Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZBOG POTREBE PREDUZIMANJA POSEBNIH MERA RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA

("Sl. list grada Užica", br. 29/2020)

1. Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Užica zbog potrebe preduzimanja posebnih mera radi sprečavanja širenja korona virusa.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom listu grada Užica".