Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3041/2020o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije u vezi sa korišćenjem dela godišnjeg odmora zaposlenih za 2019. godinu u zavisnosti od toga da li zaposleni imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja ili obavljaju poslove van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), kao i da, ukoliko u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada, pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih

("Sl. glasnik RS", br. 52/2020)

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

2. Zaposlenima kojima je u uslovima vanrednog stanja, omogućeno obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), poslodavac je dužan da omogući korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa zakonom, odnosno zaključno sa 30. junom 2020. godine.

3. Preporučuje se poslodavcima, koji u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada, pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".