Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0128620

A02BA02

ranitidin

RANITIDIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

207,40

0,3 g

248,88

-

 

 

0122120

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.

Portugalija

331,50

20 mg

165,75

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122751

A02BC02

pantoprazol

CONTROLOC

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 40 mg

Takeda GmbH

Nemačka

233,90

40 mg

233,90

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122927

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 40 mg

 Krka d.d.

Slovenija

233,90

40 mg

233,90

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122928

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

1.169,50

40 mg

233,90

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122100

A02BC02

pantoprazol

PANTOPRAZOL Sandoz

prašak za rastvor za injekciju

1 po 40mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

233,90

40mg

233,90

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122813

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40 mg

Astra Zenica AB

Švedska

4.067,90

30 mg

305,09

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122814

A02BC05

esomeprazol

PEPTIX

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

4.067,90

30 mg

305,09

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0123138

A03BA01

atropin

ATROPIN SOPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 1 ml
(1 mg/ml)

Sopharma AD

Bugarska

476,80

1,5 mg

71,52

-

 

 

0123137

A03BA01

atropin

ATROPIN SOPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 100 po 1 ml
(1 mg/ml)

Sopharma AD

Bugarska

4.768,00

1,5 mg

71,52

-

 

 

0123140

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

203,80

60 mg

101,90

-

 

 

0123560

A03DA02

pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

BARALGETAS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg + 0,1 mg + 2500mg)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

119,50

-

-

-

 

 

0124302

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

rastvor za injekciju

ampula,10 po 2 ml (10 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

211,40

30 mg

63,42

-

 

 

0124530

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 mg/2 ml

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.379,30

16 mg

1.103,44

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124531

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 4 mg/2 ml,
1 po 2 ml

Vianex S.A

Grčka

275,90

16 mg

1.103,60

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124532

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 4 mg/2 ml,
5 po 2 ml

Vianex S.A

Grčka

1.379,30

16 mg

1.103,44

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124533

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 8mg/4ml, 1 po 4ml

Vianex S.A

Grčka

630,00

16 mg

1.260,00

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124534

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 8mg/4ml,5 po 4ml

Vianex S.A

Grčka

3.150,00

16 mg

1.260,00

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124535

A04AA01

ondansetron

ONDANSETRON PEYTON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml
(4 mg/2 ml)

Peckforton Pharmaceuticals Limited; Peckforton Pharmaceuticals Limited; Sidefarma- SOC. Industrial Expansao Farmaceutica, S.A.; UAB Norameda

Velika Britanija; Velika Britanija; Portugalija; Litvanija

1.379,30

16 mg

1.103,44

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124573

A04AA02

granisetron

GRANISETRON-TEVA

(brisan)

0124570

A04AA02

granisetron

GRANISETRON-TEVA

(brisan)

0124574

A04AA05

palonosetron

ALOXI

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (250 mcg/5 ml)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.

Irska; Republika Srbija

5.429,90

0,25 mg

5.429,90

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

1124588

A04AA55

palonosetron, netupitant

AKYNZEO

kapsula, tvrda

blister, 1 po (0.5mg+300mg)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Irska

7.467,50

1 kapsula

7.467,50

-

Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja izazvanih visoko emetogenom antineoplastičnom hemioterapijom na bazi cisplatina (T88.7, Y43.3)

STAC

1124587

A04AD12

aprepitant

EMEND

kapsula, tvrda

blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

6.205,30

95 mg

2.068,43

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

0127452

A05BA..

ornitinaspartat

HEPA-MERZ

rastvor za infuziju

10 po (5 g/10 ml)

Merz Pharma GmbH

Nemačka

4.777,90

-

-

-

 

STAC

3125300

A06AD65

makrogol, natrijum-hlorid, kalijum hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat

FORTRANS

prašak za oralni rastvor

kesica, 4 po 74 g (64g+1,46g+0,75g+1,68g+5,7g)

Beaufour Ipsen Industrie

Francuska

745,30

-

-

-

 

STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.

4129930

A07EA06

budesonid

BUDENOFALK

rektalna pena

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1.2g (2mg/doza)

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

6.686,50

1 doza

477,61

-

Ulcerozni kolitis (K51)

 

5129473

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

rektalna suspenzija

boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.343,20

1,5 g

179,10

-

Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.

 

5129132

A07EC02

mesalazin

PENTASA

rektalna suspenzija

bočica, 7 po 100 ml (1 g/100 ml)

Ferring-Lečiva, A.S.

Češka

1.820,90

1,5 g

390,19

-

Ulcerozni kolitis (K51)

 

0051750

A11DA01

tiamin

VITAMIN B1 ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

2.046,30

50 mg

20,46

-

 

 

0052184

A11EA..

vitamini B-kompleksa (tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin)

BEVIPLEX

liofilizat za rastvor za injekciju

5 x (40 mg + 4 mg +8 mg + 100 mg + 10 mg +0,004 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

612,60

-

-

-

 

 

0051845

A11GA01

askorbinska kiselina

VITAMIN C

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

1.915,50

0,2 g

15,32

-

 

 

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.049,10

0,16 g

67,14

-

 

 

0050150

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N INFANT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.954,70

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti.

 

0050151

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N ADULT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.350,00

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).

 

1174015

A16AA..

alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin

KETOSTERIL

film tableta

blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg +
59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg)

Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.

Portugalija

4.747,30

-

-

-

Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.

 

0062036

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

425,40

10000 i.j.

170,16

-

 

 

0062037

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

3.121,70

10000 i.j.

124,87

-

 

 

0062039

B01AB01

heparin-natrijum

HEPARIN PANPHARMA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)

Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka

Francuska

3.121,70

10000 i.j.

124,87

-

 

 

0062161

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

25.958,30

2100 i.j.

109.024,86

-

1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.

 

0062162

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

51.916,40

2100 i.j.

109.024,44

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062170

B01AB02

antitrombin III

KYBERNIN P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

25.958,30

2100 i.j.

109.024,86

-

1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.

 

0062163

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

25.958,30

2100 i.j.

109.024,86

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062164

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1000

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

51.916,40

2100 i.j.

109.024,44

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062210

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.694,00

2500 i.j.

169,40

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062211

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric,10 po 5000 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

3.108,30

2500 i.j.

155,42

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana

2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste

3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)

4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).

5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno;
Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062212

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula,10 po 10000 i.j./1 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

4.833,10

2500 i.j.

120,83

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno;
Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062205

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

2.092,10

2000 i.j.

209,21

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062206

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

3.844,40

2000 i.j.

192,22

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062207

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.058,50

2000 i.j.

168,62

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana

2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste

3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)

4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).

5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno;
Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062208

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.745,40

2000 i.j.

143,64

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062300

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 i.j /0.3ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

1.779,90

2850 i.j.

177,99

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062400

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 3800 i.j /0,4ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

1.970,40

2850 i.j.

147,78

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062302

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 5700 i.j /0,6ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

2.863,50

2850 i.j.

143,18

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana

2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste

3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)

4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).

5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno;
 Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0064130

B01AD02

alteplaza

ACTILYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

48.372,20

0,1 g

96.744,40

-

 

STAC

0064060

B01AD11

tenekteplaza

METALYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

115.536,60

40 mg

92.429,28

-

 

 

1069611

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

3.566,70

300 mg

475,56

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

 STAC

1069614

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 30 po 110 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

3.537,00

300 mg

321,55

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

 STAC

0062420

B01AX05

fondaparinuks-natrijum

ARIXTRA

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric, 10 po 2.5mg /0.5 ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

4.703,10

2,5mg

470,31

-

1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.

 

1069600

B01AF01

rivaroksaban

XARELTO

film tableta

blister, 10 po 10 mg

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Pharma AG

Italija; Nemačka

2.469,50

10 mg

246,95

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

 STAC

1068025

B01AF02

apiksaban

ELIQUIS

film tablete

blister, 10 po 2,5 mg

Bristol Myers Squibb S.R.L

Italija

1.073,90

10mg

429,56

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1068026

B01AF02

apiksaban

ELIQUIS

film tablete

blister, 60 po 2,5 mg

Bristol Myers Squibb S.R.L

Italija

6.443,60

10mg

429,57

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0065040

B02AA02

traneksaminska kiselina

TRANEXAMIC MEDOCHEMIE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Medochemie Ltd.
(Ampoule injectable facility)

Kipar

530,20

2 g

212,08

-

 1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.

 

0050970

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

 ampula, 5 po 10 mg/1 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

234,00

20 mg

93,60

-

 

 

0050974

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

 ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

283,30

20 mg

566,60

-

 

 

9067081

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 1ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 (set 1 mL); (90 mg/1mL + 60 i.j./1mL +
1000 KIU/1mL + 500 i.j./1mL + 5,9 mg /1mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

11.321,00

-

-

-

 

STAC

9067082

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 3ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 (set 3 mL); (270 mg/ 3mL + 180 i.j./ 3mL +
3000 KIU/ 3mL + 1500 i.j./ 3mL + 17,7mg/3mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

33.208,40

-

-

-

 

STAC

0066014

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066012

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB

Austrija; Francuska; Švedska

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066013

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066102

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

 bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./ 10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066103

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

 bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./ 10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066610

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066611

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066612

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

ZLB Behring GmbH

Nemačka

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066630

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

 liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066631

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066632

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066907

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (250 i.ij./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066908

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066906

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066105

B02BD02

humani faktor koagulacije VIII

HUMAN COAGULATION FACTOR VIII KEDRION

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j/10ml)

Kedrion S.P.A

Italija

26.235,40

500 i.j

26.235,40

-

 

 

0066106

B02BD02

humani faktor koagulacije VIII

HUMAN COAGULATION FACTOR VIII KEDRION

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j/10ml)

Kedrion S.P.A

Italija

52.470,70

500i.j

26.235,35

-

 

 

0066905

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric
sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmacevtska družba d.o.o.

Italija; Slovenija

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066903

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric
sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmacevtska družba d.o.o.

Italija; Slovenija

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066901

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric
sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (1000 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmacevtska družba d.o.o.

Italija; Slovenija

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066909

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066910

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066911

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066918

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066917

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066916

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 i.j./5ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

52.470,70

500 i.j

26.235,35

-

 

 

0066770

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066771

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066772

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066773

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

108.042,40

500 i.j.

27.010,60

-

 

 

0066180

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (250i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

14.795,90

500 i.j.

29.591,80

-

 

 

0066181

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (500i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

26.235,40

500 i.j.

26.235,40

-

 

 

0066182

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (1000 i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

52.470,70

500 i.j.

26.235,35

-

 

 

0066183

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (2000i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

108.042,40

500 i.j.

27.010,60

-

 

 

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

FEIBA NF

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1 po 20 ml (500j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

50.490,90

10000 i.j.

1.009.818,00

-

Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066007

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

OCTANINE F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

24.518,50

350 i.j.

17.162,95

-

 

 

0066010

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

AIMAFIX

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

 bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

24.518,50

350 i.j.

17.162,95

-

 

 

0066171

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

IMMUNINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

27.950,30

350 i.j.

16.304,34

-

 

 

0066501

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

24.518,50

350 i.j.

17.162,95

-

 

 

0066500

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

49.036,90

350 i.j.

17.162,92

-

 

 

0066020

B02BD04

humani faktor koagulacije IX

HUMAN COAGULATION FACTOR IX KEDRION

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j/10ml)

Kedrion S.P.A

Italija

24.518,50

350 i.j

17.162,95

-

 

 

0066200

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600i.j./5mL+250i.j./5mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

19.468,70

7200 i.j.

560.698,56

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066201

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200i.j./10ml+500i.j./10ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

38.937,40

7200 i.j.

560.698,56

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066202

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400i.j./15ml+1000i.j./15ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

77.874,60

7200 i.j.

560.697,12

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066210

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml + 190 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

13.504,20

7200 i.j.

388.920,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066212

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml + 375 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

27.008,50

7200 i.j.

388.922,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066211

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml + 750 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

54.017,00

7200 i.j.

388.922,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066702

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500i.j./5ml + 500i.j./5ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

38.937,40

7200i.j

560.698,56

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066703

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000i.j./10ml + 1000i.j./10ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

77.874,60

7200i.j

560.697,12

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066602

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

73.910,80

2500000 i.j.

3.695.540,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066000

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

73.910,80

2500000 i.j.

3.695.540,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066110

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

12.337,70

450 i.j.

22.207,86

-

 

 

0066111

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

24.675,40

450 i.j.

22.207,86

-

 

 

0066112

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

49.350,70

450 i.j.

22.207,82

-

 

 

0066113

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

98.701,50

450 i.j.

22.207,84

-

 

 

0066070

B02BX01

etamsilat

DICYNONE

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

1.192,40

-

-

-

 

 

0060250

B03AC..

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

FERROVIN

 rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Rafarm S.A.

Grčka

3.246,80

0,1 g

649,36

-

 

STAC

0060251

B03AC02

gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks

FERRUM Sandoz

koncentrat za rastvor za infuziju

5 po 5ml (100mg/5ml)

Salutas Pharma GMBH

Nemačka

3.246,80

0,1 g

649,36

-

 

STAC

0051560

B03BA03

hidroksokobalamin

OHB 12

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

387,90

20 mcg

0,62

-

 

 

0179315

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER

rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 50 ml, 200g/L

Baxter AG

Austrija

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0179323

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (200g/L)

Kedrion S.P.A.

Italija

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0179046

B05AA01

albumin, humani  

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

 1 po 10 ml 20%

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

783,50

-

-

-

 

STAC

0179048

B05AA01

albumin, humani  

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

3.918,50

-

-

-

 

STAC

0179190

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

CSL Behring GmbH

Nemačka

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0179360

B05AA01

albumin, humani

ALBIOMIN 20%

rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0179188

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 24 po 50 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

88.233,60

-

-

-

 

STAC

0179187

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 12 po 100 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

88.233,60

-

-

-

 

STAC

0179003

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 20%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 50ml (200g/l)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0179004

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 20%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 100ml (200g/l)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

7.352,80

 

-

-

 

STAC

0179001

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 100ml (50g/l)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

1.959,90

-

-

-

 

STAC

0179002

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250ml (50g/l)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

4.868,50

-

-

-

 

STAC

0179000

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500ml (50g/l)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

9.769,60

-

-

-

 

STAC

0179551

B05AA01

albumin, humani

ALBUTEIN 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)

Instituto Grifols, S.A.

Španija

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0179552

B05AA01

albumin, humani

ALBUTEIN 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)

Instituto Grifols, S.A.

Španija

7.352,80

-

-

-

 

STAC

0013454

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN KEDRION

rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 50 ml (200 g/L)

Kedrion S.P.A.

Italija

3.676,40

-

-

-

 

STAC

0013453

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN KEDRION

rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 100 ml (200 g/L)

Kedrion S.P.A.

Italija

7.352,80

-

-

-

 

STAC

0179345

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

HETASORB 6%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

698,20

-

-

-

 

STAC

0179355

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

6.927,40

-

-

-

 

STAC

0174030

B05BA01

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin

HEPASOL 8%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/ +
10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l +
2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

595,80

-

-

-

 

STAC

0174041

B05BA01

alanin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin

VAMINOLACT

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 100 ml
(6.3g/l+4.1g/l+4.1g/l+
1g/l+7.1g/l+2.1g/l+2.1g/l+
3.1g/l+7g/l+5.6g/l+1.3g/l+2.7g/l+
5.6g/l+3.8g/l+300mg/l+
3.6g/l+1.4g/l+500mg/l+3.6g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

11.609,70

-

-

-

 

STAC

0174036

B05BA01

izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan

AMINOSOL 15%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

645,60

-

-

-

 

STAC

0174035

B05BA01

izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan

AMINOSOL 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

426,30

-

-

-

 

STAC

0174021

B05BA01

izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan

AMINOVEN 10%

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

4.263,10

-

-

-

 

STAC

0174023

B05BA01

izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan

AMINOVEN 15%

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

6.456,20

-

-

-

 

STAC

0171110

B05BA02

sojino ulje, glicerol,
lecitin jajeta

LIPOVENOES 10% PLR

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (10%+2,5%+0,6%)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

7.813,30

-

-

-

 

STAC

0171291

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 10 po 100 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

5.148,50

-

-

-

 

STAC

0171287

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 1 po 250 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.040,20

-

-

-

 

STAC

0171289

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 1 po 500 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.376,40

-

-

-

 

STAC

0171310

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 100 ml (100 g/l + 100 g/l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

4.940,80

-

-

-

 

STAC

0171312

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (100 g/l + 100 g/l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

13.502,80

-

-

-

 

STAC

0171297

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 100ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

4.940,80

-

-

-

 

STAC

0171298

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 250ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

6.817,40

-

-

-

 

STAC

0171299

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 500ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

13.502,80

-

-

-

 

STAC

0173220

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

67,10

-

-

-

 

 

0173225

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

83,20

-

-

-

 

 

0173306

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.212,20

-

-

-

 

 

0173305

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500ml (50 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

670,70

-

-

-

 

 

0173307

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000ml (50 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.362,00

-

-

-

 

 

0173300

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 x 500ml (100g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

832,50

-

-

-

 

 

0173301

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000ml (100g/L)

B.Braun Melsungen AG ; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.647,30

-

-

-

 

 

0173900

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.969,80

-

-

-

 

 

0173901

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 500 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

1.341,50

-

-

-

 

 

0171300

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

5 po 1026 ml (900 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.561,00

-

-

-

 

STAC

0171301

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

4 po 1540 ml (1400 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

11.576,20

-

-

-

 

STAC

0171306

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

3 po 2566 ml (2300 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

17.440,50

-

-

-

 

STAC

0171303

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

4 po 1440 ml (1000 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

11.469,80

-

-

-

 

STAC

0171305

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

3 po 2400 ml (1700 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

12.187,80

-

-

-

 

STAC

0171121

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l
+ 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

13.841,40

-

-

-

 

STAC

0171120

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l +
3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l
+ 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l
+ 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.062,90

-

-

-

 

STAC

0171123

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l +
6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l +
4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l +
4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

16.016,40

-

-

-

 

STAC

0171124

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +
7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l
+ 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l +
4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.797,60

-

-

-

 

STAC

0174203

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l,
4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l, 11,5g/l,
3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l,
0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

7.586,20

-

-

-

 

STAC

0171320

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l +
1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l
+ 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l +
1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l +
2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l +
0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

13.864,50

-

-

-

 

STAC

0171321

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l +
1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l +
2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l +
2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l +
0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l +
0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.221,40

-

-

-

 

STAC

0171322

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l +
2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l +
2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l +
2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l +
0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

20.020,30

-

-

-

 

STAC

0171323

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l +
1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l +
2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l +
3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l +
0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l +
0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.703,90

-

-

-

 

STAC

0171324

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l +
3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l +
2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l
+ 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l +
2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

19.465,80

-

-

-

 

STAC

0171325

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l +
1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l +
1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l +
3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l +
2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

25.288,80

-

-

-

 

STAC

0174205

B05BA10

glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN

emulzija za infuziju

kesa, 3 po 2463ml (2700kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l +
11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l +
11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l +
4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi AB

Švedska

15.958,20

-

-

-

 

STAC

0174201

B05BA10

glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 1477ml (1600kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l +
4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l +
1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmBH

Švedska; Austrija

14.648,10

-

-

-

 

STAC

0171346

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 1206ml (800kcal) (130g/L+14g/L+12g/L+
11g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6.6g/L+
4.3g/L+5.1g/L+11.2g/L+6.5g/L+
1g/L+4.4g/L+2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56g/L+4.18g/L+
1.2g/L+4.48g/L+3.4g/L+0.0129g/L+60g/L+60g/L+50g/L+30g/L)

Fresenius Kabi AB

Švedska

10.701,20

-

-

-

 

STAC

0175260

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

78,90

-

-

-

 

 

0175315

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (8.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)

B.Braun
Melsungen AG;
B.Braun
Pharmaceutical
s S.A.

Nemačka;
Rumunija

788,80

-

-

-

 

 

0175316

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000 ml (8.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

1.558,30

-

-

-

 

 

0175515

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

78,90

-

-

-

 

 

0175331

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

78,90

-

-

-

 

 

0175185

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

77,90

-

-

-

 

 

0175420

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR BAXTER

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

77,90

-

-

-

 

 

0175320

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6,24 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

778,90

-

-

-

 

 

0175321

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6,24 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.245,20

-

-

-

 

 

0175322

B05BB01

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.Braun

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 50ml (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA; S.C B. Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

1.389,10

-

-

-

 

 

0400430

B05BC01

manitol

MANITOL HF 20%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml 20%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

326,50

-

-

-

 

 

0400431

B05BC01

manitol

MANITOL HF 10%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 10%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

352,60

-

-

-

 

 

9175213

B05CX10

manitol, sorbitol

ISPIROL

rastvor za ispiranje bešike

kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.413,30

-

-

-

 

 

9175730

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

857,50

-

-

-

 

 

9175731

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

987,10

-

-

-

 

 

9175732

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.368,10

-

-

-

 

 

9175733

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

857,50

-

-

-

 

 

9175734

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

987,10

-

-

-

 

 

9175735

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.368,10

-

-

-

 

 

9175736

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

857,50

-

-

-

 

 

9175737

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

987,10

-

-

-

 

 

9175738

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.368,10

-

-

-

 

 

9175739

B05D...

tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid

NUTRINEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (0.3g/l+0.27g/l+
0.57g/l+0.646g/l+0.51g/l+0.595g/l+
0.51g/l+0.951g/l+1.393g/l+0.85g/l+0.85g/l+1.02g/l+
0.955g/l+0.714g/l+1.071g/l+0.184g/l+0.051g/l+4.48g/l+5.38g/l

 Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.603,20

-

-

-

 

 

9175741

B05D...

ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

EXTRANEAL

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.051g/l)

 Baxter Healthcare S.A.

 Irska

2.407,50

-

-

-

 

 

9175716

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.188,50

-

-

-

 

 

9175717

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.188,50

-

-

-

 

 

9175718

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.188,50

-

-

-

 

 

9175743

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.188,50

-

-

-

 

 

9175744

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.188,50

-

-

-

 

 

9175745

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.188,50

-

-

-

 

 

9175702

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+42.5g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.443,00

-

-

-

 

 

9175701

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.443,00

-

-

-

 

 

9175700

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.443,00

-

-

-

 

 

9175705

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+42,5g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.443,00

-

-

-

 

 

9175704

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+22,73g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.443,00

-

-

-

 

 

9175703

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+15g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.443,00

-

-

-

 

 

9175760

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

857,50

-

-

-

 

 

9175762

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

982,30

-

-

-

 

 

9175761

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

982,30

-

-

-

 

 

9175765

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

982,30

-

-

-

 

 

9175763

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

857,50

-

-

-

 

 

9175764

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

982,30

-

-

-

 

 

9175766

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% m/v /38,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (38,6g/l+5,38g/l+0,184g/l+0,051g/l+2,1g/l+1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

857,50

-

-

-

 

 

0175150

B05XA01

kalijum hlorid

KALIUM CHLORID FRESENIUS

koncentrat za rastvor za infuziju

20 po 20 ml (1 mmol/ml)

Fresenius Kabi Norge

Norveška

903,90

-

-

-