Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2017, 56/2017 - ispr., 70/2017, 76/2017, 87/2017, 89/2017 - ispr., 103/2017 i 19/2018)

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1014301

L04AA13

leflunomid

ARAVA

film tableta

bočica, 30 po 20 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

4.683,30

20 mg

156,11

10%

1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije;
2. Aktivni psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1059079

M05BA04

alendronska kiselina

BONAP

tableta

blister, 4 po 70 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

627,30

10 mg

22,40

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059908

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 4 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

627,30

10 mg

22,40

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059909

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 8 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.254,50

10 mg

22,40

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059907

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 12 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.881,80

10 mg

22,40

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059903

M05BA04

alendronska kiselina

FOROSA

film tableta

blister, 4 po 70 mg

Ufar d.o.o.

Republika Srbija

627,30

10 mg

22,40

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059092

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

544,60

5 mg

18,15

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059090

M05BA06

ibandronska kiselina

IBANDRONAT PHARMAS

film tableta

blister, 1 po 150 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA;
Pharmathen SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

544,60

5 mg

18,15

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059095

M05BA06

ibandronska kiselina

BONNEDRA

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Mađarska

544,60

5 mg

18,15

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059121

M05BB03

alendronska kiselina, holekalciferol

FOSAVANCE

tableta

blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)

Merck Sharp & Dohme S.P.A.

Italija

941,30

10 mg

33,62

55%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

739,60

1,2 mg

42,26

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.479,10

1,2 mg

42,26

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.509,50

1,2 mg

47,80

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.478,70

1,2 mg

35,41

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087205

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 12 mcg/h (5 po 2.55mg/4.25 cm2)

Acino AG

Nemačka

680,90

1,2 mg

64,08

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm2)

Actavis Group PTC EHF

Island

739,60

1,2 mg

43,03

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm2)

Actavis Group PTC EHF

Island

1.479,10

1,2 mg

43,03

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm2)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.509,50

1,2 mg

48,67

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm2)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.478,70

1,2 mg

36,05

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

1086876

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 2 po 50 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

211,80

50 mg

105,90

50%

Migrena (G43).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086730

N02CC07

frovatriptan

FROVAMAX

film tableta

blister, 2 po 2,5 mg

A. Menarini,
Manufacturing Logistics
and Services S.R.L.

Italija

626,10

2,5 mg

313,05

85%

Migrena (G43)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

781,40

1,8 g

93,77

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

781,40

1,8 g

93,77

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084821

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

UCB Pharma SA

Belgija

899,40

1,5 g

89,94

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od
16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili
bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece
iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i
adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -
kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad
12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom
epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084820

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

UCB Pharma SA

Belgija

1.646,10

1,5 g

82,31

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od
16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili
bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece
iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i
adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -
kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad
12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom
epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084822

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

UCB Pharma SA

Belgija

3.182,60

1,5 g

79,57

25%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od
16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili
bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece
iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i
adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom
miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa
primarnim generalizovanim rezistentnim tonično -
kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom
epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084742

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula tvrda

blister, 56 po 25mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

650,00

0,3 g

139,29

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.429,10

0,3 g

102,08

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.041,00

0,3 g

72,89

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

3.316,40

0,3 g

59,22

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084302

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 75mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

1.531,20

0,3 g

102,08

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084305

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 150mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.186,80

0,3 g

72,89

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084300

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 90 po 50mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.036,30

0,3 g

135,75

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084104

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 28 po 50mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

633,50

0,3 g

135,75

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084105

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 50mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

1.267,00

0,3 g

135,75

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084108

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 75mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

1.429,10

0,3 g

102,08

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084131

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 100mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

1.610,90

0,3 g

86,30

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084134

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 150 mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

2.041,00

0,3 g

72,89

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084143

N03AX16

pregabalin

PRAGIOLA

kapsula tvrda

blister, 56 po 300mg

Krka, tovarna zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH

Slovenija, Nemačka

3.316,40

0,3 g

59,22

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085271

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

bočica plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

7.083,40

0,45 g

318,75

60%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085272

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

bočica plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

7.437,00

0,45 g

223,11

60%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085000

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (100mg+
25mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

5.448,80

0,45 g

245,20

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085009

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (150mg+
37,5mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

5.720,80

0,45 g

171,62

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085002

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

CARBOMA

tableta

100 po (200mg+
50mg+200mg)

Zdravlje A.D.

Republika Srbija

5.871,10

0,45 g

132,10

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085344

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

554,70

6 mg

59,43

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085348

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

1.079,90

6 mg

57,85

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085349

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

1.879,70

6 mg

50,35

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085363

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

482,30

6 mg

51,68

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085364

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

939,00

6 mg

50,30

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085365

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.634,50

6 mg

43,78

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085338

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

482,30

6 mg

51,68

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085339

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

939,00

6 mg

50,30

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085340

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.634,50

6 mg

43,78

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085666

N04BC04

ropinirol

LIRONA XL

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 2 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

482,30

6 mg

51,68

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085668

N04BC04

ropinirol

LIRONA XL

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 4 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

939,00

6 mg

50,30

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085670

N04BC04

ropinirol

LIRONA XL

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 8 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

1.634,50

6 mg

43,78

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085290

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

395,70

2,5 mg

131,90

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085291

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 1 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.563,50

2,5 mg

130,29

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085081

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 0,375 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

235,40

2,5 mg

156,93

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085082

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.421,10

2,5 mg

157,90

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085084

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

2.576,60

2,5 mg

143,14

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085083

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

4.737,30

2,5 mg

131,59

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085294

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

4.631,20

2,5 mg

171,53

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085295

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

6.243,50

2,5 mg

138,74

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085292

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

356,20

2,5 mg

118,73

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085293

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.369,30

2,5 mg

114,11

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086297

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

356,20

2,5 mg

118,73

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086296

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.369,30

2,5 mg

114,11

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085066

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,26 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

543,20

2,5 mg

120,71

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085064

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,52 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.093,20

2,5 mg

121,47

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085062

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,05 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.982,00

2,5 mg

110,11

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085060

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,57 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.562,50

2,5 mg

131,94

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085058

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.644,10

2,5 mg

101,23

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085054

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

bliste, 10 po 2.62 mg

Krka, Tovarna Zdravil, D.D.

Slovenija

1.600,90

2.5 mg

106,73

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085056

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

bliste, 10 po 3.15 mg

Krka, Tovarna Zdravil, D.D.

Slovenija

2.205,20

2.5 mg

122,51

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085080

N04BD02

rasagilin

AZILECT

tableta

blister, 28 po 1 mg

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija;
Hrvatska

6.836,10

1 mg

244,15

75%

Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1085284

N04BX02

entakapon

COMTAN

film tableta

bočica staklena, 30 po 200 mg

Novartis Pharma GmbH; Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

2.386,10

1 g

397,68

60%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1070961

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula

30 po 40 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.663,30

80 mg

177,55

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070650

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 60 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.663,30

80 mg

118,37

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070651

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 80 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.663,30

80 mg

88,78

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070965

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE REMEDICA

tableta

blister, 50 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.103,60

0,3 g

66,22

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070963

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE REMEDICA

tableta

blister, 50 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

319,80

0,3 g

76,75

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070022

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

50 po 100 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

1.103,60

0,3 g

66,22

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070020

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

blister, 50 po 25 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

319,80

0,3 g

76,75

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070606

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

1.103,60

0,3 g

66,22

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070605

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

319,80

0,3 g

76,75

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070944

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

1.210,90

0,4 g

161,45

75%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070939

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 400 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

8.062,80

0,4 g

134,38

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070945

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

736,00

0,4 g

196,27

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070946

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.617,10

0,4 g

107,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070947

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.209,20

0,4 g

98,19

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070948

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 200 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.056,20

0,4 g

68,54

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070949

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.409,40

0,4 g

53,54

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070859

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 25 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

736,00

0,4 g

196,27

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070858

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 100 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.617,10

0,4 g

107,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070857

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 200 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

2.056,20

0,4 g

68,54

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070906

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

736,00

0,4 g

196,27

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070907

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister,60 po100 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

1.617,10

0,4 g

107,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070909

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

2.056,20

0,4 g

68,54

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070955

N05AH04

kvetiapin

Q - PIN

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Belupo, ljekovi i kozmetika dd

Hrvatska

1.617,10

0,4 g

107,81

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070956

N05AH04

kvetiapin

Q - PIN

film tableta

blister,60 po 200 mg

Belupo, ljekovi i kozmetika dd

Hrvatska

2.056,20

0,4 g

68,54

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070865

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

931,40

0,4 g

124,19

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070866

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

3.388,20

0,4 g

112,94

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070867

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 300 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

4.363,80

0,4 g

96,97

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.486,70

5 mg

74,34

25%

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina,
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1071710

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM

tableta

30 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,70

2,5 mg

9,39

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071711

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM

tableta

20 po 2,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

124,90

2,5 mg

6,25

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071720

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

72,20

10 mg

16,04

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071721

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

96,60

10 mg

10,73

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071722

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 20 po 6 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

88,50

10 mg

7,38

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071624

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

72,20

10 mg

16,04

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071626

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

96,60

10 mg

10,73

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071320

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

72,20

10 mg

16,04

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071322

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

96,60

10 mg

10,73

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071324

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

132,80

10 mg

7,38

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071750

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

56,60

1 mg

7,55

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071751

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

92,40

1 mg

6,16

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071752

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 1 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

187,70

1 mg

6,26

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071755

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

56,60

1 mg

7,55

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071756

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 0,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

92,40

1 mg

6,16

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071757

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

187,70

1 mg

6,26

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1077260

N05CD02

nitrazepam

NIPAM

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

65,00

5 mg

6,50

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1077196

N05CD02

nitrazepam

CERSON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

65,00

5 mg

6,50

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071461

N05CD08

midazolam

FLORMIDAL

film tableta

blister, 30 po 15 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

904,10

15 mg

30,14

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077151

N05CF02

zolpidem

STILNOX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

85,90

10 mg

4,30

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077301

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

84,50

10 mg

8,45

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077300

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

85,90

10 mg

4,30

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077302

N05CF02

zolpidem

BELBIEN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

85,90

10 mg

4,30

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077311

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

84,50

10 mg

8,45

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077313

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

85,90

10 mg

4,30

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077406

N05CF02

zolpidem

ZONADIN

(brisan)

1077405

N05CF02

zolpidem

ZONADIN

(brisan)

1072740

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

obložena tableta

30 po 25 mg

Novartis Farma S.P.A.

Italija

280,90

0,1 g

37,45

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072910

N06AB05

paroksetin

SEROXAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; S.C. Europharm S.A.

Poljska; Rumunija

256,60

20 mg

8,55

35%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072141

N06AG02

moklobemid

AURORIX

(brisan)

1072782

N06AG02

moklobemid

AURORIX

film tableta

blister, 30 po 300 mg

Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Nemačka; Francuska, Švajcarska

1.517,70

0,3 g

50,59

65%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072750

N06AX03

mianserin

TOLVON

film tableta

blister, 30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

607,40

60 mg

40,49

65%

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072631

N06AX05

trazodon

TRITTICO Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

20 po 150 mg

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.

Italija

520,40

0,3 g

52,04

75%

1. Depresija (F32)
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072705

N06AX11

mirtazapin

CALIXTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

293,80

30 mg

9,79

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072861

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

293,80

30 mg

9,79

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072050

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN

film tableta

blister, 30 po 30mg

Krka, Tovana Zdravil d.d

Slovenija

293,80

30 mg

9,79

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072051

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN

film tableta

blister, 30 po 45mg

Krka, Tovana Zdravil d.d

Slovenija

640,60

30 mg

14,24

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072863

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 15mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

282,00

30 mg

18,80

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072862

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 30mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

293,80

30 mg

9,79

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072864

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 45mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

640,60

30 mg

14,24

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1089141

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 150 mg

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Nemačka

1.263,90

300 mg

84,26

85%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1089140

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 300 mg

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Nemačka

2.185,60

300 mg

72,85

85%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072600

N06AX14

tianeptin

COAXIL

obložena tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Les Laboratoires Servier

Francuska

536,40

37,5 mg

53,64

60%

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072857

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Zdravlje a.d.; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

249,30

0,1 g

23,74

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072858

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Zdravlje a.d.; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

333,40

0,1 g

15,88

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072992

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 75 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

333,40

0,1 g

15,88

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072990

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 150 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

553,20

0,1 g

13,17

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072489

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 37,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

267,10

0,1 g

23,74

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072488

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

357,20

0,1 g

15,88

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072487

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 150 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

592,70

0,1 g

13,17

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072855

N06AX16

venlafaksin

VELAFAX

tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

249,30

0,1 g

23,74

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072856

N06AX16

venlafaksin

VELAFAX

tableta

blister, 28 po 75 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

333,40

0,1 g

15,88

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072037

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 30 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

629,10

60 mg

44,94

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072036

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 60 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.256,00

60 mg

44,86

75%

1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3)
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33)
3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
4. Neuropatski bol (G63.2)

Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072870

N06AX22

agomelatin

MELITOR

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.

Poljska; Irska; Francuska; Španija

2.821,80

25 mg

100,78

90%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079030

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079031

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.189,90

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079600

N06DA02

donepezil

YASNAL Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079602

N06DA02

donepezil

YASNAL Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

1.189,90

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079051

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079050

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.189,90

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079052

N06DA02

donepezil

TREGONA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079053

N06DA02

donepezil

TREGONA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

1.189,90

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079501

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079500

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.189,90

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079041

N06DA02

donepezil

DONECEPT

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje AD; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079035

N06DA02

donepezil

DONECEPT

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje AD;Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

1.189,90

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079110

N06DA02

donepezil

CIPOZEL

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

890,00

7,5 mg

47,68

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079111

N06DA02

donepezil

CIPOZEL

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

1.189,80

7,5 mg

31,87

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088012

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 1,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

217,11

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088013

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 3 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

108,56

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088014

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

72,37

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088015

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 6 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.013,20

9 mg

54,28

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088200

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 1,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

217,11

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088201

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 3,0mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

108,56

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088202

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 4,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

72,37

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088203

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

54,28

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088207

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 1,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

217,11

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088206

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 3,0mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

108,56

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088205

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 4,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

72,37

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088204

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 6mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.013,20

9 mg

54,28

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088225

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

kesica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH

Švajcarska; Nemačka

4.709,20

9 mg

307,12

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088226

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

kesica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH

Švajcarska; Nemačka

4.709,20

9 mg

148,71

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088227

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

30 po 13.3mg/24h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GMBH

Švajcarska; Nemačka

4.709,20

9,5 mg

112,12

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079000

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 8 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.726,80

16 mg

115,12

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079002

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 16 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.315,30

16 mg

77,18

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079001

N06DA04

galantamin

ALZAMIN

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 24 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.534,20

16 mg

56,32

80%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079045

N06DX01

memantin

MEMANTIN TEVA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

774,30

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079903

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

722,70

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079904

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

774,30

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079905

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 56 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.445,40

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079906

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 60 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.548,60

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079907

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.445,40

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079908

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.548,70

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079918

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 56 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.890,90

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079919

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 60 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

3.097,40

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079033

N06DX01

memantin

NEMDATINE

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

722,70

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079028

N06DX01

memantin

NEMDATINE

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

1.445,40

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079004

N06DX01

memantin

YMANA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

1.445,40

20 mg

51,62

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1182031

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

Nemačka

3.482,10

50 mg

124,36

75%

Održavanje opijatske zavisnosti (F11).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

1182051

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

351,50

8 mg

200,86

50%

Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac - Klinika za psihijatriju
- KC Vojvodine - Klinika za psihijatriju
- KC Niš - Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

1182052

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 8 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.234,40

8 mg

176,34

50%

Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac - Klinika za psihijatriju
- KC Vojvodine - Klinika za psihijatriju
- KC Niš - Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

7110022

R01AD01

beklometazon

BECONASE

sprej za nos, suspenzija

bočica sa raspršivačem, 200 po 50 mcg/doza

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome S.A.

Poljska; Španija

389,50

0,4 mg

15,58

35%

 

 

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome Production

Republika Srbija; Francuska

1.957,70

100 mcg

65,26

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.138,00

24 mcg

75,87

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.783,40

24 mcg

59,45

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114167

R03AC13

formoterol

ATIMOS

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (12 mcg/doza)

Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Italija; Austrija

3.220,50

24 mcg

53,68

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije

7114164

R03AC18

indakaterol

ONBREZ BREEZHALER

prašak za inhalaciju

tvrda kapsula, blister 30 po150mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.719,70

0,15mg

90,66

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114165

R03AC18

indakaterol

ONBREZ BREEZHALER

prašak za inhalaciju

tvrda kapsula, blister 30 po 300mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.719,70

0,15mg

45,33

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114670

R03AK06

salmeterol, flutikazon

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 100 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.338,80

2 inh.

77,96

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114671

R03AK06

salmeterol, flutikazon

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.502,40

2 inh.

83,41

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114672

R03AK06

salmeterol, flutikazon

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.293,10

2 inh.

109,77

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114673

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)

Aeropharm GMBH

Nemačka

2.275,00

2 inh.

75,83

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114674

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)

Aeropharm GMBH

Nemačka

2.993,70

2 inh.

99,79

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.625,00

4 inh.

108,33

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.623,90

4 inh.

108,26

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114610

R03AK07

formoterol, budesonid

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhalator, 120 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

2.971,40

4inh

99,05

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

2.911,60

2 inh.

97,05

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114714

R03AK07

formoterol, budesonid

DUORESP SPIROMAX

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Teva Operations Poland SP.Z.O.O;
Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;

Holandija;
Poljska;
Irska;

2.971,40

4 inh.

99,05

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114713

R03AK07

formoterol, budesonid

DUORESP SPIROMAX

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Teva Operations Poland SP.Z.O.O;
Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland;

Holandija;
Poljska;
Irska;

2.911,60

2 inh.

97,05

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114246

R03AK08

formoterol, beklometazon

FOSTER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza + 100 mcg/doza)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

5.030,20

4 inh.

111,78

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114005

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg + 92mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.764,20

1 doza

92,14

40%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114006

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg + 184mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.569,40

1 doza

118,98

40%

Bronhijalna astma (J45)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114675

R03AL03

vilanterol, umeklidinijum-bromid

ANORO

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg/doza + 55mcg/doza)

Glaxo Welcome Operations

Velika Britanija

3.324,40

1 inh.

110,81

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114171

R03AL04

indakaterol, glikopironijum-bromid

ULTIBRO BREEZHALER

prašak za inhalaciju, kapsula tvrda

blister + inhaler, 30 po (85mcg + 43mcg)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

4.521,40

1 inh.

150,71

35%

Terapija održavanja bronhodilatatorima za olakšanje simptoma kod odraslih pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), kod kojih se nije postigla redukcija dispneje dotadašnjom primenom jednog (monokomponentnog) dugodelujućeg bronhodilatatora (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

701,40

800 mcg

28,06

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

2.003,90

800 mcg

40,08

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

823,20

0,6mg

65,86

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

1.499,80

0,6mg

59,99

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom,1 po 60 doza (160 mcg/doza)

Takeda GmbH

Nemačka

1.885,40

0,16 mg

31,42

20%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Takeda GmbH

Nemačka

3.122,30

0,16 mg

52,04

20%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114730

R03BB04

tiotropium-bromid

SPIRIVA

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister, 30 po 18 mcg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.324,40

18 mcg

110,81

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114732

R03BB04

tiotropijum-bromid

SPIRIVA RESPIMAT

rastvor za inhalaciju

uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

3.341,00

5 mcg

111,37

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114001

R03BB05

aklidinijum-bromid

BRETARIS GENUAIR

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (322mcg)

Industrias Farmaceuticas Almirall SA

Španija

3.319,80

0,644mg

110,66

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114733

R03BB06

glikopironijum-bromid

SEEBRI BREEZHALER

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister,30 po 44mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.013,00

44mcg

100,43

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114003

R03BB07

umeklidinijum bromid

INCRUSE

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)

Glaxo Welcome Operations

Velika Britanija

3.027,40

55mcg

100,91

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

690,80

10 mg

24,67

40%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

690,80

10 mg

24,67

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

690,80

10 mg

24,67

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114566

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister, (4x7 kom) po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

690,80

10 mg

24,67

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114565

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister,(2x14 kom) po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

690,80

10 mg

24,67

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1119220

R03DX07

roflumilast

DAXAS

film tableta

blister, 30 po 500 mcg

Takeda GmbH

Nemačka

4.375,90

0,5 mg

145,86

60%

Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

3058293

R06AX13

loratadin

LORATADIN

sirup

1 po 120 ml (5 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

250,20

10 mg

20,85

50%

1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)

Samo za decu stariju od 2 godine.

3114450

R06AX17

ketotifen

GALITIFEN

sirup

1 po 100 ml (1 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

167,40

2 mg

16,74

50%

 

Samo za decu stariju od 2 godine.

4090290

S01AD03

aciklovir

ZOVIRAX

mast za oči

tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

808,90

-

-

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7090011

S01AE07

moksifloksacin

VIGAMOX

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 5ml, (5mg/ml)

Alcon-Couvreur N.V

Belgija

588,70

-

-

90%

Bakterijski konjuktivitis (H10.0)

 

7090852

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

kapi za oči, rastvor

plastična bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (3 mg/ml)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

267,70

-

-

75%

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

4090851

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

mast za oči

1 po 3 g (3 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

300,00

-

-

75%

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

7099200

S01BC01

indometacin

INDOCOLLYRE

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (1 mg/ml)

Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH

Francuska; Nemačka

283,90

-

-

75%

 

 

7090791

S01CA01

deksametazon, neomicin

DEXAMETHASON-NEOMYCIN

kapi za uši/oči, rastvor

bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

221,30

-

-

50%

 

 

7090813

S01CA01

deksametazon, neomicin

NEODEKSACIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

221,30

-

-

50%

 

 

4090921

S01CA01

deksametazon, gentamicin

DEXAMYTREX

mast za oči

tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

281,70

-

-

50%

 

 

7094070

S01EA05

brimonidin

ALPHAGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

348,80

0,2 ml

13,95

40%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7094080

S01EA05

brimonidin

BRIMONAL 0,2%

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

536,60

0,2 ml

10,73

25%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7094078

S01EA05

brimonidin

BRIMONIDINE PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%

PharmaSwiss d.o.o. Beograd

Republika Srbija

268,30

0,2 ml

10,73

25%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099090

S01ED51

timolol, bimatoprost

GANFORT

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.564,80

0,1 ml

52,16

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099180

S01ED51

dorzolamid, timolol

COSOPT

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

412,40

0,2 ml

16,50

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

XALACOM

kapi za oči, rastvor

1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

574,50

0,1 ml

22,98

30%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099177

S01ED51

timolol, travoprost

DUOTRAV

kapi za oči, rastvor

boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)

Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.

Belgija; Španija

1.695,80

0,1ml

67,83

45%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099175

S01ED51

timolol, brinzolamid

AZARGA

kapi za oči, suspenzija

boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)

Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.

Belgija; Španija

1.187,40

0.2 ml

47,50

20%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099145

S01EE03

bimatoprost

LUMIGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.419,90

0,1 ml

47,33

25%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099190

S01EE04

travoprost

TRAVATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 2,5 ml 40 mcg/ml

Alcon-Couvreur N.V.

Belgija

1.300,90

0,1 ml

52,04

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099195

S01EE05

tafluprost

SAFLUTAN

kapi za oči, rastvor

kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.558,00

0,3 ml

51,93

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0128432

A02BA02

ranitidin

RANISAN

(brisan)

0128620

A02BA02

ranitidin

RANITIDIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

209,00

0,3 g

250,80

-

 

 

0122120

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.

Portugalija

355,60

20 mg

177,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122751

A02BC02

pantoprazol

CONTROLOC

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 40 mg

Takeda GmbH

Nemačka

235,80

40 mg

235,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122927

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

235,80

40 mg

235,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122928

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

1.178,90

40 mg

235,78

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122100

A02BC02

pantoprazol

PANTOPRAZOL Sandoz

prašak za rastvor za injekciju

1 po 40mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

235,80

40mg

235,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122813

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40 mg

AstraZeneca AB

Švedska

4.099,90

30 mg

307,49

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122814

A02BC05

esomeprazol

PEPTIX

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,
10 po 40mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

4.099,90

30 mg

307,49

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0123140

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

205,40

60 mg

102,70

-

 

 

0123560

A03DA02

pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

BARALGETAS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg + 0,1 mg + 2500mg)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

120,40

-

-

-

 

 

0124302

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

rastvor za injekciju

ampula,10 po 2 ml (10 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

239,50

30 mg

71,85

-

 

 

0124530

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 mg/2 ml

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.544,70

16 mg

1.235,76

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124531

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 4mg/2ml, 1 po 2ml

Vianex S.A

Grčka

308,90

16 mg

1.235,60

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124532

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 4mg/2ml,5 po 2ml

Vianex S.A

Grčka

1.544,70

16 mg

1.235,76

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124533

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 8mg/4ml,1 po 4ml

Vianex S.A

Grčka

635,00

16 mg

1.270,00

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124534

A04AA01

ondansetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 8mg/4ml,5 po 4ml

Vianex S.A

Grčka

3.175,00

16 mg

1.270,00

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124573

A04AA02

granisetron

GRANISETRON-TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml, 1 mg/1 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

1.538,40

3 mg

923,04

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124570

A04AA02

granisetron

GRANISETRON-TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 3 ml, 3 mg/3 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

2.435,10

3 mg

487,02

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124574

A04AA05

palonosetron

ALOXI

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (250 mcg/5 ml)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.

Irska; Republika Srbija

5.472,60

0,25 mg

5.472,60

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

1124587

A04AD12

aprepitant

EMEND

kapsula, tvrda

blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

6.254,10

95 mg

2.084,70

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

0127452

A05BA..

ornitinaspartat

HEPA-MERZ

rastvor za infuziju

10 po (5 g/10 ml)

Merz Pharma GmbH

Nemačka

4.815,50

-

-

-

 

STAC

3125300

A06AD65

makrogol, natrijum-hlorid, kalijum hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat

FORTRANS

prašak za oralni rastvor

kesica, 4 po 74 g (64g + 1,46g + 0,75g + 1,68g + 5,7g)

Beaufour Ipsen Industrie

Francuska

766,90

-

-

-

 

STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.

4129930

A07EA06

budesonid

BUDENOFALK

rektalna pena

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1.2g (2mg/doza)

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

6.739,10

1 doza

481,36

-

Ulcerozni kolitis (K51)

 

5129473

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

rektalna suspenzija

boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.369,50

1,5 g

180,51

-

Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.

 

5129132

A07EC02

mesalazin

PENTASA

rektalna suspenzija

bočica, 7 po 100 ml (1 g/100 ml)

Ferring-Lečiva, A.S.

Češka

1.835,20

1,5 g

393,26

-

Ulcerozni kolitis (K51)

 

0051750

A11DA01

tiamin

VITAMIN B1 ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

2.062,40

50 mg

20,62

-

 

 

0052184

A11EA..

vitamini B-kompleksa (tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin)

BEVIPLEX

liofilizat za rastvor za injekciju

5 x (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

617,40

-

-

-

 

 

0051845

A11GA01

askorbinska kiselina

VITAMIN C

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

1.930,60

0,2 g

15,44

-

 

 

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.057,30

0,16 g

67,67

-

 

 

0050150

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N INFANT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.977,90

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti.

 

0050151

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N ADULT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.368,50

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).

 

1174015

A16AA..

alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin

KETOSTERIL

film tableta

blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Beijng; Fresenius Kabi Pharmaceutical Co. Ltd; Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.

Nemačka; Kina; Portugalija

4.906,50

-

-

-

Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.

 

0062036

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

428,70

10000 i.j.

171,48

-

 

 

0062037

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

3.146,20

10000 i.j.

125,85

-

 

 

0062039

B01AB01

heparin-natrijum

HEPARIN PANPHARMA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)

Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka

Francuska

3.146,20

10000 i.j.

125,85

-

 

 

0062161

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.

 

0062162

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

52.324,50

2100 i.j.

109.881,45

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062170

B01AB02

antitrombin III

KYBERNIN P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.

 

0062163

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062164

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1000

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

52.324,50

2100 i.j.

109.881,45

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062165

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 30 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

56.364,00

2100 i.j.

78.909,60

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062210

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.707,30

2500 i.j.

170,73

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062211

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric,10 po 5000 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

3.132,70

2500 i.j.

156,64

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062212

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula,10 po 10000 i.j./1 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

4.871,10

2500 i.j.

121,78

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062205

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

2.108,50

2000 i.j.

210,85

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062206

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

3.874,60

2000 i.j.

193,73

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062207

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.098,30

2000 i.j.

169,94

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062208

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.790,60

2000 i.j.

144,77

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062300

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 i.j /0.3ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

1.793,90

2850 i.j.

179,39

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062400

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 3800 i.j /0,4ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

1.985,90

2850 i.j.

148,94

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062302

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 5700 i.j /0,6ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

2.886,00

2850 i.j.

144,30

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0064052

B01AD01

streptokinaza

STREPTASE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1500000 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

12.860,80

1,5 Mi.j.

12.860,80

-

 

STAC

0064130

B01AD02

alteplaza

ACTILYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

48.752,50

0,1 g

97.505,00

-

 

STAC

0064060

B01AD11

tenekteplaza

METALYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

116.444,90

40 mg

93.155,92

-

 

 

1069611

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

3.594,70

300 mg

479,29

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1069614

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 30 po 110 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

3.594,70

300 mg

326,79

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0062420

B01AX05

fondaparinuks-natrijum

ARIXTRA

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric, 10 po 2.5mg /0.5 ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

4.740,10

2,5mg

474,01

-

1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.

 

1069600

B01AF01

rivaroksaban

XARELTO

film tableta

blister, 10 po 10 mg

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Pharma AG

Italija; Nemačka

2.488,90

10 mg

248,89

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1068025

B01AF02

apiksaban

ELIQUIS

film tablete

blister, 10 po 2,5 mg

Bristol Myers Squibb S.R.L

Italija

1.082,40

10mg

432,96

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1068026

B01AF02

apiksaban

ELIQUIS

film tablete

blister, 60 po 2,5 mg

Bristol Myers Squibb S.R.L

Italija

6.494,30

10mg

432,95

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0065040

B02AA02

traneksaminska kiselina

TRANEXAMIC MEDOCHEMIE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Medochemie Ltd.
(Ampoule injectable facility)

Kipar

530,20

2 g

212,08

-

1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.

 

0050970

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 mg/1 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

235,80

20 mg

94,32

-

 

 

0050974

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

285,50

20 mg

571,00

-

 

 

9067081

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 1ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 (set 1 mL); (90 mg/1mL + 60 i.j./1mL + 1000 KIU/1mL + 500 i.j./1mL + 5,9 mg /1mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

11.410,00

-

-

-

 

STAC

9067082

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 3ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 (set 3 mL); (270 mg/ 3mL + 180 i.j./ 3mL + 3000 KIU/ 3mL + 1500 i.j./ 3mL + 17,7mg/3mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

33.469,50

-

-

-

 

STAC

0066014

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066012

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066013

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066102

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066103

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066610

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066611

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066612

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

ZLB Behring GmbH

Nemačka

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066630

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066631

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066632

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066907

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (250 i.ij./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066908

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066906

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066105

B02BD02

humani faktor koagulacije VIII

HUMAN COAGULATION FACTOR VIII KEDRION

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j/10ml)

Kedrion S.P.A

Italija

27,337.10

500 i.j

27,337.10

-

 

 

0066106

B02BD02

humani faktor koagulacije VIII

HUMAN COAGULATION FACTOR VIII KEDRION

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10ml)

Kedrion S.P.A

Italija

54,445.90

500i.j

27,222.95

-

 

 

0066905

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066903

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066901

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (1000 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066909

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066910

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066911

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066918

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

14.912,20

500 i.j

29.824,40

-

 

 

0066917

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

27.337,10

500 i.j

27.337,10

-

 

 

0066916

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 i.j./5ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

54.445,90

500 i.j

27.222,95

-

 

 

0066770

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066771

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066772

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066773

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

108.891,80

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066180

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (250i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

   

0066181

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (500i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

   

0066182

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (1000 i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

   

0066183

B02BD02

simoktokog alfa

NUWIQ

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (2000i.j/2.5ml)

Octapharma AB

Švedska

108.891,80

500 i.j.

27.222,95

-

   

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

FEIBA NF

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1 po 20 ml (500j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

50.887,80

10000 i.j.

1.017.756,00

-

Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066007

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

OCTANINE F

prašak i rastvaraĉ za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

24.711,20

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066010

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

AIMAFIX

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

24.711,20

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066171

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

IMMUNINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

28.170,00

350 i.j.

16.432,50

-

 

 

0066008

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

BERININ P

(brisan)

0066501

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

24.711,20

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066500

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

49.422,40

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066020

B02BD04

humani faktor koagulacije IX

HUMAN COAGULATION FACTOR IX KEDRION

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j. 10 ml)

Kedrion S.P.A

Italija

24.711,20

350 i.j

17.297,84

-

 

 

0066200

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600i.j./5mL + 250i.j./5mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

19.621,70

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066201

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200i.j./10ml + 500i.j./10ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

39.243,50

7200 i.j.

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066202

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400i.j./15ml + 1000i.j./15ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

78.486,80

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066700

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 450

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (400 i.j./5 ml + 450 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

39.243,50

7200 i.j.

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

0066701

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 900

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (800 i.j./10 ml + 900 i.j./10 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

78.486,80

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

0066210

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml + 190 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

13.610,40

7200 i.j.

391.979,52

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066212

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml + 375 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

27.220,80

7200 i.j.

391.979,52

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066211

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml + 750 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

54.441,60

7200 i.j.

391.979,52

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066702

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500i.j./5ml + 500i.j./5ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

39.243,50

7200i.j

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066703

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

WILATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000i.j./10ml + 1000i.j./10ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

78.486,80

7200i.j

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066602

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

74.491,80

2500000 i.j.

3.724.590,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066000

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

74.491,80

2500000 i.j.

3.724.590,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066110

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

12.434,70

450 i.j.

22.382,46

-

 

 

0066111

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

24.869,40

450 i.j.

22.382,46

-

 

 

0066112

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

49.738,70

450 i.j.

22.382,42

-

 

 

0066113

B02BD09

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

99.477,40

450 i.j.

22.382,42

-

 

 

0066070

B02BX01

etamsilat

DICYNONE

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

1.201,80

-

-

-

 

 

0060250

B03AC..

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

FERROVIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Rafarm S.A.

Grčka

3.272,30

0,1 g

654,46

-

 

STAC

0060251

B03AC02

gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks

FERRUM Sandoz

koncentrat za rastvor za infuziju

5 po 5ml (100mg/5ml)

Salutas Pharma GMBH

Nemačka

3.272,30

0,1 g

654,46

-

 

STAC

0051560

B03BA03

hidroksokobalamin

OHB 12

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

390,90

20 mcg

0,63

-

 

 

0179350

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 5%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 250 ml (50g/L)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

4.906,80

-

-

-

STAC; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.

 

0179351

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 20%

rastvor za infuziju

bočica,1 po 50 ml (200g/L)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179315

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml 20%

Baxter AG

Austrija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179323

B05AA01

albumin

UMAN ALBUMIN

rastvor za infuziju

1 po 50 ml 20%

Kedrion S.P.A.

Italija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179046

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

1 po 10 ml 20%

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

789,70

-

-

-

 

STAC

0179048

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

3.949,30

-

-

-

 

STAC

0179190

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

CSL Behring GmbH

Nemačka

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179360

B05AA01

albumin, humani

ALBIOMIN 20%

rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179188

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 24 po 50 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

88.927,20

-

-

-

 

STAC

0179187

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 12 po 100 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

88.927,20

-

-

-

 

STAC

0179003

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50ml (200g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179004

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100ml (200g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

7.410,60

-

-

-

 

STAC

0179001

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100ml (50g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

1.975,30

-

-

-

 

STAC

0179002

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 250ml (50g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

4.906,80

-

-

-

 

STAC

0179000

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500ml (50g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;

9.846,40

-

-

-

 

STAC

0179551

B05AA01

albumin, humani

ALBUTEIN 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)

Instituto Grifols, S.A.

Španija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179552

B05AA01

albumin, humani

ALBUTEIN 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)

Instituto Grifols, S.A.

Španija

7.410,60

-

-

-

 

STAC

0179345

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

HETASORB 6%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

698,20

-

-

-

 

STAC

0179346

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum hlorid

HETASORB 10%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (100 g/l + 9 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

736,10

-

-

-

 

STAC

0179355

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

6.981,90

-

-

-

 

STAC

0179357

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

(brisan)

0179359

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

(brisan)

0174030

B05BA01

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin

HEPASOL 8%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/ + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

600,50

-

-

-

 

STAC

0174041

B05BA01

alanin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin

VAMINOLACT

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 100 ml (6.3g/l + 4.1g/l + 4.1g/l + 1g/l + 7.1g/l + 2.1g/l + 2.1g/l + 3.1g/l + 7g/l + 5.6g/l + 1.3g/l + 2.7g/l + 5.6g/l + 3.8g/l + 300mg/l + 3.6g/l + 1.4g/l + 500mg/l + 3.6g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

11.701,00

-

-

-

 

STAC

0174036

B05BA01

izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan

AMINOSOL 15%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

723,00

-

-

-

 

STAC

0174035

B05BA01

izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan

AMINOSOL 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

477,40

-

-

-

 

STAC

0171110

B05BA02

sojino ulje, glicerol,
lecitin jajeta

LIPOVENOES 10% PLR

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (10% + 2,5% + 0,6%)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

7.874,70

-

-

-

 

STAC

0171291

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 10 po 100 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

5.189,00

-

-

-

 

STAC

0171287

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 1 po 250 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.048,40

-

-

-

 

STAC

0171289

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 1 po 500 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.387,20

-

-

-

 

STAC

0171310

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 100 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

4.979,60

-

-

-

 

STAC

0171311

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

(brisan)

0171312

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

13.609,00

-

-

-

 

STAC

0171297

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 100ml (60 g/l + 60 g/l + 50 g/l + 30 g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

4.979,60

-

-

-

STAC

0171298

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 250ml (60 g/l + 60 g/l + 50 g/l + 30 g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

6.871,00

-

-

-

STAC

0171299

B05BA02

prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama

SMOFLIPID

emulzija za infuziju

boca, 10 po 500ml (60 g/l + 60 g/l + 50 g/l + 30 g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

13.609,00

-

-

-

STAC

0173220

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

67,60

-

-

-

 

 

0173225

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

83,90

-

-

-

 

 

0173500

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

67,60

-

-

-

 

 

0173501

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

83,90

-

-

-

 

 

0173306

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/1l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.221,70

-

-

-

 

 

0173305

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500ml (50 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

676,00

-

-

-

 

 

0173307

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000ml (50 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.372,70

-

-

-

 

 

0173300

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 x 500ml (100g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

839,00

-

-

-

 

 

0173301

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000ml (100g/L)

B.Braun Melsungen AG ; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.660,30

-

-

-

 

 

0173900

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.993,10

-

-

-

 

 

0173901

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 500 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

1.352,00

-

-

-

 

 

0174037

B05BA10

alanin, prolin, glicin, arginin, natrijum-glicerofosfat, jabučna kiselina, leucin, lizin, valin, fenilalanin, izoleucin, treonin, metionin, histidin, triptofan, kalijum-hidroksid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid

AMINOSOL 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

682,00

-

-

-

 

STAC

0171300

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

5 po 1026 ml (900 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.644,00

-

-

-

 

STAC

0171301

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

4 po 1540 ml (1400 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

11.667,20

-

-

-

 

STAC

0171306

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

3 po 2566 ml (2300 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

17.577,60

-

-

-

 

STAC

0171303

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

4 po 1440 ml (1000 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

11.560,00

-

-

-

 

STAC

0171305

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

3 po 2400 ml (1700 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

12.283,60

-

-

-

 

STAC

0171121

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

14.542,60

-

-

-

 

STAC

0171120

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.181,30

-

-

-

 

STAC

0171123

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

17.135,60

-

-

-

 

STAC

0171124

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.921,80

-

-

-

 

STAC

0174203

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l, 11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

7.808,90

-

-

-

 

STAC