Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O DODATKU NA OSNOVNU PLATU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I ODREĐENIH ZAPOSLENIH KOJI OBAVLJAJU POSLOVE U OBLASTI ZDRAVLJA, ODNOSNO ZAŠTITE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO LEČENJA I SPREČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 48/2020 i 81/2020)

Član 1

Zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na dodatak na osnovnu platu iz stava 1. ovog člana ostvaruju i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite i zdravstveni radnici u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, počev od plate za jun 2020. godine.

Član 2

Dodatak na osnovnu platu iz člana 1. ove uredbe primenjuje se sve dok se ne steknu uslovi da se, saglasno visini dodatka iz člana 1. ove uredbe, izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2020. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

("Sl. glasnik RS", br. 81/2020)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".