Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KRIZNOG ŠTABA ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 149/2020)

I

Imenuje se Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za člana Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.