi

80.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

130.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

371.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.200.000

         

426

Materijal

700.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

 

3.3

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

18.610.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.610.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

18.610.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

18.610.000

       

0005

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

18.610.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.493.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.932.000

         

413

Naknade u naturi

20.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

189.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

241.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

150.000

         

422

Troškovi putovanja

100.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.383.000

         

426

Materijal

100.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

3.4

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

35.377.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

35.377.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

35.377.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

35.377.000

       

0004

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

35.377.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.470.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

360.000

         

421

Stalni troškovi

700.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.966.000

         

426

Materijal

2.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

130.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

 

3.5

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

20.978.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

20.978.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

20.978.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

20.978.000

       

0018

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova

20.978.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.782.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.031.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

200.000

         

421

Stalni troškovi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.713.000

         

426

Materijal

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

 

3.6

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

600.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

600.000.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

600.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

600.000.000

       

0017

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

300.000.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.400.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.400.000

         

413

Naknade u naturi

60.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

124.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

554.000

         

421

Stalni troškovi

630.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.680.000

         

424

Specijalizovane usluge

266.651.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

         

426

Materijal

1.100.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

400.000

       

4003

 

Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije

300.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

300.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

3.7

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA

850.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

850.000.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

850.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

850.000.000

       

0019

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i javna preduzeća

26.485.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.330.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.850.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

94.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

421

Stalni troškovi

700.000

         

422

Troškovi putovanja

1.350.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.960.000

         

426

Materijal

1.224.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

27.000

         

512

Mašine i oprema

400.000

       

4004

 

Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije

823.515.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

823.515.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

3.8

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

480.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.8

 

         

01

Prihodi iz budžeta

480.000.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

480.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

480.000.000

       

0021

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

36.190.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.113.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.520.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

316.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

96.000

         

422

Troškovi putovanja

9.420.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.413.000

         

426

Materijal

729.000

         

512

Mašine i oprema

580.000

       

4007

 

Podrška otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

250.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

250.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

       

4009

 

Podrška razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

100.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

100.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

       

4010

 

Godišnji simpozijum "World Minds Belgrade"

36.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

36.000.000

       

4011

 

Promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva

57.810.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

57.810.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

 

3.9

       

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

618.511.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.9

 

         

01

Prihodi iz budžeta

618.511.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

618.511.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

618.511.000

       

0008

 

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

376.361.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

150.811.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

27.010.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.450.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

500.000

         

421

Stalni troškovi

15.564.000

         

422

Troškovi putovanja

38.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

123.930.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

         

426

Materijal

3.300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

170.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

425.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

9.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

200.000

       

4002

 

Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

163.650.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

163.650.000

       

7067

 

Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi"

78.500.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

12.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

66.000.000

 

3.10

       

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

21.087.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.10

 

         

01

Prihodi iz budžeta

21.087.000

   

1601

     

Borba protiv korupcije

21.087.000

     

360

 

 

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

21.087.000

     

 

0001

 

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

21.087.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

422

Troškovi putovanja

595.000

         

423

Usluge po ugovoru

19.692.000

         

426

Materijal

100.000

         

512

Mašine i oprema

300.000

 

3.11

       

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

97.146.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.11

 

         

01

Prihodi iz budžeta

97.146.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

97.146.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

97.146.000

       

0001

 

Razvoj ljudskih resursa

5.752.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.420.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

791.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

169.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

423

Usluge po ugovoru

370.000

       

0002

 

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

69.071.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.630.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.767.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.940.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

830.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

154.000

         

423

Usluge po ugovoru

29.750.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

22.323.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.052.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.978.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

80.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

250.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

801.000

         

422

Troškovi putovanja

400.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

900.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

4.460.000

         

515

Nematerijalna imovina

500.000

 

3.12

       

SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

396.318.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.12

 

         

01

Prihodi iz budžeta

382.490.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

11.400.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

2.428.000

   

1501

     

Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

396.318.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

396.318.000

       

0001

 

Infrastrukturni i ekonomski razvoj

341.021.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

40.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

261.783.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

38.538.000

         

512

Mašine i oprema

700.000

       

0002

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

55.297.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.940.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.562.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

289.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

1.200.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.038.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

3.376.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

8.540.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

3.13

       

AVIO-SLUŽBA VLADE

290.368.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.13

 

         

01

Prihodi iz budžeta

290.368.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

290.368.000

     

450

   

Saobraćaj

290.368.000

       

0011

 

Letačka operativa

74.565.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000

         

421

Stalni troškovi

600.000

         

422

Troškovi putovanja

8.870.000

         

423

Usluge po ugovoru

61.410.000

         

424

Specijalizovane usluge

60.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

190.000

         

426

Materijal

3.230.000

         

512

Mašine i oprema

200.000

       

0012

 

Tehnička operativa

112.510.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.287.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

713.000

         

413

Naknade u naturi

60.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

240.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

250.000

         

421

Stalni troškovi

1.620.000

         

422

Troškovi putovanja

4.890.000

         

423

Usluge po ugovoru

25.840.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

61.500.000

         

426

Materijal

11.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

150.000

         

512

Mašine i oprema

560.000

       

0013

 

Plovidbenost vazduhoplova

103.291.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.079.000

         

413

Naknade u naturi

44.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.710.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

460.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

14.409.000

         

422

Troškovi putovanja

350.000

         

423

Usluge po ugovoru

37.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.501.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

240.000

         

426

Materijal

35.150.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

45.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

       

4001

 

Izgradnja hangara i pratećih objekata

2.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.000

 

3.14

       

KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

38.263.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.14

 

         

01

Prihodi iz budžeta

38.263.000

   

1404

     

Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

38.263.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

38.263.000

       

0001

 

Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

38.263.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

22.704.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.064.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

769.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

821.000

         

422

Troškovi putovanja

3.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.217.000

         

424

Specijalizovane usluge

460.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

930.000

         

426

Materijal

732.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.162.000

 

3.15

       

KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA

40.867.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.15

 

         

01

Prihodi iz budžeta

40.867.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

40.867.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

40.867.000

       

0016

 

Medijsko praćenje rada Vlade

40.867.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.515.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.182.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

315.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

1.200.000

         

422

Troškovi putovanja

300.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.160.000

         

424

Specijalizovane usluge

200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

         

426

Materijal

644.000

         

512

Mašine i oprema

1.400.000

 

3.16

       

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

34.832.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.16

 

         

01

Prihodi iz budžeta

29.269.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.850.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

3.713.000

   

1002

     

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

34.832.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

34.832.000

       

0001

 

Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

18.835.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.516.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.861.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

110.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

422

Troškovi putovanja

476.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.510.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

250.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

200.000

         

515

Nematerijalna imovina

50.000

       

0002

 

EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

8.997.000

         

421

Stalni troškovi

100.000

         

422

Troškovi putovanja

1.187.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.210.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.500.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

7.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

7.000.000

 

3.17

       

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

49.164.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.17

 

         

01

Prihodi iz budžeta

49.164.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

49.164.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

49.164.000

       

0001

 

Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

49.164.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

30.958.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.459.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

130.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

881.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

90.000

         

421

Stalni troškovi

1.070.000

         

422

Troškovi putovanja

2.525.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.350.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

1.600.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

512

Mašine i oprema

800.000

 

3.18

       

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

5.994.863.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.18

 

         

01

Prihodi iz budžeta

5.102.531.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

232.000

         

56

Finansijska pomoć EU

879.600.000

   

0603

     

Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

3.850.742.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

3.850.742.000

       

0001

 

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

3.392.464.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

3.392.464.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0002

 

Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

185.744.000

         

424

Specijalizovane usluge

232.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

185.512.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0003

 

Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

19.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

19.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0004

 

Stručna i administrativna podrška

253.534.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

89.300.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.967.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

986.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.150.000

         

421

Stalni troškovi

23.980.000

         

422

Troškovi putovanja

9.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

89.064.000

         

424

Specijalizovane usluge

440.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.500.000

         

426

Materijal

15.260.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

562.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.922.000

   

0604

     

Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

2.144.121.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

2.144.121.000

       

0001

 

Podsticaj ekonomskog razvoja

199.162.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

20.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

1.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

179.161.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0002

 

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

454.047.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

454.047.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0003

 

Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

11.600.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

10.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.600.000

       

0004

 

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

237.065.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

108.024.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

71.600.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

57.441.000

       

0005

 

Podrška organizacijama civilnog društva

34.630.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

34.630.000

       

0006

 

Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

279.740.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

155.824.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

43.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

80.916.000

       

7007

 

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

322.176.000

         

423

Usluge po ugovoru

318.986.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.190.000

       

7028

 

IPA 2014 - Unutrašnji poslovi

605.701.000

         

424

Specijalizovane usluge

605.701.000

 

3.19

       

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

367.411.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.19

 

         

01

Prihodi iz budžeta

344.057.000

         

56

Finansijska pomoć EU

23.354.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

367.411.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

91.093.000

       

0006

 

Praćenje primene međunarodnih obaveza i sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

35.521.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.415.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.506.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

600.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

16.000.000

       

0008

 

Administracija i upravljanje

30.743.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.962.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.681.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.399.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

200.000

         

421

Stalni troškovi

1.800.000

         

422

Troškovi putovanja

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

600.000

         

426

Materijal

3.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

50.000

         

512

Mašine i oprema

800.000

         

515

Nematerijalna imovina

250.000

       

7002

 

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

24.829.000

         

423

Usluge po ugovoru

24.583.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

246.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

276.318.000

       

0007

 

Unapređenje položaja nacionalnih manjina

276.318.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.541.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.171.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

           

Deo sredstava u iznosu od 100.000 dinara namenjen je za finansiranje Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

 

         

423

Usluge po ugovoru

4.500.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

261.906.000

           

Deo sredstava u iznosu od 247.981.000 dinara namenjen je za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a deo sredstava u iznosu od 13.925.000 dinara namenjen je za finansiranje aktivnosti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja

 

 

3.20

       

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA

18.969.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.20

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.969.000

   

1802

     

Preventivna zdravstvena zaštita

18.969.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

18.969.000

       

0011

 

Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

18.969.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.600.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.380.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.093.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

220.000

         

421

Stalni troškovi

180.000

         

422

Troškovi putovanja

550.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.395.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

190.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

512

Mašine i oprema

160.000

 

3.21

       

KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

37.815.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.21

 

         

01

Prihodi iz budžeta

37.815.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

37.815.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

37.815.000

       

0014

 

Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

37.815.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.691.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.450.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

280.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

690.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

230.000

         

421

Stalni troškovi

580.000

         

422

Troškovi putovanja

7.104.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

70.000

         

426

Materijal

1.850.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

         

515

Nematerijalna imovina

320.000

 

3.22

       

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

2.944.573.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.22

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.744.573.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

200.000.000

   

1511

     

Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode

2.944.573.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

2.944.573.000

       

0001

 

Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene

2.139.573.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.450.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.225.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

543.000

         

421

Stalni troškovi

11.230.000

         

422

Troškovi putovanja

4.550.000

         

423

Usluge po ugovoru

37.350.000

         

424

Specijalizovane usluge

30.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

600.000

         

426

Materijal

1.250.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.000.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.064.293.000

         

512

Mašine i oprema

1.300.000

       

0002

 

Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode

605.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

600.000.000

       

4002

 

Realizacija i upravljanje projektima revitalizacije istraživanja i razvoja u javnom sektoru u Republici Srbiji

200.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

70.000.000

         

512

Mašine i oprema

130.000.000

 

3.23

       

KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

50.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.23

 

         

01

Prihodi iz budžeta

50.000.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

50.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

50.000.000

       

0020

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom

50.000.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

22.549.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.037.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

110.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.249.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

3.680.000

         

422

Troškovi putovanja

13.160.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.740.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

350.000

         

426

Materijal

520.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

 

3.24

       

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

2.191.928.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.24

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.191.928.000

   

0614

     

Informacione tehnologije i elektronska uprava

2.191.928.000

     

140

   

Osnovno istraživanje

2.191.928.000

       

0001

 

Razvoj sistema IT i elektronske uprave

112.243.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

37.517.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.423.000

         

413

Naknade u naturi

90.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.707.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

1.500.000

         

422

Troškovi putovanja

1.518.000

         

423

Usluge po ugovoru

40.134.000

         

424

Specijalizovane usluge

22.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000

         

426

Materijal

900.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000

       

0002

 

Razvoj IT i informacione bezbednosti

123.884.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

24.873.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.483.000

         

413

Naknade u naturi

90.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

528.000

         

421

Stalni troškovi

27.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

32.800.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

8.160.000

         

426

Materijal

1.200.000

         

512

Mašine i oprema

21.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.500.000

       

4002

 

Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije - E - inspektor

100.001.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000

         

515

Nematerijalna imovina

100.000.000

       

4005

 

Nabavka hardverske infrastrukture potrebne za nesmetani rad celokupnog IS za inspekcije

40.000.000

         

512

Mašine i oprema

40.000.000

       

4006

 

Srbija na dodir - Digitalna transformacija za razvoj

40.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

40.000.000

       

5001

 

Održavanje softverskih licenci

1.500.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.500.000.000

       

5002

 

Uspostavljanje CERT-a

25.000.000

         

512

Mašine i oprema

25.000.000

       

5003

 

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

155.800.000

         

515

Nematerijalna imovina

155.800.000

       

5004

 

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

95.000.000

         

512

Mašine i oprema

95.000.000

4

         

USTAVNI SUD

349.363.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

349.363.000

   

1605

     

Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda

349.363.000

     

330

   

Sudovi

349.363.000

       

0001

 

Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

349.363.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

263.211.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

47.081.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.900.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

700.000

         

421

Stalni troškovi

3.246.000

         

422

Troškovi putovanja

3.010.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.275.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.300.000

         

426

Materijal

7.190.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

550.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

5

         

VISOKI SAVET SUDSTVA

350.100.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

326.920.000

         

56

Finansijska pomoć EU

23.180.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

350.100.000

     

330

   

Sudovi

350.100.000

       

0001

 

Rad saveta Visokog saveta sudstva

87.604.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

68.596.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

12.308.000

         

413

Naknade u naturi

350.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.050.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

       

0002

 

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

237.852.000

         

421

Stalni troškovi

2.300.000

         

422

Troškovi putovanja

2.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

         

426

Materijal

3.100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

210.350.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

       

7002

 

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

24.644.000

         

423

Usluge po ugovoru

24.400.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

244.000