Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za zagađivanje životne sredine, i to: naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja, za proizvedeni ili odloženi otpad, za supstance koje oštećuju ozonski omotač i za plastične kese.

Član 2

Iznosi naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja su za:

1) jednu tonu emisije SO2 - 9.005 dinara;

2) jednu tonu emisije NO2 - 7.204 dinara;

3) jednu tonu emisije praškastih materija - 14.410 dinara;

4) jednu tonu emisije praškastih materija iz asfaltnih baza - 139.450 dinara.

Član 3

Iznosi naknade za proizvedeni ili odloženi otpad su za:

1) jednu tonu odloženog neopasnog industrijskog otpada - 306 dinara;

2) jednu tonu proizvedenog opasnog otpada - 1.532 dinara.

Član 4

Iznos naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iznosi 52 dinara za jedan kilogram uvezene supstance.

Član 5

Iznosi naknade za plastične kese su za:

1) plastične kese sa aditivima - 1.296 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije;

2) plastične kese bez aditiva - 25.914 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 43/17).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".