Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKLJUČAK VLADE BROJ 131-10296/2020 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i Ministarstvu zdravlja, koji imaju obavezu radnog angažovanja u toku trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19, omoguće da iskoriste pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu, odnosno pre toga za 2019. godinu, u izmenjenim rokovima

("Sl. glasnik RS", br. 151/2020)

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i Ministarstvu zdravlja, koji imaju obavezu radnog angažovanja u toku trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19, omoguće da iskoriste pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu i to prvi deo u trajanju od dve radne nedelje, u kontinuitetu, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

2. Preporučuje se poslodavcima iz stava 1. ovog zaključka da zaposlenima iz tog stava, koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine u skladu sa stavom 1. Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 6. aprila 2020. godine, omoguće da iskoriste taj deo godišnjeg odmora najkasnije 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".