Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA DA SU PONUĐENA DOBRA DOMAĆEG POREKLA

("Sl. glasnik RS", br. 33/2013)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na osnovu kojeg se u postupcima javnih nabavki dokazuje da je ponudu za isporuku dobara podneo ponuđač koji nudi dobra domaćeg porekla.

Član 2

Dokaz o domaćem poreklu dobara koja se nude u postupku javne nabavke, dostavlja se uz ponudu ponuđača.

Dokaz iz stava 1. ovog člana izdaje Privredna komora Srbije na pismeni zahtev podnosioca, u skladu sa propisima kojima se uređuje carinski sistem.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla ("Službeni glasnik RS", broj 50/09).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".