Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 57/2021)

1. U Uputstvu o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 158/20, 2/21, 4/21, 7/21, 29/21, 32/21, 44/21, 45/21, 47/21, 48/21 i 54/21) u tački 2. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U izuzetnim slučajevima, kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti COVID-19 bez obzira na činjenicu posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 (novi sojevi virusa i sl.), licima iz stava 1. ove tačke može se naložiti i odrediti mera kućne izolacije u trajanju najviše do 7 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u laboratoriji zdravstvene ustanove Republike Srbije, a o kojoj sumnji Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” bez odlaganja obaveštava Ministarstvo zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove i Ministarstvo unutrašnjih poslova – Upravu granične policije.”

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.