Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE

("Sl. list grada Kragujevca", br. 19A/2020)

I Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Kragujevca, zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19, na teritoriji grada Kragujevca.

II Vanredna situacija se proglašava radi daljeg sprovođenja preventivnih mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva.

III Obavezuje se Institut za javno zdravlje Kragujevac kao referentna zdravstvena ustanova da sačini predlog mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 68/20) i isti dostavi nadležnom ministarstvu i Gradskom štabu za vanredne situacije, čime bi se sprečilo širenje zarazne bolesti na teritoriji grada Kragujevca.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom listu grada Kragujevca".