Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2017, 56/2017 - ispr., 70/2017, 76/2017, 87/2017, 89/2017 - ispr., 103/2017 i 19/2018)

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0171320

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

13.973,50

-

-

-

 

STAC

0171321

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.348,90

-

-

-

 

STAC

0171322

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

20.177,70

-

-

-

 

STAC

0171323

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.835,20

-

-

-

 

STAC

0171324

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

19.618,80

-

-

-

 

STAC

0171325

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

25.487,60

-

-

-

 

STAC

0174205

B05BA10

glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN

emulzija za infuziju

kesa, 3 po 2463ml (2700kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi AB

Švedska

16,083.70

-

-

-

 

STAC

0174201

B05BA10

glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 1477ml (1600kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l +0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)

Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmBH

Švedska; Austrija

14,763.30

-

-

-

 

STAC

0171346

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFKABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 1206ml (800kcal) (130g/L + 14g/L + 12g/L + 11g/L + 3g/L + 5g/L + 7.4g/L + 6.6g/L + 4.3g/L + 5.1g/L + 11.2g/L + 6.5g/L + 1g/L + 4.4g/L + 2g/L + 0.4g/L + 6.2g/L + 0.56g/L + 4.18g/L + 1.2g/L + 4.48g/L + 3.4g/L + 0.0129g/L + 60g/L + 60g/L + 50g/L + 30g/L)

Fresenius Kabi AB

Švedska

10.785,30

-

-

-

 

STAC

0175260

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plasticna, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

79,50

-

-

-

 

 

0175315

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (8.6 g/L + 0.3 g/L + 0.33 g/L)

B.Braun
Melsungen AG;
B.Braun
Pharmaceutical
s S.A.

Nemačka;
Rumunija

795,00

-

-

-

 

 

0175316

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000 ml (8.6 g/L + 0.3 g/L + 0.33 g/L)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

1.570,60

-

-

-

 

 

0175515

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plasticna, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

79,50

-

-

-

 

 

0175331

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

79,50

-

-

-

 

 

0175185

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

78,50

-

-

-

 

 

0175420

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

78,50

-

-

-

 

 

0175320

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L + 0.4 g/L + 0.27g/L + 6,24 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

785,00

-

-

-

 

 

0175321

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000 ml (6 g/L + 0.4 g/L + 0.27g/L + 6,24 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.255,00

-

-

-

 

 

0175322

B05BB01

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B. Braun

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 50ml (9g/L)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA; S.C B. Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

1.400,00

-

-

-

   

0400430

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml 20%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

329,10

-

-

-

 

 

0400431

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 10%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

355,40

-

-

-

 

 

9175213

B05CX10

manitol, sorbitol

ISPIROL

rastvor za ispiranje bešike

kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.424,40

-

-

-

 

 

9175730

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v + (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

864,20

-

-

-

 

 

9175731

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (1,36% m/v + (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

994,90

-

-

-

 

 

9175732

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v + (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.378,90

-

-

-

 

 

9175733

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

864,20

-

-

-

 

 

9175734

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

994,90

-

-

-

 

 

9175735

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.378,90

-

-

-

 

 

9175736

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l) + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

864,20

-

-

-

 

 

9175737

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v + (38.6g/l) + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

994,90

-

-

-

 

 

9175738

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l) + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.378,90

-

-

-

 

 

9175739

B05D...

tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid

NUTRINEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (0.3g/l + 0.27g/l + 0.57g/l + 0.646g/l + 0.51g/l + 0.595g/l + 0.51g/l + 0.951g/l + 1.393g/l + 0.85g/l + 0.85g/l + 1.02g/l + 0.955g/l + 0.714g/l + 1.071g/l + 0.184g/l + 0.0508g/l + 4.48g/l + 5.38g/l

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.615,80

-

-

-

 

 

9175741

B05D...

ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

EXTRANEAL

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l) + 5.4g/l + 4.5g/l + 0.257g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

2.426,40

-

-

-

 

 

9175716

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.213,60

-

-

-

 

 

9175717

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.213,60

-

-

-

 

 

9175718

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.213,60

-

-

-

 

 

9175743

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.213,60

-

-

-

 

 

9175744

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.213,60

-

-

-

 

 

9175745

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.213,60

-

-

-

 

 

9175702

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L + 3.925g/L + 0.1838g/L + 0.1017g/L + 42.5g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmBh

Nemačka

3.470,10

-

-

-

 

 

9175701

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L + 3.925g/L + 0.1838g/L + 0.1017g/L + 22.73g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmBh

Nemačka

3.470,10

-

-

-

 

 

9175700

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L + 3.925g/L + 0.1838g/L + 0.1017g/L + 15g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmBh

Nemačka

3.470,10

-

-

-

 

 

9175705

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L + 3,925g/L + 0,1838g/L + 0,1017g/L + 42,5g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.470,10

-

-

-

 

 

9175704

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L + 3,925g/L + 0,1838g/L + 0,1017g/L + 22,73g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.470,10

-

-

-

 

 

9175703

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000ml (5,64g/L + 3,925g/L + 0,1838g/L + 0,1017g/L + 15g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.470,10

-

-

-

 

 

9175117

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g11 + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.831,10

-

-

-

 

 

9175118

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73 g/l

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.831,10

-

-

-

 

 

9175760

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (13,6g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

864,20

-

-

-

   

9175762

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

   

9175761

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (13,6g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

   

9175765

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

jednostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

   

9175763

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (22,7g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

864,20

-

-

-

   

9175764

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22,7 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2500 ml (22,7g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

990,00

-

-

-

   

9175766

B05DB..

glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat

PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% m/v /38,6 mg/ml

rastvor za peritonealnu dijalizu

dvostruka plastična kesa, 1 po 2000 ml (38,6g/l + 5,38g/l + 0,184g/l + 0,051g/l + 2,1g/l + 1,68g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

864,20

-

-

-

   

0175150

B05XA01

kalijum hlorid

KALIUM CHLORID FRESENIUS

koncentrat za rastvor za infuziju

20 po 20 ml (1 mmol/ml)

Fresenius Kabi Norge

Norveška

911,00

-

-

-

 

 

0175333

B05XA01

kalijum-hlorid

KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula Mini-plasco Connect,20 po 20 ml

B.Braun Melsungen

Nemačka

911,00

-

-

-

 

 

0175335

B05XA01

kalijum-hlorid

KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN

koncentrat za rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 100 ml

B.Braun Melsungen

Nemačka

3.196,80

-

-

-

 

 

0133110

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat

NATRIUMBICARBONAT FRESENIUS 8,4%

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

2.693,90

-

-

-

 

 

0175510

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 9g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

72,40

-

-

-

 

 

0175240

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

72,40

-

-

-

 

 

0175516

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (9g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

53,30

-

-

-

 

 

0175312

B05XA03

natrijum hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (9g/l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA

Nemačka; Rumunija; Španija

1.171,10

-

-

-

 

 

0175582

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (9g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.869,20

-

-

-

 

 

0175581

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (9g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

72,40

-

-

-

 

 

0170350

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

58,60

-

-

-

 

 

0175351

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

53,30

-

-

-

 

 

0175352

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

72,40

-

-

-

 

 

0175585

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 250mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

533,00

-

-

-

 

 

0175310

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca, plastična, 10 po 500mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A

Nemačka; Španija; Rumunija

724,20

-

-

-

 

 

0175311

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A

Nemačka; Španija; Rumunija

1.470,20

-

-

-

 

 

0174050

B05XB02

alanil- glutamin

DIPEPTIVEN

koncentrat za rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)

Fresenius Kabi Austria GMBH

Austrija

36.729,30

-

-

-

 

STAC

0052720

B05XC..

tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, pantotenska kiselina, askorbinska kiselina, biotin, folna kiselina, cijanokobalamin

SOLUVIT N

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 10 ml (2,5mg + 3,6mg + 40mg + 4mg + 15mg + 100mg + 60mcg + 0,4mg + 5mcg)

Fresenius Kabi AB

Švedska

3.594,40

-

-

-

 

STAC

0100250

C01AA05

digoksin

DILACOR

(brisan)

0101355

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

428,30

0,2 g

95,18

-

 

 

0105146

C01CA04

dopamin

DOPAMIN ADMEDA 50

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

531,50

0,5 g

1.063,00

-

 

 

0105401

C01CA07

dobutamin

DOBUTAMIN ADMEDA 250

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

468,70

0,5 g

937,40

-

 

 

0105000

C01CA07

dobutamin

DOBUTAMINE PANPHARMA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 20 ml (250mg/20ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

4.686,50

0.5 g

937,30

-

 

 

0105031

C01CA24

epinefrin (adrenalin)

ADRENALIN HCL 1:1000

injekcija

50 po 1 mg/1 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.095,50

0,5 g

10.955,00

-

 

 

0102180

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NIRMIN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

4.108,20

-

-

-

 

 

0102183

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 1,5 ml

Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A

Italija

821,60

-

-

-

   

0103290

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 25

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 25 mg/5 ml

Takeda GmbH;
Takeda Austria GmbH

Nemačka;
Austrija

1.018,00

50 mg

407,20

-

 

STAC

0103291

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 50

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 50 mg/10 ml

Takeda GmbH;
Takeda Austria GmbH

Nemačka;
Austrija

948,00

50 mg

189,60

-

 

STAC

0103293

C02CA06

urapidil

URAPIDIL 25 mg i.v. CARINO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (25mg/5ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH

Nemačka

1.018,00

50 mg

407,20

-

 

STAC

0103294

C02CA06

urapidil

URAPIDIL 50 mg i.v. CARINO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 ml (50mg/10ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH

Nemačka

948,00

50 mg

189,60

-

 

STAC

0400411

C03CA01

furosemid

FUROSEMID SOPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)

Sopharma AD

Bugarska

383,80

40 mg

76,76

-

 

 

0400142

C03CA01

furosemid

LASIX

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 2ml (20mg/2ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;
Delpharm Dijon

Nemačka;
Francuska

146,00

40 mg

48,67

-

 

 

0400413

C03CA01

furosemid

EDEMID

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (20 mg/2ml)

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

191,90

40mg

76,76

-

 

 

0400040

C03CA02

bumetanid

YURINEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (0,5 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

113,60

1 mg

22,72

-

 

 

0107497

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

393,90

0,15 g

2.363,40

-

 

 

0402102

C08CA06

nimodipin

NIMOTOP S

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

973,90

50 mg

4.869,50

-

 

STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

0402666

C08CA06

nimodipin

NIMODIPIN 10 mg i.v. CARINO

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (10mg/50ml)

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Nemačka

973,90

50 mg

4.869,50

-

 

STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

0402721

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)

Alkaloid a.d.

Makedonija

342,20

0,24 g

1.642,56

-

 

 

1103462

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 7,5 mg

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Italija

357,10

30 mg

51,01

-

1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.
2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovan u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.

 

4156151

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

396,20

-

-

-

 

 

4156150

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD HF

rastvor za kožu

boca plastična, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

396,20

-

-

-

 

 

4156152

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

3.962,30

-

-

-

 

 

4156475

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

boca plastična, 1 po 100 ml (10 %)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

117,80

-

-

-

 

 

4156474

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

boca plastična, 1 po 500 ml (10 %)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

396,20

-

-

-

 

 

4156473

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (10%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

3.962,30

-

-

-

 

 

4156472

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

boca plastična, 1 po 100 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

95,20

-

-

-

 

 

4156471

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

boca plastična, 1 po 500 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

396,20

-

-

-

 

 

4156470

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

3.962,30

-

-

-

 

 

0141132

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,1 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

609,60

0,2 mg

24,38

-

 

 

0141135

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,2 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.228,20

0,2 mg

24,56

-

 

 

4143125

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PREPIDIL GEL

endocervikalni gel

napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g
(0,5 mg/3g)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

2.029,20

0,5 mg

338,20

-

 

STAC

6143120

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PROSTIN E2

vaginalna tableta

4 po 3 mg

Sanico N.V.

Belgija

3.591,10

0,5 mg

149,63

-

 

STAC

0143043

G02AD04

karboprost (PGM15)

PROSTIN 15M

rastvor za injekciju

1 po 0,25 mg/ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

2.072,00

2,5 mg

20.720,00

-

 

STAC

0142102

G02CA03

fenoterol

PARTUSISTEN

(brisan od 31.12.2017. godine)

0048619

G03BA03

testosteron

TESTOSTERON DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.084,00

18 mg

15,61

-

 

 

0048468

G03DA03

hidroksiprogesteron

PROGESTERON DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.001,80

10 mg

8,01

-

 

 

4137040

G03DA04

progesteron

CRINONE

vaginalni gel

8%, aplikator, 15 po 1,125 g

Central Pharma (Contract Packing) LTD

Velika Britanija

3.922,50

90 mg

261,50

-

1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97),
2. U toku invitro oplodnje (N97).

 

0044142

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

injekcija

3 po 5000 i.j. sa rastv.

N.V. Organon

Holandija

1.115,90

250 i.j.

18,60

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044144

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

lioampula sa rastvaračem, 1 po 1 ml (5000 i.j./1ml)

N.V. Organon

Holandija

372,00

250 i.j.

18,60

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044086

G03GA02

menotrofin

MENOPUR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača

Ferring GmbH

Nemačka

18.057,00

75 i.j.

1.805,70

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044087

G03GA02

menotrofin

MENOPUR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (600i.j)

Ferring-Lečiva, A.S.

Češka

16.172,50

75 i.j.

2.021,56

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044400

G03GA02

menotrofin

MERIONAL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1ml (75 i.j. FSH/75 i.j. LH)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.805,70

75 i.j.

1.805,70

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044412

G03GA04

urofolitropin

FOSTIMON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.257,10

75 i.j.

1.257,10

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044250

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.725,30

75 i.j.

2.725,30

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044251

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 300

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

11.196,30

75 i.j.

2.799,08

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044252

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 450

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

16.690,50

75 i.j.

2.781,75

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044253

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 900

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

33.346,00

75 i.j.

2.778,83

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044001

G03GA05

folitropin alfa

BEMFOLA

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0.25 ml (150i.j./0.25 ml)

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

4.619,60

75 i.j.

2.309,80

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044002

G03GA05

folitropin alfa

BEMFOLA

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0.375 ml (225i.j./0.375 ml)

Finox Biotech AG

Lihtenštajn

6.866,00

75 i.j.

2.288,67

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044226

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

(brisan)

0044227

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

(brisan)

0044230

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 0,36ml(300 i.j/0,36ml)

Organon Ireland Limited

Irska

11.052,90

75 i.j.

2.763,23

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044231

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 0,72ml(600 i.j/0,72ml)

Organon Ireland Limited

Irska

23.076,10

75 i.j.

2.884,51

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044232

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,08ml(900 i.j/1,08ml)

Organon Ireland Limited

Irska

32.928,60

75 i.j.

2.744,05

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044270

G03GA08

horiogonadotropin alfa

OVITRELLE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjeni injekcioni špric 1 po 0,5ml (0,25mg/0,5ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.943,20

0,25mg

2.943,20

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044269

G03GA08

horiogonadotropin alfa

OVITRELLE

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0.5 ml (250 mcg/0.5ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.943,20

0,25mg

2.943,20

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044405

G03GA09

korifolitropin alfa

ELONVA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 150mcg/0.5ml

N.V Organon

Holandija

53.401,30

0,15mg

53.401,30

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044406

G03GA09

korifolitropin alfa

ELONVA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 100mcg/0.5ml

N.V Organon

Holandija

48.826,20

0,15mg

73.239,30

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044256

G03GA30

folitropin alfa, lutropin alfa

PERGOVERIS

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1ml (150i.j./1ml + 75i.j./1ml)

Merck Serono S.A.; Merck Serono S.P.A.

Švajcarska; Italija

8.332,90

1 ml

8.332,90

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0140150

H01BB02

oksitocin

OXYTOCIN SYNTHETIC

rastvor za injekciju

ampula, 100 po 1 ml (10 i.j./ml)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

2.639,70

15 i.j.

39,60

-

 

STAC

0140115

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 100 po 5 i.j./ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.624,30

15 i.j.

78,73

-

 

STAC

0049190

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.038,80

0,7 mg

2.854,32

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovma (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049195

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

56.845,60

0,7 mg

3.979,19

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049196

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

97.985,70

0,7 mg

3.429,50

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049197

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

127.323,30

0,7 mg

2.970,88

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049191

H01CB02

oktreotid

OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M.

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1 ml (0,1mg/ml)

Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.

Italija

4.077,60

0,7 mg

2.854,32

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovma (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049231

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,1 po 60 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

80.222,70

3 mg

4.011,14

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049232

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,1 po 90 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

86.585,60

3 mg

2.886,19

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049233

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,1 po 120 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

117.680,00

3 mg

2.942,00

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049220

H01CC01

ganireliks

ORGALUTRAN

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5ml (0.25mg/0.5ml)

Organon Ireland Limited

Irska

3.965,40

0,25mg

3.965,40

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044260

H01CC02

cetroreliks

CETROTIDE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 1ml (0,25mg/ml)

Aeterna Zentaris GmbH; Merck KgaA

Nemačka; Nemačka

3.958,50

0,25mg

3.958,50

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0047286

H02AB01

betametazon

DIPROPHOS

injekcija

5 po (2 mg + 5 mg)/ml

Schering Plough

Belgija

1.552,30

1,5 mg

66,53

-

 

 

0047140

H02AB02

deksametazon

DEXASON

rastvor za injekciju

ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.130,00

1,5 mg

16,95

-

 

 

0047219

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

183,90

20 mg

29,42

-

 

 

0047220

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

681,60

20 mg

27,26

-

 

 

0047218

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.544,10

20 mg

51,47

-

 

 

0047212

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD DEPO

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

996,90

20 mg

49,85

-

 

 

0047173

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 20 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

828,60

20 mg

55,24

-

 

 

0047174

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 40 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.544,10

20 mg

51,47

-

 

 

1050012

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie Deutschland GmbH&Co.KG

Velika Britanija; Nemačka

5.390,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050010

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 2 mcg

Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie Deutschland GmbH&Co.KG

Velika Britanija; Nemačka

10.780,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050141

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

1.201,60

2 mcg

480,64

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050143

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

6.007,80

2 mcg

480,62

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050142

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

1.201,60

2 mcg

480,64

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050144

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

bočica, 5 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

6.007,80

2 mcg

480,62

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050014

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Rafarm SA; GAP SA

Grčka; Grčka

5.390,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050017

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

kapsula, meka

blister, 28 po 2 mcg

Rafarm SA; GAP SA

Grčka; Grčka

10.780,00

2 mcg

385,00

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0029781

J01AA12

tigeciklin

TYGACIL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 50 mg

Wyeth Pharmaceuticals; Wyeth Lederle S.r.l.

Velika Britanija; Italija

55.252,10

0,1 g

11.050,42

-

 

**

0021108

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory B)

Kipar

404,20

2 g

80,84

-

 

 

0021109

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory B)

Kipar

4.042,00

2 g

80,84

-

 

 

0021940

J01CA01

ampicilin

AMPICILLIN 1000 mg

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 100 po 1000 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

4.042,00

2 g

80,84

-

 

 

0020017

J01CE01

benzilpenicilin

PAN-PENI G SODIUM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 0,6g (1.000.000 ij)

Panpharma

Francuska

3.814,10

3,6 g

457,69

-

 

 

0020056

J01CE30

benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin

PANCILLIN

prašak za suspenziju za injekciju

bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j. + 200000i.j.)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.583,80

6000000 i.j.

516,76

-

 

 

0021565

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po (1000 mg + 200 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

950,00

3 g

570,00

-

 

STAC

0021650

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

MEDOCLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 5 po 1,2 g (1000 mg + 200 mg)

Medochemie Ltd (Factory B)

Kipar

950,00

3 g

570,00

-

 

STAC

0021651

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOXIPLUS 1.2g

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1,2g (1000mg + 200mg)

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

9.500,00

3g

570,00

-

 

STAC

0021998

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

TAZOCIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 12 po (4 g + 0,5 g)

Wyeth Lederle S.r.l.

Italija

5.649,50

14 g

1.647,77

-

 

**

0021995

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPTAZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 12 po 4,5 g (4 g + 0.5g)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.649,50

14 g

1.647,77

-

 

**

0021959

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

ACIPIRIN

(brisan)

0321961

J01DB04

cefazolin

GALECEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 50 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

5.240,00

3 g

314,40

-

 

 

0321962

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1g

Galenika a.d.

Republika Srbija

5.240,00

3g

314,40

-

 

 

0321030

J01DB04

cefazolin

PRIMACEPH

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.240,00

3 g

314,40

-

 

 

0321829

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.628,40

3 g

244,26

-

 

 

0321854

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1 g

PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP"

Ukrajina

524,00

3 g

314,40

-

 

 

0321027

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 750 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

91,90

3 g

367,60

-

 

 

0321026

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 1500 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

141,30

3 g

282,60

-

 

 

0321025

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju /infuziju

bočica, 1 po 1500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

141,30

3 g

282,60

-

 

 

0321024

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 750 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

91,90

3 g

367,60

-

 

 

0321401

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 750 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

4.594,00

3 g

367,52

-

 

 

0321404

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

7.064,90

3 g

282,60

-

 

 

0321882

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

918,80

3 g

367,52

-

 

 

0321883

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.413,00

3 g

282,60

-

 

 

0321884

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg/100 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.413,00

3 g

282,60

-

 

 

0321955

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

918,80

3 g

367,52

-

 

 

0321874

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

1.413,00

3 g

282,60

-

 

 

0321140

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

108,40

4 g

867,20

-

 

STAC

0321142

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

433,40

4 g

866,80

-

 

STAC

0321143

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.167,30

4 g

866,92

-

 

STAC

0321145

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

8.667,10

4 g

866,71

-

 

STAC

0321983

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

1.949,60

4 g

779,84

-

 

STAC

0321984

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

19.496,00

4 g

779,84

-

 

STAC

0321600

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

316,90

4 g

1.267,60

-

 

STAC

0321601

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

168,00

4 g

1.344,00

-

 

STAC

0321023

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

316,90

4 g

1.267,60

-

 

STAC

0321603

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

168,00

4 g

1.344,00

-

 

STAC

0321602

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

316,90

4 g

1.267,60

-

 

STAC

0321707

J01DD02

ceftazidim

TIZACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

15.845,00

4 g

1.267,60

-

 

STAC

0321758

J01DD04

ceftriakson

AZARAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 50 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

6.003,00

2 g

240,12

-

 

STAC**

0321329

J01DD04

ceftriakson

LONGACEPH

prašak za rastvor za injekciju /infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.200,60

2 g

240,12

-

 

STAC **

0321863

J01DD04

ceftriakson

LENDACIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

1.200,60

2 g

240,12

-

 

STAC **

0321996

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

120,10

2 g

240,20

-

 

STAC **

0321997

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.200,60

2 g

240,12

-

 

STAC **

0321998

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

485,40

2 g

485,40

-

 

STAC **

0321999

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

4.854,00

2 g

485,40

-

 

STAC **

0321989

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 5 po 1 g

PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP"

Ukrajina

600,30

2 g

240,12

-

 

STAC **

0321978

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1po 2mL (500mg/2ml)

Mitim S.r.l

Italija

69,40

2g

277,60

-

 

STAC **

0321979

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3.5mL (1g/3.5mL)

Mitim S.r.l

Italija

120,10

2g

240,20

-

 

STAC **

0321914

J01DE01

cefepim

MAXICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 1000 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

578,00

2 g

1.156,00

-

 

STAC

0321631

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

293,30

2 g

1.173,20

-

 

STAC

0321630

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

578,00

2 g

1.156,00

-

 

STAC

0029754

J01DH02

meropenem

MEROCID

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,10 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

6.660,90

2 g

1.332,18

-

 

**

0029755

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

3.284,40

2 g

1.313,76

-

 

**

0029756

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

6.660,90

2 g

1.332,18

-

 

**

0029752

J01DH02

meropenem

MEROPENEM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

3.284,40

2 g

1.313,76

-

 

**

0029764

J01DH02

meropenem

MEROPENEM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

6.660,90

2 g

1.332,18

-

 

**

0029701

J01DH02

meropenem

ARCHIFAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

3.284,40

2 g

1.313,76

-

 

**

0029700

J01DH02

meropenem

ARCHIFAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

6.660,90

2 g

1.332,18

-

 

**

0029780

J01DH03

ertapenem natrijum

INVANZ

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1 g

Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret

Francuska

5.098,70

1 g

5.098,70

-

 

STAC

0029506

J01DH51

imipenem, cilastatin

TIENAM I.V.

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

5.376,90

2 g

2.150,76

-

 

**

0029507

J01DH51

imipenem, cilastatin

MIPECID

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

5.200,90

2 g

2.080,36

-

 

**

0029510

J01DH51

imipenem, cilastatin

IMIPENEM/CILASTATIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 5 po 1g (500mg + 500mg)

Hospira UK Limited

Velika Britanija

2.211,70

2 g

1.769,36

-

 

**

0026601

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM Roche

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.780,20

1,92 g

1.112,08

-

 

 

0325484

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

422,00

0,5 g

422,00

-

 

STAC

0325476

J01FA10

azitromicin

SUMAMED

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.109,90

0,5 g

421,98

-

 

STAC

0326041

J01FF01

klindamicin

KLINDAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.347,50

1,8 g

808,50

-

 

STAC

0326223

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

964,50

1,8 g

578,70

-

 

STAC

0326225

J01FF01

klindamicin

CLIDACIN BA FREE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 1 po 4 ml (150mg/ml)

Vianex S.A. - Plant A'

Grčka

192,90

1,8g

578,70

-

 

STAC

0326226

J01FF01

klindamicin

CLIDACIN BA FREE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 4 ml (150mg/ml)

Vianex S.A. - Plant A'

Grčka

964,50

1,8g

578,70

-

 

STAC

7024615

J01GB01

tobramicin

BRAMITOB

rastvor za raspršivanje

kontejner jednodozni, 56 po 4 ml (300mg/4ml)

Genetic S.P.A.;
Chiesi Farmaceutici SPA

Italija; Italija

209.376,20

0.3g

3.738,86

-

Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom uzrasta od 6 i više godina (E84).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0024552

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

403,90

0,24 g

121,17

-

 

 

0024553

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

605,90

0,24 g

121,18

-

 

 

0024420

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

(brisan)

0024580

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

403,90

0,24 g

121,17

-

 

 

0024582

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

605,90

0,24 g

121,18

-

 

 

0024604

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN B. BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična,
20 po 80 ml (3mg/ml)

B.Braun Medical S.A

Španija

6.206,90

240 mg

310,35

-

 

STAC

0024605

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN B. BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 120ml (3mg/ml)

B.Braun Medical S.A

Španija

7.553,40

240 mg

251,78

-

 

STAC

0024333

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN KRKA

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

146,60

0.24g

87,96

-

 

 

0024332

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN KRKA

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2ml (80mg/2ml)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

403,90

0.24g

121,17

-

 

 

0024331

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN KRKA

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1,5 ml (120mg/1,5ml)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

605,90

0.24g

121,18

-

 

 

0024282

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 100 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

639,90

1 g

639,90

-

 

STAC

0024283

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 500 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.838,20

1 g

367,64

-

 

STAC

0024633

J01GB06

amikacin

AMINOCIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

9.190,90

1 g

367,64

-

 

STAC

0329196

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

rastvor za infuziju

bočica, 5 po 100 mg/50 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.003,40

0,5 g

1.003,40

-

 

STAC

0329412

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 100 mg/10 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.003,40

0,5 g

1.003,40

-

 

STAC

0329403

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.003,40

0,5 g

1.003,40

-

 

STAC

0329001

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

4.459,20

0,5 g

1.114,80

-

 

STAC

0329004

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

8.918,30

0,5 g

1.114,79

-

 

STAC

0329081

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

10.690,00

0,5 g

1.069,00

-

 

STAC

0329101

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 50 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A. ; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

3.299,40

0,5 g

1.319,76

-

 

STAC

0329100

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 50 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A. ; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

13.197,40

0,5 g

1.319,74

-

 

STAC

0329103

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 100 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A. ; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

5.345,00

0,5 g

1.069,00

-

 

STAC

0329102

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 100 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A. ; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

21.380,00

0,5 g

1.069,00

-

 

STAC

0329200

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ml)

Alvogen Pharma d.o.o.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka; Grčka

10.690,00

0,5 g

1.069,00

-

 

STAC

329070

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100ml (5mg/ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A;

Slovenija;
Grčka;
Grčka;

1.069,00

0,5g

1.069,00

-

 

STAC

0329071

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100ml (5mg/ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A;

Slovenija;
Grčka;
Grčka;

5.345,00

0,5g

1.069,00

-

 

STAC

0329072

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100ml (5mg/ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A;

Slovenija;
Grčka;
Grčka;

10.690,00

0,5g

1.069,00

-

 

STAC

0329501

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

rastvor za infuziju

boca, 1 po 250ml (400mg/250ml)

Hemofarm A.D

Republika Srbija

962,10

0,4g

962,10

-

 

STAC

0329502

J01MA14

moksifloksacin

MOKSIFLOKSACIN PHARMAS

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

962,10

0,4 g

962,10

-

 

STAC

0329006

J01MA14

moksifloksacin

MOLOXIN

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)

Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

962,10

0,4 g

962,10

-

 

STAC

0029790

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.214,00

2 g

971,20

-

 

**

0029791

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

2.973,40

2 g

1.189,36

-

 

**

0029795

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 500 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

242,80

2 g

971,20

-

 

**

0029796

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 1 g

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

594,70

2 g

1.189,40

-

 

**

0029294

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.428,00

2 g

971,20

-

 

**

0029293

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.946,80

2 g

1.189,36

-

 

**

0029801

J01XA01

vankomicin

VOXIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 500 mg

Vianex S.A.

Grčka

242,80

2 g

971,20

-

 

**

0029797

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

2.973,40

2 g

1.189,36

-

 

**

0029798

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

1.214,00

2 g

971,20

-

 

**

0029001

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

242,80

2 g

971,20

-

 

**

0029000

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

594,70

2 g

1.189,40

-

 

**

0029702

J01XA01

vankomicin

ADIMICIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500mg

Merchle GmBH; Xellia Pharmaceuticals APS

Nemačka; Danska

242,80

2g

971,20

-

 

**

0029703

J01XA01

vankomicin

ADIMICIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000mg

Merchle GmBH; Xellia Pharmaceuticals APS

Nemačka; Danska

594,70

2g

1.189,40

-

 

**

0029802

J01XA01

vankomicin

VOXIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1g

Vianex S.A

Grčka

594,70

2g

1.189,40

-

 

**

0029760

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

2.122,70

0,4 g

4.245,40

-

 

**

0029761

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

3.995,80

0,4 g

3.995,80

-

 

**

0029768

J01XB01

kolistimetat-natrijum

COLISTIN Alvogen

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 1000000ij

Alvogen Pharma d.o.o.
Xellia Pharmaceuticals APS

Republika Srbija; Danska

806,40

3000000ij

2.419,20

-

 

**

0029767

J01XB01

kolistimetat-natrijum

COLISTIN Alvogen

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

10 po 1000000ij

Alvogen Pharma d.o.o.
Xellia Pharmaceuticals APS

Republika Srbija; Danska

8.064,00

3000000ij

2.419,20

-

 

**

0029081

J01XD01

metronidazol

ORVAGIL

rastvor za infuziju

100 ml (500 mg/100 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

139,50

1,5 g

418,50

-

 

STAC

0029784

J01XD01

metronidazol

METRONIDAZOLE B. BRAUN

boca plastična, rastvor za infuziju

20 po 100 ml (500 mg/100 ml)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

2.789,70

1,5 g

418,46

-

 

STAC

0029785

J01XD01

metronidazol

METRONIDAZOL

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 ml (500mg/100ml)

S.M. Farmaceutici S.R.L.

Italija

1.394,90

1,5 g

418,47

-

 

STAC

1029050

J01XX08

linezolid

ZENIX

film tableta

blister, 10 po 600 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

28.452,60

1,2 g

5.690,52

-

 

**

0029060

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

953,60

1,2 g

5.721,60

-

 

**

0029061

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.574,70

1,2 g

5.149,40

-

 

**

1029052

J01XX08

linezolid

ZYVOX

film tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 10 po 600 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH

Nemačka

28.452,60

1,2 g

5.690,52

-

 

**

0029063

J01XX08

linezolid

ZYVOX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 300ml (2mg/ml)

Fresenius Kabi Norge AS

Norveška

25.747,00

1,2 g

5.149,40

-

 

**

0029058

J01XX08

linezolid

ANOZILAD

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 300ml (2mg/ml)

Phamadox Healthcare L.T.D; Pharmaten S.A

Malta; Grčka

2.574,70

1,2 g

5.149,40

-

 

**

0029062

J01XX08

linezolid

PNEUMOLID

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 300ml (2 mg/ml)

Alveogen Pharma d.o.o; Synthon BV, Synthon Hispania SL

Republika Srbija; Holandija; Španija

2.574,70

1,2 g

5.149,40

-

 

**

0327312

J02AC01

flukonazol

DIFLUCAN

rastvor za infuziju

1 po 100 ml (2 mg/ml)

Pfizer PGM

Francuska

624,00

0,2 g

624,00

-

 

STAC

0327357

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

624,00

0,2 g

624,00

-

 

STAC

0327313

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE-TEVA

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

6.240,20

0,2 g

624,02

-

 

STAC

0327001

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 100 ml (2mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

6.240,20

0,2 g

624,02

-

 

STAC

0327000

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 200 ml (2mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

11.856,30

0,2 g

592,82

-

 

STAC

1327402

J02AC02

itrakonazol

KANAZOL

kapsula, tvrda

blister, 10 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

713,00

0,2 g

142,60

-

 

STAC

0327534

J02AC03

vorikonazol

VFEND

prašak za rastvor za infuziju

1 po 200 mg

Pfizer PGM

Francuska

5.995,90

0,4 g

11.991,80

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327530

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 50 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

5.521,50

0,4 g

4.417,20

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327532

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

20.959,30

0,4 g

4.191,86

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327533

J02AC03

vorikonazol

ADEMOLA

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

5.995,90

0,4g

11.991,80

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327536

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka;
Grčka

5.995,90

0,4 g

11.991,80

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327551

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 50 mg

Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

7.730,10

0,4 g

4.417,20

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327552

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

29.343,00

0,4 g

4.191,86

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327535

J02AC03

vorikonazol

VORIKONAZOL PLIVA

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

5.995,90

0.4g

11.991,80

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327553

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 50 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen Internationa SA; Pharmaten S.A.

Republika Srbija; Grčka; Grčka

7.730,10

0,4 g

4.417,20

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327554

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen Internationa SA; Pharmaten S.A.

Republika Srbija; Grčka; Grčka

29.343,00

0,4 g

4.191,86

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327560

J02AC03

vorikonazol

VANZIMEC

film tableta

blister, 10 po 50mg

Actavis Group PTC EHF;Actavis Ltd; Actavis EHF.

Island; Malta; Island

5.521,50

0,4 g

4.417,20

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327562

J02AC03

vorikonazol

VANZIMEC

film tableta

blister, 10 po 200mg

Actavis Group PTC EHF;Actavis Ltd; Actavis EHF

Island; Malta; Island

20.959,30

0,4 g

4.191,86

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327511

J02AC03

vorikonazol

VORIKONAZOL PHARMAS

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen SA; Pharmathen International SA

Grčka; Grčka; Grčka

5.995,90

0.4 g

11.991,80

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

3327535

J02AC04

posakonazol

NOXAFIL

oralna suspenzija

bočica staklena, 1 po 105 ml (40mg/ml)

Schering Plough

Francuska

70.550,30

800 mg

13.438,15

-

Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94).

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

0327560

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za rastvor za infuziju

1 po 50 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

48.048,30

50 mg

48.048,30

-

 

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327561

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 70 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

64.064,40

50 mg

45.760,29

-

 

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327562

J02AX05

mikafungin-natrijum

MYCAMINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50mg

Astellas Ireland Co. LTD

Irska

22.946,30

0,1g

45.892,60

-

1. Lečenje invazivnih kandidijaza;
2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94).

Za indikaciju pod tačkom 1. **; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Za indikaciju pod tačkom 2. STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

0327563

J02AX05

mikafungin-natrijum

MYCAMINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Astellas Ireland Co. LTD

Irska

43.810,60

0,1g

43.810,60

-

Lečenje invazivnih kandidijaza.

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0328270

J05AB01

aciklovir

ZOVIRAX

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 5 po 250 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

2.787,30

4 g

8.919,36

-

 

**

0328260

J05AB06

ganciklovir

CYMEVENE

prašak za rastvor za infuziju

1 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

3.515,60

0,5 g

3.515,60

-

 

**

1328610

J05AB14

valganciklovir

VALCYTE

film tableta

bočica, 60 po 450mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

89.446,30

900mg

2.981,54

-

Prevencija CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94)

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

0328650

J05AX07

enfuvirtid

FUZEON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60 po 2 ml (90 mg/ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

169.666,10

0,18 g

5.655,54

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.

0010200

J06AA03

antiserum protiv zmijskog otrova (konjski)

VIEKVIN

rastvor za injekciju

bočica staklena,1 po 5 ml

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

7.489,80

-

-

-

 

 

0013553

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 10ml
(165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

9.032,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013554

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 10ml (165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

90.325,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013555

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 20ml (165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

18.065,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013551

J06BA01

humani normalni imunoglobulin

GAMMANORM

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20ml (165mg/ml)

Octapharma AB

Švedska

180.650,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013500

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

7.457,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013501

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

19.331,90

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013502

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica,1 po 100 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013503

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 200ml (50mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

81.874,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013510

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

OCTAGAM

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

19.331,90

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013511

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

OCTAGAM

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/1ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013602

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

19.331,90

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013600

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013601

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

81.874,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013505

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

81.827,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013507

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

40.913,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013506

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

20.456,80

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013605

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

20.456,80

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013606

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

40.913,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013607

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

81.827,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013609

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)

Biotest Pharma GmBH

Nemačka

7.457,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013355

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

4.106,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013356

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

19.331,90

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013357

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013358

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

81.874,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013359

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 5% DIF

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 400 ml (50 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

163.749,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013364

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 10% DIF

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

40.913,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013361

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 10% DIF

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

81.827,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013362

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

FLEBOGAMMA 10% DIF

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 200 ml (100 mg/ml)

Instituto Grifols S.A.

Španija

163.654,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013208

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS USE KEDRION

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A

Italija

7.457,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013508

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS USE KEDRION

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A

Italija

19.331,90

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013408

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS USE KEDRION

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A

Italija

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013308

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS USE KEDRION

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A

Italija

81.874,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013447

J06BB01

Imunoglobulin anti -D (RhO)

IMMUNORHO

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 300 mcg sa rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

4.379,40

-

-

-

 

STAC

0013315

J06BB01

anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

RHESONATIV

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 2 ml (625 i.j /ml)

Octapharma AB

Švedska

5.494,10

-

-

-

 

STAC

0013445

J06BB01

anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

RHOPHYLAC 300

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

5.529,30

-

-

-

 

STAC

0013168

J06BB02

tetanus imunoglobulin, humani

TETAGAM P

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1ml (250 i.j./ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

1.024,50

-

-

-

 

 

0013434

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

TETANUS GAMMA

napunjen injekcioni špric

1 po 250 i.j./1 ml

Kedrion S.P.A.

Italija

858,50

-

-

-

 

 

0013312

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin, humani

IMMUNO HBS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 ml (180 i.j./1ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

8.266,90

-

-

-

 

 

0013313

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin, humani

IMMUNO HBS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3 ml (540 i.j./3 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

28.958,20

-

-

-

 

 

0013317

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (50 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

8.111,20

-

-

-

 

 

0013318

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

37.284,50

-

-

-

 

 

0013319

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 40 ml (50 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

143.909,50

-

-

-

 

 

0013252

J06BB05

rabies imunoglobulin, humani

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (najmanje 150 i.j./ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

24.50/i.j

-

-

-

 

 

0013286

J06BB16

palivizumab

SYNAGIS

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (50 mg)

Abbvie S.R.L.

Italija

61.732,50

-

-

-

Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja:
· deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone;
· deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije;
· deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.

0013285

J06BB16

palivizumab

SYNAGIS

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (100 mg)

Abbvie S.R.L.

Italija

101.450,50

-

-

-

Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja:
· deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone;
· deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije;
· deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.

0013289

J06BB16

palivizumab

SYNAGIS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 0,5 ml (100mg/ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

61.732,50

-

-

-

Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja:
· deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone;
· deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije;
· deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.

0013288

J06BB16

palivizumab

SYNAGIS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 ml (100mg/ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

101.450,50

-

-

-

Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja:
· deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone;
· deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije;
· deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.

0011857

J07AG01

vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B, konjugovana

ACT-HIB

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

855,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011917

J07AG01

vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B

HIBERIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

85.520,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011810

J07AH08

vakcina protiv meningitisa (serotip A, C, Y i W-135), polisaharidna

MENACTRA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 0.5mL (4mcg/0.5mL + 4mcg/0.5mL + 4mcg/0.5mL + 4mcg/0.5mL)

Sanofi Pasteur INC.

SAD

12.092,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011147

J07AJ51

vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, adsorbovana

ALDIPETE-T

suspenzija za injekciju

bočica, 10x5ml (30i.j. (najmanje) + 40i.j. (najmanje) + 4i.j. (najmanje))/0.5mL;

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

17.656,00

-

-

-

 

 

0011856

J07AL01

vakcina protiv pneumokoka, polivalentna

PNEUMO 23

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (25 mcg/0,5 ml)

Sanofi-Aventis ZRT; Sanofi Pasteur S.A.

Mađaraska; Francuska

1.116,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011935

J07AL02

pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana

PREVENAR 13

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 4,4 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 32 mcg/0,5 ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

5.405,60

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011860

J07AL52

pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana

SYNFLORIX

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,5 ml (1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

5.331,40

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011840

J07AM01

vakcina protiv tetanusa, adsorbovana

TETAVAKSAL T

suspenzija za injekciju

1 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

146,40

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011841

J07AM01

vakcina protiv tetanusa, adsorbovana

TETAVAKSAL T

suspenzija za injekciju

10 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

1.463,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011512

J07AM01

vakcina protiv tetanusa, adsorbovana

TETAVAKSAL T

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

9.610,40

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011017

J07AM51

vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana

DITEVAKSAL-T ZA ODRASLE

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (najviše 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

8.954,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011831

J07AM51

vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana

DITEVAKSAL-T

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (najmanje 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

8.954,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011185

J07AN01

vakcina protiv tuberkuloze

BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli 5 po 1 ml, 1mg/mL

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

5.281,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011876

J07BB02

vakcina protiv gripa, trovalentna prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2) I B

VAXIGRIP

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 0,5ml (15 mcg + 15 mcg + 15 mcg)/doza

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

543,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011913

J07BB02

vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)

VAXIGRIP

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 20 po 0,5 ml (15 mcg/doza + 15 mcg/doza + 15 mcg/doza)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

10.862,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011934

J07BB02

vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisani)

INFLUVAC

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjeni injekcioni špric, 1po 0.5ml (15mcg/doza + 15mcg/doza + 15mcg/doza)

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

422,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011933

J07BB02

vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisani)

INFLUVAC

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjeni injekcioni špric, 10 po 0.5ml (15mcg/doza + 15mcg/doza + 15mcg/doza)

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

4.221,60

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011553

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 25 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

12.917,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011551

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 25 po 1 ml (20 mcg/1 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

20.155,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011910

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 100 po 1ml 20mcg/ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A

Belgija

80.620,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011911

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinovana

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 100 po 0.5 ml (10mcg/0.5ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

51.670,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011904

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

806,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011907

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 1 po 0.5 ml (10 mcg/0,5 ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

516,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011906

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

5.167,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011905

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

8.062,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011866

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa)

PRIORIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvarača, 1 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

1.041,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011909

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa)

PRIORIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

104.122,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011955

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele

M-M-R-VAXPRO

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3logTCID50/0,5 ml + 4,1logTCID50/0,5 ml + 3logTCID50/0,5 ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

7.710,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

2011710

J07BF02

vakcina protiv dečije paralize (oralna)

OPVERO

(brisan)

0011895

J07BF03

vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana

IMOVAX POLIO

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,1 po 0,5 ml (40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml)

Sanofi-Aventis ZRT.; Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi Pasteur S.A.

Mađarska; Francuska; Francuska

682,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

2011700

J07BF04

vakcina protiv dečije paralize (oralna)

DVOVALENTNA ORALNA VAKCINA PROTIV POLIOMIJELITISA, TIP 1 I 3

oralna suspenzija

bočica staklena, 10 po 2ml (najmanje 106 CCID50/0,1ml + najmanje 105.8 CCID50/0,1ml)

Sanofi Pasteur S.A

Francuska

36.115,40

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011863

J07BG01

vakcina protiv besnila

VERORAB

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5ml)

Sanofi Pasteur

Francuska

7.224,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011925

J07CA06

vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana

INFANRIX-IPV + Hib

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju

napunjen injekcioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i 20-40 mcg T/0,5 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

2.218,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011929

J07CA06

vakcina protiv H. influenzae tip b, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1,2 i 3

PENTAXIM

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sa dodatkom jedne ili dve igle

bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0, 5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

2.218,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0031500

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

448,70

-

-

-

 

 

0031501

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

815,70

-

-

-

 

 

0031171

L01AA03

melfalan

MELPHALAN INNVENTA

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 mg)

Eriochem S.A.

Argentina

32.753,00

-

-

-

   

0031051

L01AA06

ifosfamid

HOLOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

2.583,70

-

-

-

 

 

0039031

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

5.329,80

-

-

-

 

 

0039030

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

8.972,80

-

-

-

 

 

0039032

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 100mg

Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.

Nemačka

10.218,40

-

-

-

 

 

0039033

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 200mg

Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.

Nemačka

20.436,90

-

-

-

 

 

0034180

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE PFIZER

rastvor za injekciju

bočica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

1.900,10

-

-

-

 

 

0034181

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE PFIZER

rastvor za injekciju

bočica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

2.681,00

-

-

-

 

 

0034151

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

963,10

-

-

-

 

 

0034153

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.019,40

-

-

-

 

 

0034154

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.251,10

-

-

-

 

 

0034339

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,375ml (7,5mg/0,375ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

408,70

-

-

-

 

 

0034340

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,5ml (10mg/0,5ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

528,00

-

-

-

 

 

0034341

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,0625ml (12,5mg/0,625ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

649,30

-

-

-

 

 

0034338

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,75ml (15mg/0,75ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

963,10

-

-

-

 

 

0034332

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT EBEWE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 1ml (20mg/1ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

1.019,40

-

-

-

 

 

0034176

L01BA01

metotreksat

REMIANZA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,3 ml (7,5mg/0,3ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

408,70

-

-

-

 

 

0034177

L01BA01

metotreksat

REMIANZA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,4 ml (10mg/0,4ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

528,00

-

-

-

 

 

0034178

L01BA01

metotreksat

REMIANZA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,3125 ml (12,5mg/0,3125ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

649,30

-

-

-

 

 

0034173

L01BA01

metotreksat

REMIANZA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (20mg/0,5ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

1.019,40

-

-

-

 

 

0034179

L01BA01

metotreksat

REMIANZA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,625 ml (25mg/0,625ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

1.251,10

-

-

-

 

 

0034025

L01BB04

kladribin

LITAK

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml

Lipomed AG

Švajcarska

158.350,80

-

-

-

 

STAC

0034801

L01BB05

fludarabin

SINDARABIN ◊

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.904,00

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034800

L01BB05

fludarabin

FLUDARABINE PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)

Pharmachemie B.V; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

3.904,00

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034019

L01BB05

fludarabin

FLUDARABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

3.904,00

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034140

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

365,20

-

-

-

 

 

0034141

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli,1 po 10 ml (500 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.282,60

-

-

-

 

 

0034142

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica,1 po 1000 mg

Actavis Italy S.P.A.

Italija

2.276,80

-

-

-

 

 

0034350

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 100 mg/5 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

235,30

-

-

-

 

 

0034351

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 500 mg/10 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.172,30

-

-

-

 

 

0034352

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 1000 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.927,70

-

-

-

 

 

0034023

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL - TEVA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 5 ml (50 mg/ml)

Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Holandija;
Mađarska

188,30

-

-

-

 

 

0034024

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL - TEVA

rastvor za injekciju

bočica,1 po 10 ml (50 mg/ml)

Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Holandija;
Mađarska

282,20

-

-

-

 

 

0034165

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

184,20

-

-

-

 

 

0034167

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

287,50

-

-

-

 

 

0034166

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.304,30

-

-

-

 

 

0034326

L01BC02

fluorouracil

5-FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (250mg/5ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

252,60

-

-

-

 

 

0034327

L01BC02

fluorouracil

5-FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (500mg/10ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

327,90

-

-

-

 

 

0034328

L01BC02

fluorouracil

5-FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (1000mg/20ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

430,10

-

-

-

 

 

0034329

L01BC02

fluorouracil

5-FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (5000mg/100ml)

Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.589,90

-

-

-

 

 

0034210

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

596,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034211

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

2.822,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034426

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

537,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034425

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.539,90

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034215

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PharmaSwiss ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

596,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034216

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PharmaSwiss ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.822,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034214

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PharmaSwiss ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

9.954,50

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034220

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Actavis Italy S.p.a.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

596,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034221

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Actavis Italy S.p.a.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.822,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034551

L01BC05

gemcitabin

GEMNIL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Vianex S.A

Grčka

596,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034550

L01BC05

gemcitabin

GEMNIL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Vianex S.A

Grčka

2.822,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034428

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PLIVA 200 ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Hrvatska

596,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034427

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PLIVA 1000 ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Hrvatska

2.822,00

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034000

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABINE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 26,3 ml (38 mg/ml)

Hospira UK Limited;
Hospira Enterprises B.V.

Velika Britanija;
Holandija

2.539,90

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034001

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABINE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5,3 ml (38 mg/ml)

Hospira UK Limited;
Hospira Enterprises B.V.

Velika Britanija;
Holandija

537,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034432

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 5ml (40mg/ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

537,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034431

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 25ml (40mg/ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

2.539,90

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034429

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50ml (40mg/ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

7.736,50

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.