Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 15 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

236,30

20 mg

15,75

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Republika Srbija

220,50

20 mg

15,75

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122857

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

220,50

20 mg

15,75

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122935

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

boca, 15 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

236,30

20 mg

15,75

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
 Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122866

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 20 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

111,80

40 mg

15,97

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122867

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

134,70

40 mg

9,62

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122915

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.;
Tad Pharma GMBH

Slovenija;
Nemačka

111,80

40 mg

15,97

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122916

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.;
Tad Pharma GMBH

Slovenija;
Nemačka

223,60

40 mg

15,97

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122920

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

134,70

40 mg

9,62

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122921

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

269,40

40 mg

9,62

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
 Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
 a) gastroenterologa ili
 b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

220,60

30 mg

15,76

85%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

227,90

30 mg

16,28

85%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122859

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

76,90

30 mg

16,48

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122882

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

153,70

30 mg

16,47

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122881

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

307,40

30 mg

16,47

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122883

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

125,50

30 mg

13,45

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122864

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

251,00

30 mg

13,45

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122865

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

502,00

30 mg

13,45

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

3127425

A06AD11

laktuloza

DUPHALAC

oralni rastvor

boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

445,70

6,7 g

8,95

15%

1.Portosistemske encefalopatije (K72).

2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

5129472

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

supozitorija

strip, 10 po 500 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

697,80

1,5 g

209,34

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129476

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

supozitorija

strip, 10 po 1g

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.244,80

1,5 g

186,72

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129476

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 50 po 500 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.965,30

1,5 g

117,92

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129477

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 100 po 500 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.930,50

1,5 g

117,92

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129478

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 50 po 1000 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.930,50

1,5 g

117,92

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129479

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 100 po 1000 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

7.861,00

1,5 g

117,92

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129474

A07EC02

mesalazin

SALOFALK 500

gastrorezistentna tableta

blister, 50 po 500 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.563,50

1,5 g

93,81

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129475

A07EC02

mesalazin

SALOFALK 500

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 500 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.127,10

1,5 g

93,81

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129110

A07EC02

mesalazin

ASACOL

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 400 mg

Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska

Slovenija

2.084,40

1,5 g

78,17

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129130

A07EC02

mesalazin

PENTASA

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 100 po 500 mg

Ferring International Center SA

Švajcarska

2.929,90

1,5 g

87,90

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129131

A07EC02

mesalazin

PENTASA

supozitorija

blister, 28 po 1 g

Ferring International Center SA

Švajcarska

3.485,40

1,5 g

186,72

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1043005

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. WerK Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA

Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka

192,40

2 g

12,83

25%

 

 

1043003

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. WerK Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA

Francuska; Španija; Francuska; Nemačka

96,20

2g

12,83

25%

 

 

1043001

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 750 mg

Merck S.L; Merck Sante S.A.S; Merck KGaA; Famar Lyon

Španija; Francuska; Nemačka; Francuska

252,00

2g

22,40

60%

 

 

1043000

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1000 mg

Merck Sante S.A.S; Merck KGaA; Famar Lyon

Francuska; Nemačka; Francuska

333,90

2 g

22,26

60%

 

 

1042063

A10BB09

gliklazid

DIAPREL MR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 60 mg

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmacetyzne S.A.

Irska; Francuska; Poljska

373,60

60 mg

12,45

60%

 

 

1042161

A10BB09

gliklazid

DIAPREL MR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 60 po 60 mg

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmacetyzne S.A.

Irska; Francuska; Poljska

747,20

60 mg

12,45

60%

 

 

1042030

A10BB09

gliklazid

GLICLADA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 60 mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

287,40

60 mg

9,58

50%

 

 

1042028

A10BB09

gliklazid

GLICLADA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 90 mg

Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

351,40

60 mg

7,81

60%

 

 

1042029

A10BB09

gliklazid

GLICLADA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po 90 mg

Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

702,70

60 mg

7,81

60%

 

 

1042032

A10BB09

gliklazid

GLUKOWIN

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 60 mg

Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Nemačka; Hrvatska

287,40

60 mg

9,58

50%

 

 

1341824

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tableta

blister, 30 po 15 mg

 Actavis Ltd.

Malta

404,40

30 mg

26,96

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341824

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tableta

blister, 30 po 15 mg

 Actavis Ltd.

 Malta

404,40

30 mg

26,96

70%

1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom:
- metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina;
- sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9)
2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija)
 -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9)
3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1341826

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tablete

blister, 30 po 30 mg

 Actavis Ltd.

 Malta

808,80

30 mg

26,96

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341826

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tablete

blister, 30 po 30 mg

 Actavis Ltd.

 Malta

808,80

30 mg

26,96

70%

1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom:
 - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina;
- sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9)
2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija)
- metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9)
3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1341365

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 1 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

308,80

4 mg

13,72

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341365

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 1 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

308,80

4 mg

13,72

70%

Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1341366

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 2 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

588,80

4 mg

13,08

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341366

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 2 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

588,80

4 mg

13,08

70%

Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1050100

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bočica, 50 po 0,25 mcg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.

Izrael; Holandija

555,20

1 mcg

44,42

25%

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
 2. Renalna osteodistrofija (N25.0),
 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3),
 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).

Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

1050102

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bočica, 30 po 0,5 mcg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.

Izrael; Holandija

546,00

1 mcg

36,40

25%

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Renalna osteodistrofija (N25.0),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).

Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

1050101

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bočica, 30 po 1 mcg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.

Izrael; Holandija

1.018,90

1 mcg

33,96

25%

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Renalna osteodistrofija (N25.0),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).

Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

1050121

A11CC04

kalcitriol

ROCALTROL

kapsula, meka

blister, 100 po 0,25 mcg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.589,30

1 mcg

63,57

25%

Renalna osteodistrofija (N25.0).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.

1063220

B01AA07

acenokumarol

SINKUM 4

tableta

blister, 20 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

108,00

5 mg

6,75

45%

 

 

1063221

B01AA07

acenokumarol

ACENOKUMAROL UNION

tableta

blister,30 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

185,30

5 mg

7,72

45%

 

 

1068220

B01AC04

klopidogrel

PLAVIX

film tableta

28 po 75 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

499,20

75 mg

17,83

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068502

B01AC04

klopidogrel

ZYLLT

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Krka- Farma d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d,

Hrvatska; Slovenija

499,20

75 mg

17,83

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068221

B01AC04

klopidogrel

ANTIAGREX

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

499,20

75 mg

17,83

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068239

B01AC04

klopidogrel

CLOPIGAL

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

499,20

75 mg

17,83

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068551

B01AC04

klopidogrel

CLOPIDIX

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

499,20

75 mg

17,83

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068030

B01AC04

klopidogrel

CLOPICOR

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Actavis LTD

Malta

499,20

75mg

17,83

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068520

B01AC30

klopidogrel, acetilsalicilna kiselina

DUOPLAVIN

film tableta

blister, 28 po (75 mg + 100 mg)

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

1.282,50

1 tableta

45,80

60%

1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda.
2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.

 

1060140

B03AA02

gvožđe II fumarat

HEFEROL

kapsula, tvrda

blister, 30 po 350 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

333,40

0,2 g

19,33

15%

 

 

1060075

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

tableta za žvakanje

blister, 30 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

371,90

90 mg

11,16

15%

 

 

1101422

C01BC04

flekainid

FLEKANID

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 50 mg

Laboratorios Liconsa S.A.

Španija

733,80

0,2 g

48,92

50%

1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48).
2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1101423

C01BC04

flekainid

FLEKANID

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 100 mg

Laboratorios Liconsa S.A.

Španija

1.468,50

0,2 g

48,95

50%

1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48).
2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1101425

C01BC04

flekainid

FLEKANID

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 200 mg

Laboratorios Liconsa S.A.

Španija

2.937,50

0,2 g

48,96

50%

1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48).
2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (akcesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45.6).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

7102621

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NITROLINGUAL

sublingvalni sprej

boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Nemačka

572,20

2,5 mg

17,88

75%

 

 

1109131

C01EB15

trimetazidin

TRIMETACOR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharma Pack Hungary KFT.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Mađarska;
Rumunija

213,30

40 mg

4,06

55%

Аnginа pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109100

C01EB15

trimetazidin

TRIMETAZIDIN PHARMAS

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

213,30

40 mg

4,06

55%

Аnginа pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109142

C01EB15

trimetazidin

MODUXIN MR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

Gedeon Richter Polska SP, Z.Z.O; Gedeon Richter PLC

Poljska; Mađarska

213,30

40 mg

4,06

55%

Аnginа pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109138

C01EB15

trimetazidin

TRIMETACOR MR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

S.C. Labormed - Pharma S.A.

Rumunija

213,30

40 mg

4,06

55%

Angina pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109125

C01EB17

ivabradin

CORAXAN

film tableta

blister, 56 po 5mg

Laboratorios Sevier S.L.,
Les laboratories Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD,

Španija, Francuska, Irska

2.500,00

10 mg

89,29

75%

Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti
- kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana.
- u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora.
(I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja na interniste ili kardiologa.

1109126

C01EB17

ivabradin

CORAXAN

film tableta

blister, 56 po 7,5mg

Laboratorios Sevier S.L.,
Les laboratories Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD,

Španija, Francuska, Irska

2.500,00

10 mg

59,52

75%

Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti
- kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana.
- u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora.
(I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja na interniste ili kardiologa.

1103432

C02AB02

metildopa (racemat)

METHYLDOPA

film tableta

 20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

170,70

2 g

68,28

50%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103481

C02AC05

moksonidin

PHYSIOTENS

film tableta

blister, 28 po 0,2 mg

Mylan Laboratories SAS

Francuska

301,20

0,3 mg

16,14

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1103482

C02AC05

moksonidin

PHYSIOTENS

film tableta

blister, 28 po 0,4 mg

Mylan Laboratories SAS

Francuska

462,00

0,3 mg

12,38

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1103090

C02AC05

moksonidin

MOXOGAMMA 0.2

film tableta

blister, 30 po 0,2 mg

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

322,70

0,3 mg

16,14

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1103092

C02AC05

moksonidin

MOXOGAMMA 0.3

film tableta

blister, 30 po 0,3 mg

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

316,90

0,3 mg

10,56

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1103093

C02AC05

moksonidin

MOXOGAMMA 0.4

film tableta

blister, 30 po 0,4 mg

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

495,00

0,3 mg

12,38

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1103892

C02AC06

rilmenidin

TENAXUM

tableta

blister, 30 po 1 mg

Les Laboratoires Servier Industrie

Francuska

547,10

1 mg

18,24

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103765

C02CA04

doksazosin

ALPHAPRES

tableta

blister, 30 po 1 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

182,60

4 mg

24,35

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103766

C02CA04

doksazosin

ALPHAPRES

tableta

blister, 30 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

278,40

4 mg

18,56

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103043

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

28 po 2 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

259,80

4 mg

18,56

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103044

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

100 po 2 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

927,90

4 mg

18,56

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103048

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

28 po 4 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

440,30

4 mg

15,73

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103049

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

100 po 4 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

1.572,50

4 mg

15,73

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103038

C02CA04

doksazosin

DOXAZIN

tableta

blister, 30 po 2 mg

Jadran galenski laboratorij d.d

Hrvatska

278,40

4 mg

18,56

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103039

C02CA04

doksazosin

DOXAZIN

tableta

blister, 30 po 4 mg

Jadran galenski laboratorij d.d

Hrvatska

471,80

4 mg

15,73

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103046

C03BA11

indapamid

INDAPRES SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

228,60

2,5 mg

12,70

75%

 

 

1103051

C03BA11

indapamid

RAWEL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

228,60

2,5 mg

12,70

75%

 

 

1103180

C03BA11

indapamid

VAZOPAMID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.

Republika Srbija; Rumunija

228,60

2,5 mg

12,70

75%

 

 

1103444

C03BA11

indapamid

INDAPAMID SR ALKALOID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

228,60

2,5 mg

12,70

75%

 

 

1400476

C03CA04

torasemid

DIUVER

tableta

blister, 20 po 5mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

144,40

15mg

21,66

70%

 

 

1400475

C03CA04

torasemid

DIUVER

tableta

blister, 20 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

237,80

15mg

17,84

70%

 

 

1400480

C03DA04

eplerenon

INSPRA

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Fareva Amboise

Francuska

2.170,00

50 mg

144,67

85%

Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).

 

1400481

C03DA04

eplerenon

INSPRA

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Fareva Amboise

Francuska

2.206,20

50 mg

73,54

85%

Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestnom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).

 

1400000

C03EB01

furosemid, spironolakton

FURAS

kapsula

blister, 30 po (20mg + 50mg)

Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.

Republika Srbija; Rumunija

587,00

1 tableta

19,57

40%

1. Lečenje rezistentnog edema kada je on povezan sa sekundarnim hiperaldosteronizmom, uključujući i hroničnu srčanu insuficijenciju i cirozu jetre
2.Tretman esencijalne hipertenzije kod pacijenata sa dokazanim hiperaldosteronizmom, ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste: endokrinologa, gastroenterologa ili kardiologa; hirurga ili anesteziologa.

1107018

C07AA07

sotalol

DAROB MITE

tableta

blister, 50 po 80 mg

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

460,60

0,16 g

18,42

50%

Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1107810

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 47,5 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

140,10

0,15 g

14,01

40%

1. Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107814

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 95 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

266,70

0,15 g

13,34

40%

1. Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107633

C07AB12

nebivolol

BINEVOL

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

306,00

5 mg

10,20

35%

 

 

1107634

C07AB12

nebivolol

NEVOTENS

tableta

blister, 30 po 5 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.

Republika Srbija; Bugarska; Malta

306,00

5 mg

10,20

35%

 

 

1107666

C07AB12

nebivolol

NEBIGAL

tableta

blister, 28 po 5mg

Galenika AD. U restruktuiranju

Republika Srbija

285,60

5 mg

10,20

35%

 

 

1107632

C07AB12

nebivolol

NEBILET

tableta

blister, 28 po 5 mg

Qualiphar NV; Menarini-Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)

Belgija; Nemačka; Nemačka

371,20

5 mg

13,26

50%

 

 

1107629

C07AB12

nebivolol

BARIOS

tableta

blister, 30 po 5mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

306,00

5 mg

10,20

35%

 

 

1107638

C07AB12

nebivolol

NEBIVOLOL SANDOZ

tableta

blister, 28 po 5 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

285,60

5 mg

10,20

35%

 

 

1107625

C07AG02

karvedilol

KARVILEKS

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

137,80

37,5 mg

13,78

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107659

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

 blister, 30 po 12.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

137,80

37.5 mg

13,78

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107658

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Hemofarm A.D

republika Srbija

212,40

37.5 mg

10,62

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107676

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

128,60

37,5 mg

13,78

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107833

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

137,80

37,5 mg

13,78

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107834

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

212,40

37,5 mg

10,62

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107826

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

(brisan)

1107827

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

(brisan)

1107215

C07BB12

nebivolol, hidrohlortiazid

NEBILET PLUS 5/12.5

film tableta

blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)

Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)

Nemačka; Nemačka

404,40

1 tableta

14,44

55%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno

 

1107701

C07BB12

nebivolol, hidrohlortiazid

BINEVOL PLUS

film tableta

blister, 30 po (5 mg+12,5 mg)

Pharmaswiss d.o.o., Beograd

Republika Srbija

333,30

1 tableta

11.11

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1107702

C07BB12

nebivolol, hidrohlortiazid

BINEVOL PLUS

film tableta

blister, 30 po (5 mg+25 mg)

Pharmaswiss d.o.o., Beograd

Republika Srbija

358,20

1 tableta

11.94

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1402821

C08CA02

felodipin

PLENDIL

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica plastična, 30 po 5 mg

AstraZeneca AB

Švedska

346,40

5 mg

11,55

35%

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402843

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

127,20

10 mg

4,54

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402844

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

203,20

10 mg

3,63

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402784

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 60 po 10 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

272,60

10 mg

4,54

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402785

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 60 po 20 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

435,40

10 mg

3,63

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402847

C08CA13

lerkanidipin

DIPILEN

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Island; Malta; Bugarska

136,30

10mg

4,54

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402848

C08CA13

lerkanidipin

DIPILEN

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Island; Malta; Bugarska

217,70

10mg

3,63

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1104650

C08GA02

amlodipin,
indapamid

NATRIXAM

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

30 po 5 mg+1.5 mg

Laboratorios Servier S.L;
Ampharm Prezdsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.;
Servier (Ireland) Industries Ltd.
Les Laboratories Servier Industrie;
Egis Pharmaceuticals PLC;
Egis Pharmaceuticals PLC;

Španija;
Poljska;
Irska;
Francuska;
Mađarska;
Mađarska

423,00

1 tableta

14,10

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno

 

1104651

C08GA02

amlodipin,
indapamid

NATRIXAM

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

30 po 10 mg+1.5 mg

Laboratorios Servier S.L;
Ampharm Prezdsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.;
Servier (Ireland) Industries Ltd.
Les Laboratories Servier Industrie;
Egis Pharmaceuticals PLC;
Egis Pharmaceuticals PLC;

Španija;
Poljska;
Irska;
Francuska;
Mađarska;
Mađarska

486,90

1 tableta

16,23

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno

 

1103916

C09AA04

perindopril

PREXANIL

film tableta

 kontejner za tablete, 30 po 5 mg

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA

Francuska; Irska; Poljska

465,10

4 mg

12,40

45%

 

 

1103915

C09AA04

perindopril

PREXANIL

film tableta

 kontejner za tablete, 30 po 10 mg

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA

Francuska; Irska; Poljska

465,10

4 mg

6,20

40%

 

 

1103955

C09AA04

perindopril

RANBAPRIL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

147,10

4 mg

4,90

35%

 

 

1103956

C09AA04

perindopril

RANBAPRIL

tableta

blister, 30 po 8 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

286,20

4 mg

4,77

35%

 

 

1103856

C09AA04

perindopril

PERIGARD

tableta

blister, 30 po 4 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

147,10

4 mg

4,90

35%

 

 

1103857

C09AA04

perindopril

PERIGARD

tableta

blister, 30 po 8 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

286,20

4 mg

4,77

35%

 

 

1103901

C09AA04

perindopril

PRENESSA

tablete

blister, 30 po 4 mg


Krka, tovarna zdravil, d.d.


Slovenija

147,10

4 mg

4,90

35%

 

 

1103906

C09AA04

perindopril

PRENESSA

tablete

blister, 30 po 8 mg


Krka, tovarna zdravil, d.d.


Slovenija

286,20

4 mg

4,77

35%

 

 

1103912

C09AA04

perindopril

PRENESSA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 4 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

147,10

4 mg

4,90

35%

 

 

1103943

C09AA04

perindopril

PRENESSA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

 blister, 30 po 8 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

286,20

4 mg

4,77

35%

 

 

1103861

C09AA04

perindopril

PERINDOPRIL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Apl Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

147,10

4 mg

4,90

35%

 

 

1103862

C09AA04

perindopril

PERINDOPRIL

tableta

blister, 30 po 8 mg

Apl Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

286,20

4 mg

4,77

35%

 

 

1103731

C09AA06

kvinapril

HEMOKVIN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA

Republika Srbija

201,20

15 mg

15,09

55%

 

 

1103732

C09AA06

kvinapril

HEMOKVIN

film tableta

blister, 20 po 20 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA

Republika Srbija

238,20

15 mg

8,93

25%

 

 

1103702

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

188,90

2,5 mg

6,30

65%

 

 

1103704

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

 blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

467,80

2,5 mg

7,80

65%

 

 

1103666

C09AA08

cilazapril

CAZAPROL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

145,30

2,5mg

4,84

55%

 

 

1103663

C09AA08

cilazapril

CAZAPROL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

359,90

2,5mg

6,00

55%

 

 

1103810

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

 blister, 28 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

295,20

15 mg

15,81

50%

 

 

1103811

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

blister, 28 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

352,70

15 mg

9,45

50%

 

 

1103825

C09AA09

fosinopril

FOSINOPRIL

tableta

blister, 60 po 10 mg

APL Swift Services (Malta) LTD.

Malta

632,50

15 mg

15,81

50%

 

 

1103826

C09AA09

fosinopril

FOSINOPRIL

tableta

blister, 60 po 20 mg

APL Swift Services (Malta) LTD.

Malta

627,50

15 mg

7,84

45%

 

 

1103940

C09AA10

trandolapril

TRANDOLAPRIL PHARMAS

kapsula, tvrda

blister, 28 po 0,5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

143,60

2 mg

20,51

60%

 

 

1103941

C09AA10

trandolapril

TRANDOLAPRIL PHARMAS

kapsula, tvrda

blister, 28 po 2 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

318,40

2 mg

11,37

60%

 

 

1103942

C09AA10

trandolapril

TRANDOLAPRIL PHARMAS

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

449,60

2 mg

8,03

60%

 

 

1103467

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 30 mg

 A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Italija

739,70

30 mg

26,42

75%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1401251

C09BA04

perindopril, indapamid

CO-PRENESSA

tableta

blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

157,50

1 tableta

5,25

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401252

C09BA04

perindopril, indapamid

CO-PRENESSA

tableta

blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

314,80

1 tableta

10,49

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401255

C09BA04

perindopril, indapamid

CO-PRENESSA

tableta

blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

510,20

1 tableta

17,01

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401606

C09BA04

perindopril, indapamid

PREXANIL COMBI

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA

Francuska; Irska; Poljska

465,10

1 tableta

15,50

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401607

C09BA04

perindopril, indapamid

PREXANIL COMBI HD

film tableta

kontejner plastični, 30 po (10 mg+2,5mg)

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd; Les Laboratoires Servier Industrie

 Poljska; Irska; Francuska

981,80

1 tableta

32,73

40%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401190

C09BA04

perindopril, indapamid

PERIGARD PLUS

tableta

blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

314,80

1 tableta

10,49

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401030

C09BA06

kvinapril, hidrohlortiazid

HEMOKVIN PLUS

film tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

239,30

1 tableta

11,97

20%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401400

C09BA08

cilazapril, hidrohlortiazid

PRILAZID PLUS

film tableta

blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

569,60

1 tableta

18,99

65%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401403

C09BA08

cilazapril, hidrohlortiazid

CAZACOMBI

film tableta

blister, 28 po (5 mg+12,5 mg)

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

391,60

1 tableta

13,99

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401236

C09BA09

fosinopril, hidrohlortiazid

MONOPRIL PLUS

tableta

blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

480,30

1 tableta

17,15

60%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103884

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

447,70

1 tableta

14,92

65%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103455

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM FORTE

tableta

blister, 30 po (20 mg + 10 mg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

595,00

1 tableta

19,83

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103785

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

blister, 30 po (20 mg + 5 mg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

488,40

1 tableta

16,28

30%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103112

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

743,10

1 tableta

24,77

60%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103114

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

727,50

1 tableta

24,25

55%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103115

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

867,80

1 tableta

28,93

55%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103116

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

813,10

1 tableta

27,10

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103620

C09BB04

perindopril, amlodipin

VIACORAM

tableta

kontejner za tablete, 30 po (3.5mg+2.5mg)

Egis Pharmaceuticals PLC;
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD;
Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska; Poljska; Irska; Francuska

523,50

1 tableta

17,45

60%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103621

C09BB04

perindopril, amlodipin

VIACORAM

tableta

kontejner za tablete, 30 po (7mg+5mg)

Egis Pharmaceuticals PLC;
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD;
Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska; Poljska; Irska; Francuska

837,60

1 tableta

27,92

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1403021

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN MITE

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Mađarska

435,50

1 tableta

15,55

60%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1403020

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Mađarska

480,70

1 tableta

17,17

25%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1403666

C09BB10

trandolapril, verapamil

TARKA

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 28 po (2 mg + 180 mg)

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG

Nemačka

1.040,80

1 tableta

37,17

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1403667

C09BB10

trandolapril, verapamil

TARKA

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 28 po (4 mg + 240 mg)

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG

Nemačka

1.384,50

1 tableta

49,45

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103605

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (2 mg + 5 mg + 0,625 mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka;
Poljska;
Slovenija

276,30

1 tableta

9,21

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103608

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (4mg+5mg+1,25mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka;
Poljska;
Slovenija

480,80

1 tableta

16,03

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103611

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (4mg+10mg+1,25mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka;
Poljska;
Slovenija

512,80

1 tableta

17,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103614

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (8mg+5mg+2,5mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka;
Poljska;

Slovenija

657,20

1 tableta

21,91

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103617

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (8mg+10mg+2,5mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka;
Poljska;
Slovenija

720,60

1 tableta

24,02

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103600

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1,25mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska;
Mađarska;
Poljska;
Irska;
Francuska

832,80

1 tableta

27,76

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103602

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1,25mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska;
Mađarska;
Poljska;
Irska;
Francuska

864,90

1 tableta

28,83

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103603

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2,5mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska;
Mađarska;
Poljska;
Irska;
Francuska

1.023,60

1 tableta

34,12

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103604

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska;
Mađarska;
Poljska;
Irska;
Francuska

1.068,30

1 tableta

35,61

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103150

C09CA01

losartan

ERYNORM

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

164,20

50 mg

5,86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103151

C09CA01

losartan

ERYNORM

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

355,40

50 mg

6,35

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103351

C09CA01

losartan

ERYNORM

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

175,90

50 mg

5.86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103350

C09CA01

losartan

ERYNORM

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

380,80

50 mg

6.35

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103594

C09CA01

losartan

LOSAR

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

175,90

50 mg

5,86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103000

C09CA01

losartan

LOTAR

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

175,90

50 mg

5,86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103001

C09CA01

losartan

LOTAR

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

380,80

50 mg

6,35

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103909

C09CA01

losartan

RASOLTAN

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis EHF

 Republika Srbija; Bugarska; Island

164,20

50 mg

5,86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);

2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103918

C09CA01

losartan

RASOLTAN

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis EHF

 Republika Srbija; Bugarska; Island

380,80

50 mg

6,35

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103792

C09CA01

losartan

LORISTA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

164,20

50 mg

5,86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103003

C09CA01

losartan

AVELOSARTAN

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

175,90

50 mg

5,86

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103446

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

186,70

80 mg

6,67

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103445

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

288,80

80 mg

5,16

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103449

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 320 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

622,50

80 mg

5,56

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103782

C09CA03

valsartan

YANIDA

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

288,80

80 mg

5,16

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103784

C09CA03

valsartan

YANIDA

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

186,70

80 mg

6,67

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103030

C09CA03

valsartan

MYOVAL

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska

186,70

80 mg

6,67

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103029

C09CA03

valsartan

MYOVAL

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska

288,80

80 mg

5,16

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103771

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

149,30

80mg

9,95

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103772

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 80 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

200,00

80mg

6,67

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103773

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 160 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

309,40

80mg

5,16

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103401

C09CA04

irbesartan

IRBENIDA

film tableta

blister, 30 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

413,90

0,15 g

13,80

80%

Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103403

C09CA04

irbesartan

IRBENIDA

film tableta

blister, 30 po 300 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

519,00

0,15 g

8,65

80%

 Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103890

C09CA07

telmisartan

MICARDIS

tableta

blister, 28 po 40 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims

Nemačka; Francuska

311,70

40 mg

11,13

70%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103891

C09CA07

telmisartan

MICARDIS

tableta

28 po 80 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims

Nemačka; Francuska

539,60

40 mg

9,64

70%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103889

C09CA07

telmisartan

TELMITENS

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

256,90

40 mg

8,56

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103789

C09CA07

telmisartan

TELMITENS

tableta

blister, 30 po 80 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

444,80

40 mg

7,41

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103509

C09CA07

telmisartan

TELMIKOR

tablete

blister, 30 po 40mg

Zdravlje a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd

Republika Srbija; Island; Malta

256,90

40 mg

8,56

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103510

C09CA07

telmisartan

TELMIKOR

tablete

blister, 30 po 80mg

Zdravlje a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd

Republika Srbija; Island; Malta

444,80

40 mg

7,41

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103930

C09CA07

telmisartan

TOLURA

tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

239,80

40 mg

8,56

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103931

C09CA07

telmisartan

TOLURA

tableta

blister, 28 po 80 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

415,10

40 mg

7,41

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103689

C09CA07

telmisartan

TELSIDAN

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Rumunija

239,80

40 mg

8,56

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103688

C09CA07

telmisartan

TELSIDAN

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Rumunija

415,10

40 mg

7,41

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103932

C09CA07

telmisartan

TELMIPRES

tableta

blister, 28 po 40mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

239,80

40mg

8,56

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103933

C09CA07

telmisartan

TELMIPRES

tableta

blister, 28 po 80mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

415,10

40mg

7,41

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401914

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LOSAR PLUS

film tableta

blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

249,50

1 tableta

8,32

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401120

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LORISTA H

film tableta

blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

232,90

1 tableta

8,32

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401121

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LORISTA HD

film tableta

blister, 28 po (100 mg + 25 mg)

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

406,60

1 tableta

14,52

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401915

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LOSARTIC PLUS

(brisan)

1103152

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

ERYNORM PLUS

film tableta

blister, 30 po (50mg+12,5mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

249,50

1 tableta

8,32

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401926

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

308,10

1 tableta

11,00

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401925

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (160 mg + 25 mg)

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

327,30

1 tableta

11,69

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401924

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (80mg+12,5mg)

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

259,80

1 tableta

9,28

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401935

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg+25mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

327,30

1 tableta

11,69

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401934

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg+12.5mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

308,10

1 tableta

11,00

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401933

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (80mg+12.5mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

259,80

1 tableta

9,28

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401938

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (80mg + 12,5mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

259,80

1 tableta

9,28

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401939

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg + 12,5mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

308,10

1 tableta

11,00

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401940

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg + 25mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

327,30

1 tableta

11,69

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403111

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

278,30

1 tableta

9,28

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403112

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

330,10

1 tableta

11,00

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403113

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 25 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

350,70

1 tableta

11,69

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401662

C09DA04

irbesartan, hidrohlortiazid

IRBENIDA PLUS

film tableta

blister, 30 po (150 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

421,90

1 tableta

14,06

80%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401663

C09DA04

irbesartan, hidrohlortiazid

IRBENIDA PLUS

film tableta

blister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

511,50

1 tableta

17,05

80%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401053

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

MICARDIS PLUS

tableta

28 po (80 mg + 12,5 mg)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

620,70

1 tableta

22,17

75%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401003

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TOLUCOMBI

tableta

 28 po (40mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

312,90

1 tableta

11,18

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401004

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TOLUCOMBI

tableta

28 po (80mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

517,20

1 tableta

18,47

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401005

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TOLUCOMBI

tableta

28 po (80mg+25mg)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

554,80

1 tableta

19,81

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103672

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIKOR PLUS

tableta

blister, 30 po (40mg+12.5mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF

R. Srbija; Malta; Island

335,30

1 tableta

11,18

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103671

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIKOR PLUS

tableta

blister, 30 po (80mg+12.5mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF

R. Srbija; Malta; Island

554,10

1 tableta

18,47

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103670

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIKOR PLUS

tableta

blister, 30 po (80mg+25mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF

R. Srbija; Malta; Island

594,40

1 tableta

19,81

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401065

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIPRES PLUS

tableta

blister, 28 po 40mg+12,5mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

312,90

1 tableta

11,18

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401064

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIPRES PLUS

tableta

blister, 28 po 80mg+12,5mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

517,20

1 tableta

18,47

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401063

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIPRES PLUS

tableta

blister, 28 po 80mg+25mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

554,80

1 tableta

19,81

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103706

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELSIDAN PLUS

tableta

28 po (80mg+12,5mg)

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

517,20

1 tableta

18,47

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103804

C09DB01

valsartan, amlodipin

VALODIP

film tableta

blister, 28 po (80 mg+5 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.

Slovenija; Nemačka; Hrvatska

243,40

1 tableta

8,69

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103805

C09DB01

valsartan, amlodipin

VALODIP

film tableta

28 po (160 mg+5 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.

Slovenija; Nemačka; Hrvatska

350,70

1 tableta

12,53

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103806

C09DB01

valsartan, amlodipin

VALODIP

film tableta

28 po (160 mg+10 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.

Slovenija; Nemačka; Hrvatska

364,30

1 tableta

13,01

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103643

C09DB01

valsartan, amlodipin

DITENZIN

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 5 mg)

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

375,80

1 tableta

12,53

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103641

C09DB01

valsartan, amlodipin

DITENZIN

film tableta

blister, 30 po (80 mg + 5 mg)

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

260,80

1 tableta

8,69

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103645

C09DB01

valsartan, amlodipin

DITENZIN

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 10 mg)

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

390,30

1 tableta

13,01

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1104512

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

232,70

30 mg

11,64

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104513

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

133,30

30 mg

13,33

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104490

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

124,40

30 mg

13,33

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104491

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

217,20

30 mg

11,64

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104492

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

356,20

30 mg

9,54

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104610

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

133,30

30 mg

13,33

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104611

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

232,70

30 mg

11,64

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104612

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

381,60

30 mg

9,54

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104713

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

(brisan)

1104714

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

(brisan)

1104482

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

287,20

30 mg

14,36

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104483

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

484,20

30 mg

12,11

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104485

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

287,20

30 mg

14,36

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104486

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 40 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

484,20

30 mg

12,11

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104125

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104126

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104127

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

485,30

20 mg

8,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104520

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

241,40

20 mg

16,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104522

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

426,40

20 mg

14,21

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104524

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

485,30

20 mg

8,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104759

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104760

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104551

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104552

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104794

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

241,40

20mg

16,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104793

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

426,40

20mg

14,21

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104792

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 40mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

485,30

20mg

8,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

485,30

20 mg

8,09

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104727

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

198,30

10 mg

14,16

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104725

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

489,10

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104728

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

808,00

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104726

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.048,10

10 mg

9,36

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104771

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

524,00

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104772

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

865,70

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104742

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

 film tableta

blister, 30 po 10mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

524,00

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104739

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

 film tableta

 blister, 30 po 20 mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

865,70

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104735

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

198,30

10 mg

14,16

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104736

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

489,10

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104737

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

808,00

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104540

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

212,40

10 mg

14,16

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104541

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

524,00

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104542

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

865,70

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104590

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Actavis Ltd.

Malta

198,30

10 mg

14,16

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104591

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Actavis Ltd.

Malta

489,10

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104592

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Actavis Ltd.

Malta

808,00

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104593

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Actavis Ltd.

Malta

1.048,10

10 mg

9,36

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104666

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.;Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska;
Velika Britanija

524,00

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104667

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.;Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska;
Velika Britanija

865,70

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104668

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.

Nemačka; Slovačka

1.123,00

10 mg

9,36

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104381

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN ATB

film tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

524,00

10 mg

17,47

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
 
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104380

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN ATB

film tableta

blister, 30 po 20 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

865,70

10 mg

14,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104232

C10AB05

fenofibrat

FENOLIP

kapsula, tvrda

blister, 30 po 160 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

446,00

0,2 g

18,58

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104233

C10AB05

fenofibrat

ZYGLIP

tableta

blister, 30 po 145 mg

Alkaloid a.d.

Makedonija

423,60

0,2g

19,48

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104235

C10AB05

fenofibrat

LIPANTHYL 145

film tableta

blister, 30 po 145 mg

Recipharm Fontaine;
Mylan Laboratories SAS

Francuska;
Francuska

502,30

0.2 g

23,09

60%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104236

C10AB05

fenofibrat

FIBRETA

film tableta

blister, 30 po 160 mg

Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Poljska; Hrvatska

446,00

0.2 g

18,58

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104010

C10BA04

simvastatin, fenofibrat

TREAKOL

 film tableta

blister, 30 po (20mg+145mg)

MYLAN LABORATORIES SAS

Francuska

912,20

1 tableta

30,41

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104011

C10BA04

simvastatin, fenofibrat

TREAKOL

 film tableta

blister, 30 po (40mg+145mg)

MYLAN LABORATORIES SAS

Francuska

1.152,40

1 tableta

38,41

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104622

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

222,70

1 tableta

7,42

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104623

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (10 mg + 10 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

222,70

1 tableta

7,42

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104624

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (20 mg + 5 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

352,70

1 tableta

11,76

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104625

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (20 mg + 10 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

352,70

1 tableta

11,76

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104640

C10BX06

atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril

TRINOMIA

kapsula, tvrda

blister, 28 po (20mg+100mg+2.5mg)

Ferrer Internacional SA

Španija

826,00

1 kapsula

29,50

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.

2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104641

C10BX06

atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril

TRINOMIA

kapsula, tvrda

blister, 28 po (20mg+100mg+5mg)

Ferrer Internacional SA

Španija

914,10

1 kapsula

32,65

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104642

C10BX06

atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril

TRINOMIA

kapsula, tvrda

blister, 28 po (20mg+100mg+10 mg)

Ferrer Internacional SA

Španija

1.100,20

1 kapsula

39,29

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

4150400

D06AX07

gentamicin

GENTAMICIN

mast

tuba,1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

173,40

-

-

50%

 

 

4139180

D06BB03

aciklovir

ACIKLOVIR

mast

tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

257,70

-

-

50%

 

 

4139160

D06BB03

aciklovir

ACIKLOVIR

krem

tuba, 1 po 5 g 5 %

Zdravlje a.d.;
Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija;
Republika Srbija

405,80

-

-

70%

 

 

4090291

D06BB03

aciklovir

HERPLEX

krem

tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

257,70

-

-

50%

 

 

4152104

D07AB10

alklometazon

AFLODERM

krem

tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

288,10

-

-

75%

 

 

4152100

D07AB10

alklometazon

AFLODERM

mast

tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

288,10

-

-

75%

 

 

4152255

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETAZON UNION mite

krem

0,05%, ukupno 1 kom, tuba, 1 po 30g

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

124,20

-

-

50%

 

 

4152253

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETAZON UNION M

mast

0.25%; tuba; 1 po 30g

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

297,30

-

-

75%

 

 

4152254

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETAZON UNION

krem

tuba 1 po 30g, 0,25%,

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

297,30

-

-

75%

 

 

4153440

D07AC13

mometazon

ELOCOM

krem

tuba, 1 po 15 g (0,1%)

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

256,30

-

-

80%

 

 

4153441

D07AC13

mometazon

ELOCOM

mast

tuba, 1 po 15 g (0,1%)

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

256,30

-

-

80%

 

 

1155442

D10BA01

izotretinoin

ROACCUTAN

kapsula, meka

blister, 30 po 10 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.115,30

30 mg

111,53

25%

Akne conglobata (L70.1).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

6137312

G01AA51

nistatin, neomicin, polimiksin b

POLYGYNAX

vaginalna kapsula, meka

blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)

Innothera Chouzy

Francuska

679,40

-

-

70%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137320

G01AF05

ekonazol

ECALIN

vagitorija

3 po 150 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

209,90

0,1 g

46,64

85%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137510

G01AF12

fentikonazol

LOMEXIN

vaginalna kapsula

1 po 600 mg

Catalent Italy S.P.A.

Italija

281,40

0,1 g

46,90

85%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

4157290

G01AF15

butokonazol

GYNOFORT

vaginalni krem

aplikator, 1 po 5 g (20 mg/g)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

426,90

0,1 g

426,90

90%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

1149080

G02CB04

kvinagolid

NORPROLAC

tableta

blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

246,90

75 mcg

82,30

75%

Hiperprolaktinemija (E22.1)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1149081

G02CB04

kvinagolid

NORPROLAC

tableta

blister, 30 po 75 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

2.114,50

75 mcg

70,48

75%

Hiperprolaktinemija (E22.1)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1135300

G03AA10

gestoden, etinilestradiol

LINDYNETTE 20

obložena tableta

blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

391,80

0,75 tabl.

13,99

75%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135279

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol

CLEODETTE

film tableta

(24+4 placebo)X
(3mg+0,02mg)

Laboratorios Leon Farma S.A

Španija

543,90

1 tableta

19,43

80%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135287

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol

DAYLETTE

film tableta

blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

543,90

1 tableta

19,43

80%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135284

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol

CLEOSENSA

film tableta

blister, 21 po (3mg+0,03mg)

Laboratorios Leon Farma S.A

Španija

604,30

0.75 tableta

21,58

80%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135288

G03AA15

hlormadinon, etinilestradol

BELARA

film tableta

blister, 21 po (2mg + 0.03mg)

GEDEON RICHTER PLC.

Mađarska

939,70

0.75 tableta

33,56

90%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048293

G03DB01

didrogesteron

DUPHASTON

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

488,70

10 mg

24,44

70%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048790

G03FA17

drospirenon, estradiol

ANGELIQ

film tableta

blister, 28 po (2 mg +1 mg)

Bayer AG; Bayer Farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka; Slovenija

1.314,00

1 tableta

46,93

85%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048781

G03FB01

norgestrel, estradiolvalerat

CYCLO-PROGYNOVA

obložena tableta

blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)

Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

192,90

0,75 tabl.

6,89

25%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048331

G03HA01

ciproteron

ANDROCUR

tableta

blister, 50 po 50 mg

Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Francuska;
Nemačka

2.347,30

0,1 g

93,89

25%

Maligni tumor prostate (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1048176

G03HB01

ciproteron, etinilestradiol

DIANE-35

obložena tableta

blister,1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)

Bayer Pharma AG; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

425,10

0,75 tabl.

15,18

15%

1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju;
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048720

G03HB01

estradiol, ciproteron

CLIMEN

obložena tableta

 blister; 11 x 2mg + 10 x (2mg+1mg)

Delpharm Lille Sas

Francuska

521,50

0,75 tabl.

18,63

70%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1139173

G04BD07

tolterodin

DETRUSITOL

film tableta

blister, 28 po 2 mg

Pfizer Italia S.R.L.

 Italija

1.061,30

4 mg

75,81

70%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139022

G04BD08

solifenacin

VESICARE

film tableta

blister, 10 po 5 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

427,90

5 mg

42,79

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139020

G04BD08

solifenacin

VESICARE

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

1.283,70

5 mg

42,79

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139021

G04BD08

solifenacin

VESICARE

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

1.691,30

5 mg

28,19

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139028

G04BD08

solifenacin

SOLIPHAR

film tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

1.283,70

5 mg

42,79

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139027

G04BD08

solifenacin

SOLIPHAR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

1.691,30

5 mg

28,19

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139025

G04BD08

solifenacin

SAURUS

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.283,70

5 mg

42,79

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139026

G04BD08

solifenacin

SAURUS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.691,30

5 mg

28,19

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139668

G04BD08

solifenacin

SOLYSAN

film tableta

blister, 10 po 5 mg

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

427,90

5 mg

42,79

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139667

G04BD08

solifenacin

SOLYSAN

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

1.283,70

5 mg

42,79

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139666

G04BD08

solifenacin

SOLYSAN

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

1.691,30

5 mg

28,19

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139010

G04BD09

trospijum hlorid

INKONTAN

film tableta

blister, 20 po 15 mg

Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Austrija

543,80

40 mg

72,51

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139012

G04BD09

trospijum hlorid

INKONTAN

film tableta

blister, 20 po 30 mg

Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Austrija

934,10

40 mg

62,27

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1134230

G04CA02

tamsulosin

TAMSOL

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134240

G04CA02

tamsulosin

BETAMSAL

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134260

G04CA02

tamsulosin

TAMSULOSIN PHARMAS

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134501

G04CA02

tamsulosin

OMSAL

 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

 S.C. Gedeon Richter Romania S.A

Rumunija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134239

G04CA02

tamsulosin

TAMSUDIL

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Synthon Hispania, S.L.; Zdravlje A.D

Španija; Republika Srbija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134355

G04CA02

tamsulosin

TANYZ

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

364,00

0.4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134242

G04CA02

tamsulosin

TAMLOS

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134667

G04CA02

tamsulosin

TAMPROST

tableta sa produženim oslobađanjem

30 po 0,4mg

Salutas Pharma GmBH; Lek Pharmaceuticals D.D; Lek S.A; Salutas Pharma GmBH; Lek farmaceutska družba D.D

Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134666

G04CA02

tamsulosin

TAMSUDIL T

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,4 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Hrvatska

364,00

0,4 mg

12,13

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134205

G04CB01

finasterid

PROSCAR

tableta

28 po 5 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

385,70

5 mg

13,78

65%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134228

G04CB01

finasterid

BENEPROST

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ivančić i sinovi d.o.o.

Republika Srbija

318,10

5 mg

10,60

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134212

G04CB01

finasterid

FINASTERID PHARMAS

film tableta

blister, 28 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

296,90

5 mg

10,60

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134266

G04CB01

finasterid

MOLUSKAL

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Teva Gyogyszergyar ZRT

Mađarska

296,90

5mg

10,60

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134351

G04CB01

finasterid

FINPROS

film tableta

blister, 30 po 5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

318,10

5 mg

10,60

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134350

G04CB01

finasterid

FINPROS

film tableta

blister, 28 po 5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

296,90

5 mg

10,60

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134306

G04CB02

dutasterid

DUTAPROST

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed - Pharma S.A.; Pharma Pack Hungary Kft.

Republika Srbija; Rumunija; Mađarska

688,10

0.5 mg

22,94

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1113413

G04CB02

dutasterid

DATUST

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

688,10

0.5 mg

22,94

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134307

G04CB02

dutasterid

DUTASTERID ADOC

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

Laboratorios Leon Farma, S.A.

Španija

688,10

0.5 mg

22,94

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134308

G04CB02

dutasterid

STERUDA

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

688,10

0,5 mg

22,94

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1045084

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 60 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

1.970,00

240 mcg

262,67

10%

 

 

1045082

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 120 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

3.918,30

240 mcg

261,22

10%

 

 

0040240

H05AA02

teriparatid

FORTEO

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 2,
4 ml (20 mcg/80 mcl)

Lilly France

Francuska

34,725.80

20 mcg

1,240.21

55%

Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0040241

H05AA02

teriparatid

TERIPARATID PLIVA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

napunjen injekcioni pen, 1 po 2,4 ml
(20 mcg/80 µL)

Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergzar ZRT

Holandija; Hrvatska; Mađarska

23.621,40

20 mcg

843,62

35%

Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

328,10

1 g

87,49

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

702,60

1 g

70,26

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

353,20

1 g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
(500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

351,30

1 g

70,26

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021567

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
 (875 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

252,30

1 g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021560

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

527,00

1 g

70,27

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
 
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
 
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

film tableta

14 po (875 mg + 125 mg)

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

438,30

1 g

35,78

60%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021561

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL

film tableta

blister,14 po (500mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

491,80

1g

70,26

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021562

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL BID

film tableta

blister,14 po (875mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

353,20

1g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021611

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

527,00

1g

70,27

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021610

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 10 po (875mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

252,30

1g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021563

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOPHAR

film tableta

strip, 14 po 875mg+125mg

PharmaS d.o.o.

Hrvatska

353,20

1g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

351,30

1g

70,26

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

491,80

1g

70,26

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021571

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

702,60

1g

70,26

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021573

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

252,30

1g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021574

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

353,20

1g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021575

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

504,60

1g

28,83

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1321900

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister,16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

391,40

2g

97,85

40%

1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

 

1321976

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 250 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

328,40

0,5 g

65,68

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
 
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
 
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),

4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321977

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 500 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

416,30

0,5 g

41,63

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321956

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

647,70

0,5 g

46,26

55%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321807

J01DC02

cefuroksim

AKSEF

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.

Turska

416,30

0.5 g

41,63

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pencef Pharma GMBH

Nemačka

1.299,70

1 g

259,94

85%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije koţe i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

 

1321620

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

520,10

0,4 g

52,01

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321622

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 5 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

260,10

0,4 g

52,02

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321521

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

318,10

0,4 g

127,24

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321523

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

636,50

0,4 g

127,30

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

415,60

0,3 g

83,12

50%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);
2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);
4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

 

1325611

J01FA09

klaritromicin

FROMILID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

358,80

0,5 g

25,63

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

199,20

0,5 g

28,46

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

398,40

0,5 g

28,46

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

358,80

0,5 g

25,63

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),

2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
 
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
 
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
 
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID MR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

199,20

0,5 g

28,46

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325480

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

204,30

0,3 g

40,86

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

191,00

0,3 g

38,20

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325470

J01FA10

azitromicin

SUMAMED KAPSULE

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

204,30

0,3 g

40,86

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325472

J01FA10

azitromicin

SUMAMED TABLETE 500

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

191,00

0,3 g

38,20

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

3325100

J01FA10

azitromicin

ZMAX

granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)

Pfizer Pharmaceuticals LLC

Portoriko

680,80

0,3 g

102,12

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325541

J01FA10

azitromicin

AZIBIOT

film tableta

blister, 3 po 500 mg

 Krka Polska SP. Z.O.O.

Poljska

191,00

0,3 g

38,20

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325572

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Special Product's Line S.P.A.

Italija

191,00

0,3 g

38,20

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1326226

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 300 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

259,50

1,2 g

86,50

25%

 

 

1326228

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

486,20

1,2 g

81,03

25%

 

 

1326222

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.215,60

1,2 g

81,04

25%

 

 

1329350

J01MA01

ofloksacin

VISIREN

film tableta

 10 po 200 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

216,10

0,4 g

43,22

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.

1329371

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

film tableta

blister, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

689,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
 
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
 
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
 
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
 
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329380

J01MA12

levofloksacin

LOFOCIN

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

413,70

0,5 g

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329381

J01MA12

levofloksacin

LOFOCIN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

689,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329455

J01MA12

levofloksacin

FORTECA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

413,70

0,5 g

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329456

J01MA12

levofloksacin

FORTECA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

689,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329104

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

413,70

0,5 g

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329105

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

689,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329506

J01MA12

levofloksacin

LEFLOGAL

film tableta

blister, 7 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

289,60

0,5 g

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329505

J01MA12

levofloksacin

LEFLOGAL

film tableta

blister, 7 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

482,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329081

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

413,70

0,5 g

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
 
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
 
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
 
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329080

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

689,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329375

J01MA12

levofloksacin

FLEXID

film tableta

10 po 250 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

413,70

0,5 g

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329376

J01MA12

levofloksacin

FLEXID

film tableta

10 po 500 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

689,90

0,5 g

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329095

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

film tableta

blister, 10 po 250mg

Krka, Tovarna zdravil, d.d; Pharmaten S.A

Slovenija; Grčka

413,70

500 mg

82,74

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329098

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

film tableta

blister, 10 po 500mg

Krka, Tovarna zdravil, d.d; Pharmaten S.A

Slovenija; Grčka

689,90

500 mg

68,99

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329001

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

681,30

0,4 g

68,13

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),
2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),
3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),
4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intravenske primene leka (L00; L02-L08),
5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1329006

J01MA14

moksifloksacin

MOLOXIN

film tableta

blister, 7 po 400 mg

Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Nemačka; Hrvatska; Slovenija

476,90

0.4 g

68,13

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),
2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),
3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),
4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intravenske primene leka (L00; L02-L08),
5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1329007

J01MA14

moksifloksacin

MOLOXIN

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Nemačka; Hrvatska; Slovenija

681,30

0.4 g

68,13

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),
2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),
3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),
4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intravenske primene leka (L00; L02-L08),
5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1132320

J01MB04

pipemidinska kiselina

PIPEM

kapsula

20 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

302,60

0,8 g

60,52

25%

 

 

1132300

J01MB04

pipemidinska kiselina

PIPEGAL

kapsula

20 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

302,60

0,8 g

60,52

25%

 

 

3029730

J01XX01

fosfomicin

MONURAL

granule za oralni rastvor

 kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)

Zambon Switzerland Ltd

Švajcarska

302,60

3 g

302,60

25%

Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima osetljivim na fosfomicin kod osoba starijih od 12 godina (N30.0).

 

1327356

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

kapsula, tvrda

blister, 1 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

153,20

0,2 g

204,27

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327355

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

kapsula, tvrda

blister, 7 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

153,20

0,2 g

87,54

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327401

J02AC01

flukonazol

FLUKOZOL

kapsula, tvrda

blister, 7 po 50 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

153,20

0,2 g

87,54

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327400

J02AC01

flukonazol

FLUKOZOL

kapsula, tvrda

blister, 1 po 150 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

153,20

0,2 g

204,27

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327402

J02AC02

itrakonazol

KANAZOL

kapsula, tvrda

blister, 10 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

707,40

0,2 g

141,48

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327403

J02AC02

itrakonazol

KANAZOL

kapsula, tvrda

blister, 5 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

353,70

0,2 g

141,48

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1039010

L02BA01

tamoksifen

NOLVADEX

film tableta

blister, 30 po 10 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

256,40

20 mg

17,09

30%

 

 

1037200

L02BB01

flutamid

FLUTASIN

tableta

boca staklena, 90 po 250 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.627,70

0,75 g

120,92

20%

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1039325

L02BG03

anastrozol

ARIMIDEX

film tableta

 28 po 1 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

1.387,70

1 mg

49,56

10%

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1014301

L04AA13

leflunomid

ARAVA

film tableta

bočica, 30 po 20 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

4.300,50

20 mg

143,35

10%

1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije;
2. Aktivni psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1059079

M05BA04

alendronska kiselina

BONAP

tableta

blister, 4 po 70 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

622,40

10 mg

22,23

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059908

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 4 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

622,40

10 mg

22,23

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059909

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 8 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.244,70

10 mg

22,23

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059907

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 12 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.867,10

10 mg

22,23

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059903

M05BA04

alendronska kiselina

FOROSA

film tableta

blister, 4 po 70 mg

Ufar d.o.o.

Republika Srbija

622,40

10 mg

22,23

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059092

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

486,40

5 mg

16,21

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059090

M05BA06

ibandronska kiselina

IBANDRONAT PHARMAS

film tableta

blister, 1 po 150 mg

PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen SA

Republika Srbija; Grčka; Grčka

486,40

5 mg

16,21

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059095

M05BA06

ibandronska kiselina

BONNEDRA

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Mađarska

486,40

5 mg

16,21

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059000

M05BA06

ibandronska kiselina

IDIKA

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Stada Arzneimittel AG; Stadapharm GmbH; Synthon Hispania, S.L.

Nemačka; Nemačka, Španija

486,40

5 mg

16,21

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059121

M05BB03

alendronska kiselina, holekalciferol

FOSAVANCE

tableta

blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)

Merck Sharp & Dohme S.P.A.

Italija

934,00

10 mg

33,36

55%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

733,80

1,2 mg

41,93

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.467,60

1,2 mg

41,93

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
 
-nespecifična neuralgija (M79.2),
 
-postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
 
- trigeminalna neuralgija (G50)
 
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
 
- kauzalgija (R52.1),
 
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),

- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.489,90

1,2 mg

47,43

75%

 Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.459,40

1,2 mg

35,13

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087205

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 12 mcg/h (5 po 2.55mg/4.25 cm²)

Acino AG

Nemačka

675,60

1,2 mg

63,59

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

733,80

1,2 mg

42,69

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
 
-nespecifična neuralgija (M79.2),
 
-postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
 
- trigeminalna neuralgija (G50)
 
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
 
- kauzalgija (R52.1),
 
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),

- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

1.467,60

1,2 mg

42,69

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

2.489,90

1,2 mg

48,29

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

2.459,40

1,2 mg

35,77

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

1086876

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 2 po 50 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

210,10

50 mg

105,05

50%

Migrena (G43).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086730

N02CC07

frovatriptan

FROVAMAX

film tableta

blister, 2 po 2,5 mg

 A. Menarini,
Manufacturing Logistics
and Services S.R.L.

Italija

621,20

2,5 mg

310,60

85%

Migrena (G43)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

775,30

1,8 g

93,04

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

775,30

1,8 g

93,04

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084821

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

UCB Pharma SA

Belgija

892,40

1,5 g

89,24

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od
16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili
bez sekundarne generalizacije (G40);

2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece
iznad 4 godine starosti (G40);

3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i
adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);

4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -
kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad
 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom
epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084820

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

UCB Pharma SA

Belgija

1.633,20

1,5 g

81,66

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084822

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

UCB Pharma SA

Belgija

3.157,80

1,5 g

78,95

25%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od
16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili
bez sekundarne generalizacije (G40);

2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece
iznad 4 godine starosti (G40);

3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i
adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);

4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -
kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad
12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom
epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084742

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula tvrda

blister, 56 po 25 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

514,40

0,3 g

110,23

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

914,90

0,3 g

65,35

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.629,80

0,3 g

58,21

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.490,00

0,3 g

44,46

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084302

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 75mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

980,30

0,3 g

65,35

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084305

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 150mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

1.746,20

0,3 g

58,21

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084300

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 90 po 50mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.020,30

0,3 g

134,69

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084104

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 28 po 50mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

628,50

0,3 g

134,68

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084105

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 50mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

1.257,10

0,3 g

134,69

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084108

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 75mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

914,90

0,3 g

65,35

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084131

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 100mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

1.598,30

0,3 g

85,62

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084134

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 150 mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

1.629,80

0,3 g

58,21

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084143

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 300mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

2.490,00

0,3 g

44,46

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084144

N03AX16

pregabalin

PREGABALIN MYLAN PHARMA

kapsula, tvrda

blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg

Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.

Holandija; Irska; Mađarska

914,90

0.3 g

65,35

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1084145

N03AX16

pregabalin

PREGABALIN MYLAN PHARMA

kapsula, tvrda

blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg

Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.

Holandija; Irska; Mađarska

1.629,80

0.3 g

58,21

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.

1085271

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

boca plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

7.028,10

0,45 g

316,26

70%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085272

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

boca plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

7.379,00

0,45 g

221,37

70%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085000

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (100mg+25mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

3.962,20

0,45 g

178,30

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085009

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (150mg+37,5mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

3.988,40

0,45 g

119,65

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085002

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (200mg+50mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

4.000,80

0,45 g

90,02

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085344

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

 Glaxo Wellcome S.A.

 Španija

550,40

6 mg

58,97

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085348

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

1.071,50

6 mg

57,40

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085349

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

1.865,00

6 mg

49,96

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085363

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

478,50

6 mg

51,27

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085364

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

931,70

6 mg

49,91

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085365

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.621,80

6 mg

43,44

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085338

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

478,50

6 mg

51,27

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085339

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

931,70

6 mg

49,91

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085340

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.621,80

6 mg

43,44

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085290

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

392,60

2,5 mg

130,87

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085291

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 1 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.551,30

2,5 mg

129,28

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085081

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 0,375 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

223,10

2,5 mg

148,73

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085082

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.339,20

2,5 mg

148,80

45%

 Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085084

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

2.556,50

2,5 mg

142,03

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085083

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

4.700,30

2,5 mg

130,56

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085294

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

4.595,10

2,5 mg

170,19

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085295

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

5.874,60

2,5 mg

130,55

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085292

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

353,40

2,5 mg

117,80

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085293

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.358,60

2,5 mg

113,22

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085066

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,26 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

539,00

2,5 mg

119,78

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085064

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,52 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.084,70

2,5 mg

120,52

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085062

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,05 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.966,50

2,5 mg

109,25

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085060

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,57 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.534,70

2,5 mg

130,91

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085058

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.615,70

2,5 mg

100,44

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085054

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 2,62 mg

Krka, Tovarna Zdravil, D.D.

Slovenija

1.506,30

2.5 mg

100,42

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085056

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 3,15 mg

Krka, Tovarna Zdravil, D.D.

Slovenija

2.188,00

2.5 mg

121,56

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085080

N04BD02

rasagilin

AZILECT

tableta

blister, 28 po 1 mg

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija;
Hrvatska

4.754,90

1 mg

169,82

75%

Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1085284

N04BX02

entakapon

COMTAN

film tableta

bočica staklena, 30 po 200 mg

Novartis Pharma GmbH; Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

2.367,50

1 g

394,58

60%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1070961

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula

30 po 40 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.642,50

80 mg

176,17

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070650

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 60 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.642,50

80 mg

117,44

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070651

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 80 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.642,50

80 mg

88,08

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070965

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE REMEDICA

tableta

 blister, 50 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.095,00

0,3 g

65,70

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070963

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE REMEDICA

tableta

blister, 50 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

317,30

0,3 g

76,15

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070022

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

50 po 100 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

1.095,00

0,3 g

65,70

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070020

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

blister, 50 po 25 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

317,30

0,3 g

76,15

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.

2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070606

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

1.095,00

0,3 g

65,70

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070605

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

 blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

317,30

0,3 g

76,15

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070944

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

1.093,30

0,4 g

145,77

75%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070939

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 400 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

3.588,30

0,4 g

59,81

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070945

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

730,30

0,4 g

194,75

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070946

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.572,10

0,4 g

104,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070947

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.192,00

0,4 g

97,42

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070948

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 200 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.040,20

0,4 g

68,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070949

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.390,60

0,4 g

53,12

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070859

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 25 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

730,30

0,4 g

194,75

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070858

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 100 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

1.572,10

0,4 g

104,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070857

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 200 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

2.040,20

0,4 g

68,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
 
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070906

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

730,30

0,4 g

194,75

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070907

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister,60 po 100 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

1.572,10

0,4 g

104,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070909

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

2.040,20

0,4 g

68,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070955

N05AH04

kvetiapin

Q - PIN

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Belupo, ljekovi i kozmetika dd

Hrvatska

1.572,10

0,4 g

104,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070956

N05AH04

kvetiapin

Q - PIN

film tableta

blister,60 po 200 mg

Belupo, ljekovi i kozmetika dd

Hrvatska

2.040,20

0,4 g

68,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070331

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50 mg

Krka D.D., Novo mesto;
TAD Pharma GmbH

Slovenija;
Nemačka

841,00

0,4 g

112,13

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070332

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 150 mg

Krka D.D., Novo mesto;
TAD Pharma GmbH

Slovenija;
Nemačka

1.564,60

0,4 g

69,54

40%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070330

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 200 mg

Krka D.D., Novo mesto;
TAD Pharma GmbH

Slovenija;
Nemačka

1.949,80

0,4 g

64,99

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070333

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 300 mg

Krka D.D., Novo mesto;
TAD Pharma GmbH

Slovenija;
Nemačka

2.912,30

0,4 g

64,72

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.475,10

5 mg

73,76

25%

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina,
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1071710

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM HF

tableta

30 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

111,80

2,5 mg

9,32

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071711

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM HF

tableta

 20 po 2,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

123,90

2,5 mg

6,20

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071720

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM HF

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

71,60

10 mg

15,91

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071721

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM HF

tableta

blister, 30 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

95,80

10 mg

10,64

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071722

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM HF

tableta

blister, 20 po 6 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

87,80

10 mg

7,32

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071624

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

71,60

10 mg

15,91

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071626

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

95,80

10 mg

10,64

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071320

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

71,60

10 mg

15,91

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071322

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

95,80

10 mg

10,64

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071324

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

131,70

10 mg

7,32

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071750

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

56,20

1 mg

7,49

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071751

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

 blister, 30 po 0,50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

91,70

1 mg

6,11

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071752

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

 blister, 30 po 1 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

186,20

1 mg

6,21

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071755

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

56,20

1 mg

7,49

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071756

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 0,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

91,70

1 mg

6,11

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071757

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

186,20

1 mg

6,21

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1077260

N05CD02

nitrazepam

NIPAM

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

64,50

5 mg

6,45

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1077196

N05CD02

nitrazepam

CERSON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

64,50

5 mg

6,45

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071461

N05CD08

midazolam

FLORMIDAL

film tableta

 blister, 30 po 15 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

897,00

15 mg

29,90

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077151

N05CF02

zolpidem

STILNOX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

85,20

10 mg

4,26

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077301

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

83,80

10 mg

8,38

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077300

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

85,20

10 mg

4,26

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077302

N05CF02

zolpidem

BELBIEN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

85,20

10 mg

4,26

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077311

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

83,80

10 mg

8,38

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077313

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

85,20

10 mg

4,26

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072740

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

obložena tableta

 30 po 25 mg

Novartis Farma S.P.A.

Italija

278,70

0,1 g

37,16

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072910

N06AB05

paroksetin

SEROXAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; S.C. Europharm S.A.

Poljska; Rumunija

254,60

20 mg

8,49

35%

1. Depresivna epizoda (F32),
 
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
 
3. Agorafobija (F40.0),
 
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
 
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
 
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
 
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072782

N06AG02

moklobemid

AURORIX

film tableta

blister, 30 po 300 mg

Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Nemačka; Francuska, Švajcarska

1.505,90

0,3 g

50,20

65%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072750

N06AX03

mianserin

TOLVON

film tableta

blister, 30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

602,70

60 mg

40,18

65%

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072631

N06AX05

trazodon

TRITTICO Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

20 po 150 mg

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.

Italija

516,30

0,3 g

51,63

75%

1. Depresija (F32)
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072705

N06AX11

mirtazapin

CALIXTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

291,50

30 mg

9,72

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072861

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

291,50

30 mg

9,72

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072050

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN

film tableta

blister, 30 po 30mg

Krka, Tovana Zdravil d.d

Slovenija

291,50

30 mg

9,72

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072051

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN

film tableta

blister, 30 po 45mg

Krka, Tovana Zdravil d.d

Slovenija

635,60

30 mg

14,12

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072863

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 15 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

279,80

30 mg

18,65

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072862

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 30 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

291,50

30 mg

9,72

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072864

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 45 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

635,60

30 mg

14,12

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1089141

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 150 mg

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Nemačka

1.254,00

300 mg

83,60

85%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1089140

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 300 mg

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Nemačka

2.168,60

300 mg

72,29

85%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072600

N06AX14

tianeptin

COAXIL

obložena tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Les Laboratoires Servier Industrie

Francuska

455,70

37,5 mg

45,57

60%

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072857

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Zdravlje a.d.; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

247,40

0,1 g

23,56

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072858

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Zdravlje a.d.; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

330,80

0,1 g

15,75

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072992

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 75 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

330,80

0,1 g

15,75

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072990

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 150 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

548,90

0,1 g

13,07

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072489

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 37,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

265,00

0,1 g

23,56

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072488

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

354,40

0,1 g

15,75

50%

1. Depresivna epizoda (F32),

2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),

3. Agorafobija (F40.0),

4. Socijalna fobija (F40.1),

5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072487

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 150 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

588,10

0,1 g

13,07

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072855

N06AX16

venlafaksin

VELAFAX

tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

247,40

0,1 g

23,56

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072856

N06AX16

venlafaksin

VELAFAX

tableta

blister, 28 po 75 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

330,80

0,1 g

15,75

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072037

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 30 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

561,80

60 mg

40,13

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2; F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072036

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 60 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.121,60

60 mg

40,06

75%

1. Teške depresivne epizode(F32.2; F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072046

N06AX21

duloksetin

DULOKSETIN TEVA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 30 mg

Merckle GmbH; Teva Pharmaceutical Works Co.Ltd.; Teva UK Limited; Pliva Hrvatska d.o.o.

Nemačka; Mađarska; Velika Britanija; Hrvatska

561,80

60 mg

40,13

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2; F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072047

N06AX21

duloksetin

DULOKSETIN TEVA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 60 mg

Merckle GmbH; Teva Pharmaceutical Works Co.Ltd.; Teva UK Limited; Pliva Hrvatska d.o.o.

Nemačka; Mađarska; Velika Britanija; Hrvatska

1.121,60

60 mg

40,06

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2; F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072870

N06AX22

agomelatin

MELITOR

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.

Poljska; Irska; Francuska; Španija

2.799,80

25 mg

99,99

90%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079030

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

883,10

7,5 mg

47,31

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079031

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.180,50

7,5 mg

31,62

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079600

N06DA02

donepezil

YASNAL Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

883,10

7,5 mg

47,31

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079602

N06DA02

donepezil

YASNAL Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

 blister, 28 po 10mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

1.180,50

7,5 mg

31,62

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079051

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

883,10

7,5 mg

47,31

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079050

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.180,50

7,5 mg

31,62

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079501

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

883,10

7,5 mg

47,31

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079500

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.180,50

7,5 mg

31,62

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079041

N06DA02

donepezil

DONECEPT

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje AD; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

883,10

7,5 mg

47,31

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079035

N06DA02

donepezil

DONECEPT

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje AD; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

1.180,50

7,5 mg

31,62

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079110

N06DA02

donepezil

CIPOZEL

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska;
Hrvatska

883,10

7,5 mg

47,31

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079111

N06DA02

donepezil

CIPOZEL

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

1.180,50

7,5 mg

31,62

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088012

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 1,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.005,30

9 mg

215,42

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088013

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 3 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.005,30

9 mg

107,71

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088014

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.005,30

9 mg

71,81

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088015

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 6 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.005,30

9 mg

53,86

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088200

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 1,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

215,42

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088201

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 3,0mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

107,71

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088202

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 4,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

71,81

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088203

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

53,86

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088207

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 1,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

215,42

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088206

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 3,0mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

107,71

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088205

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 4,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

71,81

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088204

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 6mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.005,30

9 mg

53,86

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088225

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

kesica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH

Švajcarska; Nemačka

4.672,50

9 mg

304,73

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088226

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

kesica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH

Švajcarska; Nemačka

4.672,50

9 mg

147,55

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088227

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

30 po 13.3mg/24h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GMBH

Švajcarska; Nemačka

4.672,50

9,5 mg

111,25

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079000

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 8 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.542,00

16 mg

102,80

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079002

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 16 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.067,50

16 mg

68,92

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079001

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 24 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.263,00

16 mg

50,29

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079903

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

717,10

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079904

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

768,30

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079906

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 60 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.536,50

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079907

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.434,10

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079908

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.536,50

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079919

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 60 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

3.073,00

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079033

N06DX01

memantin

NEMDATINE

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

717,10

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079028

N06DX01

memantin

NEMDATINE

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

1.434,10

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079004

N06DX01

memantin

YMANA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

1.434,10

20 mg

51,22

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1075310

N07BB03

akamprosat

CAMPRAL

gastrorezistentna tableta

 blister, 84 po 333mg

Merck S.L; Merck Sante S.A.S

 Španija; Francuska

1.137,50

2 g

81,33

90%

Održavanje apstinencije kod pacijenata zavisnih od alkohola u kombinaciji sa psihološkim savetovanjem (F10).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1182031

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH; Anomed Pharma GmbH

Nemačka; Austrija

3.454,90

50 mg

123,39

75%

Održavanje opijatske zavisnosti (F11).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

1182051

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

348,80

8 mg

199,31

50%

Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
 
- KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju
 
- KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju
 
- KC Niš - Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
 
- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"
 
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

1182052

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 8 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.168,80

8 mg

166,97

50%

Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju
- KC Vojvodine - Klinika za psihijatriju
- KC Niš - Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

7110022

R01AD01

beklometazon

BECONASE

sprej za nos, suspenzija

bočica sa raspršivačem, 200 po 50 mcg/doza

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome S.A.

Poljska; Španija

386,50

0,4 mg

15,46

35%

 

 

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome Production

Republika Srbija; Francuska

1.942,40

100 mcg

64,75

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.129,10

24 mcg

75,27

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.769,50

24 mcg

58,98

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114167

R03AC13

formoterol

ATIMOS

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (12 mcg/doza)

Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Italija; Austrija

3.195,40

24 mcg

53,26

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije

7114164

R03AC18

indakaterol

ONBREZ BREEZHALER

prašak za inhalaciju

tvrda kapsula, blister 30 po150mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.698,50

0,15mg

89,95

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114165

R03AC18

indakaterol

ONBREZ BREEZHALER

prašak za inhalaciju

tvrda kapsula, blister 30 po 300mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.698,50

0,15mg

44,98

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114670

R03AK06

 salmeterol, flutikazon

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.320,60

2 inh.

77,35

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114671

R03AK06

 salmeterol, flutikazon

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.482,90

2 inh.

82,76

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114672

R03AK06

 salmeterol, flutikazon

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.267,40

2 inh.

108,91

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114673

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)

Aeropharm GMBH

Nemačka

2.257,30

2 inh.

75,24

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114674

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)

Aeropharm GMBH

Nemačka

2.970,30

2 inh.

99,01

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.612,30

4 inh.

107,49

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.611,20

4 inh.

107,41

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114610

R03AK07

formoterol, budesonid

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhalator, 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

2.948,20

4inh

98,27

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

2.888,90

2 inh.

96,30

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114714

R03AK07

formoterol, budesonid

DUORESP SPIROMAX

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Teva Operations Poland SP.Z.O.O;
Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;

Holandija;
Poljska;
Irska;

2.948,20

4 inh.

98,27

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114713

R03AK07

formoterol, budesonid

DUORESP SPIROMAX

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Teva Operations Poland SP.Z.O.O;
Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;

Holandija;
Poljska;
Irska;

2.888,90

2 inh.

96,30

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114246

R03AK08

formoterol, beklometazon

FOSTER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza + 100 mcg/doza)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

4.991,00

4 inh.

110,91

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114005

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.742,60

1 doza

91,42

40%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114006

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.541,60

1 doza

118,05

40%

Bronhijalna astma (J45)

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114675

R03AL03

vilanterol, umeklidinijum-bromid

ANORO

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)

Glaxo Welcome Operations

Velika Britanija

3.298,50

1 inh.

109,95

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114171

R03AL04

indakaterol, glikopironijum-bromid

ULTIBRO BREEZHALER

prašak za inhalaciju, kapsula tvrda

blister + inhaler, 30 po (85mcg + 43mcg)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

4.486,10

1 inh.

149,54

35%

Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114247

R03AL06

olodaterol, tiotropijum-bromid

SPIOLTO RESPIMAT

rastvor za inhalaciju

uložak i inhaler, 1 po 60 potisika (30 doza) (2.5mcg/potisak+2.5mcg/potisak)

Boehgringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.Kg

Nemačka

4.482,70

2 inh.

149,42

35%

Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

695,90

800 mcg

27,84

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.988,30

800 mcg

39,77

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

816,80

0,6mg

65,34

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

1.488,10

0,6mg

59,52

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom,1 po 60 doza (160 mcg/doza)

Takeda GmbH; AstraZeneca AB

Nemačka; Švedska

1.870,70

0,16 mg

31,18

20%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Takeda GmbH; AstraZeneca AB

Nemačka; Švedska

2.603,30

0,16 mg

43,39

20%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114730

R03BB04

tiotropium-bromid

SPIRIVA

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister, 30 po 18 mcg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

2.722,50

18 mcg

90,75

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114732

R03BB04

tiotropijum-bromid

SPIRIVA RESPIMAT

rastvor za inhalaciju

uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

2.722,50

5 mcg

90,75

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114001

R03BB05

aklidinijum-bromid

BRETARIS GENUAIR

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (322mcg)

Industrias Farmaceuticas Almira ll SA

Španija

3.293,90

0,644mg

109,80

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114733

R03BB06

glikopironijum-bromid

SEEBRI BREEZHALER

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

 blister,30 po 44mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.989,50

 44mcg

99,65

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114003

R03BB07

umeklidinijum bromid

INCRUSE

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)

Glaxo Welcome Operations

Velika Britanija

2.827,50

55mcg

94,25

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

685,40

10 mg

24,48

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

685,40

10 mg

24,48

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

685,40

10 mg

24,48

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114566

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister, (4x7 kom) po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

685,40

10 mg

24,48

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114565

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister,(2x14 kom) po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

685,40

10 mg

24,48

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1119220

R03DX07

roflumilast

DAXAS

film tableta

blister, 30 po 500 mcg

Takeda GmbH

Nemačka

4.341,80

0,5 mg

144,73

60%

Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

3058293

R06AX13

loratadin

LORATADIN

sirup

1 po 120 ml (5 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

248,20

10 mg

20,68

50%

1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)

Samo za decu stariju od 2 godine.

3114450

R06AX17

ketotifen

GALITIFEN

sirup

1 po 100 ml (1 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

163,10

2 mg

16,31

50%

 

Samo za decu stariju od 2 godine.

4090290

S01AD03

aciklovir

ZOVIRAX

mast za oči

tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

802,60

-

-

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7090011

S01AE07

moksifloksacin

VIGAMOX

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 5ml, (5mg/ml)

Alcon-Couvreur N.V

Belgija

584,10

-

-

90%

Bakterijski konjuktivitis (H10.0)

 

7090852

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

kapi za oči, rastvor

plastična bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (3 mg/ml)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

239,90

-

-

75%

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

4090851

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

mast za oči

1 po 3 g (3 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

283,80

-

-

75%

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

7099200

S01BC01

indometacin

INDOCOLLYRE

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (1 mg/ml)

Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH

Francuska; Nemačka

276,30

-

-

75%

 

 

7090813

S01CA01

deksametazon, neomicin

NEODEKSACIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

219,60

-

-

50%

 

 

4090921

S01CA01

deksametazon, gentamicin

DEXAMYTREX

mast za oči

tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

279,50

-

-

50%

 

 

7094070

S01EA05

brimonidin

ALPHAGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

346,10

0,2 ml

13,84

40%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7094080

S01EA05

brimonidin

BRIMONAL 0,2%

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

532,40

0,2 ml

10,65

25%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7094078

S01EA05

brimonidin

BRIMONIDINE PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%

PharmaSwiss d.o.o. Beograd

Republika Srbija

266,20

0,2 ml

10,65

25%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099090

S01ED51

timolol, bimatoprost

GANFORT

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.552,60

0,1 ml

51,75

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099180

S01ED51

dorzolamid, timolol

COSOPT

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

409,10

0,2 ml

16,36

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

XALACOM

kapi za oči, rastvor

1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

570,00

0,1 ml

22,80

30%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099177

S01ED51

timolol, travoprost

DUOTRAV

kapi za oči, rastvor

boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)

Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.

Belgija; Španija

1.680,30

0,1ml

67,21

45%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099175

S01ED51

timolol, brinzolamid

AZARGA

kapi za oči, suspenzija

boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)

Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.

Belgija; Španija

1.178,10

0.2 ml

47,12

20%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099145

S01EE03

bimatoprost

LUMIGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.408,80

0,1 ml

46,96

25%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).

2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099190

S01EE04

travoprost

TRAVATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 2,5 ml 40 mcg/ml

Alcon-Couvreur N.V.

Belgija

1.027,40

0,1 ml

41,10

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099195

S01EE05

tafluprost

SAFLUTAN

kapi za oči, rastvor

kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.545,80

0,3 ml

51,53

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7090791

S03CA01

deksametazon, neomicin

DEXAMETHASON-NEOMYCIN

kapi za uši/oči, rastvor

bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

219,60

-

-

50%