Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O POLICIJSKIM OVLAŠĆENJIMA

("Sl. glasnik RS", br. 54/2006 i 41/2019 - dr. pravilnik)

Čl. 1-11*

(Prestalo da važi)

IV SADRŽAJ I NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Član 12*

Maloletno lice poziva se pisanim pozivom preko roditelja ili staratelja. Lice za koje policijski službenik utvrdi da je punoletno lice kome je oduzeta poslovna sposobnost pozivati se preko staratelja.

Čl. 13-24*

(Prestalo da važi)

Član 25

Dovođenje maloletnika policijski službenici vrše u civilnom odelu (bez uniforme) i službenim vozilima bez oznaka policije, izuzev kad se steknu uslovi za dovođenje bez pisanog naloga koje mogu izvršiti i uniformisani policijski službenici.

Čl. 26-66*

(Prestalo da važi)