Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG REČNIKA NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 56/2014)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OPŠTI REČNIK NABAVKE

GLAVNI REČNIK

Oznaka

Naziv

03000000-1   

Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

03100000-2

Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi

03110000-5

Usevi, baštovanski i hortikulturni proizvodi namenjeni tržištu

03111000-2

Semenje

03111100-3

Soja u zrnu

03111200-4

Kikiriki

03111300-5

Seme suncokreta

03111400-6

Seme pamuka

03111500-7

Seme susama

03111600-8

Seme slačice

03111700-9

Semenje povrća

03111800-0

Semenje voća

03111900-1

Semenje cveća

03112000-9

Neprerađeni duvan

03113000-6

Biljke koje se koriste za proizvodnju šećera

03113100-7

Šećerna repa

03113200-8

Šećerna trska

03114000-3

Slama i stočna hrana (krmivo)

03114100-4

Slama

03114200-5

Stočna hrana (krmivo)

03115000-0

Sirovi biljni materijal

03115100-1

Sirovi biljni materijali koji se koriste za proizvodnju tekstila

03115110-4

Pamuk

03115120-7

Juta

03115130-0

Lan

03116000-7

Prirodni kaučuk i lateks i prateći proizvodi

03116100-8

Prirodni kaučuk

03116200-9

Prirodni lateks

03116300-0

Proizvodi od lateksa

03117000-4

Biljke koje se koriste za posebne namene

03117100-5

Biljke koje se koriste u proizvodnji parfema ili u farmaceutskoj industriji ili za insekticide i slične svrhe

03117110-8

Biljke koje se koriste u proizvodnji parfema

03117120-1

Biljke koje se koriste u farmaceutskoj industriji

03117130-4

Biljke koje se koriste za insekticide

03117140-7

Biljke koje se koriste za fungicide ili slične svrhe

03117200-6

Semenje biljaka koje se koriste za posebne namene

03120000-8

Hortikulturni proizvodi i proizvodi iz rasadnika

03121000-5

Hortikulturni proizvodi

03121100-6

Žive biljke, lukovice, gomolji, korenje, reznice i kalemovi

03121200-7

Rezano cveće

03121210-0

Cvetni aranžmani

03130000-1

Biljke za pripremu sokova i začinsko bilje

03131000-8

Biljke za pripremu sokova

03131100-9

Kafa u zrnu

03131200-0

Čajni grmovi

03131300-1

Mate-čaj

03131400-2

Kakao u zrnu

03132000-5

Neprerađeni začini

03140000-4

Proizvodi životinjskog porekla i srodni proizvodi

03141000-1

Sperma bikova

03142000-8

Proizvodi životinjskog porekla

03142100-9

Prirodni med

03142200-0

Puževi

03142300-1

Jestivi proizvodi životinjskog porekla

03142400-2

Voskovi

03142500-3

Jaja

03143000-5

Proizvodi mešovitih poljoprivrednih gazdinstava

03144000-2

Poljoprivredne potrepštine

03200000-3

Žitarice, krompir, povrće, voće i koštunjavo voće

03210000-6

Žitarice i krompir

03211000-3

Žitarice

03211100-4

Pšenica

03211110-7

Tvrda pšenica

03211120-0

Meka pšenica

03211200-5

Kukuruz

03211300-6

Pirinač

03211400-7

Ječam

03211500-8

Raž

03211600-9

Ovas

03211700-0

Slad

03211900-2

Proizvodi od žitarica

03212000-0

Krompir i sušeno povrće

03212100-1

Krompir

03212200-2

Sušeno mahunasto povrće i zrna mahunarki

03212210-5

Sušeno mahunasto povrće

03212211-2

Sočivo

03212212-9

Slanutak

03212213-6

Suvi grašak

03212220-8

Zrna mahunarki

03220000-9

Povrće, voće i koštunjavo voće

03221000-6

Povrće

03221100-7

Korenasto i krtolasto povrće

03221110-0

Korenasto povrće

03221111-7

Cvekla

03221112-4

Šargarepa

03221113-1

Crni luk

03221114-8

Repa

03221120-3

Krtolasto povrće

03221200-8

Povrće sa plodovima

03221210-1

Pasulj

03221211-8

Bob

03221212-5

Boranija

03221213-2

Fažola

03221220-4

Grašak

03221221-1

Baštenski grašak

03221222-8

Mahunasti pasulj

03221230-7

Paprika

03221240-0

Paradajz

03221250-3

Tikvice

03221260-6

Pečurke

03221270-9

Krastavac

03221300-9

Lisnato povrće

03221310-2

Zelena salata

03221320-5

Listovi salate

03221330-8

Artičoka

03221340-1

Spanać

03221400-0

Kupusnjače

03221410-3

Kupus

03221420-6

Karfiol

03221430-9

Brokoli

03221440-2

Prokelj

03222000-3

Voće i koštunjavo voće

03222100-4

Tropsko voće i koštunjavo voće

03222110-7

Tropsko voće

03222111-4

Banane

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mango

03222114-5

Urme

03222115-2

Suvo grožđe

03222116-9

Smokve

03222117-6

Avokado

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kokosov orah

03222200-5

Agrumi

03222210-8

Limun

03222220-1

Pomorandže

03222230-4

Grejpfrut

03222240-7

Mandarine

03222250-0

Limeta

03222300-6

Netropsko voće

03222310-9

Bobičasto voće

03222311-6

Ribizle

03222312-3

Ogrozd

03222313-0

Jagode

03222314-7

Maline

03222315-4

Brusnice

03222320-2

Jabuke, kruške i dunje

03222321-9

Jabuke

03222322-6

Kruške

03222323-3

Dunje

03222330-5

Koštuničavo voće

03222331-2

Kajsije

03222332-9

Breskve

03222333-6

Trešnje i višnje

03222334-3

Šljive

03222340-8

Grožđe

03222341-5

Stono grožđe

03222342-2

Vinsko grožđe

03222400-7

Masline

03300000-2

Proizvodi stočarstva, lova i ribolova

03310000-5

Ribe, ljuskari i proizvodi iz vodenih sredina

03311000-2

Ribe

03311100-3

Riba pljosnatica

03311110-6

Riba list

03311120-9

Riba iverak

03311200-4

Ribe iz porodice bakalara

03311210-7

Bakalar

03311220-0

Kolja bakalar

03311230-3

Oslić

03311240-6

Vahnja

03311300-5

Haringa

03311400-6

Tuna

03311500-7

Pišmolj

03311600-8

Bela riba (kesega)

03311700-9

Losos

03312000-9

Ljuskari

03312100-0

Kamenice

03312200-1

Ljušturar (ostriga, rakovica)

03312300-2

Vodeni beskičmenjaci

03313000-6

Proizvodi iz vodenih sredina

03313100-7

Korali ili slični proizvodi

03313200-8

Prirodni sunđeri

03313300-9

Morska trava

03313310-2

Alge

03320000-8

Stoka, ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva i sitne životinje

03321000-5

Stoka

03321100-6

Goveda

03321200-7

Telad

03322000-2

Ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva osim stoke

03322100-3

Ovce

03322200-4

Koze

03322300-5

Konji

03323000-9

Svinje

03324000-6

Živa živina

03325000-3

Sitne životinje

03325100-4

Kunići

03325200-5

Zečevi

03330000-3

Proizvodi od životinja poljoprivrednog gazdinstva

03331000-0

Sveže ovčije i kozije mleko

03331100-1

Ovčije mleko

03331200-2

Kozije mleko

03332000-7

Vuna i životinjska dlaka

03332100-8

Strižena vuna

03332200-9

Životinjska dlaka

03333000-4

Sveže kravlje mleko

03340000-6

Ušne markice za životinje

03341000-3

Ušne markice za goveda

03400000-4

Proizvodi šumarstva i seče drva

03410000-7

Drvo

03411000-4

Četinarsko drvo

03412000-1

Tropsko drvo

03413000-8

Drvo za ogrev

03414000-5

Sirovo drvo

03415000-2

Meko drvo

03416000-9

Drvni otpad

03417000-6

Drvni ostaci

03417100-7

Piljevina

03418000-3

Trupci, oblice

03418100-4

Tvrdo drvo

03419000-0

Drvna građa

03419100-1

Proizvodi od drvne građe

03419200-2

Drveni podupirači za rudarska okna

03420000-0

Smole

03421000-7

Balzami

03422000-4

Šelak

03430000-3

Pluta

03431000-0

Prirodna pluta

03432000-7

Korparski proizvodi

03432100-8

Pletarski proizvodi

03440000-6

Proizvodi šumarstva

03441000-3

Ukrasne biljke, trava, mahovina i lišajevi

03450000-9

Proizvodi rasadnika za drveće

03451000-6

Biljke

03451100-7

Sadnice

03451200-8

Lukovice cveća

03451300-9

Žbunje

03452000-3

Drveće

03460000-2

Celuloza

03461000-9

Drvna celuloza

03461100-0

Hemijska drvna celuloza

09000000-3

Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije

09100000-0

Goriva

09110000-3

Čvrsta goriva

09111000-0

Ugalj i goriva na bazi uglja

09111100-1

Ugalj

09111200-2

Goriva na bazi uglja

09111210-5

Antracit

09111220-8

Briketi

09111300-3

Fosilna goriva

09111400-4

Goriva na bazi drveta

09112000-7

Lignit i treset

09112100-8

Lignit

09112200-9

Treset

09113000-4

Koks

09120000-6

Gasovita goriva

09121000-3

Gas od kamenog uglja, gas za gasovodnu mrežu ili slični gasovi

09121100-4

Gas od kamenog uglja ili slični gasovi

09121200-5

Gas za gasovodnu mrežu

09122000-0

Propan i butan

09122100-1

Propan gas

09122110-4

Tečni propan gas

09122200-2

Butan gas

09122210-5

Tečni butan gas

09123000-7

Prirodni gas

09130000-9

Nafta i destilati

09131000-6

Avionski kerozin

09131100-7

Gorivo tipa kerozina za mlazne avione

09132000-3

Benzin

09132100-4

Bezolovni benzin

09132200-5

Olovni benzin

09132300-6

Benzin sa etanolom

09133000-0

Tečni naftni gas (LPG)

09134000-7

Gasna ulja

09134100-8

Dizel ulje

09134200-9

Dizel gorivo

09134210-2

Dizel gorivo (0,2)

09134220-5

Dizel gorivo (EN 590)

09134230-8

Biodizel

09134231-5

Biodizel (B20)

09134232-2

Biodizel (B100)

09135000-4

Ulja za loženje

09135100-5

Lož ulje

09135110-8

Zapaljiva ulja sa niskim procentom sumpora

09200000-1

Proizvodi od nafte, uglja i ulja

09210000-4

Preparati za podmazivanje

09211000-1

Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje

09211100-2

Motorna ulja

09211200-3

Ulja za podmazivanje kompresora

09211300-4

Ulja za podmazivanje turbina

09211400-5

Ulja za menjače

09211500-6

Ulja za reduktore

09211600-7

Ulja za hidraulične sisteme i druge namene

09211610-0

Tečnosti za hidrauliku

09211620-3

Ulja za odvajanje kalupa

09211630-6

Ulja za sprečavanje korozije

09211640-9

Elektroizolaciona ulja

09211650-2

Tečnosti za kočnice

09211700-8

Bela ulja i tečni parafin

09211710-1

Bela ulja

09211720-4

Tečni parafin

09211800-9

Naftna ulja i preparati

09211810-2

Laka ulja

09211820-5

Naftna ulja

09211900-0

Ulja za podmazivanje za vuču

09220000-7

Vazelin, voskovi i specijalni benzini

09221000-4

Vazelin i voskovi

09221100-5

Vazelin

09221200-6

Parafinski vosak

09221300-7

Vosak od nafte

09221400-8

Ostaci od prerade nafte

09222000-1

Specijalni benzini

09222100-2

Vajt špirit

09230000-0

Nafta (sirova)

09240000-3

Proizvodi od nafte i uglja

09241000-0

Bitumenozni ili uljni škriljci

09242000-7

Proizvodi od uglja

09242100-8

Petrolej

09300000-2

Električna energija, energija za grejanje, solarna i nuklearna energija

09310000-5

Električna energija

09320000-8

Para, topla voda i srodni proizvodi

09321000-5

Topla voda

09322000-2

Para

09323000-9

Centralno grejanje

09324000-6

Daljinsko grejanje

09330000-1

Solarna energija

09331000-8

Solarne ploče

09331100-9

Solarni kolektori za proizvodnju toplote

09331200-0

Solarni fotonaponski moduli

09332000-5

Instalacije za solarnu energiju

09340000-4

Nuklearna goriva

09341000-1

Uranijum

09342000-8

Plutonijum

09343000-5

Radioaktivni materijali

09344000-2

Radioizotopi

14000000-1

Rudarstvo, prosti metali i prateći proizvodi

14200000-3

Pesak i glina

14210000-6

Šljunak, pesak, drobljeni kamen i agregati

14211000-3

Pesak

14211100-4

Prirodni pesak

14212000-0

Granule, odlomci od kamena, kamen u prahu, obluci, šljunak, lomljen i drobljen kamen, mešavine kamena, mešavine peska i šljunka i drugi agregati

14212100-1

Obluci i šljunak

14212110-4

Obluci

14212120-7

Šljunak

14212200-2

Agregati

14212210-5

Mešavina peska i šljunka

14212300-3

Lomljen i drobljen kamen

14212310-6

Kamen za nasipanje

14212320-9

Drobljeni granit

14212330-2

Drobljeni bazalt

14212400-4

Zemlja

14212410-7

Površinski sloj zemlje

14212420-0

Sloj zemlje ispod površinskog sloja

14212430-3

Odlomci od kamena

14213000-7

Makadam, katranski makadam (ter makadam) i katranski pesak

14213100-8

Makadam

14213200-9

Katranski makadam (ter makadam)

14213300-0

Katranski pesak

14220000-9

Glina i kaolin

14221000-6

Glina

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Minerali za hemijsku industriju i veštačka đubriva

14310000-7

Minerali za veštačka đubriva

14311000-4

Prirodni kalcijum, aluminijum-kalcijum fosfati i sirove prirodne soli kalijuma

14311100-5

Prirodni kalcijum

14311200-6

Aluminijum-kalcijum fosfati

14311300-7

Sirove prirodne soli kalijuma

14312000-1

Piriti gvožđa

14312100-2

Neprženi piriti gvožđa

14320000-0

Minerali za hemijsku industriju

14400000-5

So i čisti natrijum hlorid

14410000-8

Kamena so

14420000-1

Morska so

14430000-4

Evaporisana so i čisti natrijum hlorid

14450000-0

So u salamuri

14500000-6

Proizvodi srodni rudarstvu i eksploataciji kamena

14520000-2

Drago i poludrago kamenje, plovućac, sitnozrni korund, prirodni abrazivi, drugi minerali i plemeniti metali

14521000-9

Drago i poludrago kamenje

14521100-0

Drago kamenje

14521140-2

Prašina ili prah od dragog kamenja

14521200-1

Poludrago kamenje

14521210-4

Prašina ili prah od poludragog kamenja

14522000-6

Industrijski dijamanti, plovućac, sitnozrni korund i drugi prirodni abrazivi

14522100-7

Plovućac

14522200-8

Industrijski dijamanti

14522300-9

Sitnozrni korund

14522400-0

Prirodni abrazivi

14523000-3

Srodni minerali, plemeniti metali i proizvodi s njima u vezi

14523100-4

Minerali

14523200-5

Zlato

14523300-6

Srebro

14523400-7

Platina

14600000-7

Rude i legure metala

14610000-0

Rude metala

14611000-7

Rude gvožđa

14612000-4

Rude obojenih metala

14612100-5

Rude bakra

14612200-6

Rude nikla

14612300-7

Rude aluminijuma

14612400-8

Rude plemenitih metala

14612500-9

Rude olova

14612600-0

Rude cinka

14612700-1

Rude kalaja

14613000-1

Rude urana i torijuma

14613100-2

Rude urana

14613200-3

Rude torijuma

14614000-8

Razne rude

14620000-3

Legure

14621000-0

Ferolegure

14621100-1

Ferolegure osim ECSC

14621110-4

Feromangan

14621120-7

Ferohrom

14621130-0

Feronikl

14622000-7

Čelik

14630000-6

Zgura, šljaka, otpaci i ostaci od gvožđa

14700000-8

Prosti metali

14710000-1

Gvožđe, olovo, cink, kalaj i bakar

14711000-8

Gvožđe

14711100-9

Sirovo gvožđe

14712000-5

Olovo

14713000-2

Cink

14714000-9

Kalaj

14715000-6

Bakar

14720000-4

Aluminijum, nikl, skandijum, titan i vanadijum

14721000-1

Aluminijum

14721100-2

Aluminijum oksid

14722000-8

Nikl

14723000-5

Skandijum

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadijum

14730000-7

Hrom, mangan, kobalt, itrijum i cirkonijum

14731000-4

Hrom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Itrijum

14735000-2

Cirkonijum

14740000-0

Molibden, tehnicijum, rutenijum i rodijum

14741000-7

Molibden

14742000-4

Tehnicijum

14743000-1

Rutenijum

14744000-8

Rodijum

14750000-3

Kadmijum, lutecijum, hafnijum, tantal i volfram

14751000-0

Kadmijum

14752000-7

Lutecijum

14753000-4

Hafnijum

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfram

14760000-6

Iridijum, galijum, indijum, talijum i barijum

14761000-3

Iridijum

14762000-0

Galijum

14763000-7

Indijum

14764000-4

Talijum

14765000-1

Barijum

14770000-9

Cezijum, stroncijum, rubidijum i kalcijum

14771000-6

Cezijum

14772000-3

Stroncijum

14773000-0

Rubidijum

14774000-7

Kalcijum

14780000-2

Kalijum, magnezijum, natrijum i litijum

14781000-9

Kalijum

14782000-6

Magnezijum

14783000-3

Natrijum

14784000-0

Litijum

14790000-5

Niobijum, osmijum, renijum i paladijum

14791000-2

Niobijum

14792000-9

Osmijum

14793000-6

Renijum

14794000-3

Paladijum

14800000-9

Razni nemetalni mineralni proizvodi

14810000-2

Abrazivni proizvodi (abrazivi)

14811000-9

Mlinski kamen, brusni kamen i brusna ploča

14811100-0

Mlinski kamen

14811200-1

Brusni kamen

14811300-2

Brusne ploče

14812000-6

Abrazivni materijali u prahu ili zrnu

14813000-3

Veštački korund

14814000-0

Veštački grafit

14820000-5

Staklo

14830000-8

Fiberglas

14900000-0

Obnovljene sekundarne sirovine

14910000-3

Obnovljene metalne sekundarne sirovine

14920000-6

Obnovljene nemetalne sekundarne sirovine

14930000-9

Pepeo i ostaci koji sadrže metale

15000000-8

Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

15100000-9

Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi

15110000-2

Meso

15111000-9

Goveđe meso

15111100-0

Junetina

15111200-1

Teletina

15112000-6

Živinsko meso

15112100-7

Sveže živinsko meso

15112110-0

Guščje meso

15112120-3

Ćureće meso

15112130-6

Pileće meso

15112140-9

Pačije meso

15112300-9

Živinska džigerica

15112310-2

Guščija džigerica

15113000-3

Svinjetina

15114000-0

Iznutrice

15115000-7

Jagnjetina i ovčetina

15115100-8

Jagnjetina

15115200-9

Ovčetina

15117000-1

Kozije meso

15118000-8

Konjsko meso, magareće meso, meso mula ili mazgi

15118100-9

Konjsko meso

15118900-7

Magareće meso, meso mula ili mazgi

15119000-5

Razna mesa

15119100-6

Meso kunića

15119200-7

Zečije meso

15119300-8

Divljač

15119400-9

Žablji bataci

15119500-0

Golubije meso

15119600-1

Riblje meso

15130000-8

Mesni proizvodi

15131000-5

Konzervisano meso i mesne prerađevine

15131100-6

Proizvodi od mesa za kobasice

15131110-9

Meso za kobasice

15131120-2

Kobasičarski proizvodi

15131130-5

Kobasice

15131134-3

Krvavice i druge kobasice od krvi

15131135-0

Živinske kobasice

15131200-7

Sušeno, usoljeno, dimljeno ili začinjeno meso

15131210-0

Dimljeni but

15131220-3

Slanina

15131230-6

Salama

15131300-8

Prerađevine od džigerice

15131310-1

Pašteta

15131320-4

Prerađevine od guščije ili pačije džigerice

15131400-9

Proizvodi od svinjetine

15131410-2

Šunka

15131420-5

Ćufte

15131490-6

Gotova jela od svinjetine

15131500-0

Proizvodi od živinskog mesa

15131600-1

Proizvodi od junećeg i telećeg mesa

15131610-4

Juneće ćufte

15131620-7

Mlevena junetina

15131640-3

Juneće pljeskavice

15131700-2

Mesne prerađevine

15200000-0

Pripremljena i konzervisana riba

15210000-3

Riblji fileti, riblja džigerica i ikra

15211000-0

Riblji fileti

15211100-1

Sveži riblji fileti

15212000-7

Riblja ikra

15213000-4

Riblja džigerica

15220000-6

Smrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso

15221000-3

Smrznuta riba

15229000-9

Smrznuti riblji proizvodi

15230000-9

Sušena ili usoljena riba, riba u salamuri, dimljena riba

15231000-6

Sušena riba

15232000-3

Usoljena riba

15233000-0

Riba u salamuri

15234000-7

Dimljena riba

15235000-4

Konzervisana riba

15240000-2

Riba u konzervi i druga pripremljena ili konzervisana riba

15241000-9

Panirana riba i riba u konzervi

15241100-0

Losos u konzervi

15241200-1

Pripremljena ili konzervisana haringa

15241300-2

Sardine

15241400-3

Tuna u konzervi

15241500-4

Skuša

15241600-5

Inćuni

15241700-6

Riblji štapići

15241800-7

Panirane riblje prerađevine

15242000-6

Gotova riblja jela

15243000-3

Riblje prerađevine

15244000-0

Kavijar i riblja jaja

15244100-1

Kavijar

15244200-2

Riblja jaja

15250000-5

Plodovi mora

15251000-2

Smrznuti ljuskari

15252000-9

Pripremljeni ili konzervisani ljuskari

15253000-6

Proizvodi od školjaka

15300000-1

Voće, povrće i srodni proizvodi

15310000-4

Krompir i proizvodi od krompira

15311000-1

Smrznuti krompir

15311100-2

Listići od krompira ili pomfrit

15311200-3

Smrznuti krompir iseckan na kocke, kriške ili drugačije

15312000-8

Proizvodi od krompira

15312100-9

Instant krompir pire

15312200-0

Delimično prženi listići od krompira

15312300-1

Čips

15312310-4

Aromatizovan čips

15312400-2

Grickalice od krompira

15312500-3

Kroketi od krompira

15313000-5

Prerađeni krompir

15320000-7

Sokovi od voća i povrća

15321000-4

Voćni sokovi

15321100-5

Sok od pomorandže

15321200-6

Sok od grejpfruta

15321300-7

Sok od limuna

15321400-8

Sok od ananasa

15321500-9

Sok od grožđa

15321600-0

Sok od jabuke

15321700-1

Mešavine nekoncentrisanih sokova

15321800-2

Koncentrisani sokovi

15322000-1

Sokovi od povrća

15322100-2

Sok od paradajza

15330000-0

Prerađeno voće i povrće

15331000-7

Prerađeno povrće

15331100-8

Sveže i smrznuto povrće

15331110-1

Prerađeno korenasto povrće

15331120-4

Prerađeno krtolasto povrće

15331130-7

Pasulj, grašak, paprike, paradajz i drugo povrće

15331131-4

Prerađeni pasulj

15331132-1

Prerađeni grašak

15331133-8

Očišćeni grašak

15331134-5

Prerađeni paradajz

15331135-2

Prerađene pečurke

15331136-9

Prerađene paprike

15331137-6

Sojine klice

15331138-3

Tartufi

15331140-0

Lisnato povrće i kupusnjače

15331142-4

Prerađeni kupus

15331150-3

Prerađena zrna mahunarki

15331170-9

Smrznuto povrće

15331400-1

Konzervisano povrće i/ili povrće u konzervi

15331410-4

Pasulj u sosu od paradajza

15331411-1

Prebranac

15331420-7

Konzervisani paradajz

15331423-8

Paradajz u konzervi

15331425-2

Paradajz pire

15331427-6

Koncentrisani paradajz pire

15331428-3

Paradajz sos

15331430-0

Pečurke u konzervi

15331450-6

Prerađene masline

15331460-9

Povrće u konzervi

15331461-6

Kiseli kupus u konzervi

15331462-3

Grašak u konzervi

15331463-0

Oljušteni pasulj u konzervi

15331464-7

Pasulj u zrnu u konzervi

15331465-4

Špargla u konzervi

15331466-1

Masline u konzervi

15331470-2

Kukuruz šećerac

15331480-5

Privremeno konzervisano povrće

15331500-2

Povrće konzervisano u sirćetu

15332000-4

Prerađeno voće i jezgrasto voće

15332100-5

Prerađeno voće

15332140-7

Prerađene jabuke

15332150-0

Prerađene kruške

15332160-3

Prerađene banane

15332170-6

Rabarbara

15332180-9

Dinje i lubenice

15332200-6

Džemovi i marmelade, voćni žele, pire i kaša od voća i jezgrastog voća

15332230-5

Marmelade

15332231-2

Marmelada od pomorandže

15332232-9

Marmelada od limuna

15332240-8

Voćni žele

15332250-1

Voćne kaše

15332260-4

Paste od jezgrastog voća

15332261-1

Puter od kikirikija

15332270-7

Voćni pire

15332290-3

Džemovi

15332291-0

Džem od kajsija

15332292-7

Džem od kupine

15332293-4

Džem od crne ribizle

15332294-1

Džem od višnje i trešnje

15332295-8

Džem od maline

15332296-5

Džem od jagode

15332300-7

Prerađeno jezgrasto voće

15332310-0

Pečeno ili usoljeno jezgrasto voće

15332400-8

Konzervisano voće

15332410-1

Osušeno voće

15332411-8

Prerađena ribizla

15332412-5

Prerađeno suvo grožđe

15332419-4

Sultanina (vrsta suvog grožđa)

15333000-1

Nusproizvodi od povrća

15400000-2

Životinjska ili biljna ulja i masti

15410000-5

Neprerađena životinjska ili biljna ulja i masti

15411000-2

Životinjska ili biljna ulja

15411100-3

Biljna ulja

15411110-6

Maslinovo ulje

15411120-9

Susamovo ulje

15411130-2

Ulje od kikirikija

15411140-5

Kokosovo ulje

15411200-4

Ulje za kuvanje

15411210-7

Ulje za prženje

15412000-9

Masti

15412100-0

Životinjske masti

15412200-1

Biljne masti

15413000-6

Ostaci biljnih masti ili ulja u čvrstom stanju

15413100-7

Uljane pogače

15420000-8

Rafinisana ulja i masti

15421000-5

Rafinisana ulja

15422000-2

Rafinisane masti

15423000-9

Hidrogenizovana ili esterifikovana ulja ili masti

15424000-6

Biljni voskovi

15430000-1

Jestive masti

15431000-8

Margarin i slični proizvodi

15431100-9

Margarin

15431110-2

Tečni margarin

15431200-0

Namazi sa sniženim ili niskim procentom masnoće

15500000-3

Mlečni proizvodi

15510000-6

Mleko i pavlaka

15511000-3

Mleko

15511100-4

Pasterizovano mleko

15511200-5

Sterilizovano mleko

15511210-8

Dugotrajno (UHT) mleko

15511300-6

Obrano mleko

15511400-7

Delimično obrano mleko

15511500-8

Punomasno mleko

15511600-9

Kondenzovano mleko

15511700-0

Mleko u prahu

15512000-0

Pavlaka

15512100-1

Pavlaka sa niskim procentom masnoće

15512200-2

Pavlaka sa visokim procentom masnoće

15512300-3

Gusta pavlaka

15512900-9

Slatka pavlaka

15530000-2

Maslac

15540000-5

Sirevi

15541000-2

Stoni sir

15542000-9

Mladi sir

15542100-0

Beli meki sir

15542200-1

Meki sir

15542300-2

Feta sir

15543000-6

Rendani sir, sir u prahu, sir sa plavom plesni i drugi sirevi

15543100-7

Plavi sirevi

15543200-8

Čedar sir

15543300-9

Rendani sir

15543400-0

Parmezan

15544000-3

Tvrdi sirevi

15545000-0

Sirni namazi

15550000-8

Razni mlečni proizvodi

15551000-5

Jogurt i drugi fermentisani mlečni proizvodi

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Nearomatizovani jogurt

15551320-4

Aromatizovani jogurt

15551500-0

Mlaćenica

15552000-2

Kazein

15553000-9

Laktoza ili laktozni sirup

15554000-6

Surutka

15555000-3

Sladoled i slični proizvodi

15555100-4

Sladoled

15555200-5

Šerbet

15600000-4

Mlinarski proizvodi, skrob i skrobni proizvodi

15610000-7

Mlinarski proizvodi

15611000-4

Oljušteni pirinač

15612000-1

Brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi

15612100-2

Pšenično brašno

15612110-5

Integralno brašno

15612120-8

Hlebno brašno

15612130-1

Obično brašno

15612150-7

Brašno za peciva

15612190-9

Brašno sa dodatkom sredstva za dizanje

15612200-3

Brašno od žitarica

15612210-6

Kukuruzno brašno

15612220-9

Pirinčano brašno

15612300-4

Brašno i griz od povrća

15612400-5

Mešavine za pripremu pekarskih proizvoda

15612410-8

Mešavine za kolače

15612420-1

Pekarske mešavine

15612500-6

Pekarski proizvodi

15613000-8

Proizvodi od zrna žitarica

15613100-9

Mleveni ovas

15613300-1

Proizvodi od žitarica

15613310-4

Pripremljene žitarice za doručak

15613311-1

Kukuruzne pahuljice

15613313-5

Musli ili slični proizvodi

15613319-7

Ekspandirana pšenica

15613380-5

Ovsene pahuljice

15614000-5

Glazirani pirinač

15614100-6

Pirinač dugog zrna

15614200-7

Mleveni pirinač

15614300-8

Lomljeni pirinač

15615000-2

Mekinje

15620000-0

Skrob i proizvodi od skroba

15621000-7

Kukuruzno ulje

15622000-4

Glukoza i proizvodi od glukoze, fruktoza i proizvodi od fruktoze

15622100-5

Glukoza i proizvodi od glukoze

15622110-8

Glukoza

15622120-1

Glukozni sirup

15622300-7

Fruktoza i proizvodi od fruktoze

15622310-0

Fruktoza

15622320-3

Preparati od fruktoze

15622321-0

Rastvori fruktoze

15622322-7

Fruktozni sirup

15623000-1

Skrob

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Brašno od tvrde pšenice

15626000-2

Puding u prahu

15700000-5

Hrana za životinje

15710000-8

Pripremljena hrana za domaće i druge životinje

15711000-5

Hrana za ribe

15712000-2

Suva stočna hrana

15713000-9

Hrana za kućne ljubimce

15800000-6

Razni prehrambeni proizvodi

15810000-9

Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači

15811000-6

Hlebni proizvodi

15811100-7

Hleb

15811200-8

Kifle

15811300-9

Kroasani

15811400-0

Čajno pecivo

15811500-1

Pripremljeni hlebni proizvodi

15811510-4

Sendviči

15811511-1

Pripremljeni sendviči

15812000-3

Peciva i kolači

15812100-4

Peciva

15812120-0

Pite

15812121-7

Slane pite

15812122-4

Slatke pite

15812200-5

Kolači

15813000-0

Hrana za doručak

15820000-2

Dvopek i biskviti, trajno pecivo i kolači

15821000-9

Proizvodi od hleba za tost i peciva

15821100-0

Proizvodi od hleba za tost

15821110-3

Preprečen hleb (tost)

15821130-9

Hrskavi hleb

15821150-5

Dvopek

15821200-1

Slatki biskviti

15830000-5

Šećer i srodni proizvodi

15831000-2

Šećer

15831200-4

Beli šećer

15831300-5

Javorov šećer i javorov sirup

15831400-6

Melasa

15831500-7

Šećerni sirupi

15831600-8

Med

15832000-9

Otpad od proizvodnje šećera

15833000-6

Proizvodi od šećera

15833100-7

Poslastice

15833110-0

Kore za torte

15840000-8

Kakao, čokolada i slatkiši

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakao masa

15841200-7

Kakao maslac, mast ili ulje

15841300-8

Nezaslađeni kakao u prahu

15841400-9

Zaslađeni kakao u prahu

15842000-2

Čokolada i slatkiši

15842100-3

Čokolada

15842200-4

Čokoladni proizvodi

15842210-7

Čokoladni napici

15842220-0

Čokoladne table

15842300-5

Slatkiši

15842310-8

Bombone

15842320-1

Nugat

15842400-6

Ušećereno voće, jezgrasto voće ili kore od voća

15850000-1

Testenine

15851000-8

Proizvodi od brašna

15851100-9

Nekuvana testenina

15851200-0

Pripremljena testenina i kus-kus

15851210-3

Pripremljena testenina

15851220-6

Punjena testenina

15851230-9

Lazanje

15851250-5

Kus-kus

15851290-7

Testenina u konzervi

15860000-4

Kafa, čaj i srodni proizvodi

15861000-1

Kafa

15861100-2

Pržena kafa

15861200-3

Kafa bez kofeina

15862000-8

Zamene za kafu

15863000-5

Čaj

15863100-6

Zeleni čaj

15863200-7

Crni čaj

15864000-2

Preparati od čaja ili mate-čaja

15864100-3

Čaj u vrećicama

15865000-9

Biljni čajevi

15870000-7

Začini i začinska sredstva

15871000-4

Sirće, sosovi, mešani začini, brašno i griz od slačice, pripremljena slačica (senf)

15871100-5

Sirće i zamene za sirće

15871110-8

Sirće ili slični proizvodi

15871200-6

Sosovi, mešani začini i mešana začinska sredstva

15871210-9

Soja sos

15871230-5

Kečap od paradajza

15871250-1

Senf

15871260-4

Sosovi

15871270-7

Mešani začini

15871273-8

Majonez

15871274-5

Namazi sa sendviče

15871279-0

Slatko-kiseli voćni ajvar (čatni)

15872000-1

Začinsko bilje i začini

15872100-2

Biber

15872200-3

Začini

15872300-4

Začinsko bilje

15872400-5

So

15872500-6

Đumbir

15880000-0

Proizvodi za posebne prehrambene potrebe

15881000-7

Homogenizovani prehrambeni proizvodi

15882000-4

Dijetetski proizvodi

15884000-8

Hrana za bebe

15890000-3

Razni prehrambeni i osušeni proizvodi

15891000-0

Supe i čorbe

15891100-1

Supe od mesa

15891200-2

Riblje čorbe

15891300-3

Mešane supe

15891400-4

Supe

15891410-7

Mešavine za supe

15891500-5

Čorbe

15891600-6

Bujon

15891610-9

Mešavine za bujon

15891900-9

Čorbe od povrća

15892000-7

Sokovi i ekstrakti od povrća, peptičke materije i zgušnjivači

15892100-8

Sokovi od povrća

15892200-9

Ekstrakti od povrća

15892400-1

Zgušnjivači

15893000-4

Suvi proizvodi

15893100-5

Mešavine za prehrambene proizvode

15893200-6

Mešavine za poslastice

15893300-7

Mešavine za sosove

15894000-1

Prerađeni prehrambeni proizvodi

15894100-2

Vegetarijanski obroci

15894200-3

Pripremljeni obroci

15894210-6

Školski obroci

15894220-9

Bolnički obroci

15894300-4

Gotova jela

15894400-5

Grickalice

15894500-6

Proizvodi koji se mogu prodavati u automatskim mašinama za prodaju robe

15894600-7

Nadevi za sendviče

15894700-8

Delikatesi

15895000-8

Brza hrana

15895100-9

Hamburgeri

15896000-5

Duboko smrznuti proizvodi

15897000-2

Hrana u konzervi i vojnička sledovanja

15897100-3

Vojnička sledovanja

15897200-4

Proizvodi u konzervi

15897300-5

Paketi hrane

15898000-9

Kvasac

15899000-6

Prašak za pecivo

15900000-7

Pića, duvan i srodni proizvodi

15910000-0

Destilovana alkoholna pića

15911000-7

Alkoholna pića

15911100-8

Rakije

15911200-9

Likeri

15930000-6

Vina

15931000-3

Nearomatizovana vina

15931100-4

Penušava vina

15931200-5

Stona vina

15931300-6

Porto

15931400-7

Madera

15931500-8

Šira

15931600-9

Šeri

15932000-0

Vinski talog

15940000-9

Jabukovača i druga voćna vina

15941000-6

Jabukovača

15942000-3

Voćna vina

15950000-2

Nedestilovana fermentisana pića

15951000-9

Vermut

15960000-5

Pivo od slada

15961000-2

Pivo

15961100-3

Lagano pivo (lager)

15962000-9

Talog od vrenja ili destilacije

15980000-1

Bezalkoholna pića

15981000-8

Mineralna voda

15981100-9

Negazirana mineralna voda

15981200-0

Gazirana mineralna voda

15981300-1

Voda u čvrstom stanju

15981310-4

Led

15981320-7

Sneg

15981400-2

Aromatizovane mineralne vode

15982000-5

Bezalkoholni osvežavajući napici

15982100-6

Koncentrati prirodnih voćnih sokova

15982200-7

Čokoladno mleko

15990000-4

Duvan, duvanski proizvodi i pribor

15991000-1

Duvanski proizvodi

15991100-2

Cigare

15991200-3

Cigarilosi

15991300-4

Cigarete

15992000-8

Duvan

15992100-9

Prerađeni duvan

15993000-5

Materijal za duvanske proizvode

15994000-2

Cigaret hartija i filter hartija

15994100-3

Cigaret hartija

15994200-4

Filter hartija

16000000-5

Poljoprivredne mašine

16100000-6

Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi i šumarstvu

16110000-9

Plugovi i tanjirače

16120000-2

Drljače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice

16130000-5

Mašine za sejanje, sađenje ili presađivanje

16140000-8

Rasturači stajskog đubriva

16141000-5

Rasturači veštačkog đubriva

16150000-1

Valjci za travnjake ili sportske terene

16160000-4

Razna baštenska oprema

16300000-8

Mašine za berbu ili žetvu

16310000-1

Kosilice

16311000-8

Kosilice za travu

16311100-9

Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene

16320000-4

Mašine za seno

16330000-7

Prese za baliranje slame i stočne hrane

16331000-4

Mašine za skupljanje i vezivanje u bale

16340000-0

Mašine za berbu, žetvu i vršidbu

16400000-9

Prskalice za poljoprivredu ili hortikulturu

16500000-0

Samoutovarne ili istovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne namene

16510000-3

Samoutovarne prikolice za poljoprivredne namene

16520000-6

Istovarne prikolice za poljoprivredne namene

16530000-9

Samoutovarne poluprikolice za poljoprivredne namene

16540000-2

Istovarne poluprikolice za poljoprivredne namene

16600000-1

Specijalne poljoprivredne ili šumarske mašine

16610000-4

Mašine za čišćenje, sortiranje ili gradiranje jaja, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda

16611000-1

Mašine za čišćenje poljoprivrednih proizvoda

16611100-2

Mašine za čišćenje jaja

16611200-3

Mašine za čišćenje voća

16612000-8

Mašine za čišćenje ili gradiranje poljoprivrednih proizvoda

16612100-9

Mašine za sortiranje ili gradiranje jaja

16612200-0

Mašine za sortiranje ili gradiranje voća

16613000-5

Mašine za čišćenje, sortiranje ili gradiranje semena, zrnja ili sušenog povrća

16620000-7

Mašine za mužu

16630000-0

Mašine za pripremu stočne hrane

16640000-3

Mašine za pčelarstvo

16650000-6

Mašine za živinarstvo

16651000-3

Inkubatori za živinu i veštačke kvočke

16700000-2

Traktori

16710000-5

Jednoosovinski traktori za poljoprivredu

16720000-8

Polovni traktori

16730000-1

Vučni motori

16800000-3

Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo

16810000-6

Delovi poljoprivrednih mašina

16820000-9

Delovi mašina za šumarstvo

18000000-9

Odeća, obuća, prtljag i pribor

18100000-0

Radna odeća, specijalna radna odeća i pribor

18110000-3

Radna odeća

18113000-4

Industrijska radna odeća

18114000-1

Radni kombinezoni

18130000-9

Specijalna radna odeća

18132000-3

Letačka odeća

18132100-4

Letačke jakne

18132200-5

Letačka odela

18140000-2

Dodaci uz radnu odeću

18141000-9

Radne rukavice

18142000-6

Štitnici za lice

18143000-3

Zaštitna oprema

18200000-1

Odeća za spoljne uslove

18210000-4

Kaputi

18211000-1

Pelerine

18212000-8

Ogrtači

18213000-5

Vetrovke

18220000-7

Odeća za zaštitu od vremenskih uslova

18221000-4

Nepromočiva odeća

18221100-5

Nepromočive pelerine

18221200-6

Jakne sa kapuljačom (anorak)

18221300-7

Kišne kabanice

18222000-1

Poslovna odeća

18222100-2

Muška odela

18222200-3

Ženski kompleti

18223000-8

Jakne i sakoi

18223100-9

Sakoi

18223200-0

Jakne

18224000-5

Odeća od prevučenih ili impregniranih tekstilnih tkanina

18230000-0

Razna odeća za spoljne uslove

18231000-7

Haljine

18232000-4

Suknje

18233000-1

Kratke pantalone

18234000-8

Pantalone

18235000-5

Puloveri, džemperi sa zakopčavanjem i slični proizvodi

18235100-6

Puloveri

18235200-7

Džemperi sa zakopčavanjem

18235300-8

Majice

18235400-9

Prsluci

18300000-2

Odevni predmeti

18310000-5

Donje rublje

18311000-2

Ženski kombinezoni

18312000-9

Muške gaće

18313000-6

Ženske gaćice

18314000-3

Bade mantili

18315000-0

Čarape

18316000-7

Unihop čarape

18317000-4

Kratke čarape

18318000-1

Spavaćice i pidžame

18318100-2

Noćne košulje

18318200-3

Kućne haljine

18318300-4

Pidžame

18318400-5

Potkošulje

18318500-6

Spavaćice

18320000-8

Grudnjaci, steznici, podvezice i slični proizvodi

18321000-5

Grudnjaci

18322000-2

Steznici

18323000-9

Podvezice

18330000-1

Majice sa kratkim rukavima i košulje

18331000-8

Majice sa kratkim rukavima

18332000-5

Košulje

18333000-2

Majice sa kragnom (polo majice)

18400000-3

Posebna odeća i pribor

18410000-6

Posebna odeća

18411000-3

Odeća za bebe i malu decu

18412000-0

Sportska odeća

18412100-1

Trenerke

18412200-2

Sportske majice

18412300-3

Skijaška odela

18412800-8

Kupaće gaćice ili kostimi

18420000-9

Dodaci uz odeću

18421000-6

Maramice

18422000-3

Šalovi

18423000-0

Kravate

18424000-7

Rukavice

18424300-0

Rukavice za jednokratnu upotrebu

18424400-1

Rukavice bez prstiju

18424500-2

Rukavice sa dugim zaštitnim nastavkom

18425000-4

Pojasevi i kaiševi

18425100-5

Remenici

18440000-5

Šeširi i pokrivke za glavu

18441000-2

Šeširi

18443000-6

Pokrivke za glavu i pribor za pokrivke za glavu

18443100-7

Trake za glavu

18443300-9

Pokrivke za glavu

18443310-2

Beretke

18443320-5

Kape sa štitnikom

18443330-8

Kapuljače

18443340-1

Kačketi

18443400-0

Trake za vezivanje pokrivki za glavu ispod brade

18443500-1

Štitnici od sunca

18444000-3

Zaštitne pokrivke za glavu

18444100-4

Sigurnosne pokrivke za glavu

18444110-7

Šlemovi

18444111-4

Zaštitne kacige (za motoriste)

18444112-1

Biciklističke kacige

18444200-5

Građevinski šlemovi

18450000-8

Kopče (odeća)

18451000-5

Dugmad

18451100-6

Delovi dugmadi

18452000-2

Zihernadle

18453000-9

Patent zatvarači (rajsferšlusi)

18500000-4

Nakit, satovi i srodni proizvodi

18510000-7

Nakit i srodni proizvodi

18511000-4

Drago kamenje za nakit

18511100-5

Dijamanti

18511200-6

Rubini

18511300-7

Smaragdi

18511400-8

Opal

18511500-9

Kvarc

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Kovanice i medalje

18512100-2

Kovanice

18512200-3

Medalje

18513000-8

Komadi nakita

18513100-9

Biseri

18513200-0

Juvelirski proizvodi od zlata

18513300-1

Proizvodi od plemenitih metala

18513400-2

Proizvodi od dragog ili poludragog kamenja

18513500-3

Juvelirski proizvodi od srebra

18520000-0

Lični uređaji za merenje vremena

18521000-7

Ručni ili džepni satovi

18521100-8

Stakla za ručne ili džepne satove

18522000-4

Ručni satovi

18523000-1

Štoperice

18530000-3

Pokloni i nagrade

18600000-5

Krzna i proizvodi od krzna

18610000-8

Proizvodi od krzna

18611000-5

Životinjska koža sa krznom

18612000-2

Krznena odeća

18613000-9

Proizvodi od veštačkog krzna

18620000-1

Krzna

18800000-7

Obuća

18810000-0

Obuća, osim sportske i zaštitne obuće

18811000-7

Nepromočiva obuća

18812000-4

Obuća sa delovima od gume ili plastične mase

18812100-5

Sandale sa gornjištem od gume ili plastične mase

18812200-6

Gumene čizme

18812300-7

Obuća za grad sa gumenim ili plastičnim gornjištem

18812400-8

Japanke

18813000-1

Obuća sa gornjištem od kože

18813100-2

Sandale

18813200-3

Papuče

18813300-4

Obuća za grad

18814000-8

Obuća sa gornjištem od tekstila

18815000-5

Čizme

18815100-6

Čizme do gležnja

18815200-7

Čizme do lista

18815300-8

Čizme do kolena

18815400-9

Ribarske (visoke) čizme

18816000-2

Kaljače

18820000-3

Sportska obuća

18821000-0

Skijaška obuća

18821100-1

Obuća za skijaški kros kantri

18822000-7

Obuća za vežbanje

18823000-4

Obuća za planinarenje

18824000-1

Obuća za fudbal

18830000-6

Zaštitna obuća

18831000-3

Obuća sa zaštitnom metalnom kapnom

18832000-0

Specijalna obuća

18832100-1

Letačka obuća

18840000-9

Delovi obuće

18841000-6

Gornjišta

18842000-3

Đonovi

18843000-0

Pete

18900000-8

Prtljag, sedlarski proizvodi, vreće i torbe

18910000-1

Sedlarski proizvodi

18911000-8

Sedla

18912000-5

Jahaći korbači

18913000-2

Bičevi

18920000-4

Prtljag

18921000-1

Koferi

18923000-5

Vrećice i novčanici

18923100-6

Vrećice

18923200-7

Novčanici

18924000-2

Kovčezi

18925000-9

Držači za čuturice i futrole za pištolj

18925100-0

Držači za čuturice

18925200-1

Futrole za pištolj

18929000-7

Neseseri

18930000-7

Vreće i torbe

18931000-4

Putne torbe

18931100-5

Ruksaci

18932000-1

Sportske torbe

18933000-8

Torbe za poštanska pisma ili pakete

18933100-9

Poštanske vreće

18934000-5

Torbice za pribor

18935000-2

Vreće za prljavo rublje

18936000-9

Torbe od tekstila

18937000-6

Vreće za pakovanje robe

18937100-7

Vrećice za pakovanje robe

18938000-3

Postavljene torbe

18939000-0

Ručne torbe

19000000-6

Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali

19100000-7

Koža

19110000-0

Semišovana koža

19120000-3

Koža goveda ili kopitara

19130000-6

Ovčija, kozija ili svinjska koža

19131000-3

Ovčija ili janjeća koža

19132000-0

Kozja ili jareća koža

19133000-7

Svinjska koža

19140000-9

Koža drugih životinja, veštačka i druga koža

19141000-6

Koža drugih životinja

19142000-3

Veštačka koža

19143000-0

Imitacija kože

19144000-7

Lakovana koža

19160000-5

Kaiševi za ručne satove

19170000-8

Proizvodi od kože koji se upotrebljavaju za mašine ili mehaničke uređaje

19200000-8

Tkanine od tekstila i srodni proizvodi

19210000-1

Tkanine

19211000-8

Sintetičke tkanine

19211100-9

Tkanine od mešovitih vlakana

19212000-5

Pamučne tkanine

19212100-6

Materijal za navlake na dušecima i madracima

19212200-7

Teksas platno

19212300-8

Platno

19212310-1

Proizvodi od platna

19212400-9

Puplin

19212500-0

Gurtne

19212510-3

Trakaste gurtne

19220000-4

Vunene tkanine

19230000-7

Lanene tkanine

19231000-4

Laneno platno

19240000-0

Specijalne tkanine

19241000-7

Baršun

19242000-4

Frotir tkanine

19243000-1

Mebl štofovi za nameštaj i tapaciranje

19244000-8

Tkanine za zavese

19245000-5

Tkanine za postave

19250000-3

Pleteni ili kukičani materijali

19251000-0

Pleteni materijali

19251100-1

Baršunaste tkanine

19252000-7

Kukičani materijali

19260000-6

Tekstil

19270000-9

Netkani tekstil

19280000-2

Životinjska vuna, krupne i sitne kože

19281000-9

Vuna

19282000-6

Životinjske kože

19283000-3

Ptičje kože i perje

19400000-0

Tekstilna prediva i konac

19410000-3

Prirodna tekstilna vlakna

19420000-6

Veštačka tekstilna vlakna

19430000-9

Tekstilna prediva i konac od prirodnih vlakana

19431000-6

Svileno predivo

19432000-3

Vuneno predivo

19433000-0

Pamučno predivo

19434000-7

Laneno predivo

19435000-4

Konac za šivenje i predivo od prirodnih vlakana

19435100-5

Konac za šivenje

19435200-6

Predivo za pletenje

19436000-1

Predivo od biljnih tekstilnih vlakana

19440000-2

Sintetičko predivo ili konac

19441000-9

Sintetičko predivo

19442000-6

Sintetički konac

19442100-7

Sintetički konac za šivenje

19442200-8

Sintetičko predivo za pletenje

19500000-1

Gumeni i plastični materijali

19510000-4

Gumeni proizvodi

19511000-1

Unutrašnje gume, gazeći slojevi i zaštitni ulošci (pojasevi) od kaučuka

19511100-2

Zaštitni ulošci (pojasevi)

19511200-3

Unutrašnje gume

19511300-4

Gazeći slojevi

19512000-8

Proizvodi od nevulkanizovane gume

19513000-5

Gumirane tkanine

19513100-6

Kord tkanine za spoljne pneumatske gume

19513200-7

Lepljive trake od gumirane tkanine

19514000-2

Regenerisana guma

19520000-7

Proizvodi od plastičnih masa

19521000-4

Proizvodi od polistirena

19521100-5

Listovi od polistirena

19521200-6

Ploče od polistirena

19522000-1

Smole

19522100-2

Epoksi smola

19522110-5

Cevi od epoksi smole

19600000-2

Kožni, tekstilni, gumeni i plastični otpad

19610000-5

Kožni otpad

19620000-8

Tekstilni otpad

19630000-1

Gumeni otpad

19640000-4

Vreće i kese za otpad od polietilena

19700000-3

Sintetička guma i vlakna

19710000-6

Sintetička guma

19720000-9

Sintetička vlakna

19721000-6

Kučina od sintetičkih filamenata

19722000-3

Predivo velike jačine

19723000-0

Teksturirano jednožično predivo

19724000-7

Sintetički monofilament

19730000-2

Veštačka vlakna

19731000-9

Veštačka vlakna, sečena

19732000-6

Polipropilen

19733000-3

Veštačka teksturirana vlakna

22000000-0

Štampani materijal i srodni proizvodi

22100000-1

Štampane knjige, brošure i leci

22110000-4

Štampane knjige

22111000-1

Školske knjige

22112000-8

Udžbenici

22113000-5

Knjige za biblioteke

22114000-2

Rečnici, geografske karte, notne sveske i druge knjige

22114100-3

Rečnici

22114200-4

Atlasi

22114300-5

Geografske karte

22114310-8

Katastarske mape

22114311-5

Reprodukcije tehničkih crteža

22114400-6

Štampane note

22114500-7

Enciklopedije

22120000-7

Publikacije

22121000-4

Tehničke publikacije

22130000-0

Telefonski imenici

22140000-3

Leci

22150000-6

Brošure

22160000-9

Knjižice

22200000-2

Novine, revije, periodične publikacije i časopisi

22210000-5

Novine

22211000-2

Revije

22211100-3

Službene novine

22212000-9

Periodične publikacije

22212100-0

Serijske publikacije

22213000-6

Časopisi

22300000-3

Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal

22310000-6

Razglednice

22312000-0

Slike

22313000-7

Hartije za preslikavanje

22314000-4

Gravure

22315000-1

Fotografije

22320000-9

Čestitke

22321000-6

Božićne čestitke

22400000-4

Marke, čekovi, novčanice, potvrde o izdatim deonicama, trgovački reklamni materijal, katalozi i priručnici

22410000-7

Poštanske marke

22411000-4

Božićne poštanske marke

22412000-1

Nove marke

22413000-8

Kuponi za popust

22414000-5

Držači za poštanske marke

22420000-0

Hartija sa suvim žigom

22430000-3

Novčanice

22440000-6

Čekovi

22450000-9

Štampani materijal sa zaštitom od falsifikovanja

22451000-6

Pasoši

22452000-3

Poštanske narudžbenice

22453000-0

Nalepnice za plaćenu naknadu za korišćenje puteva

22454000-7

Vozačke dozvole

22455000-4

Lične karte

22455100-5

Identifikacione narukvice

22456000-1

Dozvole

22457000-8

Ulaznice

22458000-5

Materijal štampan po narudžbini

22459000-2

Karte

22459100-3

Reklamne nalepnice i trake

22460000-2

Trgovački reklamni materijal, prodajni katalozi i priručnici

22461000-9

Katalozi

22461100-0

Držači za listove

22462000-6

Reklamni materijal

22470000-5

Priručnici

22471000-2

Priručnici za računare

22472000-9

Uputstva za upotrebu

22473000-6

Tehnički priručnici

22500000-5

Štamparske ploče ili valjci ili druge podloge koje se koriste u štampanju

22510000-8

Ploče za ofset štampu

22520000-1

Oprema za suvo graviranje

22521000-8

Oprema za graviranje

22600000-6

Mastilo

22610000-9

Štamparske boje

22611000-6

Mastilo za duboku štampu

22612000-3

Tuš

22800000-8

Registratori od hartije ili kartona, računovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal

22810000-1

Registratori od hartije ili kartona

22813000-2

Računovodstvene knjige

22814000-9

Blok priznanice

22815000-6

Sveske

22816000-3

Blokovi

22816100-4

Blokovi za beleške

22816200-5

Blokovi za stenografsko pisanje

22816300-6

Blokovi sa lepljivim listićima

22817000-0

Dnevnici ili rokovnici

22819000-4

Adresari

22820000-4

Obrasci

22821000-1

Listići za izbore

22822000-8

Poslovni obrasci

22822100-9

Poslovni obrasci na perforiranom papiru

22822200-0

Pojedinačni poslovni obrasci

22830000-7

Školske vežbanke

22831000-4

Dodatni listovi za školske sveske

22832000-1

Hartija za vežbanje

22840000-0

Albumi za uzorke

22841000-7

Albumi za zbirke

22841100-8

Kompleti poštanskih maraka

22841200-9

Albumi za poštanske marke

22850000-3

Fascikle i srodni proizvodi

22851000-0

Fascikle

22852000-7

Registratori ili klaseri za spise

22852100-8

Košuljice za spise

22853000-4

Držači za spise

22900000-9

Razni štampani materijal

22990000-6

Novinska hartija, ručno izrađena hartija i druga nepremazana hartija ili karton za grafičku upotrebu

22991000-3

Novinska hartija

22992000-0

Ručno izrađena hartija ili karton

22993000-7

Fotoosetljiva, termoosetljiva ili termografska hartija i karton

22993100-8

Fotoosetljiva hartija ili karton

22993200-9

Termoosetljiva hartija ili karton

22993300-0

Termografska hartija ili karton

22993400-1

Talasasta hartija ili karton

24000000-4

Hemijski proizvodi

24100000-5

Gasovi

24110000-8

Industrijski gasovi

24111000-5

Vodonik, argon, retki gasovi, azot i kiseonik

24111100-6

Argon

24111200-7

Retki gasovi

24111300-8

Helijum

24111400-9

Neon

24111500-0

Gasovi za medicinske namene

24111600-1

Vodonik

24111700-2

Azot

24111800-3

Tečni azot

24111900-4

Kiseonik

24112000-2

Neorganska kiseonikova jedinjenja

24112100-3

Ugljen-dioksid

24112200-4

Azotni oksidi

24112300-5

Gasovita neorganska kiseonikova jedinjenja

24113000-9

Tečni i komprimovani vazduh

24113100-0

Tečni vazduh

24113200-1

Komprimovani vazduh

24200000-6

Boje i pigmenti

24210000-9

Oksidi, peroksidi i hidroksidi

24211000-6

Cink oksid i peroksid, titanijum oksid, boje i pigmenti

24211100-7

Cink oksid

24211200-8

Cink peroksid

24211300-9

Titanijum oksid

24212000-3

Hrom, mangan, magnezijum, olovo i bakar oksidi i hidroksidi

24212100-4

Hrom oksid

24212200-5

Mangan oksid

24212300-6

Olovo oksid

24212400-7

Bakar oksid

24212500-8

Magnezijum oksid

24212600-9

Hidroksidi za boje i pigmente

24212610-2

Hrom hidroksid

24212620-5

Mangan hidroksid

24212630-8

Olovo hidroksid

24212640-1

Bakar hidroksid

24212650-4

Magnezijum hidroksid

24213000-0

Hidratisan kreč

24220000-2

Ekstrakti za štavljenje i bojenje, tanini i materije za bojenje

24221000-9

Ekstrakti za bojenje

24222000-6

Ekstrakti za štavljenje

24223000-3

Tanini

24224000-0

Materije za bojenje

24225000-7

Preparati za štavljenje

24300000-7

Osnovne neorganske i organske hemikalije

24310000-0

Osnovne neorganske hemikalije

24311000-7

Hemijski elementi, neorganske kiseline i jedinjenja

24311100-8

Metaloidi

24311110-1

Fosfidi

24311120-4

Karbidi

24311130-7

Hidridi

24311140-0

Nitridi

24311150-3

Azidi

24311160-6

Silicidi

24311170-9

Boridi

24311180-2

Rafinisani sumpor

24311200-9

Halogeni elementi

24311300-0

Alkalni metali

24311310-3

Živa

24311400-1

Hlorovodonik, neorganske kiseline, silicijum dioksid i sumpor dioksid

24311410-4

Neorganske kiseline

24311411-1

Sumporna kiselina

24311420-7

Fosforna kiselina

24311430-0

Polifosforne kiseline

24311440-3

Heksafluorosilikatna kiselina

24311450-6

Sumpor dioksid

24311460-9

Silicijum dioksid

24311470-2

Hlorovodonik

24311500-2

Hidroksidi kao osnovne neorganske hemikalije

24311510-5

Oksidi metala

24311511-2

Piriti gvožđa i oksidi gvožđa

24311520-8

Natrijum hidroksid

24311521-5

Kaustična soda

24311522-2

Tečna soda

24311600-3

Jedinjenja sumpora

24311700-4

Sumpor

24311800-5

Ugljenik

24311900-6

Hlor

24312000-4

Halogenidi metala, hipohloriti, hlorati i perhlorati

24312100-5

Halogenidi metala

24312110-8

Natrijum heksafluorosilikat

24312120-1

Hloridi

24312121-8

Aluminijum hlorid

24312122-5

Gvožđe hlorid

24312123-2

Polialuminijum hlorid

24312130-4

Aluminijum hlorhidrat

24312200-6

Hipohloriti i hlorati

24312210-9

Natrijum hlorit

24312220-2

Natrijum hipohlorit

24313000-1

Sulfidi, sulfati, nitrati, fosfati i karbonati

24313100-2

Sulfidi, sulfiti i sulfati

24313110-5

Razni sulfidi

24313111-2

Vodonik sulfid

24313112-9

Polisulfidi

24313120-8

Sulfati

24313121-5

Natrijum tiosulfat

24313122-2

Ferisulfat

24313123-9

Aluminijum sulfat

24313124-6

Natrijum sulfat

24313125-3

Gvožđe sulfat

24313126-0

Bakar sulfat

24313200-3

Fosfinati, fosfonati, fosfati i polifosfati

24313210-6

Natrijum heksametafosfat

24313220-9

Fosfati

24313300-4

Karbonati

24313310-7

Natrijum karbonat

24313320-0

Natrijum bikarbonat

24313400-5

Nitrati

24314000-8

Kisele soli raznih metala

24314100-9

Kalijum permanganat

24314200-0

Soli oksimetalnih kiselina

24315000-5

Razne neorganske hemikalije

24315100-6

Teška voda, ostali izotopi i njihova jedinjenja

24315200-7

Cijanidi, cijanid oksid, fulminati, cijanati, silikati, borati, perborati, soli neorganskih kiselina

24315210-0

Cijanidi

24315220-3

Cijanid oksid

24315230-6

Fulminati

24315240-9

Cijanati

24315300-8

Vodonik peroksid

24315400-9

Piezoelektrični kvarc

24315500-0

Jedinjenja metala retkih zemalja

24315600-1

Silikati

24315610-4

Natrijum silikat

24315700-2

Borati i perborati

24316000-2

Destilovana voda

24317000-9

Sintetičko kamenje

24317100-0

Sintetičko drago kamenje

24317200-1

Sintetičko poludrago kamenje

24320000-3

Osnovne organske hemikalije

24321000-0

Ugljovodonici

24321100-1

Zasićeni ugljovodonici

24321110-4

Zasićeni aciklički ugljovodonici

24321111-1

Metan

24321112-8

Etilen

24321113-5

Propen (propilen)

24321114-2

Buten (butilen)

24321115-9

Acetilen

24321120-7

Zasićeni ciklički ugljovodonici

24321200-2

Nezasićeni ugljovodonici

24321210-5

Nezasićeni aciklički ugljovodonici

24321220-8

Nezasićeni ciklički ugljovodonici

24321221-5

Benzol (benzen)

24321222-2

Toluol (toluen)

24321223-9

O-ksileni

24321224-6

M-ksileni

24321225-3

Stiren

24321226-0

Etilbenzen

24321300-3

Ostali halogeni derivati ugljovodonika

24321310-6

Tetrahloretilen

24321320-9

Ugljenik tetrahlorid

24322000-7

Alkoholi, fenoli, fenol alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati, industrijski masni alkoholi

24322100-8

Industrijski masni alkoholi

24322200-9

Monohidroksilni alkoholi

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioli, polialkoholi i derivati

24322310-3

Etilen glikol

24322320-6

Derivati alkohola

24322400-1

Fenoli i derivati

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etil alkohol

24323000-4

Industrijske monokarboksilne masne kiseline

24323100-5

Kisela ulja dobijena od rafinisanja

24323200-6

Karboksilne kiseline

24323210-9

Sirćetna kiselina

24323220-2

Persirćetna kiselina

24323300-7

Nezasićene monokarboksilne kiseline i jedinjenja

24323310-0

Estri metakrilne kiseline

24323320-3

Estri akrilne kiseline

24323400-8

Aromatične polikarbonske i karbonske kiseline

24324000-1

Organska jedinjenja sa azotnim funkcijama

24324100-2

Jedinjenja sa amino funkcijom

24324200-3

Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom

24324300-4

Ureini

24324400-5

Jedinjenja sa azotnim funkcijama

24325000-8

Organska sumporna jedinjenja

24326000-5

Aldehidi, ketoni, organski peroksidi i etri

24326100-6

Jedinjenja sa aldehidnom funkcijom

24326200-7

Jedinjenja sa ketonskom i kinonskom funkcijom

24326300-8

Organski peroksidi

24326310-1

Etilen oksid

24326320-4

Etri

24327000-2

Razne organske hemikalije

24327100-3

Biljni derivati za bojenje

24327200-4

Ćumur

24327300-5

Ulje i proizvodi destilacije katrana kamenog uglja, smole i katranske smole

24327310-8

Katran kamenog uglja

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smola

24327330-4

Katranska smola

24327400-6

Proizvodi od smole

24327500-7

Preostale lužine iz proizvodnje drvne celuloze

24400000-8

Đubriva i azotna jedinjenja

24410000-1

Azotna đubriva

24411000-8

Azotna kiselina i soli

24411100-9

Natrijum nitrat

24412000-5

Sulfoazotne kiseline

24413000-2

Amonijak

24413100-3

Tečni amonijak

24413200-4

Amonijum hlorid

24413300-5

Amonijum sulfat

24420000-4

Fosfatna đubriva

24421000-1

Mineralna fosfatna đubriva

24422000-8

Hemijska fosfatna đubriva

24430000-7

Đubriva životinjskog ili biljnog porekla

24440000-0

Razna đubriva

24450000-3

Agrohemijski proizvodi

24451000-0

Pesticidi

24452000-7

Insekticidi

24453000-4

Herbicidi

24454000-1

Sredstva za regulisanje rasta biljaka

24455000-8

Sredstva za dezinfekciju

24456000-5

Rodenticidi (sredstva za suzbijanje glodara)

24457000-2

Fungicidi (sredstva za suzbijanje gljivica)

24500000-9

Plastične mase u primarnim oblicima

24510000-2

Polimeri etilena u primarnim oblicima

24520000-5

Polimeri propilena u primarnim oblicima

24530000-8

Polimeri stirena u primarnim oblicima

24540000-1

Polimeri vinila u primarnim oblicima

24541000-8

Polimeri vinil acetata u primarnim oblicima

24542000-5

Akrilni polimeri u primarnim oblicima

24550000-4

Poliestri u primarnim oblicima

24560000-7

Poliamidi u primarnim oblicima

24570000-0

Urea smole u primarnim oblicima

24580000-3

Amino smole u primarnim oblicima

24590000-6

Silikoni u primarnim oblicima

24600000-0

Eksplozivi

24610000-3

Pripremljeni eksplozivi

24611000-0

Pogonska goriva u prahu

24611100-1

Propergol goriva

24612000-7

Razni eksplozivi

24612100-8

Dinamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerin

24613000-4

Signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi

24613100-5

Patrone za plašenje ptica

24613200-6

Pirotehnički proizvodi za vatromet

24615000-8

Fitilji, kapisle, upaljači i električni detonatori

24900000-3

Fini i razni hemijski proizvodi

24910000-6

Lepkovi

24911000-3

Želatin

24911200-5

Sredstva za lepljenje

24920000-9

Eterična ulja

24930000-2

Hemikalije za fotografske namene

24931000-9

Fotografske ploče i filmovi

24931200-1

Emulzije za fotografske namene

24931210-4

Fotografski razvijači

24931220-7

Fotografski fiksiri

24931230-0

Razvijači za rendgenske snimke

24931240-3

Fiksiri za rendgenske snimke

24931250-6

Podloge za razvoj kultura

24931260-9

Pojačivači slike

24950000-8

Specijalizovani hemijski proizvodi

24951000-5

Masti i maziva

24951100-6

Maziva

24951110-9

Mulj koji se koristi za bušotine

24951120-2

Silikonska mast

24951130-5

Tečnosti za bušotine

24951200-7

Aditivi za ulja

24951210-0

Prah za aparate za gašenje požara

24951220-3

Sredstva za aparate za gašenje požara

24951230-6

Punjenja za aparate za gašenje požara

24951300-8

Hidraulične tečnosti

24951310-1

Sredstva za odleđivanje

24951311-8

Preparati protiv zamrzavanja

24951400-9

Hemijski modifikovane masti i ulja

24952000-2

Mase za modeliranje

24952100-3

Stomatološki vosak

24953000-9

Sredstva za završnu obradu

24954000-6

Aktivni ugalj

24954100-7

Novi aktivni ugalj

24954200-8

Regenerisani aktivni ugalj

24955000-3

Hemijski toaleti

24956000-0

Peptoni i belančevinaste materije

24957000-7

Hemijski aditivi

24957100-8

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra

24957200-9

Aditivi za cement, malter ili beton

24958000-4

Hemijski proizvodi za naftnu i gasnu industriju

24958100-5

Hemikalije za bušotine

24958200-6

Flokulanti

24958300-7

Hemikalije za mulj za bušotine

24958400-8

Ampule gela za prigušivanje eksplozije

24959000-1

Aerosoli i hemikalije u obliku diska

24959100-2

Aerosoli

24959200-3

Hemijski elementi u obliku diska

24960000-1

Razni hemijski proizvodi

24961000-8

Tečnosti za hladnjake

24962000-5

Hemikalije za obradu vode

24963000-2

Sredstva za sprečavanje korozije

24964000-9

Glicerol

24965000-6

Enzimi

30000000-9

Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške

30100000-0

Kancelarijske mašine, oprema i zalihe osim računara, štampača i nameštaja

30110000-3

Mašine za obradu teksta

30111000-0

Procesori za obradu teksta

30120000-6

Oprema za fotokopiranje i ofset štampu

30121000-3

Oprema za fotokopiranje i termičko kopiranje

30121100-4

Mašine za fotokopiranje

30121200-5

Oprema za fotokopiranje

30121300-6

Oprema za reprodukovanje

30121400-7

Mašine za umnožavanje

30121410-0

Uređaji za usmeravanje faks signala na telefaks mašine

30121420-3

Digitalni uređaj za slanje

30121430-6

Digitalni uređaji za umnožavanje

30122000-0

Kancelarijske mašine za ofset štampu

30122100-1

Digitalni ofset sistemi

30122200-2

Digitalna ofset oprema

30123000-7

Kancelarijske i poslovne mašine

30123100-8

Mašine za poništavanje karata

30123200-9

Automati za izdavanje novčanica

30123300-0

Mašine za umnožavanje sa matrica

30123400-1

Mašine za presavijanje

30123500-2

Mašine za perforiranje

30123600-3

Mašine za rukovanje metalnim novcem

30123610-6

Mašine za razvrstavanje metalnog novca

30123620-9

Mašine za brojanje metalnog novca

30123630-2

Mašine za pakovanje metalnog novca

30124000-4

Delovi i pribor za kancelarijske mašine

30124100-5

Uređaj za fiksiranje tonera (fjuzer)

30124110-8

Ulje za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)

30124120-1

Brisač za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)

30124130-4

Lampice za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)

30124140-7

Jastučić za čišćenje uređaja za fiksiranje tonera (fjuzera)

30124150-0

Filteri za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)

30124200-6

Pribor za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)

30124300-7

Valjci za kancelarijske uređaje

30124400-8

Ulošci za heftalice

30124500-9

Dodatna oprema za skenere

30124510-2

Uređaji za potvrđivanje

30124520-5

Mehanizam za uvlačenje dokumenata u skener

30124530-8

Podešivači prozirnosti skenera

30125000-1

Delovi i pribor fotokopirnih aparata

30125100-2

Patrone sa tonerom

30125110-5

Toner za laserske štampače i telefaks mašine

30125120-8

Toner za fotokopir aparate

30125130-1

Toner za centre za obradu podataka istraživanje i dokumentaciju

30130000-9

Oprema za poštanske kancelarije

30131000-6

Oprema za prostoriju za razvrstavanje i otpremanje pošte

30131100-7

Uređaj za presavijanje hartije ili koverti

30131200-8

Mašine za ubacivanje u koverte

30131300-9

Mašine za adresiranje

30131400-0

Mašine za poštanske marke

30131500-1

Mašine za otvaranje pošte

30131600-2

Mašine za zatvaranje (lepljenje) pošte

30131700-3

Mašine za poništavanje poštanskih maraka

30131800-4

Uređaji za lepljenje poštanskih maraka

30132000-3

Oprema za razvrstavanje

30132100-4

Oprema za razvrstavanje pošte

30132200-5

Mašina za brojanje novčanica

30132300-6

Sortirke

30133000-0

Oprema za slanje pošte

30133100-1

Oprema za masovno slanje pošte

30140000-2

Mašine za računanje i za računovodstvo

30141000-9

Mašine za računanje

30141100-0

Džepni kalkulatori

30141200-1

Stoni kalkulatori

30141300-2

Kalkulatori sa štampačem za ispise

30141400-3

Mašine za sabiranje

30142000-6

Mašine za računovodstvo i registar kase

30142100-7

Mašine za računovodstvo

30142200-8

Registar kase

30144000-0

Mašine za računanje

30144100-1

Mašine za naplatu poštarine (frankiranje)

30144200-2

Mašine za izdavanje karata

30144300-3

Mašine za brojanje vozila

30144400-4

Automatska naplata putarine

30145000-7

Delovi i pribor mašina za računanje

30145100-8

Valjci za mašine za računanje

30150000-5

Pisaće mašine

30151000-2

Električne pisaće mašine

30152000-9

Delovi i pribor za pisaće mašine

30160000-8

Magnetne kartice

30161000-5

Kreditne kartice

30162000-2

Pametne (smart) kartice

30163000-9

Platežne kartice

30163100-0

Kreditne kartice za gorivo

30170000-1

Mašine za stavljanje nalepnica i oznaka

30171000-8

Mašine za stavljanje datuma ili brojeva

30172000-5

Mašine za štampanje identifikacionih kartica

30173000-2

Mašine za nanošenje nalepnica i oznaka

30174000-9

Mašine za izradu nalepnica i oznaka

30175000-6

Oprema za ispisivanje ili utiskivanje slova

30176000-3

Uređaj za reljefno ispisivanje trake (reljefiranje traka)

30177000-0

Sistemi za automatsko stavljanje nalepnica i oznaka

30178000-7

Poluautomatski sistemi za stavljanje nalepnica i oznaka

30179000-4

Automati za stavljanje nalepnica i oznaka

30180000-4

Mašine za odobravanje i ispisivanje čekova

30181000-1

Mašine za odobravanje čekova

30182000-8

Mašine za ispisivanje čekova

30190000-7

Razna kancelarijska oprema i potrepštine

30191000-4

Kancelarijska oprema osim nameštaja

30191100-5

Oprema za arhiviranje

30191110-8

Obrtni sistem držanja kartica

30191120-1

Stalci za časopise

30191130-4

Podloge za pisanje sa držačem za papir

30191140-7

Pribor za držanje i nošenje lične identifikacije

30191200-6

Grafoskopi

30191400-8

Rezači za uništavanje hartije

30192000-1

Kancelarijski materijal

30192100-2

Gumice za brisanje

30192110-5

Proizvodi sa mastilom

30192111-2

Jastučići za pečat

30192112-9

Izvori mastila za mašine za štampanje

30192113-6

Patrone sa mastilom

30192121-5

Hemijske olovke

30192122-2

Naliv-pera

30192123-9

Tanki flomasteri

30192124-6

Flomasteri sa vrhom od filca

30192125-3

Markeri

30192126-0

Tehničke olovke

30192127-7

Držači za olovke

30192130-1

Grafitne olovke

30192131-8

Patent olovke

30192132-5

Grafitne mine za tehničke olovke

30192133-2

Rezači za olovke

30192134-9

Držači za grafitne olovke

30192150-7

Datumar

30192151-4

Žigovi i pečati

30192152-1

Numeratori

30192153-8

Štambilj

30192154-5

Zamenljivi jastučići za pečate

30192155-2

Kancelarijski držači za pečate

30192160-0

Korektori

30192170-3

Oglasne table

30192200-3

Trakasti metri za merenje

30192300-4

Trake natopljene štamparskom bojom

30192310-7

Trake za pisaće mašine

30192320-0

Trake za štampače

30192330-3

Trake i valjci za kalkulatore

30192340-6

Trake za telefaks

30192350-9

Trake za registar kase

30192400-5

Reprografski materijal

30192500-6

Folije za grafoskop

30192600-7

Table za crtanje

30192700-8

Razni pribor za pisanje

30192800-9

Samolepljive etikete

30192900-0

Sredstva za korekciju grešaka u tekstu

30192910-3

Trakasta folija ili traka za korekciju

30192920-6

Tečnost za korekciju

30192930-9

Olovke za korekciju

30192940-2

Ulošci za olovke za korekciju

30192950-5

Električni brisači

30193000-8

Planeri i pribor

30193100-9

Držači za pisaći pribor sa pregradama, za fioke

30193200-0

Držači za pribor ili organizatori za radni sto

30193300-1

Viseći organizatori za pribor

30193400-2

Podupirači za knjige

30193500-3

Držači za literaturu

30193600-4

Držači za dnevnike ili kalendare

30193700-5

Kutija za čuvanje spisa

30193800-6

Držači za poruke

30193900-7

Nosači za uspravno držanje dokumenta pored računara

30194000-5

Pribor za crtanje

30194100-6

Krivuljari

30194200-7

Nalepnice, trake i folije za crtanje

30194210-0

Nalepnice ili trake za crtanje

30194220-3

Folije za crtanje

30194300-8

Pribor, kompleti i hartija za crtanje

30194310-1

Pribor i kompleti za crtanje

30194320-4

Hartija za crtanje

30194400-9

Zaštitni pokrivač za crtačke stolove

30194500-0

Pomoćna sredstva za ispisivanje slova

30194600-1

Uglomeri

30194700-2

Šabloni

30194800-3

T-lenjiri i trouglovi

30194810-6

T- lenjiri

30194820-9

Trouglovi

30194900-4

Zaštitni pokrivač za radne površine

30195000-2

Table

30195100-3

Table ili pomoćni pribor za planiranje

30195200-4

Elektronske table ili pomoćni pribor

30195300-5

Table ili pomoćni pribor za magnetna slova

30195400-6

Table ili pomoćni pribor za suvo brisanje

30195500-7

Table ili pomoćni pribor za pisanje kredom

30195600-8

Oglasne table ili pomoćni pribor

30195700-9

Kompleti ili pribor za čišćenje tabli

30195800-0

Vešalice za odeću ili čiviluci

30195900-1

Bele table i magnetne table

30195910-4

Bele table

30195911-1

Pribor za bele table

30195912-8

Držači za bele table

30195913-5

Držači za table sa listovima za prevrtanje

30195920-7

Magnetne table

30195921-4

Brisači za magnetne table

30196000-9

Sistemi za planiranje

30196100-0

Planeri za sastanke

30196200-1

Rokovnici za upisivanje sastanaka ili dodatni listovi za njih

30196300-2

Kutija za predloge

30197000-6

Sitna kancelarijska oprema

30197100-7

Municija za heftalice, klinci, ekserčići za crtaće table

30197110-0

Municija za heftalice

30197120-3

Klinci

30197130-6

Ekserčići za crtaće table

30197200-8

Registratori sa mehanizmom za hartiju i spajalice za hartiju

30197210-1

Registratori sa mehanizmom za hartiju

30197220-4

Spajalice za hartiju

30197221-1

Držač za spajalice za hartiju

30197300-9

Otvarači za pisma, heftalice i zumbalice

30197310-2

Otvarači za pisma

30197320-5

Heftalice

30197321-2

Razheftivač

30197330-8

Zumbalice

30197400-0

Sunđer za marke

30197500-1

Vosak za pečaćenje

30197510-4

Pribor za vosak za pečaćenje

30197600-2

Obrađena hartija i karton

30197610-5

Složena hartija i karton

30197620-8

Hartija za pisanje

30197621-5

Podloga za blok sa listovima koji se okreću

30197630-1

Hartija za štampanje

30197640-4

Samokopirajuća ili druga hartija za kopiranje

30197641-1

Termografska hartija

30197642-8

Hartija za fotokopiranje i kserografiju

30197643-5

Hartija za fotokopiranje

30197644-2

Hartija za kserografiju

30197645-9

Kartice za štampanje

30198000-3

Mašine za igre na sreću

30198100-4

Slot mašine

30199000-0

Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli

30199100-1

Karbon hartija, samokopirajuća hartija, matrice za umnožavanje od hartije i nekarbonizovana hartija

30199110-4

Karbon hartija

30199120-7

Samokopirajuća hartija

30199130-0

Nekarbonizovana hartija

30199140-3

Matrice za umnožavanje od hartije

30199200-2

Koverte, pisma-koverte i dopisnice

30199210-5

Pisma-koverte

30199220-8

Dopisnice

30199230-1

Koverte

30199240-4

Pribor za pisanje pisama

30199300-3

Reljefna ili bušena hartija

30199310-6

Reljefna ili bušena hartija za štampanje

30199320-9

Reljefna ili bušena hartija za pisanje

30199330-2

Neprekidna hartija za kompjuterske štampače

30199340-5

Neprekidni obrasci

30199400-4

Gumirani ili lepljivi papir

30199410-7

Samolepljivi papir

30199500-5

Registratori, plitke kutije za pisma, kutije za čuvanje stvari i slični predmeti

30199600-6

Razdelni listovi

30199700-7

Štampani kancelarijski materijal osim obrazaca

30199710-0

Štampane koverte

30199711-7

Štampane koverte sa otvorom za adresu

30199712-4

Štampane koverte bez otvora za adresu

30199713-1

Štampane koverte za rendgenske snimke

30199720-3

Papir za beleške

30199730-6

Vizit karte

30199731-3

Kutije za vizit karte

30199740-9

Kartice sa kratkim tekstom pozdrava ili zahvaljivanja

30199750-2

Kuponi

30199760-5

Oznake i nalepnice

30199761-2

Oznake i nalepnice sa bar-kodom

30199762-9

Etikete i cedulje za prtljag

30199763-6

Oznake za zaštitu od krađe

30199770-8

Bonovi za ishranu

30199780-1

Upijajući jastučići

30199790-4

Redovi vožnje

30199791-1

Zidni planeri

30199792-8

Kalendari

30199793-5

Držači za dnevnike

30200000-1

Računarska oprema i materijal

30210000-4

Mašine za obradu podataka (hardver)

30211000-1

Glavni (mejnfrejm) računar

30211100-2

Super računar

30211200-3

Glavni (mejnfrejm) hardver

30211300-4

Računarske platforme

30211400-5

Računarske konfiguracije

30211500-6

Centralne procesorske jedinice (CPU) ili procesori

30212000-8

Hardver za mini-računare

30212100-9

Centralne jedinice za mini-računare

30213000-5

Personalni računari

30213100-6

Prenosivi računari

30213200-7

Tablet računari

30213300-8

Stoni računari (desktop)

30213400-9

Centralne procesorske jedinice za personalne računare

30213500-0

Džepni računari

30214000-2

Radne stanice

30215000-9

Hardver za mikro-računare

30215100-0

Centralne procesorske jedinice za mikro-računare

30216000-6

Magnetni ili optički čitači

30216100-7

Optički čitači

30216110-0

Skeneri za računare

30216120-3

Oprema za optičko prepoznavanje karaktera

30216130-6

Čitači bar-kodova

30216200-8

Čitači magnetnih kartica

30216300-9

Čitači bušenih kartica

30220000-7

Oprema za digitalnu kartografiju

30221000-4

Digitalne katastarske karte

30230000-0

Računarska oprema

30231000-7

Kompjuterski ekrani i konzole

30231100-8

Kompjuterski terminali

30231200-9

Konzole

30231300-0

Ekrani

30231310-3

Ravni ekrani

30231320-6

Monitori sa ekranom na dodir

30232000-4

Periferna oprema

30232100-5

Štampači i ploteri

30232110-8

Laserski štampači

30232120-1

Matrični štampači

30232130-4

Grafički kolor štampači

30232140-7

Ploteri

30232150-0

Mlazni štampači (ink-džet)

30232600-0

Enkoderi

30232700-1

Centralna kontrolna jedinica

30233000-1

Uređaji za memorisanje i čitanje medija

30233100-2

Računarske memorijske jedinice

30233110-5

Memorijske jedinice sa magnetnom karticom

30233120-8

Memorijske jedinice sa magnetnom trakom

30233130-1

Memorijske jedinice sa magnetnim diskom

30233131-8

Flopi diskovi

30233132-5

Hard diskovi

30233140-4

Memorijski uređaji sa direktnim pristupom (DASD)

30233141-1

Redundantni niz nezavisnih diskova (RAID)

30233150-7

Optički diskovi

30233151-4

Čitač i/ ili narezivač za kompakt disk

30233152-1

Čitač i/ili narezivač za digitalni višenamenski disk (DVD)

30233153-8

Čitač i/ili narezivač za kompakt disk (CD) i digitalni višenamenski disk (DVD)

30233160-0

Strujeća traka (strimeri)

30233161-7

Oprema za rukovanje kasetama

30233170-3

Kolutovi za magnetne trake

30233180-6

Uređaji za fleš memoriju

30233190-9

Jedinica za upravljanje diskom

30233300-4

Čitači pametnih kartica

30233310-7

Čitači otisaka prstiju

30233320-0

Kombinovani čitači pametnih kartica i otisaka prstiju

30234000-8

Medijumi za smeštanje podataka

30234100-9

Magnetni diskovi

30234200-0

Optički diskovi

30234300-1

Kompakt diskovi (CD)

30234400-2

Digitalni višenamenski diskovi (DVD)

30234500-3

Memorijski medijumi

30234600-4

Fleš memorija

30234700-5

Magnetne trake

30236000-2

Razna računarska oprema

30236100-3

Oprema za proširenje memorije

30236110-6

Radna memorija (RAM)

30236111-3

Dinamička radna memorija (DRAM)

30236112-0

Statična radna memorija (SRAM)

30236113-7

Sinhrona dinamička radna memorija (SDRAM)

30236114-4

Rambus dinamička radna memorija (RDRAM)

30236115-1

Sinhrona grafička radna memorija (SGRAM)

30236120-9

Pasivna memorija (ROM)

30236121-6

Programibilna pasivna memorija (PROM)

30236122-3

Izbrisiva programibilna pasivna memorija (EPROM)

30236123-0

Elektronski izbrisiva programibilna pasivna memorija (EEPROM)

30236200-4

Oprema za obradu podataka

30237000-9

Delovi, pribor i materijal za računare

30237100-0

Delovi računara

30237110-3

Mrežni interfejsi

30237120-6

Računarski ulazi (portovi)

30237121-3

Serijski infracrveni ulazi (portovi)

30237130-9

Računarske kartice

30237131-6

Elektronske kartice

30237132-3

USB interfejsi

30237133-0

PCMCIA adapteri i interfejsi

30237134-7

Grafičke kartice

30237135-4

Kartice mrežnog interfejsa

30237136-1

Audio kartice

30237140-2

Matične ploče

30237200-1

Pribor za računare

30237210-4

Antirefleksijski ekrani

30237220-7

Podloge za miša

30237230-0

Priručna memorija

30237240-3

Veb kamera

30237250-6

Pribor za čišćenje računara

30237251-3

Kompleti za čišćenje računara

30237252-0

Čistač prašine pod pritiskom

30237253-7

Pokrivači za zaštitu od prašine za računarsku opremu

30237260-9

Držači za postavljanje monitora na zid

30237270-2

Torbe za nošenje prenosnih računara

30237280-5

Pribor za napajanje električnom energijom

30237290-8

Oslonci na tastaturi za ručni zglob

30237295-3

Zaštita za tastaturu

30237300-2

Materijal za računare

30237310-5

Kasete sa vrstama slova za štampače

30237320-8

Diskete

30237330-1

Kertridži sa digitalnom audio trakom (DAT)

30237340-4

Kertridži sa digitalnom linearnom trakom (DLT)

30237350-7

Kertridži sa podacima

30237360-0

Kertridži otvorenog tipa sa linearnom trakom (LTO)

30237370-3

Kertridži za snimanje

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Pribor za unošenje podataka

30237410-6

Računarski miš

30237420-9

Palice za igranje (džojstik)

30237430-2

Svetlosne olovke

30237440-5

Pokretne kuglice (trekbol)

30237450-8

Grafički tableti

30237460-1

Računarske tastature

30237461-8

Tastature na programiranje (programibilne)

30237470-4

Brajove tastature

30237475-9

Električni senzori

30237480-7

Ulazne jedinice

30238000-6

Oprema za automatizaciju biblioteka

31000000-6

Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta

31100000-7

Električni motori, generatori i transformatori

31110000-0

Električni motori

31111000-7

Adapteri

31120000-3

Generatori

31121000-0

Generatorski agregati

31121100-1

Generatorski agregati sa motorima na paljenje pomoću kompresije

31121110-4

Električni pretvarači

31121111-1

Električni rotacioni pretvarači (konvertori)

31121200-2

Generatorski agregati sa motorima na paljenje pomoću svećice

31121300-3

Generatori na energiju vetra

31121310-6

Vetrenjače

31121320-9

Turbine na vetar

31121330-2

Generatori sa turbinom na vetar

31121331-9

Turbinski rotori

31121340-5

Farma vetrenjača

31122000-7

Generatorske jedinice

31122100-8

Gorive ćelije

31124000-1

Generatori sa parnom turbinom i srodni uređaji

31124100-2

Turboagregati

31124200-3

Upravljački uređaji za turbinske generatore

31126000-5

Dinamo-mašine

31127000-2

Generator za vanredne situacije

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Alternatori (generatori naizmenične struje)

31131000-3

Jednofazni motori

31131100-4

Pobuđivači

31131200-5

Anode

31132000-0

Višefazni motori

31140000-9

Rashladni tornjevi

31141000-6

Uređaji za hlađenje vode

31150000-2

Prigušnice za sijalice ili cevi sa pražnjenjem

31151000-9

Statički pretvarači

31153000-3

Ispravljači

31154000-0

Uređaji za neprekidno napajanje električnom energijom

31155000-7

Invertori (pretvarači)

31156000-4

Uređaji za napajanje električnom energijom sa prekidima

31157000-1

Induktori

31158000-8

Punjači

31158100-9

Punjači baterija

31158200-0

Superpunjač

31158300-1

Turbopunjač

31160000-5

Delovi elektromotora, generatora i transformatora

31161000-2

Delovi elektromotora i generatora

31161100-3

Pobudni sistemi

31161200-4

Gasni rashladni sistemi

31161300-5

Rotori za generator

31161400-6

Sistemi za primarnu vodu

31161500-7

Sistemi za zaptivna ulja

31161600-8

Sistemi za rashladnu vodu za stator

31161700-9

Delovi generatora pare

31161800-0

Delovi generatora gasa

31161900-1

Sistemi za kontrolu napona

31162000-9

Delovi transformatora, induktora i statičkih pretvarača

31162100-0

Delovi kondenzatora

31170000-8

Transformatori

31171000-5

Transformatori sa tečnim dielektrikom

31172000-2

Naponski transformatori

31173000-9

Merni transformator

31174000-6

Transformatori za napajanje

31200000-8

Aparati za kontrolu i distribuciju električne energije

31210000-1

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu strujnih kola

31211000-8

Table i ormarići za osigurače

31211100-9

Table za električne aparate

31211110-2

Kontrolne table

31211200-0

Ormarići za osigurače

31211300-1

Osigurači

31211310-4

Nožasti osigurači

31211320-7

Blokovi osigurača

31211330-0

Žice osigurača

31211340-3

Stezaljke osigurača

31212000-5

Prekidači (snage)

31212100-6

Mrežni prekidači za nadzemne vodove

31212200-7

Ispitivači strujnih kola

31212300-8

Prekidači sa elektro-magnetnim pogonom

31212400-9

Minijaturni prekidači

31213000-2

Razvodna oprema

31213100-3

Razvodne kutije

31213200-4

Distributivni transformatori

31213300-5

Razvodni ormar za kablove

31213400-6

Razvodni sistem

31214000-9

Sklopni uređaji

31214100-0

Sklopke

31214110-3

Rastavljači

31214120-6

Rastavljač za uzemljenje

31214130-9

Sigurnosni prekidači

31214140-2

Sklopke za regulisanje jačine svetla (dimer)

31214150-5

Rotacione sklopke

31214160-8

Sklopke na pritisak

31214170-1

Pregibni prekidač

31214180-4

Klizni prekidač

31214190-7

Krajnji prekidač

31214200-1

Prekidač rastavljač

31214300-2

Prekidačke instalacije za spoljnu montažu

31214400-3

Osigurač-rastavljač

31214500-4

Električne razvodne table

31214510-7

Distributivne razvodne table

31214520-0

Srednjenaponske razvodne table

31215000-6

Naponski limitatori

31216000-3

Gromobrani

31216100-4

Oprema za zaštitu od atmosferskih pražnjenja

31216200-5

Provodnici atmosferskih pražnjenja

31217000-0

Odvodnici prenapona

31218000-7

Sabirnice

31219000-4

Zaštitne kutije

31220000-4

Komponente strujnih kola

31221000-1

Električni releji

31221100-2

Releji snage

31221200-3

Releji opšte namene

31221300-4

Kućište releja

31221400-5

Releji za naizmeničnu struju

31221500-6

Živini releji

31221600-7

Vremenski releji

31221700-8

Releji za preopterećenja

31223000-5

Nosači lampi (lire)

31224000-2

Spojni i kontaktni elementi

31224100-3

Utikači i utičnice

31224200-4

Koaksijalni konektori

31224300-5

Konektorske kutije

31224400-6

Priključni kablovi

31224500-7

Terminali

31224600-8

Regulatori jačine svetla (dimeri)

31224700-9

Spojne kutije

31224800-0

Kablovske spojnice

31224810-3

Produžni kablovi

31230000-7

Delovi aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom

31300000-9

Izolovana žica i kablovi

31310000-2

Električna mreža

31311000-9

Mrežne konekcije

31320000-5

Kablovi za distribuciju električne energije

31321000-2

Elektroenergetski vodovi

31321100-3

Nadzemni energetski vodovi

31321200-4

Niskonaponski i srednjenaponski kablovi

31321210-7

Niskonaponski kablovi

31321220-0

Srednjenaponski kablovi

31321300-5

Visokonaponski kablovi

31321400-6

Kablovi za polaganje u vodi

31321500-7

Kablovi za polaganje u moru

31321600-8

Kablovi sa plaštom

31321700-9

Signalni kablovi

31330000-8

Koaksijalni kablovi

31340000-1

Pribor za izolovane kablove

31341000-8

Kalemovi za izolovane kablove (kablovske bobine)

31342000-5

Kablovske račve

31343000-2

Kablovske spojnice

31344000-9

Kablovske zaptivke

31350000-4

Provodnici za prenošenje i kontrolu podataka

31351000-1

Provodnici za kontrolu pristupa

31400000-0

Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije

31410000-3

Primarne ćelije

31411000-0

Alkalne baterije

31420000-6

Primarne baterije

31421000-3

Olovne baterije

31422000-0

Kompleti baterija

31430000-9

Električni akumulatori

31431000-6

Olovni akumulatori

31432000-3

Nikl-kadmijum akumulatori

31433000-0

Nikl-gvožđe akumulatori

31434000-7

Litijumski akumulatori

31440000-2

Baterije

31500000-1

Rasvetna oprema i električne svetiljke

31510000-4

Električne sijalice sa vlaknima

31511000-1

Zatvorene reflektorske lampe

31512000-8

Halogene sijalice sa volframovim vlaknima

31512100-9

Halogene sijalice, linearne

31512200-0

Halogene sijalice, dvokontaktne

31512300-1

Halogene sijalice, dvobojne

31514000-2

Sijalice sa pražnjenjem

31515000-9

Ultraljubičaste sijalice

31516000-6

Infracrvene sijalice

31517000-3

Lučne sijalice

31518000-0

Svetla za signalizaciju

31518100-1

Projektorska svetla

31518200-2

Svetlosna oprema za vanredne situacije

31518210-5

Lampe sa zaštitom od vetra (fenjeri)

31518220-8

Svetleća palica

31518300-3

Krovna svetla

31518500-5

Sijalice sa živinom parom

31518600-6

Reflektori (searchlight)

31519000-7

Sijalice sa vlaknom i neonske sijalice

31519100-8

Sijalice sa vlaknom

31519200-9

Neonske sijalice

31520000-7

Lampe i druga svetleća tela

31521000-4

Lampe

31521100-5

Lampe za postavljanje na sto

31521200-6

Lampe za postavljanje na pod

31521300-7

Prenosne električne svetiljke

31521310-0

Svetla za upozorenje

31521320-3

Baterijske lampe

31521330-6

Prenosne električne svetiljke koje mogu ponovo da se pune

31522000-1

Svetiljke za novogodišnje jelke

31523000-8

Osvetljeni znaci i pločice sa imenima

31523100-9

Reklamna neonska svetla

31523200-0

Znaci sa stalnim porukama

31523300-1

Osvetljene pločice sa imenima

31524000-5

Plafonska ili zidna svetleća tela

31524100-6

Plafonska svetleća tela

31524110-9

Lampe za hirurške sale

31524120-2

Plafonska svetla

31524200-7

Zidna svetleća tela

31524210-0

Zidna svetla

31527000-6

Reflektori (spotlight)

31527200-8

Spoljna rasveta

31527210-1

Lanterne

31527260-6

Sistemi rasvete

31527270-9

Rasveta perona

31527300-9

Rasveta u domaćinstvu

31527400-0

Podvodna rasveta

31530000-0

Delovi lampi i svetleće opreme

31531000-7

Svetlosne sijalice

31531100-8

Električne cevi

31532000-4

Delovi lampi i svetlećih tela

31532100-5

Cevaste sijalice

31532110-8

Fluorescentne cevaste sijalice

31532120-1

Kompaktne fluorescentne cevaste sijalice

31532200-6

Svetleći prstenovi

31532210-9

Fluoroscentni svetleći prstenovi

31532300-7

Lampe sa kuglom

31532310-0

Kompaktne fluorescentne sijalice sa kuglom

31532400-8

Sijalična grla

31532500-9

Starteri za sijalice

31532510-2

Starteri za fluorescentne sijalice

31532600-0

Reaktori za sijalice

31532610-3

Reaktori za fluorescentne sijalice

31532700-1

Kugle za lampe

31532800-2

Držači za lampe

31532900-3

Fluorescentna svetla

31532910-6

Fluorescentne cevi

31532920-9

Fluorescentne sijalice u obliku kugle i cevi

31600000-2

Električna oprema i aparati

31610000-5

Električna oprema za motore i vozila

31611000-2

Setovi provodnika

31612000-9

Električna instalacija za motore

31612200-1

Elektropokretači

31612300-2

Električna oprema za signalizaciju za motore

31612310-5

Treptači blinkeri

31620000-8

Aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju

31625000-3

Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara

31625100-4

Sistemi za otkrivanje požara

31625200-5

Alarmni sistemi za dojavu požara

31625300-6

Alarmni sistemi za zaštitu od krađe

31630000-1

Magneti

31640000-4

Mašine i aparati sa posebnim funkcijama

31642000-8

Elektronski aparati za otkrivanje

31642100-9

Aparati za detekciju metalnih cevi

31642200-0

Aparati za detekciju mina

31642300-1

Aparati za detekciju plastičnih masa

31642400-2

Aparati za detekciju nemetalnih predmeta

31642500-3

Aparati za detekciju drveta

31643000-5

Akceleratori čestica

31643100-6

Linearni akceleratori

31644000-2

Razni uređaji za snimanje podataka

31645000-9

Fliper mašine

31650000-7

Izolacioni delovi

31651000-4

Elektro-izolacione trake

31660000-0

Ugljene elektrode

31670000-3

Električni delovi mašina ili aparata

31671000-0

Stakleni omotači i katodne cevi

31671100-1

Stakleni omotači

31671200-2

Katodne cevi

31680000-6

Električni materijal i pribor

31681000-3

Električni pribor

31681100-4

Električni kontakti

31681200-5

Električne pumpe

31681300-6

Električna kola

31681400-7

Električne komponente

31681410-0

Električni materijali

31681500-8

Punjači

31682000-0

Materijali za proizvodnju elektriciteta

31682100-1

Elektro ormani

31682110-4

Poklopci elektro ormana

31682200-2

Instrument table

31682210-5

Instrumenti i oprema za upravljanje

31682220-8

Miksete

31682230-1

Paneli grafičkih displeja

31682300-3

Srednjenaponska oprema

31682310-6

Srednjenaponske ploče

31682400-4

Oprema za dalekovode

31682410-7

Stubovi dalekovoda

31682500-5

Električna oprema za vanredne situacije

31682510-8

Sistemi za rezervno napajanje

31682520-1

Sistemi za isključivanje napajanja u vanrednim situacijama

31682530-4

Sistemi za napajanje u vanrednim situacijama

31682540-7

Oprema za podstanice

31700000-3

Elektronski, elektromehanički i elektrotehnički materijal

31710000-6

Elektronska oprema

31711000-3

Elektronski materijal

31711100-4

Elektronske komponente

31711110-7

Primopredajnici

31711120-0

Pretvarači (transduktori)

31711130-3

Otpornici

31711131-0

Električni otpornici

31711140-6

Elektrode

31711150-9

Električni kondenzatori

31711151-6

Konstantni kondenzatori

31711152-3

Promenljivi ili podesivi kondenzatori

31711154-0

Banke kondenzatora

31711155-7

Mreže kondenzatora

31711200-5

Elektronske table za prikazivanje rezultata

31711300-6

Elektronski sistemi za merenje vremena

31711310-9

Sistem za evidenciju prisutnosti

31711400-7

Elektronske cevi

31711410-0

Katodne cevi za televizijske prijemnike

31711411-7

Cevi za televizijske kamere

31711420-3

Mikrotalasne cevi i oprema

31711421-0

Magnetroni

31711422-7

Mikrotalasna oprema

31711423-4

Mikrotalasna radio oprema

31711424-1

Klistroni

31711430-6

Vakuumske cevi

31711440-9

Prijemne ili pojačavačke cevi

31711500-8

Delovi elektronskih sklopova

31711510-1

Delovi električnih kondenzatora

31711520-4

Delovi električnih otpornika, reostata i potenciometara

31711530-7

Delovi elektronskih cevi

31712000-0

Mikroelektronske mašine i aparati i mikrosistemi

31712100-1

Mikroelektronske mašine i aparati

31712110-4

Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi

31712111-1

Telefonske kartice

31712112-8

SIM kartice

31712113-5

Kartice sa integrisanim kolima

31712114-2

Integrisana elektronska kola

31712115-9

Mikrosklopovi

31712116-6

Mikroprocesori

31712117-3

Paketi integrisanih kola

31712118-0

Utičnice ili ugradni elementi za integrisana kola

31712119-7

Poklopci za integrisana kola

31712200-2

Mikrosistemi

31712300-3

Štampana kola

31712310-6

Opremljene ploče sa štampanim kolima

31712320-9

Neopremljene ploče sa štampanim kolima

31712330-2

Poluprovodnici

31712331-9

Fotonaponske ćelije

31712332-6

Tiristori

31712333-3

Diak elementi

31712334-0

Triak elementi

31712335-7

Spregnuti optički izolatori

31712336-4

Kristalni oscilatori

31712340-5

Diode

31712341-2

Diode za emitovanje svetlosti (LED)

31712342-9

Mikrotalasne ili diode za male signale

31712343-6

Zener (otporne) diode

31712344-3

Šotki diode

31712345-0

Tunelske diode

31712346-7

Fotoosetljive diode

31712347-4

Energetske ili solarne diode

31712348-1

Laserske diode

31712349-8

Radiofrekvencijske (RF) diode

31712350-8

Tranzistori

31712351-5

Fotoosetljivi tranzistori

31712352-2

Tranzistori sa efektom polja (FET)

31712353-9

Metal oksid popuprovodnički tranzistori sa efektom polja (MOSFET)

31712354-6

Tranzistorski čipovi

31712355-3

Bipolarni darlington ili radiofrekvencijski (RF) tranzistori

31712356-0

Jednospojni tranzistori

31712357-7

Bipolarni tranzistori sa izolovanim gejtom (IGBT)

31712358-4

Spojni tranzistori sa efektom polja (JFET)

31712359-1

Bipolarni spojni tranzistori (BIT)

31712360-1

Montirani piezoelektrični kristali

31720000-9

Elektromehanička oprema

31730000-2

Elektrotehnička oprema

31731000-9

Elektrotehnički materijal

31731100-0

Moduli

32000000-3

Radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema

32200000-5

Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju i televiziju

32210000-8

Oprema za radio difuziju

32211000-5

Produkcijska oprema za radio difuziju

32220000-1

Televizijski predajnici bez prijemnika

32221000-8

Radio-svetionici

32222000-5

Mašine za kodiranje video signala

32223000-2

Predajnici video signala

32224000-9

Predajnici za televiziju

32230000-4

Radio predajnici sa prijemnikom

32231000-1

Aparati za sistem zatvorene televizije

32232000-8

Oprema za video konferencije

32233000-5

Radio frekvencijske pojačavačke stanice

32234000-2

Kamere za sistem zatvorene televizije

32235000-9

Sistem zatvorene televizije za nadzor

32236000-6

Radio-telefoni

32237000-3

Mobilne primopredajne radio stanice (voki-toki aparati)

32240000-7

Televizijske kamere

32250000-0

Mobilni telefoni

32251000-7

Telefoni za automobile

32251100-8

Setovi za telefoniranje bez držanja u ruci ("hands-free")

32252000-4

GSM telefoni

32252100-5

Mobilni telefoni koji se koriste bez držanja u ruci

32252110-8

Bežični mobilni telefoni koji se koriste bez držanja u ruci

32260000-3

Oprema za prenos podataka

32270000-6

Digitalni aparati za prenos

32300000-6

Televizijski i radio prijemnici i uređaji za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike

32310000-9

Prijemnici za radio difuziju

32320000-2

Televizijska i audiovizuelna oprema

32321000-9

Oprema za televizijsku projekciju

32321100-0

Filmska oprema

32321200-1

Audiovizuelna oprema

32321300-2

Audiovizuelni materijal

32322000-6

Multimedijska oprema

32323000-3

Video monitori

32323100-4

Video monitori u boji

32323200-5

Monohromatski video monitori

32323300-6

Video oprema

32323400-7

Oprema za reprodukciju video sadržaja

32323500-8

Sistem za video nadzor

32324000-0

Televizori

32324100-1

Televizori u boji

32324200-2

Monohromatski televizori

32324300-3

Televizijska oprema

32324310-6

Satelitske antene

32324400-4

Televizijske antene

32324500-5

Video tjuneri

32324600-6

Digitalne TV kutije

32330000-5

Uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka i slike

32331000-2

Gramofoni

32331100-3

Gramofoni sa pojačalom

32331200-4

Kasetofoni

32331300-5

Uređaji za reprodukciju zvuka

32331500-7

Uređaji za snimanje (rekorderi)

32331600-8

Uređaji za reprodukciju MP3 datoteka

32332000-9

Magnetofoni

32332100-0

Diktafoni

32332200-1

Telefoni sekretarice

32332300-2

Uređaji za snimanje zvuka

32333000-6

Uređaji za snimanje ili reprodukciju slike

32333100-7

Video rekorderi

32333200-8

Video kamkorderi

32333300-9

Uređaji za reprodukciju slike

32333400-0

Uređaji za reprodukciju video zapisa (video plejeri)

32340000-8

Mikrofoni i zvučnici

32341000-5

Mikrofoni

32342000-2

Zvučnici

32342100-3

Slušalice

32342200-4

Slušalice-bubice

32342300-5

Kompleti mikrofona i zvučnika

32342400-6

Akustični uređaji

32342410-9

Zvučna oprema

32342411-6

Mini zvučnici

32342412-3

Zvučnici

32342420-2

Studijska mikserska konzola

32342430-5

Sistem za komprimovanje govora

32342440-8

Sistem za govornu poštu

32342450-1

Uređaji za snimanje glasa

32343000-9

Pojačavači

32343100-0

Audio-frekventni pojačavači

32343200-1

Megafoni

32344000-6

Prijemnici za radio-telefoniju ili radio-telegrafiju

32344100-7

Prenosivi prijemnici za pozivanje i pejdžerovanje

32344110-0

Sistemi za snimanje glasovnih poziva

32344200-8

Radio prijemnici

32344210-1

Radio oprema

32344220-4

Radio pejdžeri

32344230-7

Radio stanice

32344240-0

Radio toranj

32344250-3

Radijske instalacije

32344260-6

Radio oprema i oprema za multipleksiranje

32344270-9

Upravljački sistemi za radio i telefoniju

32344280-2

Prenosivi radio uređaji

32350000-1

Delovi audio i video opreme

32351000-8

Pribor za audio i video opremu

32351100-9

Oprema za video montažu

32351200-0

Ekrani

32351300-1

Pribor za audio opremu

32351310-4

Audio-kasete

32352000-5

Antene i reflektori

32352100-6

Delovi radio i radarske opreme

32352200-7

Rezervni delovi i pribor za radar

32353000-2

Zvučni zapisi

32353100-3

Gramofonske ploče

32353200-4

Muzičke kasete

32354000-9

Filmovi

32354100-0

Film za radiološko snimanje

32354110-3

Film za rendgensko snimanje

32354120-6

Plavi diazo filmovi

32354200-1

Kinematografski film

32354300-2

Fotografski filmovi

32354400-3

Plan - film za trenutnu (brzu) fotografiju

32354500-4

Video filmovi

32354600-5

Video kasete

32354700-6

Video trake

32354800-7

Prozirna prijanjajuća folija

32360000-4

Oprema za interfon

32400000-7

Mreže

32410000-0

Lokalna mreža

32411000-7

Lokalna (prstenasta) mreža ("token’ring")

32412000-4

Komunikaciona mreža

32412100-5

Telekomunikaciona mreža

32412110-8

Internet mreža

32412120-1

Intranet mreža

32413000-1

Integrisana mreža

32413100-2

Mrežni ruteri

32415000-5

Eternet mreža

32416000-2

ISDN mreža

32416100-3

ISDX mreža

32417000-9

Multimedijalne mreže

32418000-6

Radio mreža

32420000-3

Mrežna oprema

32421000-0

Mrežni kablovi

32422000-7

Mrežne komponente

32423000-4

Mrežna hab

32424000-1

Mrežna infrastruktura

32425000-8

Mrežni operativni sistem

32426000-5

Sistem objavljivanja na mreži

32427000-2

Mrežni sistem

32428000-9

Mrežna nadgradnja (upgrade)

32429000-6

Oprema za telefonsku mrežu

32430000-6

Širokopojasna mreža

32440000-9

Telemetrijska i terminalna oprema

32441000-6

Telemetrijska oprema

32441100-7

Sistem telemetrijskog nadzora

32441200-8

Telemetrijska i oprema za upravljanje

32441300-9

Telematski sistem

32442000-3

Terminalna oprema

32442100-4

Terminalne ploče

32442200-5

Terminalne kutije

32442300-6

Emulatori terminala

32442400-7

Konektorski blokovi

32500000-8

Telekomunikaciona oprema i materijal

32510000-1

Sistemi za bežičnu telekomunikaciju

32520000-4

Telekomunikacioni kablovi i oprema

32521000-1

Telekomunikacioni kablovi

32522000-8

Telekomunikaciona oprema

32523000-5

Telekomunikacioni objekti (sredstva)

32524000-2

Telekomunikacioni sistemi

32530000-7

Oprema u vezi sa satelitskom komunikacijom

32531000-4

Satelitska komunikaciona oprema

32532000-1

Satelitski tanjiri

32533000-8

Satelitske zemaljske stanice

32534000-5

Satelitske platforme

32540000-0

Komutacione table

32541000-7

Oprema za komutacione table

32542000-4

Ploče za komutacione table

32543000-1

Telefonske komutacione centrale

32544000-8

PABX oprema

32545000-5

PABX sistemi

32546000-2

Digitalna komutaciona oprema

32546100-3

Digitalne komutacione table

32547000-9

Vakuumske komutacione table

32550000-3

Telefonska oprema

32551000-0

Telefonski kablovi i pripadajuća oprema

32551100-1

Telefonski priključci

32551200-2

Telefonske centrale

32551300-3

Telefonski naglavni setovi

32551400-4

Telefonska mreža

32551500-5

Telefonski kablovi

32552000-7

Električni aparati za žičnu telefoniju ili žičnu telegrafiju

32552100-8

Telefonski aparati

32552110-1

Bezgajtanski telefonski aparati

32552120-4

Telefonski aparati za pozive u hitnim situacijama

32552130-7

Javni telefoni

32552140-0

Oprema za telefonske govornice

32552150-3

Telefoni za slabovide osobe

32552160-6

Telefoni za osobe sa oštećenim sluhom

32552200-9

Teleprinteri

32552300-0

Telefonski ili telegrafski komutacioni aparati

32552310-3

Digitalne telefonske centrale

32552320-6

Multiplekseri

32552330-9

Telefonski komutacioni aparati

32552400-1

Aparati za konverziju audio-frekventnog signala

32552410-4

Modemi

32552420-7

Frekventni konverter

32552430-0

Oprema za kodiranje

32552500-2

Aparati za teletekst

32552510-5

Terminali za videotekst

32552520-8

Oprema za teleks

32552600-3

Interfonski telefoni

32553000-4

Delovi telefonskih ili telegrafkih uređaja

32560000-6

Materijal od optičkih vlakana

32561000-3

Konektori za optička vlakna

32562000-0

Kablovi od optičkih vlakana

32562100-1

Kablovi od optičkih vlakana za prenos informacija

32562200-2

Optički telekomunikacioni kablovi

32562300-3

Kablovi od optičkih vlakana za prenos podataka

32570000-9

Komunikaciona oprema

32571000-6

Komunikaciona infrastruktura

32572000-3

Komunikacioni kabl

32572100-4

Komunikacioni kabl sa višestrukim električnim provodnicima

32572200-5

Komunikacioni kabl sa koaksijalnim provodnicima

32572300-6

Komunikacioni kabl za posebne namene

32573000-0

Sistem za upravljanje komunikacijama

32580000-2

Oprema za rad sa podacima

32581000-9

Oprema za komunikaciju u sistemu prenosa podataka

32581100-0

Kabl za prenos podataka

32581110-3

Kabl za prenos podataka sa višestrukim električnim provodnicima

32581120-6

Kabl za prenos podataka sa koaksijalnim provodnicima

32581130-9

Kabl za prenos podataka za posebne namene

32581200-1

Oprema za telefaks

32581210-4

Pribor i komponente opreme za telefaks

32582000-6

Nosači podataka

32583000-3

Medijumi za prenos podataka i zvuka

32584000-0

Medijumi za prenos podataka

33000000-0

Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu

33100000-1

Medicinska oprema

33110000-4

Oprema za vizualizaciju namenjena medicini, zubarstvu i veterini

33111000-1

Rendgenski uređaji

33111100-2

Rendgenski stolovi

33111200-3

Rendgenske radne stanice

33111300-4

Uređaji za obradu rendgenskih zraka

33111400-5

Uređaji za rendgensku fluoroskopiju

33111500-6

Rendgenski uređaji za zubarstvo

33111600-7

Uređaji za radiografiju

33111610-0

Jedinice koje rade na principu magnetne rezonance

33111620-3

Gama kamere

33111640-9

Termografi

33111650-2

Uređaji za mamografiju

33111660-5

Denzitometri za kosti

33111700-8

Komora za angiografiju

33111710-1

Materijal za angiografiju

33111720-4

Uređaji za angiografiju

33111721-1

Uređaji za digitalnu angiografiju

33111730-7

Materijal za angioplastiku

33111740-0

Uređaji za angioplastiku

33111800-9

Sistem za rendgensku dijagnostiku

33112000-8

Oprema za akustično, ultrazvučno i doplersko snimanje

33112100-9

Uređaj za ispitivanje srca ultrazvukom

33112200-0

Ultrazvučna jedinica

33112300-1

Ultrazvučni skeneri

33112310-4

Kolor dopler uređaj

33112320-7

Oprema za dopler uređaj

33112330-0

Ehoencefalograf

33112340-3

Ehokardiograf

33113000-5

Oprema koja radi na principu magnetne rezonance

33113100-6

Skeneri koji rade na principu magnetne rezonance

33113110-9

Skeneri koji rade na principu nuklearne magnetne rezonance

33114000-2

Spektroskopski uređaji

33115000-9

Tomografski uređaji

33115100-0

CT skeneri

33115200-1

CAT skeneri

33120000-7

Sistemi za beleženje i uređaji za ispitivanje

33121000-4

Sistem dugoročnog ambulantnog beleženja

33121100-5

Elektroencefalograf

33121200-6

Scintilografi

33121300-7

Elektromiograf

33121400-8

Audiometri

33121500-9

Elektrokardiogram

33122000-1

Oftalmološka oprema

33123000-8

Kardiovaskularni uređaji

33123100-9

Tenizometar

33123200-0

Elektrokardiografski uređaji

33123210-3

Uređaji za srčani monitoring

33123220-6

Uređaji za koronarnu angiografiju

33123230-9

Kardiograf

33124000-5

Dijagnostički i radiodijagnostički uređaji i materijali

33124100-6

Dijagnostički uređaji

33124110-9

Dijagnostički sistemi

33124120-2

Ultarazvučni dijagnostički uređaji

33124130-5

Dijagnostički materijal

33124131-2

Trake sa reagensima

33124200-7

Radiodijagnostički uređaji

33124210-0

Radiodijagnostički materijal

33125000-2

Urologija, uređaji za pretrage

33126000-9

Stomatološki uređaji

33127000-6

Uređaji za imunološke analize

33128000-3

Medicinski laser, osim za operacije

33130000-0

Zubarski i sub-specijalistički instrumenti i aparati

33131000-7

Zubarski ručni instrumenti

33131100-8

Zubarski hirurški instrumenti

33131110-1

Zubarska klešta, četkice, retraktori i glačalice

33131111-8

Zubarska klešta za sečenje

33131112-5

Zubarske radne četkice

33131113-2

Zubarski retraktori

33131114-9

Zubarske glačalice

33131120-4

Zubarski kriohirurški instrumenti, merači, elevatori i ekskavatori

33131121-1

Zubarske kriohirurške jedinice

33131122-8

Zubarski merači dubine

33131123-5

Zubarski elevatori

33131124-2

Zubarski ekskavatori

33131130-7

Zubarski zaštitnici za prste i zubarska klešta

33131131-4

Zubarski zaštitnici za prste

33131132-1

Zubarska klešta

33131140-0

Zubarska ogledala i kvakice za nerve

33131141-7

Zubarska ogledala

33131142-4

Zubarske kvakice za nerve

33131150-3

Ekstraktori korena, skaleri i vage

33131151-0

Ekstraktori korena

33131152-7

Zubarski skaleri

33131153-4

Zubarska vaga

33131160-6

Zubarske makaze i noževi

33131161-3

Zubarske makaze

33131162-0

Zubarski noževi

33131170-9

Zubarske špatule, kleštanca-pincete i noževi za modeliranje

33131171-6

Zubarske špatule

33131172-3

Zubarska kleštanca-pincete

33131173-0

Zubarski noževi za modeliranje

33131200-9

Zubarska igla za šivenje

33131300-0

Zubarski instrumenti za jednokratnu upotrebu

33131400-1

Zubarska sonda

33131500-2

Zubarski instrumenti za ekstrakciju

33131510-5

Zubarske bušilice

33131600-3

Zubarski instrument za plombiranje

33132000-4

Zubarski implanti

33133000-1

Pribor za zubarske otiske

33134000-8

Endodontski pribor

33135000-5

Ortodontski uređaji

33136000-2

Instrumenti za bušenje i brušenje

33137000-9

Pribor za zubarsku profilaksu

33138000-6

Proizvodi za zubnu protetiku i oblaganje

33138100-7

Veštačke vilice

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

33141000-0

Medicinski nehemijski potrošni materijali i hematološki potrošni materijali, za jednokratnu upotrebu

33141100-1

Pripremljeni zavoji, materijali za stezanje, šivenje, ligature

33141110-4

Pripremljeni zavoji

33141111-1

Lepljivi zavoji

33141112-8

Gips

33141113-4

Zavoji

33141114-2

Medicinska gaza

33141115-9

Medicinska vata

33141116-6

Pakovanja pripremljenih zavoja

33141117-3

Vata

33141118-0

Maramice

33141119-7

Komprese

33141120-7

Materijali za stezanje, šivenje, ligature

33141121-4

Pribor za hirurško ušivanje

33141122-1

Hirurške štipaljke - kopče

33141123-8

Posude za odlaganje oštrih predmeta

33141124-5

Jastučići za oštre predmete

33141125-2

Materijal za hirurško šivenje

33141126-9

Ligature

33141127-6

Sredstva koja se mogu apsorbovati i koja se koriste za zaustavljanje krvarenja

33141128-3

Igle za ušivanje

33141200-2

Kateteri

33141210-5

Balon kateteri

33141220-8

Kanile

33141230-1

Dilatori

33141240-4

Pribor za katetere

33141300-3

Uređaji za venopunkciju i uzorkovanje krvi

33141310-6

Špricevi

33141320-9

Medicinske igle

33141321-6

Igle za anesteziju

33141322-3

Igle za arterije

33141323-0

Igle za biopsiju

33141324-7

Igle za dijalizu

33141325-4

Igle za fistule

33141326-1

Igle za radiološke postupke

33141327-8

Igle sa izlaznim ventilom

33141328-5

Epiduralne igle

33141329-2

Igle za amniocentezu

33141400-4

Rezači žice i hirurški noževi, hirurške rukavice

33141410-7

Rezači žice i hirurški noževi

33141411-4

Skalpeli i sečiva

33141420-0

Hirurške rukavice

33141500-5

Hematološki potrošni materijal

33141510-8

Proizvodi od krvi

33141520-1

Ekstrakti plazme

33141530-4

Krvni koagulanti

33141540-7

Albumin

33141550-0

Heparin

33141560-3

Ljudski organi

33141570-6

Ljudska krv

33141580-9

Životinjska krv

33141600-6

Posude i kesice za prikupljanje i drenažu, kompleti

33141610-9

Kese za sakupljanje

33141613-0

Kese za krv

33141614-7

Kese za plazmu

33141615-4

Kese za urin

33141620-2

Medicinski kompleti

33141621-9

Kompleti za inkontinenciju

33141622-6

Kompleti za prevenciju od HIV

33141623-3

Kutije za prvu pomoć

33141624-0

Kompleti pripremljeni za neposrednu primenu

33141625-7

Dijagnostički kompleti

33141626-4

Kompleti za doziranje

33141630-5

Filteri za krvnu plazmu

33141640-8

Drenovi

33141641-5

Sonde

33141642-2

Pribor za drenažu

33141700-7

Ortopedski materijal

33141710-0

Štake

33141720-3

Pomagala za hodanje

33141730-6

Hirurške kragne

33141740-9

Ortopedska obuća

33141750-2

Veštački zglobovi

33141760-5

Šine

33141770-8

Sprave za prelome, čivije i pločice

33141800-8

Zubarski potrošni materijali

33141810-1

Materijali za zubarska punila

33141820-4

Zubi

33141821-1

Zubi od porcelana

33141822-8

Zubi od akrila

33141830-7

Cementna osnova

33141840-0

Zubarski hemostatici

33141850-3

Proizvodi za zubnu higijenu

33141900-9

Lancete za krv

33150000-6

Uređaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu terapiju

33151000-3

Uređaji i materijal za radioterapiju

33151100-4

Uređaji za terapiju gama zracima

33151200-5

Uređaji za rendgensku terapiju

33151300-6

Spektrograf

33151400-7

Materijal za radioterapiju

33152000-0

Inkubatori

33153000-7

Aparat za razbijanje kamenaca

33154000-4

Uređaji za mehanoterapiju

33155000-1

Uređaji za fizikalnu terapiju

33156000-8

Uređaji za psihološka testiranja

33157000-5

Uređaji za gasnu terapiju i respiratorni uređaji

33157100-6

Medicinske gasne maske

33157110-9

Maska za kiseonik

33157200-7

Kompleti za davanje kiseonika

33157300-8

Šatori sa kiseonikom

33157400-9

Medicinski uređaji za disanje

33157500-0

Hiperbarične komore

33157700-2

Ovlaživači za terapiju kiseonikom

33157800-3

Jedinica za davanje kiseonika

33157810-6

Jedinica za terapiju kiseonikom

33158000-2

Elektroterapija, elektromagnetna terapija i mehanoterapija

33158100-3

Elektromagnetna jedinica

33158200-4

Uređaji za elektroterapiju

33158210-7

Stimulatori

33158300-5

Medicinski uređaji koji rade na principu ultraljubičastog zračenja

33158400-6

Jedinica za mehanoterapiju

33158500-7

Medicinski uređaji koji rade na principu infracrvenog zračenja

33159000-9

Sistem za kliničku hemiju

33160000-9

Operaciona tehnika

33161000-6

Jedinica za elektrohirurgiju

33162000-3

Uređaji i instrumenti za operacione sale

33162100-4

Uređaji za operacione sale

33162200-5

Instrumenti za operacione sale

33163000-0

Šatori za medicinske namene

33164000-7

Uređaji za celioskopiju

33164100-8

Kolposkop

33165000-4

Uređaji za kriohirurgiju i krioterapiju

33166000-1

Uređaji za dermatologiju

33167000-8

Operacione lampe

33168000-5

Uređaji za endoskopiju i endoskopsku hirurgiju

33168100-6

Endoskopi

33169000-2

Hirurški instrumenti

33169100-3

Hirurški laseri

33169200-4

Hirurške korpe

33169300-5

Hirurške tacne

33169400-6

Hirurške posude

33169500-7

Hirurški sistemi za nadzor i praćenje

33170000-2

Anestezija i reanimacija

33171000-9

Instrumenti za anesteziju i reanimaciju

33171100-0

Instrumenti za anesteziju

33171110-3

Maska za anesteziju

33171200-1

Instrumenti za reanimaciju

33171210-4

Maska za reanimaciju

33171300-2

Epiduralni kompleti ili pakovanja

33172000-6

Uređaji za anesteziju i reanimaciju

33172100-7

Uređaji za anesteziju

33172200-8

Uređaji za reanimaciju

33180000-5

Funkcionalna podrška

33181000-2

Uređaji za podržavanje renalne funkcije

33181100-3

Uređaji za hemodijalizu

33181200-4

Filteri za dijalizu

33181300-5

Individualni monitori za hemodijalizu

33181400-6

Uređaji za hemodijalizu više pacijenata

33181500-7

Potrošni materijal za lečenje bubrežne insuficijencije

33181510-0

Renalni fluidi

33181520-3

Potrošni materijal za renalnu dijalizu

33182000-9

Uređaji za stimulaciju srčane funkcije

33182100-0

Defibrilator

33182200-1

Uređaji za stimulaciju rada srca

33182210-4

Elektrostimulator srca (pejsmejker)

33182220-7

Srčani zalisci

33182230-0

Komore

33182240-3

Delovi i pribor za elektrostimulator srca (pejsmejker)

33182241-0

Baterije za pejsmejkere

33182300-2

Uređaji za kardiohirurgiju

33182400-3

Kardiološki rendgenski sistem

33183000-6

Ortopedska pomagala

33183100-7

Ortopedski implanti

33183200-8

Ortopedske proteze

33183300-9

Uređaji za osteosintezu

33184000-3

Veštački delovi tela

33184100-4

Hirurški implanti

33184200-5

Vaskularne proteze

33184300-6

Veštački delovi srca

33184400-7

Proteze dojke

33184410-0

Unutrašnje proteze dojke

33184420-3

Spoljašnje proteze dojke

33184500-8

Koronarne endoproteze

33184600-9

Veštačke oči

33185000-0

Aparati za poboljšanje sluha

33185100-1

Delovi i pribor za aparate za poboljšanje sluha

33185200-2

Kohlearni implanti

33185300-3

Otolaringološki implantat

33185400-4

Veštački grkljan

33186000-7

Jedinica za vantelesni krvotok

33186100-8

Oksigenerator

33186200-9

Grejanje krvi i tečnosti

33190000-8

Razni medicinski uređaji i proizvodi

33191000-5

Uređaji za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu

33191100-6

Sterilizator

33191110-9

Autoklavi

33192000-2

Medicinski nameštaj

33192100-3

Kreveti za medicinsku upotrebu

33192110-6

Ortopedski kreveti

33192120-9

Bolnički kreveti

33192130-2

Kreveti sa ugrađenim motorom

33192140-5

Ležajevi za psihijatrijsku terapiju

33192150-8

Terapeutski kreveti

33192160-1

Nosila

33192200-4

Medicinski stolovi

33192210-7

Stolovi za preglede

33192230-3

Operacioni stolovi

33192300-5

Medicinski nameštaj osim kreveta i stolova

33192310-8

Uređaji za istezanje ili podizanje na medicinskim krevetima

33192320-1

Držači bočica za urin

33192330-4

Kompleti za transfuziju

33192340-7

Nameštaj za operacione sale osim stolova

33192350-0

Ormari za medicinske kulture

33192400-6

Zubarske radne stanice

33192410-9

Zubarske stolice

33192500-7

Epruvete

33192600-8

Oprema za podizanje pacijenta u zdravstvenoj nezi

33193000-9

Kolica, stolice i prateći uređaji, za invalide

33193100-0

Kolica i stolice, za invalide

33193110-3

Kolica za invalide

33193120-6

Stolice za invalide

33193121-3

Stolice sa ugrađenim motorom, za invalide

33193200-1

Delovi i pribor za vozila, kolica i stolice za invalide

33193210-4

Delovi i oprema za kolica za invalide

33193211-1

Motori za kolica za invalide

33193212-8

Upravljački uređaji za kolica za invalide

33193213-5

Kontrolni uređaji za kolica za invalide

33193214-2

Šasije za kolica za invalide

33193220-7

Delovi i pribor za stolice za invalide

33193221-4

Jastuci za stolice za invalide

33193222-1

Ramovi za stolice za invalide

33193223-8

Sedišta za stolice za invalide

33193224-5

Točkovi za stolice za invalide

33193225-2

Gume za stolice za invalide

33194000-6

Uređaji i instrumenti za transfuziju i infuziju

33194100-7

Uređaji i instrumenti za infuziju

33194110-0

Infuzione pumpe

33194120-3

Materijal za infuziju

33194200-8

Uređaji i instrumenti za transfuziju

33194210-1

Uređaji za transfuziju krvi

33194220-4

Materijal za transfuziju krvi

33195000-3

Sistem za praćenje pacijenata

33195100-4

Monitori

33195110-7

Respiratorni monitori

33195200-5

Centralna stanica za praćenje

33196000-0

Medicinska pomagala

33196100-1

Uređaji za starije osobe

33196200-2

Uređaji za invalide

33197000-7

Računarska oprema za medicinu

33198000-4

Proizvodi od hartije, za bolnice

33198100-5

Komprese od hartije

33198200-6

Vrećice ili omoti za sterilizaciju, od hartije

33199000-1

Medicinski proizvodi od tekstilnih materijala

33600000-6

Farmaceutski proizvodi

33610000-9

Medicinski proizvodi za probavni trakt i metabolizam

33611000-6

Medicinski proizvodi za poremećaje izazvane kiselinom

33612000-3

Medicinski proizvodi za poremećaje gastrointestinalne funkcije

33613000-0

Laksativi

33614000-7

Sredstva protiv dijareje, crevnih upala i infekcija

33615000-4

Lekovi za lečenje dijabetesa

33615100-5

Insulin

33616000-1

Vitamini

33616100-2

Provitamini

33617000-8

Mineralni dodaci

33620000-2

Medicinski proizvodi za krv, organe koji proizvode krv i kardiovaskularni sistem

33621000-9

Medicinski proizvodi za krv i organe koji proizvode krv

33621100-0

Antitrombotici

33621200-1

Antihemoragici

33621300-2

Preparati protiv anemije

33621400-3

Zamene za krv i perfuzioni rastvori

33622000-6

Medicinski proizvodi za kardiovaskularni sistem

33622100-7

Medicinski proizvodi za kardiološku terapiju

33622200-8

Medicinski proizvodi protiv povišenog krvnog pritiska

33622300-9

Diuretici

33622400-0

Vazoprotektori

33622500-1

Proizvodi protiv hemoroida, za topikalnu primenu

33622600-2

Beta blokatori

33622700-3

Blokatori kalcijumskih kanala

33622800-4

Sredstva koja deluju na renin-angiotenzinski sistem

33630000-5

Medicinski proizvodi za dermatologiju i mišićno-koštani sistem

33631000-2

Medicinski proizvodi za dermatologiju

33631100-3

Antifungicidi za primenu u dermatologiji

33631110-6

Salicilne kiseline

33631200-4

Emolijensi i zaštitna sredstva

33631300-5

Antipsoriatici

33631400-6

Antibiotici i hemoterapijska sredstva za primenu u dermatologiji

33631500-7

Kortikosteroidi za primenu u dermatologiji i dermatološki preparati

33631600-8

Antiseptici i dezinfektanti

33631700-9

Preparati protiv akni

33632000-9

Medicinski proizvodi za mišićno-koštani sistem

33632100-0

Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

33632200-1

Mišićni relaksanti

33632300-2

Preparati protiv gihta

33640000-8

Medicinski proizvodi za genitourinarni sistem i hormone

33641000-5

Medicinski proizvodi za genitourinarni sistem i polne hormone

33641100-6

Ginekološka antiinfekcijska sredstva i antiseptici

33641200-7

Ostala ginekološka sredstva

33641300-8

Polni hormoni i modulatori genitalnog sistema

33641400-9

Sredstva za kontracepciju

33641410-2

Oralna sredstva za kontracepciju

33641420-5

Hemijska sredstva za kontracepciju

33642000-2

Sistemski hormonski preparati, osim polnih hormona

33642100-3

Hormoni hipofize, hipotalamusa i analozi

33642200-4

Kortikosteroidi za sistemsku primenu

33642300-5

Medicinski proizvodi za terapiju tiroidne žlezde

33650000-1

Opšta antiinfekcijska sredstva za sistemsku primenu, vakcine, antineoplastična sredstva i imunomodulatori

33651000-8

Opšta antiinfekcijska sredstva za sistemsku primenu i vakcine

33651100-9

Antibakterijska sredstva za sistemsku primenu

33651200-0

Antimikotici za sistemsku primenu

33651300-1

Antimikobakterijska sredstva

33651400-2

Antivirotici za sistemsku primenu

33651500-3

Imunoserumi i imunoglobulini

33651510-6

Antiserumi

33651520-9

Imunoglobini

33651600-4

Vakcine

33651610-7

Vakcina protiv difterije-pertusisa-tetanusa

33651620-0

Vakcina protiv difterije-tetanusa

33651630-3

BSG vakcina (suva)

33651640-6

Vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole

33651650-9

Vakcina protiv tifusa

33651660-2

Vakcina protiv gripa

33651670-5

Vakcina protiv dečije paralize

33651680-8

Vakcina protiv hepatitisa B

33651690-1

Vakcine za upotrebu u veterini

33652000-5

Antineoplastična sredstva i imunomodulatori

33652100-6

Antineoplastična sredstva

33652200-7

Medicinski proizvodi u endokrinoj terapiji

33652300-8

Imunosupresivna sredstva

33660000-4

Medicinski proizvodi za nervni sistem i senzorne organe

33661000-1

Medicinski proizvodi za nervni sistem

33661100-2

Anestetici

33661200-3

Analgetici

33661300-4

Antiepileptici

33661400-5

Medicinski proizvodi protiv Parkinsonove bolesti

33661500-6

Psiholeptici

33661600-7

Psihoanaleptici

33661700-8

Ostali medicinski proizvodi za nervni sistem

33662000-8

Medicinski proizvodi za senzorne organe

33662100-9

Medicinski proizvodi u oftalmologiji

33670000-7

Medicinski proizvodi za respiratorni sistem

33673000-8

Medicinski proizvodi za opstruktivne bolesti disajnih puteva

33674000-5

Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada

33675000-2

Antihistaminici za sistemsku primenu

33680000-0

Farmaceutski proizvodi

33681000-7

Cucle, veštačke bradavice i slični proizvodi za bebe

33682000-4

Gumene pločice

33683000-1

Gumeni jastuci

33690000-3

Razni medicinski proizvodi

33691000-0

Antiparazitski proizvodi, insekticidi i repelenti

33691100-1

Antiprotozoici

33691200-2

Antihelmintici

33691300-3

Ektoparaziticidi, uključujući skabicide, insekticide i repelente

33692000-7

Medicinski rastvori

33692100-8

Infuzioni rastvori

33692200-9

Proizvodi za parenteralnu ishranu

33692210-2

Rastvori za parenteralno hranjenje

33692300-0

Enteralna hrana

33692400-1

Perfuzioni rastvori

33692500-2

Injekcioni rastvori

33692510-5

Intravenski fluidi

33692600-3

Galenski rastvori

33692700-4

Glukozni rastvori

33692800-5

Rastvori za dijalizu

33693000-4

Ostali terapeutski proizvodi

33693100-5

Toksini

33693200-6

Zamena za nikotin

33693300-7

Lečenje bolesti zavisnosti

33694000-1

Dijagnostički agensi

33695000-8

Svi ostali neterapeutski proizvodi

33696000-5

Reagensi i kontrasti

33696100-6

Reagensi za određivanje krvne grupe

33696200-7

Reagensi za testiranje krvi

33696300-8

Hemijski reagensi

33696400-9

Izotopski reagensi

33696500-0

Laboratorijski reagensi

33696600-1

Reagensi za elektroforezu

33696700-2

Urološki reagensi

33696800-3

Kontrasti za rendgensko snimanje

33697000-2

Medicinski preparati osim zubarskog potrošnog materijala

33697100-3

Preparati za klistir

33697110-6

Cementi za rekonstrukciju kostiju

33698000-9

Klinički proizvodi

33698100-0

Mikrobiološke kulture

33698200-1

Žlezde i njihovi ekstrakti

33698300-2

Peptičke materije

33700000-7

Proizvodi za ličnu negu

33710000-0

Parfemi, toaletni proizvodi i kondomi

33711000-7

Parfemi i toaletni proizvodi

33711100-8

Toaletne vode

33711110-1

Deodoransi

33711120-4

Antiperspiranti

33711130-7

Kolonjske vode

33711140-0

Mirisi

33711150-3

Ružina vodica

33711200-9

Preparati za šminkanje

33711300-0

Preparati za manikir ili pedikir

33711400-1

Proizvodi za ulepšavanje

33711410-4

Vateni štapići

33711420-7

Kompleti za šminkanje

33711430-0

Jednokratne maramice za ličnu negu

33711440-3

Preparat za negu usana

33711450-6

Tetovaže

33711500-2

Proizvodi za negu kože

33711510-5

Proizvodi za zaštitu od sunca

33711520-8

Gelovi za kupanje

33711530-1

Kape za tuširanje

33711540-4

Parafarmaceutske kreme ili losioni

33711600-3

Preparati i proizvodi za kosu

33711610-6

Šamponi

33711620-9

Češljevi

33711630-2

Perike

33711640-5

Kozmetički kompleti

33711700-4

Proizvodi i preparati za usnu ili zubnu higijenu

33711710-7

Četkice za zube

33711720-0

Paste za zube

33711730-3

Čačkalice

33711740-6

Tečnosti za ispiranje usta

33711750-9

Osveživači daha

33711760-2

Zubni konac

33711770-5

Glodalice, laže i varalice za bebe

33711780-8

Tablete za čišćenje veštačkih vilica

33711790-1

Kompleti za negu zuba

33711800-5

Preparati za brijanje

33711810-8

Kreme za brijanje

33711900-6

Sapuni

33712000-4

Kondomi

33713000-1

Proizvodi za negu stopala

33720000-3

Brijači i kompleti za manikir ili pedikir

33721000-0

Brijači

33721100-1

Sečiva brijača

33721200-2

Aparati za brijanje

33722000-7

Kompleti za manikir ili pedikir

33722100-8

Kompleti za manikir

33722110-1

Pribor za manikir

33722200-9

Kompleti za pedikir

33722210-2

Pribor za pedikir

33722300-0

Šnale za kosu

33730000-6

Proizvodi za negu očiju i korektivna sočiva

33731000-3

Kontaktna sočiva

33731100-4

Korektivna sočiva

33731110-7

Intraokularna sočiva

33731120-0

Sočiva za naočare

33732000-0

Tečnosti za kontaktna sočiva

33733000-7

Naočare za sunce

33734000-4

Naočare

33734100-5

Okviri za naočare

33734200-6

Sočiva od stakla za naočare

33735000-1

Sigurnosne naočare

33735100-2

Zaštitne naočare

33735200-3

Okviri i držači za zaštitne naočare

33740000-9

Proizvodi za negu ruku i noktiju

33741000-6

Proizvodi za negu ruku

33741100-7

Sredstvo za čišćenje ruku

33741200-8

Losioni za ruke i telo

33741300-9

Sanitarna sredstva za ruke

33742000-3

Proizvodi za negu noktiju

33742100-4

Grickalice za nokte

33742200-5

Lak za nokte

33750000-2

Proizvodi za negu beba

33751000-9

Pelene za jednokratnu upotrebu

33752000-6

Upijajući ulošci za negu

33760000-5

Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete

33761000-2

Toaletna hartija

33762000-9

Papirne maramice

33763000-6

Peškiri za ruke, od hartije

33764000-3

Salvete od hartije

33770000-8

Hartija za higijensku upotrebu

33771000-5

Higijenski proizvodi od hartije

33771100-6

Higijenski ulošci ili tamponi

33771200-7

Ulošci za pelene od hartije

33772000-2

Proizvodi od hartije za jednokratnu upotrebu

33790000-4

Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski predmeti od stakla

33791000-1

Proizvodi od stakla za higijenske namene

33792000-8

Proizvodi od stakla za farmaceutske namene

33793000-5

Proizvodi od stakla za laboratorijske namene

33900000-9

Oprema i materijal za obdukcije i mrtvačnice

33910000-2

Instrumenti i materijal za seciranje u patologiji

33911000-9

Makaze za obdukciju

33912000-6

Pribor za obdukciono seciranje

33912100-7

Klešta za obdukciono seciranje

33913000-3

Detektori metaka kod obdukcija

33914000-0

Konci, igle ili hvataljke za obdukcije

33914100-1

Konci za obdukciju

33914200-2

Igle za obdukciju

33914300-3

Hvataljke za obdukciju

33915000-7

Detektori vena kod obdukcije

33916000-4

Listovi za testere ili pribor za obdukciju

33916100-5

Testere za obdukciju

33917000-1

Ploče ili podloge za seciranje

33918000-8

Kutije za hirurške instrumente ili pribor za obdukciju

33919000-5

Rolne za hirurške instrumente ili pribor za obdukciju

33920000-5

Oprema i materijal za obdukciju

33921000-2

Kolektori koštanog praha

33922000-9

Vreće za transport leševa

33923000-6

Nasloni za glavu, ploče za telo ili viseće vage, za obdukciju

33923100-7

Nasloni za glavu, za obdukciju

33923200-8

Ploče za telo, za obdukciju

33923300-9

Viseće vage, za obdukciju

33924000-3

Ispitni kompleti za infektivne bolesti, za obdukciju

33925000-0

Identifikacione oznake ili narukvice za obdukciju

33926000-7

Vakuumski aspiratori ili creva za sakupljanje tečnosti, za obdukciju

33927000-4

Rektalni termometri za obdukciju

33928000-1

Uređaji za ispravljanje prstiju kod leševa

33929000-8

Kompleti sa ispunjenje tkiva kod leševa

33930000-8

Nameštaj za obdukcije

33931000-5

Sabirne radne stanice ili pribor za obdukciju

33932000-2

Korita ili pribor za obdukciju

33933000-9

Stolovi ili pribor za obdukciju

33933100-0

Stolovi za obdukciju

33934000-6

Stolovi ili pribor za nekropsiju

33935000-3

Stolovi ili pribor za seciranje mrtvih životinja

33936000-0

Radne stanice ili pribor za balzamovanje

33937000-7

Aspiratorske radne stanice ili pribor za obdukcije

33940000-1

Oprema i materijal za prevoz i čuvanje leševa

33941000-8

Police za čuvanje leševa

33942000-5

Kolica za leševe

33943000-2

Kolica za leševe sa "makaze" mehanizmom za podizanje

33944000-9

Frižideri ili zamrzivači za mrtvačnice

33945000-6

Rashladne komore za mrtvačnice

33946000-3

Kolica za obdukciju

33947000-0

Nosila za ručno prenošenje leša

33948000-7

Uređaji za podizanje ili prenošenje leša

33949000-4

Kontejneri za prevoz tela

33950000-4

Oprema i materijal za kliničku forenziku

33951000-1

Materijal za posmrtnu daktiloskopiju ili otiske

33952000-8

Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz

33953000-5

Kompleti ili materijal za posmrtnu detekciju krvi

33954000-2

Kompleti za prikupljanje bioloških dokaza

33960000-7

Oprema i materijal za balzamovanje

33961000-4

Uređaji za ubrizgavanje u šupljine kod balzamovanja

33962000-1

Cevi za drenažu vena pri balzamovanju

33963000-8

Tečnosti ili hemikalije za balzamovanje

33964000-5

Cevi za ubrizgavanje pri balzamovanju

33965000-2

Korita ili pribor za balzamovanje

33966000-9

Kompleti za balzamovanje

33967000-6

Igle za ubrizgavanje pri balzamovanju

33968000-3

Pokrivači za oči

33970000-0

Oprema i materijal za mrtvačnice

33971000-7

Zaštitna odeća za mrtvačnice

33972000-4

Pakovanja za mrtvačnice

33973000-1

Omotači za mrtvačnice

33974000-8

Aspiratori za mrtvačnice

33975000-5

Mešavine za stvrdnjavanje u mrtvačnicama

34000000-7

Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz

34100000-8

Motorna vozila

34110000-1

Putnički automobili

34111000-8

Karavan i kombi vozila i limuzine

34111100-9

Karavan i kombi vozila

34111200-0

Limuzine

34113000-2

Vozila sa pogonom na četiri točka

34113100-3

Džipovi

34113200-4

ATV vozila

34113300-5

Terenska vozila

34114000-9

Specijalizovana vozila

34114100-0

Vozila interventnih službi

34114110-3

Vozila službi za spašavanje

34114120-6

Paramedicinska vozila

34114121-3

Sanitetska vozila

34114122-0

Vozila za prevoz pacijenata

34114200-1

Policijski automobili

34114210-4

Vozila za prevoz zatvorenika

34114300-2

Vozila službi za socijalnu pomoć

34114400-3

Minibusi

34115000-6

Ostali putnički automobili

34115200-8

Motorna vozila za prevoz manje od deset lica

34115300-9

Polovna vozila za transport

34120000-4

Motorna vozila za prevoz deset ili više lica

34121000-1

Autobusi i minibusevi

34121100-2

Autobusi za javni prevoz

34121200-3

Zglobni autobusi

34121300-4

Autobusi na sprat

34121400-5

Niskopodni autobusi

34121500-6

Minibusevi

34130000-7

Motorna vozila za prevoz robe

34131000-4

"Pick-up" vozila

34132000-1

Motorne sanke

34133000-8

Zglobni kamioni

34133100-9

Cisterne

34133110-2

Kamioni - cisterne za gorivo

34134000-5

Kamioni sa platformom i kiperi

34134100-6

Kamioni sa platformom

34134200-7

Kiperi

34136000-9

"VAN" vozila

34136100-0

Laka "VAN" vozila

34136200-1

Zatvorena "VAN" vozila

34137000-6

Polovna vozila za prevoz robe

34138000-3

Drumski tegljači

34139000-0

Šasije

34139100-1

Šasije sa kabinom

34139200-2

Šasije sa karoserijom

34139300-3

Kompletna šasija

34140000-0

Teška motorna vozila

34142000-4

Dizalični i samoistovarni kamioni - damperi

34142100-5

Kamioni sa platformom koja se diže

34142200-6

Utovarivači

34142300-7

Samoistovarni kamioni - damperi

34143000-1

Vozila za zimsku službu

34144000-8

Motorna vozila za specijalne svrhe

34144100-9

Pokretni bušeći tornjevi

34144200-0

Vozila za hitne službe

34144210-3

Vatrogasna vozila

34144211-0

Kamioni sa lestvicama na obrtnoj platformi

34144212-7

Protivpožarna autocisterna

34144213-4

Vozila za gašenje požara

34144220-6

Vozila za prevlačenje havarisanih, defektnih i drugih vozila

34144300-1

Pokretni mostovi

34144400-2

Vozila za održavanje puteva

34144410-5

Vozila za čišćenje odvodnih kanala pored puta

34144420-8

Vozila za posipanje soli

34144430-1

Vozila za čišćenje puteva

34144431-8

Vozila za čišćenje puteva usisavanjem

34144440-4

Vozila za posipavanje peska

34144450-7

Vozila za prskanje ili polivanje

34144500-3

Vozila za odnošenje otpada i otpadnih voda

34144510-6

Vozila za odnošenje smeća

34144511-3

Vozila za skupljanje otpada

34144512-0

Vozila za sabijanje otpada

34144520-9

Cisterne za otpadne vode

34144700-5

Komunalna vozila

34144710-8

Utovarivači na točkovima

34144730-4

Vozila za punjenje letelica gorivom

34144740-7

Vozila za vuču letelica

34144750-0

Nosači za prtljag

34144751-7

Kolica za utovar kontejnera

34144760-3

Mobilne biblioteke

34144800-6

Mobilne kuće

34144900-7

Električna vozila

34144910-0

Električni autobusi

Sledeći