Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr. i 63/2018)

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

2157101

A01AB09

mikonazol

DAKTANOL

oralni gel

tuba, 1 po 40 g 2%

Galenika a.d.

Republika Srbija

242,20

0,2 g

60,55

50,00

 

 

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 15 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

236,30

20 mg

15,75

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Republika Srbija

220,50

20 mg

15,75

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122857

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

220,50

20 mg

15,75

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122935

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

boca, 15 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

236,30

20 mg

15,75

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122867

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

134,70

40 mg

9,62

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122920

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

134,70

40 mg

9,62

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122921

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

269,40

40 mg

9,62

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

220,60

30 mg

15,76

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

227,90

30 mg

16,28

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122859

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

76,90

30 mg

16,48

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122882

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

153,70

30 mg

16,47

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122881

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

307,40

30 mg

16,47

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122883

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

125,50

30 mg

13,45

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122864

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

251,00

30 mg

13,45

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1122865

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

502,00

30 mg

13,45

50,00

Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

1124301

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

143,90

30 mg

14,39

50,00

 

 

3124300

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

85,60

30 mg

25,68

50,00

 

 

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN

tableta

blister, 40 po 10 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska

Republika Makedonija

191,80

30 mg

14,39

50,00

 

 

1124532

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

film tableta

10 po 4 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

967,40

16 mg

386,96

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124534

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

film tableta

10 po 8 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.557,30

16 mg

311,46

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124533

A04AA01

ondansetron

ONDA

film tableta

blister, 15 po 8 mg

Vianex S.A. - Plant B'

Grčka

2.335,90

16 mg

311,45

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124100

A04AA02

granisetron

RASETRON

film tableta

blister, 10 po 1 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

2.265,50

2 mg

453,10

50,00

 Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1124104

A04AA02

granisetron

RASETRON

film tableta

blister, 5 po 2 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

2.972,70

2 mg

594,54

50,00

Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.

 

1127177

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

2.358,40

0,75 g

70,75

50,00

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

1127176

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK

kapsula, tvrda

blister, 50 po 250 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.179,20

0,75 g

70,75

50,00

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3127050

A06AD11

laktuloza

PORTALAK

sirup

1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

432,20

6,7 g

8,68

50,00

1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3127426

A06AD11

laktuloza

LAKTULOZA RP

sirup

boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

432,20

6,7 g

8,68

50,00

1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

3126303

A07AX03

nifuroksazid

ENTEROFURYL

oralna suspenzija

bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

245,60

600 mg

40,93

50,00

Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Samo za decu.

3126000

A07AX03

nifuroksazid

NIFUROKSAZID ALKALOID

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)

Alkaloid AD Skopje

Makedonija

245,60

600 mg

40,93

50,00

Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.

Samo za decu.

1126401

A07DA03

loperamid

LOPERAMID

tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

191,50

10 mg

47,88

50,00

 

 

1129930

A07EA06

budesonid

BUDOSAN

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 100 po 3 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

9.258,00

9 mg

277,74

50,00

Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50).

Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1129490

A07EC01

sulfasalazin

SALAZOPYRIN-EN

gastrorezistentna tableta

 boca plastična, 100 po 500 mg

Recipharm Uppsala AB

Švedska

1.074,30

2 g

42,97

50,00

 

 

1129300

A07EC02

mesalazin

5-ASA

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 250 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

927,60

1,5 g

55,66

50,00

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129303

A07EC02

mesalazin

5-ASA

supozitorija

blister, 30 po 250 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

968,80

1,5 g

193,76

50,00

1. Crohnova bolest (K50),
 2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121153

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 20 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

599,70

4 kapsule

119,94

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121154

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 50 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

1.499,20

4 kapsule

119,94

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121155

A09AA02

pankreatin

KREON 25 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejner plastični, 100 po 300 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

2.998,30

4 kapsule

119,93

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121163

A09AA02

pankreatin

KREON 25000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kutija, 20 po 300 mg

Abbott Laboratories GmbH

Nemačka

599,70

4 kapsule

119,94

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1121152

A09AA02

pankreatin

KREON 10 000

gastrorezistentna kapsula, tvrda

kontejener plastični, 100 po 150 mg

Abbott Laboratories GMBH

Nemačka

1.182,90

6 kapsula

70,97

50,00

1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84).
2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

0041559

A10AB01

insulin humani

ACTRAPID PENFILL

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.345,70

40 i.j.

62,55

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041425

A10AB01

insulin humani

HUMULIN R

rastvor za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.345,70

40 i.j.

62,55

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041563

A10AB01

insulin humani

INSUMAN RAPID SOLOSTAR

rastvor za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.345,70

40 i.j.

62,55

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041507

A10AB04

insulin lispro

HUMALOG

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France;
 Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3.396,10

40 i.j.

90,56

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
 Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
 - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
 - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041532

A10AB05

insulin aspart

NOVO RAPID

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

2.265,60

40 j.

90,62

50,00

 

Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041527

A10AB05

insulin aspart

NOVORAPID FLEXPEN

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

3.730,00

40 j.

99,47

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041549

A10AB06

insulin glulizin

APIDRA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.328,90

40 i.j.

93,16

50,00

 

Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041556

A10AB06

insulin glulizin

APIDRA SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

3.396,10

40 i.j.

90,56

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2x posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041557

A10AC01

insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)

INSULATARD PENFILL

suspenzija za injekciju u ulošku

(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.522,40

40 i.j.

67,26

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041428

A10AC01

insulin humani

HUMULIN NPH

suspenzija za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.522,40

40 i.j.

67,26

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041564

A10AC01

humani insulin

INSUMAN BAZAL SOLOSTAR

suspenzija za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.522,40

40 i.j.

67,26

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041558

A10AD01

insulin humani

MIXTARD 30 PENFILL

suspenzija za injekciju u ulošku

(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

2.206,10

40 i.j.

58,83

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041565

A10AD01

insulin humani

INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR

suspenzija za injekciju, pen sa uloškom

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

2.064,60

40 i.j.

55,06

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041427

A10AD01

insulin humani

HUMULIN M3

suspenzija za injekciju u ulošku

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

2.206,10

40 i.j.

58,83

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041502

A10AD04

insulin lispro

HUMALOG MIX 25

suspenzija za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3.442,80

40 i.j.

91,81

50,00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2x posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

0041503

A10AD04

insulin lispro

HUMALOG MIX 50

suspenzija za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml)

Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.

Francuska; Italija

3.442,80

40 i.j.

91,81

50,00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2x posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041528

A10AD05

insulin aspart

NOVOMIX 30 FLEXPEN

suspenzija za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

3.730,00

40 j.

99,47

50,00

 

1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veca od 9mmol/l, 2x posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

0041555

A10AE04

insulin glargin

LANTUS SOLOSTAR

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4.654,60

40 i.j.

124,12

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041666

A10AE04

insulin glargin

TOUJEO

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

4.260,90

40 i.j.

126,25

50,00

 

Samo za odrasle pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041667

A10AE04

insulin glargin

ABASAGLAR

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)

Lilly France

Francuska

3.620,20

40 i.j

96,54

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
 Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
 - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
 - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
 - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

0041550

A10AE05

insulin detemir

LEVEMIR FLEXPEN

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml)

Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S

Danska; Francuska

5.810,60

40 j.

154,95

50,00

 

Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola /l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.
Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju;
- podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

1043060

A10BA02

metformin

GLUFORMIN

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

80,30

2 g

10,71

50,00

 

 

1043062

A10BA02

metformin

GLUFORMIN

film tableta

blister, 30 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

123,50

2 g

8,23

50,00

 

 

1043070

A10BA02

metformin

TEFOR

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

80,30

2 g

10,71

50,00

 

 

1043071

A10BA02

metformin

TEFOR

film tableta

tegla, 30 po 850 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

95,80

2 g

7,51

50,00

 

 

1043107

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

30 po 1000 mg

Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITTAL; Famar Lyon

Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska

123,50

2 g

8,23

50,00

 

 

1043116

A10BA02

metformin

METFODIAB

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa ad

Velika Britanija; Bugarska

80,30

2 g

10,71

50,00

 

 

1043117

A10BA02

metformin

METFODIAB

film tableta

blister, 30 po 1000 mg

Balkanpharma-Dupnitsa ad

Bugarska

123,50

2 g

8,23

50,00

 

 

1042332

A10BB01

glibenklamid

MANINIL 3,5

tableta

blister, 30 po 3,5 mg

Berlin-Chemie (Menarini group)

Nemačka

96,60

7 mg

6,44

50,00

 

 

1042076

A10BB09

gliklazid

GLIKOSAN

tableta

blister, 30 po 80 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

180,50

60mg

4,51

50,00

 

 

1042070

A10BB09

gliklazid

GLIORAL

tableta

blister, 30 po 80 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

180,50

60mg

4,51

50,00

 

 

1042065

A10BB09

gliklazid

DIPRIAN

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 80 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

180,50

60mg

4,51

50,00

 

 

1042311

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

80,80

2 mg

2,69

50,00

 

 

1042312

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

135,90

2 mg

3,02

50,00

 

 

1042313

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

151,00

2 mg

2,52

50,00

 

 

1042830

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 1 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

103,60

2 mg

6,91

50,00

 

 

1042831

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

80,80

2 mg

2,69

50,00

 

 

1042832

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

135,90

2 mg

3,02

50,00

 

 

1042833

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

151,00

2 mg

2,52

50,00

 

 

1042834

A10BB12

glimepirid

LIMERAL

tableta

blister, 30 po 6 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

373,70

2 mg

4,15

50,00

 

 

1042000

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

103,60

2 mg

6,91

50,00

 

 

1042001

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

80,80

2 mg

2,69

50,00

 

 

1042004

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

135,90

2 mg

3,02

50,00

 

 

1042003

A10BB12

glimepirid

MEGLIMID

tableta

blister, 30 po 4 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

151,00

2 mg

2,52

50,00

 

 

1042314

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 1 mg

Bosnalijek
 D.D.

Bosna i Hercegovina

103,60

2 mg

6,91

50,00

 

 

1042315

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 2 mg

Bosnalijek
 D.D.

Bosna i Hercegovina

80,80

2 mg

2,69

50,00

 

 

1042316

A10BB12

glimepirid

MELPAMID

tableta

blister, 30 po 3 mg

Bosnalijek
 D.D.

Bosna i Hercegovina

135,90

2 mg

3,02

50,00

 

 

2050087

A11CC05

holekalciferol

VIGANTOL ULJE

oralne kapi

bočica, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)

Merck KGaA

Nemačka

121,30

20mcg

0,49

50,00

 

 

1053075

A12AA04

kalcijum karbonat

KALCIJUM KARBONAT ALKALOID

tableta

tegla, 50 po 1 g

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

348,50

3 g

20,91

50,00

 

 

2053247

A12BA01

kalijum-hlorid

KALII CHLORIDI

oralni prašak

kesica, 10 po 1g

Ufar d.o.o

Republika Srbija

123,80

3g

37,14

50,00

 

Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.

1063115

B01AA03

varfarin

FARIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

116,00

7,5 mg

5,80

50,00

 

 

1068200

B01AC05

tiklopidin

TICLODIX

(brisan)

3060073

B03AB05

gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks

FERRUM SANDOZ

sirup

1 po 100 ml (50 mg/5 ml)

Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc, Švajcarska

Slovenija

238,50

90 mg

21,47

50,00

 

 

3060072

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

sirup

boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

238,50

90 mg

21,47

50,00

 

 

3060074

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

sirup

boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

531,30

90 mg

23,91

50,00

 

 

3060050

B03AB09

gvožđe (III)-proteinsukcinilat

LEGOFER

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)

Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A, Italija

Republika Makedonija

285,40

-

-

50,00

 

 

1061040

B03BB01

folna kiselina

FOLNAK

tableta

kontejner za tablete, 20 po 5 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

118,30

0,4 mg

0,47

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061050

B03BB01

folna kiselina

FOLACIN

tableta

blister, 20 po 5 mg

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT

Republika Srbija

118,30

0,4 mg

0,47

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1061021

B03BB01

folna kiselina

FOLKIS

tableta

blister, 20 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

118,30

0,4 mg

0,47

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.

1100252

C01AA05

digoksin

DILACOR

tableta

blister, 20 po 0,25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

83,00

0,25 mg

4,15

50,00

 

 

1100254

C01AA05

digoksin

DIGOXICOR

tableta

blister, 50 po 0,25 mg

Sopharma Pharmaceuticals AD

Bugarska

186,80

0,25 mg

3,74

50,00

 

 

1101130

C01BC03

propafenon

PROPAFEN

film tableta

blister, 50 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

322,00

0,3 g

12,88

50,00

 

 Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101131

C01BC03

propafenon

PROPAFEN

film tableta

blister, 50 po 300 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

696,10

0,3 g

13,92

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101402

C01BD01

amjodaron

AMIODARON

tableta

blister, 60 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

676,00

0,2 g

11,27

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101440

C01BD01

amjodaron

SEDACORON

tableta

 blister, 50 po 200 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

470,10

0,2 g

9,40

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1101354

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

tableta

blister, 30 po 200 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

284,30

0,2 g

9,48

50,00

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1102101

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5 mg

Jaka-80 Radoviš a.d.

Republika Makedonija

120,20

2,5 mg

15,03

50,00

 

 

1102102

C01DA02

gliceriltrinitrat

NITROGLICERIN UNION

sublingvalna tableta

bočica staklena, 40 po 0,5 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

120,20

2,5 mg

15,03

50,00

 

 

1102060

C01DA08

izosorbid dinitrat

ISOSORB RETARD

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

226,00

60 mg

11,30

50,00

 

 

1102082

C01DA08

izosorbid dinitrat

CORNILAT

tableta

blister, 20 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

80,40

60 mg

12,06

50,00

 

 

1102450

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONIZOL

tableta

 blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

115,70

40 mg

7,71

50,00

 

 

1102452

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONIZOL

tableta

blister, 30 po 40 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

187,90

40 mg

6,26

50,00

 

 

1102302

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONOSAN

tableta

blister, 30 po 20 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

115,70

40 mg

7,71

50,00

 

 

1102300

C01DA14

izosorbid mononitrat

MONOSAN

tableta

blister, 30 po 40 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

187,90

40 mg

6,26

50,00

 

 

1102471

C01DA14

izosorbid mononitrat

ISOCARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 50 po 60 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

734,70

40mg

9,80

50,00

 

 

1102522

C01DX12

molsidomin

LOPION FORTE

tableta

blister, 30 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

182,20

-

-

50,00

Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.

 

1102520

C01DX12

molsidomin

MOLICOR

tableta

blister, 30 po 2mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

126,80

-

-

50,00

 

 

1102521

C01DX12

molsidomin

MOLICOR RETARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 8 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

260,80

-

-

50,00

Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.

 

1102519

C01DX12

molsidomin

MOLICOR

tableta

blister, 60 po 2 mg

Union-Medic d.o.o Novi Sad

Republika Srbija

253,60

-

-

50,00

 

 

1103432

C02AB02

metildopa (racemat)

METHYLDOPA

film tableta

 20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

170,70

2 g

68,28

50,00

 Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.

1103911

C02KX01

bosentan

TRACLEER

film tableta

blister, 56 po 125 mg

Actelion Pharmaceuticals LTD

Švajcarska

162.021,10

0,25 g

5.786,47

50,00

Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103374

C02KX01

bosentan

CARDISTEPS

film tableta

 blister, 60 po 125 mg

Balkanpharma-Dupnitsa AD

Bugarska

43,674.20

0,25 g

1,455.81

50,00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103379

C02KX01

bosentan

CASCATA

film tableta

blister, 56 po 62,5 mg

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

34,020.00

0,25 g

2,430.00

50,00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103378

C02KX01

bosentan

CASCATA

film tableta

blister, 56 po 125 mg

Hemofarm AD Vršac

Republika Srbija

40,762.60

0,25 g

1,455.81

50,00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103380

C02KX01

bosentan

IPERTAZIN

film tableta

blister, 56 po 62,5 mg

Pharmascience International Limited

Kipar

34,020.00

0,25 g

2,430.00

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1103381

C02KX01

bosentan

IPERTAZIN

film tableta

blister, 56 po 125 mg

Pharmascience International Limited

Kipar

40,762.60

0,25 g

1,455.81

50.00

1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8);
2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8);
3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1400410

C03AA03

hidrohlortiazid

DIUNORM

tableta

blister, 20 po 25 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

104,40

25 mg

5,22

50,00

 

 

1400142

C03CA01

furosemid

LASIX

tableta

blister, 12 po 40 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

59,00

40 mg

4,92

50,00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400473

C03CA01

furosemid

FUROSEMID BELUPO

tableta

blister, 20 po 40 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

88,50

40 mg

4,43

50,00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400001

C03CA01

furosemid

FUROSEMIDUM POLFARMEX

tableta

blister, 30 po 40 mg

Polfarmex S.A.

Poljska

132,80

40 mg

4,43

50,00

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

 

1400041

C03CA02

bumetanid

YURINEX

tableta

blister, 20 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

209,80

1 mg

10,49

50,00

 

 

1400440

C03DA01

spironolakton

SPIRONOLAKTON

tableta

blister, 40 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

296,80

75 mg

22,26

50,00

 

 

1400441

C03DA01

spironolakton

SPIRONOLAKTON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

571,80

75 mg

14,30

50,00

 

 

1401290

C03EA..

metiklotiazid,
amilorid

LOMETAZID

tableta

blister, 30 po (5 mg +10 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

148,40

1 tableta

4,95

50,00

 

 

1400400

C03EA01

hidrohlortiazid, amilorid

HEMOPRES

tableta

blister, 40 po (50 mg + 5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

175,40

1 tableta

4,39

50,00

 

 

1107183

C07AA05

propranolol

PROPRANOLOL

tableta

 blister, 50 po 40 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

134,60

0,16 g

10,77

50,00

 

 

1107496

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

155,60

0,15 g

7,78

50,00

 

 

1107750

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

75,10

0,15 g

8,05

50,00

 

 

1107751

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

film tableta

blister, 56 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

150,20

0,15 g

8,05

50,00

 

 

1107580

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 50

tableta

blister, 30 po 50 mg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

80,50

0,15 g

8,05

50,00

 

 

1107582

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 100

tableta

blister, 30 po 100 mg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

155,60

0,15 g

7,78

50,00

 

 

1107170

C07AB03

atenolol

PRINORM

tableta

blister, 14 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

98,30

75 mg

5,27

50,00

 

 

1107550

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

tableta

 14 po 100 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

98,30

75 mg

5,27

50,00

 

 

1107552

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

tableta

blister, 20 po 50 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

78,20

75 mg

5,87

50,00

 

 

1107500

C07AB03

atenolol

ATENOLOL

tableta

 blister, 14 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

98,30

75 mg

5,27

50,00

 

 

1107042

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

101,80

10 mg

13,57

50,00

 

 

1107020

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107021

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL PHARMAS

tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107023

C07AB07

bisoprolol

TENSEC

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107022

C07AB07

bisoprolol

TENSEC

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107026

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija;
Poljska

101,80

10 mg

13,57

50,00

 

 

1107027

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija;
Poljska

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107025

C07AB07

bisoprolol

BYOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija;
Lek S.A.

Republika Srbija;
Poljska

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107035

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

101,80

10 mg

13,57

50,00

 

 

1107036

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107037

C07AB07

bisoprolol

BIPREZ

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107048

C07AB07

bisoprolol

BISPROL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107049

C07AB07

bisoprolol

BISPROL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107605

C07AB07

bisoprolol

CONCOR COR

film tableta

blister, 30 po 1,25 mg

Merck S.L; Merck KGaA&Co. WERK SPITTAL; Merck KGaA

Španija; Austrija; Nemačka

199,70

10 mg

53,25

50,00

 

 

1107060

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 2,5 mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

101,80

10 mg

13,57

50,00

 

 

1107061

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 5 mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107062

C07AB07

bisoprolol

SOBYCOR

film tableta

30 po 10 mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107501

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL ATB

film tableta

blister, 30 po 5 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

144,80

10 mg

9,65

50,00

 

 

1107502

C07AB07

bisoprolol

BISOPROLOL ATB

film tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

252,30

10 mg

8,41

50,00

 

 

1107625

C07AG02

karvedilol

KARVILEKS

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

137,80

37,5 mg

13,78

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107659

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

 blister, 30 po 12.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

137,80

37.5 mg

13,78

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107658

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

212,40

37.5 mg

10,62

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107673

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 6,25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

161,10

37,5 mg

34,52

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107676

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

128,60

37,5 mg

13,78

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107833

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

137,80

37,5 mg

13,78

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107834

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

212,40

37,5 mg

10,62

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107829

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

tableta

blister, 28 po 6,25 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

161,10

37,5 mg

34,52

50,00

Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107826

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

(brisan)

1107827

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

(brisan)

1107024

C07BB07

bisoprolol, hidrohlortiazid

TENSEC plus

film tableta

blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

188,10

1 tableta

6,27

50,00

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1402140

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

50,90

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402141

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

61,60

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402139

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d Beograd

Republika Srbija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402142

C08CA01

amlodipin

AMLOGAL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d Beograd

Republika Srbija

92,40

5mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402146

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 20 po 5 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

50,90

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402147

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 20 po 10 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

61,60

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402850

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 30 po 5 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402851

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN

tableta

blister, 30 po 10 mg

M.D. Nini d.o.o.

Republika Srbija

92,40

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402956

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN ALKALOID

tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402833

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN ALKALOID

tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

92,40

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402852

C08CA01

amlodipin

TENOX

tableta

blister, 30 po 5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402853

C08CA01

amlodipin

TENOX

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

92,40

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402000

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 20 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

50,90

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402001

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 20 po 10 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

61,60

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402666

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 30 po 5mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402002

C08CA01

amlodipin

CARDIPINE

tableta

blister, 30 po 10mg

Ave Pharmaceutical d.o.o

Republika Srbija

92,40

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402878

C08CA01

amlodipin

VAZOTAL

tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402877

C08CA01

amlodipin

VAZOTAL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

92,40

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402874

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN SANDOZ

tableta

blister, 30 po 5 mg

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

76,40

5 mg

2,55

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402876

C08CA01

amlodipin

AMLODIPIN SANDOZ

tableta

blister, 30 po 10 mg

Lek Farmacevtska Družba d.d.

Slovenija

92,40

5 mg

1,54

50,00

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402481

C08CA05

nifedipin

NIFELAT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

168,90

30 mg

8,45

50,00

 

 

1402703

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

69,00

0,24 g

13,80

50,00

 

 

1402704

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL

film tableta

blister, 50 po 80 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

156,00

0,24 g

9,36

50,00

 

 

1402721

C08DA01

verapamil

IZOPAMIL

film tableta

 blister, 45 po 80 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

140,40

0,24 g

9,36

50,00

 

 

1402120

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

obložena tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

69,00

0,24 g

13,80

50,00

 

 

1402121

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

obložena tableta

blister, 30 po 80 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

93,60

0,24 g

9,36

50,00

 

 

1402250

C08DB01

diltiazem

CORTIAZEM RETARD

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 90 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

206,10

0,24 g

18,32

50,00

 

 

1402203

C08DB01

diltiazem

DILTIAZEM ALKALOID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 90 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

206,10

0,24 g

18,32

50,00

 

 

1103630

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

blister, 40 po 25 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

133,60

50 mg

6,68

50,00

 

 

1103631

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

 bočica plastična, 40 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

267,30

50 mg

6,68

50,00

 

 

1103220

C09AA01

kaptopril

KATOPIL

tableta

 blister, 40 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

133,60

50 mg

6,68

50,00

 

 

1103222

C09AA01

kaptopril

KATOPIL

tableta

 blister, 40 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

267,30

50 mg

6,68

50,00

 

 

1103578

C09AA02

enalapril

PRILENAP

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d

Republika Srbija

149,70

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103579

C09AA02

enalapril

PRILENAP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d

Republika Srbija

299,70

10 mg

5,00

50,00

 

 

1103870

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

62,30

10 mg

6,23

50,00

 

 

1103871

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL

tableta

 blister, 20 po 10 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

99,80

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103872

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

199,80

10 mg

5,00

50,00

 

 

1103178

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

149,70

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103176

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS

tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

299,70

10 mg

5,00

50,00

 

 

1103887

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 20 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

99,80

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103888

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 20 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

199,80

10 mg

5,00

50,00

 

 

1103886

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 10 mg

Remedica Ltd

Kipar

99,80

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103885

C09AA02

enalapril

ENALAPRIL REMEDICA

tableta

blister, 20 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

199,80

10 mg

5,00

50,00

 

 

1103204

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 5mg

Krka D.D.

Slovenija

62,30

10mg

6,23

50,00

 

 

1103200

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg

Krka D.D.

Slovenija

99,80

10mg

4,99

50,00

 

 

1103202

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg

Krka D.D.

Slovenija

199,80

10mg

5,00

50,00

 

 

1103988

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 30 po 10 mg

Pharmaswiss d.o.o.

Republika Srbija

149,70

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103987

C09AA02

enalapril

ENATENS

tableta

blister, 30 po 20 mg

Pharmaswiss d.o.o.

Republika Srbija

299,70

10 mg

5,00

50,00

 

 

1103875

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL

tableta

 20 po 5 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

59,20

10 mg

5,92

50,00

 

 

1103876

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL

tableta

 20 po 10 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

81,20

10 mg

4,06

50,00

 

 

1103877

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL

tableta

 20 po 20 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

199,70

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103565

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

81,20

10 mg

4,06

50,00

 

 

1103566

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

199,70

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103567

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

121,90

10 mg

4,06

50,00

 

 

1103568

C09AA03

lizinopril

SKOPRYL

tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

299,60

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103550

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

 blister, 30 po 5 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

88,80

10 mg

5,92

50,00

 

 

1103551

C09AA03

lizinopril

IRUMED

tableta

 blister, 30 po 20 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

299,60

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103867

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 5 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

59,20

10 mg

5,92

50,00

 

 

1103866

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 10 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

81,20

10 mg

4,06

50,00

 

 

1103865

C09AA03

lizinopril

LIZOPRIL

tableta

blister, 20 po 20 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

199,70

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103873

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL ATB

tableta

blister, 30 po 10 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

121,90

10 mg

4,06

50,00

 

 

1103874

C09AA03

lizinopril

LIZINOPRIL ATB

tableta

blister, 30 po 20 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

299,60

10 mg

4,99

50,00

 

 

1103011

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

109,70

2,5 mg

3,92

50,00

 

 

1103010

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 28 po 5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

191,00

2,5 mg

3,41

50,00

 

 

1103024

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

117,50

2,5 mg

3,92

50,00

 

 

1103018

C09AA05

ramipril

RAMITENS

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

204,60

2,5 mg

3,41

50,00

 

 

1103722

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

 blister, 28 po 2,5 mg

Sanofi S.P.A.

Italija

109,70

2,5 mg

3,92

50,00

 

 

1103723

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

 blister, 28 po 5 mg

Sanofi S.P.A.

Italija

191,00

2,5 mg

3,41

50,00

 

 

1103724

C09AA05

ramipril

TRITACE

tableta

blister, 28 po 10 mg

Sanofi S.P.A.

Italija

273,90

2,5 mg

2,45

50,00

 

 

1103012

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 1,25 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

87,30

2,5 mg

6,24

50,00

 

 

1103013

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

109,70

2,5 mg

3,92

50,00

 

 

1103083

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

191,00

2,5 mg

3,41

50,00

 

 

1103082

C09AA05

ramipril

VIVACE

tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

273,90

2,5 mg

2,45

50,00

 

 

1103256

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

117,50

2,5 mg

3,92

50,00

 

 

1103260

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 5mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

204,60

2,5 mg

3,41

50,00

 

 

1103264

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

293,50

2,5 mg

2,45

50,00

 

 

1103286

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 2.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

109,70

2,5mg

3,92

50,00

 

 

1103287

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

191,00

2,5mg

3,41

50,00

 

 

1103285

C09AA05

ramipril

PRILINDA

tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

273,90

2,5mg

2,45

50,00

 

 

1103026

C09AA05

ramipril

CORACE

tableta

blister, 28 po 2,5mg

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

109,70

2,5 mg

3,92

50,00

 

 

1103025

C09AA05

ramipril

CORACE

tableta

blister, 28 po 5mg

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

191,00

2,5 mg

3,41

50,00

 

 

1401503

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP H

tableta

blister, 30 po (10 mg + 25 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

267,10

1 tableta

8,90

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401499

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP HL

tableta

blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

223,80

1 tableta

7,46

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401504

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENATENS PLUS

tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

252,00

1 tableta

12,60

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401505

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENATENS PLUS

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

378,00

1 tableta

12,60

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401082

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

378,00

1 tableta

12,60

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401083

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENALAPRIL HCT

tableta

blister, 30 po (20 mg + 6 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

337,30

1 tableta

11,24

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401140

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- H

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg)

Krka D.D.

Slovenija

178,00

1 tableta

8,90

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401175

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- HL

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12,5mg)

Krka D.D.

Slovenija

149,20

1 tableta

7,46

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401178

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP -HL 20

tablete

20 po (20mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

252,00

1 tableta

12,60

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401171

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H

tableta

blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

133,40

1 tableta

6,67

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401172

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H

tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

251,90

1 tableta

12,60

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401182

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

SKOPRYL PLUS

tableta

blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje

Republika Srbija; Republika Makedonija

377,90

1 tableta

12,60

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401922

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

200,20

1 tableta

6,67

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401923

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

IRUZID

tableta

blister, 30 po (20 mg + 25 mg)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

438,40

1 tableta

14,61

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401131

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL HD

tableta

28 po (5 mg + 25 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

161,50

1 tableta

5,77

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401013

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

TRITACE COMP

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Sanofi S.P.A.

Italija

161,50

1 tableta

5,77

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401012

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

TRITACE COMP LS

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Sanofi S.P.A.

Italija

132,80

1 tableta

4,74

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401908

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

VIVACE PLUS L

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

132,80

1 tableta

4,74

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401909

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

VIVACE PLUS

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

161,50

1 tableta

5,77

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401931

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

PRILINDA PLUS

tableta

blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

132,80

1 tableta

4,74

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401932

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

PRILINDA PLUS

tableta

blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

161,50

1 tableta

5,77

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401130

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL- HL

tablete

blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

132,80

1 tableta

4,74

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103028

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

CORACE PLUS

tableta

blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

132,80

1 tableta

4,74

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103027

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

CORACE PLUS

tableta

blister, 28 po (5mg+25mg)

Actavis LTD; Actavis EHF; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Malta; Island; Bugarska

161,50

1 tableta

5,77

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1104512

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

232,70

30 mg

11,64

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104513

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

133,30

30 mg

13,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104490

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d,

Slovenija

124,40

30 mg

13,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104491

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

217,20

30 mg

11,64

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104492

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

356,20

30 mg

9,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104610

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

133,30

30 mg

13,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104611

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

232,70

30 mg

11,64

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104612

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

381,60

30 mg

9,54

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104713

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

film tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharma S.L.U

Španija

124,40

30mg

13,33

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104714

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

film tableta

blister, 28 po 20mg

Teva Pharma S.L.U

Španija

217,20

30mg

11,64

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104482

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

287,20

30 mg

14,36

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104483

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

484,20

30 mg

12,11

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104485

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

287,20

30 mg

14,36

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104486

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 40 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

484,20

30 mg

12,11

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104125

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104126

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104127

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

485,30

20 mg

8,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104520

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

241,40

20 mg

16,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104522

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

426,40

20 mg

14,21

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104524

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

485,30

20 mg

8,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104759

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104760

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104551

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104552

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104794

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

241,40

20mg

16,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104793

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

426,40

20mg

14,21

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104792

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 40mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

485,30

20mg

8,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

241,40

20 mg

16,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

426,40

20 mg

14,21

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

485,30

20 mg

8,09

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104727

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

198,30

10 mg

14,16

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

1104725

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

489,10

10 mg

17,47

50,00

Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.