Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 118/2017)


Prethodni

Oznaka
trezora
Jedin-
stveni
broj
KJS *
Naziv
KJS
Mesto
KJS
Matični
broj KJS
PIB
KJS
Tip
KJS
**
Oznaka i naziv
direktnog korisnika budžetskih sredstava (DBK)
Oznaka i naziv
Org.jed.
Uprave za trezor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Lokalni trezori

   

GRADOVI

 
034 04794 GRAD ČAČAK-BUDŽET ČAČAK 07183046 101296508 0 04794-GRAD ČAČAK-BUDŽET 41300-ČAČAK
034 04795 GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE ČAČAK 07183046 101296508 1 04795-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 41300-ČAČAK
034 04796 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO ČAČAK ČAČAK 07183259 100893305 1 04796-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO ČAČAK 41300-ČAČAK
034 09685 GRAD ČAČAK - SKUPŠTINA GRADA ČAČAK 07183046 101296508 1 09685-GRAD ČAČAK - SKUPŠTINA GRADA 41300-ČAČAK
034 09686 GRAD ČAČAK - GRADONAČELNIK ČAČAK 07183046 101296508 1 09686-GRAD ČAČAK - GRADONAČELNIK 41300-ČAČAK
034 09687 GRAD ČAČAK - GRADSKO VEĆE ČAČAK 07183046 101296508 1 09687-GRAD ČAČAK - GRADSKO VEĆE 41300-ČAČAK
034 82932 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE ČAČAK 07183046 101296508 1 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 82933 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR ČAČAK 07183046 101296508 1 82933-GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 41300-ČAČAK
034 82934 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM ČAČAK 07183046 101296508 1 82934-GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM 41300-ČAČAK
034 82935 GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU ČAČAK 07183046 101296508 1 82935-GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU 41300-ČAČAK
034 82936 GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA ČAČAK 07183046 101296508 1 82936-GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA 41300-ČAČAK
034 82937 GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ ČAČAK 07183046 101296508 1 82937-GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 41300-ČAČAK
034 82938 GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ČAČAK 07183046 101296508 1 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04798 JAVNA USTANOVA "TURISTIČKA ORGANIZACIJA ČAČAK" ČAČAK 17213938 101108557 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04803 MESNA ZAJEDNICA ATENICA ČAČAK 07167938 101118149 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04804 MESNA ZAJEDNICA "BALUGA LJUBIĆSKA" ČAČAK 07167989 100895921 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04805 MESNA ZAJEDNICA "BALUGA TRNAVSKA" ČAČAK 07168012 101119455 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04806 MESNA ZAJEDNICA BANJICA ČAČAK 07168101 101892821 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04807 MESNA ZAJEDNICA BELJINA ČAČAK 07168063 101118165 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04808 MESNA ZAJEDNICA BEČANJ ČAČAK 07168144 101120352 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04809 MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA ČAČAK 07168187 101118542 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04810 MESNA ZAJEDNICA BRESNICA ČAČAK 07168225 101295853 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04811 MESNA ZAJEDNICA VAPA ČAČAK 07168268 101295845 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04812 MESNA ZAJEDNICA VIDOVA ČAČAK 07167709 101119551 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04813 MESNA ZAJEDNICA VILJUŠA ČAČAK 07167784 101295888 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04814 MESNA ZAJEDNICA VRANIĆI ČAČAK 07167679 101118454 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04815 MESNA ZAJEDNICA VRNČANI ČAČAK 07167741 101117951 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04816 MESNA ZAJEDNICA VUJETINCI ČAČAK 07167822 100895905 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04817 MESNA ZAJEDNICA GORIČANI ČAČAK 07168284 101119578 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04818 MESNA ZAJEDNICA GORNJA GOREVNICA ČAČAK 07181710 101295896 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04819 MESNA ZAJEDNICA GORNJA TREPČA ČAČAK 07168241 101118190 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04820 MESNA ZAJEDNICA "JOVAN KURSULA" DONJA GOREVNICA ČAČAK 07167725 100895315 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04821 MESNA ZAJEDNICA DONJA TREPČA ČAČAK 07167768 101118500 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04822 MESNA ZAJEDNICA ŽAOČANI ČAČAK 07167806 101119730 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04823 MESNA ZAJEDNICA ZABLAĆE ČAČAK 07167881 100896107 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04824 MESNA ZAJEDNICA JANČIĆI ČAČAK 07167920 101119535 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04825 MESNA ZAJEDNICA JEŽEVICA ČAČAK 07168055 101295837 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04826 MESNA ZAJEDNICA JEZDINA ČAČAK 07167962 101118124 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04827 MESNA ZAJEDNICA KATRGA ČAČAK 07168047 101117105 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04828 MESNA ZAJEDNICA KAČULICA ČAČAK 07168098 101119560 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04829 MESNA ZAJEDNICA KONJEVIĆI ČAČAK 07243120 101119527 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04830 MESNA ZAJEDNICA KUKIĆI ČAČAK 07168128 101117960 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04831 MESNA ZAJEDNICA KULINOVCI ČAČAK 07168080 100895253 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04832 MESNA ZAJEDNICA LIPNICA ČAČAK 07168209 101118212 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04833 MESNA ZAJEDNICA LOZNICA ČAČAK 07168179 101118518 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04834 MESNA ZAJEDNICA LJUBIĆ ČAČAK 07167687 101118204 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04835 MESNA ZAJEDNICA MEĐUVRŠJE ČAČAK 07167717 101119519 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04836 MESNA ZAJEDNICA MILIĆEVCI ČAČAK 07167750 101295870 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04837 MESNA ZAJEDNICA MIOKOVCI ČAČAK 07167792 100895358 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04838 MESNA ZAJEDNICA MOJSINJE ČAČAK 07167849 100896713 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04839 MESNA ZAJEDNICA MRČAJEVCI ČAČAK 07167873 100895913 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04840 MESNA ZAJEDNICA MRŠINCI ČAČAK 07167911 100895288 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04841 MESNA ZAJEDNICA OVČAR BANJA ČAČAK 07167954 100895270 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04842 MESNA ZAJEDNICA OSTRA ČAČAK 07168292 101295861 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04843 MESNA ZAJEDNICA PAKOVRAĆE ČAČAK 07181540 101118495 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04844 MESNA ZAJEDNICA PARMENAC ČAČAK 07181582 101117935 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04845 MESNA ZAJEDNICA PETNICA ČAČAK 07167946 101117919 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04846 MESNA ZAJEDNICA PRELJINA ČAČAK 07181647 101118487 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04847 MESNA ZAJEDNICA PREMEĆA ČAČAK 07167997 101118526 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04848 MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA ČAČAK 07181680 100895307 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04849 MESNA ZAJEDNICA PRIJEVOR ČAČAK 07167865 101118479 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04850 MESNA ZAJEDNICA PRISLONICA ČAČAK 07167903 101118534 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04851 MESNA ZAJEDNICA RAJAC ČAČAK 07168152 101118157 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04852 MESNA ZAJEDNICA RAKOVA ČAČAK 07168039 101118132 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04853 MESNA ZAJEDNICA RIĐAGE ČAČAK 07168110 100895261 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04854 MESNA ZAJEDNICA ROŠCI ČAČAK 07168071 101119463 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04855 MESNA ZAJEDNICA SLATINA ČAČAK 07168217 101118559 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04856 MESNA ZAJEDNICA SOKOLIĆI ČAČAK 07168195 100895956 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04857 MESNA ZAJEDNICA STANČIĆI ČAČAK 07168250 100895323 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04858 MESNA ZAJEDNICA TRBUŠANI ČAČAK 07168233 101118438 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04859 MESNA ZAJEDNICA TRNAVA ČAČAK 07168276 101117927 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04860 MESNA ZAJEDNICA "KLJUČ" ČAČAK 07167776 100895296 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04861 MESNA ZAJEDNICA "KOŠUTNJAK" ČAČAK 07167814 101118229 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04862 MESNA ZAJEDNICA "LUGOVI" ČAČAK 07168136 101117943 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04864 MESNA ZAJEDNICA "PALILULE" ČAČAK 07325983 101119721 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04865 MESNA ZAJEDNICA "PARK" ČAČAK 07259077 101118462 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04866 MESNA ZAJEDNICA "STARI GRAD" ČAČAK 07167857 101114073 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04867 MESNA ZAJEDNICA "TANASKO RAJIĆ" ČAČAK 17297937 101118173 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 04868 MESNA ZAJEDNICA "SVETI SAVA" ČAČAK 07260121 101118181 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 09836 MESNA ZAJEDNICA "ALVLADŽINICA" ČAČAK 17622528 103732793 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 09861 MESNA ZAJEDNICA "3. DECEMBAR" ČAČAK 17622510 103732785 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 10046 MESNA ZAJEDNICA "LJUBIĆ KEJ" ČAČAK 17650165 104173457 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 10047 MESNA ZAJEDNICA "SAJMIŠTE" ČAČAK 17650157 104173449 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 10068 GRADSKA STAMBENA AGENCIJA ČAČAK ČAČAK 17650360 104251970 2 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
034 80834 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČAK ČAČAK 07183046 101296508 2 82934-GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM 41300-ČAČAK
034 04869 PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" ČAČAK 07181671 100894847 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04870 GRADSKA BIBLIOTEKA "VLADISLAV PETKOVIĆ-DIS" ČAČAK 07167393 101112658 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04871 DOM KULTURE ČAČAK ČAČAK 07167342 101112640 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04872 MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV ZA OPŠTINE ČAČAK, GORNJI MILANOVAC I LUČANI ČAČAK 07167423 101113431 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04873 NARODNI MUZEJ ČAČAK ČAČAK 07167385 101113415 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04874 UMETNIČKA GALERIJA NADEŽDA PETROVIĆ ČAČAK ČAČAK 07167466 101113423 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 04879 SPORTSKI CENTAR "MLADOST" ČAČAK 06612946 100895614 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 10088 REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU ČAČAK ČAČAK 17655914 104364291 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 86287 USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, MLADIH I ODRASLIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU "ZRAČAK" ČAČAK ČAČAK 17833073 108073269 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 89422 PREDŠKOLSKA USTANOVA "MOJE DETINJSTVO" ČAČAK 17833626 108245246 2 82938-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 41300-ČAČAK
034 70758 GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA FINANSIRANJE I PODSTICAJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ČAČAK 07183097 102011807 5 82932-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 41300-ČAČAK
050 05391 GRAD KRALJEVO-BUDŽET KRALJEVO 07193807 102675366 0 05391-GRAD KRALJEVO-BUDŽET 41800-KRALJEVO
050 05392 GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA KRALJEVO 07193807 102675366 1 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 80064 SKUPŠTINA GRADA KRALJEVA KRALJEVO 07193807 102675366 1 80064-SKUPŠTINA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 80066 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KRALJEVO KRALJEVO 07193807 102675366 1 80066-GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KRALJEVO 41800-KRALJEVO
050 96241 GRADSKO VEĆE GRADA KRALJEVA KRALJEVO 07193807 102675366 1 96241-GRADSKO VEĆE GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 96242 GRADONAČELNIK GRADA KRALJEVA KRALJEVO 07193807 102675366 1 96242-GRADONAČELNIK GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05396 DRUGA MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" KRALJEVO 07102003 101594343 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05397 MESNA ZAJEDNICA BAPSKO POLJE KRALJEVO 07102054 101594351 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05398 MESNA ZAJEDNICA BARE KRALJEVO 07101864 101941076 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05399 MESNA ZAJEDNICA BERANOVAC KRALJEVO 07313233 101593768 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05400 MESNA ZAJEDNICA BOGUTOVAC KRALJEVO 07101392 101593856 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05401 MESNA ZAJEDNICA BRESNIK KRALJEVO 07101821 101593784 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05402 MESNA ZAJEDNICA BUKOVICA KRALJEVO 07101929 101594335 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05403 MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC KRALJEVO 07101376 101593901 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05404 MESNA ZAJEDNICA VITKOVAC KRALJEVO 07101350 101593813 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05405 MESNA ZAJEDNICA VRBA KRALJEVO 07101333 101593864 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05406 MESNA ZAJEDNICA VRDILA KRALJEVO 07101317 102190970 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05407 MESNA ZAJEDNICA GLEDIĆ KRALJEVO 07101295 102119771 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05408 MESNA ZAJEDNICA GODAČICA KRALJEVO 07101287 101594046 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05409 MESNA ZAJEDNICA GOKČANICA KRALJEVO 07101937 101594572 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05410 MESNA ZAJEDNICA GRDICA KRALJEVO 07101813 101594378 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05411 MESNA ZAJEDNICA DRAGOSINJCI KRALJEVO 07101830 101594556 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05412 MESNA ZAJEDNICA DRAKČIĆI KRALJEVO 07346441 101594589 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05413 MESNA ZAJEDNICA ZAKUTA KRALJEVO 07102011 101594079 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05414 MESNA ZAJEDNICA JARČUKAJ KRALJEVO 07101872 101594095 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05415 MESNA ZAJEDNICA KAMENICA KRALJEVO 07102119 101071178 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05416 MESNA ZAJEDNICA KOVANLUK KRALJEVO 07313292 101071135 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05417 MESNA ZAJEDNICA KOVAČI KRALJEVO 07101716 101071098 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05418 MESNA ZAJEDNICA KONAREVO KRALJEVO 07102062 101071143 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05419 MESNA ZAJEDNICA ŽIČA KRALJEVO 07101724 101594062 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05420 MESNA ZAJEDNICA LAĐEVCI KRALJEVO 07101775 101593848 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05421 MESNA ZAJEDNICA LAZAC KRALJEVO 07101732 101593805 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05422 MESNA ZAJEDNICA LEŠEVO KRALJEVO 07102020 101594386 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05423 MESNA ZAJEDNICA LOPATNICA KRALJEVO 17129856 101594280 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05424 MESNA ZAJEDNICA MATARUŠKA BANJA KRALJEVO 07101953 102119763 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05425 MESNA ZAJEDNICA METIKOŠI KRALJEVO 07101988 102119894 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05426 MESNA ZAJEDNICA MILAVČIĆI KRALJEVO 17129864 101594298 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05427 MESNA ZAJEDNICA MILAKOVAC KRALJEVO 07313322 101593792 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05428 MESNA ZAJEDNICA MILOČAJ KRALJEVO 07313314 101593872 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05429 MESNA ZAJEDNICA MLANČA KRALJEVO 07101759 101593910 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05430 MESNA ZAJEDNICA MRSAĆ KRALJEVO 07101899 101594327 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05431 MESNA ZAJEDNICA MUSINA REKA KRALJEVO 07313306 101071209 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05432 MESNA ZAJEDNICA OBRVA KRALJEVO 07313276 101594038 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05433 MESNA ZAJEDNICA OPLANIĆI KRALJEVO 07101767 101594360 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05434 MESNA ZAJEDNICA PETROPOLJE KRALJEVO 07313250 101594319 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05435 MESNA ZAJEDNICA PEČENOG KRALJEVO 07101848 101593821 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05436 MESNA ZAJEDNICA POLUMIR KRALJEVO 07102089 102119878 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05437 MESNA ZAJEDNICA POPOVIĆI KRALJEVO 07313241 101593776 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05438 MESNA ZAJEDNICA PROGORELICA KRALJEVO 07344783 102119886 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05439 MESNA ZAJEDNICA RAVANICA KRALJEVO 07102135 101071186 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05440 MESNA ZAJEDNICA RATINA KRALJEVO 07101996 101593897 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05441 MESNA ZAJEDNICA RIBNICA KRALJEVO 07101708 101594100 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05442 MESNA ZAJEDNICA ROĆEVIĆI KRALJEVO 07102038 101071119 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05443 MESNA ZAJEDNICA RUDNO KRALJEVO 07101791 102119780 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05444 MESNA ZAJEDNICA SAVOVO KRALJEVO 07101970 101613954 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05445 MESNA ZAJEDNICA SAMAILA KRALJEVO 07101961 101071194 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05446 MESNA ZAJEDNICA SIRČA KRALJEVO 07101945 102029091 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05447 MESNA ZAJEDNICA SIBNICA KRALJEVO 07313284 101593830 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05448 MESNA ZAJEDNICA STUBAL KRALJEVO 07101902 101614109 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05449 MESNA ZAJEDNICA STUDENICA KRALJEVO 07101384 101071080 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05450 MESNA ZAJEDNICA TAVNIK KRALJEVO 07101341 101594409 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05451 MESNA ZAJEDNICA TEPEČI KRALJEVO 07101325 101594394 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05452 MESNA ZAJEDNICA TOLIŠNICA KRALJEVO 07101368 101594302 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05453 MESNA ZAJEDNICA TRGOVIŠTE KRALJEVO 07101805 101071160 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05454 MESNA ZAJEDNICA UŠĆE KRALJEVO 07101309 101594564 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05455 MESNA ZAJEDNICA CVETKE KRALJEVO 07313268 101594054 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05456 MESNA ZAJEDNICA ČUBUKOVAC KRALJEVO 07101856 101071151 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05457 MESNA ZAJEDNICA ČUKOJEVAC KRALJEVO 07101252 102669339 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05458 MESNA ZAJEDNICA ŠUMARICE KRALJEVO 07102127 101071127 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05459 MESNA ZAJEDNICA ADRANI KRALJEVO 07101783 101593889 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05460 MESNA ZAJEDNICA "II ČIBUKOVAČKA ČETA" KRALJEVO 06647472 101594417 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05461 MESNA ZAJEDNICA "STARA ČARŠIJA" KRALJEVO 07195427 101071217 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05462 MESNA ZAJEDNICA "HIGIJENSKI ZAVOD" KRALJEVO 06647464 101594087 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05463 PRVA MESNA ZAJEDNICA "ZELENGORA" KRALJEVO 07102143 101071102 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05464 DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ KRALJEVO 07191278 100242141 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05465 PREDŠKOLSKA USTANOVA "OLGA JOVIČIĆ-RITA" KRALJEVO 07101074 101250091 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05466 DOM KULTURE "RIBNICA" RIBNICA KRALJEVO 07190948 100240402 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05467 DOM KULTURE "STUDENICA" UŠĆE KRALJEVO 07101082 101247879 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05468 ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO KRALJEVO 07101104 100239951 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05469 ISTORIJSKI ARHIV KRALJEVO KRALJEVO 07101058 101256373 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05470 JAVNA USTANOVA TURISTIČKA ORGANIZACIJA KRALJEVO KRALJEVO 17182625 100243440 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05471 KRALJEVAČKO POZORIŠTE KRALJEVO 07190913 100244418 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05472 NARODNA BIBLIOTEKA "STEFAN PRVOVENČANI" KRALJEVO 07191014 100244434 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 05473 NARODNI MUZEJ KRALJEVO KRALJEVO 07190921 100241497 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
050 09503 USTANOVA SPORTSKI CENTAR "IBAR" KRALJEVO 07870973 101071645 2 05392-GRADSKA UPRAVA GRADA KRALJEVA 41800-KRALJEVO
052 05510 GRAD KRUŠEVAC-BUDŽET KRUŠEVAC 07194005 100477835 0 05510-GRAD KRUŠEVAC-BUDŽET 41900-KRUŠEVAC
052 05511 GRAD KRUŠEVAC-GRADSKA UPRAVA KRUŠEVAC 07194005 100477835 1 05511-GRAD KRUŠEVAC-GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 10005 GRAD KRUŠEVAC-GRADONAČELNIK KRUŠEVAC 07194005 100477835 1 10005-GRAD KRUŠEVAC-GRADONAČELNIK 41900-KRUŠEVAC
052 10006 GRAD KRUŠEVAC-SKUPŠTINA GRADA KRUŠEVAC 07194005 100477835 1 10006-GRAD KRUŠEVAC-SKUPŠTINA GRADA 41900-KRUŠEVAC
052 63859 GRAD KRUŠEVAC-GRADSKO VEĆE KRUŠEVAC 07194005 100477835 1 63859-GRAD KRUŠEVAC-GRADSKO VEĆE 41900-KRUŠEVAC
052 64484 GRADSKA UPRAVA-ZAŠTITNIK GRAĐANA KRUŠEVAC 07194005 100477835 1 64484-GRADSKA UPRAVA-ZAŠTITNIK GRAĐANA 41900-KRUŠEVAC
052 96446 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO KRUŠEVAC 07194005 100477835 1 96446-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 41900-KRUŠEVAC
052 05512 SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17129392 100471599 2 05511-GRAD KRUŠEVAC-GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05513 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA KRUŠEVCA KRUŠEVAC 17028120 100319004 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05518 MESNA ZAJEDNICA BELA VODA KRUŠEVAC 07194625 101592396 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05519 MESNA ZAJEDNICA BELASICA KRUŠEVAC 07145390 101593057 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05520 MESNA ZAJEDNICA BOVAN KRUŠEVAC 07326769 102119941 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05521 MESNA ZAJEDNICA VELIKA LOMNICA KRUŠEVAC 07260938 101592683 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05522 MESNA ZAJEDNICA VELIKI KUPCI KRUŠEVAC 07193254 101592691 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05523 MESNA ZAJEDNICA VELIKI ŠILJEGOVAC KRUŠEVAC 07146957 100229351 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05524 MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC KRUŠEVAC 07145373 101592370 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05525 MESNA ZAJEDNICA GAGLOVO KRUŠEVAC 07145462 101592755 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05526 MESNA ZAJEDNICA GARI KRUŠEVAC 07145381 101592798 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05527 MESNA ZAJEDNICA GLOBODER KRUŠEVAC 07194510 102065571 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05528 MESNA ZAJEDNICA GORNJI STEPOŠ KRUŠEVAC 07145438 101592714 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05529 MESNA ZAJEDNICA DVORANE KRUŠEVAC 07217480 101592925 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05530 MESNA ZAJEDNICA DEDINA KRUŠEVAC 07275897 102065188 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05531 MESNA ZAJEDNICA ĐUNIS KRUŠEVAC 07145420 101592747 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05532 MESNA ZAJEDNICA ŽABARE KRUŠEVAC 07145411 102065282 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05533 MESNA ZAJEDNICA ZDRAVINJE KRUŠEVAC 07217471 101592642 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05534 MESNA ZAJEDNICA JASIKA KRUŠEVAC 07308116 101592499 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05535 MESNA ZAJEDNICA KAONIK KRUŠEVAC 07145403 101592851 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05536 MESNA ZAJEDNICA KAPIDŽIJA KRUŠEVAC 17114077 101592984 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05537 MESNA ZAJEDNICA KOBILJE KRUŠEVAC 07145489 101592520 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05538 MESNA ZAJEDNICA KONJUH KRUŠEVAC 07284209 101593354 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05539 MESNA ZAJEDNICA KRVAVICA KRUŠEVAC 07345208 102065434 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05540 MESNA ZAJEDNICA KUKLJIN KRUŠEVAC 07277628 102681461 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05541 MESNA ZAJEDNICA LAZAREVAC KRUŠEVAC 17049658 101593400 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05542 MESNA ZAJEDNICA MAJDEVO KRUŠEVAC 07267827 102065709 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05543 MESNA ZAJEDNICA MAKREŠANE KRUŠEVAC 07194226 101593635 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05544 MESNA ZAJEDNICA MALA REKA KRUŠEVAC 07145276 101593049 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05545 MESNA ZAJEDNICA MAČKOVAC KRUŠEVAC 07206089 102066589 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05546 MESNA ZAJEDNICA MEŠEVO KRUŠEVAC 07145454 101592941 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05547 MESNA ZAJEDNICA MODRICA KRUŠEVAC 07145446 102365269 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05548 MESNA ZAJEDNICA MUDRAKOVAC KRUŠEVAC 07193262 101593065 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05549 MESNA ZAJEDNICA PARUNOVAC KRUŠEVAC 07194188 101592482 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05550 MESNA ZAJEDNICA PEPELJEVAC KRUŠEVAC 07206542 101593008 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05551 MESNA ZAJEDNICA PADEŽ KRUŠEVAC 07146906 101592415 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05552 MESNA ZAJEDNICA RIBARE KRUŠEVAC 07147007 101592722 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05553 MESNA ZAJEDNICA SUŠICA KRUŠEVAC 07145535 101767124 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05554 MESNA ZAJEDNICA TEKIJE KRUŠEVAC 07206666 101592763 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05555 MESNA ZAJEDNICA TRMČARE KRUŠEVAC 07268564 101592675 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05556 MESNA ZAJEDNICA ĆELIJE KRUŠEVAC 07312148 102065694 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05557 MESNA ZAJEDNICA ČITLUK KRUŠEVAC 07260032 102040335 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05558 MESNA ZAJEDNICA ŠANAC KRUŠEVAC 07194196 101593104 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05559 MESNA ZAJEDNICA "BAGDALA" KRUŠEVAC 07389469 101592771 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05560 MESNA ZAJEDNICA "BIVOLJE" KRUŠEVAC 07234040 101592600 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05561 MESNA ZAJEDNICA "VESELIN NIKOLIĆ" KRUŠEVAC 07263562 101593627 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05562 MESNA ZAJEDNICA "DONJA PAKAŠNICA" PAKAŠNICA KRUŠEVAC 17127462 101592503 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05563 MESNA ZAJEDNICA "DONJI STEPOŠ" LIPOVAC KRUŠEVAC 07347979 101593137 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05564 MESNA ZAJEDNICA "PRVA MESNA ZAJEDNICA" KRUŠEVAC 07194269 102331113 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05565 MESNA ZAJEDNICA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" KRUŠEVAC 17110624 101592878 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05566 MESNA ZAJEDNICA "LAZARICA" KRUŠEVAC 07260059 101592659 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05567 MESNA ZAJEDNICA "CAR LAZAR" KRUŠEVAC 07145233 102065274 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05568 MESNA ZAJEDNICA "RASADNIK" KRUŠEVAC 07263627 102065145 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05569 MESNA ZAJEDNICA "UJEDINJENJE NACIJE" KRUŠEVAC 07654715 101592950 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05570 MESNA ZAJEDNICA MALO GOLOVODE KRUŠEVAC 07260920 101592739 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05571 MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" KRUŠEVAC 07145268 101592618 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05572 PREDŠKOLSKA USTANOVA "NATA VELJKOVIĆ" KRUŠEVAC SA PO KRUŠEVAC 07269617 100477634 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05573 ISTORIJSKI ARHIV KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07143966 100229263 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05574 KRUŠEVAČKO POZORIŠTE KRUŠEVAC 07143982 100315011 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05575 KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07850140 100314993 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05576 NARODNA BIBLIOTEKA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07144016 100320955 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 05577 NARODNI MUZEJ KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07676344 100323054 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 80663 BUDŽETSKI FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA KRUŠEVCA KRUŠEVAC 07194005 100477835 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 80664 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRUŠEVCA KRUŠEVAC 07194005 100477835 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 80665 BUDŽETSKI FOND ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA KRUŠEVAC 07194005 100477835 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 80679 CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17782916 106461107 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 80829 CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17784471 106664764 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 96403 SPORTSKI CENTAR KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07241712 100314129 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 96447 BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA KRUŠEVCA KRUŠEVAC 07194005 100477835 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
052 96448 BUDŽETSKI FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA KRUŠEVCA KRUŠEVAC 07194005 100477835 2 05511-GRAD KRUŠEVAC -GRADSKA UPRAVA 41900-KRUŠEVAC
058 05766 GRAD LESKOVAC-BUDŽET LESKOVAC 06856535 100545518 0 05766-GRAD LESKOVAC-BUDŽET 42100-LESKOVAC
058 05767 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE LESKOVAC 06856535 100545518 1 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 05768 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA LESKOVAC LESKOVAC 07137877 100330258 1 05768-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA LESKOVAC 42100-LESKOVAC
058 66058 GRAD LESKOVAC - GRADONAČELNIK LESKOVAC 06856535 100545518 1 66058-GRAD LESKOVAC - GRADONAČELNIK 42100-LESKOVAC
058 66059 GRAD LESKOVAC - GRADSKO VEĆE LESKOVAC 06856535 100545518 1 66059-GRAD LESKOVAC - GRADSKO VEĆE 42100-LESKOVAC
058 66060 GRAD LESKOVAC - SKUPŠTINA GRADA LESKOVAC 06856535 100545518 1 66060-GRAD LESKOVAC - SKUPŠTINA GRADA 42100-LESKOVAC
058 66061 GRAD LESKOVAC - GRADSKA UPRAVA LESKOVAC 06856535 100545518 1 66061-GRAD LESKOVAC - GRADSKA UPRAVA 42100-LESKOVAC
058 05904 PREDŠKOLSKA USTANOVA "VUKICA MITROVIĆ" LESKOVAC 07137397 102174736 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 05915 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA LESKOVCA LESKOVAC 17218301 100544523 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 62145 USTANOVA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR DUBOČICA LESKOVAC" LESKOVAC 07327609 100524101 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 80640 BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVAC LESKOVAC 06856535 100545518 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 80699 CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU LESKOVAC LESKOVAC 17782738 106506079 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 85052 MESNA ZAJEDNICA "DRVODELJA" LESKOVAC 17500813 104084722 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 92214 MESNA ZAJEDNICA MALA GRABOVNICA LESKOVAC 17868225 108715327 2 05767-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 42100-LESKOVAC
058 05905 LESKOVAČKI KULTURNI CENTAR LESKOVAC 07139543 102174728 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05906 DOM KULTURE BRESTOVAC LESKOVAC 06874657 101911007 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05907 DOM KULTURE VUČJE LESKOVAC 06874622 100409874 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05908 DOM KULTURE GRDELICA LESKOVAC 06874614 100326680 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05909 DOM KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ-VELJKO" PEČENJEVCE LESKOVAC 06874649 100327220 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05910 DOM KULTURE ROMA LESKOVAC LESKOVAC 17225359 100412292 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05911 ISTORIJSKI ARHIV LESKOVAC LESKOVAC 07139527 100330395 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05912 NARODNA BIBLIOTEKA "RADOJE DOMANOVIĆ" LESKOVAC 07139900 101912219 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05913 NARODNI MUZEJ LESKOVAC LESKOVAC 07139497 100332047 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05914 NARODNO POZORIŠTE LESKOVAC LESKOVAC 07139560 100542790 2 70189-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 42100-LESKOVAC
058 05772 MESNA ZAJEDNICA BABIČKO LESKOVAC 07139357 100328267 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05773 MESNA ZAJEDNICA BADINCE LESKOVAC 07139390 100581466 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05774 MESNA ZAJEDNICA BARJE LESKOVAC 07139373 101888809 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05775 MESNA ZAJEDNICA BELANOVCE LESKOVAC 07139411 100328832 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05776 MESNA ZAJEDNICA BELI POTOK LESKOVAC 07288425 101764790 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05777 MESNA ZAJEDNICA BOBIŠTE LESKOVAC 07139365 101911621 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05778 MESNA ZAJEDNICA BOGOJEVCE LESKOVAC 07214227 100581136 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05779 MESNA ZAJEDNICA BOJIŠINA LESKOVAC 07325444 102353431 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05780 MESNA ZAJEDNICA BRATMILOVCE LESKOVAC 07181213 102983154 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05781 MESNA ZAJEDNICA BREJANOVCE LESKOVAC 07283652 100580826 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05782 MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC LESKOVAC 07181175 100328419 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05783 MESNA ZAJEDNICA BRZA LESKOVAC 07139403 100546543 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05784 MESNA ZAJEDNICA BRIČEVLJE LESKOVAC 07391544 100581177 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05785 MESNA ZAJEDNICA BUKOVA GLAVA LESKOVAC 07328346 101764829 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05786 MESNA ZAJEDNICA BUNUŠKI ČIFLUK LESKOVAC 07139420 100329139 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05787 MESNA ZAJEDNICA VELIKA BILJANICA LESKOVAC 07139381 100581520 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05788 MESNA ZAJEDNICA VELIKA GRABOVNICA LESKOVAC 07181078 100333515 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05789 MESNA ZAJEDNICA VELIKA KOPAŠNICA LESKOVAC 07139349 100333540 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05790 MESNA ZAJEDNICA VELIKA SEJANICA LESKOVAC 07139322 102353458 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05791 MESNA ZAJEDNICA VELIKO TRNJANE LESKOVAC 07139314 100329042 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05792 MESNA ZAJEDNICA VINA LESKOVAC 17213903 102133988 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05793 MESNA ZAJEDNICA VINARCE LESKOVAC 07181183 101765039 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05794 MESNA ZAJEDNICA VUČJE LESKOVAC 07181116 100329114 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05795 MESNA ZAJEDNICA GOLEMA NJIVA LESKOVAC 07214243 100581144 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05796 MESNA ZAJEDNICA GORINA LESKOVAC 07139306 102134294 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05797 MESNA ZAJEDNICA GORNJA BUNUŠA LESKOVAC 07311109 100546551 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05798 MESNA ZAJEDNICA GORNJA JAJINA LESKOVAC 07181132 100329067 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05799 MESNA ZAJEDNICA GORNJA LOKOŠNICA LESKOVAC 07139292 100328283 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05800 MESNA ZAJEDNICA GORNJA SLATINA LESKOVAC 07354703 102134018 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05801 MESNA ZAJEDNICA GORNJE KRAJINCE LESKOVAC 07139284 102133808 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05802 MESNA ZAJEDNICA GORNJE SINKOVCE LESKOVAC 07139276 100328816 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05803 MESNA ZAJEDNICA GORNJE STOPANJE LESKOVAC 07138580 101765063 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05804 MESNA ZAJEDNICA GORNJI BUNIBROD LESKOVAC 07197586 101764853 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05805 MESNA ZAJEDNICA GRADAŠNICA LESKOVAC 07138598 102353562 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05806 MESNA ZAJEDNICA GRAJEVCE LESKOVAC 07214251 102174517 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05807 MESNA ZAJEDNICA GRAOVO LESKOVAC 07391552 100581193 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05808 MESNA ZAJEDNICA GRDANICA LESKOVAC 07307802 100326340 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05809 MESNA ZAJEDNICA GRDELICA LESKOVAC 07181094 100333373 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05810 MESNA ZAJEDNICA GUBEREVAC LESKOVAC 07138601 100333599 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05811 MESNA ZAJEDNICA DOBROTIN LESKOVAC 07138610 100333839 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05812 MESNA ZAJEDNICA DONJA BUNUŠA LESKOVAC 07313071 100546535 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05813 MESNA ZAJEDNICA DONJA JAJINA LESKOVAC 07138571 100329091 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05814 MESNA ZAJEDNICA DONJA LOKOŠNICA LESKOVAC 07138563 100328306 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05815 MESNA ZAJEDNICA DONJE BRIJANJE LESKOVAC 07138555 100329341 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05816 MESNA ZAJEDNICA DONJE KRAJINCE LESKOVAC 07138547 100581538 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05817 MESNA ZAJEDNICA DONJE SINKOVCE LESKOVAC 07222360 100581281 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05818 MESNA ZAJEDNICA DONJE STOPANJE LESKOVAC 07245238 101889088 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05819 MESNA ZAJEDNICA DONJE TRNJANE LESKOVAC 07310641 100581265 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05820 MESNA ZAJEDNICA DONJI BUNIBROD LESKOVAC 07197578 100333646 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05821 MESNA ZAJEDNICA DRAŠKOVAC LESKOVAC 07138539 100329317 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05822 MESNA ZAJEDNICA DRĆEVAC LESKOVAC 07214260 100581072 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05823 MESNA ZAJEDNICA DUŠANOVO LESKOVAC 07197594 100328793 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05824 MESNA ZAJEDNICA ŽABLJANE LESKOVAC 07138512 100329171 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05825 MESNA ZAJEDNICA ŽIVKOVO LESKOVAC 07308531 100581232 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05826 MESNA ZAJEDNICA ZAGUŽANE LESKOVAC 07245246 101764861 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05827 MESNA ZAJEDNICA ZALUŽNJE LESKOVAC 07259760 101765022 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05828 MESNA ZAJEDNICA ZLOĆUDOVO LESKOVAC 07343833 100581474 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05829 MESNA ZAJEDNICA ZLOKUĆANE LESKOVAC 07343787 100581064 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05830 MESNA ZAJEDNICA JARSENOVO LESKOVAC 07180861 102326295 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05831 MESNA ZAJEDNICA JAŠUNJA LESKOVAC 07214278 100581128 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05832 MESNA ZAJEDNICA JELAŠNICA LESKOVAC 07214286 100581089 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05833 MESNA ZAJEDNICA KARAĐORĐEVAC LESKOVAC 07180870 100581273 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05834 MESNA ZAJEDNICA KOZARE LESKOVAC 07325495 100333855 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05835 MESNA ZAJEDNICA KUKULOVCE LESKOVAC 07282141 100329026 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05836 MESNA ZAJEDNICA KUMAREVO LESKOVAC 07180888 100581458 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05837 MESNA ZAJEDNICA KUTLEŠ LESKOVAC 07285094 100333332 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05838 MESNA ZAJEDNICA "MORAVA" LESKOVAC 07197497 102236084 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05839 MESNA ZAJEDNICA "DUBOČICA" LESKOVAC 07197519 101764931 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05840 MESNA ZAJEDNICA LIPOVICA LESKOVAC 07197560 100329309 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05841 MESNA ZAJEDNICA MALA KOPAŠNICA LESKOVAC 17044630 100333603 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05842 MESNA ZAJEDNICA MANOJLOVCE LESKOVAC 07181108 100581503 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05843 MESNA ZAJEDNICA MEĐA LESKOVAC 07197551 100333244 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05844 MESNA ZAJEDNICA MILANOVO LESKOVAC 07286031 100328744 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05845 MESNA ZAJEDNICA MIROŠEVCE LESKOVAC 07181124 101764812 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05846 MESNA ZAJEDNICA MRŠTANE LESKOVAC 07180900 102983146 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05847 MESNA ZAJEDNICA NAVALIN LESKOVAC 07214294 100581101 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05848 MESNA ZAJEDNICA NAKRIVANJ LESKOVAC 07287984 101764804 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05849 MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO LESKOVAC 07180918 101764749 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05850 MESNA ZAJEDNICA NOMANICA LESKOVAC 07343825 100581546 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05851 MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA LESKOVAC 07180926 100333847 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05852 MESNA ZAJEDNICA ORUGLICA LESKOVAC 07180934 101888817 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05853 MESNA ZAJEDNICA PALIKUĆA LESKOVAC 07295774 100329075 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05854 MESNA ZAJEDNICA PALOJCE LESKOVAC 07180942 102353440 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05855 MESNA ZAJEDNICA PETROVAC LESKOVAC 07180969 100581257 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05856 MESNA ZAJEDNICA PEČENJEVCE LESKOVAC 07181167 100580818 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05857 MESNA ZAJEDNICA PISKUPOVO LESKOVAC 07180977 102326279 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05858 MESNA ZAJEDNICA PODRIMCE LESKOVAC 07245548 100326181 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05859 MESNA ZAJEDNICA PREDEJANE-SELO LESKOVAC 07391668 100581208 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05860 MESNA ZAJEDNICA PREDEJANE LESKOVAC 07181086 100581169 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05861 MESNA ZAJEDNICA PRESEČINA LESKOVAC 07282176 100332959 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05862 MESNA ZAJEDNICA PRIBOJ LESKOVAC 07180985 101765014 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05863 MESNA ZAJEDNICA RADONJICA LESKOVAC 07287976 100546560 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05864 MESNA ZAJEDNICA RAZGOJNA LESKOVAC 07181191 100326331 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05865 MESNA ZAJEDNICA RAJNO POLJE LESKOVAC 07180993 100581482 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05866 MESNA ZAJEDNICA RUDARE LESKOVAC 07257961 100332967 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05867 MESNA ZAJEDNICA SVIRCE LESKOVAC 07216327 100581353 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05868 MESNA ZAJEDNICA SLAVUJEVCE LESKOVAC 07181019 102134147 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05869 MESNA ZAJEDNICA SLATINA LESKOVAC 07316364 100333531 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05870 MESNA ZAJEDNICA SMRDAN LESKOVAC 07307829 100333076 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05871 MESNA ZAJEDNICA STROJKOVCE LESKOVAC 07181027 100329155 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05872 MESNA ZAJEDNICA STUPNICA LESKOVAC 07181035 102326287 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05873 MESNA ZAJEDNICA SUŠEVLJE LESKOVAC 07391579 100581185 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05874 MESNA ZAJEDNICA TODOROVCE LESKOVAC 07311117 101764837 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05875 MESNA ZAJEDNICA TULOVO LESKOVAC 07310498 100333620 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05876 MESNA ZAJEDNICA TUPALOVCE LESKOVAC 07325479 102303640 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05877 MESNA ZAJEDNICA TUREKOVAC LESKOVAC 07181159 100328777 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05878 MESNA ZAJEDNICA CRKOVNICA LESKOVAC 07214235 100581110 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05879 MESNA ZAJEDNICA ČEKMIN LESKOVAC 07197608 100580800 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05880 MESNA ZAJEDNICA ČIFLUK RAZGOJANSKI LESKOVAC 07283644 100580795 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05881 MESNA ZAJEDNICA ČUKLJENIK LESKOVAC 07181043 102134528 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05882 MESNA ZAJEDNICA ŠAINOVAC LESKOVAC 07181051 100329198 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05883 MESNA ZAJEDNICA ŠARLINCE LESKOVAC 07197543 100333236 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05884 MESNA ZAJEDNICA ŠIŠINCE LESKOVAC 07181060 100332975 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05885 MESNA ZAJEDNICA "MARKO CRNI" LESKOVAC 07326076 100580963 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05886 MESNA ZAJEDNICA DEDINA BARA LESKOVAC 07325452 102353423 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05887 MESNA ZAJEDNICA GRDELICA SELO LESKOVAC 07325487 102353415 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05888 MESNA ZAJEDNICA "ANČIKI" LESKOVAC 07302207 100413349 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05889 MESNA ZAJEDNICA "VELJKO VLAHOVIĆ" LESKOVAC 07197489 100581056 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05890 MESNA ZAJEDNICA "VETERNICA" LESKOVAC 07197462 100546633 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05891 MESNA ZAJEDNICA GORNJE TRNJANE LESKOVAC 07283687 100328857 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05892 MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC LESKOVAC 17445472 102357847 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05893 MESNA ZAJEDNICA "KOSTA STAMENKOVIĆ" LESKOVAC 07242433 102354024 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05894 MESNA ZAJEDNICA "MILENTIJE POPOVIĆ" LESKOVAC 07291710 100328937 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05895 MESNA ZAJEDNICA "MOŠA PIJADE" LESKOVAC 07276192 102984866 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05896 MESNA ZAJEDNICA "PRVA JUŽNOMORAVSKA BRIGADA" LESKOVAC 07334176 100333814 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05897 MESNA ZAJEDNICA "RADE ŽUNIĆ" LESKOVAC 17313550 100581048 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05898 MESNA ZAJEDNICA VLASE LESKOVAC 07308175 100581290 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05899 MESNA ZAJEDNICA "STOJAN LJUBIĆ" LESKOVAC 07307381 100580867 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05900 MESNA ZAJEDNICA "HISAR" LESKOVAC 07197527 100333943 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05901 MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" LESKOVAC 07197535 100328945 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05902 MESNA ZAJEDNICA DONJA KUPINOVICA LESKOVAC 07344287 102353579 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 05903 MESNA ZAJEDNICA GORNJA KUPINOVICA LESKOVAC 07180853 102133881 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 09539 MESNA ZAJEDNICA MALA BILJANICA LESKOVAC 07180896 100581511 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 09612 MESNA ZAJEDNICA ZOLJEVO LESKOVAC 17554921 103407687 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 09905 MESNA ZAJEDNICA DONJA SLATINA LESKOVAC 07354711 100581499 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 10070 MESNA ZAJEDNICA ORAOVICA CRKOVNIČKA LESKOVAC 07295782 100581097 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
058 80989 MESNA ZAJEDNICA IGRIŠTE LESKOVAC 17825631 107461132 2 70194-GRADSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE 42100-LESKOVAC
059 05919 GRAD LOZNICA-BUDŽET LOZNICA 07169981 101196408 0 05919-GRAD LOZNICA-BUDŽET 42200-LOZNICA
059 05920 GRADSKA UPRAVA LOZNICA LOZNICA 07169981 101196408 1 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 65735 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA LOZNICA LOZNICA 07169981 101196408 1 65735-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 80644 SKUPŠTINA GRADA LOZNICA LOZNICA 07169981 101196408 1 80644-SKUPŠTINA GRADA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 80666 ZAŠTITNIK GRAĐANA LOZNICA LOZNICA 07171412 101198137 1 80666-ZAŠTITNIK GRAĐANA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 92345 GRADONAČELNIK GRADA LOZNICE LOZNICA 07169981 101196408 1 92345-GRADONAČELNIK GRADA LOZNICE 42200-LOZNICA
059 92346 GRADSKO VEĆE GRADA LOZNICE LOZNICA 07169981 101196408 1 92346-GRADSKO VEĆE GRADA LOZNICE 42200-LOZNICA
059 80645 FOND ZA RAZVOJ ŽIVOTNE SREDINE GRADA LOZNICA LOZNICA 07169981 101196408 2 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 05982 USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "BAMBI" LOZNICA 07120320 101190098 2 70401-GRADSKA UPRAVA-OBRAZOVANJE 42200-LOZNICA
059 05984 BIBLIOTEKA VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA 07347626 101198032 2 70403-GRADSKA UPRAVA-USLUGE KULTURE, VERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05985 CENTAR ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA LOZNICA 17225634 101190313 2 70403-GRADSKA UPRAVA-USLUGE KULTURE, VERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05990 USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA 07659393 101188616 2 70404-GRADSKA UPRAVA-USLUGE REKREACIJE I SPORTA 42200-LOZNICA
059 05926 MESNA ZAJEDNICA BANJA KOVILJAČA LOZNICA 07117043 101563575 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05927 MESNA ZAJEDNICA BRADIĆ LOZNICA 07117094 101563542 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05928 MESNA ZAJEDNICA BREZJAK LOZNICA 07117400 101563663 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05929 MESNA ZAJEDNICA BRNJAC LOZNICA 07117248 101563622 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05930 MESNA ZAJEDNICA LEŠNICA LOZNICA 07117191 102146441 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05931 MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO LOZNICA 07117205 102146433 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05932 MESNA ZAJEDNICA VOĆNJAK LOZNICA 07117213 101563751 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05933 MESNA ZAJEDNICA GORNJA BADANJA LOZNICA 07117035 101563868 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05934 MESNA ZAJEDNICA GORNJA KOVILJAČA LOZNICA 07117124 101563956 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05935 MESNA ZAJEDNICA GORNJA SIPULJA LOZNICA 07117051 101563534 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05936 MESNA ZAJEDNICA GORNJI DOBRIĆ LOZNICA 07117132 101563719 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05937 MESNA ZAJEDNICA GRNČARA LOZNICA 07117418 101563526 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05938 MESNA ZAJEDNICA DONJA BADANJA LOZNICA 07117485 101563850 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05939 MESNA ZAJEDNICA DONJE NEDELJICE LOZNICA 07117396 101563518 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05940 MESNA ZAJEDNICA DONJI DOBRIĆ LOZNICA 07117434 101563786 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05941 MESNA ZAJEDNICA DRAGINAC LOZNICA 07117361 101563680 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05942 MESNA ZAJEDNICA ZAJAČA LOZNICA 07117221 102146425 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05943 MESNA ZAJEDNICA JADRANSKA LEŠNICA LOZNICA 07117060 101563647 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05944 MESNA ZAJEDNICA JAREBICE LOZNICA 07321490 101563655 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05945 MESNA ZAJEDNICA JELAV LOZNICA 07117230 101563591 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05946 MESNA ZAJEDNICA JOŠEVA LOZNICA 07117477 101563735 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05947 MESNA ZAJEDNICA KLUPCI LOZNICA 07117388 101563964 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05948 MESNA ZAJEDNICA KOZJAK LOZNICA 07117426 101563948 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05949 MESNA ZAJEDNICA KORENITA LOZNICA 07117027 101563913 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05950 MESNA ZAJEDNICA KRAJIŠNICI LOZNICA 17213784 101563495 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05951 MESNA ZAJEDNICA LIPNICA LOZNICA 07117108 102146394 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05952 MESNA ZAJEDNICA LIPNIČKI ŠOR LOZNICA 07117272 101563876 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05953 MESNA ZAJEDNICA MILINA LOZNICA 07117078 102146450 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05954 MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO LOZNICA 07117116 101563559 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05955 MESNA ZAJEDNICA PASKOVAC LOZNICA 07117469 101563921 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05956 MESNA ZAJEDNICA RIBARICE LOZNICA 07117370 102146417 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05957 MESNA ZAJEDNICA RUNJANI LOZNICA 07117345 101563760 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05958 MESNA ZAJEDNICA STRAŽA LOZNICA 07117337 101563778 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05959 MESNA ZAJEDNICA STUPNICA LOZNICA 07117167 101563817 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05960 MESNA ZAJEDNICA TEKERIŠ LOZNICA 07117183 101563727 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05961 MESNA ZAJEDNICA TRBOSILJE LOZNICA 07117256 101563479 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05962 MESNA ZAJEDNICA TRBUŠNICA LOZNICA 07117329 101563825 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05963 MESNA ZAJEDNICA TRŠIĆ LOZNICA 07117175 101563809 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05964 MESNA ZAJEDNICA CIKOTE LOZNICA 07117302 101563905 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05965 MESNA ZAJEDNICA ČOKEŠINA LOZNICA 07117299 102146409 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05966 MESNA ZAJEDNICA ŠURICE LOZNICA 07315040 101563884 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05967 MESNA ZAJEDNICA "4. JULI" TRBUŠNICA LOZNICA 07339356 101563500 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05968 MESNA ZAJEDNICA "BAŠČELUCI" LOZNICA 17213776 101563583 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05969 MESNA ZAJEDNICA "GEORGIJE JAKŠIĆ" LOZNICA 07261217 101563833 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05970 MESNA ZAJEDNICA "GORNJA BORINA" LOZNICA 17282450 101563487 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05971 MESNA ZAJEDNICA "GRADILIŠTE" LOZNICA 07117264 101563841 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05972 MESNA ZAJEDNICA "KRIVAJICA" LOZNICA 17282441 101563892 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05973 MESNA ZAJEDNICA "NOVO NASELJE" LOZNICA 07261225 101563567 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05974 MESNA ZAJEDNICA "PLOČA" PLOČA LOZNICA 07326114 101563639 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05975 MESNA ZAJEDNICA "PODRINJE" LOZNIČKO POLJE LOZNICA 07337078 101563702 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05976 MESNA ZAJEDNICA "SIMINO BRDO" LOZNICA 06993575 101563614 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05977 MESNA ZAJEDNICA "STEPA STEPANOVIĆ" LOZNIČKO POLJE LOZNICA 07337086 101563606 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05978 MESNA ZAJEDNICA "FILIP KLJAJIĆ" LOZNICA 07261195 102146386 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05979 MESNA ZAJEDNICA "FILIPOVIĆI" LOZNICA 06988172 101563794 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05980 MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" LOZNICA 07261233 101563671 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05981 MESNA ZAJEDNICA "CRNOGORA" LOZNICA LOZNICA 07261209 101563743 2 70409-GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE 42200-LOZNICA
059 05923 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA LOZNICE LOZNICA 17281836 101189060 2 70896-GRADSKA UPRAVA-TURIZAM 42200-LOZNICA
059 70401 GRADSKA UPRAVA-OBRAZOVANJE LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70403 GRADSKA UPRAVA-USLUGE KULTURE, VERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70404 GRADSKA UPRAVA-USLUGE REKREACIJE I SPORTA LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70406 GRADSKA UPRAVA-SOCIJALNA ZAŠTITA I ZDRAVSTVO LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70408 GRADSKA UPRAVA-POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70409 GRADSKA UPRAVA-MESNA SAMOUPRAVA MESNE ZAJEDNICE LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70410 GRADSKA UPRAVA-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70615 GRADSKA UPRAVA-EKONOMSKI POSLOVI LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70896 GRADSKA UPRAVA-TURIZAM LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70909 GRADSKA UPRAVA-LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
059 70932 GRADSKA UPRAVA - PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA LOZNICA 07169981 101196408 5 05920-GRADSKA UPRAVA LOZNICA 42200-LOZNICA
075 06379 GRAD NOVI PAZAR-BUDŽET NOVI PAZAR 07192061 104004496 0 06379-GRAD NOVI PAZAR-BUDŽET 42600-NOVI PAZAR
075 06380 GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07192061 104004496 1 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 10063 GRADONAČELNIK NOVI PAZAR 07192061 104004496 1 10063-GRADONAČELNIK 42600-NOVI PAZAR
075 10064 GRADSKO VEĆE NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07192061 104004496 1 10064-GRADSKO VEĆE NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 10065 SKUPŠTINA GRADA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07192061 104004496 1 10065-SKUPŠTINA GRADA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 80229 UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17686704 105185931 1 80229-UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06384 MESNA ZAJEDNICA SEBEČEVO NOVI PAZAR 07200714 103093076 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06385 MESNA ZAJEDNICA MUR NOVI PAZAR 07206771 102693962 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06386 DRUGA MESNA ZAJEDNICA "ĐURĐEVI STUPOVI" NOVI PAZAR 07244606 102384211 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06387 MESNA ZAJEDNICA BELE VODE NOVI PAZAR 07191391 102714318 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06388 MESNA ZAJEDNICA VUČINIĆE NOVI PAZAR 07206836 101786221 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06389 MESNA ZAJEDNICA GRAĐANOVIĆE NOVI PAZAR 07191308 101786221 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06390 MESNA ZAJEDNICA GRUBETIĆE NOVI PAZAR 07206798 102747157 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06391 MESNA ZAJEDNICA DEŽEVA NOVI PAZAR 07191901 102693979 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06392 MESNA ZAJEDNICA KOMINJE NOVI PAZAR 07191855 102694027 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06393 MESNA ZAJEDNICA LUKARE NOVI PAZAR 07206810 102746994 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06394 MESNA ZAJEDNICA ODOJEVIĆE NOVI PAZAR 07206887 102714414 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06395 MESNA ZAJEDNICA POPE NOVI PAZAR 07206917 101786221 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06396 MESNA ZAJEDNICA POSTENJE NOVI PAZAR 07302690 102758139 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06397 MESNA ZAJEDNICA RAJETIĆE NOVI PAZAR 07191863 101786221 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06398 MESNA ZAJEDNICA RAJČINOVIĆE NOVI PAZAR 07206852 104632975 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06399 MESNA ZAJEDNICA SOPOĆANI NOVI PAZAR 07191359 101786221 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06400 MESNA ZAJEDNICA ŠTITARE NOVI PAZAR 07206909 102729151 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06401 MESNA ZAJEDNICA POŽEGA NOVI PAZAR 07206844 102693946 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06402 MESNA ZAJEDNICA "MUSALA" NOVI PAZAR 07305532 102747204 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06403 PETNAESTA MESNA ZAJEDNICA VRANOVINA NOVI PAZAR 07248369 101786221 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06404 PRVA MESNA ZAJEDNICA "PARICE" NOVI PAZAR 07191464 102694086 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06405 MESNA ZAJEDNICA TRNAVA NOVI PAZAR 07191294 102885801 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06406 MESNA ZAJEDNICA ĆUKOVAC NOVI PAZAR 07206607 102747181 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06407 MESNA ZAJEDNICA JOŠANICA NOVI PAZAR 07206828 102714406 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06408 MESNA ZAJEDNICA ŠARONJE NOVI PAZAR 07206879 102867156 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06409 MESNA ZAJEDNICA "LUG" NOVI PAZAR 07244592 102694109 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06410 CENTAR ZA DECU I OMLADINU "DUGA" NOVI PAZAR 17448781 102702661 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06411 PREDŠKOLSKA USTANOVA "MLADOST" NOVI PAZAR 07191375 101785946 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06412 KULTURNI CENTARNOVI PAZAR NOVI PAZAR 07191979 101787554 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06413 ISTORIJSKI ARHIV "RAS" NOVI PAZAR 07294026 101787562 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06415 MUZEJ "RAS" NOVI PAZAR 07194056 101787579 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06416 NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" NOVI PAZAR 07326203 101787587 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 06417 REGIONALNO POZORIŠTE NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17473484 102747028 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 09449 SPORTSKI SAVEZ NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17107909 102013466 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 80226 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG PAZARA NOVI PAZAR 17663666 104704194 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 80230 KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17115081 102169416 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 80983 REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17827367 107539813 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 87447 JAVNA USTANOVA SPORTSKO-SAJAMSKA USTANOVA - PENDIK NOVI PAZAR 17834215 108166673 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
075 87448 JAVNA USTANOVA KANCELARIJA ZA MLADE U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17834223 108166681 2 06380-GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 42600-NOVI PAZAR
079 06548 GRAD PIROT - BUDŽET PIROT 07131674 100386203 0 06548-GRAD PIROT - BUDŽET 42800-PIROT
079 06550 GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA PIROT 07131674 100386203 1 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06551 GRAD PIROT - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO PIROT 07131674 100386203 1 06551-GRAD PIROT - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 42800-PIROT
079 84327 GRAD PIROT - SKUPŠTINA GRADA PIROT 07131674 100386203 1 84327-GRAD PIROT - SKUPŠTINA GRADA 42800-PIROT
079 84328 GRAD PIROT - GRADONAČELNIK PIROT 07131674 100386203 1 84328-GRAD PIROT - GRADONAČELNIK 42800-PIROT
079 96563 GRAD PIROT - GRADSKO VEĆE PIROT 07131674 100386203 1 96563-GRAD PIROT - GRADSKO VEĆE 42800-PIROT
079 06557 MESNA ZAJEDNICA BAZOVIK PIROT 07286341 102617617 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06558 MESNA ZAJEDNICA BARJE ČIFLIK PIROT 07286350 102516188 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06559 MESNA ZAJEDNICA BASARA PIROT 07286805 100386182 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06560 MESNA ZAJEDNICA BELA PIROT 07187726 102647539 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06561 MESNA ZAJEDNICA BELO POLJE PIROT 17360302 102191987 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06562 MESNA ZAJEDNICA BERILOVAC PIROT 07286813 102141066 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06563 MESNA ZAJEDNICA BEROVICA PIROT 07132042 102647563 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06564 MESNA ZAJEDNICA BLATO PIROT 07286821 102141179 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06565 MESNA ZAJEDNICA BRLOG PIROT 07131917 103349683 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06566 MESNA ZAJEDNICA VELIKI JOVANOVAC PIROT 07286848 102191673 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06567 MESNA ZAJEDNICA VELIKI SUVODOL PIROT 07286856 102588668 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06568 MESNA ZAJEDNICA VELIKA LUKANJA PIROT 07286830 107017788 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06569 MESNA ZAJEDNICA VELIKO SELO PIROT 07286864 102663694 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06570 MESNA ZAJEDNICA VISOČKA RŽANA PIROT 07286872 102647598 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06571 MESNA ZAJEDNICA VLASI PIROT 07172532 102617480 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06572 MESNA ZAJEDNICA VOJNEGOVAC PIROT 07131992 102192060 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06573 MESNA ZAJEDNICA VRANIŠTE PIROT 07286899 102708596 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06574 MESNA ZAJEDNICA GNJILAN PIROT 07286902 103563551 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06575 MESNA ZAJEDNICA GORNJA DRŽINA PIROT 07286929 102663733 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06576 MESNA ZAJEDNICA GOSTUŠA PIROT 07286937 102659245 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06577 MESNA ZAJEDNICA GRADAŠNICA PIROT 07286945 102192457 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06578 MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE PIROT 07187734 102617463 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06579 MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO PIROT 07172575 102708504 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06580 MESNA ZAJEDNICA DOJKINCI PIROT 07131925 102617455 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06581 MESNA ZAJEDNICA DRŽINA PIROT 07286724 102727805 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06582 MESNA ZAJEDNICA ZASKOVCI PIROT 07286759 102192272 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06583 MESNA ZAJEDNICA IZVOR PIROT 07286767 102220254 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06584 MESNA ZAJEDNICA JALBOTINA PIROT 07187742 102617625 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06585 MESNA ZAJEDNICA JELOVICA PIROT 07172524 102588617 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06586 MESNA ZAJEDNICA KAMIK PIROT 07131950 102647580 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06587 MESNA ZAJEDNICA KOPRIVŠTICA PIROT 07131968 104270511 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06588 MESNA ZAJEDNICA KOSTUR PIROT 07286775 102191681 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06589 MESNA ZAJEDNICA KRUPAC PIROT 07286783 102121305 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06590 MESNA ZAJEDNICA KUMANOVO PIROT 07286791 102192310 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06591 MESNA ZAJEDNICA MALI JOVANOVAC PIROT 07286520 102708537 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06592 MESNA ZAJEDNICA MALI SUVODOL PIROT 07286538 102647602 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06593 MESNA ZAJEDNICA MIRKOVCI PIROT 07286546 102220406 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06594 MESNA ZAJEDNICA NIŠOR PIROT 07172583 104270546 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06595 MESNA ZAJEDNICA OBRENOVAC PIROT 07132034 102617471 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06596 MESNA ZAJEDNICA OREOVICA PIROT 07286554 102774699 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06597 MESNA ZAJEDNICA ORLJA PIROT 07286562 102708529 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06598 MESNA ZAJEDNICA OSMAKOVA PIROT 07286589 102708607 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06599 MESNA ZAJEDNICA PAKLEŠTICA PIROT 07286597 102659237 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06600 MESNA ZAJEDNICA PASJAČ PIROT 07286619 104624071 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06601 MESNA ZAJEDNICA PETROVAC PIROT 07186100 102617447 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06602 MESNA ZAJEDNICA PLANINICA PIROT 07286651 102774703 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06603 MESNA ZAJEDNICA POKROVENIK PIROT 07286660 104270520 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06604 MESNA ZAJEDNICA POLJSKA RŽANA PIROT 07286678 102141460 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06605 MESNA ZAJEDNICA PONOR PIROT 07286686 102121516 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06606 MESNA ZAJEDNICA PRISJAN PIROT 07131941 102647555 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06607 MESNA ZAJEDNICA RAGODEŠ PIROT 07286694 102617498 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06608 MESNA ZAJEDNICA RASNICA PIROT 07286708 102617633 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06609 MESNA ZAJEDNICA ROSOMAČ PIROT 07131976 102561093 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06610 MESNA ZAJEDNICA RSOVCI PIROT 07131909 104270554 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06611 MESNA ZAJEDNICA RUDINJE PIROT 07286716 102659253 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06612 MESNA ZAJEDNICA SINJA GLAVA PIROT 07286481 104624080 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06613 MESNA ZAJEDNICA SLAVINJA PIROT 07286503 102663768 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06614 MESNA ZAJEDNICA SOPOT PIROT 07286490 102516153 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06615 MESNA ZAJEDNICA SREĆKOVAC PIROT 07286449 102791281 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06616 MESNA ZAJEDNICA STANIČENJE PIROT 07286368 102617439 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06617 MESNA ZAJEDNICA SUKOVO PIROT 07286376 102647522 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06618 MESNA ZAJEDNICA TEMSKA PIROT 07286384 102192051 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06619 MESNA ZAJEDNICA TOPLI DO PIROT 07131984 102727792 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06620 MESNA ZAJEDNICA TRNJANA PIROT 07286392 102727709 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06621 MESNA ZAJEDNICA CEREV DEL PIROT 07131933 104601004 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06622 MESNA ZAJEDNICA CEROVA PIROT 07132018 102516240 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06623 MESNA ZAJEDNICA CRVENČEVO PIROT 07286406 102141533 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06624 MESNA ZAJEDNICA CRNOKLIŠTE PIROT 07286414 103786691 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06625 MESNA ZAJEDNICA ČINIGLAVCI PIROT 07172567 104270503 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06626 MESNA ZAJEDNICA ŠUGRIN PIROT 07286422 102708512 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06627 MESNA ZAJEDNICA "8. SEPTEMBAR" PIROT 07286635 102580472 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06628 MESNA ZAJEDNICA "KALE" PIROT 07132000 102121022 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06629 MESNA ZAJEDNICA "NOVA MALA" PIROT 07286627 102192301 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06630 MESNA ZAJEDNICA "RADIN DO" PIROT 07132093 102386946 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06631 MESNA ZAJEDNICA "SLAVONIJA" PIROT 07286643 102192019 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06632 MESNA ZAJEDNICA "TANASKO RAJIĆ" PIROT 07132026 102220279 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06633 MESNA ZAJEDNICA TIJABARA PIROT 07131887 102141427 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06634 MESNA ZAJEDNICA NOVI ZAVOJ PIROT 07286732 102121356 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06635 MESNA ZAJEDNICA "BARJE" PIROT 07172559 102191569 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06636 MESNA ZAJEDNICA "BERILOVSKA KAPIJA" PIROT 07132085 102220422 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06637 MESNA ZAJEDNICA "ĐERAM" PIROT 07132107 102191788 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06638 MESNA ZAJEDNICA "NOVA BOLNICA" PIROT 17393901 102121401 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06639 MESNA ZAJEDNICA "PRČEVAC" PIROT 07132115 102663741 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06640 MESNA ZAJEDNICA "RASADNIK" PIROT 17393898 102191858 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06641 MESNA ZAJEDNICA "STANICA" PIROT 07132069 102121250 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06642 MESNA ZAJEDNICA "TIGROVO NASELJE" PIROT 07132077 104270538 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06643 PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ" PIROT 07131607 100386246 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06644 DOM KULTURE PIROT PIROT 07346280 100962216 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06645 ISTORIJSKI ARHIV U PIROTU PIROT 17038478 101234392 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06646 MUZEJ PONIŠAVLJA PIROT 07172486 100358327 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06647 NARODNA BIBLIOTEKA PIROT PIROT 07211660 100355955 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06648 NARODNO POZORIŠTE PIROT PIROT 07131011 100374118 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 06649 GALERIJA "ČEDOMIR KRSTIĆ" PIROT 06979904 100353533 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 80017 JAVNA USTANOVA TURISTIČKA ORGANIZACIJA PIROT PIROT 17657437 104440080 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 80236 SPORTSKI CENTAR "PIROT" PIROT 17721569 105480370 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 80416 BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE PIROT PIROT 07131798 100386182 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 80994 MESNA ZAJEDNICA PRISJANSKO NASELJE PIROT 17816853 107740723 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
079 94991 MESNA ZAJEDNICA BEG BAŠTA PIROT PIROT 17469177 109002647 2 06550-GRAD PIROT - GRADSKA UPRAVA 42800-PIROT
080 06650 GRAD POŽAREVAC-BUDŽET POŽAREVAC 07271239 100438011 0 06650-GRAD POŽAREVAC-BUDŽET 42900-POŽAREVAC
080 06651 GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC POŽAREVAC 07271239 100438011 1 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06653 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO POŽAREVAC POŽAREVAC 07271239 100438011 1 06653-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 09789 SKUPŠTINA GRADA POŽAREVAC POŽAREVAC 07271239 100438011 1 09789-SKUPŠTINA GRADA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 96353 GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK POŽAREVAC 07271239 100438011 1 96353-GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK 42900-POŽAREVAC
080 96354 GRAD POŽAREVAC GRADSKO VEĆE POŽAREVAC 07271239 100438011 1 96354-GRAD POŽAREVAC GRADSKO VEĆE 42900-POŽAREVAC
080 06655 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA POŽAREVCA POŽAREVAC 17273914 101522314 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06660 MESNA ZAJEDNICA BUBUŠINAC POŽAREVAC 07141009 100438298 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06661 MESNA ZAJEDNICA BARE POŽAREVAC 07161204 100438118 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06662 MESNA ZAJEDNICA BATOVAC POŽAREVAC 07141068 100438214 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06663 MESNA ZAJEDNICA BERANJE POŽAREVAC 07141025 100438142 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06664 MESNA ZAJEDNICA BRADARAC POŽAREVAC 07140991 100438247 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06665 MESNA ZAJEDNICA BRATINAC POŽAREVAC 07161344 100442737 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06666 MESNA ZAJEDNICA BREŽANE POŽAREVAC 07141017 100438239 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06667 MESNA ZAJEDNICA DRAGOVAC POŽAREVAC 07240104 100438183 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06668 MESNA ZAJEDNICA DRMNO POŽAREVAC 07161387 100438134 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06669 MESNA ZAJEDNICA DUBRAVICA POŽAREVAC 07161301 100438271 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06670 MESNA ZAJEDNICA KASIDOL POŽAREVAC 07161174 100438175 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06672 MESNA ZAJEDNICA KLIČEVAC POŽAREVAC 07235879 102308611 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06673 MESNA ZAJEDNICA LUČICA POŽAREVAC 07161212 100438126 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06674 MESNA ZAJEDNICA MALJUREVAC POŽAREVAC 07161247 100438302 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06675 MESNA ZAJEDNICA NABRĐE POŽAREVAC 07141033 100438263 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06676 MESNA ZAJEDNICA NASELJE ZABELA POŽAREVAC 07229003 102027828 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06679 MESNA ZAJEDNICA POLJANA POŽAREVAC 07140975 102027633 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06680 MESNA ZAJEDNICA PRUGOVO POŽAREVAC 07140983 100438222 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06681 MESNA ZAJEDNICA REČICA POŽAREVAC 07140967 100438167 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06682 MESNA ZAJEDNICA TRNJANE POŽAREVAC 07161352 100438206 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06683 MESNA ZAJEDNICA ĆIRIKOVAC POŽAREVAC 07141092 100438159 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06685 MESNA ZAJEDNICA "BRAĆA VUJOVIĆ" POŽAREVAC 07141041 100438046 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06686 MESNA ZAJEDNICA "BULEVAR" POŽAREVAC 07161166 100436216 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06687 MESNA ZAJEDNICA "BURJAN" POŽAREVAC 07161298 100442745 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06688 MESNA ZAJEDNICA "VASA PELAGIĆ" POŽAREVAC 07283083 100438087 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06689 MESNA ZAJEDNICA "GORNJA MALA" POŽAREVAC 07161310 100437993 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06690 MESNA ZAJEDNICA "DIMITRIJE LAZAREVIĆ-ĆEBA" POŽAREVAC 07199406 100437985 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06691 MESNA ZAJEDNICA ŽIVICA POŽAREVAC 07240074 100438191 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06692 MESNA ZAJEDNICA "PARK" POŽAREVAC 07159170 100438020 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06693 MESNA ZAJEDNICA "RADNA MALA" POŽAREVAC 07141149 100438062 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06694 MESNA ZAJEDNICA "SOPOT" POŽAREVAC 07238266 100438038 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06696 MESNA ZAJEDNICA "ČAČALICA" POŽAREVAC 07141084 100438054 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06697 PREDŠKOLSKA USTANOVA "LJUBICA VREBALOV" POŽAREVAC 07160917 100283306 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06698 GRADSKI ŽENSKI HOR "BARILI" POŽAREVAC 17188283 100283267 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06699 USTANOVA ISTORIJSKI ARHIV SA P.O. POŽAREVAC POŽAREVAC 06961282 101971554 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06700 NARODNA BIBLIOTEKA "ILIJA M. PETROVIĆ" POŽAREVAC 06961312 100442528 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06701 USTANOVA NARODNI MUZEJ POŽAREVAC POŽAREVAC 06961304 102027650 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06702 JAVNA USTANOVA KULTURNO SPORTSKI CENTAR "POŽAREVAC" POŽAREVAC 17314963 100437320 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 06703 CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC POŽAREVAC 17314955 100441200 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 10014 FONDACIJA MILENIN DOM - GALERIJA POŽAREVAC 17121758 100282981 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
080 80376 MESNA ZAJEDNICA "LJUBIČEVO" POŽAREVAC 17777220 106169407 2 06651-GRADSKA UPRAVA POŽAREVAC 42900-POŽAREVAC
092 07103 GRAD SMEDEREVO-BUDŽET SMEDEREVO 07222262 102186104 0 07103-GRAD SMEDEREVO-BUDŽET 43200-SMEDEREVO
092 07104 GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA SMEDEREVO 07222262 102186104 1 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 09680 GRAD SMEDEREVO - SKUPŠTINA GRADA SMEDEREVO 07222262 102186104 1 09680-GRAD SMEDEREVO - SKUPŠTINA GRADA 43200-SMEDEREVO
092 09681 GRAD SMEDEREVO - GRADONAČELNIK SMEDEREVO 07222262 102186104 1 09681-GRAD SMEDEREVO - GRADONAČELNIK 43200-SMEDEREVO
092 09682 GRAD SMEDEREVO - GRADSKO VEĆE SMEDEREVO 07222262 102186104 1 09682-GRAD SMEDEREVO - GRADSKO VEĆE 43200-SMEDEREVO
092 92481 GRAD SMEDEREVO - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO SMEDEREVO 07222262 102186104 1 92481-GRAD SMEDEREVO - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 43200-SMEDEREVO
092 07105 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SMEDEREVA - U LIKVIDACIJI SMEDEREVO 07199457 102186073 2 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 07149 PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" SMEDEREVO SMEDEREVO 07143257 101926189 2 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 80661 REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU SMEDEREVO SMEDEREVO 17771027 106438342 2 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 84485 USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, MLADIH I ODRASLIH OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU "SUNCE" SMEDEREVO 17831640 107957434 2 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 07128 MESNA ZAJEDNICA PAPAZOVAC SMEDEREVO 07142013 102186434 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07138 MESNA ZAJEDNICA "25. MAJ" SMEDEREVO 07299940 102300391 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07139 MESNA ZAJEDNICA "PLAVINAC" SMEDEREVO 07343736 101762851 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07140 MESNA ZAJEDNICA "SVETI SAVA" SMEDEREVO 07344490 102299474 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07142 MESNA ZAJEDNICA "DONJI GRAD" SMEDEREVO 07141858 102178104 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07143 MESNA ZAJEDNICA "ZLATNO BRDO" SMEDEREVO 07344198 102140406 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07144 MESNA ZAJEDNICA "KARAĐORĐEV DUD" SMEDEREVO 07343744 101825939 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07145 MESNA ZAJEDNICA "LADNA VODA" SMEDEREVO 07344066 101825867 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07146 MESNA ZAJEDNICA "LEŠTAR" SMEDEREVO 07250983 101825883 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07147 MESNA ZAJEDNICA "SLAVIJA" SMEDEREVO 07141904 101762886 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07148 MESNA ZAJEDNICA "CARINA" SMEDEREVO 07142021 101825947 2 70236-GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07111 MESNA ZAJEDNICA BADLJEVICA BADLJEVICA 07328877 102178299 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07112 MESNA ZAJEDNICA BINOVAC BINOVAC 07353006 102692402 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07113 MESNA ZAJEDNICA VODANJ VODANJ 07255446 102473744 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07114 MESNA ZAJEDNICA VRANOVO VRANOVO 07235232 101825859 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07115 MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC VRBOVAC 07141971 102575635 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07116 MESNA ZAJEDNICA VUČAK VUČAK 07357273 101825980 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07117 MESNA ZAJEDNICA DOBRI DO DOBRI DO 07141963 102299208 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07118 MESNA ZAJEDNICA DRUGOVAC DRUGOVAC 07230435 102841461 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07119 MESNA ZAJEDNICA KOLARI KOLARI 07141998 102140211 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07120 MESNA ZAJEDNICA KULIČ KULIČ 07141939 102186161 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07121 MESNA ZAJEDNICA LANDOL LANDOL 07328869 102178258 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07122 MESNA ZAJEDNICA LIPE LIPE 07333196 102096230 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07123 MESNA ZAJEDNICA LUGAVČINA LUGAVČINA 07141734 102618710 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07124 MESNA ZAJEDNICA LUNJEVAC LUNJEVAC 07141947 102140359 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07125 MESNA ZAJEDNICA MALA KRSNA MALA KRSNA 07260873 101846654 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07126 MESNA ZAJEDNICA MALO ORAŠJE MALO ORAŠJE 07357915 102121918 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07127 MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVAC MIHAJLOVAC 07290373 100966611 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07129 MESNA ZAJEDNICA PETRIJEVO PETRIJEVO 07330006 102298939 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07130 MESNA ZAJEDNICA RADINAC RADINAC 07335865 102186387 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07131 MESNA ZAJEDNICA RALJA RALJA 07141912 102140254 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07132 MESNA ZAJEDNICA SARAORCI SARAORCI 07292716 102178467 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07133 MESNA ZAJEDNICA SEONE SEONE 07141980 102178400 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07134 MESNA ZAJEDNICA SKOBALJ SKOBALJ 07235887 102301179 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07135 MESNA ZAJEDNICA SUVODOL SUVODOL 07328818 102186274 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07136 MESNA ZAJEDNICA UDOVICE UDOVICE 07225695 101926687 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07137 MESNA ZAJEDNICA ŠALINAC ŠALINAC 07141955 103010148 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07141 MESNA ZAJEDNICA OSIPAONICA OSIPAONICA 07235305 102299739 2 70237-GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE 43200-SMEDEREVO
092 07150 REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO SMEDEREVO 07198965 100359469 2 70242-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43200-SMEDEREVO
092 07151 ISTORIJSKI ARHIV U SMEDEREVU SMEDEREVO 06120881 100972888 2 70242-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43200-SMEDEREVO
092 07152 MUZEJ U SMEDEREVU SMEDEREVO 07143265 100970554 2 70242-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43200-SMEDEREVO
092 07153 NARODNA BIBLIOTEKA SMEDEREVO SMEDEREVO 07143044 100490218 2 70242-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43200-SMEDEREVO
092 07155 CENTAR ZA KULTURU SMEDEREVO SMEDEREVO 07318472 100360422 2 70242-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43200-SMEDEREVO
092 70236 GRADSKA UPRAVA-GRADSKE MESNE ZAJEDNICE SMEDEREVO 07222262 102186104 5 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 70237 GRADSKA UPRAVA-SEOSKE MESNE ZAJEDNICE SMEDEREVO 07222262 102186104 5 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
092 70242 GRADSKA UPRAVA-KULTURA SMEDEREVO 07222262 102186104 5 07104-GRAD SMEDEREVO - GRADSKA UPRAVA 43200-SMEDEREVO
096 07259 GRAD JAGODINA - BUDŽET JAGODINA 07115008 102904062 0 07259-GRAD JAGODINA - BUDŽET 43500-JAGODINA
096 07260 GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE JAGODINA 07115008 102904062 1 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 09695 SKUPŠTINA GRADA JAGODINA JAGODINA 07115008 102904062 1 09695-SKUPŠTINA GRADA JAGODINA 43500-JAGODINA
096 09696 GRADONAČELNIK GRADA JAGODINA JAGODINA 07115008 102904062 1 09696-GRADONAČELNIK GRADA JAGODINA 43500-JAGODINA
096 09697 GRADSKO VEĆE GRADA JAGODINA JAGODINA 07115008 102904062 1 09697-GRADSKO VEĆE GRADA JAGODINA 43500-JAGODINA
096 80962 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA JAGODINA JAGODINA 07115008 102904062 1 80962-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA JAGODINA 43500-JAGODINA
096 91453 GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI JAGODINA 07115008 102904062 1 91453-GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 43500-JAGODINA
096 91454 GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET, FINANSIJE, PRIVREDU I POLJOPRIVREDU JAGODINA 07115008 102904062 1 91454-GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET, FINANSIJE, PRIVREDU I POLJOPRIVREDU 43500-JAGODINA
096 91455 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, KOMUNALNE, STAMBENE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE JAGODINA 07115008 102904062 1 91455-GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, KOMUNALNE, STAMBENE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 91456 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE JAGODINA 07115008 102904062 1 91456-GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 91457 GRADSKA UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA JAGODINA 07115008 102904062 1 91457-GRADSKA UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA 43500-JAGODINA
096 91458 GRADSKA UPRAVA ZA SKUPŠTINSKE I NORMATIVNE POSLOVE JAGODINA 07115008 102904062 1 91458-GRADSKA UPRAVA ZA SKUPŠTINSKE I NORMATIVNE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 91459 GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE JAGODINA 07115008 102904062 1 91459-GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 43500-JAGODINA
096 07265 MESNA ZAJEDNICA BAGRDAN JAGODINA 07343817 102062147 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07266 MESNA ZAJEDNICA BELICA JAGODINA 07248920 102062219 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07267 MESNA ZAJEDNICA BRESJE JAGODINA 07287429 102118504 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07268 MESNA ZAJEDNICA BUKOVČE JAGODINA 07248075 101939264 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07269 MESNA ZAJEDNICA BUNAR JAGODINA 07248091 102136968 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07270 MESNA ZAJEDNICA VINORAČA JAGODINA 07248962 102136177 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07271 MESNA ZAJEDNICA VOLJAVČE JAGODINA 07342918 102014813 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07272 MESNA ZAJEDNICA VRANOVAC JAGODINA 07249578 101939221 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07273 MESNA ZAJEDNICA VRBA JAGODINA 07343299 101939352 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07274 MESNA ZAJEDNICA GLAVINCI JAGODINA 07287402 101939192 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07275 MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC JAGODINA 07247346 102062106 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07276 MESNA ZAJEDNICA GORNJE ŠTIPLJE JAGODINA 07344414 101939310 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07277 MESNA ZAJEDNICA GORNJI RAČNIK JAGODINA 07248938 102062067 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07278 MESNA ZAJEDNICA DEONICA JAGODINA 07250550 102118720 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07279 MESNA ZAJEDNICA DOBRA VODA JAGODINA 07249586 102131760 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07280 MESNA ZAJEDNICA DONJE ŠTIPLJE JAGODINA 07343990 102217821 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07281 MESNA ZAJEDNICA DONJI RAČNIK JAGODINA 07248067 102522914 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07282 MESNA ZAJEDNICA DRAGOCVET JAGODINA 07251173 101939086 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07283 MESNA ZAJEDNICA DRAGOŠEVAC JAGODINA 07323468 101815494 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07284 MESNA ZAJEDNICA DRAŽMIROVAC JAGODINA 07343701 101939035 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07285 MESNA ZAJEDNICA DUBOKA JAGODINA 07248113 101939117 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07286 MESNA ZAJEDNICA IVKOVAČKI PRNJAVOR JAGODINA 07250541 102062114 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07287 MESNA ZAJEDNICA JOŠANIČKI PRNJAVOR JAGODINA 07249551 103884978 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07288 MESNA ZAJEDNICA KALENOVAC JAGODINA 07248903 101939336 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07289 MESNA ZAJEDNICA KOVAČEVAC JAGODINA 07250584 102874313 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07290 MESNA ZAJEDNICA KOLARE JAGODINA 07248946 101939150 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07291 MESNA ZAJEDNICA KONČAREVO JAGODINA 07125461 102131809 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07292 MESNA ZAJEDNICA KOČINO SELO JAGODINA 07343159 101938987 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07293 MESNA ZAJEDNICA LOVCI JAGODINA 07248121 102014467 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07294 MESNA ZAJEDNICA LOZOVIK JAGODINA 07249632 102014602 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07295 MESNA ZAJEDNICA LUKAR JAGODINA 07251165 102014619 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07296 MESNA ZAJEDNICA MAJUR JAGODINA 07345887 101939078 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07297 MESNA ZAJEDNICA MALI POPOVIĆ JAGODINA 07343698 102218062 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07298 MESNA ZAJEDNICA MEDOJEVAC I TOPOLA JAGODINA 07246722 101939002 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07299 MESNA ZAJEDNICA MEĐUREČ JAGODINA 07248911 102136144 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07300 MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVO JAGODINA 07251181 101158298 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07301 MESNA ZAJEDNICA MIŠEVIĆ JAGODINA 07249560 101939377 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07302 MESNA ZAJEDNICA NOVO LANIŠTE JAGODINA 07246714 102014580 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07303 MESNA ZAJEDNICA RAJKINAC JAGODINA 07249616 101939051 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07304 MESNA ZAJEDNICA RAKITOVO JAGODINA 07249594 102495233 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07305 MESNA ZAJEDNICA RIBARE JAGODINA 07249519 102062202 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07306 MESNA ZAJEDNICA RIBNIK JAGODINA 07249527 101939230 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07307 MESNA ZAJEDNICA SIOKOVAC JAGODINA 07248083 101939060 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07308 MESNA ZAJEDNICA SLATINA JAGODINA 07248105 102062091 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07309 MESNA ZAJEDNICA STARO LANIŠTE JAGODINA 07249624 102014725 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07310 MESNA ZAJEDNICA STARO SELO JAGODINA 07246706 102218167 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07311 MESNA ZAJEDNICA STRIŽILO JAGODINA 17471945 102686272 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07312 MESNA ZAJEDNICA CRNČE JAGODINA 07325592 101939328 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07313 MESNA ZAJEDNICA ŠANTAROVAC JAGODINA 07343868 101939141 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07314 MESNA ZAJEDNICA ŠULJKOVAC JAGODINA 07250592 102769732 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07315 MESNA ZAJEDNICA "VAŠARIŠTE" JAGODINA 07262841 101939094 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07316 MESNA ZAJEDNICA "STRELIŠTE" JAGODINA 07347677 101938995 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07317 MESNA ZAJEDNICA "LEVAČ" JAGODINA 07262850 102014483 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07318 MESNA ZAJEDNICA "PIVARA" JAGODINA 07262809 102014627 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07319 MESNA ZAJEDNICA "STADION" JAGODINA 07262833 101939297 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07320 MESNA ZAJEDNICA "TABANE" JAGODINA 07262795 103857303 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07321 MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" JAGODINA 07262825 102118640 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07322 MESNA ZAJEDNICA TRNAVA SELO JAGODINA 07249608 102136152 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07323 MESNA ZAJEDNICA II "NOVO NASELJE" TRNAVA JAGODINA 07248130 102495372 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07324 MESNA ZAJEDNICA NASELJE "ĐURĐEVO BRDO" JAGODINA 07338368 102637168 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07325 PREDŠKOLSKA USTANOVA "PIONIR" JAGODINA 07127260 101156520 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07326 ZAVIČAJNI MUZEJ JAGODINA JAGODINA 07127219 101156265 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07327 ISTORIJSKI ARHIV "SREDNJE POMORAVLJE" JAGODINA 07127120 101158167 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07328 KULTURNI CENTAR "SVETOZAR MARKOVIĆ" JAGODINA 07114923 101155720 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 07330 NARODNA BIBLIOTEKA "RADISLAV NIKČEVIĆ" JAGODINA 07127227 101325952 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
096 09834 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA JAGODINA JAGODINA 17622811 103733489 2 07260-GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 43500-JAGODINA
099 07414 GRAD ŠABAC-BUDŽET ŠABAC 07170122 100084619 0 07414-GRAD ŠABAC-BUDŽET 43600-ŠABAC
099 07416 GRADSKA UPRAVA ŠABAC ŠABAC 07170122 100084619 1 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 07417 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ŠABAC ŠABAC 07121881 100084627 1 07417-GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ŠABAC 43600-ŠABAC
099 61266 SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA ŠABAC 07170122 100084619 1 61266-SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA 43600-ŠABAC
099 61272 GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA ŠABAC 07170122 100084619 1 61272-GRADONAČELNIK GRADA ŠAPCA 43600-ŠABAC
099 61273 GRADSKO VEĆE GRADA ŠAPCA ŠABAC 07170122 100084619 1 61273-GRADSKO VEĆE GRADA ŠAPCA 43600-ŠABAC
099 65591 GRAD ŠABAC-BUDŽETSKI FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA ŠAPCA ŠABAC 07170122 100084619 1 65591-GRAD ŠABAC-BUDŽETSKI FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA ŠAPCA 43600-ŠABAC
099 65592 GRAD ŠABAC-FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ŠAPCA ŠABAC 07170122 100084619 1 65592-GRAD ŠABAC-FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ŠAPCA 43600-ŠABAC
099 65593 GRAD ŠABAC-BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ŠABAC 07170122 100084619 1 65593-GRAD ŠABAC-BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 43600-ŠABAC
099 65594 GRAD ŠABAC-BUDŽETSKI FOND ZA LEČENJE DECE OD TEŠKIH I RETKIH BOLESTI ŠABAC 07170122 100084619 1 65594-GRAD ŠABAC-BUDŽETSKI FOND ZA LEČENJE DECE OD TEŠKIH I RETKIH BOLESTI 43600-ŠABAC
099 07418 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ŠAPCA ŠABAC 17049909 100084602 2 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 80692 CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ŠABAC 17783165 106619708 2 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 87234 KANCELARIJA ZA MLADE GRADA ŠAPCA ŠABAC 17834983 108141152 2 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 07482 KULTURNI CENTAR ŠABAC ŠABAC 07119763 102323854 2 70351-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43600-ŠABAC
099 07483 MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV ŠABAC ŠABAC 07120559 100109887 2 70351-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43600-ŠABAC
099 07484 BIBLIOTEKA ŠABAČKA ŠABAC 07119798 101230700 2 70351-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43600-ŠABAC
099 07485 NARODNI MUZEJ ŠABAC ŠABAC 07120508 100109895 2 70351-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43600-ŠABAC
099 07487 ŠABAČKO POZORIŠTE ŠABAC 07120419 100083755 2 70351-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43600-ŠABAC
099 07488 DOM KULTURE "PRNJAVOR" ŠABAC 17301802 100090640 2 70351-GRADSKA UPRAVA-KULTURA 43600-ŠABAC
099 07481 PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE" ŠABAC 07122381 100083992 2 70354-GRADSKA UPRAVA-PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 43600-ŠABAC
099 07420 MESNA ZAJEDNICA BELA REKA ŠABAC 07116489 101229768 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07421 MESNA ZAJEDNICA BOGOSAVAC ŠABAC 07116403 101229635 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07422 MESNA ZAJEDNICA BOJIĆ ŠABAC 07116446 101229792 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07423 MESNA ZAJEDNICA BUKOR ŠABAC 07116497 101229901 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07424 MESNA ZAJEDNICA VARNA ŠABAC 07116519 101229506 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07425 MESNA ZAJEDNICA VOLUJAC ŠABAC 07116543 101229848 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07426 MESNA ZAJEDNICA GORNJA VRANJSKA ŠABAC 07116586 101229776 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07427 MESNA ZAJEDNICA GRUŠIĆ ŠABAC 07116624 101229686 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07428 MESNA ZAJEDNICA DESIĆ ŠABAC 07116551 101230009 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07429 MESNA ZAJEDNICA DOBRIĆ ŠABAC 07116594 101229522 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07430 MESNA ZAJEDNICA DRENOVAC ŠABAC 07116632 101229514 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07431 MESNA ZAJEDNICA ŽABAR ŠABAC 07116560 101229643 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07432 MESNA ZAJEDNICA ZABLAĆE ŠABAC 07116608 101229910 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07433 MESNA ZAJEDNICA ZMINJAK ŠABAC 07116659 101229856 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07434 MESNA ZAJEDNICA JEVREMOVAC ŠABAC 07116578 101229969 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07435 MESNA ZAJEDNICA JELENČA ŠABAC 07116616 101229889 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07436 MESNA ZAJEDNICA KORMAN ŠABAC 07116667 101229993 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07437 MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA ŠABAC 07116675 101229741 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07438 MESNA ZAJEDNICA LIPOLIST ŠABAC 07116705 101229555 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07439 MESNA ZAJEDNICA MAJUR ŠABAC 07116748 101229678 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07440 MESNA ZAJEDNICA MALA VRANJSKA ŠABAC 07116799 101229709 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07441 MESNA ZAJEDNICA MAOVI ŠABAC 07116713 101229936 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07442 MESNA ZAJEDNICA MAČVANSKI PRIČINOVIĆ ŠABAC 07116683 101229547 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07443 MESNA ZAJEDNICA METLIĆ ŠABAC 07116756 101229563 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07444 MESNA ZAJEDNICA MILOŠEVAC ŠABAC 07116802 101229952 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07445 MESNA ZAJEDNICA MIOKUS ŠABAC 07116691 101229813 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07446 MESNA ZAJEDNICA MIŠAR ŠABAC 07116721 101229830 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07447 MESNA ZAJEDNICA MRĐENOVAC ŠABAC 07116764 101229598 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07448 MESNA ZAJEDNICA NAKUČANI ŠABAC 07116829 101230017 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07449 MESNA ZAJEDNICA ORAŠAC ŠABAC 07116730 101765356 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07450 MESNA ZAJEDNICA PETKOVICA ŠABAC 07116837 101229733 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07451 MESNA ZAJEDNICA PETLOVAČA ŠABAC 07116845 101229580 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07452 MESNA ZAJEDNICA POCERSKI PRIČINOVIĆ ŠABAC 07116918 101229539 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07453 MESNA ZAJEDNICA RADOVAŠNICA ŠABAC 07116888 101765348 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07454 MESNA ZAJEDNICA RIBARI ŠABAC 07116926 101229944 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07455 MESNA ZAJEDNICA SINOŠEVIĆ ŠABAC 07116861 101229985 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07456 MESNA ZAJEDNICA SLATINA ŠABAC 07116896 101229805 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07457 MESNA ZAJEDNICA SLEPČEVIĆ ŠABAC 07116934 101229717 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07458 MESNA ZAJEDNICA TABANOVIĆ ŠABAC 07116985 101229619 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07459 MESNA ZAJEDNICA CEROVAC ŠABAC 07116900 101229750 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07460 MESNA ZAJEDNICA CULJKOVIĆ ŠABAC 07116942 101229897 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07461 MESNA ZAJEDNICA ŠEVARICE ŠABAC 07116993 101229660 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07462 MESNA ZAJEDNICA ŠTITAR ŠABAC 07117019 101229651 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07463 MESNA ZAJEDNICA "KASARSKE LIVADE" ŠABAC 07118724 101229928 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07464 MESNA ZAJEDNICA "BAIR" ŠABAC 07118597 101765284 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07465 MESNA ZAJEDNICA "GORNJA RUMSKA" RUMSKA ŠABAC 07289162 101229694 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07466 MESNA ZAJEDNICA "DONJI ŠOR" ŠABAC 07118546 101765276 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07467 MESNA ZAJEDNICA "ŽIKA POPOVIĆ" ŠABAC 07118686 101765313 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07468 MESNA ZAJEDNICA "JEVREMOVA" ŠABAC 07118589 101765292 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07469 MESNA ZAJEDNICA "KAMENJAK" ŠABAC 07118635 101229725 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07470 MESNA ZAJEDNICA "KAMIČAK" ŠABAC 07118775 101765305 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07471 MESNA ZAJEDNICA "LETNJIKOVAC" ŠABAC 07284292 101765330 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07472 MESNA ZAJEDNICA "PREKI ŠOR" ŠABAC 07118538 101765268 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07473 MESNA ZAJEDNICA "PRNJAVOR" ŠABAC 07116853 101229571 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07474 MESNA ZAJEDNICA "ŠIPURSKE LIVADE" ŠABAC 07118643 101765321 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07475 MESNA ZAJEDNICA DVORIŠTE ŠABAC 07116527 101229784 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07476 MESNA ZAJEDNICA DONJA RUMSKA ŠABAC 07116977 101229977 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07477 MESNA ZAJEDNICA DUVANIŠTE ŠABAC 07116535 101229872 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07478 MESNA ZAJEDNICA ORID ŠABAC 07116772 101229864 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07479 MESNA ZAJEDNICA POCERSKI METKOVIĆ ŠABAC 07116870 101229627 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 07480 MESNA ZAJEDNICA PREDVORICA ŠABAC 07116969 101229602 2 70423-GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA 43600-ŠABAC
099 70349 GRADSKA UPRAVA-OSNOVNO OBRAZOVANJE ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70350 GRADSKA UPRAVA-SREDNJE OBRAZOVANJE ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70351 GRADSKA UPRAVA-KULTURA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70352 GRADSKA UPRAVA-FIZIČKA KULTURA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70353 GRADSKA UPRAVA-SOCIJALNA ZAŠTITA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70354 GRADSKA UPRAVA-PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70355 GRADSKA UPRAVA-PORODILJSKA PRAVA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70356 GRADSKA UPRAVA-DEČIJI DODATAK ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70357 GRADSKA UPRAVA-ŠTAB ZA PRIHVAT IZBEGLICA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70416 GRADSKA UPRAVA-KOMUNALNA POTROŠNJA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70423 GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I MESNIM ZAJEDNICAMA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70424 GRADSKA UPRAVA-SREDSTVA REZERVI ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70425 GRADSKA UPRAVA-STALNA REZERVA ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70426 GRADSKA UPRAVA-DEPOZIT ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
099 70427 GRADSKA UPRAVA-EVIDENTNI RAČUN ŠABAC 07170122 100084619 5 07416-GRADSKA UPRAVA ŠABAC 43600-ŠABAC
100 07498 GRAD UŽICE-BUDŽET UŽICE 07157983 101503055 0 07498-GRAD UŽICE-BUDŽET 43700-UŽICE
100 07500 GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI UŽICE 07157983 101503055 1 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07501 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA UŽICA UŽICE 07156081 101946094 1 07501-GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA UŽICA 43700-UŽICE
100 09689 SKUPŠTINA GRADA UŽICE UŽICE 07157983 101503055 1 09689-SKUPŠTINA GRADA UŽICE 43700-UŽICE
100 09740 GRADONAČELNIK UŽICE 07157983 101503055 1 09740-GRADONAČELNIK 43700-UŽICE
100 09741 GRADSKO VEĆE UŽICE UŽICE 07157983 101503055 1 09741-GRADSKO VEĆE UŽICE 43700-UŽICE
100 61686 GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ UŽICE 07157983 101503055 1 61686-GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ 43700-UŽICE
100 80953 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE UŽICE 07157983 101503055 1 80953-GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 43700-UŽICE
100 80954 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I KOMUNALNU POLICIJU UŽICE 07157983 101503055 1 80954-GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I KOMUNALNU POLICIJU 43700-UŽICE
100 80955 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE UŽICE 07157983 101503055 1 80955-GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 43700-UŽICE
100 07505 MESNA ZAJEDNICA BIOSKA UŽICE 07280564 102111386 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07506 MESNA ZAJEDNICA BUAR UŽICE 07156227 101501467 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07507 MESNA ZAJEDNICA VOLUJAC UŽICE 07292287 101545646 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07508 MESNA ZAJEDNICA VRUTCI UŽICE 07319738 101945712 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07509 MESNA ZAJEDNICA GORJANI UŽICE 07343655 101503565 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07510 MESNA ZAJEDNICA GOSTINICA UŽICE 07251742 101945729 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07511 MESNA ZAJEDNICA DREŽNIK UŽICE 07156162 101503557 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07512 MESNA ZAJEDNICA DUBOKO UŽICE 17128086 101501459 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07513 MESNA ZAJEDNICA KARAN UŽICE 07276451 101503573 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07514 MESNA ZAJEDNICA KAČER UŽICE 07232497 102292194 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07515 MESNA ZAJEDNICA KRČAGOVO UŽICE 07156120 101624717 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07516 MESNA ZAJEDNICA KRVAVCI UŽICE 07156197 101501506 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07517 MESNA ZAJEDNICA KREMNA UŽICE 07156189 102517907 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07518 MESNA ZAJEDNICA LUNOVO SELO UŽICE 07156243 101503581 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07519 MESNA ZAJEDNICA LJUBANJE UŽICE 07220545 101945704 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07520 MESNA ZAJEDNICA MOKRA GORA UŽICE 07156219 101503612 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07521 MESNA ZAJEDNICA NIKOJEVIĆI UŽICE 07330219 101945745 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07522 MESNA ZAJEDNICA RAVNI UŽICE 07157606 101777697 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07523 MESNA ZAJEDNICA RIBAŠEVINA UŽICE 07156103 101945737 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07525 MESNA ZAJEDNICA SKRŽUTI UŽICE 17128108 101503590 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07526 MESNA ZAJEDNICA STAPARI UŽICE 07302843 101545638 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07527 MESNA ZAJEDNICA TRNAVA UŽICE 07220502 102088807 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07528 MESNA ZAJEDNICA "ROSULJE" UŽICE 07156146 101624792 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07529 MESNA ZAJEDNICA "TURICA" UŽICE 07283318 101624491 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07530 MESNA ZAJEDNICA "CARINA" UŽICE 07156090 101779512 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07531 MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" UŽICE 07156235 101503250 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07532 MESNA ZAJEDNICA "BELA ZEMLJA" UŽICE 17128094 101503604 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07533 MESNA ZAJEDNICA "LIPA" UŽICE 07156138 102088796 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07534 MESNA ZAJEDNICA "TERAZIJE" UŽICE 07231156 102150350 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 07541 TURISTIČKA ORGANIZACIJA UŽICE UŽICE 17477293 102747591 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 09991 MESNA ZAJEDNICA ZLAKUSA UŽICE 17648195 104136315 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 80055 TURISTIČKA ORGANIZACIJA REGIJE ZAPADNA SRBIJA UŽICE 17665189 104701739 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 85896 CENTAR ZA RAZVOJ INTEGRISANOG UNIVERZITETA UŽICE 17831330 108104902 2 07500-GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI 43700-UŽICE
100 10089 REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIHU OBRAZOVANJU UŽICE UŽICE 17655892 104368830 2 70207-GRADSKA UPRAVA-SREDNJE OBRAZOVANJE 43700-UŽICE

Sledeći