Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1104728

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

808,00

10 mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104726

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.048,10

10 mg

9,36

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104771

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

524,00

10 mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104772

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

865,70

10 mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104742

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

 film tableta

blister, 30 po 10mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

524,00

10 mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104739

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

 film tableta

 blister, 30 po 20mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

865,70

10 mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104735

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 5mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

198,30

10 mg

14,16

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104736

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 10mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

489,10

10 mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104737

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 20mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

808,00

10 mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104540

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 5mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

212,40

10mg

14,16

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104541

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

524,00

10mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104542

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

865,70

10mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104590

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 5mg

Actavis Ltd.

Malta

198,30

10mg

14,16

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104591

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 10mg

Actavis Ltd.

Malta

489,10

10mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104592

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 20mg

Actavis Ltd.

Malta

808,00

10mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104593

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 40mg

Actavis Ltd.

Malta

1.048,10

10mg

9,36

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104666

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska;
Velika Britanija

524,00

10 mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104667

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska;
Velika Britanija

865,70

10 mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104668

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.

Nemačka; Slovačka

1.123,00

10 mg

9,36

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104381

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN ATB

film tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

524,00

10 mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104380

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN ATB

film tableta

blister, 30 po 20 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

865,70

10 mg

14,43

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104470

C10AB08

ciprofibrat

LIPANOR

kapsula, tvrda

blister, 30 po 100 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

354,80

0,1 g

11,83

50,00

 

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104480

C10AX09

ezetimib

EZOLETA

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.672,10

10 mg

55,74

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104477

C10AX09

ezetimib

EZACT

tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1.672,10

10 mg

55,74

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

4157100

D01AC02

mikonazol

DAKTANOL

krem

tuba,1 po 30 g 2%

Galenika a.d.

Republika Srbija

191,60

-

-

50,00

 

 

4137000

D01AC02

mikonazol

ROJAZOL

krem

tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

191,60

-

-

50,00

 

 

4150023

D06AX01

fusidinska kiselina

STANICID

mast

tuba, 1 po 10 g (2%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

243,60

-

-

50,00

 

 

4151050

D06BA01

sulfadiazin

SANADERM

krem

tuba, 1 po 50 g 1%

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

276,90

-

-

50,00

 

 

4152075

D07AA02

hidrokortizon

HYDROCORTISON

mast

tuba, 1 po 5 g (2,5%)

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

71,90

-

-

50,00

 

 

4152192

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

gel

tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

129,30

-

-

50,00

 

 

4152190

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

krem

tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

84,60

-

-

50,00

 

 

4152191

D07AC04

fluocinolonacetonid

SINODERM

mast

 tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

84,60

-

-

50,00

 

 

4153221

D07CC02

fluocinolonacetonid, neomicin

SINODERM N

mast

tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

115,10

-

-

50,00

 

 

4159350

D11AH02

pimekrolimus

ELIDEL

krem

tuba,1 po 15 g (1%)

Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG

Francuska; Nemačka

1.484,80

-

-

50,00

Atopijski dermatitis (L20).

Samo za decu.
 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

6137082

G01AF01

metronidazol

ORVAGIL

vagitorija

strip, 10 po 500 mg

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

174,10

0,5 g

17,41

50,00

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137225

G01AF04

mikonazol

GINO-DAKTANOL

vagitorija

strip, 7 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

303,30

0,1 g

21,66

50,00

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

2141136

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

oralne kapi, rastvor

 bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

99,50

0,2 mg

7,96

50,00

1. Neoznačen pobačaj (O06);
2. Krvarenje posle porođaja (O72).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

1135240

G03AA07

levonorgestrel, etinilestradiol

LEGRAVAN

film tableta

blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

216,00

0,75 tabl.

7,71

50,00

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048463

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 30 po 100 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium

Francuska; Belgija

572,20

300 mg

57,22

50,00

1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

1048462

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 14 po 200 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium

Francuska; Belgija

572,20

300 mg

61,31

50,00

1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

1048781

G03FB01

norgestrel, estradiolvalerat

CYCLO-PROGYNOVA

obložena tableta

blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)

Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

192,90

0,75 tabl.

6,89

50,00

1. Primarna amenoreja (N91.0);
2. Sekundarna amenoreja (N91.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048331

G03HA01

ciproteron

ANDROCUR

tableta

blister, 50 po 50 mg

Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Francuska;
Nemačka

2.347,30

0,1 g

93,89

50,00

Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

1139800

G04BE03

sildenafil

REVATIO

film tableta

blister, 90 po 20 mg

Pfizer PGM

Francuska

37.056,20

50 mg

1.029,34

50,00

Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

1139117

G04BE03

sildenafil

FIUMIN

film tableta

blister, 90 po 20 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

37.056,20

50 mg

1.029,34

50,00

Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

0044308

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDILET

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

22.827,00

2 i.j.

1.521,80

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044309

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NORDILET

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

34.240,70

2 i.j.

1.521,81

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece;
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece;
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0);
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1);
5. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044241

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u ulošku

 uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

46.532,30

2 i.j.

1.170,62

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044243

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u ulošku

uložak,1 po 1 ml (12 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

20.853,80

2 i.j.

1.158,54

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044239

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

10.399,00

2 i.j.

1.308,05

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044236

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

21.057,70

2 i.j.

1.169,87

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044666

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

 rastvor za injekciju u ulošku

uložak,1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

8.550,00

2 i.j.

1.140,00

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044664

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

 rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

16.874,90

2 i.j.

1.124,99

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044661

H01AC01

somatropin

OMNITROPE

 rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)

Sandoz GMBH

Austrija

22.940,60

2 i.j.

1.019,58

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1),
5. Prader - Willi sindrom (Q87.1)
6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044100

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 1.03 ml (5.83 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

13.696,20

2 i.j.

1.520,56

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044101

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

27.392,50

2 i.j.

1.521,81

50,00

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

0044102

H01AC01

somatropin

SAIZEN

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)

Merck Serono S.P.A

Italija

42.635,90

2 i.j.

1.421,20

50,00

 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).

 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

7045080

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

sprej za nos, rastvor

bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)

Ferring AB; Ferring International Center SA

Švedska; Švajcarska

3.125,20

25 mcg

156,26

50,00

 

 

1045081

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

tableta

bočica plastična, 30 po 0,2 mg

Ferring AB; Ferring International Center SA

Švedska; Švajcarska

3.848,00

0,4 mg

256,53

50,00

 

 

1045084

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 60 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

1.970,00

240 mcg

262,67

50,00

 

Samo za decu

1045082

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 120 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

3.918,30

240 mcg

261,22

50,00

 

Samo za decu

1047143

H02AB02

deksametazon

DEXASON

tableta

blister, 50 po 0,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

394,30

1,5 mg

23,66

50,00

 

 

1047144

H02AB02

deksametazon

FORTECORTIN

tableta

blister, 20 po 4 mg

Merck KGaA & CO. Werk Spittal

Austrija

1.257,40

1.5 mg

23,58

50,00

 

 

1047145

H02AB02

deksametazon

FORTECORTIN

tableta

blister, 20 po 8 mg

Merck KGaA & CO. Werk Spittal

Austrija

1.957,10

1.5 mg

18,35

50,00

 

 

1047180

H02AB04

metilprednizolon

METILPREDNIZOLON UNION

tableta

blister, 20 po 8mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

421,00

7,5mg

19,73

50,00

 

 

1047632

H02AB07

prednizon

PRONISON

tableta

blister, 20 po 20 mg

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

302,60

10 mg

7,57

50,00

 

 

1047511

H02AB07

prednizon

PREDNIZON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

60,00

10 mg

12,00

50,00

 

 

1040050

H03AA01

levotiroksin natrijum

TIVORAL

tableta

blister, 50 po 100 mcg

Galenika a.d.

Republika Srbija

137,20

150 mcg

4,12

50,00

 

 

1040230

H03AA01

levotiroksin natrijum

EUTHYROX

tableta

 50 po 25 mcg

Merck KGaA

Nemačka

102,20

150 mcg

12,26

50,00

 

 

1040190

H03BA02

propiltiouracil

PTU

tableta

20 po 50 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

144,40

0,1 g

14,44

50,00

 

 

1040192

H03BA02

propiltiouracil

PTU

tableta

45 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

699,80

0,1 g

15,55

50,00

 

 

1040120

H03BB02

tiamazol

TIASTAT

tableta

20 po 20 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

152,80

10 mg

3,82

50,00

 

 

0341340

H04AA01

glukagon

GLUCAGEN HYPOKIT

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

1.682,50

1 mg

1682,50

50,00

 

 

1022510

J01AA02

doksiciklin

DOVICIN

kapsula

 5 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

75,00

0,1 g

15,00

50,00

 

 

1022515

J01AA02

doksiciklin

DOKSICIKLIN HF

kapsula, tvrda

blister, 5 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

75,00

0,1 g

15,00

50,00

 

 

1021145

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika AD Beograd

Republika Srbija

90,70

1 g

22,68

50,00

 

 

1021148

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika AD Beograd

Republika Srbija

118,80

1 g

14,85

50,00

 

 

3021146

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

131,60

1 g

26,32

50,00

 

 

1021965

J01CA04

amoksicilin

AMOKSICILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

118,80

1 g

14,85

50,00

 

 

1021912

J01CA04

amoksicilin

AMOXICILLIN REMEDICA

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500mg

Remedica Ltd.

Kipar

118,80

1g

14,85

50,00

 

 

1021007

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX DT

tableta za oralnu suspenziju

14 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

254,50

1 g

18,18

50,00

 

 

3021001

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX

prašak za oralnu suspenziju

1 po 60 ml (500 mg/5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

130,70

1 g

21,78

50,00

 

 

3021147

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN baby

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml; (250mg/5ml)

Galenika a.d

Republika Srbija

131,60

1g

26,32

50,00

 

 

3021602

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

242,10

1 g

96,84

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021606

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV FORTE

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

457,90

1 g

91,58

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021608

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

288,90

1 g

51,59

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021609

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

577,80

1 g

51,59

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021568

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

288,90

1 g

51,59

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021637

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70ml (400mg+57mg)/5ml

SmithKline Beecham Pharmaceutical

Velika Britanija

288,90

1 g

51,59

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1021611

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

527,00

1g

70,27

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021610

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 10 po (875mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

252,30

1g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021563

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOPHAR

film tableta

strip, 14 po 875mg+125mg

PHARMAS D.O.O

Hrvatska

353,20

1g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

351,30

1g

70,26

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

491,80

1g

70,26

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021571

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

702,60

1g

70,26

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021573

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

252,30

1g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021574

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

353,20

1g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021575

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

504,60

1g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

3021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

prašak za oralnu suspenziju

boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

288,90

1g

51,59

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

prašak za oralnu suspenziju

boca plastična, 1 po 100ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

412,70

1g

51,59

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

328,10

1 g

87,49

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

702,60

1 g

70,26

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

353,20

1 g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
(500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

351,30

1 g

70,26

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021567

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
 (875 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

252,30

1 g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021560

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

527,00

1 g

70,27

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

film tableta

14 po (875 mg + 125 mg)

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

438,30

1 g

35,78

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021561

J01CR02

amoksicilin,
klavulanska kiselina

KLAVOBEL

film tableta

blister,14 po (500mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

491,80

1g

70,26

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

1021562

J01CR02

amoksicilin,
klavulanska kiselina

KLAVOBEL BID

film tableta

blister,14 po (875mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

353,20

1g

28,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

Samo za decu.

3321875

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

167,50

2 g

67,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321870

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,90

2 g

72,95

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321872

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

220,40

2 g

55,10

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321711

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

220,40

2 g

55,10

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1321010

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN ALKALOID

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

220,40

2g

55,10

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3321012

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN ALKALOID

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

167,50

2g

67,00

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321124

J01DB01

cefaleksin

CEFALEXIN REMEDICA

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Remedica Ltd.

Kipar

220,40

2g

55,10

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus).

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3321904

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

granule za oralnu suspenziju

 boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

244,70

2g

97,88

50,00

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta

1321900

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

391,40

2g

97,85

50,00

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu.

1321976

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 250 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

328,40

0,5 g

65,68

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321977

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 500 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

416,30

0,5 g

41,63

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321956

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

film tableta

blister, 14 po 500mg

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

647,70

0,5 g

46,26

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

1321807

J01DC02

cefuroksim

AKSEF

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.

Turska

416,30

0,5 g

41,63

50,00

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

Samo za decu.

3321956

 J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)

Glaxo Operations UK LTD

Velika Britanija

650,10

0.5 g

185,74

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66),
5. Lajmska bolest (A69.2)

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321957

 J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)

Glaxo Operations UK LTD

Velika Britanija

980,50

0.5 g

140,07

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66),
5.Lajmska bolest (A69.2)

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321951

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)

Facta Farmaceutici S.P.A.

Italija

835,20

1 g

278,40

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pencef Pharma GMBH

Nemačka

1.299,70

1 g

259,94

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Samo za decu

3321621

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

704,10

0,4 g

140,82

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321623

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

422,50

0,4 g

140,83

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321620

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

520,10

0,4 g

52,01

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu

1321622

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 5 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

260,10

0,4 g

52,02

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu

3321525

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

prašak za oralnu suspenziju

bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

347,70

0,4 g

173,85

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1321521

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

318,10

0,4 g

127,24

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu.

1321523

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

636,50

0,4 g

127,30

50,00

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Samo za decu.

3026210

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

sirup

 bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

155,70

1,92 g

62,28

50,00

 

 

1026211

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

tableta

blister, 20 po (400 mg + 80 mg)

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

174,70

1,92 g

34,94

50,00

 

 

1026131

J01EE01

sulfometoksazol/trimetoprim

ESBESUL

tableta

blister, 20 po (400mg +80mg)

Bosnalijek DD

Bosna i Hercegovina

151,70

1.92g

30,34

50,00

 

 

1325152

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN HF

film tableta

blister, 20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

242,30

1 g

48,46

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325153

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN HF

tableta

20 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

400,10

1 g

40,01

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325550

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 16 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

193,80

1 g

48,45

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

1325551

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 16 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

320,10

1 g

40,01

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3325552

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

405,30

1 g

162,12

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3325553

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

678,40

1 g

135,68

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1325095

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

film tableta

blister, 16 po 400 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

258,70

1 g

40,42

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.

3325096

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

granule za oralnu suspenziju

bočica,115 ml po 175 mg/5 ml

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

420,60

1 g

104,50

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

415,60

0,3 g

83,12

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);
2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);
4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

Samo za decu

2325625

J01FA09

klaritromicin

KLACID

granule za oralnu suspenziju

boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

316,20

0,5 g

105,40

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1325611

J01FA09

klaritromicin

FROMILID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

358,80

0,5 g

25,63

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d

Slovenija

199,20

0,5 g

28,46

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 500 mg

 Krka, Tovarna Zdravil, d.d

Slovenija

398,40

0,5 g

28,46

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

358,80

0,5 g

25,63

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID MR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

199,20

0,5 g

28,46

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

Samo za decu.

3325483

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

135,10

0,3 g

101,33

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

3325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

242,40

0,3 g

60,60

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1325480

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

204,30

0,3 g

40,86

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

191,00

0,3 g

38,20

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325470

J01FA10

azitromicin

SUMAMED KAPSULE

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

204,30

0,3 g

40,86

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325472

J01FA10

azitromicin

SUMAMED TABLETE 500

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

191,00

0,3 g

38,20

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325541

J01FA10

azitromicin

AZIBIOT

film tableta

blister, 3 po 500 mg

 Krka Polska SP. Z.O.O.

Poljska

191,00

0,3 g

38,20

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1325572

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Special Product's Line S.P.A.

Italija

191,00

0,3 g

38,20

50,00

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

Samo za decu.

1326226

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 300 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

259,50

1,2 g

86,50

50,00

 

Samo za decu.

1326228

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

486,20

1,2 g

81,03

50,00

 

Samo za decu.

1326222

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.215,60

1,2 g

81,04

50,00

 

Samo za decu.

1329450

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

 10 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

169,30

1 g

67,72

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329452

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

10 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

306,80

1 g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329451

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

 20 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

338,50

1 g

67,70

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329453

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

20 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

613,60

1 g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329190

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

film tableta

 blister, 10 po 250 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

169,30

1 g

67,72

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329192

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

306,80

1 g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329411

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

306,80

1 g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329400

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

169,30

1 g

67,72

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329401

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

306,80

1 g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329511

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN REMEDICA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Remedica Ltd

Kipar

169,30

1 g

67,72

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329510

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN REMEDICA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Remedica Ltd

Kipar

306,80

1 g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329200

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 250 mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

169,30

1g

67,72

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329201

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 500 mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

306,80

1g

61,36

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329203

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 750 mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

507,90

1g

67,72

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1132350

J01MA06

norfloksacin

URICIN

film tableta

blister, 20 po 400 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

424,00

0,8 g

42,40

50,00

 

 

1132181

J01MA06

norfloksacin

NOLICIN

film tableta

blister, 20 po 400mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

424,00

800 mg

42,40

50,00

 

 

1025859

J04AB02

rifampicin

RIFAMOR

kapsula, tvrda

blister, 16 po 300 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

394,50

0,6 g

49,31

50,00

 

 

1328230

J05AB01

aciklovir

ACIKLOVIR

tableta

blister, 25 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

751,40

4 g

601,12

50,00

1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94),
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).

Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.

1328372

J05AE01

sakvinavir

INVIRASE

film tableta

120 po 500 mg

Roche Pharma S.A.;
 F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

32.357,90

1,8 g

970,74

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328621

J05AR10

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

film tableta

boca, 1po 120 (200 mg + 50 mg)

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

7.865,00

-

-

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328622

J05AR10

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

film tableta

bočica plastična, 1 po 60 (100 mg + 25 mg)

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

3.962,50

-

-

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328617

J05AE03

ritonavir

NORVIR

film tableta

boca, 30 po 100 mg

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

2.423,10

1,2 g

969,24

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328120

J05AE07

fosamprenavir

TELZIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 700 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

34.590,00

1,4 g

1.153,00

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328612

J05AE10

darunavir

PREZISTA

film tableta

boca, 60 po 600 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

69.594,30

1,2 g

2319,81

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328411

J05AF01

zidovudin

ZIDOSAN

kapsula, tvrda

kontejner plastični, 100 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

8.341,90

0,6 g

500,51

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328376

J05AF05

lamivudin

ZEFFIX

film tableta

 28 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

6.013,80

0,3 g

644,34

50,00

1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6)
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i
HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

1328375

J05AF05

lamivudin

EPIVIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 150 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

8.910,30

0,3 g

297,01

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328530

J05AF06

abakavir

ZIAGEN

film tableta

blister, 60 po 300 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

25.114,60

0,6 g

837,15

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328500

J05AF07

tenofovir

VIREAD

film tableta

boca, 30 po 245 mg

Gilead Sciences Ltd.

Irska

19.597,20

0,245 g

653,24

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328501

J05AF07

tenofovir

GILESTRA

film tableta

boca plastična, 30 po 245 mg

Remedica LTD

Kipar

19.597,20

0.245g

653,24

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328380

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

tableta

blister, 60 po 200 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.718,50

0,4 g

123,95

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328393

J05AG03

efavirenz

STOCRIN

film tableta

bočica plastična, 30 po 600 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

22.429,40

600 mg

747,65

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328640

J05AR01

zidovudin, lamivudin

COMBIVIR

film tableta

blister, 60 po (300 mg + 150 mg)

 Glaxo Operations UK Limited; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A

Velika Britanija; Poljska;

18.252,10

2 tablete

608,40

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328601

J05AR02

abakavir, lamivudin

KIVEXA

film tableta

blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

23,131.20

1 tableta

771.04

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328609

J05AR02

lamivudin, abakavir

AMALIBRA

film tableta

blister, 30 po (300 mg + 600 mg)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

23,131.20

1 tableta

771.04

50.00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328442

J05AR03

tenofovir, emtricitabin

TRUVADA

film tableta

boca, 30 po (245mg+200mg)

Gilead Sciences Ltd.

Irska

25.170,00

1 tableta

839,00

50,00

 HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1.Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328502

J05AR03

tenofovir, emtricitabin

GILESTRA DUO

film tableta

boca plastična, 30 po (245 mg+200mg)

Remedica LTD

Kipar

25.170,00

1 tableta

839,00

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328443

J05AR08

emtricitabin, tenofovir, rilpivirin

EVIPLERA

film tableta

boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)

Gilead Sciences Ireland UC

Irska

47.599,40

1 tableta

1.586,65

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328666

J05AR13

lamivudin, abakavir, dolutegravir

TRIUMEQ

film tableta

boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)

Glaxo Wellcome S.A

Španija

55.474,00

1 tableta

1.849,13

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328613

J05AR14

darunavir, kobicistat

REZOLSTA

film tableta

bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)

Janssen-Cilag S.P.A

Italija

54.259,30

1 tableta

1.808,64

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328660

J05AX08

raltegravir

ISENTRESS

film tableta

bočica, 60 po 400 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

57.849,00

0,8 g

1.928,30

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.