Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UPUTSTVO O IZMENI UPUTSTVA O PRIMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU U DELU OGRANIČENJA ULASKA LICA U REPUBLIKU SRBIJU

("Sl. glasnik RS", br. 137/2020)

1. U Uputstvu o izmeni Uputstva o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju („Službeni glasnik RS”, br. 108/20 i 116/20) tačka 2. menja se i glasi:

„2. Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz:

− Republike Bugarske,

− Rumunije i

− Republike Hrvatske,

dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.