Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 118/2017)


Prethodni

Oznaka
trezora
Jedin-
stveni
broj
KJS *
Naziv
KJS
Mesto
KJS
Matični
broj KJS
PIB
KJS
Tip
KJS
**
Oznaka i naziv
direktnog korisnika budžetskih sredstava (DBK)
Oznaka i naziv
Org.jed.
Uprave za trezor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
601 02254 TEHNIČKI FAKULTET U BORU BOR 07130210 100629192 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 44230-BOR
601 02255 UNIVERZITET U NOVOM SADU - TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 08055203 100721916 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02256 UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD 08067104 100724720 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02257 UNIVERZITET U NOVOM SADU - GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA 08160490 100843783 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 46600-SUBOTICA
601 02258 TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN" ZRENJANIN 08166161 101161200 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 46900-ZRENJANIN
601 02259 UNIVERZITET U PRIŠTINI - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA KOSOVSKA MITROVICA 09339116 101981837 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02260 UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD 07048157 100221404 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02261 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 07001991 100125119 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02262 FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 07001975 101746950 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02263 FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 07345496 101042779 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02264 MEDICINSKI FAKULTET NIŠ NIŠ 07215282 100664516 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02265 UNIVERZITET U NOVOM SADU - MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD 08113599 100451043 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02266 UNIVERZITET U PRIŠTINI - MEDICINSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA 09018492 100018642 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02267 UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE BEOGRAD 07002009 100266509 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02268 UNIVERZITET U BEOGRADU - ŠUMARSKI FAKULTET BEOGRAD 07009291 101833051 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 02269 UNIVERZITETU BEOGRADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET ZEMUN 07029845 100198802 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02270 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU ČAČAK 07281536 101122442 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41300-ČAČAK
601 02271 UNIVERZITET U NOVOM SADU - POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD 08608369 100239025 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02272 UNIVERZITET U PRIŠTINI - POLJOPRIVREDNI FAKULTET LEPOSAVIĆ 09018484 102235862 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48202-LEPOSAVIĆ
601 02273 UNIVERZITET U BEOGRADU - EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD 07001983 100223295 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02274 UČITELJSKI FAKULTET BEOGRAD BEOGRAD 06908985 100035901 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02275 UNIVERZITET U BEOGRADU - FILOZOFSKI FAKULTET BEOGRAD 07003269 100050474 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02276 FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 07003161 100119438 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02277 PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 07032579 101729152 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 02278 FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 07028121 101746499 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 02279 EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 07151322 101578837 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02280 PRAVNI FAKULTET KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07227035 100564301 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02281 FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17429108 101578548 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02282 EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU NIŠ 07174705 100667088 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02283 PRAVNI FAKULTET U NIŠU NIŠ 07174691 101532192 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02284 FILOZOFSKI FAKULTET U NIŠU NIŠ 07174730 100664758 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02285 FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU JAGODINA 06872468 100937051 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 43500-JAGODINA
601 02286 UČITELJSKI FAKULTET UŽICE 06942016 101779818 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 43700-UŽICE
601 02287 PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU VRANJE 06876617 102188151 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 44100-VRANJE
601 02288 UNIVERZITET U NOVOM SADU - PRAVNI FAKULTET NOVI SAD 08104913 100728803 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02289 UNIVERZITET U NOVOM SADU - FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD 08067074 100237441 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02290 UNIVERZITET U NOVOM SADU - PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR 08561923 100017310 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 46300-SOMBOR
601 02291 UNIVERZITET U NOVOM SADU - EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA 08105090 100844270 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 46600-SUBOTICA
601 02292 UNIVERZITET U PRIŠTINI - PRAVNI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA 09018425 102076105 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02293 UNIVERZITET U PRIŠTINI KOSOVSKA MITROVICA 09018417 102076316 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02294 UNIVERZITET U PRIŠTINI - FILOZOFSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA 09339477 102076437 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02295 UNIVERZITET U PRIŠTINI - UČITELJSKI FAKULTET U PRIZRENU LEPOSAVIĆ 09231951 101262118 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48202-LEPOSAVIĆ
601 02296 UNIVERZITET U PRIŠTINI - EKONOMSKI FAKULTET KOSOVSKA MITROVICA 09018468 102259409 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02297 UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU BEOGRAD 07003188 100062526 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02298 FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI BEOGRAD 07014562 100051104 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02299 FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI BEOGRAD 07002084 101849339 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02300 FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU BEOGRAD 07007787 100066998 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02301 FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI NOVI BEOGRAD 07029799 101554850 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02302 UNIVERZITET U NIŠU - FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU NIŠ 17443852 101756652 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02303 UNIVERZITET U NOVOM SADU - AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD 08067015 100449173 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02304 UNIVERZITET U PRIŠTINI - FAKULTET UMETNOSTI ZVEČAN KOSOVSKA MITROVICA 09018476 102130293 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02305 UNIVEZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA BEOGRAD 07009283 101014582 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40600-ČUKARICA
601 02306 FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U NIŠU NIŠ 17265962 101756222 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02307 UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA NOVI SAD 08042101 101692505 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 02308 UNIVERZITET U PRIŠTINI - FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU LEPOSAVIĆ 09034285 100017631 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 48202-LEPOSAVIĆ
601 02309 UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU BEOGRAD 07017766 101821989 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02311 UNIVERZITET U BEOGRADU BEOGRAD 07003170 100052450 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 02313 FAKULTET BEZBEDNOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 07061609 101732084 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40800-VOŽDOVAC
601 02314 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 07150393 101319321 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02315 UNIVERZITET U NIŠU NIŠ 07185286 100335096 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 02316 UNIVERZITET U NOVOM SADU NOVI SAD 08067066 101636534 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 45700-NOVI SAD
601 03631 UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "SVETOZAR MARKOVIĆ" BEOGRAD 07032714 101728060 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 03696 UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "NIKOLA TESLA" NIŠ 07253753 100232058 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42500-NIŠ
601 03792 UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07343353 101508421 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 09629 UNIVERZITET U BEOGRADU - PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET BEOGRAD 17569961 103503783 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40300-PALILULA
601 10072 VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI BEOGRAD 17642189 104266349 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 10074 VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI BEOGRAD 17642162 104266365 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 64876 POLJOPRIVREDNI FAKULTET U KRUŠEVCU UNIVERZITETA U NIŠU KRUŠEVAC 17906674 110101600 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 80050 DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17663640 104682222 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 80086 UNIVERZITET U NOVOM SADU - UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI SUBOTICA 08067066 101636534 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 46600-SUBOTICA
601 80926 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U VRNJAČKOJ BANJI VRNJAČKA BANJA 17821148 107134513 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 80978 KONFERENCIJA UNIVERZITETA SRBIJE BEOGRAD 17646052 104441156 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 80981 KONFERENCIJA AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA SRBIJE NOVI BEOGRAD 17837214 107464858 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 84196 STUDENTSKA KONFERENCIJA UNIVERZITETA SRBIJE BEOGRAD 17844164 107896974 2 13704-VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 40200-STARI GRAD
601 13705 STUDENSKI STANDARD BEOGRAD 17329235 102199748 5 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 02317 USTANOVA STUDENSKI CENTAR "BEOGRAD" BEOGRAD 07038011 100224138 2 13705-STUDENSKI STANDARD 40200-STARI GRAD
601 02318 USTANOVA STUDENTSKO ODMARALIŠTE PINOSAVA BEOGRAD 07028610 101743613 2 13705-STUDENSKI STANDARD 40800-VOŽDOVAC
601 02319 STUDENTSKI CENTAR ČAČAK - USTANOVA ZA STANDARD ČAČAK 07181817 101892627 2 13705-STUDENSKI STANDARD 41300-ČAČAK
601 02321 STUDENTSKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07151578 101509490 2 13705-STUDENSKI STANDARD 41700-KRAGUJEVAC
601 02323 STUDENTSKI CENTAR NIŠ NIŠ(CRVENI KRST) 07185456 101858251 2 13705-STUDENSKI STANDARD 42500-NIŠ
601 02324 USTANOVA "STUDENTSKI CENTAR" UŽICE UŽICE 06362176 101780854 2 13705-STUDENSKI STANDARD 43700-UŽICE
601 02326 STUDENTSKI CENTAR "BOR" BOR 07130341 100499973 2 13705-STUDENSKI STANDARD 44230-BOR
601 02327 USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA - STUDENTSKI CENTAR U NOVOM SADU NOVI SAD 08054843 102028873 2 13705-STUDENSKI STANDARD 45700-NOVI SAD
601 02328 STUDENTSKI CENTAR "SUBOTICA" SUBOTICA 08082162 100960690 2 13705-STUDENSKI STANDARD 46600-SUBOTICA
601 02330 STUDENTSKI CENTAR "PRIŠTINA" SA SEDIŠTOM U KOSOVSKOJ MITROVICI KOSOVSKA MITROVICA 09019103 101465620 2 13705-STUDENSKI STANDARD 48200-KOSOV. MITROVICA
601 03618 USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR BEOGRAD BEOGRAD 07030797 100219457 2 13705-STUDENSKI STANDARD 40200-STARI GRAD
601 03648 USTANOVA DOM KULTURE "STUDENTSKI GRAD" U BEOGRADU NOVI BEOGRAD 07053029 101678687 2 13705-STUDENSKI STANDARD 40700-NOVI BEOGRAD
601 03664 USTANOVA "STUDENTSKI KULTURNI CENTAR" U NOVOM SADU NOVI SAD 08590966 101634688 2 13705-STUDENSKI STANDARD 45700-NOVI SAD
601 03790 USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07244428 100562314 2 13705-STUDENSKI STANDARD 41700-KRAGUJEVAC
601 06354 USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR NIŠ NIŠ 07335725 100619427 2 13705-STUDENSKI STANDARD 42500-NIŠ
601 13709 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA BEOGRAD 17329235 102199748 5 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 84446 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA BEOGRAD 17568973 103476211 2 13709-ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA 40200-STARI GRAD
601 13710 ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA BEOGRAD 17329235 102199748 5 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 84476 ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA BEOGRAD 17568981 103476203 2 13710-ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA 40200-STARI GRAD
601 13800 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA BEOGRAD 17693719 105004944 1 13800-MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 40200-STARI GRAD
601 13801 USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA BEOGRAD 17693719 105004944 5 13800-MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 40200-STARI GRAD
601 80867 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17640771 104231967 2 13801-USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA 40200-STARI GRAD
601 13802 USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE BEOGRAD 17693719 105004944 5 13800-MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 40200-STARI GRAD
601 02331 ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 07009305 101991629 2 13802-USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 40600-ČUKARICA
601 13803 FOND ZA MLADE TALENTE BEOGRAD 17693719 105004944 1 13803-FOND ZA MLADE TALENTE 40200-STARI GRAD
601 50025 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA BEOGRAD 17693719 105004944 1 50025-BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA 40200-STARI GRAD
601 14800 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE BEOGRAD 17855255 108512042 1 14800-MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 40200-STARI GRAD
601 50044 BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE BEOGRAD 17855255 108512042 1 50044-BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE 40200-STARI GRAD
601 50050 BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE BEOGRAD 17855255 108512042 1 50050-BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE 40200-STARI GRAD
601 14810 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE BEOGRAD 17855212 108510088 1 14810-MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 40200-STARI GRAD
601 14811 MGSI-UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU BEOGRAD 17855212 107677749 1 14811-MGSI-UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU 40200-STARI GRAD
601 14813 MGSI-DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE BEOGRAD 17855212 108511929 1 14813-MGSI-DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 40200-STARI GRAD
601 14820 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE BEOGRAD 17855182 108509991 1 14820-MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 40200-STARI GRAD
601 14821 UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA BEOGRAD 17855182 108867689 1 14821-UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA 40200-STARI GRAD
601 50049 BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17855182 108509991 1 50049-BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 14830 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA BEOGRAD 17855131 108508206 1 14830-MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 40200-STARI GRAD
601 50051 BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA BEOGRAD 17855131 108508206 1 50051-BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA 40200-STARI GRAD
601 14840 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE BEOGRAD 17855140 108508191 1 14840-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 14841 MPŠV-UPRAVA ZA VETERINU BEOGRAD 17855140 108508191 1 14841-MPŠV-UPRAVA ZA VETERINU 40200-STARI GRAD
601 14842 MPŠV-UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA BEOGRAD 17855140 108508191 1 14842-MPŠV-UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA 40200-STARI GRAD
601 14843 MPŠV-REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE BEOGRAD 17855140 108508191 1 14843-MPŠV-REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 40200-STARI GRAD
601 14844 MPŠV-UPRAVA ZA ŠUME BEOGRAD 17855140 108508191 1 14844-MPŠV-UPRAVA ZA ŠUME 40200-STARI GRAD
601 14845 MPŠV-DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE ZEMUN 17855140 108508191 1 14845-MPŠV-DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 14846 MPŠV-UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA BEOGRAD 17855140 108508191 1 14846-MPŠV-UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA 40200-STARI GRAD
601 14847 MPŠV-UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE BEOGRAD 17855140 108508191 1 14847-MPŠV-UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 40200-STARI GRAD
601 50045 FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI BEOGRAD 17855140 108508191 1 50045-FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI 40200-STARI GRAD
601 50046 BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17855140 108508191 1 50046-BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 50047 BUDŽETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17855140 108508191 1 50047-BUDŽETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 50048 BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17855140 108508191 1 50048-BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 14850 MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE BEOGRAD 17907344 110125138 1 14850-MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 40200-STARI GRAD
601 14851 MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BEOGRAD 17907344 107684065 1 14851-MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 40200-STARI GRAD
601 50057 ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17907344 110125138 1 50057-ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 14860 MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BEOGRAD 17907042 110118328 1 14860-MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 40200-STARI GRAD
601 20102 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA BEOGRAD 17699539 105225241 1 20102-DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 40200-STARI GRAD
601 20103 FISKALNI SAVET BEOGRAD 17803646 107073932 1 20103-FISKALNI SAVET 40200-STARI GRAD
601 30100 USTAVNI SUD SRBIJE BEOGRAD 07001541 102199633 1 30100-USTAVNI SUD SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 30204 DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO BEOGRAD 07001649 102199668 1 30204-DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 40200-STARI GRAD
601 30203 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO BEOGRAD 07001622 102199676 1 30203-REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 40200-STARI GRAD
601 30214 TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE BEOGRAD 17515632 103116105 1 30214-TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 40800-VOŽDOVAC
601 30215 DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA BEOGRAD 17750950 106129861 1 30215-DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 40200-STARI GRAD
601 30250 JAVNA TUŽILAŠTVA BEOGRAD 17750950 106129861 5 30215-DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 40200-STARI GRAD
601 30228 VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA BEOGRAD 17750950 106129861 5 30250-JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 80543 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU BEOGRAD 17772813 106400087 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 80544 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VALJEVU VALJEVO 17773763 106400280 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 43900-VALJEVO
601 80545 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U VRANJU VRANJE 17773771 106400183 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 44100-VRANJE
601 80546 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ZAJEČARU ZAJEČAR 17773780 106400118 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 44200-ZAJEČAR
601 80547 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ZRENJANINU ZRENJANIN 08896020 106400038 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 46900-ZRENJANIN
601 80548 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U JAGODINI JAGODINA 17773798 106398841 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 43500-JAGODINA
601 80549 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KOSOVSKOJ MITROVICI ZVEČAN 17773801 106400003 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80550 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17773810 106398964 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 41700-KRAGUJEVAC
601 80551 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALJEVU KRALJEVO 17773828 106399045 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 41800-KRALJEVO
601 80552 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17773836 106399115 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 41900-KRUŠEVAC
601 80553 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU LESKOVAC 17773844 106399182 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 42100-LESKOVAC
601 80554 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NEGOTINU NEGOTIN 17773852 106399287 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 44240-NEGOTIN
601 80555 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU NIŠ 17773879 106399326 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 42500-NIŠ
601 80556 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17773887 106399414 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 42600-NOVI PAZAR
601 80557 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU NOVI SAD 08896038 106399498 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 45700-NOVI SAD
601 80558 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PANČEVU PANČEVO 08896046 106399586 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 46000-PANČEVO
601 80559 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PIROTU PIROT 17773895 106399730 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 42800-PIROT
601 80560 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU POŽAREVAC 17773909 106399641 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 42900-POŽAREVAC
601 80561 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U PROKUPLJU PROKUPLJE 17773917 106400652 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 43100-PROKUPLJE
601 80562 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU SMEDEREVO 17773925 106399836 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 43200-SMEDEREVO
601 80563 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SOMBORU SOMBOR 08896054 106400530 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 46300-SOMBOR
601 80564 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08896062 106400476 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 46400-SREM. MITROVICA
601 80565 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U SUBOTICI SUBOTICA 08896089 106400417 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 46600-SUBOTICA
601 80566 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U UŽICU UŽICE 17773933 106400343 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 43700-UŽICE
601 80567 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU ČAČAK 17773941 106399957 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 41300-ČAČAK
601 80568 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ŠAPCU ŠABAC 17773950 106399893 2 30228-VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 43600-ŠABAC
601 30229 OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA BEOGRAD 17750950 106129861 5 30250-JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 80509 PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU BEOGRAD 17772716 106398751 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 80511 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BORU BOR 17773453 106398809 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 44230-BOR
601 80512 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VALJEVU VALJEVO 17773461 106400302 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43900-VALJEVO
601 80513 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRANJU VRANJE 17773470 106400206 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 44100-VRANJE
601 80514 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRŠCU VRŠAC 08895929 106400159 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46800-VRŠAC
601 80515 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ZAJEČARU ZAJEČAR 17773488 106400134 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 44200-ZAJEČAR
601 80516 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ZRENJANINU ZRENJANIN 08895937 106400054 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46900-ZRENJANIN
601 80517 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U JAGODINI JAGODINA 17773496 106398868 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43500-JAGODINA
601 80518 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KIKINDI KIKINDA 08895945 106398892 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 45500-KIKINDA
601 80519 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KOSOVSKOJ MITROVICI KOSOVSKA MITROVICA 17773500 106398921 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80520 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17773518 106398989 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41700-KRAGUJEVAC
601 80521 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALJEVU KRALJEVO 17773526 106399061 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41800-KRALJEVO
601 80522 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17773534 106399131 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41900-KRUŠEVAC
601 80523 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU LESKOVAC 17773542 106399203 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42100-LESKOVAC
601 80524 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LOZNICI LOZNICA 17773569 106399238 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42200-LOZNICA
601 80525 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NEGOTINU NEGOTIN 17773577 106399300 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 44240-NEGOTIN
601 80526 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU NIŠ 17773585 106399367 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42500-NIŠ
601 80527 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17773593 106399439 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42600-NOVI PAZAR
601 80528 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU NOVI SAD 08895953 106399519 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 45700-NOVI SAD
601 80529 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PANČEVU PANČEVO 08895961 106399609 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46000-PANČEVO
601 80530 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PARAĆINU PARAĆIN 17773607 106400773 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43504-PARAĆIN
601 80531 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PIROTU PIROT 17773615 106399756 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42800-PIROT
601 80532 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU POŽAREVAC 17773623 106399668 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42900-POŽAREVAC
601 80533 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽEGI POŽEGA 17773631 106399692 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43740-POŽEGA
601 80534 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PRIJEPOLJU PRIJEPOLJE 17773640 106400716 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43000-PRIJEPOLJE
601 80535 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PROKUPLJU PROKUPLJE 17773658 106400669 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43100-PROKUPLJE
601 80536 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU SMEDEREVO 17773666 106399852 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43200-SMEDEREVO
601 80537 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SOMBORU SOMBOR 08895970 106400556 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46300-SOMBOR
601 80538 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08895988 106400505 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46400-SREM. MITROVICA
601 80539 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SUBOTICI SUBOTICA 08895996 106400441 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46600-SUBOTICA
601 80540 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U UŽICU UŽICE 17773674 106400360 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43700-UŽICE
601 80541 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU ČAČAK 17773682 106399973 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41300-ČAČAK
601 80542 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ŠAPCU ŠABAC 17773704 106399916 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43600-ŠABAC
601 91320 DRUGO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU BEOGRAD 17865676 108347725 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 91321 TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU BEOGRAD 17865684 108347733 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 91322 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU OBRENOVAC 17865692 108347776 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40610-OBRENOVAC
601 91323 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MLADENOVCU MLADENOVAC 17865706 108347784 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40810-MLADENOVAC
601 91324 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LAZAREVCU LAZAREVAC 17865714 108347792 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40620-LAZAREVAC
601 91325 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MIONICI MIONICA 17865722 108347805 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43903-MIONICA
601 91326 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U UBU UB 17865749 108347813 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43910-UB
601 91327 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VLADIČINOM HANU VLADIČIN HAN 17865757 108347830 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 44103-VLADIČIN HAN
601 91328 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ARANĐELOVCU ARANĐELOVAC 17865765 108347856 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41710-ARANĐELOVAC
601 91329 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U RAŠKOJ RAŠKA 17865773 108347889 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42610-RAŠKA
601 91330 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U TRSTENIKU TRSTENIK 17865781 108347897 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41810-TRSTENIK
601 91331 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BRUSU BRUS 17865790 108347901 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41930-BRUS
601 91332 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LEBANU LEBANE 17865803 108347928 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42101-LEBANE
601 91333 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ALEKSINCU ALEKSINAC 17865811 108347936 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42530-ALEKSINAC
601 91334 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEČEJU BEČEJ 08945560 108348054 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46720-BEČEJ
601 91335 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VRBASU VRBAS 08945578 108347952 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46700-VRBAS
601 91336 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BAČKOJ PALANCI BAČKA PALANKA 08945586 108351066 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 45710-BAČKA PALANKA
601 91337 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DESPOTOVCU DESPOTOVAC 17865820 108347969 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43502-DESPOTOVAC
601 91338 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOM GRADIŠTU VELIKO GRADIŠTE 17865838 108347977 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 91339 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PETROVCU NA MLAVI PETROVAC NA MLAVI 17865846 108347985 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 91340 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KURŠUMLIJI KURŠUMLIJA 17865854 108347993 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43120-KURŠUMLIJA
601 91341 OSNOVNOJAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOJ PLANI VELIKA PLANA 17865862 108348003 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 43240-VELIKA PLANA
601 91342 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U RUMI RUMA 08945594 108348011 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46420-RUMA
601 91343 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U STAROJ PAZOVI STARA PAZOVA 08945608 108348020 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 40710-STARA PAZOVA
601 91344 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SENTI SENTA 08945616 108348038 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 46630-SENTA
601 91345 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U GORNJEM MILANOVCU GORNJI MILANOVAC 17865889 108348046 2 30229-OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 41320-GORNJI MILAN.
601 30235 TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL BEOGRAD 17772805 106400255 1 30235-TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 40800-VOŽDOVAC
601 30236 APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA BEOGRAD 17750950 106129861 5 30250-JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 80573 APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU BEOGRAD 17772791 106399810 2 30236-APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 40200-STARI GRAD
601 80574 APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17773747 106399004 2 30236-APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 41700-KRAGUJEVAC
601 80575 APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NIŠU NIŠ 17773755 106400829 2 30236-APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 42500-NIŠ
601 80576 APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU NOVI SAD 08896011 106399535 2 30236-APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 45700-NOVI SAD
601 30210 UPRAVNI SUD BEOGRAD 17772767 106399789 1 30210-UPRAVNI SUD 40200-STARI GRAD
601 30216 VISOKI SAVET SUDSTVA BEOGRAD 17750968 106129853 1 30216-VISOKI SAVET SUDSTVA 40200-STARI GRAD
601 30240 SUDOVI BEOGRAD 17750968 106129853 5 30216-VISOKI SAVET SUDSTVA 40200-STARI GRAD
601 30211 APELACIONI SUDOVI BEOGRAD 17750968 106129853 5 30240-SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80569 APELACIONI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17772732 106399772 2 30211-APELACIONI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80570 APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17773712 106398997 2 30211-APELACIONI SUDOVI 41700-KRAGUJEVAC
601 80571 APELACIONI SUD U NIŠU NIŠ 17773739 106400812 2 30211-APELACIONI SUDOVI 42500-NIŠ
601 80572 APELACIONI SUD U NOVOM SADU NOVI SAD 08896003 106399527 2 30211-APELACIONI SUDOVI 45700-NOVI SAD
601 30221 VRHOVNI KASACIONI SUD BEOGRAD 17772783 106399801 1 30221-VRHOVNI KASACIONI SUD 40200-STARI GRAD
601 30222 PRIVREDNI APELACIONI SUD BEOGRAD 17772775 106399797 1 30222-PRIVREDNI APELACIONI SUD 40200-STARI GRAD
601 30225 VIŠI SUDOVI BEOGRAD 17750968 106129853 5 30240-SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80433 VIŠI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17772678 106398735 2 30225-VIŠI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80434 VIŠI SUD U VALJEVU VALJEVO 17772864 106400271 2 30225-VIŠI SUDOVI 43900-VALJEVO
601 80435 VIŠI SUD U VRANJU VRANJE 17772872 106400175 2 30225-VIŠI SUDOVI 44100-VRANJE
601 80436 VIŠI SUD U ZAJEČARU ZAJEČAR 17772899 106400100 2 30225-VIŠI SUDOVI 44200-ZAJEČAR
601 80437 VIŠI SUD U ZRENJANINU ZRENJANIN 08864268 106400020 2 30225-VIŠI SUDOVI 46900-ZRENJANIN
601 80438 VIŠI SUD U JAGODINI JAGODINA 17772902 106398833 2 30225-VIŠI SUDOVI 43500-JAGODINA
601 80439 VIŠI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI ZVEČAN 17772929 106399990 2 30225-VIŠI SUDOVI 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80440 VIŠI SUD U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17772937 106398956 2 30225-VIŠI SUDOVI 41700-KRAGUJEVAC
601 80441 VIŠI SUD U KRALJEVU KRALJEVO 17772945 106399037 2 30225-VIŠI SUDOVI 41800-KRALJEVO
601 80442 VIŠI SUD U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17772953 106399107 2 30225-VIŠI SUDOVI 41900-KRUŠEVAC
601 80443 VIŠI SUD U LESKOVCU LESKOVAC 17772961 106399166 2 30225-VIŠI SUDOVI 42100-LESKOVAC
601 80444 VIŠI SUD U NEGOTINU NEGOTIN 17772970 106399279 2 30225-VIŠI SUDOVI 44240-NEGOTIN
601 80445 VIŠI SUD U NIŠU NIŠ 17772988 106399334 2 30225-VIŠI SUDOVI 42500-NIŠ
601 80446 VIŠI SUD U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17772996 106399406 2 30225-VIŠI SUDOVI 42600-NOVI PAZAR
601 80447 VIŠI SUD U NOVOM SADU NOVI SAD 08864276 106399471 2 30225-VIŠI SUDOVI 45700-NOVI SAD
601 80448 VIŠI SUD U PANČEVU PANČEVO 08864284 106399560 2 30225-VIŠI SUDOVI 46000-PANČEVO
601 80449 VIŠI SUD U PIROTU PIROT 17773003 106399721 2 30225-VIŠI SUDOVI 42800-PIROT
601 80450 VIŠI SUD U POŽAREVCU POŽAREVAC 17773011 106399633 2 30225-VIŠI SUDOVI 42900-POŽAREVAC
601 80451 VIŠI SUD U PROKUPLJU PROKUPLJE 17773020 106400644 2 30225-VIŠI SUDOVI 43100-PROKUPLJE
601 80452 VIŠI SUD U SMEDEREVU SMEDEREVO 17773038 106399828 2 30225-VIŠI SUDOVI 43200-SMEDEREVO
601 80453 VIŠI SUD U SOMBORU SOMBOR 08864292 106400521 2 30225-VIŠI SUDOVI 46300-SOMBOR
601 80454 VIŠI SUD U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08864306 106400468 2 30225-VIŠI SUDOVI 46400-SREM. MITROVICA
601 80455 VIŠI SUD U SUBOTICI SUBOTICA 08864314 106400409 2 30225-VIŠI SUDOVI 46600-SUBOTICA
601 80456 VIŠI SUD U UŽICU UŽICE 17773046 106400335 2 30225-VIŠI SUDOVI 43700-UŽICE
601 80457 VIŠI SUD U ČAČKU ČAČAK 17773054 106399949 2 30225-VIŠI SUDOVI 41300-ČAČAK
601 80458 VIŠI SUD U ŠAPCU ŠABAC 17773062 106399885 2 30225-VIŠI SUDOVI 43600-ŠABAC
601 80459 PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17772686 106400870 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 30226 OSNOVNI SUDOVI BEOGRAD 17750968 106129853 5 30240-SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80461 OSNOVNI SUD U BORU BOR 17773089 106400896 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44230-BOR
601 80462 OSNOVNI SUD U VALJEVU VALJEVO 17773097 106400298 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43900-VALJEVO
601 80463 OSNOVNI SUD U VRANJU VRANJE 17773119 106400191 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44100-VRANJE
601 80464 OSNOVNI SUD U VRŠCU VRŠAC 08864322 106400907 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46800-VRŠAC
601 80465 OSNOVNI SUD U ZAJEČARU ZAJEČAR 17773127 106400126 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44200-ZAJEČAR
601 80466 OSNOVNI SUD U ZRENJANINU ZRENJANIN 08864349 106400046 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46900-ZRENJANIN
601 80467 OSNOVNI SUD U JAGODINI JAGODINA 17773135 106398850 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43500-JAGODINA
601 80468 OSNOVNI SUD U KIKINDI KIKINDA 08864357 106398884 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 45500-KIKINDA
601 80469 OSNOVNI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI KOSOVSKA MITROVICA 17773143 106398913 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80470 OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17773151 106398972 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41700-KRAGUJEVAC
601 80471 OSNOVNI SUD U KRALJEVU KRALJEVO 17773160 106399053 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41800-KRALJEVO
601 80472 OSNOVNI SUD U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17773178 106399123 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41900-KRUŠEVAC
601 80473 OSNOVNI SUD U LESKOVCU LESKOVAC 17773186 106399199 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42100-LESKOVAC
601 80474 OSNOVNI SUD U LOZNICI LOZNICA 17773194 106399220 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42200-LOZNICA
601 80475 OSNOVNI SUD U NEGOTINU NEGOTIN 17773208 106399295 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44240-NEGOTIN
601 80476 OSNOVNI SUD U NIŠU NIŠ 17773216 106399359 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42500-NIŠ
601 80477 OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17773224 106399422 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42600-NOVI PAZAR
601 80478 OSNOVNI SUD U NOVOM SADU NOVI SAD 08864365 106399502 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 45700-NOVI SAD
601 80479 OSNOVNI SUD U PANČEVU PANČEVO 08864373 106399594 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46000-PANČEVO
601 80480 OSNOVNI SUD U PARAĆINU PARAĆIN 17773232 106400765 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43504-PARAĆIN
601 80481 OSNOVNI SUD U PIROTU PIROT 17773259 106399748 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42800-PIROT
601 80482 OSNOVNI SUD U POŽAREVCU POŽAREVAC 17773267 106399650 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42900-POŽAREVAC
601 80483 OSNOVNI SUD U POŽEGI POŽEGA 17773275 106399684 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43740-POŽEGA
601 80484 OSNOVNI SUD U PRIJEPOLJU PRIJEPOLJE 17773283 106400724 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43000-PRIJEPOLJE
601 80485 OSNOVNI SUD U PROKUPLJU PROKUPLJE 17773291 106400677 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43100-PROKUPLJE
601 80486 OSNOVNI SUD U SMEDEREVU SMEDEREVO 17773305 106399844 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43200-SMEDEREVO
601 80487 OSNOVNI SUD U SOMBORU SOMBOR 08864381 106400548 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46300-SOMBOR
601 80488 OSNOVNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08864390 106400484 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46400-SREM. MITROVICA
601 80489 OSNOVNI SUD U SUBOTICI SUBOTICA 08864403 106400425 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46600-SUBOTICA
601 80490 OSNOVNI SUD U UŽICU UŽICE 17773313 106400378 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43700-UŽICE
601 80491 OSNOVNI SUD U ČAČKU ČAČAK 17773321 106399981 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41300-ČAČAK
601 80492 OSNOVNI SUD U ŠAPCU ŠABAC 17773330 106399924 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43600-ŠABAC
601 91270 OSNOVNI SUD U ALEKSINCU ALEKSINAC 17865374 108341204 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42530-ALEKSINAC
601 91271 OSNOVNI SUD U ARANĐELOVCU ARANĐELOVAC 17865382 108341229 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41710-ARANĐELOVAC
601 91272 OSNOVNI SUD U BAČKOJ PALANCI BAČKA PALANKA 08945489 108341237 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 45710-BAČKA PALANKA
601 91273 DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17865404 108341253 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 91274 TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17865412 108341270 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 91275 OSNOVNI SUD U BEČEJU BEČEJ 08945497 108341288 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46720-BEČEJ
601 91276 OSNOVNI SUD U BRUSU BRUS 17865439 108341296 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41930-BRUS
601 91277 OSNOVNI SUD U BUJANOVCU BUJANOVAC 17865447 108341315 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44101-BUJANOVAC
601 91278 OSNOVNI SUD U VELIKOJ PLANI VELIKA PLANA 17865455 108341323 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43240-VELIKA PLANA
601 91279 OSNOVNI SUD U VELIKOM GRADIŠTU VELIKO GRADIŠTE 17865463 108341340 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 91280 OSNOVNI SUD U VRBASU VRBAS 08945519 108341366 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46700-VRBAS
601 91281 OSNOVNI SUD U GORNJEM MILANOVCU GORNJI MILANOVAC 17865471 108341374 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41320-GORNJI MILAN.
601 91282 OSNOVNI SUD U DESPOTOVCU DESPOTOVAC 17865480 108341462 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43502-DESPOTOVAC
601 91283 OSNOVNI SUD U DIMITROVGRADU DIMITROVGRAD 17865498 108341479 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42802-DIMITROVGRAD
601 91284 OSNOVNI SUD U IVANJICI IVANJICA 17865501 108341487 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43720-IVANJICA
601 91285 OSNOVNI SUD U KNJAŽEVCU KNJAŽEVC 17865510 108341500 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44220-KNJAŽEVAC
601 91286 OSNOVNI SUD U KURŠUMLIJI KURŠUMLIJA 17865528 108341534 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43120-KURŠUMLIJA
601 91287 OSNOVNI SUD U LAZAREVCU LAZAREVAC 17865536 108341575 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40620-LAZAREVAC
601 91288 OSNOVNI SUD U LEBANU LEBANE 17865544 108341583 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42101-LEBANE
601 91289 OSNOVNI SUD U MAJDANPEKU MAJDANPEK 17865552 108341606 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44270-MAJDANPEK
601 91290 OSNOVNI SUD U MIONICI MIONICA 17865579 108341702 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43903-MIONICA
601 91291 OSNOVNI SUD U MLADENOVCU MLADENOVAC 17865587 108341719 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40810-MLADENOVAC
601 91292 OSNOVNI SUD U OBRENOVCU OBRENOVAC 17865595 108341727 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40610-OBRENOVAC
601 91293 OSNOVNI SUD U PETROVCU NA MLAVI PETROVAC NA MLAVI 17865609 108341778 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 91294 OSNOVNI SUD U PRIBOJU PRIBOJ 17865617 108341794 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43020-PRIBOJ NA LIMU
601 91295 OSNOVNI SUD U RAŠKOJ RAŠKA 17865625 108341833 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42610-RAŠKA
601 91296 OSNOVNI SUD U RUMI RUMA 08945527 108341760 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46420-RUMA
601 91297 OSNOVNI SUD U SENTI SENTA 08945535 108341671 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46630-SENTA
601 91298 OSNOVNI SUD U SJENICI SJENICA 17865633 108341663 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 42620-SJENICA
601 91299 OSNOVNI SUD U STAROJ PAZOVI STARA PAZOVA 08945543 108341622 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 40710-STARA PAZOVA
601 91300 OSNOVNI SUD U SURDULICI SURDULICA 17865641 108341591 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 44102-SURDULICA
601 91301 OSNOVNI SUD U TRSTENIKU TRSTENIK 17865650 108341559 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 41810-TRSTENIK
601 91302 OSNOVNI SUD U UBU UB 17865668 108341518 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 43910-UB
601 91303 OSNOVNI SUD U ŠIDU ŠID 08945551 108341495 2 30226-OSNOVNI SUDOVI 46410-ŠID
601 30227 PRIVREDNI SUDOVI BEOGRAD 17750968 106129853 5 30240-SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80493 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17772708 106398727 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80494 PRIVREDNI SUD U VALJEVU VALJEVO 17773348 106400263 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 43900-VALJEVO
601 80495 PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU ZAJEČAR 17773356 106400095 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 44200-ZAJEČAR
601 80496 PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU ZRENJANIN 08864411 106400011 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 46900-ZRENJANIN
601 80497 PRIVREDNI SUD U KRALJEVU KRALJEVO 17773364 106399029 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 41800-KRALJEVO
601 80498 PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17773372 106398948 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 41700-KRAGUJEVAC
601 80499 PRIVREDNI SUD U LESKOVCU LESKOVAC 17773399 106399174 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 42100-LESKOVAC
601 80500 PRIVREDNI SUD U NIŠU NIŠ 17773402 106399342 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 42500-NIŠ
601 80501 PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU NOVI SAD 08864420 106399480 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 45700-NOVI SAD
601 80502 PRIVREDNI SUD U PANČEVU PANČEVO 08864438 106399578 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 46000-PANČEVO
601 80503 PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU POŽAREVAC 17773429 106399625 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 42900-POŽAREVAC
601 80504 PRIVREDNI SUD U SOMBORU SOMBOR 08864446 106400513 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 46300-SOMBOR
601 80505 PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08864454 106400450 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 46400-SREM. MITROVICA
601 80506 PRIVREDNI SUD U SUBOTICI SUBOTICA 08895902 106400394 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 46600-SUBOTICA
601 80507 PRIVREDNI SUD U UŽICU UŽICE 17773437 106400327 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 43700-UŽICE
601 80508 PRIVREDNI SUD U ČAČKU ČAČAK 17773445 106399932 2 30227-PRIVREDNI SUDOVI 41300-ČAČAK
601 30233 PREKRŠAJNI SUDOVI BEOGRAD 17750968 106129853 5 30240-SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 30232 PREKRŠAJNI APELACIONI SUD BEOGRAD 17772759 106400222 1 30232-PREKRŠAJNI APELACIONI SUD 40200-STARI GRAD
601 80577 PREKRŠAJNI SUD U ARANĐELOVCU ARANĐELOVAC 17773968 106398778 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41710-ARANĐELOVAC
601 80578 PREKRŠAJNI SUD U BAČKOJ PALANCI BAČKA PALANKA 08896097 106398786 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 45710-BAČKA PALANKA
601 80579 PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD 17772821 106400239 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 40200-STARI GRAD
601 80580 PREKRŠAJNI SUD U BEČEJU BEČEJ 08896119 106398794 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46720-BEČEJ
601 80581 PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU VALJEVO 17773976 106400319 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43900-VALJEVO
601 80582 PREKRŠAJNI SUD U VRANJU VRANJE 17773984 106400214 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 44100-VRANJE
601 80583 PREKRŠAJNI SUD U VRŠCU VRŠAC 08896127 106400167 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46800-VRŠAC
601 80584 PREKRŠAJNI SUD U GORNJEM MILANOVCU GORNJI MILANOVAC 17773992 106398817 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41320-GORNJI MILAN.
601 80585 PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU ZAJEČAR 17774000 106400142 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 44200-ZAJEČAR
601 80586 PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU ZRENJANIN 08896135 106400062 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46900-ZRENJANIN
601 80587 PREKRŠAJNI SUD U JAGODINI JAGODINA 17774018 106398876 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43500-JAGODINA
601 80588 PREKRŠAJNI SUD U KIKINDI KIKINDA 08896143 106398905 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 45500-KIKINDA
601 80589 PREKRŠAJNI SUD U KOSOVSKOJ MITROVICI KOSOVSKA MITROVICA 17774026 106398930 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80590 PREKRŠAJNI SUD U KRAGUJEVCU KRAGUJEVAC 17774034 106399012 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41700-KRAGUJEVAC
601 80591 PREKRŠAJNI SUD U KRALJEVU KRALJEVO 17774042 106399070 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41800-KRALJEVO
601 80592 PREKRŠAJNI SUD U KRUŠEVCU KRUŠEVAC 17774069 106399140 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41900-KRUŠEVAC
601 80593 PREKRŠAJNI SUD U LAZAREVCU LAZAREVAC 17772830 106399158 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 40620-LAZAREVAC
601 80594 PREKRŠAJNI SUD U LESKOVCU LESKOVAC 17774077 106399211 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42100-LESKOVAC
601 80595 PREKRŠAJNI SUD U LOZNICI LOZNICA 17774085 106399246 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42200-LOZNICA
601 80596 PREKRŠAJNI SUD U MLADENOVCU MLADENOVAC 17772848 106399262 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 40810-MLADENOVAC
601 80597 PREKRŠAJNI SUD U NEGOTINU NEGOTIN 17774093 106399318 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 44240-NEGOTIN
601 80598 PREKRŠAJNI SUD U NIŠU NIŠ 17774107 106399375 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42500-NIŠ
601 80599 PREKRŠAJNI SUD U NOVOM PAZARU NOVI PAZAR 17774115 106399447 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42600-NOVI PAZAR
601 80600 PREKRŠAJNI SUD U NOVOM SADU NOVI SAD 08896160 106399543 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 45700-NOVI SAD
601 80601 PREKRŠAJNI SUD U OBRENOVCU OBRENOVAC 17772856 106400790 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 40610-OBRENOVAC
601 80602 PREKRŠAJNI SUD U PANČEVU PANČEVO 08896178 106399617 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46000-PANČEVO
601 80603 PREKRŠAJNI SUD U PARAĆINU PARAĆIN 17774123 106400781 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43504-PARAĆIN
601 80604 PREKRŠAJNI SUD U PIROTU PIROT 17774131 106399764 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42800-PIROT
601 80605 PREKRŠAJNI SUD U POŽAREVCU POŽAREVAC 17774140 106399676 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42900-POŽAREVAC
601 80606 PREKRŠAJNI SUD U POŽEGI POŽEGA 17774158 106399705 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43740-POŽEGA
601 80607 PREKRŠAJNI SUD U PREŠEVU PREŠEVO 17774166 106400636 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 44104-PREŠEVO
601 80608 PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLJU PRIJEPOLJE 17774174 106400732 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43000-PRIJEPOLJE
601 80609 PREKRŠAJNI SUD U PROKUPLJU PROKUPLJE 17774182 106400685 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43100-PROKUPLJE
601 80610 PREKRŠAJNI SUD U RAŠKI RAŠKA 17774204 106400610 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42610-RAŠKA
601 80611 PREKRŠAJNI SUD U RUMI RUMA 08896186 106400589 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46420-RUMA
601 80612 PREKRŠAJNI SUD U SENTI SENTA 08896194 106400708 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46630-SENTA
601 80613 PREKRŠAJNI SUD U SJENICI SJENICA 17774212 106400572 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 42620-SJENICA
601 80614 PREKRŠAJNI SUD U SMEDEREVU SMEDEREVO 17774239 106399869 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43200-SMEDEREVO
601 80615 PREKRŠAJNI SUD U SOMBORU SOMBOR 08896208 106400564 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46300-SOMBOR
601 80616 PREKRŠAJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI SREMSKA MITROVICA 08896216 106400492 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46400-SREM. MITROVICA
601 80617 PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI SUBOTICA 08896224 106400433 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 46600-SUBOTICA
601 80618 PREKRŠAJNI SUD U TRSTENIKU TRSTENIK 17774247 106400693 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41810-TRSTENIK
601 80619 PREKRŠAJNI SUD U UŽICU UŽICE 17774255 106400351 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43700-UŽICE
601 80620 PREKRŠAJNI SUD U ČAČKU ČAČAK 17774263 106399965 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 41300-ČAČAK
601 80621 PREKRŠAJNI SUD U ŠAPCU ŠABAC 17774271 106399908 2 30233-PREKRŠAJNI SUDOVI 43600-ŠABAC
601 40010 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE BEOGRAD 17855719 108539248 1 40010-REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE 40200-STARI GRAD
601 40100 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO BEOGRAD 17031813 102199764 1 40100-REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 40200-STARI GRAD
601 40400 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU BEOGRAD 07004630 102187054 1 40400-REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 40200-STARI GRAD
601 40500 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BEOGRAD 07003706 102217008 1 40500-REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 40600-ČUKARICA
601 40600 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD BEOGRAD 07004966 100147152 1 40600-REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 40200-STARI GRAD
601 40700 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17114450 102199586 1 40700-REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 40200-STARI GRAD
601 40800 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD BEOGRAD 07032617 102328899 1 40800-REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 40200-STARI GRAD
601 41000 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE BEOGRAD 07898100 102199609 1 41000-KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 41100 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA BEOGRAD 07001401 102199617 1 41100-UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 40200-STARI GRAD
601 41101 UPRAVNI OKRUZI BEOGRAD 17855255 108512042 5 41101-UPRAVNI OKRUZI 40200-STARI GRAD
601 41102 SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG SUBOTICA 08852421 104169590 1 41102-SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 46600-SUBOTICA
601 41103 SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG ZRENJANIN 08852243 104182714 1 41103-SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 46900-ZRENJANIN
601 41104 SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG KIKINDA 08852162 104166925 1 41104-SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 45500-KIKINDA
601 41105 JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG PANČEVO 08852022 104156815 1 41105-JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 46000-PANČEVO
601 41106 ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG SOMBOR 08852448 104204090 1 41106-ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 46300-SOMBOR
601 41107 JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG NOVI SAD 08852090 104179069 1 41107-JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 45700-NOVI SAD
601 41108 SREMSKI UPRAVNI OKRUG SREMSKA MITROVICA 08852499 104171200 1 41108-SREMSKI UPRAVNI OKRUG 46400-SREM. MITROVICA
601 41109 MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG ŠABAC 17649922 104182659 1 41109-MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG 43600-ŠABAC
601 41110 KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG VALJEVO 17650297 104168610 1 41110-KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG 43900-VALJEVO
601 41111 PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG SMEDEREVO 17651013 104207611 1 41111-PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG 43200-SMEDEREVO
601 41112 BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG POŽAREVAC 17650955 104190771 1 41112-BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG 42900-POŽAREVAC
601 41113 ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG KRAGUJEVAC 17649825 104184038 1 41113-ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG 41700-KRAGUJEVAC
601 41114 POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG JAGODINA 17649612 104178496 1 41114-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 43500-JAGODINA
601 41115 BORSKI UPRAVNI OKRUG BOR 17649957 104190208 1 41115-BORSKI UPRAVNI OKRUG 44230-BOR
601 41116 ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG ZAJEČAR 17649540 104187905 1 41116-ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG 44200-ZAJEČAR
601 41117 ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG UŽICE 17650335 104166021 1 41117-ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG 43700-UŽICE
601 41118 MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG ČAČAK 17650505 104201350 1 41118-MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG 41300-ČAČAK
601 41119 RAŠKI UPRAVNI OKRUG KRALJEVO 17649582 104173842 1 41119-RAŠKI UPRAVNI OKRUG 41800-KRALJEVO
601 41120 RASINSKI UPRAVNI OKRUG KRUŠEVAC 17650661 104199906 1 41120-RASINSKI UPRAVNI OKRUG 41900-KRUŠEVAC
601 41121 NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG NIŠ 17649396 104211722 1 41121-NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG 42500-NIŠ
601 41122 TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG PROKUPLJE 17649400 104189710 1 41122-TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG 43100-PROKUPLJE
601 41123 PIROTSKI UPRAVNI OKRUG PIROT 17649388 104195204 1 41123-PIROTSKI UPRAVNI OKRUG 42800-PIROT
601 41124 JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG LESKOVAC 17650416 104163881 1 41124-JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG 42100-LESKOVAC
601 41125 PČINJSKI UPRAVNI OKRUG VRANJE 17649949 102623814 1 41125-PČINJSKI UPRAVNI OKRUG 44100-VRANJE
601 41126 KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG PRIŠTINA 09340025 101464098 1 41126-KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG 48230-GRAČANICA
601 41127 PEĆKI UPRAVNI OKRUG PEĆ 17653750 104236624 1 41127-PEĆKI UPRAVNI OKRUG 48202-LEPOSAVIĆ
601 41128 PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG ŠTRPCE 09340033 104213206 1 41128-PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG 48270-ŠTRPCE
601 41129 KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG KOSOVSKA MITROVICA 17652150 104206926 1 41129-KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG 48200-KOSOV. MITROVICA
601 41130 KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG GNJILANE 17582836 104250877 1 41130-KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 48220-GNJILANE
601 41140 CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU BEOGRAD 17862111 108160095 1 41140-CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU 40200-STARI GRAD
601 41200 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE BEOGRAD 17418785 102027924 1 41200-UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 40200-STARI GRAD
601 41210 REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI BEOGRAD 17812866 106813812 1 41210-REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 40200-STARI GRAD
601 41300 BEZBEDONOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA BEOGRAD 17410679 102199447 1 41300-BEZBEDONOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA 40200-STARI GRAD
601 41301 USTANOVE OBRAZOVANJA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST BEOGRAD 17410679 102199447 5 41300-BEZBEDONOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA 40200-STARI GRAD
601 87388 AKADEMIJA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST BEOGRAD 17849646 108155455 2 41301-USTANOVE OBRAZOVANJA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST 40200-STARI GRAD
601 42300 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI BEOGRAD 07003218 101511919 1 42300-SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 40200-STARI GRAD
601 00379 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI - OGRANAK U NOVOM SADU NOVI SAD 07003218 101511919 4 42300-SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 45700-NOVI SAD
601 62468 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI-OGRANAK SANU U NIŠU NIŠ 07003218 101511919 4 42300-SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 42500-NIŠ
601 42600 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI BEOGRAD 17600524 103832055 1 42600-POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI 40200-STARI GRAD
601 42700 ZAŠTITNIK GRAĐANA BEOGRAD 17709704 105296026 1 42700-ZAŠTITNIK GRAĐANA 40200-STARI GRAD
601 42800 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA BEOGRAD 17595610 103670051 1 42800-REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA 40200-STARI GRAD
601 43200 AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BEOGRAD 17750763 106106566 1 43200-AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 40200-STARI GRAD
601 43300 POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI BEOGRAD 17792440 106685266 1 43300-POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 40200-STARI GRAD
601 43400 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE BEOGRAD 07001452 102199721 1 43400-REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 40300-PALILULA
601 43500 GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE BEOGRAD 17840525 107654244 1 43500-GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE 40800-VOŽDOVAC
601 50011 ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE BEOGRAD 17699768 105230851 1 50011-ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 61030 MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA BEOGRAD 07011636 100184462 1 61030-MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA 40200-STARI GRAD
601 61031 DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA BEOGRAD 07011636 100184462 1 61031-DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 40200-STARI GRAD
601 61032 MSP-UPRAVA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU BEOGRAD 07011636 107683992 1 61032-MSP-UPRAVA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU 40200-STARI GRAD
601 50043 BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLEN. U MO BEOGRAD 07093608 102116082 1 50043-BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLEN. U MO 40200-STARI GRAD
601 50053 BUDŽETSKI FOND ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU BEOGRAD 07093608 102116082 1 50053-BUDŽETSKI FOND ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU 40200-STARI GRAD
601 50054 BUDŽETSKI FOND ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI BEOGRAD 07093608 102116082 1 50054-BUDŽETSKI FOND ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI 40200-STARI GRAD
601 50055 BUDŽETSKI FOND ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA BEOGRAD 07093608 102116082 1 50055-BUDŽETSKI FOND ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA 40200-STARI GRAD
601 61040 MINISTARSTVO ODBRANE BEOGRAD 07093608 102116082 1 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 40200-STARI GRAD
601 64040 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU BEOGRAD 07045182 100138911 1 64040-ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 40200-STARI GRAD
   

KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 
601 95000 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD 06042945 101288707 1 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02369 GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD BEOGRAD 07041152 100044907 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02370 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE" BEOGRAD 07065191 100348642 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02371 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA BEOGRAD 07078978 100182356 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02372 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT" BEOGRAD 07036027 102000930 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02374 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK ČAČAK 07271735 101120720 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41300-ČAČAK
601 02375 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07150369 102135344 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02376 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO KRALJEVO 07191162 100240226 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41800-KRALJEVO
601 02377 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC KRUŠEVAC 07145764 100480972 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41900-KRUŠEVAC
601 02378 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC LESKOVAC 07138695 100545358 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42100-LESKOVAC
601 02379 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ NIŠ 07199520 100668630 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02380 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT PIROT 07414285 100187831 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42800-PIROT
601 02381 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC POŽAREVAC 07160259 101524176 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42900-POŽAREVAC
601 02382 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE "POMORAVLJE" ĆUPRIJA ĆUPRIJA 07166923 101527126 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43503-ĆUPRIJA
601 02383 ZAVOD ZAJAVNO ZDRAVLJE ŠABAC ŠABAC 07289502 100082545 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43600-ŠABAC
601 02384 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE UŽICE 07190298 101780900 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43700-UŽICE
601 02385 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE VRANJE 07205830 100547873 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44100-VRANJE
601 02386 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE "TIMOK" ZAJEČAR ZAJEČAR 07147929 101327330 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44200-ZAJEČAR
601 02387 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA KIKINDA 08561834 100579705 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45500-KIKINDA
601 02388 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD NOVI SAD 08246939 100453694 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02389 ZAVOD ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU - PASTEROV ZAVOD, NOVI SAD NOVI SAD 08066388 100715745 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02390 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO PANČEVO 08259330 102002701 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 02391 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR SOMBOR 08333092 101842968 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46300-SOMBOR
601 02392 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA SUBOTICA 08064105 100959913 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46600-SUBOTICA
601 02393 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN ZRENJANIN 08169454 100655222 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02394 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 17667343 101261848 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02396 GRADSKI ZAVOD ZA GERONTOLOGIJU BEOGRAD 07451075 100118679 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02397 GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD 07030860 100220284 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02398 DOM ZDRAVLJA "SAVSKI VENAC" BEOGRAD 07030991 100268504 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02399 DOM ZDRAVLJA "STARI GRAD" BEOGRAD 07031521 100043969 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02400 ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU "PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ" BEOGRAD 07456239 100284114 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02401 GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI BEOGRAD 07024851 100061041 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02402 GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU BEOGRAD 07017120 100031970 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02403 DOM ZDRAVLJA "VRAČAR" BEOGRAD 07018967 100290140 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02404 DOM ZDRAVLJA "DR MILUTIN IVKOVIĆ" BEOGRAD 07036965 100123514 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02405 DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA" BEOGRAD 07016999 100133493 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02406 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA BEOGRAD 07010117 100281358 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02407 DOM ZDRAVLJA GROCKA GROCKA 07047649 101187363 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40330-GROCKA
601 02408 DOM ZDRAVLJA RAKOVICA BEOGRAD 07009801 100166428 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40600-ČUKARICA
601 02409 DOM ZDRAVLJA "DR SIMO MILOŠEVIĆ" BEOGRAD 07009429 100974050 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40600-ČUKARICA
601 02410 DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC OBRENOVAC 07038950 101214972 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40610-OBRENOVAC
601 02411 DOM ZDRAVLJA "DR ĐORĐE KOVAČEVIĆ" LAZAREVAC 07010320 101970094 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40620-LAZAREVAC
601 02412 SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC 07010427 101130215 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40620-LAZAREVAC
601 02413 DOM ZDRAVLJA "DR MILORAD VLAJKOVIĆ" BARAJEVO 07001266 101412579 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40630-BARAJEVO
601 02414 DOM ZDRAVLJA "NOVI BEOGRAD" NOVI BEOGRAD 07033397 101674909 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02415 DOM ZDRAVLJA ZEMUN ZEMUN 07041632 100203635 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02416 DOM ZDRAVLJA "DR JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" STARA PAZOVA 08010714 100535469 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40710-STARA PAZOVA
601 02417 DOM ZDRAVLJA "DR MILORAD M. PAVLOVIĆ" INĐIJA 08004102 101799726 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40720-INĐIJA
601 02418 DOM ZDRAVLJA "VOŽDOVAC" BEOGRAD 07028547 101734535 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40800-VOŽDOVAC
601 02419 DOM ZDRAVLJA MLADENOVAC MLADENOVAC 07007272 101279394 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40810-MLADENOVAC
601 02420 DOM ZDRAVLJA SOPOT SOPOT 07003609 100150542 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40820-SOPOT
601 02422 DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17219227 101041243 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02423 DOO ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ZASTAVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 07165498 101509035 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02424 DOM ZDRAVLJA "MILOJE HADŽIĆ-ŠULE" RAČA 17211943 101228013 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41701-RAČA
601 02425 DOM ZDRAVLJA BATOČINA BATOČINA 17210408 101219440 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41702-BATOČINA
601 02426 DOM ZDRAVLJA LAPOVO LAPOVO 17211986 102115203 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41702-BATOČINA
601 02427 DOM ZDRAVLJA "SVETI ĐORĐE" TOPOLA 17210548 101221549 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41703-TOPOLA
601 02428 DOM ZDRAVLJA "DR DANICA I KOSTA ŠAMANOVIĆ" KNIĆ 17213547 100820824 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41704-KNIĆ
601 02429 ZDRAVSTVENI CENTAR ARANĐELOVAC ARANĐELOVAC 06961991 100996483 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 02430 DOM ZDRAVLJA "DR SAVA STANOJEVIĆ" TRSTENIK 17185390 101306421 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41810-TRSTENIK
601 02431 DOM ZDRAVLJA BRUS BRUS 17254197 101138818 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41930-BRUS
601 02433 DOM ZDRAVLJA LEBANE LEBANE 17277618 100528700 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42101-LEBANE
601 02434 DOM ZDRAVLJA BOJNIK BOJNIK 17278061 100371393 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42103-BOJNIK
601 02435 DOM ZDRAVLJA LJUBOVIJA SA STACIONAROM LJUBOVIJA 17255908 101302277 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42210-LJUBOVIJA
601 02436 DOM ZDRAVLJA GADŽIN HAN GADŽIN HAN 07203845 100990085 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02437 DOM ZDRAVLJA NIŠ NIŠ 07173318 100334358 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02438 DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC DOLJEVAC 07211821 100491413 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02439 DOM ZDRAVLJA MEROŠINA MEROŠINA 06374506 100758588 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02440 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ NIŠ 07211198 100665662 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02441 ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU - NIŠ NIŠ 07185995 100619849 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02442 ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ NIŠ 17256475 100666181 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02443 ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ 07173334 100619435 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02444 DOM ZDRAVLJA BELA PALANKA BELA PALANKA 07186827 100821376 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42803-BELA PALANKA
601 02445 DOM ZDRAVLJA "DR LJUBINKO ĐORĐEVIĆ" SVRLJIG 07204604 101879009 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42502-SVRLJIG
601 02446 DOM ZDRAVLJA "DR MILORAD MIHAJLOVIĆ" RAŽANJ RAŽANJ 07215380 101463492 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42503-RAŽANJ
601 02447 DOM ZDRAVLJA TUTIN TUTIN 17253859 102021101 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42602-TUTIN
601 02448 DOM ZDRAVLJA RAŠKA RAŠKA 17185888 101274697 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42610-RAŠKA
601 02450 DOM ZDRAVLJA VELIKO GRADIŠTE VELIKO GRADIŠTE 17185918 101364553 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42920-VELIKO GRADIŠTE
601 02451 DOM ZDRAVLJA ŽAGUBICA ŽAGUBICA 17185934 101579444 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42930-ŽAGUBICA
601 02452 DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA KURŠUMLIJA 17209795 100622360 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43120-KURŠUMLIJA
601 02453 DOM ZDRAVLJA SMEDEREVSKA PALANKA SMEDEREVSKA PALANKA 17273019 101384959 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43230-SMED. PALANKA
601 02454 DOM ZDRAVLJA "DR MILAN-BANE ĐORĐEVIĆ" VELIKA PLANA 17272993 101974661 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43240-VELIKA PLANA
601 02456 DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC SVILAJNAC 17212125 101472102 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43501-SVILAJNAC
601 02457 DOM ZDRAVLJA DESPOTOVAC DESPOTOVAC 17210149 100881891 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43502-DESPOTOVAC
601 02462 DOM ZDRAVLJA "BOGATIĆ" BOGATIĆ 17187449 101442832 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43601-BOGATIĆ
601 02463 ZDRAVSTVENI CENTAR SA P.O. UŽICE UŽICE 07414455 101624872 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43700-UŽICE
601 02466 DOM ZDRAVLJA LAJKOVAC LAJKOVAC 17253506 101343186 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43902-LAJKOVAC
601 02467 DOM ZDRAVLJA "UB" UB 17211692 101349256 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43910-UB
601 02468 ZDRAVSTVENI CENTAR U VRANJU VRANJE 07205805 100548147 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44100-VRANJE
601 02469 ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA SURDULICA 17191918 100948335 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44102-SURDULICA
601 02470 DOM ZDRAVLJA BOLJEVAC BOLJEVAC 17213687 102026331 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44210-BOLJEVAC
601 02471 ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC KNJAŽEVAC 17219766 100633123 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44220-KNJAŽEVAC
601 02474 ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO KLADOVO 17228480 100697491 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44260-KLADOVO
601 02476 DOM ZDRAVLJA SOKOBANJA SOKOBANJA 06962203 100692797 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44280-SOKO BANJA
601 02477 DOM ZDRAVLJA NOVI KNEŽEVAC NOVI KNEŽEVAC 08246734 101460328 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45510-NOVI KNEŽEVAC
601 02478 DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD 08037698 101695296 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02479 DOM ZDRAVLJA "DR DUŠAN SAVIĆ-DODA" BEOČIN 08071411 101235906 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02480 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD NOVI SAD 08042446 100237351 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02481 ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA "BAČKI PETROVAC" BAČKI PETROVAC 08054185 101871684 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45701-BAČKI PETROVAC
601 02482 DOM ZDRAVLJA "TEMERIN" TEMERIN 08071829 101454547 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45702-TEMERIN
601 02483 DOM ZDRAVLJA ŽABALJ ŽABALJ 08062463 100647845 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45702-TEMERIN
601 02484 DOM ZDRAVLJA TITEL TITEL 08050503 101455669 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45704-TITEL
601 02485 DOM ZDRAVLJA "DR MLADEN STOJANOVIĆ" BAČKA PALANKA 08106452 100752135 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45710-BAČKA PALANKA
601 02486 DOM ZDRAVLJA BAČ BAČ 08051372 101759366 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45711-BAČ
601 02487 DOM ZDRAVLJA "KOVAČICA" KOVAČICA 08072388 100873043 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 02488 DOM ZDRAVLJA OPOVO OPOVO 08072370 101558914 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 02489 DOM ZDRAVLJA "ALIBUNAR" ALIBUNAR 08072361 102129784 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46001-ALIBUNAR
601 02490 DOM ZDRAVLJA "KOVIN" KOVIN 08012261 101984462 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46010-KOVIN
601 02492 DOM ZDRAVLJA APATIN APATIN 08023247 100965696 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46310-APATIN
601 02493 DOM ZDRAVLJA ODŽACI ODŽACI 08007632 101570033 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46320-ODŽACI
601 02495 DOM ZDRAVLJA "DR DRAGAN FUNDUK" PEĆINCI 08073210 101510879 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46401-PEĆINCI
601 02496 DOM ZDRAVLJA "ŠID" ŠID 08017298 101453370 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46410-ŠID
601 02497 DOM ZDRAVLJA "RUMA" RUMA 08026521 101338609 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46420-RUMA
601 02499 DOM ZDRAVLJA KANJIŽA KANJIŽA 08025266 100870692 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46610-KANJIŽA
601 02500 DOM ZDRAVLJA "DR MARTON ŠANDOR" MALI IĐOŠ 08051224 101435552 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46620-BAČKA TOPOLA
601 02501 DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI" BAČKA TOPOLA BAČKA TOPOLA 08061858 101443979 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46620-BAČKA TOPOLA
601 02502 DOM ZDRAVLJA ČOKA ČOKA 08150648 101417964 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46630-SENTA
601 02503 DOM ZDRAVLJA ADA ADA 08018545 100986631 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46630-SENTA
601 02504 DOM ZDRAVLJA "DR ĐORĐE BASTIĆ" SRBOBRAN 08160252 101424461 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46700-VRBAS
601 02506 DOM ZDRAVLJA KULA KULA 08005281 100262820 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46710-KULA
601 02507 DOM ZDRAVLJA "BEČEJ" BEČEJ 08068941 100435027 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46720-BEČEJ
601 02508 DOM ZDRAVLJA "1. OKTOBAR" PLANDIŠTE 08044899 101238896 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46800-VRŠAC
601 02509 DOM ZDRAVLJA BELA CRKVA BELA CRKVA 08031428 100864392 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46810-BELA CRKVA
601 02510 DOM ZDRAVLJA NOVI BEČEJ NOVI BEČEJ 08020337 101431068 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46901-NOVI BEČEJ
601 02511 DOM ZDRAVLJA SEČANJ SEČANJ 08018863 101356125 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46902-SEČANJ
601 02512 DOM ZDRAVLJA SRPSKA CRNJA NOVA CRNJA 08061939 101596437 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46903-NOVA CRNJA
601 02513 DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE ŽITIŠTE 08030553 101376444 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46904-ŽITIŠTE
601 02514 DOM ZDRAVLJA ZVEČAN KOSOVSKA MITROVICA 09023992 101263006 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02515 DOM ZDRAVLJA "OBILIĆ" PRILUŽJE VUČITRN KOSOVSKA MITROVICA 09338349 102076050 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02516 DOM ZDRAVLJA GRAČANICA PRIŠTINA 09338276 102537439 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 02517 DOM ZDRAVLJA DONJA GUŠTERICA PRIŠTINA 09338462 102004221 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 02518 DOM ZDRAVLJA KOSOVO POLJE PRIŠTINA 09338268 102140844 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 02519 DOM ZDRAVLJA ŠTRPCE ŠTRPCE 09338454 100056140 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48270-ŠTRPCE
601 02520 GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA "NARODNI FRONT" BEOGRAD 07035888 100219891 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02521 SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI U BEOGRADU BEOGRAD 06320945 101369148 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02522 KLINIČKI CENTAR SRBIJE BEOGRAD 07089503 100118429 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02523 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" BEOGRAD 07062117 100222374 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02524 INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD BEOGRAD 07031238 100219640 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02525 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" BEOGRAD 07035683 101994801 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02526 INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE BEOGRAD 07046707 100284729 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02527 INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" BEOGRAD 07035900 100221390 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02528 INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU - BEOGRAD BEOGRAD 07035969 100183558 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02529 KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU BEOGRAD 07035802 100269185 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02530 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEDINJE" BEOGRAD 07044445 101369025 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02531 SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" BEOGRAD 07030908 100118470 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02533 UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA BEOGRAD 07031246 102004424 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02534 KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR "ZVEZDARA" BEOGRAD 07017073 101468937 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02535 INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" BEOGRAD 07046219 100136676 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02536 KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN BEOGRAD 07030100 100105205 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02537 KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA" BEOGRAD 07039743 100200745 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40700-NOVI BEOGRAD
601 02538 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC MLADENOVAC 07039751 101478150 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40810-MLADENOVAC
601 02540 KLINIČKI CENTAR "KRAGUJEVAC" KRAGUJEVAC 07253958 101042141 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02541 SPECIJALNA BOLNICA ZA SPECIJALIZOVANU I OPŠTU REHABILITACIJU "BUKOVIČKA BANJA" ARANĐELOVAC 07113056 100900007 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 02545 KLINIČKI CENTAR "NIŠ" NIŠ 07370989 100336697 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02546 SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "GORNJA TOPONICA" NIŠ 07185367 100619187 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02552 DOM ZDRAVLJA BLACE BLACE 17253379 100370000 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43110-BLACE
601 02554 OPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI" SMEDEREVSKA PALANKA 06113079 101401162 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43230-SMED. PALANKA
601 02557 SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU SURDULICA SURDULICA 17191926 100948351 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44102-SURDULICA
601 02558 ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR ZAJEČAR 07201885 101329997 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44200-ZAJEČAR
601 02559 ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN NEGOTIN 17261487 100775615 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44240-NEGOTIN
601 02561 SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "OZREN" SOKOBANJA SOKOBANJA 07128541 102174689 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44280-SOKO BANJA
601 02563 SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "SVETI VRAČEVI" NOVI KNEŽEVAC NOVI KNEŽEVAC 08408289 101460481 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45510-NOVI KNEŽEVAC
601 02564 SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD NOVI SAD 08066396 101696908 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02565 INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE NOVI SAD 08008353 100455063 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02566 "INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE" NOVI SAD 08054983 100804613 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02567 "INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE" NOVI SAD 08042462 100804605 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02568 KLINIČKI CENTAR VOJVODINE NOVI SAD 08664161 101696893 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02569 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE NOVI SAD 08113645 100807232 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02572 SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "KOVIN" KOVIN 08012270 101406360 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46010-KOVIN
601 02575 SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR SLAVOLJUB BAKALOVIĆ" VRŠAC 08044821 102084791 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46800-VRŠAC
601 02576 SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "DR BUDISLAV BABIĆ" BELA CRKVA 08031436 100865891 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46810-BELA CRKVA
601 02577 DOM ZDRAVLJA "BOŠKO VREBALOV" ZRENJANIN 08877556 105110134 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02579 OPŠTA BOLNICA "ĐORĐE JOANOVIĆ" ZRENJANIN 08887535 105539565 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02580 SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "DR VASA SAVIĆ" ZRENJANIN 08671923 101161066 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02581 ZDRAVSTVENI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 09023933 100018714 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02582 KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR PRIŠTINA PRIŠTINA 09181814 102493090 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 02583 ZDRAVSTVENI CENTAR GNJILANE GNJILANE 09003657 101920376 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48220-GNJILANE
601 02584 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU BEOGRAD 07036124 101368670 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02585 INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE BEOGRAD 07041357 100066596 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02586 KLINIKA ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" BEOGRAD 07036159 100348265 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02587 SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROLOŠKA I POSTTRAUMATOLOŠKA STANJA "DR BORIVOJ GNJATIĆ" STARI SLANKAMEN INĐIJA 08101060 101798934 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40720-INĐIJA
601 02588 SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU BEOGRAD 07036175 100184296 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40800-VOŽDOVAC
601 02589 INSTITUT ZA REHABILITACIJU "BEOGRAD" MLADENOVAC 07050844 101962711 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40810-MLADENOVAC
601 02590 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "AGENS" MATARUŠKA BANJA 07101066 101250690 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41800-KRALJEVO
601 02591 "MERKUR" SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU VRNJAČKA BANJA 07177402 100919405 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 02592 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJA KRUŠEVAC 07144091 100319756 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41900-KRUŠEVAC
601 02593 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GEJZER" SIJARINSKA BANJA MEDVEĐA 07207883 101465084 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42104-MEDVEĐA
601 02594 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KOVILJAČA LOZNICA 07122314 101188430 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42200-LOZNICA
601 02595 INSTITUT ZALEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ NIŠKA BANJA 07210582 101466671 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02596 SPECIJALNA BOLNICA ZA PROGRESIVNE MIŠIĆNE I NEUROMIŠIĆNE BOLESTI NOVI PAZAR NOVI PAZAR 07191987 101797433 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42600-NOVI PAZAR
601 02599 SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA "ZLATIBOR" ČAJETINA 07221452 101072092 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43702-ČAJETINA
601 02600 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANJICA IVANJICA 07219750 101063679 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43720-IVANJICA
601 02601 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "VRANJSKA BANJA" VRANJSKA BANJA 07214383 100553836 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44100-VRANJE
601 02603 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GAMZIGRAD" ZAJEČAR 07268211 101329411 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44200-ZAJEČAR
601 02605 SPECIJALNA BOLNICA ZA NESPECIFIČNE PLUĆNE BOLESTI "SOKOBANJA" SOKOBANJA 07248261 100693517 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44280-SOKO BANJA
601 02606 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "TERMAL" VRDNIK IRIG 08359415 101381396 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46420-RUMA
601 02607 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KANJIŽA" KANJIŽA 08026084 100788050 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46610-KANJIŽA
601 02608 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RUSANDA" MELENCI 08062650 101161576 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02609 ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17228439 101508979 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02610 KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ NIŠ 17215426 100621196 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02611 KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE NOVI SAD 08132534 102052439 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02612 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE BEOGRAD 07019025 100300028 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02613 ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ NIŠ 06852190 100335220 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02614 "ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE" NOVI SAD 08584702 100237062 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02615 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NIŠ NIŠ 17186523 102198382 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02616 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO VALJEVO 17272543 101899368 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43900-VALJEVO
601 02617 APOTEKA "BEOGRAD" BEOGRAD 07019084 100000580 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40300-PALILULA
601 02618 APOTEKA ČAČAK ČAČAK 06813470 100484213 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41300-ČAČAK
601 02619 APOTEKA GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVAC 06357890 102156599 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 02620 APOTEKA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 06962017 101041737 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02621 APOTEKA "ŠUMADIJA" ARANĐELOVAC 06962009 100998194 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41710-ARANĐELOVAC
601 02622 APOTEKA KRALJEVO KRALJEVO 06959881 100239855 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41800-KRALJEVO
601 02623 APOTEKA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 06957552 100229548 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41900-KRUŠEVAC
601 02624 APOTEKA LESKOVAC LESKOVAC 17215701 100410848 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42100-LESKOVAC
601 02625 ZDRAVSTVENA USTANOVA "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA 06867120 101188569 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42200-LOZNICA
601 02626 APOTEKA NIŠ NIŠ 07283741 100334157 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02627 APOTEKA PIROT PIROT 17218581 100375022 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42800-PIROT
601 02628 APOTEKARSKA USTANOVA "POŽAREVAC" POŽAREVAC 17029720 100437081 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42900-POŽAREVAC
601 02629 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "PROKUPLJE" PROKUPLJE 17217607 100258380 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43100-PROKUPLJE
601 02630 APOTEKA "SMEDEREVO" SMEDEREVO 17217402 100360383 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43200-SMEDEREVO
601 02631 SAMOSTALNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE" SMEDEREVSKA PALANKA 06866280 101931057 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43230-SMED. PALANKA
601 02633 APOTEKA "ŠABAC" ŠABAC 06865976 100126277 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43600-ŠABAC
601 02634 APOTEKA "UŽICE" UŽICE 17040405 101615675 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43700-UŽICE
601 02635 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "VALJEVO" VALJEVO 06873901 100075208 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43900-VALJEVO
601 02636 APOTEKA VRANJE VRANJE 17029851 100406116 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44100-VRANJE
601 02637 APOTEKA ZAJEČAR ZAJEČAR 06824781 101327549 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44200-ZAJEČAR
601 02638 APOTEKA BOR BOR 17220063 100567386 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44230-BOR
601 02639 APOTEKA KIKINDA KIKINDA 08556814 101081028 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45500-KIKINDA
601 02640 APOTEKA NOVI SAD NOVI SAD 08042560 101698657 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02641 APOTEKA "PANČEVO" PANČEVO 08057257 101048639 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 02642 APOTEKA SOMBOR SOMBOR 08578184 100272105 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46300-SOMBOR
601 02643 APOTEKA SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 08682895 100800160 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46400-SREM. MITROVICA
601 02644 APOTEKA SUBOTICA SUBOTICA 08544131 101749469 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46600-SUBOTICA
601 02645 APOTEKA ZRENJANIN ZRENJANIN 08671621 100906055 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02646 APOTEKA KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 09273212 102235696 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02647 APOTEKA GNJILANE U GNJILANU GNJILANE 09271368 101262062 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48220-GNJILANE
601 08687 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE NOVI SAD 08246912 100452714 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 09501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 08039801 100791703 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46400-SREM. MITROVICA
601 10043 DOM ZDRAVLJA VLADIČIN HAN VLADIČIN HAN 17652109 104190056 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44103-VLADIČIN HAN
601 80056 DOM ZDRAVLJA "DR VEROLJUB CAKIĆ" MAJDANPEK 17665537 104730130 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44270-MAJDANPEK
601 80077 APOTEKA BUJANOVAC BUJANOVAC 17670387 104760005 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44101-BUJANOVAC
601 80079 DOM ZDRAVLJA "DOBRIVOJE GER POPOVIĆ" ALEKSANDROVAC 17669877 104764201 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41910-ALEKSANDROVAC
601 80100 DOM ZDRAVLJA ĆIĆEVAC ĆIĆEVAC 17669915 104772542 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41901-ĆIĆEVAC
601 80107 DOM ZDRAVLJA BUJANOVAC BUJANOVAC 17666797 104785110 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44101-BUJANOVAC
601 80109 DOM ZDRAVLJA "DR VLASTIMIR GODIĆ" VARVARIN 17670069 104789429 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41920-VARVARIN
601 80111 DOM ZDRAVLJA JAGODINA JAGODINA 17670077 104796080 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43500-JAGODINA
601 80114 DOM ZDRAVLJA REKOVAC REKOVAC 17667394 104805881 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43505-REKOVAC
601 80116 DOM ZDRAVLJA DR NIKOLA DŽAMIĆ VRNJAČKA BANJA VRNJAČKA BANJA 17670581 104782314 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 80118 DOM ZDRAVLJA ŽABARI ŽABARI 17669893 104774314 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42960-ŽABARI
601 80119 DOM ZDRAVLJA DIMITROVGRAD DIMITROVGRAD 17666029 104801356 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42802-DIMITROVGRAD
601 80122 DOM ZDRAVLJA BOSILEGRAD BOSILEGRAD 17667327 104826206 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44130-BOSILEGRAD
601 80123 ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC 17667220 104810269 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 80129 APOTEKA "MEDIKA" VELIKA PLANA 17670093 104803868 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43240-VELIKA PLANA
601 80138 OPŠTA BOLNICA, ŠABAC ŠABAC 17669583 104888509 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43600-ŠABAC
601 80139 DOM ZDRAVLJA "DR DRAGA LJOČIĆ" ŠABAC ŠABAC 17669656 104888494 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43600-ŠABAC
601 80140 OPŠTA BOLNICA MAJDANPEK MAJDANPEK 17668447 104891974 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44270-MAJDANPEK
601 80141 DOM ZDRAVLJA "DR JOVAN RISTIĆ" BABUŠNICA 17670409 104764726 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42801-BABUŠNICA
601 80142 DOM ZDRAVLJA "DR DARINKA LUKIĆ" KOCELJEVA 17680510 104853199 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43603-KOCELJEVA
601 80145 APOTEKARSKA USTANOVA PRIŠTINA PRIŠTINA 09271996 104872842 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80146 ZDRAVSTVENI CENTAR PRIZREN PRIZREN 09006907 104871593 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80147 DOM ZDRAVLJA DRAGAŠ GORA 09271082 104871577 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80148 APOTEKARSKA USTANOVA PRIZREN PRIZREN 09272526 104871544 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80149 DOM ZDRAVLJA ISTOK ISTOK 09271988 104871585 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80150 ZDRAVSTVENI CENTAR "RADOVAN BULATOVIĆ" PEĆ PEĆ 09010025 104871608 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80151 SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI PEĆ PEĆ 09010068 104871536 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80152 ZDRAVSTVENI CENTAR ĐAKOVICA ĐAKOVICA 09271694 104871552 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80153 APOTEKARSKA USTANOVA PEĆ PEĆ 09342281 104871569 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80154 ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU ISTOK ISTOK 09030344 104871528 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80155 DOM ZDRAVLJA PRIŠTINA PRIŠTINA 09019014 104871510 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80156 DOM ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" VLADIMIRCI 17681664 104920056 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43602-VLADIMIRCI
601 80165 ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD NOVI SAD 08869618 104869986 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 80171 OPŠTA BOLNICA LESKOVAC LESKOVAC 17710206 105030888 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42100-LESKOVAC
601 80172 DOM ZDRAVLJA MEDVEĐA MEDVEĐA 17682547 104969497 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42104-MEDVEĐA
601 80173 DOM ZDRAVLJA LESKOVAC LESKOVAC 17710214 105032470 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42100-LESKOVAC
601 80174 DOM ZDRAVLJA VLASOTINCE VLASOTINCE 17681516 104981820 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42102-VLASOTINCE
601 80183 DOM ZDRAVLJA PREŠEVO PREŠEVO 17710192 105044059 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44104-PREŠEVO
601 80187 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA JAGODINA JAGODINA 17683390 105089693 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43500-JAGODINA
601 80193 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BUJANOVAC BUJANOVAC 17686542 105170884 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44101-BUJANOVAC
601 80194 DOM ZDRAVLJA "IRIG" IRIG 08879346 105201817 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46420-RUMA
601 80204 DOM ZDRAVLJA SUBOTICA SUBOTICA 08881294 105303985 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46600-SUBOTICA
601 80205 OPŠTA BOLNICA SUBOTICA SUBOTICA 08881308 105303993 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46600-SUBOTICA
601 80211 OPŠTA BOLNICA JAGODINA JAGODINA 17688383 105357383 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43500-JAGODINA
601 80215 DOM ZDRAVLJA "ĆUPRIJA" ĆUPRIJA 17688421 105362284 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43503-ĆUPRIJA
601 80221 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA BANJA VRNJAČKA BANJA 17689134 105370087 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41820-VRNJAČKA BANJA
601 80231 DOM ZDRAVLJA "ŽITORAĐA" ŽITORAĐA 17716409 105457936 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43100-PROKUPLJE
601 80238 DOM ZDRAVLJA VRŠAC VRŠAC 08884102 105510635 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46800-VRŠAC
601 80239 APOTEKA VRŠAC VRŠAC 08884099 105500703 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46800-VRŠAC
601 80241 OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA ĆUPRIJA 17729969 105541752 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43503-ĆUPRIJA
601 80243 DOM ZDRAVLJA "VELJKO VLAHOVIĆ" VRBAS VRBAS 08888779 105592297 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46700-VRBAS
601 80244 OPŠTA BOLNICA VRBAS VRBAS 08888752 105592289 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46700-VRBAS
601 80245 APOTEKA "VRBAS" VRBAS 08888744 105592301 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46700-VRBAS
601 80277 DOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 08894426 105809818 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46400-SREM. MITROVICA
601 80278 OPŠTA BOLNICA SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 08894434 105809779 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46400-SREM. MITROVICA
601 80368 DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVAC 17776037 106106068 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 80372 OPŠTA BOLNICA VRŠAC VRŠAC 08904944 106146292 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46800-VRŠAC
601 80383 OPŠTA BOLNICA "DR RADIVOJ SIMONOVIĆ" SOMBOR 08906173 106205005 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46300-SOMBOR
601 80384 DOM ZDRAVLJA "DR ĐORĐE LAZIĆ" SOMBOR 08906165 106204998 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46300-SOMBOR
601 80388 INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" BEOGRAD 17753347 106217293 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 80415 OPŠTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVAC 17780042 106308146 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41320-GORNJI MILAN.
601 80694 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "JUNAKOVIĆ" APATIN APATIN 08913773 106479527 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46310-APATIN
601 80697 DOM ZDRAVLJA PANČEVO PANČEVO 08913889 106481499 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 80698 OPŠTA BOLNICA PANČEVO PANČEVO 08913897 106481503 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 80841 DOM ZDRAVLJA "KIKINDA" KIKINDA 08879583 105228166 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45500-KIKINDA
601 80871 DOM ZDRAVLJA "MALI ZVORNIK" MALI ZVORNIK 17813820 106867296 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42201-MALI ZVORNIK
601 80877 DOM ZDRAVLJA GOLUBAC GOLUBAC 17816080 106889829 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42950-GOLUBAC
601 80882 OPŠTA BOLNICA SENTA SENTA 08923507 106905318 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46630-SENTA
601 80883 DOM ZDRAVLJA SENTA SENTA 08923485 106888514 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46630-SENTA
601 80884 APOTEKA SENTA SENTA 08923493 106888506 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46630-SENTA
601 80894 "DOM ZDRAVLJA" PROKUPLJE PROKUPLJE 17814303 106948949 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43100-PROKUPLJE
601 80896 DOM ZDRAVLJA KUČEVO KUČEVO 17814290 106947093 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42940-KUČEVO
601 80897 DOM ZDRAVLJA OSEČINA OSEČINA 17815415 106950843 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43901-OSEČINA
601 80906 DOM ZDRAVLJA MALO CRNIĆE MALO CRNIĆE 17815377 106961390 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42900-POŽAREVAC
601 80907 DOM ZDRAVLJA LJIG LJIG 17817302 107003492 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43930-LJIG
601 80909 DOM ZDRAVLJA "MILENKO MARIN" LOZNICA LOZNICA 17816357 106990035 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42200-LOZNICA
601 80912 DOM ZDRAVLJA POŽAREVAC POŽAREVAC 17816381 107025226 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42900-POŽAREVAC
601 80914 DOM ZDRAVLJA MIONICA MIONICA 17817353 107027230 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43903-MIONICA
601 80916 DOM ZDRAVLJA VALJEVO VALJEVO 17817361 107041023 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43900-VALJEVO
601 80924 DOM ZDRAVLJA "KRUPANJ" KRUPANJ 17816292 106983642 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42220-KRUPANJ
601 80929 DOM ZDRAVLJA PIROT PIROT 17817795 107161326 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42800-PIROT
601 80930 OPŠTA BOLNICA PIROT PIROT 17817787 107155690 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42800-PIROT
601 80931 OPŠTA BOLNICA "SVETI LUKA" SMEDEREVO 17820222 107163198 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43200-SMEDEREVO
601 80951 OPŠTA BOLNICA LOZNICA LOZNICA 17824465 107330306 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42200-LOZNICA
601 80960 OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC POŽAREVAC 17823485 107372295 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42900-POŽAREVAC
601 80971 OPŠTA BOLNICA "DR ALEKSA SAVIĆ" PROKUPLJE 17825755 107442991 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43100-PROKUPLJE
601 80990 DOM ZDRAVLJA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17828312 107659125 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42600-NOVI PAZAR
601 81336 APOTEKA PARAĆIN PARAĆIN 17828274 107770086 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43504-PARAĆIN
601 81497 DOM ZDRAVLJA PARAĆIN PARAĆIN 17828282 107761114 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43504-PARAĆIN
601 82170 OPŠTA BOLNICA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17828991 107836303 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42600-NOVI PAZAR
601 82842 OPŠTA BOLNICA KIKINDA KIKINDA 08919151 106734160 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45500-KIKINDA
601 82987 OPŠTA BOLNICA PARAĆIN PARAĆIN 17828959 107854410 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43504-PARAĆIN
601 84040 DOM ZDRAVLJA "SMEDEREVO" SMEDEREVO 17829742 107896907 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43200-SMEDEREVO
601 89611 OPŠTA BOLNICA VALJEVO VALJEVO 17862120 108230168 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43900-VALJEVO
601 90816 OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17862243 108313054 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41900-KRUŠEVAC
601 91520 DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17864866 108344770 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41900-KRUŠEVAC
601 91563 DOM ZDRAVLJA PETROVAC NA MLAVI PETROVAC NA MLAVI 17862847 108349604 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 91564 OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI PETROVAC NA MLAVI 17862855 108349629 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42910-PETROVAC NA MLAVI
601 91701 OPŠTA BOLNICA "ALEKSINAC" ALEKSINAC 17862944 108393180 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42530-ALEKSINAC
601 91702 DOM ZDRAVLJA "ALEKSINAC" ALEKSINAC 17862952 108401038 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42530-ALEKSINAC
601 91913 DOM ZDRAVLJA TRGOVIŠTE TRGOVIŠTE 17863070 108558135 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44105-TRGOVIŠTE
601 91946 DOM ZDRAVLJA "KRALJEVO" KRALJEVO 17870041 108589396 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41800-KRALJEVO
601 91966 DOM ZDRAVLJA LUČANI LUČANI 17870025 108573790 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41301-LUČANI
601 91967 DOM ZDRAVLJA "ČAČAK" ČAČAK ČAČAK 17870017 108578347 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41300-ČAČAK
601 91972 DOM ZDRAVLJA IVANJICA IVANJICA 17870033 108576841 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43720-IVANJICA
601 92207 OPŠTA BOLNICA "STUDENICA" KRALJEVO 17870092 108718956 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41800-KRALJEVO
601 92501 OPŠTA BOLNICA BOR BOR 17870157 108834325 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44230-BOR
601 92504 DOM ZDRAVLJA BOR BOR 17870165 108836097 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44230-BOR
601 94947 DOM ZDRAVLJA PRIJEPOLJE PRIJEPOLJE 17870254 108967610 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 96237 OPŠTA BOLNICA ČAČAK ČAČAK 17878735 109170290 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41300-ČAČAK
601 96278 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17878697 109181978 2 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42600-NOVI PAZAR
601 02651 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD BEOGRAD 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40200-STARI GRAD
601 02652 REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA MORAVIČKI OKRUG ČAČAK 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41300-ČAČAK
601 02653 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI OKRUG KRAGUJEVAC 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 02654 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA RAŠKI OKRUG KRALJEVO 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41800-KRALJEVO
601 02655 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA RASINSKI OKRUG KRUŠEVAC 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 41900-KRUŠEVAC
601 02656 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA JABLANIČKI OKRUG LESKOVAC 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42100-LESKOVAC
601 02657 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG NIŠ 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42500-NIŠ
601 02658 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA PIROTSKI OKRUG PIROT 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42800-PIROT
601 02659 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA BRANIČEVSKI OKRUG POŽAREVAC 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42900-POŽAREVAC
601 02660 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA TOPLIČKI OKRUG PROKUPLJE 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43100-PROKUPLJE
601 02661 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA PODUNAVSKI OKRUG SMEDEREVO 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43200-SMEDEREVO
601 02662 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA POMORAVSKI OKRUG JAGODINA 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43500-JAGODINA
601 02663 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA MAČVANSKI OKRUG ŠABAC 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43600-ŠABAC
601 02664 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA ZLATIBORSKI OKRUG UŽICE 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43700-UŽICE
601 02665 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA KOLUBARSKI OKRUG VALJEVO 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 43900-VALJEVO
601 02666 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA PČINJSKI OKRUG VRANJE 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44100-VRANJE
601 02667 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG ZAJEČAR 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44200-ZAJEČAR
601 02668 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA BORSKI OKRUG BOR 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44230-BOR
601 02669 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA SEVERNO-BANATSKI OKRUG KIKINDA 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45500-KIKINDA
601 02670 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA JUŽNO-BAČKI OKRUG NOVI SAD 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02671 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - POKRAJINSKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NOVI SAD 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45700-NOVI SAD
601 02672 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA JUŽNO-BANATSKI OKRUG PANČEVO 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46000-PANČEVO
601 02673 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA ZAPADNO-BAČKI OKRUG SOMBOR 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46300-SOMBOR
601 02674 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA SREMSKI OKRUG SREMSKA MITROVICA 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46400-SREM. MITROVICA
601 02675 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA SEVERNOBAČKI OKRUG SUBOTICA 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46600-SUBOTICA
601 02676 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA ZA SREDNJEBANATSKI OKRUG ZRENJANIN 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 46900-ZRENJANIN
601 02677 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 02678 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA GNJILANJE GNJILANE 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48220-GNJILANE
601 02679 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA GRAČANICA GRAČANICA 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 48230-GRAČANICA
601 80961 REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - FILIJALA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 06042945 101288707 4 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 42600-NOVI PAZAR
601 95200 REPUBLIČKI FOND ZA PIO BEOGRAD 17715780 105356542 1 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 40200-STARI GRAD
601 00096 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-ZA GRAD BEOGRAD BEOGRAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 40200-STARI GRAD
601 00102 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-ČAČAK ČAČAK 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 41300-ČAČAK
601 00104 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 41700-KRAGUJEVAC
601 00106 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-KRALJEVO KRALJEVO 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 41800-KRALJEVO
601 00108 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 41900-KRUŠEVAC
601 00110 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-LESKOVAC LESKOVAC 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 42100-LESKOVAC
601 00112 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-NIŠ NIŠ 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 42500-NIŠ
601 00113 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-PIROT PIROT 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 42800-PIROT
601 00115 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-POŽAREVAC POŽAREVAC 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 42900-POŽAREVAC
601 00116 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-PROKUPLJE PROKUPLJE 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 43100-PROKUPLJE
601 00117 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-SMEDEREVO SMEDEREVO 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 43200-SMEDEREVO
601 00118 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-ĆUPRIJA ĆUPRIJA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 43503-ĆUPRIJA
601 00120 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-ŠABAC ŠABAC 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 43600-ŠABAC
601 00122 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-UŽICE UŽICE 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 43700-UŽICE
601 00124 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-VALJEVO VALJEVO 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 43900-VALJEVO
601 00126 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-VRANJE VRANJE 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 44100-VRANJE
601 00127 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-ZAJEČAR ZAJEČAR 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 44200-ZAJEČAR
601 00129 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA BOR BOR 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 44230-BOR
601 00131 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-KIKINDA KIKINDA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 45500-KIKINDA
601 00134 REPUBLIČKI FOND PIO-DIREKCIJA POKRAJINSKOG FONDA NOVI SAD NOVI SAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 45700-NOVI SAD
601 00135 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-NOVI SAD NOVI SAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 45700-NOVI SAD
601 00138 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-BAČKA PALANKA BAČKA PALANKA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 45710-BAČKA PALANKA
601 00140 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-PANČEVO PANČEVO 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46000-PANČEVO
601 00142 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-SOMBOR SOMBOR 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46300-SOMBOR
601 00144 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46400-SREM. MITROVICA
601 00146 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-SUBOTICA SUBOTICA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46600-SUBOTICA
601 00147 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-SENTA SENTA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46630-SENTA
601 00148 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-VRBAS VRBAS 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46700-VRBAS
601 00149 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-VRŠAC VRŠAC 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46800-VRŠAC
601 00151 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-ZRENJANIN ZRENJANIN 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 46900-ZRENJANIN
601 80206 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA PRIŠTINA BEOGRAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 40200-STARI GRAD
601 80207 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA GNJILANE BEOGRAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 40200-STARI GRAD
601 80208 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA PEĆ BEOGRAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 40200-STARI GRAD
601 80209 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA PRIZREN BEOGRAD 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 40200-STARI GRAD
601 80210 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80313 REPUBLIČKI FOND PIO-FILIJALA-NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17715780 105356542 4 95200-REPUBLIČKI FOND ZA PIO 42600-NOVI PAZAR
601 95400 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KRAGUJEVAC 17539957 103277483 1 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 40300-PALILULA
601 00094 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA BEOGRAD BEOGRAD 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 40200-STARI GRAD
601 00101 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA ČAČAK ČAČAK 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 41300-ČAČAK
601 00103 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 41700-KRAGUJEVAC
601 00105 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KRALJEVO KRALJEVO 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 41800-KRALJEVO
601 00107 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KRUŠEVAC KRUŠEVAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 41900-KRUŠEVAC
601 00109 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA LESKOVAC LESKOVAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 42100-LESKOVAC
601 00111 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA NIŠ NIŠ 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 42500-NIŠ
601 00114 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA POŽAREVAC POŽAREVAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 42900-POŽAREVAC
601 00119 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA ŠABAC ŠABAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43600-ŠABAC
601 00121 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA UŽICE UŽICE 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43700-UŽICE
601 00123 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA VALJEVO VALJEVO 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43900-VALJEVO
601 00125 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA VRANJE VRANJE 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 44100-VRANJE
601 00128 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA BOR BOR 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 44230-BOR
601 00130 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA KIKINDA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 45500-KIKINDA
601 00132 POKRAJINSKA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVI SAD 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 45700-NOVI SAD
601 00133 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA NOVI SAD NOVI SAD 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 45700-NOVI SAD
601 00139 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA PANČEVO PANČEVO 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 46000-PANČEVO
601 00141 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA SOMBOR SOMBOR 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 46300-SOMBOR
601 00143 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 46400-SREM. MITROVICA
601 00145 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA SUBOTICA SUBOTICA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 46600-SUBOTICA
601 00150 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA ZRENJANIN ZRENJANIN 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 46900-ZRENJANIN
601 00152 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KOSOVSKA MITROVICA KOSOVSKA MITROVICA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 09586 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA PROKUPLJE PROKUPLJE 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43100-PROKUPLJE
601 09587 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA JAGODINA JAGODINA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43500-JAGODINA
601 09588 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-AKTIVNE MERE ZA ZAPOŠLJAVANJE KRAGUJEVAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 40300-PALILULA
601 09589 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA SMEDEREVO SMEDEREVO 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43200-SMEDEREVO
601 09590 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA PIROT PIROT 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 42800-PIROT
601 09605 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA ZAJEČAR ZAJEČAR 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 44200-ZAJEČAR
601 09869 POKRAJINSKA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOSOVSKA MITROVICA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 48200-KOSOV. MITROVICA
601 80317 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA NOVI PAZAR NOVI PAZAR 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 42600-NOVI PAZAR
601 80318 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA VRŠAC VRŠAC 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 46800-VRŠAC
601 80320 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA LOZNICA LOZNICA 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 42200-LOZNICA
601 80321 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA PRIJEPOLJE PRIJEPOLJE 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 43000-PRIJEPOLJE
601 80976 NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA GNJILANE GNJILANE 17539957 103277483 4 95400-NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 44100-VRANJE
601 95500 FOND ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA BEOGRAD 17677675 106070529 1 95500-FOND ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA 40200-STARI GRAD
   

DRUGI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA

 
601 02687 PRAVOSUDNI CENTAR ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANJE BEOGRAD 17401998 100352789 6 10310-MINISTARSTVO PRAVDE 40200-STARI GRAD
601 10503 AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BEOGRAD 17606786 104001240 6 10520-MINISTARSTVO FINANSIJA 40200-STARI GRAD
601 59018 NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA BEOGRAD 17613120 103539077 6 10520-MINISTARSTVO FINANSIJA 40200-STARI GRAD
601 59027 FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE NIŠ 07904959 100121213 6 10520-MINISTARSTVO FINANSIJA 40200-STARI GRAD
601 59004 AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD 17599488 103762410 6 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 59005 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD 17580175 103445385 6 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 59014 AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE UŽICE 20069244 103982111 6 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 96432 RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE BEOGRAD 17905031 109336535 6 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 96455 AGENCIJA ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE BEOGRAD 17885405 109362998 6 10810-MINISTARSTVO PRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 03521 SAVEZNA JAVNA USTANOVA RADIO JUGOSLAVIJA - U LIKVIDACIJI BEOGRAD 17371843 101513029 6 11800-MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA 40200-STARI GRAD
601 59013 REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE BEOGRAD 17488554 102945724 6 11800-MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA 40200-STARI GRAD
601 02570 USTANOVA ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI SREMSKA KAMENICA 08143960 100802956 6 11900-MINISTARSTVO ZDRAVLJA 45700-NOVI SAD
601 02598 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "ŽUBOR" KURŠUMLIJA KURŠUMLIJSKA BANJA 07108095 101229145 6 11900-MINISTARSTVO ZDRAVLJA 43120-KURŠUMLIJA
601 59010 AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE BEOGRAD 17616803 103605344 6 11900-MINISTARSTVO ZDRAVLJA 40800-VOŽDOVAC
601 59028 AGENCIJA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE BEOGRAD 17743368 105877032 6 11900-MINISTARSTVO ZDRAVLJA 40200-STARI GRAD
601 00348 GEOGRAFSKI INSTITUT "JOVAN CVIJIĆ" SANU BEOGRAD 07011008 100046488 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00349 MATEMATIČKI INSTITUT SANU BEOGRAD 07017871 100056973 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00358 INSTITUT TEHNIČKIH NAUKA SANU BEOGRAD 07011016 100039438 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00371 ARHEOLOŠKI INSTITUT BEOGRAD 07003234 101824180 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00372 BALKANOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 07053908 101824163 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00373 VIZANTOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 07017898 100061791 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00374 ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU BEOGRAD 07010982 100061806 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00375 INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK SANU BEOGRAD 07017936 100042827 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00376 ISTORIJSKI INSTITUT BEOGRAD 07003358 100036749 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 00377 MUZIKOLOŠKI INSTITUT SANU BEOGRAD 07048912 101824171 6 13700-MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 40200-STARI GRAD
601 11001 JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD 20132248 104260456 6 14810-MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 40300-PALILULA
601 80831 AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NOVI BEOGRAD 17791303 106651829 6 14810-MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 40700-NOVI BEOGRAD
601 85800 AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA BEOGRAD 17847422 108012345 6 14810-MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 40200-STARI GRAD
601 59006 AGENCIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 17604236 103901110 6 14820-MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 40200-STARI GRAD
601 42900 KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BEOGRAD 17655515 104383538 6 14830-MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 40200-STARI GRAD
601 59011 "RATEL" REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE BEOGRAD 17606590 103986571 6 14830-MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 40200-STARI GRAD
601 80927 INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA USTANOVA "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" BEOGRAD 17805142 107138471 6 14830-MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 40300-PALILULA
601 80638 KOMPEZACIONI FOND REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 20593709 106402130 6 14840-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 40200-STARI GRAD
601 59019 ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE NOVI BEOGRAD 17798561 106844260 6 14850-MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 40700-NOVI BEOGRAD
601 80818 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE BEOGRAD 17786920 106436412 6 14850-MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 40200-STARI GRAD
601 03531 VOJNOGRAĐEVINSKA USTANOVA "BEOGRAD" BEOGRAD 17864939 108341403 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 40200-STARI GRAD
601 03533 VOJNA USTANOVA "DEDINJE" BEOGRAD 17864955 108341454 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 40200-STARI GRAD
601 03558 BEOGRAD-2 VOJNA USTANOVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADA I STANOVA BEOGRAD 17864947 108341420 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 40300-PALILULA
601 03561 TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ĐURĐE DIMITRIJEVIĆ-ĐURA" KRAGUJEVAC 17864904 108341438 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 41700-KRAGUJEVAC
601 03565 VOJNA USTANOVA "TARA" BAJINA BAŠTA 17864963 108341411 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 43710-BAJINA BAŠTA
601 03567 VOJNA USTANOVA "MOROVIĆ" MOROVIĆ 17864912 108341446 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 46410-ŠID
601 89933 UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU BEOGRAD 17862910 108349590 6 61040-MINISTARSTVO ODBRANE 40800-VOŽDOVAC
601 80319 "TORLAK" INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU VAKCINE I SERUME BEOGRAD 17078712 101739057 6 95000-REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40800-VOŽDOVAC
   

II KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA AP VOJVODINE - Trezor 581

 
581 03571 AP VOJVODINA- BUDŽET NOVI SAD 08649987 102187302 0 03571-AP VOJVODINA- BUDŽET 45700-NOVI SAD
581 03573 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE POKRAJINSKIH ORGANA NOVI SAD 08034613 100716377 1 03573-UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE POKRAJINSKIH ORGANA 45700-NOVI SAD
581 09411 SKUPŠTINA AP VOJVODINE NOVI SAD 08649987 102187302 1 09411-SKUPŠTINA AP VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 09412 SLUŽBA SKUPŠTINE AP VOJVODINE NOVI SAD 08033641 100715235 1 09412-SLUŽBA SKUPŠTINE AP VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 09413 POKRAJINSKA VLADA NOVI SAD 08068615 103762102 1 09413-POKRAJINSKA VLADA 45700-NOVI SAD
581 09415 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD 08752885 100715260 1 09415-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 45700-NOVI SAD
581 80705 POKRAJINSKI BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD 08753512 100716310 2 09415-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 45700-NOVI SAD
581 80822 POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE NOVI SAD 08916918 106611566 2 09415-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 45700-NOVI SAD
581 09416 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ NOVI SAD 08753105 100715278 1 09416-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ 45700-NOVI SAD
581 09418 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST NOVI SAD 08753083 100715294 1 09418-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST 45700-NOVI SAD
581 70794 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST NOVI SAD 08753083 100715294 5 09418-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST 45700-NOVI SAD
581 70795 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST NOVI SAD 08753083 100715294 5 09418-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST 45700-NOVI SAD
581 09419 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO NOVI SAD 08034656 100716301 1 09419-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 45700-NOVI SAD
581 80868 BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08034656 100716301 2 09419-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 45700-NOVI SAD
581 80869 BUDŽETSKI FOND ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08034656 100716301 2 09419-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 45700-NOVI SAD
581 80870 BUDŽETSKI FOND ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08034656 100716301 2 09419-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 45700-NOVI SAD
581 09421 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE NOVI SAD 08035059 100715309 1 09421-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 45700-NOVI SAD
581 09424 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU NOVI SAD 08752893 102085420 1 09424-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU 45700-NOVI SAD
581 09912 POKRAJINSKI ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA NOVI SAD 08770492 102093957 2 09424-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU 45700-NOVI SAD
581 09425 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM NOVI SAD 08753245 100716328 1 09425-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM 45700-NOVI SAD
581 09427 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE NOVI SAD 08334790 100716344 1 09427-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE 45700-NOVI SAD
581 09910 "PEDAGOŠKI ZAVOD VOJVODINE" NOVI SAD 08808112 103256728 2 09427-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE 45700-NOVI SAD
581 70791 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE -OSNOVNO OBRAZOVANJE NOVI SAD 08334790 100716344 5 09427-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE 45700-NOVI SAD
581 70792 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE-SREDNJE OBRAZOVANJE NOVI SAD 08334790 100716344 5 09427-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE 45700-NOVI SAD
581 70793 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE-UČENIČKI STANDARD NOVI SAD 08334790 100716344 5 09427-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE 45700-NOVI SAD
581 09430 PRAVOBRANILAŠTVO AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08034826 100716393 1 09430-PRAVOBRANILAŠTVO AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 09431 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE NOVI SAD 08784922 103547671 1 09431-DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 09432 POKRAJINSKI ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN NOVI SAD 08797030 103746241 1 09432-POKRAJINSKI ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN 45700-NOVI SAD
581 09703 SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08841322 103806910 1 09703-SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 80823 INFORMATIVNI CENTAR ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU NOVI SAD NOVI SAD 08912734 106445997 2 09703-SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 80847 EDUKATIVNI CENTAR ZA OBUKU U PROFESIONALNIM I RADNIM VEŠTINAMA NOVI SAD NOVI SAD 08919160 106727437 2 09703-SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 64509 SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08968624 110121241 1 64509-SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 80134 SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA NOVI SAD 08866520 104854478 1 80134-SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA 45700-NOVI SAD
581 80202 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE NOVI SAD 08160449 100715243 1 80202-SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE 45700-NOVI SAD
581 80252 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA NOVI SAD 08891311 105698588 1 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03577 ARHIV VOJVODINE NOVI SAD 08080968 101648800 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03578 GALERIJA LIKOVNE UMETNOSTI-POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA NOVI SAD 08008345 101709439 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03579 "MUZEJ VOJVODINE NOVI SAD" NOVI SAD 08434042 101692126 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03580 MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE U NOVOM SADU NOVI SAD 08068283 100449534 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03583 POZORIŠNI MUZEJ VOJVODINE NOVI SAD 08151342 101700945 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03584 POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE PETROVARADIN 08054860 102126979 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03586 SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG NOVI SAD 08042284 100238975 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 03663 SRPSKO NARODNO POZORIŠTE NOVI SAD 08066469 101651637 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 09057 NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE- NEPSZINHAZ SUBOTICA 08009295 100959817 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 46600-SUBOTICA
581 09911 "ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE" NOVI SAD 08799083 103113944 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 80250 IZDAVAČKI ZAVOD "FORUM" ZA IZDAVANJE KNJIGA I ČASOPISA NOVI SAD NOVI SAD 08890854 105687772 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 80905 "VOJVOĐANSKI SIMFONIJSKI ORKESTAR", NOVI SAD NOVI SAD 08925470 106981911 2 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 70790 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU-KULTURA NOVI SAD 08891311 105698588 5 80252-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 45700-NOVI SAD
581 80253 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO NOVI SAD 08891389 105700713 1 80253-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO 45700-NOVI SAD
581 80254 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU NOVI SAD 08891559 105702405 1 80254-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU 45700-NOVI SAD
581 65016 BUDŽETSKI FOND ZA SPROVOĐENJE MERA RAZVOJNE POLITIKE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08891559 105702405 2 80254-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU 45700-NOVI SAD
581 80996 SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NOVI SAD NOVI SAD 08939861 107766715 1 80996-SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,NOVI SAD 45700-NOVI SAD
581 91822 UPRAVA ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08947481 108508118 1 91822-UPRAVA ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 92493 UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NOVI SAD 08950920 108819257 1 92493-UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 45700-NOVI SAD
581 99361 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA NOVI SAD 08961441 109600842 1 99361-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA 45700-NOVI SAD
581 80054 POKRAJINSKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NOVI SAD 08860076 104466557 2 99361-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA 45700-NOVI SAD
581 92040 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE NOVI SAD SREMSKA KAMENICA 08948500 108606404 2 99361-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA 45700-NOVI SAD

Sledeći