Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0011911

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinovana

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 100 po 0.5 ml (10mcg/0.5ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

51.266,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011904

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)

LG Chem, LTD.

Južna Koreja

799,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011907

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 1 po 0.5 ml (10 mcg/0,5 ml)

LG Chem, LTD.

Južna Koreja

512,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011906

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

LG Chem, LTD.

Južna Koreja

5.126,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011905

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)

LG Chem, LTD.

Južna Koreja

7.999,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011866

J07BD52

vakcina protiv malih boginja,crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa)

PRIORIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvarača, 1 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

1.033,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011909

J07BD52

vakcina protiv malih boginja,crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa)

PRIORIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

103.309,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011955

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele

M-M-R-VAXPRO

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3logTCID50/0,5 ml + 4,1logTCID50/0,5 ml + 3logTCID50/0,5 ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

7.650,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011895

J07BF03

vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana

IMOVAX POLIO

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,1 po 0,5 ml (40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml)

Sanofi-Aventis ZRT.; Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi Pasteur S.A.

Mađarska; Francuska; Francuska

676,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

2011700

J07BF04

vakcina protiv dečije paralize (oralna)

DVOVALENTNA ORALNA VAKCINA PROTIV POLIOMIJELITISA, TIP 1 I 3

oralna suspenzija

bočica staklena, 10 po 2ml (najmanje 106 CCID50/0,1ml+ najmanje 10 5.8 CCID50/0,1ml)

Sanofi Pasteur S.A

Francuska

35.833,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011863

J07BG01

vakcina protiv besnila

VERORAB

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5ml)

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

7.168,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011927

J07BK01

vakcina protiv varičele, živa

VARILRIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 0.5 ml (10exp3.3PFU/0.5ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

3.459,40

-

-

 

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011925

J07CA06

vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana

INFANRIX-IPV+Hib

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju

napunjen injekcioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i 20-40 mcg T/0,5 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

2.201,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011929

J07CA06

vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)

PENTAXIM

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sa dodatkom jedne ili dve igle

bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0, 5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

2.201,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0031500

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

445,20

-

-

-

 

 

0031501

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

809,30

-

-

-

 

 

0031171

L01AA03

melfalan

MELPHALAN INNVENTA

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 mg)

Eriochem S.A.

Argentina

32.497,50

-

-

-

 

 

0031051

L01AA06

ifosfamid

HOLOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

2.563,50

-

-

-

 

 

0039031

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

5.288,20

-

-

-

 

 

0039030

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

8.902,80

-

-

-

 

 

0039032

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 100 mg

Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.

Nemačka

10.138,70

-

-

-

 

 

0039033

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 200 mg

Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.

Nemačka

20.277,50

-

-

-

 

 

0034180

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE PFIZER

rastvor za injekciju

 bočica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Pfizer (Perth) PTY, Limited

Australija

1.885,30

-

-

-

 

 

0034181

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE PFIZER

rastvor za injekciju

 bočica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)

Pfizer (Perth) PTY, Limited

Australija

2.660,10

-

-

-

 

 

0034151

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

955,60

-

-

-

 

 

0034153

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.011,40

-

-

-

 

 

0034154

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.241,30

-

-

-

 

 

0034339

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injeksioni špric 1 po 0,375 ml
(7,5 mg/0,375 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

405,50

-

-

-

 

 

0034340

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injeksioni špric 1 po 0,5 ml
(10 mg/0,5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

523,90

-

-

-

 

 

0034341

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injeksioni špric 1 po 0,0625 ml
(12,5 mg/0,625 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

644,20

-

-

-

 

 

0034338

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injeksioni špric 1 po 0,75 ml
(15 mg/0,75 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

955,60

-

-

-

 

 

0034332

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injeksioni špric 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.011,40

-

-

-

 

 

0034177

L01BA01

metotreksat

REMIANZA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,4 ml (10mg/0,4ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

508,80

-

-

-

 

 

0034025

L01BB04

kladribin

LITAK

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml

Lipomed AG

Švajcarska

157.115,70

-

-

-

 

STAC

0034801

L01BB05

fludarabin

SINDARABIN ◊

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.873,50

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Vojnomedicinska akademija,
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034800

L01BB05

fludarabin

FLUDARABINE PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)

Pharmachemie B.V; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

3.873,50

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034019

L01BB05

fludarabin

FLUDARABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

3.873,50

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Vojnomedicinska akademija,
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034140

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli,1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

362,30

-

-

-

 

 

0034141

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli,1 po 10 ml (500 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.272,60

-

-

-

 

 

0034142

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica,1 po 1000 mg

Actavis Italy S.P.A.

Italija

2.259,00

-

-

-

 

 

0034350

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 100 mg/5 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

233,20

-

-

-

 

 

0034351

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 500 mg/10 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.161,70

-

-

-

 

 

0034352

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 1000 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.912,70

-

-

-

 

 

0034023

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL - TEVA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 5 ml (50 mg/ml)

Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Holandija;
Mađarska

235,00

-

-

-

 

 

0034024

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL - TEVA

rastvor za injekciju

bočica,1 po 10 ml (50 mg/ml)

Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Holandija;
Mađarska

243,30

-

-

-

 

 

0034165

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 10 ml
(50 mg/ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

425,00

-

-

-

 

 

0034167

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 20 ml
(50 mg/ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

553,00

-

-

-

 

 

0034166

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 100 ml
(50 mg/ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1,800,00

-

-

-

 

 

0034326

L01BC02

fluorouracil

5- FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,
1 po 5 ml (250 mg/5 ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

452,20

-

-

-

 

 

0034327

L01BC02

fluorouracil

5- FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,
1 po 10 ml
(500 mg/10 ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

426,40

-

-

-

 

 

0034328

L01BC02

fluorouracil

5- FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,
1 po 20 ml
(1000 mg/20 ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

554,40

-

-

-

 

 

0034329

L01BC02

fluorouracil

5- FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,
1 po 100 ml
(5000 mg/100 ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.801,40

-

-

-

 

 

0034210

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

592,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti " Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034211

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

 Lilly France S.A.S.

Francuska

2.800,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;

2. Urotelijalni karcinom (TCC):

a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);

b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;

3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;

4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti " Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034426

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 200 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

532,90

-

-

 

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034425

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 1000 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.520,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034220

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

(brisan)

0034221

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

(brisan)

0034551

L01BC05

gemcitabin

GEMNIL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 200 mg

Vianex S.A.- Plant C´

Grčka

532,90

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034550

L01BC05

gemcitabin

GEMNIL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 1000 mg

Vianex S.A.- Plant C´

Grčka

2.520,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034427

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PLIVA 1000 ◊

(brisan)

0034432

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

staklena bočica,
1 po 5 ml (40 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

532,90

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034431

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

staklena bočica,
1 po 25 ml (40 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.520,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034429

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50 ml (40mg/ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

7.676,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;

2. Urotelijalni karcinom (TCC):
 a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);

b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;

3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;

4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti " Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034008

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 200 mg

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

532,90

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034007

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 1000 mg

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

2.520,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034006

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 2000 mg

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

7.676,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034445

L01BC06

kapecitabin

XALVOBIN ◊

film tableta

blister, 120 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Kipar

10.562,30

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;
b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.
2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;
b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
 - Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034452

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

 film tablete

60 po 150 mg

Pharmacare premium LTD,Malta; Krka, tovarna zdravil d.d, Slovenija

Malta; Slovenija

1.847,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;
b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.
2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;
b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
 - Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034450

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

 film tablete

120 po 500 mg

Pharmacare premium LTD,Malta; Krka, tovarna zdravil d.d, Slovenija

Malta; Slovenija

10.562,30

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;

b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.

2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;

b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija;
 
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034343

L01BC06

kapecitabin

CAPECITABINE PHARMASWISS ◊

film tablete

120 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o

Republika Srbija

10.562,30

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;
b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.
2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;
b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034443

L01BC06

kapecitabin

KAPETRAL◊

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.847,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;
b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.
2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;
b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034442

L01BC06

kapecitabin

KAPETRAL◊

film tableta

blister, 120 po 500 mg

Remedica Ltd.

Kipar

10.562,30

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;
b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.
2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;
b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1034441

L01BC06

kapecitabin

KAPECITABIN TEVA◊

film tableta

blister, 120 po 500mg

Teva Czech Industries S.R.O; Pharmacie B.V

Češka; Holandija

10.562,30

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;

b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.

2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;

b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa;

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija;

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0030230

L01CA02

vinkristin

SINDOVIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 1 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

409,50

-

-

-

 

 

0030040

L01CA02

vinkristin

VINCRISTINE PFIZER

rastvor za injekciju/infuziju

bočica plastična, 5 po 1 ml (1mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY, Limited

Australija

3.138,10

-

-

-

 

 

0030240

L01CA04

vinorelbin

VINORELSIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1 ml (10 mg/ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

1.453,40

-

-

-

 

 

0030241

L01CA04

vinorelbin

VINORELSIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

6.540,50

-

-

-

 

 

0030243

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.453,40

-

-

-

 

 

0030242

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

6.540,50

-

-

-

 

 

0030111

L01CB01

etopozid

ETOPOSID "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

 bočica staklena,1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

684,90

-

-

-

 

 

0030121

L01CB01

etopozid

ETOPOSIDE-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

684,90

-

-

-

 

 

0030122

L01CB01

etopozid

SINTOPOZID

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

684,90

-

-

-

 

 

0039350

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL Ebewe ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.649,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039351

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL Ebewe ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

8.391,10

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);

2. Karcinom ovarijuma:

a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;

b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);

c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;

d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);

e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;

3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
-  Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039500

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL - TEVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica,1 po 5 ml (30 mg/5 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

2.649,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039501

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL - TEVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica,1 po 16,7 ml (100 mg/16,7 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

8.391,10

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
 b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;

c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
 e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);

2. Karcinom ovarijuma:

a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
 
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);

c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;

d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);

e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;

3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
 - KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,

- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039020

L01CD01

paklitaksel

SINDAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (30 mg/ 5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A

Rumunija; Italija

2.649,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039021

L01CD01

paklitaksel

SINDAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 16,67 ml (100 mg/16,67 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A

Rumunija; Italija

8.391,10

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);

b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;

c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);

d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
 e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
 
2. Karcinom ovarijuma:

a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
 
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);

c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;

d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);

e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;

3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
 Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039858

L01CD01

paklitaksel

SINDAXEL◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 25ml (150mg/25ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C Sindan-Pharma S.R.L

Italija; Rumunija

12.425,60

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
 - KBC Bežanijska Kosa,
 - Institut za onkologiju Vojvodine,
 - Klinika za onkologiju KC Niš,
 - KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
 Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039852

L01CD01

paklitaksel

PATAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml

Vianex S.A.- Plant C´

Grčka

2.649,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);

b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;

c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
 d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
 e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
 2. Karcinom ovarijuma:

a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;

b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);

c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;

d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
 
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;

3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039850

L01CD01

paklitaksel

PATAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml

Vianex S.A.- Plant C´

Grčka

8.391,10

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
 - KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.